Skip to main content

Zaječar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Zaječar > Prilozi > Monilinia laxa u zasadima višnje i trešnje
Monilinia laxa u zasadima višnje i trešnje

Na teritoriji delovanja RC Zaječar zasadi višnje i trešnje se nalaze u fazi završen rast mladara, lišće još uvek zeleno (BBCH 91).

Vizuelnim pregledom zasada uočeno je prisustvo simptoma sušenja cvetova, grančica i truleži ploda koštičavog voća (Monilinia laxa) na letorastima višnje i trešnje. U godinama sa obilnim padavinama u vreme cvetanja, ovaj patogen može da nanese velike gubitke u zasadima višnje i trešnje ukoliko se ne sprovede pravovremena zaštita zasada. Patogen prezimljava u obliku micelije u rak ranama na kori zaraženih grana i grančica, kao i na mumificiranim plodovima na stablu ili na površini zemlje.

Simptomi na cvetovima se ogledaju u tome što oni dobijaju mrku boju i suše se. Kroz peteljku cveta patogen prelazi u grančice i grane koje se takođe suše. Trulež ploda javlja se u vreme sazrevanja plodova najčešće na mestima oštećenim od insekata ili na mestima povreda.

Za uspešnu zaštitu od ovog patogena neophodno je sprovesti kako hemijske tako i agrotehničke mere. Primena fungicida sa ciljem zaštite cvetova i mladih lastara se pozicionira u fazama cvetanja, a pred najavu uslova koji favorizuju razvoj oboljenja. Broj fungicidnih tretmana zavisi od dužine cvetanja i od rasporeda padavina u tom periodu. Primena fungicida sa ciljem zaštite plodova od truleži pozicionira se u fazama zrenja, kada dolazi do omekšavanja pokožice plodova te oni bivaju osetljivi na infekciju pomenutim patogenom. Jedna od važnih mera je i primena fungicida na bazi bakra u jesen, kada opadne 2/3 lisne mase, koja ima za cilj smanjenje infektivnog potencijala patogena u narednoj vegetaciji.

Kada su u pitanju agrotehničke mere treba obratiti pažnju na sledeće:

        pri formiranju zasada odabrati ocedne terene sa dobrom cikulacijom vazduha,

       orezivanje i sakupljanje suvih grana i mumificiranih plodova i njihovo iznošenje iz zasada i spaljivanje,

       pravilna upotreba azotnih đubriva,

       zasade ne treba zalivati pred samo zrenje kako ne bi došlo do pucanja ploda,

       pri radu u zasadima treba voditi računa o nastanku povreda na plodovima.

Comments

There are no comments yet for this post.