Skip to main content

Zaječar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Zaječar > Prilozi > Pojava šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) u zasadima šljive
Pojava šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) u zasadima šljive

Na području delovanja RC Zaječar, u zasadu šljive, na feromonskim klopkama registrovani su prvi ulovi šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).

Ova štetočina prezimljava u stadijumu odrasle gusenice u kokonu u kori stabla. Ženke polažu jaja na plod, a ređe i na list šljive. Štete pričinjavaju larve koje se ubušuju u plodove i ishranjuju mesom ploda. Napadnuti plodovi prestaju sa rastom, dobijaju ljubičastu boju i prevremeno opadaju. Na mestima ubušivanja larvi u plod pojavljuje se smolotočina.

U ovom trenutku ne preporučuju se hemijske mere zaštite, a RC Zaječar nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme će signalizirati momenat za sprovođenje mera zaštite.

Comments

There are no comments yet for this post.