Skip to main content

Zaječar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Zaječar > Prilozi > Pojava glodara i tresetne mušice u rasadu
Pojava glodara i tresetne mušice u rasadu
Na terenu RC Zaječar u plastenicima u kojima se proizvodi rasad povrća (paradajz, paprika, krastavac) uočena su oštećenja od glodara - poljskog miša (Apodemus sylvaticus) na mladim biljkama.
Glodari kojih ima u velikom broju na poljoprivrednim površinama ulaze u zaštićene prostore u kojima se proizvodi rasad i hrane se semenkama posejanog povrća ili ishranom oštećuju mlade biljke. Čim uoče ovakva oštećenja proizvođačima se preporučuje postavljanje mišolovki ili lepljivih mamaka ili postavljanje gotovih rodenticidnih mamaka registrovanih za ovu namenu.

Takođe, u plasteničkoj proizvodnji je veoma česta pojava tresetne mušice ili šampinjonska mušica(Bradysia spp.). Larve ove mušice napadaju koren mladih biljaka. Odrasle jedinke su sitni insekti koji polažu jaja u pvršinskom sloju supstrata. Iz jaja se pile larve koje se hrane korenom mladih biljaka i takve biljke propadaju. Larve tresetne mušice su providne i može ih biti više na jednoj biljci.

Radi smanjenja napada ove štetočine proizvođačima prepručujemo poštovanje sledećih mera:

-koristiti sterilisani supstrat i ne mešati ga sa običnom zemljom,

-održavati optimalnu temperaturu vazduha i vlažnost supstrata, naročito treba voditi računa da površinski sloj supstrata u saksijama bude suvlji pa će se tako usled nedostatka vlage smanjiti broj jaja i larvi,

-iz platenika izneti napadnute biljke i uništi ih.

Od hemijskih mera kontrole, za suzbijanje tresetne mušice preporučuje se zalivanje biljaka insekticidima na bazi hlorpirifosa (Pyrinex 48 EC, 60-80 ml na 100 metara kvadratnih, izuzev u mladom luku, krompiru i drugom korenastom i lisnatom povrću).

Comments

There are no comments yet for this post.