Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > suncokret  

Web Part Page Title Bar image
suncokret

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 17.8.2023 ‎(1)
Zaštita postrnog suncokreta17.8.2023 14:08Bela trulež (sclerotinia sclerotiorum); Mrka pegavost suncokreta (alternaria helianthi); Crna pegavost suncokreta (phoma macdonaldi)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi postrnog suncokreta se nalaze u fazi početka cvetanja, cvetna glavica vidljiva između mladih listova - cvetna glavica počinje odvajanje od mladih listova (BBCH 51-53).

 

 Fenofaza razvoja

Padavine u protekla dva dana kao i optimalne temperature vazduha uz osetljivu fazu razvoja, fazu butonizacije,  nose rizik od pojave bolesti.

Patogeni koji se redovno javljaju na našem terenu su:

-          Prouzrokovač bele truleži - Sclerotinia sclerotiorum,

-          Prouzrokovač mrke pegavosti suncokreta - Alternaria helianthi

-          Prouzrokovač crne pegavosti suncokreta - Phoma macdonaldi

-          Prouzrokovač sivo – mrke pegavosti stabla suncokreta - Phomopsis spp – Diaporthe spp.

S obzirom na osetljivu fazu useva, prisustvo inokuluma i povoljne uslove, proizvođačima se preporučuje da sprovedu fungicidni tretman nekim od registrovanih preparata:

Pictor (a.m.dimoksistrobin +boskalid) 0,3 -0,5 l/ha ili

Pictor active (a.m. piraklostrobin+boskalid) 0,7-1 l/ha ili

Amistar plus (a.m. azoksistrobin + difenokonazol) 1 l/ha.

Takođe, preporuka je da se pre tretmana usevi pregledaju na prisustvo jaja kukuruzne ili pamukove sovice - Helicoverpa armigera. U poslednjih nedelju dana se beleži izuzetno veliki procenat biljaka sa jajima ove izuzetno polifagne štetočine u raznim usevima povrća, a posebno su joj privlačni sočni postrni usevi koji su u fazi intenzivnog razvoja poput postrnog suncokreta. Larve ove sovice oštećuju kako vegetativne tako i generativne organe tj. glavice suncokreta. Po potvrdi prisustva jaja, preporuka je primena nekog od registrovanih insekticida.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 16.6.2023 ‎(1)
Zaštita suncokreta16.6.2023 13:33Bela trulež (sclerotinia sclerotiorum); Mrka pegavost suncokreta (alternaria helianthi); Crna pegavost suncokreta (phoma macdonaldi)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi suncokreta se nalaze u fazi početka cvetanja, cvetna glavica vidljiva između mladih listova - cvetna glavica počinje odvajanje od mladih listova (BBCH 51-53).

 

 Fenofaza razvoja

Česte padavine tokom intenzivnog porasta suncokreta (što je slučaj u ovoj proizvodnoj godini), a naročito u osetljivoj fazi butonizacije,  mogu uticati na razvoj i pojavu simptoma bolesti. Patogeni koji se redovno javljaju na našem terenu su:

-          Prouzrokovač bele truleži - Sclerotinia sclerotiorum,

-          Prouzrokovač mrke pegavosti suncokreta - Alternaria helianthi

-          Prouzrokovač crne pegavosti suncokreta - Phoma macdonaldi

-          Prouzrokovač sivo – mrke pegavosti stabla suncokreta - Phomopsis sppDiaporthe spp.

U pojedinim kritičnim fazama je veoma teško izvršiti fungicidni tretman zbog porasta biljaka te je veoma značajna mera u kontroli navedenih patogena pravilan plodored, od najmanje pet godina. Na terenu srednjeg Banata ne primenjuje se navedeni plodored i svake godine se javljaju bolesti.

S obzirom na osetljivu fazu useva i prisustvo inokuluma, kao i na padavine koje se na našem terenu i dalje prognoziraju i koje pogoduju razvoju prouzrokovača bolesti, proizvođačima se preporučuje da sprovedu fungicidni tretman nekim od preparata:

Pictor (a.m.dimoksistrobin +boskalid) 0,3 -0,5 l/ha ili

Pictor active (a.m. piraklostrobin+boskalid) 0,7-1 l/ha ili

Amistar plus (a.m. azoksistrobin + difenokonazol) 1 l/ha.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 15.6.2023 ‎(1)
Zaštita suncokreta15.6.2023 14:19Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi suncokreta se u zavisnosti od roka setve i hibrida nalaze u fenofazi vidljivo 8 i više izduženih internodija (BBCH 38).

Vizuelnim pregledom useva suncokreta registrovane su pojedinačne biljke sa simptomima prouzrokovača plamenjače (Plasmopara helianthi)  na od 2 % do 3% biljaka.

simptomi plamenjače suncokreta

 

bela navlaka od konidija gljive

 

Optimalna temperature za ostvarivanje zaraze je od 6-22°C. Vremenski uslovi pogoduju daljem razvoju i  širenju simptoma bolesti. Najkarakterističniji simptomi su na naličju listova u vidu bele, guste navlake od micelija gljive. Takve biljke zaostaju u porastu i formiraju glavice sa šturim zrnima.

 

Proizvođačima suncokreta se preporučuje obilazak i pregled useva suncokreta. Ukoliko se utvrdi pojedinačno prisustvo biljaka sa simptomima plamenjače, preporučuju se mehaničke mere njihovog uklanjanja.

U usevima gde su prisutni simptomi plamenjače i gde je moguće sprovesti tretman (zbog fenofaze suncokreta i mogućnosti ulaska mehanizacije) preporučuju se hemijske mere zaštite. U našoj zemlji nema registrovanih pesticida za ovu namenu, ali se može preporučiti primena fungicida koji u sebi imaju aktivnu materiju propamokarb-hidrohlorid, a registrovani su u drugim okopavinama.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 6.6.2023 ‎(1)
Zaštita suncokreta6.6.2023 12:26Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii)

Na području Srbije usevi suncokreta se nalaze u fazi od razvoja listova do početka butona.

Na parcelama gde nije ispoštovan plodored ili u usevima koji se graniče sa parcelama na kojima je prethodnih godina gajen suncokret, pogotovo kod osetljivog sortimenta, registrovano je prisustvo simptoma plamenjače, kako na samoniklim biljkama suncokreta tako i u samom usevu.

Prisutne su sistemski zaražene biljke koje su posledica primarnih infekcija koje su se ostvarile u periodu klijanja i nicanja, a kojima su pogovodali prohladno vreme i česte padavine tokom ovih fenofaza razvoja suncokreta ali i lokalno zaražene biljke kao posledica sekundarnih infekcija.

Zaražene biljke zaostaju u porastu i kasnije u toku vegetacije formiraju sitne glavice sa sterilnim ili šturim zrnima.

U kontroli ovog oboljenja ključne su preventivne mere među kojima su najvažnije petopoljni plodored i setva manje osetljivih hibrida. Na pojedinim lokalitetima u Vojvodini (Banat), vrlo često se suncokret gaji u tropolju i upravo na takvim parcelama i dolazi do jače pojave plamenjače.

Po uočavanju simptoma na samoniklim biljkama suncokreta ili sistemično zaraženim biljkama veoma bitno je njihovo uništavanje i sklanjanje sa parcele kako bi se sprečile sekundarne infekcije.

Imajući u vidu prisutan izvor zaraza na parcelama, uslove koji izuzetno pogoduju razvoju ovog patogena i činjenicu da je još uvek moguć ulazak mehanizacije na parcele, u ovom momentu se u usevima gde se registruju simptomi plamenjače preporučuje primena fungicida kako bi se sprečilo naglo širenje oboljenja u polju. U našoj zemlji nema registrovanih pesticida za ovu namenu, ali se može preporučiti primena fungicida koji u sebi imaju aktivnu materiju propamokarb-hidrohlorid, a registrovani su u drugim okopavinama.

Zbog izraženog regionalnog karaktera i zbog prisustva drugih štetnih organizama u usevima suncokreta, za više detalja pogledati link.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 2.6.2023 ‎(1)
Zaštita suncokreta2.6.2023 13:29Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi suncokreta se nalaze u fazi razvoja listova (BBCH 14-17 ).

 

   Fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma plamenjače (Plasmopara helianthi) na samoniklim biljkama suncokreta. Simptomi se uočavaju u vidu bele micelije na naličju lista i po zaostajanju biljaka u porastu.

 

   simptom plamenjače

Na automatskim meteorološkim stanicama, postavljenim na pozicijama monitoringa, od početka setve beležimo i preko 150 mm² padavina, a prohladni i vlažni uslovi koje smo imali u vreme klijanja i nicanja useva uticale su na pojavu primarnih infekcija.

Uslovi koji trenutno vladaju u proizvodnji (temperatura od 20-25°C i svakodnevna pojava kiša) pogoduju daljem razvoju i širenju simptoma plamenjače suncokreta (Plasmopara helianthi).

Najvažnija mera kojom se smanjuje rizik od pojave plamenjače je poštovanje plodoreda (najmanje 5 godina), kao i setva tolerantnih hibrida.

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje useve, i ukoliko se uoče biljke sa simptomima navedenog patogena neophodno je njihovo mehaničko uklanjanje, kako ne bi došlo do sekundarnih infekcija.

Hemijske mere kontrole mogu se sprovesti preparatima na bazi a.m. metalaksil M + mancozeb.
Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 31.5.2023 ‎(2)
Zaštita suncokreta31.5.2023 9:47Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii)
Suncokret se u regionu koji pokriva RC Vršac u zavisnosti od roka setve nalazi u fazi od 4 lista razvijeno (BBCH 13) do 8 listova razvijeno (BBCH 17).

Prilikom vizuelnih pregleda useva suncokreta registrovano je prisustvo samoniklih biljaka suncokreta sa simptomima plamenjače (Plasmopara helianthi).

Seme suncokreta ima sposobnost da niče nekoliko godina nakon gajenja na jednoj parceli.

Zaražene biljke se lako uočavaju na parceli po beloj miceliji na naličju lista i po značajnom zaostajanju u porastu.

Vremenski uslovi sa učestalim padavinama i sa temperaturama oko 20 ºC pogoduju razvoju ovog patogena.

 

velika slika

velika slika

Mere kontrole plamenjače suncokreta podrazumevaju:

  • najvažnija mera je poštovanje plodoreda i to petopoljnog. U našem regionu se na pojedinim lokalitetima zbog nekvalitetnog zemljišta gajenje ove kulture često sprovodi u tropoljnom plodoredu i na takvim parcelama i dolazi do pojave plamenjače
  • setva tolerantnih hibrida
  • uništavanju samoniklih i zaraženih biljaka i njihovo iznošenje sa parcele
  • primena hemijskih mera kontrole se može izvršti tretiranjem useva fungicidima koji u sebi imaju a.m.metalaksil-M.

Sada se na parcelama gde se uoči prisustvo biljaka sa simptomima plamenjače (samonikle biljke i sistemično zaražene biljke) preporučuje njihovo uklanjanje sa parcele i uništavanje.

Kod osetljivih hibrida na plamenjaču i gde se uoči prisustvo simptoma, zbog izuzetno povoljnih uslova ra razvoj patogena u ovoj sezoni, preporučuje se primena fungicida koji u sebi imaju aktivnu materiju metalaksil-M uz još neki kontaktni fungicid.  

Region: Vršac
Zaštita suncokreta31.5.2023 8:14Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Na području delovanja RC Kikinda usevi suncokreta se u zavisnosti od datuma setve i hibrida nalaze u fenofazi razvijeno 2-5 pari listova (BBCH 12-15).
 
Vizuelnim pregledom biljaka sa naličja listova kao i na stablu biljaka registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) uglavnom po rubnim delovima parcele na do 20% biljaka.
 
 
Lisne vaši su u prethodnom periodu imale veoma povoljne uslove za razvoj. Pomenute štetočine isisavaju tkivo listova usled čega se lišće kovrđža i deformiše. U periodu butonizacije lisne vaši naseljavaju sa gornje strane nerascvetalu glavicu, a često se zavlače i ispod lišća glave.
 
 
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled i obilazak parcela pod suncokretom radi utvrđivanja prisustva štetočina.
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite ukoliko se prilikom pregleda utvrdi 20-30% napadnutih biljaka po ivičnim delovima parcele i to primenom insekticida: Decis expert (deltametrin) u količini 0,075l/ha ili Karate Zeon (lambda-cihalotrin) 0,15-0,2 l/ha.
 
Uslovi koji trenutno vladaju u proizvodnji suncokreta temperature od 20-25 °C i česte padavine veoma pogoduju razvoju gljiva kao što je prouzrokovač plamenjače suncokreta (Plasmopara helianthi)  i prouzrokovač bele truleži suncokreta (Sclerotinia sclerotiorum). 
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo simptoma bolesti.
Ukoliko se uoči prisustvo simptoma plamenjače (biljke sistemično zaražene su manje u porastu i sa naličja lista se formira bela gusta navlaka), preporuka je njihovo uklanjanje sa parcele i uništavanje kako bi se sprečile sekundarne infekcije.
Kod veoma osetljivih hibrida, zbog izuzetno povoljnih uslova za razvoj prouzrokovača bolesti, preporuka je redovni pregled useva na prisustvo simptoma oboljenja i primena registrovanih fungicida.
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 26.5.2023 ‎(1)
Zaštita suncokreta od vaši26.5.2023 1:56Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji rada RC Zrenjanin usevi suncokreta nalaze se zavisno od roka setve u fazi od razvijena dva do tri para listova (BBCH 12-14).

Na usevima su registrovane vaši (Aphididae) i to u konusu rasta, na još nerazvijenim listovima što može uticati na usporavanje razvoja i porasta biljaka.

Ove sezone su uslovi izuzetno povoljni za razvoj vašiju i gotovo na svim kulturama se registruje njihovo intenzivno prisustvo.

vaši na suncokretu

Proizvođačima se preporučuje pregled parcela i ukoliko registruju intenzivnije prisustvo vaši, primena insekticida:

Karate Zeon (a.m.lambda cihalotrin) 0,15-0,2 l/ha.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 23.5.2023 ‎(1)
Zaštita suncokreta23.5.2023 11:30Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi suncokreta se nalaze , u zavisnosti od rokova setve u fenofazi od 4-8 listova razvijeno (BBCH 13-17).

 

Suncokret_faza razvoja

 

Vizuelnim pregledom useva suncokreta utvrđeno je prisustvo lisnih vaši vaši (Aphididae)  na do 15% biljaka na ivičnim delovima parcela.

 

Lisne vaši

 

Padavine u predhodnom periodu, povećana relativna vlažnost vazduha, kao i povećanje temperatura pogoduju prenamnožavanju navedenih štetnih organizama.

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva suncokreta radi utvrđivanja prisustva lisnih vaši.

Pregled useva treba otpočeti sa oboda, tj. rubnih delova parcele, zbog horizontalne distribucije vaši na usevima.

Na ivične delove parcela se i usmerava suzbijanje lisnih vaši da bi se sprečilo njihovo dalje širenje.

 

Hemijske mere zaštite treba sprovesti kada se utvrdi  20% do 30% napadnutih biljaka na ivičnim delovim parcela primenom insekticida:

·        Decis expert (a.m. deltametrin) u količini 0,075 l/ha.

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 4.5.2023 ‎(1)
Zaštita kukuruza i suncokreta4.5.2023 15:07Kukuruzna pipa (Tanymecus dilaticollis)
U regionu Južnog Banata setva kukuruza i suncokreta je još uvek u toku a najveći broj parcela je posejan krajem aprila meseca. Usevi iz prvih rokova setve su u fenofazi nicanja do razvijena dva lista (BBCH 12).
 
U usevima  koji su ponikli registrovano je prisustvo sive kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticolis). Odrasle jedinke ove štetočine se hrani izgrizajući kotiledone suncokreta i kukuruza. Brojnost populacije je visoka, s obzirom da je mali broj parcela sa poniklim usevima. Fenofaza nicanja je kritičan period kada usled ishrane imaga mogu nastati značajna oštećenja.
 
Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko ustanove prisustvo  1 imaga/m2 u fazi nicanja ili 3-5 imaga/m2 nekoliko dana posle nicanja da primene insekticid za njeno suzbijanje na bazi a.m. cipermetrin.
 
Region: Vršac
1 - 10 Next