Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > suncokret  

Web Part Page Title Bar image
suncokret

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 10.6.2021 ‎(2)
Zaštita suncokreta10.6.2021 12:53Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Regionalni centar:Vršac
Fenofaza suncokreta: od 8 listova razvijeno (BBCH 17) do cvast upravo vidljiva izmedju mladih listova (BBCH 51).
 
U usevima suncokreta su u toku vizuelnih pregleda registrovani simptomi plamenjače suncokreta (Plasmopara halstedii).Prisustvo simptoma je registrovano u pojedinim usevima na 2-5% biljaka. Uočavaju se biljke zaostale u porastu, a na naličju lista je prisutna gusta navlaka od micelije gljive.
 
 Zaražene biljke suncokreta u polju
 
Micelija gljive na naličju lista
 
Razvučen period nicanja biljaka suncokreta zbog nižih temeperatura u prolećnom delu vegetacije, kao i prisustvo padavina, visoke relativne vlažnosti i temperatura oko 20 °C u predhodnom periodu, doprineli su pojavi ovog patogena. U ovom momentu sa ciljem sprečavanja sekundarnih zaraza tj. daljeg širenja navedenog patogena preporučuje se uklanjanje zaraženih biljaka i samonoiklih biljaka suncokreta. Hemijske mere kontrole mogu se sprovesti preparatima na bazi aktivne materije metalasil-M+mankozeb.

Takođe, vizuelnim pregledom useva suncokreta registrovano prisustvo crne repine vaši (Aphis fabae), a intenzivnije prisustvo uočeno je na ivičnim delovima parcela.

velika slika

Ukoliko se registruje prisustvo crne repine vaši  na nivou praga štetnosti, a to je 20-30% napadnutih biljaka na obodu parcele, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

 • Decis expert (a.m.deltametrin) 0,075l/ha
Region: Vršac
Zaštita suncokreta 10.6.2021 7:35Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii)

Na području delovanja RC Sombor, usevi suncokreta se u zavisnosti od roka setve i hibrida nalaze u fenofazi 4 lista razvijena do 8 listova razvijeno (BBCH 13-17).

Vizuelnim pregledom useva suncokreta, registrovano je prisustvo crne repine vaši (Aphis fabae) na naličju listova na do 30% biljaka i to uglavnom na obodnim delovima parcela.

velika slika

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučije pregled parcela u cilju utvrđivanja prisustva lisnih vaši.

Ukoliko se prilikom vizuelnog pregleda utvrdi prisustvo vaši  na nivou praga štetnosti (20% do 30% napadnutih biljaka na ivičnim delovima parcele) preporučuje se primena insekticida:

Decis expert (a.m. deltametrin) 0,075 l/ha.

Prilikom vizuelnih pregleda, registrovano je i prisustvo simptoma plamanjače suncokreta (Plasmopara helianthi) na do 5 % biljaka.

Vremenske prilike u kojima se odvija proizvodnja sa čestim padavinama, povoljnim temperaturama i visokom relativnom vlažnošću vazduha pogodovali su razvoju i širenju navedenog patogena.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva u cilju utvrđivanja prisustva biljaka sa simptomima plamenjače. Ukoliko se utvrdi prisustvo zaraženih biljaka preporučuje se uklanjanje zaraženih biljaka, kao i samoniklog suncokreta. Hemijske mere kontrole mogu se sprovesti preparatima na bazi aktivne materije metalaksil-M+mankozeb.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 8.6.2021 ‎(1)
Zaštita suncokreta8.6.2021 10:33Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi suncokreta se u zavisnosti od roka setve i hibrida nalaze u fenofazi 4 lista razvijena do 8 listova razvijeno (BBCH 13-17).

faza suncokreta

Vizuelnim pregledom useva suncokreta na nekoliko lokaliteta, registrovano je prisustvo crne repine vaši (Aphis fabae) i šljivine vaši kovrdzalice (Brachycaudus helichrysi), na do 30% biljaka, kao i prisustvo zelene povrtne stenice (Nezara viridula), na do 5% biljaka.  

 

crna vaš na naličju lista suncokreta

šljivina vaš

zelena povrtna stenica

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva suncokreta na prisustvo navedenih štetočina, posebno na ivičnim delovima parcela.

 

Ukoliko se registruje od 20-30% napadnutih biljaka od strane vaš po ivičnim delovima parcele (prag štetnosti), preporučuje se primena insekticida Decis expert (deltametrin) u dozi od 0,075 l/ha. Navedeni insekticid delovaće i na zelenu povrtnu stenicu.

 

Takođe, vizuelnim pregledom useva suncokreta na više lokaliteta utvrđeno je prisustvo simptoma plamenjače suncokreta (Plasmopara halstedii), na do 2-3% biljaka.

simptomi plamenjače

simptomi plamenjače na naličju lista suncokreta

Vremenski uslovi u kojima se odvijala proizvodnja u proteklom periodu (česte padavine, visoka relativna vlažnost vazduha, temperature oko 20°C) pogodovali su razvoju pomenutog patogena. Najkarakterističniji simptomi su na naličju listova u vidu bele, guste navlake od micelija gljive. Takve biljke zaostaju u porasti i formiraju glavice sa šturim zrnima.

 

Proizvođačima suncokreta se preporučuje obilazak i pregled useva suncokreta. Ukoliko se utvrdi prisustvo biljaka sa simptomima plamenjače, preporučuju se mehaničke mere uklanjanja zaraženih biljaka. Hemijske mere mogu se sprovesti preparatima na bazi aktivne materije metalaksil-M+mankozeb.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 5.6.2021 ‎(1)
Zaštita suncokreta5.6.2021 9:13Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii)

Na teritoriji RC Pančevo, usevi suncokreta se u zavisnosti od roka setve i hibrida nalaze u fenofazi razvoja listova; razvijeno 4-8 listova (BBCH 14-18).

 

 

 Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo crne repine vaši (Aphis fabae) na naličju listova na do 20% biljaka.  Ova štetočina najpre naseljava obode parcela, pa se njeno suzbijanje može sprovesti upravo na tim delovima useva sa ciljem sprečavanja njihovog širenja ka unutrašnjosti. Prag štetnosti iznosi od 20% do 30% napadnutih biljaka na ivičnim delovima parcele.

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju prisustvo vaši na nivou praga štetnosti, sprovođenje insekticidnog tretman preparatom:

a.m. deltametrin: Decis expert - 0,075 l/ha.

 

Takođe, na obodima pojedinih parcela, registrovano je i prisustvo crvene ražane bube (Omophlus lepturoides). Imaga ove štetočine se pored listova siuncokreta hrane i listovima šećerne repe, lucerke, jarih žita i dr.

 

 

Navedeni insekticid za suzbijanje crne repine vaši, delovaće i na ovu štetočinu.

 

Na pojedinim lokalitetima vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo simptoma plamanjače suncokreta (Plasmopara helianthi) na do 15% biljaka.

Nestabilno vrema sa padavinama , povoljnim temperaturama i relativnom vlažnošću vazduha u proteklom periodu pogodovalo je razvoju i širenju tog patogena. Zaražene biljke suncokreta zaostaju u porastu, kržljave su, a stablo je zadebljalo sa kraćim internodijama.

Kako bi se sprečio nastanak sekundarnih infekcija, proizvođačima se preporučuje sprovođenje  mehaničkih mera borbe koje podrazumevaju uklanjanje i uništavanje zaraženih biljaka suncokreta i samoniklih bijlaka suncokreta. Hemijske mere kontrole mogu se sprovesti preparatima na bazi aktivne materije metalasil-M+mankozeb.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 3.6.2021 ‎(1)
Zaštita suncokreta3.6.2021 11:40Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii)
Na području delovanja RC Kikinda usevi suncokreta se u zavisnosti od roka setve i hibrida nalaze u fenofazi razvoja listova; razvijeno 4-8 listova (BBCH 13-17).
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva suncokreta na nekoliko lokaliteta, registrovano je prisustvo crne repine vaši na biljkama (Aphididae).
Procenat napadnutih biljaka iznosi od 10-25%.
 
 
 
Crna repina vaš je migrirajuća vrsta, polifagna je štetočina. Vaši isisavaju sokove iz tkiva listova i stabljike biljaka, inficirani listovi se kovrđžaju, deformišu i suše. Biljke suncokreta su najosetljive na napad pomenute štetočine u fazi razvoja listova do faze kada je cvetna glavica još uvek zatvorena.
 
Štetočina prvo naseljava ivične delove parcela pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje pregled suncokreta na prisustvo vaši.
 
Ukoliko se registruje od 20-30% napadnutih biljaka po ivičnim delovima parcele (prag štetnosti) preporučuje se primena insekticida Decis expert (deltametrin) u dozi od 0,075l/ha.
 
Na pojedinim lokalitetima registrovano je i prisustvo simptoma plamanjače suncokreta (Plasmopara helianthi) na do 10% biljaka.
 
 
zaostajanje biljaka u porastu, stablo sa kraćim internodijma 
 
 
U proteklom periodu česte padavine, povoljne temperature (od 20-25 stepeni) kao i relativna vlažnost vazduha doprinele su razvoju patogena u usevima suncokreta. Biljke suncokreta usled infekcije zaostaju u porastu, kržljave su, a stablo je zadebljalo sa kraćim internodijama.
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje  mehaničkih mera borbe kao što su uklanjanje zaraženih biljaka i samoniklog suncokreta sa parcele kako bi  sprečili nastanak sekundarnih infekcija.
Hemijske mere sprovode se primenom preparata na bazi aktivne materije metalaksil-M+mankozeb.
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 1.6.2021 ‎(1)
Zaštita suncokreta1.6.2021 7:45Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi suncokreta se, u zavisnosti od hibrida i datuma setve, nalaze u fazi razvoja listova, šest do osam listova razvijeno (BBCH 16-18).

          

  Simptom plamenjače      Crna repina vaš

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo crne repine vaši (Aphis fabae) na 6% do 19% biljaka.

Suncokret je najosetljiviji na napad ove štetočine u fazama razvoja listova do faze cvetna glavica još zatvorena. Crna repina vaš najpre naseljava ivične delove parcele, te se njeno suzbijanje može izvršiti upravo na tim delovima useva sa ciljem sprečavanja daljeg širenja ka unutrašnjosti. Prag štetnosti iznosi od 20% do 30% napadnutih biljaka na ivičnim delovima parcele.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju prisustvo pomenute štetočine na nivou praga štetnosti, sprovedu insekticidni tretman preparatom:

Decis expert (a.m. deltametrin) 0,075 l/ha

Takođe, na obodima pojedinih parcela suncokreta, registrovano je intenzivno prisustvo crvene ražane bube (Omophlus lepturoides) vidi prilog. Navedeni insekticid za suzbijanje crne repine vaši, delovaće i na ovu štetočinu.

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo simptoma plamenjače suncokreta  (Plasmopara helianthi) na 8% do 12% pregledanih biljaka. Konstantno nestabilno vrema sa padavinama i povoljnim temperaturama i relativnom vlažnošću vazduha pogoduje razvoju i daljem širenju ovog patogena.

Na parcelama gde se simptomi registruju predlažu se sledeće mehaničke mere borbe:

-     uklanjanje zaraženih biljaka da bi se izbegle sekundarne infekcije

-     uklanjanje samoniklih biljaka

Hemijske mere kontrole mogu se sprovesti preparatima na bazi aktivne materije metalasil-M+mankozeb.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 10.4.2021 ‎(1)
Preventivne mere u kontroli prouzrokovača bolesti u suncokretu 10.4.2021 13:58Crna pegavost suncokreta (phoma macdonaldi); Bela trulež (sclerotinia sclerotiorum); Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii); Volovod (orobanche spp.)

Na području delovanja RC Sombor u toku je početak setve suncokreta.

U Zapadnobačkom okrugu suncokret je kultura koja ima dugu tradiciju gajenja, naročito na lakšim tipovima zemljišta.

Najznačajnije bolesti koje prate proizvodnju suncokreta su:

-plamenjača suncokreta –prouz Plasmopara helianthi,

-bela trulež – prouz Sclerotinia sclerotiorum,

-pegavosti (sivo mrka pegavost suncokreta –prouz  Phomopsis helianthi, mrka pegavosti –prouz  Alternaria helianthi, crna pegavost suncokreta – prouz Phoma macdonaldi).

      

plamenjača suncokreta            bela trulež

crna pegavost suncokreta

Reproduktivni organi navedenih patogena nalaze u zemljištu i vitalni su duži niz godina. U povoljnim vremenskim uslovima, česte padavine i duže vlaženje, može doći do infekcija ovim patogenima u osetljivim fazama razvoja suncokreta. Osetljiva faza od infekcije suncokreta prouzrokovačem plamenjače suncokreta je tokom klijanja i nicanja, a od infekcije ostalim patogenima suncokret je osetljiv u fazi butonizacije.

Najvažnija mera kontrole pojave bolesti u suncokretu je plodored od najamanje 5 godina.

Kao predusevi preporučuju se pšenica i kukuruz, dok setvu suncokreta treba izbegavati nakon gajenja uljanih kultura (soja i uljana repica) i leguminoza (lucerka, grašak). Pored plodoreda, u ostale mere kontrole spadaju izbor manje osetljivih hibrida, setva sertifikovanog semena, uništavanje samoniklih biljaka suncokreta kao i uklanjanje zaraženih biljaka sa parcele i izbalansirana ishrana azotnim đubrivima.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 7.4.2021 ‎(1)
Preventivne mere u kontroli prouzrokovača bolesti na suncokretu7.4.2021 12:44Bela trulež (sclerotinia sclerotiorum); Crna pegavost suncokreta (phoma macdonaldi); Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii)

Na teritoriji RC Zrenjanin, uskoro će započeti setva suncokreta. U poslednjih nekoliko godina, u proizvodnji suncokreta je sve izraženija pojava plamenjače suncokreta (Plasmopara helianthi).

S obzirom da setva predstoji, proizvođačima se preporučuje da preduzmu sve raspoložive preventivne mere u kontroli kako plamenjače, tako i drugih značajnih oboljenja suncokreta kao što su:

-          Sclerotinia sclerotiorum – prouzrokovač bele truleži,

-          Phomopsis helianthi – prouzrokovač sivo mrke pegavosti,

-          Phoma macdonaldi prouzrokovač crne pegavosti,

-          Alternaria helianthi – prouzrokovač mrke pegavosti.

Reproduktivni organi ovih gljiva ostaju vitalni u zemljištu duži niz godina i ukoliko vremenski uslovi budu povoljni, česte padavine i dugotrajna vlaženja,  može doći do infekcije useva u osetljivim fazama razvoja. Za plamenjaču je to period tokom klijanja i nicanja kad se javljaju primarni simptomi, a kasnije tokom rasta suncokreta nastaju sekundarne infekcije, dok je za ostale navedene bolesti osetljiva faza suncokreta period butonizacije – cvetanja, a simptomi se ispoljavaju tokom sazrevanja suncokreta.

      

 reproduktivni organi gljive  simptom plamenjače

U pojedinim osetljivim fazama razvoja suncokreta teško sprovesti fungicidni tretman zbog porasta biljaka, te je veoma značajna mera pravilan plodored, od najmanje 5 godina.

U ostale preventivne mere spadaju:

 • izbor manje osetljivih hibrida,
 • setva sertifikovanog semena,
 • uništavanje samoniklih biljaka suncokreta kao i uklanjanje zaraženih biljaka sa parcele i
 • izbalansirana ishrana azotnim đubrivima.
Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 15.3.2021 ‎(1)
Preventivne mere u kontroli oboljenja suncokreta15.3.2021 9:49Crna pegavost suncokreta (phoma macdonaldi); Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii); Bela trulež (sclerotinia sclerotiorum); Mrka pegavost suncokreta (alternaria helianthi)
Na području delovanja RC Kikinda u narednom periodu se očekuje priprema zemljišta za setvu suncokreta, pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje sprovođenje preventivnih mera koje značajno mogu doprineti zdravstvenom stanju suncokreta u tekućoj godini.
 
Najznačajniji prozrokovači bolesti na suncokretu koji predstavljaju i najvažniji limitirajući faktor visoke i stabilne proizvodnje suncokreta su:
 1. Plasmopara helianthi (prouzrokovač plamenjače suncokreta),
 2. Alternaria helianthi (prouzrokovač mrke pegavosti suncokreta),
 3. Phoma macdonaldi (prouzrokovač crne pegavosti suncokreta),
 4. Phomopsis helianthi (prouzrokovač sivo mrke pegavosti),
 5. Sclerotinia sclerotiorum (prouzrokovač bele truleži).

Najznačajnije preventivne mere u proizvodnji suncokreta su:

 1. Izbor parcele za setvu suncokreta (plodored od najmanje 5 godina),
 2. izbalansirana ishrana azotnim hranivima,
 3. setva manje osetljivih hibrida suncokreta na prouzrokovače obolenja na suncokretu (pre svega na plamenjaču i sivo mrku pegavost),
 4. setva sertifikovanog semena,
 5. uništavanje samoniklog suncokreta kao i korovskih biljaka na parceli.

Treba napomenuti da kulture kao što su soja, suncokret i uljana repica imaju zajedničkog patogena, prouzrokovača bele truleži, čiji se reproduktivni organi (sklerocije) održavaju u zemljištu duži niz godina i predstavljaju izvor zaraze, te ove biljne vrste treba uzeti u obzir prilikom formiranja plodoreda.

Simptom plamenjače suncokreta

velika slika

Sklerocije u stablu suncokreta

  

velika slika                                     velika slika

Simptom bele truleži

velika slika

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 23.7.2020 ‎(1)
Intenzivno polaganje jaja pamukove sovice23.7.2020 13:59Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na feromonskim klopkama i svetlosnim lovnim lampama, u poslednjih nedelju dana se registruju visoki ulovi odraslih jedinki pamukove/kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera). U usevima boranije, paprike, paradajza i kukuruza registruje se i do nekoliko stotina imaga dnevno. Takođe, u ovim usevima vizuelnim pregledima registrovano je i prisustvo jaja u različitim fazama razvoja, od sveže položenih do jaja pred piljenje. Na nekim lokalitetima, procenat biljaka sa položenim jajma prelazi i 40%.

Ova sovica je jedna od najznačajnijih štetočina u našoj poljoprivrednoj proizvodnji. Izrazito je polifagna štetočina, hrani se sa preko 250 gajenih i spontanih biljnih vrsta. Štete pričinjavaju larve koje se hrane generativnim i vegetativnim organima biljaka.

Preporučuje se proizvođačima kukuruza, paprike, paradajza, boranije, kupusa, duvana, pasulja, suncokreta i drugih osetljivih biljaka, pregled na prisustvo jaja pamukove sovice. Ukoliko se pregledom utvrdi prisustvo jaja pamukove sovice preporuka je da se na samom početku piljenja larvi primeni registrovani insekticid ovicidno-larvicidnog delovanja.

Region: Svi regioni
1 - 10 Next