Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > paprika  

Web Part Page Title Bar image
paprika

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 22.6.2017 ‎(1)
Pojava bakterioza na paprici i boraniji22.6.2017 22:07Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria); Bakteriozna pegavost pasulja (xanthomonas axonopodis pv. phaseoli)

Na području delovanja RC Smederevo, vizuelnim pregledom useva povrća -  paprika, pasulj, boranija uočeni  su simptomi  bakteriozne pegavosti - (Xanthomonas axonopodis pv.vesicatoria  i  Xanthomonas campestris pv.phaseoli)  koje su ekonomski  najznačajnije  bolesti  ovih useva. Simptomi su u  vidu vlažnih pega nepravilnog oblika koje su okružene tamnim oreolom i registruju se  na starijem lišću.

simptom na paprici

 

 

simptomi na boraniji

Visoka vlažnost može dovesti do masovne infekcije lišća i plodova,  pa i opadanja lišća. Prisustvo ove bolesti ima za posledicu smanjenje prinosa i kvaliteta plodova.

Česta zalivanja useva orošavanjem  koja su neophodna naročito u proizvodnji paprike, kao i padavine koje su najavljene u narednom  periodu povoljno će uticati  na razvoj i širenje bolesti.

 

Preporuka proizvođačima:

U cilju sprečavanja daljeg širenja bolesti potrebno je uraditi  tretman  pred najavljene padavine ili pre zalivanja biljaka nekim od  preparata na bazi bakar hidroksida:  

Champ DP u dozi   2 kg/ha ili

Fungohem SCu dozi  4-6 kg/ha.

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 21.6.2017 ‎(1)
Zaštita paprike21.6.2017 14:00Sovice gama (autographa gamma); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na lokalitetu u Ruskom Krsturu, u usevu paprike na otvorenom polju (BBCH 59 – 61, vidljivo 9 i više cvetnih pupoljaka do otvoreni prvi cvetovi), vizuelnim pregledom registrovani su sledeći  štetni organizmi:

1.        Lisne vaši, Aphididae spp. u indeksu napada 3,5

2.       Jaja sovice gama, Autographa gama, u indeksu napada 0,75

3.       Jaja pamukove sovica, Helicoverpa armigera, u indeksu napada 5

4.       Imaga tripsa, Thrips spp. u indeksu napada 5.

Lisne vaši i tripsi, kao vektori virusa, moraju se suzbiti čim se uoči njihovo prisustvo.

U usevima paprika preporučuje se primena  insekticida   Tonus (a.m.acetamiprid) 0,4 kg/ha.

I dalje se registruju biljke sa simptomima bakteriozne pegavosti, Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria  tako da se preporučuje  tretman registrovanim  preparatima na bazi bakra.
 
Aphididae spp.
 
simptomi bakterioze na listu
Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 20.6.2017 ‎(1)
Zaštita paprike20.6.2017 19:17Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria)

Na području delovanje RC Leskovac, usev paprike iz rasada na puntu Leskovac, sorta Belo Uvo, nalazi se u fazi početak cvetanja ( BBCH 51 ). 

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo vaši ( Aphididae ). Proizvođačima paprike se preporučuje obilazak useva radi utvrđivanja prisustva ove štetočine.  Zbog vektorske uloge vaši u prenošenju virusa, potrebno je po utvrđivanju njihovog prisustva izvršiti tretman nekim od registrovanih insekticida:

 Proteus 110 OD (a.m.tiakloprid + deltametrin)  0,5-0,75 l/ha  ili

 Teppeki (a.m.flonikamid) 0,12-0,14 kg/h

 

U usevima paprika potrebno je nastaviti zaštitu od prouzrokovača bakteriozne pegavosti  (Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria), pa se preporučuje tretman useva preparatom na bazi bakra.

Everst ili Fungohem SC (a.m. bakar hidroksid) 0,4-0,6%.

krilata forma vaši na listu
faza razvoja paprike

 

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 16.6.2017 ‎(4)
Proizvodnja paprike u plasteniku16.6.2017 19:03Tripsi (thrips spp)

Na području delovanja RC Zrenjanin, lokalitet Mužlja, usevi paprike u plasteničkoj proizvodnji (sorta Bobita; datum rasađivanja 06.06.) se nalaze u fazi cvetanja (BBCH 61 – otvoren prvi cvet na glavnom stablu).

trips u cvetu

Vizuelnim pregledom paprike registrovano je prisustvo tripsa (Thrips spp) u indeksu napada 1,5, te se proizvođačima preporučuje da nakon izvršenog pregleda (metodom otresanja cvetova) i utvrđivanja prisustva tripsa obave insekticidni tretman: Laser 240 SC (a.m. spinosad) 0,3 – 0,4 l /ha

 

Region: Zrenjanin
Proizvodnja paprike na otvorenom16.6.2017 18:55Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Tripsi (thrips spp); Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria)

Na lokalitetu Lukino Selo, paprika iz rasada (sorta Crveno zlato; datum rasađivanja 03.05.) se nalazi u fazi cvetanja (BBCH 61 – otvoren prvi cvet na glavnom stablu).

faza paprike

Vizuelnim pregledom useva paprike registrovana je pojava vaši (Aphididae spp), u indeksu napada 1. Takođe, prilikom pregleda registrovano je i prisustvo tripsa (Thrips spp) u indeksu napada 2. S obzirom da su lisne vaši i tripsi prenosioci virusa, preporuka proizvođačima je da nakon utvrđivanja prisustva ovih štetočina, obave tretman:

Tonus (a.m. acetamiprid) 0, 25 – 0,4  l / ha

vaši na naličju lista

trips sa cveta paprike

U cilju dalje kontinuirane zaštite paprike od  bakteriozne pegavosti Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria potrebno je i preduzimanje tretmana fungicidima na bazi aktivne materije bakar hidroksid.

Region: Zrenjanin
Zaštita paprike16.6.2017 15:58Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria)

RC Subotica-paprika

Usevi paprike se nalaze u fazipo BBCH 14-20 ( 4-10 listova-paprika iz semena) do BBCH 61 (prvi cvet otvoren-paprika iz rasada).

Vizuelnim pregledima je ustanovljeno prisustvo bakteriozne pegavosti Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria  u nekim usevima. Sa obzirom da se najavljuje nestabilno  vreme za naredni period, papriku treba štititi od širenja patogena sa preparatima na bazi bakra:

 bakar-hidroksid Champ DP 2 kg/ha/ Fungohem SC 4-6 kg/ha.

Region: Subotica
Zaštita paprike16.6.2017 15:53Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Na području delovanja RC Kikinda, usev paprike iz rasada (sorta Moravska kapija) nalazi se u fazi razvijenih devet i više listova do vidljiv prvi cvetni početak na stablu ( BBCH 19 - 59 ).
 
  
 
Najavljene padavine za dane vikenda stvoriće povoljne uslove za pojavu infekcije od strane prouzrokovača bakteriozne pegavosti paprike ( Xantomonas axanopodis pv.vesicatoria )  pa se proizvođačima pre padavina preporučuje tretman preparatima na bazi bakra :
 • Fungohem SC ( a.m. bakar - hidroksid ) - 0,4 do 0,6 % ili
 • Champ DP ( a.m. bakar - hidroksid )  2 kg /ha

U usevu paprike registrovane su prve jedinke lisnih vašiju ( Aphididae spp. ) pa kako su vaši prenosioci raznih viroza  potrebno je izvršiti njihovo suzbijanje jednim od navedenih insekticida :

 • Tonus ( a.m. acetamiprid ) - 0,25 do 0,4 l/ha ili
 • Confidor 200 SL ( a.m. imidakloprid ) - u koncentraciji  0,05 do 0,07 %

   

             vaši na paprici

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 15.6.2017 ‎(1)
Zaštita paprike15.6.2017 18:01Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Usevi paprike na terenu RC Senta nalaze se u fazi 4-12 listova (paprika iz semena) do prvi cvet otvoren (paprika iz rasada), BBCH 14-61.

 

Nestabilno  vreme koje se najavljuje za naredni period pogodovaće infekciji od strane prouzrokovača bakteriozne pegavosti paprike (Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria ), te se pre padavina ili navodnjavanja preporučuje preventivni tretman useva sa preparatima na bazi bakra.

 

simptom bakterijske pegavosti

 

Champ DP 2 kg/ha, Fungohem SC 0,4-0,6% (bakar-hidroksid).

 

Vizuelnim pregledima utvrđeno je i prisustvo prvih jedinki lisnih vaši (Aphididae).

 

lisne vasi

 

Lisni vaši su prenosioci virusa paprike , te ih je potrebno suzbiti na početku formiranja kolonija      sa nekim od navedenih insekticida:

 • Confidor 200 SL ( imidakloprid) 0,05-0,07% ili
 • Tonus (. acetamiprid) 0,25-0,4 l/ha
Region: Senta
Expand/Collapse Created : 14.6.2017 ‎(2)
Zaštita paprike14.6.2017 13:55Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria)
Usevi paprike na području delovanja RC Bačka Topola nalaze se u fazi 4-8 listova (paprika iz semena) do faze vidljivo drugo sekundarno stablo (paprika iz rasada), BBCH 14-22.
 
Preporuka za proizvođače: u  predstojećem periodu najavljene padavine usloviće razvoj i širenje bakteriozne pegavosti paprike (prouzrokovač Xanthomonas anoxopodis pv. vesicatoria)Preventivni tretman protiv ovog patogena potrebno je izvršiti neposredno pred kišu, nekim od sl. preparata:
Champ DP 2 kg/ha, ili Fungohem SC 0,4-0,6% ( a.m. bakar-hidroksid).
 
Vizuelnim pregledima utvrđeno je i prisustvo vaši (Aphididae).
 
 
Suzbijanje lisnih vaši je jedna od mera u kontroli viroza paprike (vaši su vektori virusa). Za suzbijanje primeniti neki od navedenih insekticida:
 • Confidor 200 SL (a.m. imidakloprid) 0,05-0,07% ili
 • Tonus (a.m. acetamiprid) 0,25-0,4 l/ha
Region: Bačka Topola
Zaštita paprike14.6.2017 12:06Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria)

Na lokalitetu u Ruskom Krsturu u usevu paprike, koja se nalazi u fenofazi po BBCH skali 61(otvoren prvi cvet na glavnom stablu), vizuelnim pregledom konstatovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae spp) u indeksu napada 2,75. Zbog vektorske uloge vaši u prenošenju virusa, potrebno je po utvrđivanju njihovog prisustva izvršiti tretman nekim od registrovanih insekticida:

Lannate 25 WP (a.m.metomil) 1kg/ha ili Calypso 480 SC(a.m.tiakloprid) 0,15-0,2l/ha.

U usevima paprika neophodno je nastaviti zaštitu od prouzrokovača bakteriozne pegavosti  (Xanthomonas anoxopodis pv. vesicatoria). Pred najavljene padavine preporučuje se primena preparata na bazi  bakra:

Everst ili Fungohem SC (a.m.Cu iz bakarhidroksida) u koncentraciji 0,4-0,6%. 

 

usev paprike

larva Aphididae spp.

 

simptomi viroze na listu paprike

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 13.6.2017 ‎(1)
Zaštita paprike13.6.2017 17:25Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria)

Na teritoriji RC Novi Sad usevi paprike iz semena nalaze se u fazi od 4 do 8 razvijenih listova, dok se paprika iz rasada nalazi u fazi od 9 i više listova razvijeno do faze vidljivo drugo sekundarno stablo (BBCH 4-22).

Vizuelnim pregledom useva paprike, na pojedinim parcelama registuje se prisustvo simptoma bakteriozne pegavosti paprike (Xanthomonas axonopodis pv.vesicatoria). Najavljene padavine stvoriće povoljne uslove za širenje i razvoj ovog patogena. Preporučuje se preventivni tretman neposredno pred  padavine fungicidima na bazi aktivne materije bakar-hidroksid: Fungohem-SC 0,4-0,6%, Champ DP 2 kg/ha.

Na pojedinim parcelama registruje se prisustvo vaši (Aphididae). Preporučuje se proizvođačima obilazak useva radi utvrđivanja prisustva ovih štetočina čije je suzbijanje neophodno zbog njihove vektorske uloge u prenošenju virusa. Ukoliko se utvrdi prisustvo vaši izvršiti hemijski tretman nekim od registrovanih insekticida:

Tonus (acetamiprid) 0,25-0,4 l/ha

Cofidor 200-SL (imidakloprid) 0,05-0,07%

 

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 12.6.2017 ‎(1)
Zaštita paprike12.6.2017 21:16Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria)

Na području delovanja RC Leskovac  usev paprike iz rasada na punktu Leskovac (sorta Belo Uvo,  datum  rasađivanja  30.05. ), nalazi se u fazi razvijenih  8 - 10 listova. 

Vlažno i toplo vreme pogoduje razvoju bakterije  prouzrokovača  bakteriozne pegavosti lista i krastavosti plodova paprike (Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria).

Kako se  u narednom periodu  očekuje  toplo vreme sa povremenim  padavinama  proizvođačima se preporučuje da izvrše preventivni tretman preparatom na bazi aktivne materije bakar – hidroksid:

Fungohem SC  ( a.m. bakar – hodroksid ) 0,4 – 0,6% ili

Champ DP ( a.m. bakar – hodroksid ) 2 kg/ha

Everest ( a. m. bakar-hodroksid ) 0,4 – 0,6 %

Na ovom pukntu vizuelnim pregledom nije registrovano prisustvo vaši.  Međutim, proizvođačima se preporučuje pregled biljaka paprike na prisustvo vaši (Aphididae) zbog njihovog značaja kao vektora virusa. Ukoliko se registruje prisustvo vaši  insekticidni tretman sprovesti nekim od registrovanih preparata:

Calypso 480 SC (a.m.  tiakloprid ) 0,15 – 0,2 l/ha

Tonus ( a.m.  acetampirid ) 0,25 – 0,4 l/ha

paprika - faza razvoja
usev paprike

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 9.6.2017 ‎(1)
Tretman u paprici9.6.2017 10:08Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Pregledom useva paprika  na lokalitetima  Lukino Selo (sorta: Crveno zlato, datum rasađivanja: 03.05.) i Mihajlovo  (sorta: Bobita ,datum rasađivanja:25.05.), registrovana je faza ravoja listova (BBCH 17-22).

     

faza razvoja

Nestabilne vremenske prilike u prethodnom periodu pogodovale su ostvarivanju povoljnih uslova za razvoj  bakteriozne pegavosti lista paprike (prouzrokovač Xanthomonas axonopodis pv.vesicatoria).

Preporuka proizvođačima je pregled parcela i obavljanje preventivnog tretmana preparatima na bazi bakar-hidroksida:

Fungohem SC u koncentraciji 0,6%

Champ DP – 2kg/ha

Iako na pregledanim usevima nije registrovano prisustvo vaši, neophodno je vršiti stalan pregled biljaka paprika na njihovo prisustvo, zbog njhiove mogućnosti prenošenja virusa veoma štetnih za useve paprika.

Tokom pregleda registrovan je početak polaganja jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u indeksu napada 0,25. Insekticidni tretman se za sad ne preporučuje.

 

jaje pamukove sovice

RC Zrenjanin nastavlja dalje da prati stanje u usevu paprika.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 7.6.2017 ‎(1)
Zaštita paprike7.6.2017 13:48Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria)
Na području delovanja RC Kikinda, usev paprike iz rasada (sorta Moravska kapija) nalazi se u fazi razvijenih 6-8 listova.
 
 
 
  
usev paprike                                 fenofaza razvoja
 
Uslovi u kojima se trenutno odvija proizvodnja pogoduju razvoju bakteriozne pegavosti paprike (Xanthomonas axonopodis pv.vesicatoria).
 
Proizvođačima paprike se preporučuje da izvrše preventivni tretman preparatima na bazi aktivne materije bakar - hidroksid:
 • Fungohem SC ( a.m. bakar - hidroksid ) - 0,4 do 0,6 % ili
 • Champ DP  ( a.m. bakar hidroksid ) - 2 kg/ha

Pošto se u pojedinim usevima paprike registruje prisustvo vaši (Aphididae), proizvođačima se preporučuje pregled listova paprike i insekticidni tretman po potrebi. Preporučeni insekticidu su:

 • Calypso 480 SC (tiakloprid) 0,15-0,2 l/ha
 • Tonus (acetamiprid) 0,25-0,4 kg/ha
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 4.6.2017 ‎(1)
Zaštita paprike4.6.2017 23:10Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria)

Na teritoriji RC Novi Sad usevi paprike iz semena nalaze se u fazi razvijena 2 do 4 lista, dok se paprika iz rasada nalazi u fazi razvijeno 6 do 8 listova.

Uslovi u kojima se odvija proizvodnja paprike pogoduju razvoju prouzrokovača bakteriozne pegavosti paprike (Xanthomonas axonopodis pv.vesicatoria).

Priozvođačima paprike preporučuje se preventivni  tretman preparatima na bazi aktivne materije bakar-hidroksid:

Fungohem-SC (bakar-hidroksid) 0,4-0,6%

Champ DP (bakar-hidroksid) 2 kg/ha

Na pojedinim parcelama registruje se prisustvo vaši (Aphididae). Izvršiti pregled listova i ukoliko se registruje njihovo prisustvo primeniti insekticidni tretman nekim od registrovanih preparata:

Calypso 480 SC (tiakloprid) 0,15-0,2 l/ha

Tonus (acetamiprid) 0,25-0,4 kg/ha

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 3.6.2017 ‎(1)
Zaštita paprike 3.6.2017 23:02Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria)

Vizuelnim pregledom useva paprike na punktu Toplana (sorta Slonovo uvo,datum rasađivanja 19.05.) registrovana je pojava simptoma bakteriozne pegavosti lista i krastavosti plodova paprike (Xanthomonas axonopodis pv.vesicatoria), u vidu sitnih, tamnozelenih, pega koje su okružene hlorotičnim oreolom.

 

Proizvođačima se preporučuje  da pregledaju svoje useve i ukoliko utvrde prisustvo simptoma, izvrše zaštitu preparatom na bazi bakra u cilju sprečavanja daljeg širenja infekcije nekim od navedenih fungicida:

 

Champ DP (a.m. bakar-hidroksid) 2 kg/ha

Fungohem SC (a.mbakar-hidroxid ) 0,4-0,6 %

simptom bakteriozne pegavosti

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 2.6.2017 ‎(1)
Zaštita paprike2.6.2017 13:42SVI

Na lokalitetu u Ruskom Krsturu u usevu merkantilne paprike, Slonovo uvo (usev rasađen 10.5.), registrovani su simptomi viroza paprike, simptomi bakteriozne pegavosti lista paprike, Xanthomonas  axonopodis pv.vesicatoria, kao i krilate forme lisnih vaši, Aphididae spp. ( indeks napada 2,5).

S obzirom da su lisne vaši prenosioci  viroza paprike(virus mozaika krastavca, virus mozaika lucerke), nakon utvrđivanja njihovog prisustva, tretirati usev paprike nekim od registrovanih insekticida:

1.       Proteus 110 OD(a.m.tiakloprid+deltametrin), 0,5-0,75l/ha ili

2.       Tonus (a.m.acetamiprid),0,25-0,4kg/ha ili

3.       Teppeki(a.m.flonikamid), 0,12-0,14kg/ha

S obzirom na prisustvo bakterioza, useve paprike neophodno je zaštititi registrovanim baktericidima:

     1.       Everst (a.m. Cu iz bakar hidroksida), 0,4-0,6% ili

2.       Fungohem SC(a.m. Cu iz bakar hidroksida), 0,4-0,6% ili

3.       Shamp DP(a.m. Cu iz bakar hidroksida), 2kg/ha

 

usev paprike

simptom viroze na listu paprike

simptomi vlažnih, ulegnutih pega, Xanthomonas a. vesicatoria

Aphididae spp. krilata forma

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 30.5.2017 ‎(1)
Zaštita paprike30.5.2017 19:31Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria)

Na lokalitetu Gospođinci paprika iz rasada nalazi se u fazi 6 do 7 listova, dok se paprika iz semena nalazi u fazi 2 razvijena lista.

Vizuelnim pregledom, na paprici iz rasada registrovano je prisustvo bakteriozne pegavosti paprike (Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria).  U cilju sprečavanja daljeg širenja ovog patogena preporučuju se hemijske mere zaštite pred padavine nekim od registrovanih fungicida:

Fungohem-SC (bakar-hidroksid) 0,4-0,6%

Champ DP (bakar-hidroksid) 2 kg/ha

Takođe, ragistovano je i prisustvo krilatih formi vašiju (Aphididae) u ineksu napada 1,87.

Pored direktnih šteta koje nastaju sisanjem sokova biljaka, vaši su i vektori velikog broja virusa. U toku prošle proizvodne godine na teritoriji RC Novi Sad, na usevima paprike,  dokazano je prisustvo virusa mozaika krastavca (CMV) kao i virusa mozaika lucerke (AMV) koji se prenose vašima.

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva radi utvrđivanja ovih štetnih organizama. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo preporučuju se hemijske mere zaštite nekim od registrovanih insekticida:

Calypso 480-SC (tiakloprid) 0,15-0,2 l/ha 

Actara 25-WG (tiametoksam) 160 - 180 g/ha

 

Tonus (acetamiprid) 0,25-0,4 kg/ha

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 26.5.2017 ‎(1)
Trips u plasteničkoj proizvodnji paprike26.5.2017 20:41Tripsi (thrips spp)

Pregledom plasteničke proizvodnje paprike, sorta Ceremony, lokalitet Glašince, koja je u fazi cvetanja do razvoja plodova ( BBCH 65 – 71 ), registrovano je prisustvo tripsa ( Trips spp. ) u indeksu napada 7,5.

Proizvođačima se preporučuje da obave pregled biljaka paprike, metodom otresanja cvetova, i ukoliko utvrde prisustvo tripsa primene insekticid:

Laser 240 SC ( a.m. spinosad ) 0,3 - 0,4 l/ha.

trips na paprici

trips na paprici

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 19.5.2017 ‎(1)
Tretman u paprici19.5.2017 16:08Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom paprike u plasteničkoj proizvodnji (lokalitet Lukino Selo, sorta Blondy, datum rasađivanja 10.03.) registrovana je faza razvoja od cvetanja do razvoja plodova (BBCH skala 64-71).

Tokom pregleda uočeno je prisustvo tripsa u cvetu (Thrips tabaci) u indeksu napada 2, 75.

Preporuka proizvođačima je pregled biljaka paprike (otresanjem cvetova), i ukoliko se registruje prisustvo tripsa, obaviti insekticidni tretman preparatom:

Laser 240 SC (a.m.spinosad) 0,3 – 0,4 l/ha.

   

faza paprike                         

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 12.5.2017 ‎(1)
Vaši u plasteničkoj proizvodnji paprike12.5.2017 14:58Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Vizuelnim pregledom paprike u plasteničkoj proizvodnji (lokalitet Lukino Selo, sorta Blondy, datum rasađivanja 10.03.) registrovana je faza razvoja od cvetanja do razvoja plodova (BBCH skala 64-71).

                   

                              faza paprike

Tokom pregleda uočeno je prisustvo lisnih vašiju (Aphididae) u indeksu napada 2,5. Pored direktnih šteta koje vaši mogu naneti biljci hraneći se na njoj, one su izuzetno značajne i kao prenosioci virusa. U poslednjih nekoliko godina registrovane su velike štete u proizvodnji paprike usled viroznih oboljenja.

                       

                                vaši na paprici                    

Preporuka proizvođačima je  pregled biljaka paprike i ukoliko se registruje prisustvo vašiju primena nekog od sledećih insekticida:

Teppeki (flonikamid) 0,12-0,14 kg/ha

Chess 50 WG (pimetrozin) 0,3 kg/ha

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 1.9.2016 ‎(1)
 Tretman u paprici – plastenička proizvodnja1.9.2016 16:56Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Vizuelnim pregledom paprike u plasteničkoj proizvodnji (lokalitet Mužlja, sorte Promontor i Bobita, datum rasađivanja: 29.7, fenološka faza po BBCH skali 61-otvoren prvi cvet) registrovano je prisustvo lisnih vašiju (Aphididae) u indeksu napada 6,5.

Vaši su vektori nekoliko veoma značajnih virusa u proizvodnji paprike (Virus mozaika krastvca-CMV, Virus mozaika lucerke-AMV). U proteklih nekoliko godina registrovane su veoma velike štete na usevima paprike usled infekcija ovim virusima.

Vaši za veoma kratko vreme mogu da inficiraju biljke (ishranom od svega nekoliko minuta) te se preporučuje proizvođačima obavezan pregled biljaka na njihovo prisustvo i odmah po uočavanju primena nekog od registrovanih insekticida:

Calypso 480-SC (a.m.mtiakloprid) 0,15-0,2 l/ha

Proteus 110-OD (a.m.tiakloprid+deltametrin) 0,5-0,75 l/ha

Lannate 90 (a.m.metomil) 0,08-0,2 kg/ha

Tonus (a.m.acetamiprid) 0,25-0,4 kg/ha

Actara (a.m.tiametoksam) 160-180 g/ha

Pored hemijskog suzbijanja vektora-vaši, preporučuje se i suzbijanje korova kao rezervoara virusa u i oko plastenika.

Slika 1: faza paprike

velika slika

Slika 2: vaši na naličju lista paprike 

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 30.8.2016 ‎(1)
Zaštita paprike30.8.2016 13:30Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)
Na lokalitetu Bačka Topola, konzumna paprika je u fazi razvoja ploda (BBCH 76). Vizuelnim pregledom registrovana su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u indeksu napada od 22,5.
 
 
Preporuka za proizvođače: usled napada ove štetočine značajno se umanjuje tržišna vrednost plodova. Neophodan je redovan obilazak i pregled useva paprike na prisustvo jaja i larvi pamukove sovice.
Na početku piljenja larvi primeniti sledeći insekticid:
 • Affirm 095SC (a.m. emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha (karenca:3 dana)
 
Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 27.8.2016 ‎(1)
Zaštita paprike27.8.2016 22:34Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Sovica gama (Autographa gamma); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Pregledom useva paprike 26.08. na lokalitetu Buđanovci (sorta Salana) nakon insekticidnog tretmana urađenog 19.08. registruju se:

-sveža jaja i  jaja pred piljenje pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 17% biljaka

-sveža jaja i  jaja pred piljenje gama sovice (Autographa gamma) na 14% biljaka

-sveža jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 3% biljaka

 

velika slika

 

 Proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje useve i ukoliko nalaze jaja ovih štetočina (prvenstveno kukuruznog plamenca i pamukove sovice kao štetočina  ploda), sprovesti mere zaštite na početku piljenja larvi.

 

Prilikom pregleda registruje se parazitiranje jaja od strane parazitne osice Trichogramma sp. Prednost dati preparatu Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha, koji ne deluje štetno na korisne organizme.

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 26.8.2016 ‎(1)
Zaštita paprike - Pamukova sovica26.8.2016 14:56Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)
Na području delovanja RC Kikinda, pregledom useva paprike (sorta: Moravska kapija) registrovana su sveže položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera). Položena jaja su uočena na 25% pregledanih biljaka. Intenzivno piljenje uslediće za 3 do 4 dana. Pregledani usev se nalazi u fazi sazrevanja ploda BBCH 85 (50% plodova pokazuje tipičnu boju zrelog ploda).
 
Picture Picture
 
Picture Picture
 
Na teritoriji RC Kikinda i dalje se beleži visoka brojnost imaga pamukove sovice na svetlosnim i feromonskim klopkama.
Proizvođačima se preporučuje pregled useva paprika na prisustvo jaja pamukove sovice.Ukoliko se registruje njihovo prisustvo, primeniti hemijske mere zaštite na početku piljenja larvi. Zbog faze razvoja paprike, preporučuje se tretman sa insekticidom kratke karence:
 • Affirm 095 SC (emamektin-benzoat) 1,5-2 kg/ha
Karenca preporučenog preparata iznosi 3 dana.
 
Region: Kikinda
(More Items...)