Skip to main content

Zaječar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Zaječar > Prilozi > Prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus u vinogradima
Prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus u vinogradima
Na teritoriji delovanja RC Zaječar zasadi pod vinovom lozom se nalaze u fazi zatvaranja grozdova.

Vizuelnim pregledom zasada na listu i na žutim lovnim klopkama postavljenim u zasadima na dva lokaliteta registruje se prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus vektora fitoplazme Flavescence doree (FD), prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

Ovo destruktivno oboljenje kao i cikada nalaze se na karantinskoj A2 listi štetnih organizama u našoj zemlji i već godinama nanosi velike štete u našim vinogradima. Zaražene biljke imaju sledeće simptome: list se savija po obodu na dole, dolazi do nekroze lista između glavnog nerva, promena boje lista: kod belih sorti list dobija zlatno žutu boju a kod crvenih sorti list dobija tamno ljubičastu do svetlo crvenu boju.

Cikada prezimljava kao jaje ispod kore dvogodišnjih lastara, ima jednu generaciju godišnje i pet razvojnih stupnjeva larve. Mogućnost da prenese oboljenje sa obolelih na zdrave čokote vinove loze imaju larve L3,L4,L5 kao i odrasla jedinka cikade.

U cilju smanjenja šteta od ovog oboljena vrlo važno je vršiti stalni monitoring zasada i sa pojavom larvi trećeg stupnja krenuti sa tretmanima zasada insekticidima. RC Zaječar je ove godine za naše područje dao preporuke za tri tretmana insekticidima u cilju suzbijanja ove štetočine.

Mere kontrole zlatastog žutila:

-hemijski tretmani zasada u cilju suzbijanja cikade Scaphoideus titanus

-krčenje, iznošenje iz zasada i uništavanje zaraženih čokota

-uništavanje divlje loze u bližoj i široj okolini zasada

-krčenje zapuštenih zasada i uništavanje zaraženih čokota.

Comments

There are no comments yet for this post.