Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Štetni organizmi > Crna pegavost lista mrkve (alternaria radicina/ dauci)  

Štetni organizmi: Crna pegavost lista mrkve (alternaria radicina/ dauci)

Naziv (latinski naziv)

Crna pegavost lista mrkve (alternaria radicina/ dauci) 

Opis

 
Attachments
Created at 9.3.2012 14:05  by Anja Mihailovic 
Last modified at 9.3.2012 14:05  by Anja Mihailovic