Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > peršun  

Web Part Page Title Bar image
peršun

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 21.9.2021 ‎(1)
Zaštita peršuna21.9.2021 13:12Crna pegavost mrkve (alternaria spp); Pepelnica na mrkvi (erysiphae heraclei)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi peršuna, letnja sadnja, se nalaze u fazi razvoja korena, koren razvijen 50% do 70% od krajnjeg prečnika (BBCH 45-47).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma crne pegavosti (Alternaria dauci) i simptoma pepelnice (Erysiphe heraclei) na do 20% biljaka.

 

    Pepelnica peršuna

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se utvrdi prisustvo simptoma navedenih patogena, u cilju zaštite lisne mase i neometanog razvoja korena, primena nekog od registrovanih fungicida:

Score 250 EC (a.m. difenokonazol) 0,5 l/ha, karenca 14 dana ili

Sercadis plus (a.m. fluksapiroksad + difenokonazol) 1l/ha, karenca 7 dana.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 26.8.2021 ‎(2)
Zaštita peršuna i mrkve26.8.2021 18:20Crna pegavost lista mrkve (alternaria radicina/ dauci); Lisna pegavost peršuna (Septoria petroselini)

Na terenu RC Senta usevi peršuna i mrkve se nalaze u fenofazi razvoja korena; koren razvijen 60-70 % od krajnjeg prečnika (46-47 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma crne i sive pegavosti (Alternaria dauci  i Septoria petroselini). Intenzitet prisustva simptoma bolesti zavisi od prethodno sprovedenih mera zaštite i drugih primenjenih agrotehničkih mera, te se mogu uočiti na 10 do 20% biljaka.

 

  

crna pegavost lista               siva pegavost peršuna

 

U cilju zaštite lisne mase, koja je potrebna za razvoj korena, preporuka proizvođačima je da pregledaju useve i ukoliko uoče prisustvo pomenutih patogena sprovedu fungicidni tretman sa nekim od sledećih preparata:

·       Score 250 EC (a.m. difenokonazol) u dozi od 0,5 l/ha (karenca 14 dana) ili

·       Sercadis plus (a.m. fluksapiroksad + difenokonazol) u dozi od 1 l/ha (karenca 7 dana).

Region: Senta
Zaštita peršuna26.8.2021 9:51Crna pegavost mrkve (alternaria spp); Pepelnica na mrkvi (erysiphae heraclei)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi peršuna, letnja sadnja, se nalaze u fazi razvoja listova i korena, devet i više listova razvijeno do koren razvijen 30 % od krajnjeg prečnika (BBCH 19-43).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma crne i sive pegavosti (Alternaria dauci) i (Septoria petroselini) na do 15% biljaka, kao i simptoma pepelnice (Erysiphe heraclei)) na do 14% biljaka.

       

 Simptom pepelnice na listu      Pegavost lista

Da bi se sprečilo dalje širenje simptoma i omogućio neometani razvoj korena preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje parcele i ukoliko uoče prisustvo pomenutih simptoma sprovedu fungicidni tretman preparatom:

Score 250 EC (a.m. difenokonazol) 0,5 l/ha (karenca 14 dana) ili

Sercadis plus (a.m. fluksapiroksad + difenokonazol) 1 l/ha (karenca 7 dana).

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 12.8.2021 ‎(1)
Zaštita peršuna12.8.2021 11:36Crna pegavost mrkve (alternaria spp); Pepelnica na mrkvi (erysiphae heraclei)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi peršuna se nalaze u fazi razvoja korena, koren razvijen 50% do 70% do krajnjeg prečnika (BBCH 45-47).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pepelnice (Erysiphe heraclei) na do 20% biljaka. Simptomi u vidu beličaste prevlake prisutni su na listovima i lisnim drškama.

Takođe, pregledom su registrovani i simptomi crne pegavosti (Alternaria dauci) na do 12% biljaka.

    

Simptom pepelnice               Simptom crne pegavosti

U cilju očuvanja lisne mase i neometanog razvoja korena, proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Sercadis plus (a.m. fluksapiroksad + difenokonazol) 1 l/ha (karenca 7 dana).

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 21.7.2021 ‎(1)
Zaštita mrkve i peršuna21.7.2021 7:16Crna pegavost lista mrkve (alternaria radicina/ dauci); Lisna pegavost peršuna (Septoria petroselini)

Na terenu RC Senta, usevi peršuna i mrkve se u zavisnosti od roka setve nalaze u različitim fazama razvoja korena: koren razvijen od 30 do 50% od krajnjeg prečnika (43-45 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva mrkve registrovano je prisustvo simptoma crne pegavosti (Alternaria dauci) na do 8% biljaka kao i simptoma sive pegavosti lista peršuna (Septoria petroselini) na do 7% biljaka.   

siva pegavost na listu peršuna

Za dane vikenda na našem terenu palo je od 50 do 80 mm/m2 padavina, koje su stvorile izuzetno povoljne uslove za dalje razvoj i širenje navedenih patogena. U cilju očuvanja lisne mase kao i neometanog razvoja korena proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

-        Sercadis plus (fluksapiroksad + difenokonazol) u dozi od 1 l/ha.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 20.7.2021 ‎(1)
Zaštita peršuna20.7.2021 13:43Crna pegavost mrkve (alternaria spp); Pegavost lista mrkve (cercospora carotae)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi peršuna se u zavisnosti od roka setve nalaze u različitim fazama razvoja korena, koren razvijen od 30 do 50% od krajnjeg prečnika (BBCH 43-45).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma crne pegavosti (Alternaria dauci) na do 14% biljaka kao i simptoma sive pegavosti lista peršuna (Septoria petroselini) na do 18% biljaka.

       

 velika slika                         velika slika

U proteklom periodu na lokalitetu u Mužlji gde pratimo stanje u usevu peršuna, prema podacima sa automatske meteorološke stanice palo je ukupno 99,2mm/m2 kiše.

S obzirom na povoljne uslove za dalje širenje navedenih patogena,  a u cilju očuvanja lisne mase kao i korena, proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Sercadis plus (fluksapiroksad + difenokonazol) 1 l/ha.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 18.6.2021 ‎(1)
Zaštita peršuna18.6.2021 10:28Crna pegavost lista mrkve (alternaria radicina/ dauci)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi peršuna se, u zavisnosti od lokaliteta i datuma setve, nalaze u fazi od sedmi list razvijen do faze razvoja korena (BBCH 17-43).

 

  Fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma crne pegavosti lista (Alternaria dauci) kao i simptoma sive pegavosti lista peršuna (Septoria petroselini).

 

 Pegavost lista peršuna

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva i po potvrdi prisustva navedenih patogena, u cilju očuvanja lisne mase i sprečavanja njihovog daljeg razvoja i širenja, primena hemijskih mera zaštite preparatom: Score 250 EC (a.m. difenokonazol) 0,5 l/ha.

Ukoliko se proizvodnja peršuna odvija u sistemu za navodnjavanje, preporuka je da se uz navedeni sistemični fungicid primeni i fungicid kontaktnog delovanja: Mankogal 80 (mankozeb) u količini 2 kg/ha.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 4.6.2021 ‎(1)
Zaštita peršuna4.6.2021 11:02Lisna pegavost peršuna (Septoria petroselini)

Na terenu RC Senta usevi peršuna se nalaze u fazi razvoja listova  (14-15 BBCH ).

Vizuelnim pregledom useva peršuna registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti (Septoria petroselini) na listovima peršuna.

 

 

pege na listu

 

Nestabilno vreme sa čestim padavinama može dovesti do naglog širenja simptoma navedenog patogena i propadanja lisne mase. Sa ciljem očuvanja lisne mase i sprečavanja daljeg širenja tog patogena, preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju simptome sive pegavosti, sprovedu fungicidni tretman nekim od sledećih preparata:

 

- Sercadis plus (fluksapiroksad+difenokonazol) 1 l/ha ili

- Score 250 EC (difenokonazol) 0,5 l/ha + Mankogal 80 (mankozeb) 2 kg/ha.

 

Sprovođenje tretmana se preporučuje pre najavljenih padavina ili navodnjavanja kišenjem. 

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 1.6.2021 ‎(1)
Zaštita peršuna1.6.2021 13:42Crna pegavost lista mrkve (alternaria radicina/ dauci); SVI

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi peršuna se nalaze u fazi razvoja listova, treći do četvrti list razvijen (BBCH 13-14).

 

 Simptom sive pegavosti lista

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti peršuna (Septoria petroselini) na 9% biljaka i simptoma crne pegavosti (Alternaria dauci) na 13% biljaka.

U cilju očuvanja lisne mase i sprečavanja daljeg razvoja i širenja navedenih patogena proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Signum (a.m. boskalid + piraklostrobin) u količini od 1 kg/ha.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 2.9.2020 ‎(1)
Zaštita peršuna2.9.2020 15:09Crna pegavost mrkve (alternaria spp); Pepelnica na mrkvi (erysiphae heraclei)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi peršuna se nalaze u fazi razvoja vegetativnog dela biljke koji se koristi za berbu, koren ili zadebljalo stablo dostiglo 70% od krajnjeg prečnika (BBCH 47).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovani su simptomi pepelnice (prouzrokovač Erysiphe heraclei) na 28% biljaka  i simptomi crne pegavosti lista (prouzrokovač Alternaria spp.)  na 12%  biljaka. Vremenski uslovi u kojima se odvija proizvodnja pogoduju razvoju i daljem širenju navedenih patogena.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko uoče prisustvo simptoma pepelnice i crne pegavosti, sprovedu hemijske mere zaštite fungicidom:

Sercadis plus (a.m. fluksapiroksad+ difenokonazol)  u količini 1 l/ha  (karenca 7 dana).

     

  simptom pepelnice

Region: Zrenjanin
1 - 10 Next