Skip to main content

Zaječar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Zaječar > Prilozi > Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi ozime pšenice i ječma u zavisnosti od vremena setve nalaze se u fazi od 3 lista razvijeno do faze 8 lista razvijeno (BBCH 13-18).

Vizuelnim pregledom uočava se neravnomerno nicanje i nepravilni sklop useva što je posledica neadekvatne pripreme zemljišta kao i neujednačenog klijanja nastalih kao posledica suse u predhodnom periodu.

 

Velika slika

U usevu ozimog ječma uočava se prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 5-7% biljaka. Tagođe, uočeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 7 % biljaka u vidu kolonija ili pojedinačnih jedinki.

U usevu ozime pšenice nije uočeno prisustvo simptoma biljnih bolesti ali je uočeno prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na 5-8% biljaka. Takođe, uočeno je i  prisusvo pojedinačnih aktivnih aktivnih rupa glodara, poljske voluharice (Microtus arvalis) i poljskog miša (Apodemus sylvaticys).

Preporučuje se praćenje prisustva aktivnih rupa od glodara, prag štetnosti za poljsku voluharicu je 10-500 aktivnih rupa po hektaru, a za poljskog miša 10-50 aktivnih rupa po hektaru. Ukoliko brojnost glodara pređe prag štetnosti preporučuje se primena registrovanih mamaka uz njihovo obaveno zatrpavanje u rupe sa ciljem zaštite stoke i divljači.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Comments

There are no comments yet for this post.