Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > peršun  

Web Part Page Title Bar image
peršun

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 25.10.2022 ‎(1)
Zaštita pšenice i ječma25.10.2022 14:44Cikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Smederevo je u toku setva ozimih useva. Usevi koji su posejani u proteklom periodu se nalaze u fazi od nicanja do dva razvijena lista (BBCH 12-13).

 

 

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice uočeno je prisustvo cicade Psammotettix alienus na od 5 % do 8 % biljaka i lisnih vaši (Aphididae) na do 10%. Za naredni period se prognozira toplo vreme pa se može očekivati i povećana aktivnost navedenih štetočina.

 

 

Pored direktnih šteta koje nanose sisanjem biljnih sokova, cikade i lisne vaši su značajne kao prenosioci fitopatogenih virusa.

 

Na zaraženim biljkama virusima dolazi do žućenja listova, zaostajanja u porastu i izostanka klasanja ili su klasovi sitni sa malim brojem zrna. Simptomi su najočljiviji na proleće, a do infekcije virusima dolazi u jesenjem periodu.

 

Proizvođačima se preporučuje obilazak poniklih useva pšenice i ječma na prisustvo navedenih štetočina. Ukoliko se pregledom registruje prisustvo lisnih vaši i cikada na preko 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 

Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) 0,2l/ha ili

Decis 2,5 EC, Konfuzija (a.m.deltametrin) 0,2-0,3 l/ha.

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 13.10.2022 ‎(1)
Zaštita peršuna13.10.2022 10:59Crna pegavost mrkve (alternaria spp)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi peršuna se nalaze u fazi razvoja korena, koren dostigao 50% do 70% do krajnjeg prečnika (BBCH 45-47).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista (Septoria petroselini) na do 15% biljaka, kao i simptoma crne pegavosti (Alternaria dauci) na do 20% biljaka.

Simptom pegavosti lista

Uslovi koji vladaju u proizvodnji pogoduju daljem razvoju i širenju pomenutih patogena, pa se proizvođačima preporučuje da u cilju očuvanja lisne mase primene hemijske mere zaštite nekim od registrovanih fungicida:

Sercadis Plus (a.m. fluksapiroksad+difenokonazol) 1l/ha, karenca 7 dana,

Score 250 EC, Sekvenca (a.m. difenokonazol) 0,5 l/ha, karenca 14 dana.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 16.9.2022 ‎(1)
Zaštita peršuna16.9.2022 11:56Crna pegavost mrkve (alternaria spp)

Na teritoriji RC Zrenjani usevi peršuna se nalaze u fazi razvoja korena, koren dostigao 30% do krajnjeg prečnika (BBCH 43).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista (Septoria petroselini) na do 12% biljaka, kao i simptoma crne pegavosti (Alternaria dauci) na do 22% biljaka.

 

 pegavost lista peršuna

Nakon stabilizacije vremenskih uslova, proizvođačima se  preporučuje da u cilju očuvanja lisne mase i sprečavanja daljeg razvoja i širenja patogena primene hemijske mere zaštite nekim od registrovanih fungicida:

Score 250 EC, Sekvenca (a.m. difenokonazol) 0,5 l/ha (karenca 14 dana) ili

Sercadis plus (fluksapiroksad+difenokonazol) 1 l/ha (karenca 7 dana) ili

Signum (boskalid+piraklostrobin) 1 kg/ha (karenca 14 dana).

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 30.8.2022 ‎(1)
Zaštita peršuna30.8.2022 13:18Crna pegavost mrkve (alternaria spp)

Na teritoriji RC Zrenjani usevi peršuna se nalaze u fazi razvoja korena, koren dostigao 50 do 70% do krajnjeg prečnika (BBCH 45-47).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista (Septoria petroselini) na do 16% biljaka, kao i simptoma crne pegavosti (Alternaria dauci) na do 12% biljaka.

 

 Pegavost lista peršuna

Padavine koje se  prognoziraju za naredni period i povoljne temperature vazduha mogu doprineti daljem razvoju i širenju pomenutih patogena, pa se u cilju očuvanja lisne mase i daljeg neometanog razvoja korena, proizvođačima preporučuje primena preparata:

Sercadis plus (a.m. fluksapiroksad + difenokonazol) 1 l/ha.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 28.7.2022 ‎(1)
Zaštita peršuna28.7.2022 12:28Crna pegavost lista mrkve (alternaria radicina/ dauci)

Na teritoriji RC Zrenjani usevi peršuna se nalaze u fazi razvoja korena, koren dostigao 30% do krajnjeg prečnika (BBCH 43).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista (Septoria petroselini) na do 12% biljaka, kao i simptoma crne pegavosti (Alternaria dauci) na do 8% biljaka.

simptom pegavosti lista

Redovno navodnjavanje i padavine koje se za naš region najavljuju za subotu mogu doprineti daljem razvoju i širenju pomenutih patogena, pa se u cilju očuvanja lisne mase proizvođačima preporučuje primena preparata:

Signum (a.m. boskalid + piraklostrobin) 1 kg/ha.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 1.7.2022 ‎(1)
Zaštita peršuna1.7.2022 13:40Crna pegavost lista mrkve (alternaria radicina/ dauci)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi peršuna se nalaze u fazi od razvoja listova do faze koren počinje da raste (BBCH 19-40).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista (Septoria petroselini) kao i simptoma crne pegavosti (Alternaria dauci) na do 15% biljaka.

Pegavost lista

Kako bi se sprečio dalji razvoj i širenje simptoma pomenutih patogena, proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Score 250 EC (a.m. difenokonazol)  0,5 l/ha.

Ukoliko se proizvodnja peršuna odvija u sistemu za navodnjavanje, preporuka je da se uz navedeni sistemični fungicid primeni i fungicid kontaktnog delovanja: Mankogal 80 (mankozeb) u količini 2 kg/ha.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 13.6.2022 ‎(1)
Zaštita peršuna13.6.2022 12:53Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi peršuna iz prolećne setve se nalaze u fazi razvoja listova, treći do četvrti list razvijen (BBCH 13-14).

 

   Fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 22% biljaka.

 

        lisne vaši

U cilju sprečavanja direktnih šteta od ishrane lisnih vaši proizvođačima se preporučuje pregled useva, i ukoliko utvrde prisustvo pomenutih štetočina primene hemijske mere zaštite preparatom:

Polux (a.m. deltametrin) 0,3 l/ha.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 3.6.2022 ‎(1)
Zaštita peršuna3.6.2022 14:01Crna pegavost mrkve (alternaria spp); Lisna pegavost peršuna (Septoria petroselini)

Na teritoriji RC Zrenjani usevi peršuna se nalaze u fazi razvoja korena, koren dostigao 30% do krajnjeg prečnika (BBCH 43).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista (Septoria petroselini) na do 15% biljaka, kao i simptoma crne pegavosti (Alternaria dauci) na do 12% biljaka.

Pegavost lista peršuna

Sa ciljem očuvanja lisne mase i sprečavanja daljeg razvoja i širenja patogena, proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Signum (a.m. boskalid + piraklostrobin) 1 kg/ha, karenca 14 dana.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 5.5.2022 ‎(1)
Zaštita peršuna5.5.2022 10:59Lisna pegavost peršuna (Septoria petroselini)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi peršuna (koji je posejan u septembru prošle godine) se nalaze u fazi devet i više listova razvijeno, BBCH 19.

 Fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista peršuna (Septoria petroselini) na do 15% biljaka.

Simptom sive pegavosti

Simptomi se uočavaju u vidu sitnih, nekrotičnih pega na listovima, a usled daljeg razvoja bolesti pege se šire i međusobno spajaju, pa veći deo lista žuti i propada. Osim na listu, simptomi se mogu pojaviti i na lisnim drškama. U slučaju visokog intenziteta bolesti može doći do potpune defolijacije, što dovodi do značajnih gubitaka u proizvodnji.

U cilju zaštite lisne mase, kao i neometanog razvoja korena, proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Score 250 EC (a.m. difenokonazol) 0,5 l/ha.

Karenca za navedeni preparat iznosi 14 dana.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 21.9.2021 ‎(1)
Zaštita peršuna21.9.2021 13:12Crna pegavost mrkve (alternaria spp); Pepelnica na mrkvi (erysiphae heraclei)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi peršuna, letnja sadnja, se nalaze u fazi razvoja korena, koren razvijen 50% do 70% od krajnjeg prečnika (BBCH 45-47).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma crne pegavosti (Alternaria dauci) i simptoma pepelnice (Erysiphe heraclei) na do 20% biljaka.

 

    Pepelnica peršuna

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se utvrdi prisustvo simptoma navedenih patogena, u cilju zaštite lisne mase i neometanog razvoja korena, primena nekog od registrovanih fungicida:

Score 250 EC (a.m. difenokonazol) 0,5 l/ha, karenca 14 dana ili

Sercadis plus (a.m. fluksapiroksad + difenokonazol) 1l/ha, karenca 7 dana.

Region: Zrenjanin
1 - 10 Next