Skip to main content

Zaječar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Zaječar > Prilozi > Braon mramorasta stenica
Braon mramorasta stenica
Na teritoriji delovanja RC Zaječar u zasadu višnje registrovano je prisustvo braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys).

Odrasle jedinke su smeđe boje sa karakterističnim bledožutim prstenovima na 4. i 5. članku antena. Ova invazivna vrsta poreklom je iz Azije i kod nas ima jednu generaciju godišnje, prezimljava kao imago ispod kore drvenastih biljaka ili u jesen migrira ka urbanim sredinama pa prezimljava u objektima i skrovitim delovima stambenog prostora. U proleće posle dopunske ishrane polaže jaja na poleđini lista. Po piljenju larve žive u grupama ali se posle prvog presvlačenja raspoređuju po celoj biljci. Ova stenica je izrazito polifagna vrsta i naseljava veliki broj biljaka (paradajz, paprika, kupus, soja, jabučasto i koštičavo voće, leska i dr.).

Štete gajenim biljkama nanose i imago i larve sišući sokove sa svih nadzemnih delova biljke. Oštećenja su u vidu sitnih beličastih uboda koji prelaze u nekrotične pege, a vrlo često dolazi i do deformiteta napadnutih plodova. Ovakvi plodovi gube tržišnu vrednost pa štete mogu biti značajne.

Suzbijanje ove štetočine je otežano jer kod nas nema registrovanih preparata za njeno suzbijanje, a najčešće se javlja na plodovima koji su pred berbu pa se posebna pažnja treba posvetiti karenci izabranog insekticida. Ukoliko se uoči prisustvo stenice na biljkama mogu se koristiti insekticidi iz grupe piretroida.

Comments

There are no comments yet for this post.