Skip to main content

Zaječar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Zaječar > Prilozi > Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi ozime pšenice i ječma u zavisnosti od vremena setve i sortimenta nalaze se u fazi: od 8-9 stabla vidljivo do faze prvo kolence najmanje 1cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 28-31).
 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 3% do 5% biljaka.

Takođe, vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma uočeno je prisustvo biljnih vaši (Aphididae) na pojedinim biljkama kao i prisustvo odraslih jedinki žitne pijavice (Lema melanopus) i oštećenja na listu od njihove dopunske ishrane u vidu karakterističnih crtičastih proreza na listu.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma i pšenice.

Comments

There are no comments yet for this post.