Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > paprika  

Web Part Page Title Bar image
paprika

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 17.7.2018 ‎(1)
Zaštita paprike17.7.2018 10:16Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Bačka Topola  usevi paprike se nalaze u fazi drugih plodova na glavnom stablu (BBCH 72 ).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 30%  pregledanih biljaka. U narednih nekoliko dana očekuje se piljenje larvi.

Preproučuje se proizvođačima pregled useva paprika na prisustvo ove štetočine. Ukoliko se registruje prisustvo hemijski tretman se preporučuje na početku piljenja larvi insekticidom:

·    Lannate 20 SL (metomil) 1,25 l/ha

 

Nestabilno vreme sa padavinama koje se očekuje narednih dana, stvoriće povoljne uslove za infekciju i dalje širenje prouzrokovača bakteriozne pegavosti paprike (Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria). U cilju zaštite useva paprike, preporučuje se primena bakarnih preparata:

·           Fungohem SC (a.m.bakar-hidroksid) 0,4-0,6%

·           Champ DP (a.m.bakar-hidroksid) 2 kg/ha

Helicoverpa armigera eggs

Jaja pamukove sovice na listu paprike

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 16.7.2018 ‎(2)
Zastita paprike16.7.2018 15:49Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria)

Na terenu RC Senta usevi paprike se nalaze u fazi formiranja plodova (BBCH 71-72).

 

Vizuelnim pregledom useva paprike na svim parcelama je regisrovano prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u  različitim brojnostima ( položena jaja na 5 do 30% biljaka).  

jaje na plodu

Proizvođačima paprike se preporučuje pregled useva na prisustvo jaja pamukove sovice. Ukoliko se registruje prisustvo ove štetočine, u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, preporučuje se primena insekticida:

Ø  Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,17-0,25 l/ha ili

Ø  Lannate 20 SL (metomil) 1,25 l/ha.

U cilju zaštite useva paprike od prouzrokovača bakteriozne pegavosti lista (Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria) preporučuje se primena bakarnih preparata pre najavljenih padavina.  

Region: Senta
Zaštita paprike16.7.2018 14:40Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)
Na području delovanja RC Kikinda usevi paprike se nalaze u fazi formiranja plodova (BBCH 71-72).
 
Picture
 
Vizuelnim pregledom useva paprike na lokalitetu Kikinda registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u indeksu napada 6,5.
 
Picture
 
Proizvođačima paprike se preporučuje pregled useva na prisustvo ove štetočine. Ukoliko se registruje prisustvo jaja pamukove sovice, u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, preporučuje se primena insekticida:
  • Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,17-0,25 l/ha ili
  • Lannate 20 SL (metomil) 1,25 l/ha.
Radi zaštite useva paprike od prouzrokovača bakteriozne plamenjače lista (Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria), neposredno pre nastupajućih padavina, preporučuje se primena preparata na bazi bakra.
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 13.7.2018 ‎(2)
Problemi u proizvodnji paprike13.7.2018 23:36Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus); Virus mozaika lucerke (alfa mosaic virus); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria)

Na teritoriji rada regionalnog centra Novi Sad od 2015. godine registruju se veliki problemi u proizvodnji paprike a koji se prvenstveno odnose na prisustvo virusnih oboljenja u usevima. Kao i u protekle tri godine, tako i u ovoj sezoni, laboratorijskom analizom uzoraka paprike registrovano je prisustvo sledećih virusa:

·           VIRUS MOZAIKA KRASTAVCA (Cucumber mosaic virus-CMV)

·           VIRUS MOZAIKA LUCERKE (Alfalfa mosaic virus-AMV)

·           VIRUS BRONZAVOSTI PARADAJZA (Tomato spotted wilt virus-TSWV)

Ove godine, od samog nicanja i rasađivanja paprike pa sve do sada, registrovano je prisustvo vektora navedenih virusa, vaši i tripsa. Biljke su veoma rano zaražene i zaostale su u porastu. Na listovima se registruje šarenilo, cigovanje nerava, izduženost liski i različiti tipovi hlorotičnih i nekrotičnih šara. Na nekim biljkama došlo je do potpune sterilnosti, dok se na nekim biljkama obrazovao manji broj plodova koji su deformisani. Dominantna sorta konzumne paprike na teritoriji RC Novi Sad je Slonovo uvo, koja je izuzetno osetljiva na viroze i u gotovo svakom usevu se uočavaju simptomi virusnih oboljenja.

Simptomi viroza, sorta Slonovo uvo

Biljke zaražene virusima podložnije su napadu drugih patogena, pre svega u našim uslovima, prouzrokovačem bakteriozne pegavosti lista (Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria). U proteklom periodu uslovi su bili izuzetno povoljni za razvoj bakterioza i na pojedinim biljkama se registruju veoma teške patološke promene a kod nekih biljaka je došlo i do opadanja listova i plodova. U takvim slučajevima neki proizvođači primenjuju nedozvoljena sredstva poput antibiotika.

Apelujemo na proizvođače da nikako ne upotrebljavaju antibiotike i da je njihova primena stogo zabranjena! Za zaštitu paprike od bakterioza preporučuje se upotreba bakarnih preparata, a tretman je potrebno sprovesti pred najavljene padavine ili navodnjavanje kišenjem.

U usevima paprike registruje se prisustvo jaja i tek ispiljenih larvi pamukove sovice (Helicoverpa armigera). U poslednjih sedam dana registruju se i visoke brojnosti odraslih jedinki na feromonskim klopkama. Preporučuje se proizvođačima pregled useva na prisustvo ove štetočine. Ukoliko se registruje njeno prisustvo, u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, preporučuje se primena preparata:

Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,17-0,25 l/ha ili

Lannate 20 SL (metomil) 1,25 l/ha.

Region: Novi Sad
Zaštita paprike13.7.2018 14:25Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području RC Vrbas, na lokalitetu Ruski Krstur, vizuelnim pregledom useva paprika koje  se nalaze u fenofazi formiranja drugih plodova na glavnom stablu (72 BBCH skala), registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 25% pregledanih biljaka.

S obzirom da su jaja u različitim fazama razvoja, piljenje larvi se očekuje u narednih par dana. U cilju suzbijanja i sprečavanja larvi da se ubuše u  plodove, preporučuje se   primena insekticida na bazi a.m. indoksakarb  (Avaunt 15 EC) 0,17-0,25 l/ha.

Zbog učestalih padavina koje pogoduju širenju prouzrokovača bakteriozne pegavosti (Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria) proizvođačima paprike se preporučuje  nastavak zaštite useva preparatima na bazi bakra. Takođe, u usevima paprika se registruju simptomi viroza. U takvim usevima biljke su slabe kondicije i podložnije napadu drugih patogena (bakterioza).

Apelujemo na proizvođače da nikako ne upotrebljavaju antibiotike u usevima paprika!!!

 

simptomi bakteriozne pegavosti na paprici

jaje pamukove sovice na licu lista paprike

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 12.7.2018 ‎(1)
Zaštita paprike12.7.2018 18:05Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na podruju delovanja RC Leskovac, usevi paprike nalaze se u fenofazi druga cvast: otvoren prvi cvet do faze razvoja plodova (BBCH 62-70).

paprika - faza razvoja

velika slika

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u indeksu napada 4.

H. armigera - imago i jaja

velika slika

U narednom periodu očekuje se intenzivnije polaganje jaja i početak piljenja larvi. U usevima u kojima ima formiranih plodova, preporučuje se obilazak i pregled na prisustvo jaja ove štetočine. Tretman sprovesti na početku piljenja larvi nekim od sledećih insekticida:

(a.m. indoksakarb) Avaunt 15 EC  u količini 0,17-0,25 l/ha ili

(a.m. emamektin benzoat) Affirm 095 SG  u količini 1,5-2 kg/ha

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 10.7.2018 ‎(1)
Pamukova sovica10.7.2018 11:13Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Pamukova sovica (Helicoverpa armigera) je jedna od najznačajnijih štetočina u našoj poljoprivrednoj proizvodnji. Izrazito je polifagna štetočina, hrani se sa preko 250 gajenih i spontanih biljnih vrsta. Štete pričinjavaju larve koje se hrane generativnim i vegetativnim organima biljaka.

U poslednjih nedelju dana, na feromonskim klopkama beleže se izuzetno visoki ulovi odraslih jedinki pamukove sovice. U usevima boranije, paprike, paradajza i kukuruza registruje se i do nekoliko stotina imaga dnevno. Takođe, u ovim usevima vizuelnim pregledima registrovano je i prisustvo jaja pamukove sovice. Procenat biljaka sa položenim jajma prelazi na nekim lokalitetima čak i 50%.

 

Preporučuje se proizvođačima kukuruza, paprike, paradajza, boranije, kupusa, duvana, pasulja, suncokreta i drugih osetljivih biljaka, pregled na prisustvo jaja pamukove sovice. Ukoliko se registruje prisustvo jaja, potrebno je pratiti razvoj i na samom početku piljenja larvi primeniti neki od registrovanih insekticida.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 6.7.2018 ‎(2)
Zaštita paprike6.7.2018 16:17Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na terenu RC Subotica usevi paprike se nalaze u fazi od početka cvetanja  do početka formiranja plodova (BBCH 61-70).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

 

Proizvođačima se preporučuje  pregled useva (u kojima su formirani plodovi), na prisustvo jaja ove štetočine. Tretman sprovesti na početku piljenja larvi nekim od  insekticida:

 

Affirm 095 SG (a.m.emamektin benzoat)  1,5-2 kg/ha ili

 

Avaunt 15 EC (a.m.indoksakarb)  0,17-0,25 l/ha.

 

Vizuelnim pregledom useva paprike registrovano je prisustvo simptoma bakteriozne pegavosti lista paprike (Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria).

U narednim danima najavljuje se nestabilno vreme sa padavinama koje će stvoriti povoljne uslove za infekciju i dalje širenje navedenog patogena. Pre najavljenih padavina neophodno je sprovesti mere zaštite primenom nekog od preparata na bazi bakra:

 Fungohem SC, Everest (bakar-hidroksid) 0,4-0,6%

 Champ DP (bakar-hidroksid) 2 kg/ha

Region: Subotica
Tretman u paprikama6.7.2018 14:59Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria)

Na terenu RC Zrenjanin, usevi paprike se nalaze u fazi od početka cvetanja do formiranja plodova (BBCH 51 – 70).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma bakteriozne pegavosti lista paprike (Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria), a najavljene padavine doprineće daljem razvoju i širenju ovog patogena.

Preporuka proizvođačima je da tretman obave nekim od bakarnih preparata:

  • Fungohem SC (a.m. bakar-hidroksid) 0,4 – 0,6%,
  • Champ DP (a.m. bakar-hidroksid) 2kg/ha.

Takođe, prilikom pregleda registrovano je i prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera), u indeksu napada 3,75 .

U usevima u kojima je došlo do formiranja plodova preporučuje se obilazak parcela na prisustvo jaja navedene štetočine, i u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove tretman obaviti nekim od insekticida:

  • Affirm 095 SG (a.m. emamektin benzoat) 1,5 – 2 kg/ha;
  • Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) 0,17 – 0,25 l/ha.

            

bakteriozna pegavost lista    jaje pamukove sovice

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 5.7.2018 ‎(3)
Zaštita paprike5.7.2018 18:02Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria)

Na području delovanja RC Niš, usevi paprike se nalaze u fenofazi od početka cvetanja do fenofaze razvoja ploda (BBCH 51-70).

Vizuelnim pregledom useva paprike registrovano je prisustvo simptoma bakteriozne pegavosti lista paprike (Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria).

velika slika

Nestabilno vreme sa padavinama koje se očekuje narednih dana, stvoriće povoljne uslove za infekciju i dalje širenje ovog patogena. Pre najavljenih padavina preporučuje se tretman nekim od fungicida na bazi bakra:

-          Fungohem SC (a.m.bakar-hidroksid) 0,4-0,6% ili

-          Champ DP (a.m.bakar-hidroksid) 2 kg/ha.

 

Region: Niš
1 - 10 Next