Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Usevi ili zasadi
Dozrelost apotecija Blumeriella jappii
U regionu Vršac, punkt Planidište, zasadi višnje se nalaze u fazi razvoja ploda do drugo opadanje plodova (BBCH 69-73).
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 90,19% apotecija.
 
Šljivin smotavac
  Na feromonskim klopkama na kojima se prati let šljivinog smotavca u regionu koji pokriva RC PIS Vršac (lokalitet Crvena Crkva i Kovin) u periodu od 27.-31.07. registrovano je povećanje broja imaga na feromonskim klopkama.
  Prema CDD u pitanju je preklapanje leta druge i treće generacije.Vizuelnim pregledom zasada šljive registrovano je prisustvo sveže položenih jaja na plodovima.Na lokalitetu Gudurički put indeks položenih  jaja je 2.
  U toku 2015. godine je na svim punktovima zabeležen intenzivniji let imaga šljivinog smotavca u dnosu na 2014.godinu te su i oštećenja na plodovima prisutnija.Indeks ubušenja na lokalitetu gudurički put iznosi 5,5 -na 50 plodova ,11 je sa oštećenjima od ishrane gusenica druge generacije ili su u njima još uvek gusenice u završnim fazama razvića. U pitanju je zasad koji nije pod intenzivnom zaštitom pesticida.
   
 
 Kako je berba šljiva u toku a za sorte kasnijeg perioda zrenja sledi u narednih 10 -tak dana ne preporučuje se primena insekticida zbog dužine karence.
Praćenje dozrelosti apotecija patogena Blumeriella jaapii
Pregledom opalog lišća višnje, sorta Oblačinska, na lokalitetu Plandište od 52 pregledane apotecije registrovano je sledeće stanje:
 
  • 40 apotecija ima askuse sa askosporama
  • 12 apotecija ima ispražnjene askuse

Potencijal Blumeriella jaapii u zasadima i dalje postoji pa je potrebno nastaviti sa zaštitom voćnjaka.

Praćenje dozrelosti apotecija patogena Blumeriella jaapii
  Pregledom opalog lišća višnje,sorta Oblačinska ,lokalitet Plandište ustanovljeno je da je došlo do intenzivnijeg formiranja askospora u askusima.Od pregledanih 58 peritecija registrovano je sledeće stanje:
  •  u 36 su formirani askusi  bez askospora u njima
  • u 18 su formirane askospore u askusima
  • u 4 apotecije još uvek nema formiranih askusa
Šupljikavost lišća koštičavog voća
 Učestale padavine koje su prisutne tokom aprila i maja meseca su dovele do pojave obolenja šupljikavosti lišća na koštičavom voću (Clasterosporium carpophilum).Gljiva napada sve koštičave voćne vrste:višnju,trešnju,šljivu,kajsiju,breskvu.Manifestuje se okruglom nekrozom tkiva  na listu koje vremenom ispada tako da list izgleda kao "izrešetan".Ako nema primene fungicida,patogen se širi i na plod te on dobija pustule i "krastav" izgled.
 
 Izgled ploda kajsije na neštićenim stablima
 
 
Simptom na lišću trešnje
 
   Na mnogim stablima koja se nalaze  po okućnicama,a koja se inače ne štite fungicidima došlo je do masovne pojave ove gljive i do prevremenog opadanja lišća.U tim uslovima će doći do retrovegetacije tj. ponovnog porasta lisova.Da se patogen ne bi širio na novu lisnu masu preporučuje se primena fungicida:
  • a.m. kaptan (Merpan 48 SC) 0,3% ili
  • a.m. ditianon (Delan 700 WG) 0,075%
Šupljikavost lišća koštičavog voća (Clasterosporium karpophilum)
 Gljiva prouzrokovač šupljikavosti lišća napada svo koštičavo voće:kod trešnje i višnje je osetljivo lišće,kod breskve i kajsije plodovi i mladari.Formiraju se crveno - mrke pege u okviru kojih dolazi do izumiranja tkiva i ono ispada tako da dolazi do pojave rešetavosti lišća.Kod trešnje može doći i do prevremene defolijacije.Na plodovima se formiraju kraste usled čega plodovi gube tržišnu vrednost a pri jačem napadu može doći i do njihovog opadanja još u ranoj fazi razvoja ploda.
 Gljiva je uvek prisutna u zasadima koštičavog voća.Razvija se u širokom arealu temperaturnih uslova - već  od 6 stepeni.Za ostvarenje infekcije je potrebna voda a širenje konidija se obavlja vetrom i kišom.Proleće 2012. je obilovalo učestalim padavinama te su simptomi prisustva ovog patogena primećeni u mnogim zasadima u kojima nije bilo adekvatnih mera zaštite.U takvim zasadima bi u jesen bilo neophodno,po opadanju lišća, obaviti primenu fungicida na bazi bakra za sprečavanje infekcije na mladarima.U proleće po kretanju vegetacije pa na dalje po ostvarenju povoljnih uslova treba sprovoditi mere zaštite fungicidima.
 
Velika slika Simptomi na plodovima kajsije
 
 
Velika slika Simptom na listu kajsije