Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > peršun  

Web Part Page Title Bar image
peršun

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 2.9.2020 ‎(1)
Zaštita peršuna2.9.2020 15:09Crna pegavost mrkve (alternaria spp); Pepelnica na mrkvi (erysiphae heraclei)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi peršuna se nalaze u fazi razvoja vegetativnog dela biljke koji se koristi za berbu, koren ili zadebljalo stablo dostiglo 70% od krajnjeg prečnika (BBCH 47).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovani su simptomi pepelnice (prouzrokovač Erysiphe heraclei) na 28% biljaka  i simptomi crne pegavosti lista (prouzrokovač Alternaria spp.)  na 12%  biljaka. Vremenski uslovi u kojima se odvija proizvodnja pogoduju razvoju i daljem širenju navedenih patogena.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko uoče prisustvo simptoma pepelnice i crne pegavosti, sprovedu hemijske mere zaštite fungicidom:

Sercadis plus (a.m. fluksapiroksad+ difenokonazol)  u količini 1 l/ha  (karenca 7 dana).

     

  simptom pepelnice

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 29.7.2020 ‎(1)
Zaštita peršuna29.7.2020 16:13Pepelnica na mrkvi (erysiphae heraclei)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi peršuna se nalaze u fazi od razvoja lista do korenovi ili zadebljala stabla počinju da rastu (prečnik veći 0,5 cm), (BBCH 19-41).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovani su simptomi pepelnice (prouzrokovač Erysiphe heraclei) na 22% biljaka. Proizvodni uslovi su povoljni ra razvoj ovog patogena.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko uoče prisustvo simptoma pepelnice, sprovedu hemijske mere zaštite fungicidom:

Signum (a.m. boskalid + piraklostrobin) u količini 1 kg/ha. Karenca za ovaj fungicid u usevima peršuna iznosi 14 dana.

      

     simptom pepelnice

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 1.7.2020 ‎(1)
Zaštita peršuna1.7.2020 15:26Crna pegavost mrkve (alternaria spp); Pepelnica na mrkvi (erysiphae heraclei)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi peršuna se nalaze u fazi od razvoja lista do koren ili zadebljalo stablo dostiglo 30-50% od krajnjeg prečnika (BBCH 19-45).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovani su simptomi crne pegavosti lista (prouzrokovač Alternaria spp. ) na 8% biljaka,  kao i simptomi pepelnice (prouzrokovač Erysiphe heraclei) na 16% biljaka. U predhodnom periodu su vladali povoljni uslovi za razvoj navedenih patogena, a i za narednoi period je najavljen isti trend.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko uoče prisustvo simptoma navedenih bolesti sprovedu hemijske mere zaštite fungicidom registrovanim za tu namenu:

Signum (a.m. boskalid + piraklostrobin) u količini 1 kg/ha (karenca 14 dana).

  

simptom pepelnice     simptom crne pegavosti

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 8.6.2020 ‎(1)
Zaštita peršuna8.6.2020 14:57SVI

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi peršuna se nalaze u fazi razvoja listova do koren ili zadebljalo stablo dostiglo 30% od krajnjeg prečnika (BBCH 19 – 43).

Vizuelnim pregledom useva registrovani su simptomi crne pegavosti lista (Alternaria dauci) na 15% biljaka i simptomi rđe (Puccinia spp.) na 10% biljaka.

simptom rđe na peršunu

U cilju očuvanja lisne mase i sprečavanja daljeg razvoja navedenih patogena, preporuka proizvođačima je primena kombinacije fungicida:

Mankogal 80 (a.m. mankozeb) 2 kg/ha

+

Quadris (a.m. azoksistrobin) 1 l/ha.

Navedeni fungicidi registrovani su za primenu u usevima mrkve.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 11.7.2019 ‎(1)
Zaštita peršuna 11.7.2019 13:08Crna pegavost mrkve (alternaria spp)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi peršuna se nalaze u fazi koren dostigao 70-80% od krajnjeg prečnika (BBCH 47-48).

 

      fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom useva registrovani su simptomi crne pegavosti lista (Alternaria dauci) na do 26% biljaka na pojedinačnim listovima.

U cilju očuvanja zdravstvenog stanja lisne mase i korena biljaka pred vađenje, preporučuje se primena:

Signum (a.m. boskalid + piraklostrobin) 1 kg/ha (14 dana karenca).

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 5.6.2019 ‎(1)
Zaštita peršuna5.6.2019 14:55Crna pegavost lista mrkve (alternaria radicina/ dauci)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi peršuna se nalaze u fazi od razvoja listova do početka razvoja korena (BBCH 19 – 41).

Vizuelnim pregledom useva registrovani su simptomi crne pegavosti lista (prouzrokovač Alternaria dauci) u intenzitetu do 35% biljka sa simptomima na pojedinačnim listovima.

U cilju očuvanja lisne mase i sprečavanja daljeg razvoja i širenja navedenog patogena, preporuka proizvođačima je primena fungicida:

Signum (a.m. boskalid + piraklostrobin) 1 kg/ha.

  

Faza razvoja             

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 23.5.2019 ‎(1)
Zaštita peršuna23.5.2019 8:45Lisna pegavost peršuna (Septoria petroselini)

Na terenu RC Senta usevi peršuna se nalaze u fazi razvoja listova  (14-15 BBCH ).

Vizuelnim pregledom useva registrovana je pojava simptoma sive pegavosti (Septoria petroselini ) na listovima peršuna.

simptomi na listovima

pege sa piknidima

spore iz piknida

Nestabilno vreme sa čestim padavinama može dovesti do naglog širenja simptoma i propadanja lisne mase. U cilju očuvanja lisne mase i daljeg širenja patogena , preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko  registruju simptome ovog patogena, sprovedu fungicidni tretman nekim od sledećih preparata:

Signum (a.m.boskalid+piraklostrobin) 1 kg/ ha

ili

Qvadris (a.m.azoksistrobin) 1 l/ha

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 20.9.2018 ‎(1)
Tretman u mrkvi i peršunu20.9.2018 14:24Pepelnica na mrkvi (erysiphae heraclei)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi mrkve i peršuna iz postrne setve se nalaze u fazi razvoja korena (BBCH 43-45: koren dostigao 30 do 50% krajnjeg prečnika).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma pepelnice (prouzrokovač Erysiphe heraclei) na listovima i lisnim drškama.

Simptomi u vidu beličaste prevlake od sporonosnih organa gljive prisutni su na listovima I lisnim drškama na do 21% biljaka.

U cilju očuvanja lisne mase, preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko  registruju simptome ovog patogena, sprovedu fungicidni tretman nekim od registrovanih preparata:

Signum (a.m.boskalid+piraklostrobin) 0,75 kg/ ha, karenca 14 dana

Qvadris (a.m.azoksistrobin) 1 l/ha, karenca 7 dana

Ortiva Opti 480 SC(hlorotalonil + azoksistrobin) 2 l/ha, karenca 14 dana.

      

 Faza useva          Simptom pepelnice

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 20.7.2018 ‎(1)
Tretman u peršunu20.7.2018 14:43Pepelnica na mrkvi (erysiphae heraclei)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi peršuna se nalaze u fazi razvoja korena (BBCH 41).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovani su simptomi prouzrokovača pepelnice peršuna (Erysiphe heraclei) na 42% biljaka.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju simptome navedenog patogena tretman obave fungicidom:

Signum (boskalid+piraklostrobin) 1 kg/ha.

Simptom pepelnice

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 31.5.2014 ‎(1)
Korenasto povrće31.5.2014 14:16Lisna pegavost peršuna (Septoria petroselini)

Peršun

Izveštaj sa terena

Vizuelnim pregledom useva peršuna (lokalitet Mihajlovo,sorta Berlinski srednje dugi,faza visina 20-30 cm,koren dužine 10-15 cm)uočeni simptomi sive pegavosti lista Septoria spp. u vidu sitnih hlorotičnih pega na starijem i srednjem lišću rozete peršuna.Veoma visok nivo infekcije,od ukupno pregledanih biljaka 64% ima simptome pegavosti.Uočeno na četiri biljke sušenje donjih listova.

Prognoza

Periodi sa obilnim padavinama i temperaturna variranja u uslovima bujne lisne mase doprineli su intenzivnom širenju infekcije po listu.Intervencijom fungicida potrebno je zaustaviti dalji napredak pegavosti jer će u povoljnim uslovima doći do još jačeg širenja patogena

Preporuka

Registrovani fungicid za sivu pegavost u korenastom povrću (a.m.hlorotalonil+pirimetal)

Pehar plus 2 l/ha

RC Zrenjanin nastavlja da prati zdravstveno stanje korenastog povrća

Slika 1:simptomi sive pegavosti na peršunu

velika slika

Slika 2:faza peršuna

velika slika

Region: Zrenjanin