Skip to main content

Zaječar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Zaječar > Prilozi > Zlatasto žutilo vinove loze
Zlatasto žutilo vinove loze

Na teritoriji delovanja RC Zaječar zasadi vinove loze u zavisnosti od sortimenta i lokalitaeta nalaze se u fazi bobice veličine graška, grozdovi obešeni do faze početak dodirivanja bobica (BBCH75-77).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze uočeno je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme Flavescence doree (FD), prouzrokovača zlatnog žutila vinove loze.

Fitoplazma Flavescence doree (FD) je prouzrokovač veoma destruktvivne bolesti, zlatasog žutila vinove loze. Sve češće se na našem terenu uočavaju simptomi te bolesti. Jednom zaraženi čokoti se ne mogu izlečiti, ali su stalni infektivni potencijal u daljem prenošenju bolesti. Oboleli čokoti u proleće kasnije kreću sa razvojem ili uopšte ne kreću. Simptomi bolesti se u proleće teško uočavaju, što nije slučaj tokom leta. Lišće zaraženih biljaka kod belih sorata je svetlo žuto do zlatno žuto, a kod obojenih svetlo do tamno crveno. Listovi su krti, i savijaju se od ivice nadole. Plodovi na zaraženim biljkama su rehuljavi i smežurani. Bolest sa zaraženih na zdrave biljke prenosi cikada Scaphoideus titanus. Ta cikada ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava u stadijumu jaja na čokotu. U proleće kreće piljenje larvi koje imaju pet razvojnih stupnjeva, ali su tek larve trećeg razvojnog stupnja (L3) sposobne da prenesu fitoplazmu. Preporuka za suzbijanje te cikade data je 20.6.2022 (vidi preporuku).

Pored hemijskih mera proizvođačima se preporučuju i sve nepesticidne mere kontrole zlatastog žutila kao što su:

- uništavanje divlje loze u blizini zasada loze,

-sanitarni pregledi zasada radi utvrđivanja prisustva simptoma bolesti,

-uklanjanje obolelih čokota i njihovo uništavanje,

-suzbijanje korova u i oko zasada vinove loze.

Comments

There are no comments yet for this post.