Skip to main content

Zaječar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Zaječar > Prilozi > Prisustvo poljskih glodara u regionu Zaječara
Prisustvo poljskih glodara u regionu Zaječara
Vizuelnim pregledom useva i višegodišnih zasada na teriritoriji delovanja RC Zaječar uočena je aktivnost poljskih glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

Pregledom useva kukuruza, višegodišnih zasada (višnja, trešnja, šljiva) kao i mladih zasada voćaka, pašnjaka i međa, uočene su aktivne rupe pomenutih glodara u vrlo niskoj brojnosti (kategorija I).

Vizuelnim pregledom lucerke i nezaoranih strnjišta na više parcela na lokalitetima Lubničko brdo, Šljivar i Višnjar uočena je pojačana aktivnost poljskih glodara u kategoriji II – niska brojnost. Na parcelama se registruje dominantno prisustvo aktivnih rupa poljskog miša (Apodemus spp.) u kategoriji 10-50 aktivnih rupa po hektaru.

Najavljeno toplo vreme u narednom periodu pogodovaće daljem razvoju poljsih glodara. Potencijalne štete mogu se očekivati u lucerištima, mladim zasadima voća kao i na ozimim strninama čija nam setva predstoji.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i praćenje prisustva i brojnosti rupa poljskih glodara. Ovim pregledima odrediće se pravi trenutak za primenu hemijskih mera.

Proizvođačima se u narednom periodu preporučuju sledeće agrotehničke mere:

-zaoravanje strništa

-košenje međa

-suzbijanje korova oko zasada.

U ovom trenutku upotreba registrovanih zatrovanih mamaka za suzbijanje glodara opravdana je u lucerištima. Zatrovane mamke treba ubaciti u aktivnu rupu i obavezno je zatvoriti kako bi zaštitili domaće životinje i divljač od trovanja.

RC Zaječar će nastaviti sa praćenjem brojnosti poljskih glodara u narednom perodu i obaveštavati o merama koje bi trebalo preduzimati u cilju smanjenja brojnosti ovih štetočina.

Comments

There are no comments yet for this post.