Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd > Prilozi  

Prilozi

Modify settings and columns
Lista koja sadrži napisane priloge.
  
View: 
Edit
Approved 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalisUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd23.2.2024 10:010
Approved 
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd9.2.2024 13:520
Approved 
Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd18.1.2024 13:330
Approved 
Zdravstveno stanje ozimih strnih žitaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd18.1.2024 13:280
Approved 
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita (Beograd i Mladenovac)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd20.12.2023 13:210
Approved 
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd23.11.2023 8:230
Approved 
Prisustvo imaga obične kruškine buveUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd6.11.2023 8:170
Approved 
Monitoring pr. čađave krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) u proizvodnoj 2023. godini Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd23.10.2023 12:290
Approved 
Prisustvo poljskih glodara u regionu Beograda i MladenovcaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd7.10.2023 10:410
Approved 
Pojava imaga cikade Scaphoideus titanus u vinovoj loziUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd28.7.2023 12:050
Approved 
Štetočine u usevima kukuruzaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd26.7.2023 12:140
Approved 
Prisustvo cikade Scaphoideus titanus u vinovoj loziUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd17.7.2023 11:170
Approved 
Prisustvo invazivnih stenica u usevima i zasadimaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd13.7.2023 11:160
Approved 
Cikada Scaphoideus titanus i Zlatasto žutilo vinove loze Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd23.6.2023 11:290
Approved 
Prisustvo kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) u usevima kukuruzaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd22.6.2023 13:200
Approved 
Fuzarioza klasa pšenice i ječmaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd12.6.2023 9:310
Approved 
Pojava larvi cikade Scaphoideus titanus u vinovoj loziUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd1.6.2023 12:460
Approved 
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis (XIII nedelja praćenja) - kraj primarnih infekcija!Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd27.5.2023 11:260
Approved 
Prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u usevu kukuruzaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd24.5.2023 11:450
Approved 
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis-XII nedelja praćenjaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd19.5.2023 10:310
Approved 
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis-XI nedelja praćenjaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd10.5.2023 12:190
Approved 
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis-X nedelja praćenjaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd3.5.2023 12:100
Approved 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-IX nedelja praćenjaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd18.4.2023 11:110
Approved 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-VIII nedelja praćenjaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd7.4.2023 12:560
Approved 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-VII nedelja praćenjaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd31.3.2023 12:580
Approved 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-VI nedelja praćenjaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd23.3.2023 13:250
Approved 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-V nedelja praćenjaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd21.3.2023 14:010
Approved 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-IV nedelja praćenjaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd10.3.2023 13:090
Approved 
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ozimog ječmaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd8.3.2023 11:490
Approved 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-III nedelja praćenjaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd27.2.2023 11:490
Approved 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-II nedelja praćenjaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd20.2.2023 8:140
Approved 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd10.2.2023 12:350
Approved 
Početak polaganja jaja obične kruškine buve (Cacopsylla pyri)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd19.1.2023 13:100
Approved 
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd17.1.2023 7:310
Approved 
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd23.12.2022 13:270
Approved 
Zdravstveno stanje ozimih strnih žitaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd21.11.2022 12:300
Approved 
Prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buveUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd1.11.2022 9:580
Approved 
Monitoring klipova merkantilnog kukuruza pred berbu kasne grupe zrenja Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd3.10.2022 12:140
Approved 
Monitoring klipova merkantilnog kukuruza pred berbu rane i srednje rane grupe zrenja Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd15.9.2022 12:470
Approved 
Cikada Scaphoideus titanus i zlatasto žutilo vinove lozeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd30.7.2022 21:370
Approved 
Prisustvo kukuruznog plamenca i pamukove sovice u usevu kukuruzaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd22.7.2022 16:210
Approved 
Prisustvo cikade Scaphoideus titanus u vinovoj loziUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd9.7.2022 11:060
Approved 
Zlatasto žutilo vinove lozeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd23.6.2022 12:590
Approved 
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis-XV nedelja praćenjaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd17.6.2022 17:400
Approved 
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis-XIV nedelja praćenjaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd10.6.2022 13:200
Approved 
Prisustvo jaja kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd8.6.2022 7:420
Approved 
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis-XIII nedelja praćenjaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd1.6.2022 13:140
Approved 
Prisustvo cikade Scaphoideus titanus u zasadu vinove lozeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd31.5.2022 13:050
Approved 
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis-XII nedelja praćenjaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd27.5.2022 13:100
Approved 
Prisustvo jajnog legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u usevu kukuruzaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd24.5.2022 13:120
Approved 
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis-XI nedelja praćenjaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd20.5.2022 22:550
Approved 
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis-X nedelja praćenjaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd13.5.2022 18:090
Approved 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis - IX nedelja praćenjaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd5.5.2022 13:280
Approved 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-VIII nedelja praćenjaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd26.4.2022 18:450
Approved 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-VII nedelja praćenjaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd18.4.2022 12:390
Approved 
Prisustvo štetnih insekata u ozimim usevimaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd15.4.2022 13:140
Approved 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-VI nedelja praćenjaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd12.4.2022 11:180
Approved 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-V nedelja praćenjaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd8.3.2022 17:420
Approved 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-V nedelja praćenjaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd3.3.2022 15:580
Approved 
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječmaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd3.3.2022 8:070
Approved 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-IV nedelja praćenjaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd24.2.2022 10:390
Approved 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-III nedelja praćenjaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd18.2.2022 15:020
Approved 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-II nedelja praćenjaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd10.2.2022 13:460
Approved 
Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd9.2.2022 7:500
Approved 
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječmaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd5.2.2022 10:230
Approved 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis - I nedelja praćenjaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd1.2.2022 8:180
Approved 
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječmaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd27.12.2021 11:120
Approved 
Zdravstveno stanje ozimih strnih žitaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd22.11.2021 7:47Strna žita0
Approved 
Štetni organizmi u zasadu jabukeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd26.10.2021 11:470
Approved 
Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buve u zasadima kruškeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd21.10.2021 13:060
Approved 
Prisustvo simptoma plamenjače šljive i šteta od šljivinog smotavca u zasadima šljivaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd17.8.2021 13:370
Approved 
Odrasle jedinke cikade Scaphoideus titanus u vinogradimaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd28.7.2021 8:340
Approved 
Krompirov moljac (Phthorimea operculella)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd23.7.2021 13:450
Approved 
Bolesti kruškeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd20.7.2021 11:520
Approved 
Krompirov moljac (Phthorimaea operculella)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd17.7.2021 9:550
Approved 
Prisustvo zlatooke (Chrysopa carnea) u zasadu jabukeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd15.7.2021 10:350
Approved 
Prisustvo cikade Reptalus panzeri u usevu kukuruzaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd2.7.2021 13:340
Approved 
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis-XIX nedelja praćenjaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd17.6.2021 13:290
Approved 
Trenutno prisustvo štetočina u vinovoj loziUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd16.6.2021 14:490
Approved 
Bolesti šljiveUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd15.6.2021 14:160
Approved 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-XVIII nedelja praćenjaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd10.6.2021 14:120
Approved 
Fuzarioza klasa na ječmuUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd10.6.2021 7:200
Approved 
Štetočine u usevu kukuruzaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd9.6.2021 12:050
Approved 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-XVII nedelja praćenjaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd2.6.2021 10:200
Approved 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-XVI nedelja praćenjaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd27.5.2021 14:140
Approved 
Štetočine u usevu ozime pšeniceUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd20.5.2021 11:560
Approved 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-XV nedelja praćenjaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd20.5.2021 11:520
Approved 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-XIV nedelja praćenjaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd14.5.2021 11:540
Approved 
Prisustvo štetočina u zasadima leskeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd8.5.2021 13:070
Approved 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-XIII nedelja praćenjaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd6.5.2021 14:510
Approved 
Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd6.5.2021 14:500
Approved 
Krompirova zlaticaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd6.5.2021 14:480
Approved 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-XII nedelja praćenjaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd29.4.2021 18:560
Approved 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-XI nedelja praćenjaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd19.4.2021 14:030
Approved 
Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd16.4.2021 12:040
Approved 
Crna pegavost vinove loze (Phomopsis viticola)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd16.4.2021 12:020
Approved 
Pojava azijske voćne mušice (Drosophila suzukuii) i mere kontrol u breskvamaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd14.4.2021 8:350
Approved 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis - X nedelja praćenjaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd12.4.2021 14:350
Approved 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis - IX nedelja praćenjaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd6.4.2021 10:180
Approved 
Pojava šljivinih osa u zasadu šljiveUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
RC Beograd31.3.2021 15:160
1 - 100 Next