Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Štetni organizmi > Crna pegavost mrkve (alternaria spp)  

Štetni organizmi: Crna pegavost mrkve (alternaria spp)

Naziv (latinski naziv)

Crna pegavost mrkve (alternaria spp) 

Opis

 
Attachments
Created at 9.3.2012 14:06  by Anja Mihailovic 
Last modified at 9.3.2012 14:06  by Anja Mihailovic