Skip to main content

Zaječar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Zaječar > Prilozi > Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi zastavičara do faze rukavac zastavičara se otvara (BBCH 39-49).

Vizuelnim pregledom useva uočeno je prisustvo biljnih vaši (Aphididae), larvi žitne pijavice (Lema melanopus), kao i oštećena na listu od ishrane ove štetočine i prisustvo tripsa (Thysanoptera).

Vizuelnim pregledom useva pšenice uočeno je prisustvo simptoma žuto-mrke pegavosti pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) na do 10% biljaka. Vizuelnim pregledom useva ječma uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na do 5% biljaka i simptoma ramulariozne pegavosti (Ramularia collo-cyngi) na 10-12% biljaka.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma i na vreme će izvestiti o potrebi za sprovođenje hemijskih mera zaštite.

Comments

There are no comments yet for this post.