Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > suncokret  

Web Part Page Title Bar image
suncokret

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 23.7.2020 ‎(1)
Intenzivno polaganje jaja pamukove sovice23.7.2020 13:59Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na feromonskim klopkama i svetlosnim lovnim lampama, u poslednjih nedelju dana se registruju visoki ulovi odraslih jedinki pamukove/kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera). U usevima boranije, paprike, paradajza i kukuruza registruje se i do nekoliko stotina imaga dnevno. Takođe, u ovim usevima vizuelnim pregledima registrovano je i prisustvo jaja u različitim fazama razvoja, od sveže položenih do jaja pred piljenje. Na nekim lokalitetima, procenat biljaka sa položenim jajma prelazi i 40%.

Ova sovica je jedna od najznačajnijih štetočina u našoj poljoprivrednoj proizvodnji. Izrazito je polifagna štetočina, hrani se sa preko 250 gajenih i spontanih biljnih vrsta. Štete pričinjavaju larve koje se hrane generativnim i vegetativnim organima biljaka.

Preporučuje se proizvođačima kukuruza, paprike, paradajza, boranije, kupusa, duvana, pasulja, suncokreta i drugih osetljivih biljaka, pregled na prisustvo jaja pamukove sovice. Ukoliko se pregledom utvrdi prisustvo jaja pamukove sovice preporuka je da se na samom početku piljenja larvi primeni registrovani insekticid ovicidno-larvicidnog delovanja.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 16.6.2020 ‎(1)
Zaštita suncokreta16.6.2020 8:47Bela trulež (sclerotinia sclerotiorum); Mrka pegavost suncokreta (alternaria helianthi); Crna pegavost suncokreta (phoma macdonaldi)

Na teritoriji rada RC Zrenjanin usevi suncokreta se nalaze u fazi početaka cvetanja, cvetna glavica vidljiva između mladih listova-cvetna glavica počinje odvajanje od mladih listova (BBCH 51-53).

faza suncokreta

faza suncokreta

Česte padavine i dugotrajna vlaženja u periodu intenzivnog porasta, butonizacije i cvetanja mogu prouzrokovati pojavu sledećih patogena suncokreta: Sclerotinia sclerotiorum -prouzrokovač bele truleži, Phomopsis spp. (sin. Diaporthe spp.) - prourokovač sivo mrke pegavosti stabla, Phoma macdonaldi -prouzrokovač crne pegavosti suncokreta, Alternaria helianthi – prouzrokovač mrke pegavosti suncokreta.

S obzirom na česte padavine koje se očekuju u narednom periodu, osetljivu fazu useva i prisustvo inokuluma zbog neadekvatnog plodoreda (štete od ovih patogena intenzivno prisutne na teritoriji RC Zrenjanin tokom proizvodne 2018-2019. godine)preporuka proizvođačima je da u cilju sprečavanja zaraza suncokreta navedenim patogenima, izvrše fungicidni tretman sa:

Pictor (a.m.dimoksistrobin +boskalid) 0,3 -0,5 l/ha.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 4.6.2020 ‎(1)
Zaštita suncokreta4.6.2020 14:49Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi merkantilnog suncokreta se nalaze u fazi od devet i više listova razvijeno do početka izduživanja stabljike (BBCH 18 – 30).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma plamenjače suncokreta (Plasmopara helianthi) kod određenih hibrida. Nestabilno vreme sa čestim padavinama i povoljnim temperaturama, uticalo je na pojavu primarnih infekcija.

Najznačajnija mera borbe protiv ovog patogena je petopoljni plodored (pogledati preporuku od 12.3.).

Sada nakon registrovanja simptoma plamenjače na parceli, predlažu se sledeće mehaničke mere borbe:

-          uklanjanje zaraženih biljaka da bi se izbegle sekundarne infekcije

-          uklanjanje samoniklih biljaka

      Hemijske mere kontrole mogu se sprovesti primeniom fungicida:

 Ridomil Gold MZ 68 WG, Alijansa ( a.m. Metalaksil M + mankozeb) u količini 2,5 kg/ha.

   

 simptom plamenjače     zaražena biljka

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 13.3.2020 ‎(2)
Setva suncokreta - preventivne mere13.3.2020 13:16Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii); Bela trulež (sclerotinia sclerotiorum); Mrka pegavost suncokreta (alternaria helianthi); Crna pegavost suncokreta (phoma macdonaldi)

Na teritoriji RC Pančevo uskoro će započeti setva suncokreta.

U cilju mera kontrole najznačajnijih prouzokovača bolesti suncokreta, a to su: plamenjača suncokreta (Plasmopara helianthi), bela trulež (Sclerotinia sclerotiorum),  sivo mrka pegavost (Phomopsis heliathi), mrka pegavost (Alternaria helianthi) i crna pegavost (Phoma mecdonaldi), proizvođačima se preporučuje sprovođenje preventivnih mera.

 

 

Najvažnija agrotehnička mera u proizvodnji suncokreta, koja ima najveći uticaj na zdravstveno stanje useva,  je plodored od najmanje 5 godina. Pored pravilne rotacije useva važne su i druge mere u koje spadaju: izbor manje osetljivih hibrida na pomenute bolesti, setva sertifikovanog semena, smanjena zakorovljenost parcela, izbalansirano đubrenje (naročito azotom), uništavanje samoniklih biljaka suncokreta i uklanjanje zaraženih biljaka (u kontroli plamenjače) i dr.

Region: Pančevo
Setva suncokreta - preventivne mere13.3.2020 9:12Crna pegavost suncokreta (phoma macdonaldi); Bela trulež (sclerotinia sclerotiorum); Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii)
U narednom periodu započinje setva suncokreta, te se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje sprovođenje svih preventivnih mera koje mogu značajno doprineti boljem zdravstvenom stanju useva u tekućoj godini.
 
Najznačajnija agrotehnička mera u proizvodnji suncokreta sa aspekta zdravstevnog stanja useva je plodored, minimum petogodišnji, jer pravilna rotacija useva smanjuje potencijalne štete od prouzrokovača oboljenja suncokreta kao što su:
Sclerotinia sclerotiorum, prouzrokovač bele truleži,
Phomopsis helianthi, prouzokovač sivo mrke pegavosti,
Plasmopara helianthi, prouzrokovač plamenjače,
Alternari helianthi , prouzrokovač mrke pegavosti,
Phoma macdonaldi, prouzrokovač crne pegavosti.
 
Picture
 
Na fotografiji su prikazane sklerocije gljive koja prouzrokuje belu trulež suncokreta. Sklerocije služe za održavanje parazita u prirodi i mogu ostati vitalne u zemljištu 3-8 godina. Takođe, veoma značajan patogen u proizvodnji suncokreta, prouzrokovač plamenjače, može da se održava duži niz godina (i do 14 godina) u zemljištu u formi oospora koje kasnije predstavljaju izvor zaraze.
 
Pored plodoreda, u ovom periodu, preporučuje se i setva manje osetljivih hibrida na patogene i setva sertifikovanog semena.
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 12.3.2020 ‎(3)
Preventivne mere u kontroli prouzrokovača bolesti na suncokretu12.3.2020 16:09Bela trulež (sclerotinia sclerotiorum); Crna pegavost suncokreta (phoma macdonaldi); Mrka pegavost suncokreta (alternaria helianthi); Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii)
 

S obzirom da sledi setva suncokreta obaveštavamo proizvođače da obrate pažnju na odabir parcela za ovogodišnju setvu!

Na teritoriji rada regionalnog centra Zrenjanin, tokom poslednje tri godine (2017-2019) registrovana je intenzivnija pojava plamenjače suncokreta (Plasmopara helianthi) u odnosu na period pre toga. Takođe, značajne su u proizvodnji bile i druge bolesti tipa truleži (bela trulež - Sclerotinia sclerotiorum) i pegavosti (sivo mrka pegavost suncokreta - Phomopsis helianthi, mrka pegavosti - Alternaria helianthi, crna pegavost suncokreta - Phoma macdonaldi). Pojava bele tuleži i mrke pegavosti je bila značajna u 2018. i 2019. godini.

Reproduktivni organi gljiva ostaju vitalni u zemljištu duži niz godina i ukoliko vremenski uslovi budu povoljni do infekcije useva može doći u kritičnim fazama razvoja suncokreta (za plamenjaču je to period tokom klijanja i nicanja kad se javljaju primarni simptomi a kasnije tokom rasta suncokreta nastaju sekundarne infekcije, a za bolesti tipa truleži kritična faza za infekciju je period  butonizacije-cvetanja a simptomi se ispoljavaju  tokom sazrevanja suncokreta).

U pojedinim kritičnim fazama je veoma teško izvršiti fungicidni tretman zbog porasta biljaka te je veoma značajna mera u kontroli navedenih patogena pravilan plodored. Petopoljni plodored u proizvodnji suncokreta je ključna mera u kontroli prouzrokovača bolesti!

U ostale preventivne mere spadaju:

smanjena zakorovljenost parcela, adekvatan unos hraniva (naročito azota), setva zdravog semena,  setva manje osetljivih hibrida i dr.

Fotografije iz prethodne vegetacije:
 
 
 
 
 
 
Region: Zrenjanin
Preventivne mere u kontroli oboljenja suncokreta12.3.2020 13:35Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii); Bela trulež (sclerotinia sclerotiorum)

U proizvodnji suncokreta na području Srbije, u poslednjih nekoliko godina je sve izraženija pojava plamenjače suncokreta (Plasmopara helianthi).  Jedan od najznačajnijih razloga za takvo stanje je uzak plodored u kom se gaji suncokret.

Fotografije sa simptomima plamenjače suncokreta iz ranijih vegetacija

S obzirom da će setva suncokreta uskoro započeti, proizvođačima suncokreta se preporučuje da preduzmu sve raspoložive preventivne mere u kontroli kako plamenjače suncokreta tako i drugih značajnih oboljenja (Sclerotinia sclerotiorum, Phomopsis helianthi i dr.):

 • plodored od najmanje 5 godina – izuzetno važna mera!
 • izbor manje osetljivih hibrida za setvu
 • setva sertifikovanog semena
 • uništavanje samoniklih biljaka suncokreta kao i uklanjanje zaraženih biljaka sa parcele (kod plamenjače)
 • izbalansirano ishrana azotnim đubrivima
Region: Svi regioni
Preventivne mere u proizvodnji suncokreta12.3.2020 9:57Crna pegavost suncokreta (phoma macdonaldi); Bela trulež (sclerotinia sclerotiorum); Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii)
U proizvodnji suncokreta u regionu Vršca, redovno se javljaju sledeći patogeni:  
 • Plasmopara helianthi - prouzrokovač plamenjače suncokreta
 • Sclerotinia sclerotiorum - prouzrokovač bele truleži
 • Phomopsis helianthi - prouzokovač sivo mrke pegavosti suncokreta
 • Alternari helianthi - prouzrokovač mrke pegavosti suncokreta
 • Phoma macdonaldi - prouzrokovač crne pegavosti suncokreta

U poslednjih nekoliko godina, veliki problem u proizvodnji jeste pojava plamenjače suncokreta. Jedan od značajnih uzroka učestalije pojave i nastanka štete od plamenjače jeste uzak plodored koji je posebno izražen tamo gde se zbog nekvalitetnog zemljišta suncokret gaji u plodoredu užem od 5 godina.

Uoči početka setve suncokreta, preporuka proizvođačima je da preduzmu sve raspoložive preventivne mere kako bi se sprečila pojava  plamenjače i drugih značajnih oboljenja:  

 • plodored od najmanje 5 godina - najvažnija mera!
 • izbor manje osetljivih hibrida za setvu - odnosi se najviše na prouzrokovača plamenjače i sivo mrke pegavosti suncokreta 
 • setva zdravog semena
 • uništavanje samoniklih biljaka suncokreta kao i uklanjanje zaraženih biljaka sa parcele (plamenjača)
 • izbalansirano ishrana azotnim đubrivima

Važno je napomenuti da pri izboru kultura treba imati u vidu da soja,suncokret i uljana repica imaju zajedničkog patogena (bela trulež- Sclerotinia sclerotiorum) te i ove biljne kulture  treba uzeti u obzir pri formiranju plodoreda.

Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 18.6.2019 ‎(1)
Stičkov šarenjak18.6.2019 11:29Stričkov šarenjak (vanessa cardui)

Od sredine prošle nedelje registruje se izuzetno velika brojnost leptira stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui) na raznim biljkama. Ovaj dnevni leptir je migratorna i polifagna vrsta koja dolazi u naše krajeve sa juga. 

Štete pričinjavaju larve hraneći se lišćem kako korovskih vrsta (palamida, čičak, stričak i druge) tako i gajenih biljaka (soja, pasulj, boranija, grašak, duvan, suncokret i druge). Pri visokoj brojnosti larvi, može doći do golobrsta useva.

U vizuelnim pregledima useva soje, utvrđeno je prisustvo jaja stričkovog šarenjaka na do 100% biljaka, dok su larve prisutne na do 65% biljaka. U narednim danima se očekuje masovno piljenje larvi.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva  na prisustvo larvi stričkovog šarenjaka. Ukoliko se registruje prisustvo larvi koje ukazuje na mogućnost golobrsta, preporučuje se primena insekticida na bazi aktivnih materija hlorpirifos+cipermetrin. Pored hemijskih mera zaštite, važno je i suzbijanje korovskih biljaka koje su domaćini ovoj štetočini.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 4.6.2019 ‎(1)
Plamenjača u usevima suncokreta4.6.2019 14:27Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi suncokreta se nalaze u fazi devet i više listova razvijeno do početka izduživanja stabljike (BBCH 18 – 30).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma plamenjače suncokreta (prouzrokovač Plasmopara halstedii). Nestabilno vreme, sa čestim padavinama i povoljnim temperaturama, uticalo je na pojavu primarnih infekcija.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve, i ukoliko se uoče biljke sa simptomima navedenog patogena neophodno je njihovo mehaničko uklanjanje, kako ne bi došlo do sekundarnih infekcija.

Hemijske mere kontrole mogu se sprovesti preparatima na bazi a.m. Metalaksil M + mankozeb (Ridomil Gold MZ 68 WG, Alijansa) u količini 2,5 kg/ha.

Najvažnija mera kojom se smanjuje rizik od pojave plamenjače je poštovanje plodoreda (najmanje 5 godina), kao i setva tolerantnih hibrida.

Simptom plamenjače

Region: Zrenjanin
1 - 10 Next