Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Štetni organizmi > Mrka pegavost suncokreta (alternaria helianthi)  

Štetni organizmi: Mrka pegavost suncokreta (alternaria helianthi)

Naziv (latinski naziv)

Mrka pegavost suncokreta (alternaria helianthi) 

Opis

 
Attachments
Created at 9.3.2012 14:09  by Anja Mihailovic 
Last modified at 9.3.2012 14:09  by Anja Mihailovic