Skip to main content

Zaječar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Zaječar > Prilozi > Zdravstveno stanje grozdova vinove loze pred berbu
Zdravstveno stanje grozdova vinove loze pred berbu
Na teritoriji delovanja RC Zaječar zasadi vinove loze u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze se u fazi omekšavanje bobica do faze bobice zrele za berbu (BBCH 85-89).

 

Vizuelnim pregledom čokota na više lokaliteta uočena su oštećnja na grozdu od prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i prouzrokovača crne truleži (Guignardia bidwellii).

Prilikom vizuelnog pregleda zasada uočen je visok stepen oštećenja na grozdu od oba patogena.

 Tabela 1: Procenat oštećenja

Plasmopara viticola

Guignardia bidwellii

Broj pregledanih grozdova

100

Broj pregledanih grozdova

100

Procenat zaraženih grozdova


Do 40%

Procenat zaraženih grozdova


40%-60%

Procenat oštećenja bobica u grozdu


20% -50%

Procenat oštećenja bobica u grozdu


30%-100%


Plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola), patogen koji u godinama kao što je proizvodna 2023. godina, kada su uslovi za razvoj patogena povoljni, a izostane pravovremena zaštita može da nanese ogromne štete u zasadima vinove loze. Patogen napada sve zelene delove bilke: lastar, list, cvast, bobice. Plodovi mogu biti zaraženi od precvetavanja, kada su i najosetljiviji na zaraze pa sve do faze šarka. Bobice se mogu zaraziti preko stoma dok ne dostignu 1/3 svoje veličine i tada se na bobicama javlja bela prevlaka ili kasnije preko peteljke do faze šarka, kada se bobice smežuravaju, postaju ljubičasto-smeđe i imaju kožasti izgled. Ukolilo dođe do infekcije i usledi adekvatna hemijska zaštita najčešće oboljeva grupa bobica dok se ostatak grozda nesmetano razvija. Hemijske mere u suzbijanju ovog patogena moraju biti preventivne uz adekvatan odabir fungicida. Pored hemijskih mera ne treba zanemariti i agrotehničke mere koje podrazumevaju pravilnu rezidbu, gajenje otpornih sorti kao i uklanjanje obolelih delova biljaka kako bi se sprečilo dalje širenje patogena.


Crna trulež vinove loze (Guignardia bidwellii), patogen koji zadnjih godina na našoj teritoriji nanosi sve značajnije štete u zasadima vinove loze. Patogen napada sve zelene delove biljke. Prezimljava na obolelim grozdovima na lastaru i na onima koji su pali na tlo. Na bobicama se u početku javljaju mrko-smeđe pege, bobica postaju crvenkaste, a kasnije dolazi do sušenja delova ili se osuši ceo grozd. Glavna mera u smanjenju infektivnog potencijala patogena su agrotehničke mere koje podrazumevaju uklanjanje obolelih grozdova sa čokota posle berbe i njihovo iznošenje iz zasada, kao i obrada zemljišta u zasadu kako bi se osušeni grozdovi koji su pali, uneli duboko u zemljište. Sa hemijskim merama zaštite treba krenuti nešto ranije, kada su lastari dužine 10-15cm.

Na ovako visok procenat zaraze od oba patogena doprinele su vremenske prilike (padavine, visoka relativna vlažnost vazduha kao i povoljne temperature za razvoj patogena) koje su vladale na našem području u periodu kada su bobice najosetljivije na infekciju.

Na teritoriji delovanja RC Zaječar vinova loza je u fazu precvetavanja ušla sredinom juna, dok je u šarak bobica ušla sredinom avgusta. U tom periodu beležimo periode sa dosta padavina i temperaturama pogodnim za širenje patogena. Takođe, periodi sa svakodnevnim padavinama nisu dale mogućnost proizvođačima da izvrše pravovremenu zaštitu.


Tabela 2. Padavine i temperature u kritičnim fazama razvoja vinove loze

Period

Padavine (mm/m²)

Prosečne dnevne temperature

15-17.06.2023.

17,6

18,33 °C

25-29.06.2023.

20

20,0 °C

20-21.07.2023.

14,6

24,5 °C

23.07.2023.

17,3

22,0 °C

05-08.08.2023.

30,1

26,0 °C

15 -17.08.2023.

10,1

25,5 °C


Iz priložene tabele vidi se da su vremenske prilike pogodovale razvoju oba patogena.

 

Proizvođačima se preporučuje da po obavljenoj berbi u svojim zasadima sprovedu sve predložene agrotehničke mere, a da u narednoj vegetaciji nastave da prate preporuke o tretmanima u zasadu vinove loze na portalu Prognozno izveštajne službe.

Comments

There are no comments yet for this post.