Skip to main content

Zaječar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Zaječar > Prilozi > Prisustvo bolesti u zasadima šljiva
Prisustvo bolesti u zasadima šljiva

Na teritoriji delovanja RC Zaječar zasadi šljive se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi početak berbe - raniji sortiment, do faze početak obojavanja ploda - kasniji sortiment (BBCH 81-89).

Vizuelnim pregledom zasada uočeno je prisustvo simptoma šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) kao i simptoma truleži ploda koštičavog voća (Monilinia spp).

Šupljikavost lista koštičavog voća se javlja na svom koštičavom voću, a kod šljive glavni simptomi su prisutni na listu. Na listu se prvo javljaju sitne svetlo crvene pege oivičene mrkom ivicom i svetlo zelenim oreolom. Vremenom pege se uvećavaju, a tkivo unutar pega izumire, ispada i list dobija karakteristični šupljikasti izgled. Ukoliko je broj pega na listu velik, takvo lišće opada i dolazi do ranije defolijacije. Pri jačem napadu ove bolesti, voćke gube u vitalnosti i porastu, što se sve nepovoljno odražava na prinos.

Od agrotehničkih mera najvažnije je rezidbom odstraniti i uništiti zaražene lastare. Sa ciljem zaštite od ovog patogena preporučuje se primena preparata na bazi bakra pre kretanja vegetacije (u fazi bubrenja pupoljaka) i u jesen (kada opadne 70% lisne mase) sa ciljem smanjenja infektivnog potencijala patogena. U toku vegetacije, sa početkom listanja, preporuka je primena fungicida pred najavu uslova koji favorizuju nastanak infekcije. Sve preporuke za zaštitu šljive od ovog patogena tokom ove proizvodne sezone možete pogledati na linkovima:

Trulež plodova koštičavog voća se javlja vreme zrenja plodova i u godinama sa čestim padavinama u vreme cvetanja i zasadima gde nije bilo redovne zaštite od insekata, a naročito od šljivinog smotavca. Simptomi se javljaju na plodu u vidu okruglih mrkih pega. Pege se uglavnom javljaju na mestu povrede, najčešće od insekata. Ukoliko se zaražen plod dodirne sa zdravim dolazi do širenja bolesti. Zaraženi plodovi prvo omekšaju, kasnije se sasuše, mumificiraju i ako ostanu na granama tokom zime predstavljaju izvor infekcije za narednu godinu.

Pored hemijskih mera zaštite koje podrazumevaju primenu fungicida u fazi sazrevanja plodova (kao po preporuci od 21.07.2021), veoma je važno sprovesti adekvatnu zaštitu plodova od štetočina (pre svega šljivinog smotavca) jer mesta ubušenja predstavljaju ulazni otvor za naseljavanje gljiva prouzrokovača truleži, kao i uklonanje mumificiranih plodova.

Comments

There are no comments yet for this post.