Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > peršun  

Web Part Page Title Bar image
peršun

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 21.9.2023 ‎(1)
Zaštita peršuna21.9.2023 13:38Crna pegavost lista mrkve (alternaria radicina/ dauci)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi peršuna namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi razvoja listova do faze koren dostigao 30% od krajnjeg prečnika (BBCH 19-43).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista (Septoria petroselini) na do 18% biljaka, kao i simptoma crne pegavosti (Alternaria dauci) na do 12% biljaka. Povoljne temperature vazduha i jutarnje rose uz povećanu relativnu vlažnost vazduha pogoduju daljem razvoju i širenju navedenih patogena.

 

   pegavost lista

Preporuka proizvođačima je pregled useva i ukoliko uoče prisustvo simptoma pomenutih patogena sprovođenje fungicidnog tretmana nekim od sledećih preparata:

Sercadis plus (a.m. fluksapiroksad + difenokonazol) 1 l/ha, karenca 7 dana ili

Score 250 EC, Sekvenca (a.m. difenokonazol) 0,5 l/ha, karenca 14 dana ili

Signum (a.m. boskalid+ piraklostrobin) 1 kg/ha, karenca 14 dana.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 23.8.2023 ‎(1)
Zaštita peršuna 23.8.2023 10:05Crna pegavost lista mrkve (alternaria radicina/ dauci)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi peršuna namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi razvoja listova od šest do osam listova razvijeno (BBCH 16-18).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista (Septoria petroselini) na do 16% biljaka, kao i simptoma crne pegavosti (Alternaria dauci) na do 20% biljaka.

    

       pegavost lista                     pegavost lista

Proizvođačima se preporučuje da u cilju očuvanja lisne mase i sprečavanja daljeg razvoja i širenja navedenih patogena primene hemijske mere zaštite nekim od navedenih fungicida:

Sercadis plus (a.m. fluksapiroksad + difenokonazol) 1 l/ha, karenca 7 dana

Score 250 EC, Sekvenca (a.m. difenokonazol) 0,5 l/ha, karenca 14 dana.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 31.7.2023 ‎(1)
Zaštita peršuna31.7.2023 13:16Pegavost lista celera (Septoria apii)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi peršuna se nalaze u fazi razvoja korena, koren dostigao 50% do 70% od krajnjeg prečnika (BBCH 43).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista (Septoria petroselini) na do 12% biljaka, kao i simptoma crne pegavosti (Alternaria dauci) na do 25% biljaka.

 

      pegavost lista

Proizvođačima se preporučuje da u cilju očuvanja lisne mase i sprečavanja daljeg razvoja i širenja patogena primene hemijske mere zaštite fungicidom:

Sercadis plus (a.m. fluksapiroksad + difenokonazol) 1 l/ha, karenca 7 dana.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 4.7.2023 ‎(1)
Zaštita peršuna4.7.2023 12:52Pepelnica na mrkvi (erysiphae heraclei); Crna pegavost mrkve (alternaria spp)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi peršuna se nalaze u fazi razvoja listova do faze razvoja korena, koren dostigao 30% do krajnjeg prečnika (BBCH 19-43).

Faza razvoja

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista (Septoria petroselini) na do 10% biljaka, simptoma crne pegavosti lista (Alternaria dauci) na do 15% biljaka, kao i simptoma pepelnice (Erysiphe heraclei) na do 20% biljaka. Simptomi pepelnice registrovani su na lisnim drškama u vidu beličaste prevlake.

      

Pegavost lista               Simptom pepelnice

Najavljeno nestabilno vreme sa padavinama može doprineti daljem razvoju i širenju pomenutih patogena.

U cilju očuvanja lisne mase i daljeg neometanog razvoja korena proizvođačima se preporučuje primena hemijskih mera zaštite fungicidom:

Score 250 EC, Sekvenca (a.m. difenokonazol) 0,5 l/ha.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 13.6.2023 ‎(1)
Zaštita peršuna13.6.2023 14:27SVI

Na teritoriji rada RC Zrenjanin usevi peršuna iz prošlogodišnje septembarske setve se nalaze u fazi razvoja korena (BBCH 41-43), dok se usevi iz prolećnih rokova setve nalaze u fazi razvoja listova  tri do osam listova razvijeno (BBCH 13-18). 

Vizuelnim pregledom useva registrovani su simptomi sive pegavosti lista (Septoria petroselini) na do 12% biljaka. Učestale padavine, povoljne temperature i vlažnost vazduha povoljno utiču na dalje širenje simptoma na parcelama.

 

   pegavost lista peršuna

Preporuka proizvođačima je da čim se stvore uslovi za ulazak na parcele sprovedu fungicidni tretman nekim od navedenih fungicida:

Sercadis plus (fluksapiroksad+difenokonazol) 1 l/ha (karenca 7 dana).

                      ili

Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) 1 kg/ha (karenca 14 dana)

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 25.5.2023 ‎(1)
Zaštita peršuna 25.5.2023 2:10Lisna pegavost peršuna (Septoria petroselini)

Na teritoriji rada RC Zrenjanin usevi peršuna iz prošlogodišnje septembarske setve se nalaze u fazi razvoja korena (BBCH 41), dok se usevi iz prolećnih rokova setve nalaze u fazi od nicanja do pet do šest listova razvijeno (BBCH 15-16). 

Vizuelnim pregledom useva registrovani su simptomi sive pegavosti lista (Septoria petroselini). Simptomi su prisutni u svim rokovima setve, a intenzitet zaraze zavisi prethodno sprovedenih mera. 

simptomi pegavosti na listu

U najavi je kišovito vreme što može usloviti dalji razvoj patogena s obzirom na prisutne simptome.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva, i ukoliko se uoče simptomi sive pegavosti na listovima  peršuna primena hemijskih mera zaštite registrovanim fungicidom:

Score 250 EC, Sekvenca (difenkonazol) 0,5 l/ha (karenca 14 dana) ili

Signum (boskalid+piraklostrobin) 1 kg/ha (karenca 14 dana) ili

Sercadis plus (fluksapiroksad+difenokonazol) 1 l/ha (karenca 7 dana).

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 9.5.2023 ‎(1)
Zaštita peršuna 9.5.2023 0:24Lisna pegavost peršuna (Septoria petroselini)

Na teritoriji rada RC Zrenjanin usevi peršuna iz septembarskog roka setve se nalaze u fazi razvoja lista, pet do šest listova razvijeno (BBCH 15-16).

Faza peršuna(septembarski rok setve)

Vizuelnim pregledom useva registrovani su simptomi sive pegavosti lista (prouzrokovač Septoria petroselini) na 25% biljaka.

Simptomi sive pegavosti na listu

Česti periodi sa padavinama i povoljne temperature, uz prisutan infektivni potencijal mogu dovesti do daljeg razvoja patogena i širenja zaraze.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva, i ukoliko se uoče simptomi pegavosti na listovima, primena hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih fungicida:

Score 250 EC, Sekvenca (difenkonazol) 0,5 l/ha (karenca 14 dana) ili

Signum (boskalid+piraklostrobin) 1 kg/ha (karenca 14 dana) ili

Sercadis plus (fluksapiroksad+difenokonazol) 1 l/ha (karenca 7 dana).

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 31.3.2023 ‎(1)
Zaštita peršuna31.3.2023 11:45SVI

Na teritoriji rada RC Zrenjanin u toku je proizvodnja peršuna iz septembarskog roka setve. Usev se nalazi u fazi 2-3 lista (BBCH 12-13).

Vizuelnim pregledom je registrovano prisustvo prezimljavajućeg imaga peščara (Opatrum sabulosum ). U toku je naseljavanje parcela ovom štetočinom.

peščar i faza peršuna (septembarski rok setve)

S obzirom da je u pitanju polifagna štetočina koja može prouzrokovati značajna oštećenja na mladim biljkama preporuka poljoprivrednim proizvođačima peršuna je da, ukoliko registruju prisustvo peščara, primene registrovani insekticid u peršunu:

Polux (a.m.deltametrin ) 0,3 l/ha.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 25.10.2022 ‎(1)
Zaštita pšenice i ječma25.10.2022 14:44Cikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Smederevo je u toku setva ozimih useva. Usevi koji su posejani u proteklom periodu se nalaze u fazi od nicanja do dva razvijena lista (BBCH 12-13).

 

 

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice uočeno je prisustvo cicade Psammotettix alienus na od 5 % do 8 % biljaka i lisnih vaši (Aphididae) na do 10%. Za naredni period se prognozira toplo vreme pa se može očekivati i povećana aktivnost navedenih štetočina.

 

 

Pored direktnih šteta koje nanose sisanjem biljnih sokova, cikade i lisne vaši su značajne kao prenosioci fitopatogenih virusa.

 

Na zaraženim biljkama virusima dolazi do žućenja listova, zaostajanja u porastu i izostanka klasanja ili su klasovi sitni sa malim brojem zrna. Simptomi su najočljiviji na proleće, a do infekcije virusima dolazi u jesenjem periodu.

 

Proizvođačima se preporučuje obilazak poniklih useva pšenice i ječma na prisustvo navedenih štetočina. Ukoliko se pregledom registruje prisustvo lisnih vaši i cikada na preko 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 

Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) 0,2l/ha ili

Decis 2,5 EC, Konfuzija (a.m.deltametrin) 0,2-0,3 l/ha.

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 13.10.2022 ‎(1)
Zaštita peršuna13.10.2022 10:59Crna pegavost mrkve (alternaria spp)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi peršuna se nalaze u fazi razvoja korena, koren dostigao 50% do 70% do krajnjeg prečnika (BBCH 45-47).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista (Septoria petroselini) na do 15% biljaka, kao i simptoma crne pegavosti (Alternaria dauci) na do 20% biljaka.

Simptom pegavosti lista

Uslovi koji vladaju u proizvodnji pogoduju daljem razvoju i širenju pomenutih patogena, pa se proizvođačima preporučuje da u cilju očuvanja lisne mase primene hemijske mere zaštite nekim od registrovanih fungicida:

Sercadis Plus (a.m. fluksapiroksad+difenokonazol) 1l/ha, karenca 7 dana,

Score 250 EC, Sekvenca (a.m. difenokonazol) 0,5 l/ha, karenca 14 dana.

Region: Zrenjanin
1 - 10 Next