Skip to main content

Zaječar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Zaječar > Prilozi > Zdravstveno stanje ozimih strnih žita
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita
Na teritoriji delovanja RC Zaječar ozima strna žita se u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve nalaze u fazi od razvijeno 4-5 listova do faze vidljivo treće sekundarno stablo ( BBCH 14-23 ).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma na vrhovima listova uočena su oštećenja nastala kao posledica delovanja niskih temperatura. Dana 24.01.2022 zabeležena je temperatura  od -6°C i 4. i 5. februara od -8°C, a bez prisustva snežnog pokrivača.

Takođe, vizuelnim pregledom uočeno je prisustvo pojedinačnih aktivnih rupa od poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

Vizuelnim pregledom na lokaciji Zvezdan u usevu ječma uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 1% biljaka. Prisustvo drugih štetočina i simptoma biljnih bolesti nije uočeno.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Comments

There are no comments yet for this post.