Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > peršun  

Web Part Page Title Bar image
peršun

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 20.9.2018 ‎(1)
Tretman u mrkvi i peršunu20.9.2018 14:24Pepelnica na mrkvi (erysiphae heraclei)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi mrkve i peršuna iz postrne setve se nalaze u fazi razvoja korena (BBCH 43-45: koren dostigao 30 do 50% krajnjeg prečnika).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma pepelnice (prouzrokovač Erysiphe heraclei) na listovima i lisnim drškama.

Simptomi u vidu beličaste prevlake od sporonosnih organa gljive prisutni su na listovima I lisnim drškama na do 21% biljaka.

U cilju očuvanja lisne mase, preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko  registruju simptome ovog patogena, sprovedu fungicidni tretman nekim od registrovanih preparata:

Signum (a.m.boskalid+piraklostrobin) 0,75 kg/ ha, karenca 14 dana

Qvadris (a.m.azoksistrobin) 1 l/ha, karenca 7 dana

Ortiva Opti 480 SC(hlorotalonil + azoksistrobin) 2 l/ha, karenca 14 dana.

      

 Faza useva          Simptom pepelnice

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 20.7.2018 ‎(1)
Tretman u peršunu20.7.2018 14:43Pepelnica na mrkvi (erysiphae heraclei)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi peršuna se nalaze u fazi razvoja korena (BBCH 41).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovani su simptomi prouzrokovača pepelnice peršuna (Erysiphe heraclei) na 42% biljaka.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju simptome navedenog patogena tretman obave fungicidom:

Signum (boskalid+piraklostrobin) 1 kg/ha.

Simptom pepelnice

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 31.5.2014 ‎(1)
Korenasto povrće31.5.2014 14:16Lisna pegavost peršuna (Septoria petroselini)

Peršun

Izveštaj sa terena

Vizuelnim pregledom useva peršuna (lokalitet Mihajlovo,sorta Berlinski srednje dugi,faza visina 20-30 cm,koren dužine 10-15 cm)uočeni simptomi sive pegavosti lista Septoria spp. u vidu sitnih hlorotičnih pega na starijem i srednjem lišću rozete peršuna.Veoma visok nivo infekcije,od ukupno pregledanih biljaka 64% ima simptome pegavosti.Uočeno na četiri biljke sušenje donjih listova.

Prognoza

Periodi sa obilnim padavinama i temperaturna variranja u uslovima bujne lisne mase doprineli su intenzivnom širenju infekcije po listu.Intervencijom fungicida potrebno je zaustaviti dalji napredak pegavosti jer će u povoljnim uslovima doći do još jačeg širenja patogena

Preporuka

Registrovani fungicid za sivu pegavost u korenastom povrću (a.m.hlorotalonil+pirimetal)

Pehar plus 2 l/ha

RC Zrenjanin nastavlja da prati zdravstveno stanje korenastog povrća

Slika 1:simptomi sive pegavosti na peršunu

velika slika

Slika 2:faza peršuna

velika slika

Region: Zrenjanin