Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > paprika  

Web Part Page Title Bar image
paprika

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 16.8.2017 ‎(1)
Zaštita paprike16.8.2017 17:54Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

RC Subotica-paprika

Usevi paprike se nalaze u fenofazi prvi do drugi plod na glavnom stablu dostigao tipičnu veličinu i oblik ( od 71 do 73 BBCH). 

Vizuelnim pregledom useva  registrovano je prisustvo položenih jaja pamukove sovice -Helicoverpa armigera na listovima  u indeksu napada 6.

Na svim lokalitetima se u klopkama lovi imago ove štetočine u velikom broju, te se u narednim danima očekuje intenzivnije polaganje jaja i piljenje larvi.

Preporuka:

Zaštita useva sa insekticidima na bazi:

·         hlorantraniliprol  Coragen 20 SC 0,2  l/ha ili

·         hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin  Ampligo 150 ZC 0,25 l/ha.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 14.8.2017 ‎(3)
Zaštita paprike14.8.2017 22:42Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi paprike na otvorenom nalaze se u fazi  (BBCH 72 - 73 ; drugi, treći plod na glavnom stablu dostigao tipičnu veličinu i oblik).

Vizuelnim pregledom useva paprike sorta Belo Uvo, lokalitet Leskovac, registrovano je prisustvo položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na listovima i plodovima u indeksu napada 7.

U narednom periodu očekuje se intenzivno piljenje larvi iz položenih jaja. Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo položenih jaja primena nekog od navedenih preparata na početku piljenja larvi:

Avaunt 15 EC ( a.m. indoksakarb ) 0,25 l/ha

Ampligo 150 ZC ( a.m. hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin ) 0,25 l/ha

jaja H. armigera na listovima i plodovima paprike

jaja H. armigera na listovima i plodovima paprike

Region: Leskovac
Tretman u paprikama i kukuruzu šećercu14.8.2017 16:13Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Zrenjanin, vizuelnim pregledom useva paprike i kukuruza šećerca, registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Usev

% biljaka sa položenim jajima pamukove sovice

Lukićevo

Kukuruz šećerac

16

Lukino selo

Paprika

12

Mihajlovo

Paprika

17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U prethodnom periodu na svetlosnim lovnim lampama i feromonskim klopkama beleži se visoka brojnost navedene štetočine, a u narednim danima očekuje se intenzivno piljenje larvi, te je preporuka proizvođačima da tretman obave preparatom:

Ampligo 150 ZC (a.m.hlorantraniliprol + lambda – cihalotrin) 0, 25 l /ha

Voditi računa o karenci preparata.

kukuruz

   

jaje na stablu                          jaje na svili

paprika

  

jaje na licu lista                    jaje na plodu

 

Region: Zrenjanin
Zaštita paprike14.8.2017 13:56Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Sovica gama (Autographa gamma)
Usevi  paprike se nalaze u fazi razvoja ploda - drugi, treći plod na glavnom stablu je dostigao tipičnu veličinu (BBCH 72-73).
Vizuelnim pregledom useva paprike na lokaliteu Jasenovo registruju se položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 14% biljaka i jaja sovice gama (Autographa gamma) na 6% biljaka.
 
Jaje sovice gama
 
Proizvođačima se preporučuje pregled useva  i ukoliko se registruje prisustvo položenih jaja  preporučuje se primena insekticida ovicidno larvicidnog delovanja na početku piljenja larvi:
 • Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol+lambda cihalotrin) 0,25l/ha
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 13.8.2017 ‎(1)
Zaštita paprike i paradajza13.8.2017 16:08Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na terenu RC Senta,  usevi paprike i paradajza se nalaze u fenofazi drugi do treći plod na glavnom stablu dostigao tipičnu veličinu i oblik (72-73 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva  registrovano je prisustvo položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na listovima i na plodovima u indeksu napada do 39.

jaje na listu paprika

jaje na plodu paradajza

 

U narednim danima se očekuje intenzivno piljenje larvi.

Proizvođačima paprike i paradajza se preporučuje zaštita useva primenom preparata ovicidno larvicidnog delovanja

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u koncentraciji 0,02 % ili

Ampligo 150 ZC (a.m.hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) u dozi od 0,25 l/ha.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 11.8.2017 ‎(6)
Zaštita paprike 11.8.2017 23:38Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria)

Vizuelnim pregledom useva paprike na punktovima Sombor (Toplana) , Stapar i Bezdan registrovali smo prisustvo položenih jaja pamukove sovice Helicoverpa armigera na listovima i plodovima, u indexu napada od 2-5 (jaja prisutna na 8-20 % biljaka ). Na pregledanim biljkama dominiraju sveže položena jaja.

velika slika

S obzirom da na svetlosnim lampama i feromonskim klopkama registrujemo povećanje brojnosti imaga pamukove sovice kao i visoke temperature, u narednom periodu očekujemo intenzivnije polaganje jaja kao i piljenje larava iz položenih jaja .

Stoga  poljoprivrednim proizvođačima u cilju zaštite useva , preporučujemo primenu  preparata ovicidno larvicidnog delovanja Coragen 20 SC ( a.m. hlorantraniliprol ) u koncentraciji 0,02 %.

 

Region: Sombor
Zaštita paprike11.8.2017 23:37Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Sovica gama (Autographa gamma)

Redovnim vizuelnim pregledom useva paprike, na terenu RC Ruma registruje se polaganje novih  jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) kao i jaja pamukove i gama sovice (Helicoverpa armigera i Autographa gamma).

U usevu se uočavaju i parazitirana jajna legla kukuruznog plamenca parazitnom osicom Trichogramma sp.

datum pregleda

jaja pamukove sovice

jaja gama   sovice

jajna legla k. plamenca

parazitirana jajna legla k. plamenca

04.08.

4% biljaka

12% biljaka

5% biljaka

1% biljaka

08.08.

5% biljaka

9% biljaka

2% biljaka

1% biljaka

11.08.

5% biljaka

9% biljaka

2% biljaka

2% biljaka

Ukupno:

14% biljaka

30% biljaka

9% biljaka

         4% biljaka

 

Proizvođačima se preporučuje pregled parcela pod paprikom I ukoliko se registruju jaja sovica, zaštititi   useve insekticidom ovicidno-larvicidnog, odnosno larvicidnog delovanja:

 

 • Ampligo 150 SC (a.m. hlorantraniliprol + lambda cihalotrin) 0,25 l/ha
 • Avaunt 15-EC (a.m.indoksikarb) 0,25 l/ha 

 

Region: Ruma
Zaštita paprike11.8.2017 21:06Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)
Usevi paprike, na području delovanja RC Bačka Topola (lokaliteti Lovćenac, Njegoševo, Stara Moravica) nalaze se u fazi razvoja ploda.Vizuelnim pregledima utvrđeno je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) , na 17-21% pregledanih biljaka.Na svetlosnim lovnim lampama i u feromonskim klopkama beleže se povećane brojnosti imaga ove štetne vrste.
  
 
Preporuka za proizvođače:u toku je intenzivno polaganje jaja i početak piljenja gusenica pamukove sovice. Pregledati useve paprike i na početku piljenja larvi primeniti insekticid ovicidno-larvicinog delovanja :
 • Ampligo 150 ZC (a.m.hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha
Region: Bačka Topola
Zaštita paprike i kukuruza11.8.2017 12:40Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Novi Sad na feromonskim klopkama i svetlosnim lovnim lampama beleže se povećani ulovi imaga pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

Pamukova sovica je polifagna štetočina. Pored paprike napada i kukuruz, boraniju, paradajz i druge kulture. Najviše su ugroženi postrni usevi koji imaju mlado i sveže tkivo.

Vizuelnim pregledima useva paprike, koja se nalazi u fazi razvoja ploda i kukuruza šećerca, koji se nalazi u fazi od 9 i više listova pa do faze klipovi zreli za berbu, registrovano je prisustvo jaja ove štetočine.

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Usev

Sorta/Hibrid

% biljaka sa položenim jajima pamukove sovice

Despotovo

Paprika

Slonovo uvo

16

 

Kukuruz šećerac

Enerprajz

8-25

Gospođinci

Paprika

Slonovo uvo

15

 

U toku je početak piljenja larvi pamukove sovice.

Preporučuju se hemijske mere zaštite insekticidom ovicidno-larvicidnog delovanja na bazi aktivnih materija hlorantraniliprol + lamdba-cihalotrin (Ampligo 150 ZC) 0,25 l/ha.

U kukuruzu šećercu koji će se brati za 7 dana ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

Region: Novi Sad
Zaštita paprike11.8.2017 10:33Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)
Na području delovanja RC Kikinda,  usevi paprike na otvorenom nalaze se u fazi ( BBCH 72-73 ; drugi, treći plod na glavnom stablu dostigao tipičnu veličinu i oblik ).
 
 
Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo položenih jaja pamukove sovice ( Helicoverpa armigera ), a indeks napada iznosi 12,14 %.
 
Pregledom useva utvrđeno je da su jaja položena na  listove kao i na  plodove paprike.
Pregledom nije registrovano prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca.
 
 
 
 
Prethodnih dana na feromonskim klopkama i svetlosnim lampama beleže se visoki ulovi pamukove sovice, a obzirom na temperature u narednim danima se očekuje piljenje larvi.
 
Proizvođačima paprike se preporučuje zaštita useva primenom preparata ovicidno larvicidnog delovanja Coragen 20 SC ( a.m. hlorantraniliprol ) u koncentraciji 0,02 %.
Region: Kikinda
Zaštita paprike11.8.2017 8:16Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Pančevo, lokalitet Sakule, vizuelnim pregledom utvrđeno je da se usevi paprike nalaze u fenofazi (BBCH 71- 72) prva do druga grupa plodova dostigla tipičnu veličinu.

Pregledom useva paprike registrovano je prisustvo jaja  pamukove sovice (Helicoverpa armigera ) na listovima u indeksu napada 4.

U narednom periodu, najavljene visoke dnevne  temperature, očekujemo i  intenzivnije polaganje jaja kao i piljenje larvi .

U cilju sprečavanja oštećenja plodova, preporuka proizvođačima je da nakon obavljene berbe zrelih plodova, tretman obave preparatom:

Coragen 20-SC (a.m. hlorantraniliprol)   0,1-0,15 l/ha

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 8.8.2017 ‎(3)
Zaštita paprike8.8.2017 21:49Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Smederevo, lokalitet Šalinac, vizuelnim pregledom utvrđeno je da se usevi paprike nalaze u fenofazi (BBCH 71- 72) prva do druga grupa plodova dostigli tipičnu veličinu.

Pregledom useva paprike registrovano je prisustvo jaja  pamukove sovice (Helicoverpa armigera ) na listovima u indeksu napada 1,5.

jaje na listu paprike

U narednih nekoliko dana očekuje se piljenje larvi.

Preporuka povrtarima je da obiđu parcele u cilju utvrđivanja prisustva pamukove sovice i da na početku piljenja larvi izvrše insekticidni tretman  preparatom:

 

Coragen 20-SC (a.m. hlorantraniliprol)  u dozi od  0,1-0,15 l/ha.

Region: Smederevo
Zaštita paprike8.8.2017 20:49Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na lokalitetu u Ruskom Krsturu, u usevu paprike na otvorenom polju (BBCH 73- treća grupa plodova), vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo:

1.       Sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca, Ostrinia nubilalis, u indeksu napada 2,25 i

2.       Sveže položena jaja pamukove sovice, Helicoverpa armigera, u indeksu napada 5.

U narednih nekoliko dana očekuje se piljenje larvi. Ukoliko je od prethodnog tretmana prošlo više od 10 dana, preporučuje se zaštita useva paprike  insekticidom ovicidno larvicidnog delovanja, Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) 0,02% koji ne utiče na mortalitet parazitoidne osice, Trichogramma spp.

 

 

sveže položeno jaje pamukove sovice na plodu paprike

jajno leglo kukuruznog plamenca

parazitirano jajno leglo kukuruznog plamenca

Region: Vrbas
Tretman u paprikama- Trips spp.8.8.2017 12:19Tripsi (thrips spp)

Na području RC Pančevo usevi paprike u  plasteničkoj proizvodnji na lokalitetima Pančevo i Sefkerin nalaze se u fazi cvetanja i razvoja plodova (BBCH 74 – 77).

 Vizuelnim pregledom biljaka paprike registrovao je prisustvo tripsa u cvetu (Thrips spp.) u indeksu napada 17.

Pored direktnih šteta usled ishrane (naročito kod belih sorti), veoma značajne su i indirektne štete koje prouzrokuju tripsi kao vektori virusa. Preporučuje se pregled biljaka na prisustvo tripsa i ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo mere zaštite sprovesti nakon berbe insekticidom

Laser 240 SC (a.m.spinosad) 0, 4 l/ha.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 4.8.2017 ‎(1)
Tretman u paprikama- Trips spp.4.8.2017 16:47Tripsi (thrips spp)

Na teritoriji RC Zrenjanin, lokalitet Mihajlovo i Lukino selo, usevi paprike se nalaze u fazi razvoja ploda (BBCH 74 – 77).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo tripsa (Thrips spp), u indexu napada 5, 25.

U cilju sprečavanja oštećenja plodova, preporuka proizvođačima je da nakon obavljene berbe zrelih plodova, tretman obave preparatom:

Laser 240 SC (a.m.spinosad) 0, 4 l / ha

Prilikom tretmana voditi računa o karenci preparata.

  

tripsi u cvetu                          trips spp.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 2.8.2017 ‎(1)
Zaštita paprike2.8.2017 18:53Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Kruševac lokalitet Konjuh ,vizuelnim pregledom utvrđeno je da se usevi paprike nalaze u fenofazi ( BBCH 71- 72 )- prva do druga grupa plodova dostigli tipičnu veličinu.

usev paprike

Pregledom useva parike registrovano je prisustvo jaja  pamukove sovice (Helicoverpa armigera ) na listovima u indeksu napada 3.

 
 
 

U narednom periodu najavljene su  visoke dnevne  temperature, pa se očekuje  intenzivnije polaganje jaja kao i piljenje larvi . Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva jaja i larvi.  Preporučuje se insekticidni tretman nekim od preparata:

 Ampligo 150 SC (a.m. hlorantraniliprol + lambda cihalotrin) 0,25 l/ha    ili

 Coragen 20-SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha.

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 1.8.2017 ‎(3)
Zaštita paprike1.8.2017 17:33Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Leskovac usevi paprike nalaze se u fenofazi; prva do druga grupa plodova dostigli tipičnu veličinu ( BBCH 71- 72 ).

Vizuelnim pregledom useva paprike sorta Belo Uvo, lokalitet Leskovac, registrovana su sveže položena  jaja pamukove sovice ( Helicoverpa armigera  ) na listovima i plodovima u indeksu napada  6,5.  Visoke dnevne temperature ubrzaće embrionalni razvoj jaja. Proizvođačima paprike se preporučuje pregled useva i hemijski tretman na početku piljenja larvi insekticidom ovicidno–larvicidnog delovanja:

Coragen 20SC ( hlorantraniliprol ) 0,1 – 0,15 l/ha

Zbog visokih dnevnih temperatura tretman obaviti u večernjim satima.

Helicoverpa armigera - jaja na plodu i listu paparike

Helicoverpa armigera - jaja na plodu i listu paprike

Region: Leskovac
Kukuruzna/pamukova sovica(Helicoverpa armigera) na paprici1.8.2017 12:20Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)
RC Bačka Topola vrši redovan pregled useva paprike (lokalitet Lovćenac) na prisustvo pamukove sovice;
Prošlo je desetak dana od poslednjeg tretmana i potrebno je ponovo pregledati useve paprike jer se  nalaze  novopoložena jaja helicoverpe na listu i plodu.Paprika se nalazi u fazi:prva do druge grupe plodova dostigli tipičnu veličinu(71-72 BBCH)
Vizuelnim pregledom paprike je utvrđeno prisustvo jaja pamukove sovice na  25-30% biljaka;
 
Jaje Helicoverpe armigere
na listu paprike
 
Jaje pamukove sovice
 
Preporuka za proizvođače:
Preporučuje se hemijski tretman sa nekim od sledećih insekticida kako ne bi došlo do ubušivanja ispilelih larvi u već formirane plodove i s obzirom na vreme primene treba voditi računa o karenci primenjenog preparata;
 
-Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) 0,1-0,2 l/ha
-Ampligo 150 SC (a.m.hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin)0,25 l/ha
 
 
 
 
 
 
 
Region: Bačka Topola
Zaštita paprike1.8.2017 10:45Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Sovica gama (Autographa gamma)

Redovnim vizuelnim pregledom useva paprike na terenu RC Ruma (sorta Bobita, faza razvoj ploda) registruje se sledeća dinamika polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i jaja pamukove i gama sovice (Helicoverpa armigera i Autographa gamma).

datum pregleda

jaja pamukove sovice

jaja gama   sovice

jajna legla k. plamenca

24.07.

4% biljaka

2% biljaka

3% biljaka

27.07.

7% biljaka

5% biljaka

5% biljaka

31.07.

4% biljaka

11% biljaka

20% biljaka

Ukupno:

15% biljaka

18% biljaka

28% biljaka

 ostrinia

j.leglo kukuruznog plamenca

Proizvođačima se preporučuje pregled useva paprike na prisustvo ovih štetočina i pozicioniranje tretmana na početku piljenja larvi sa insekticidom ovicidno-larvicidnog, odnosno larvicidnog  delovanja:

 

 •  Coragen 20 SC (a.m.hlorantaniliprol) 0,1-0,15 l/ha
 • Ampligo 150 SC (a.m. hlorantraniliprol + lambda cihalotrin) 0,25 l/ha
 • Avaunt 15-EC (a.m.indoksikarb) 0,25 l/ha
Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 31.7.2017 ‎(1)
Zastita paprike31.7.2017 14:30Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na terenu RC Senta, usevi paprike se nalaze u fenofazi ; prva do druge grupe plodova dostigli tipičnu veličinu ( 71-72 BBCH skale ).

 Vizuelnim pregledom useva paprike ( sortni ogled ), registrovana su sveže položena jaja , kao i jaja pred piljenje pamukove sovice ( Helicoverpa armigera ) na listovima i na plodovima u indeksu napada od 25.

jaje na listu

jaje na plodu

Proizvođačima paprike se preporučuje pregled useva i hemijski tretman sa nekim od sledećih insekticida:

 • Coragen 20 SC (hlorantaniliprol) 0,1-0,15 l/ha
 • Ampligo 150 SC (hlorantraniliprol + lambda cihalotrin) 0,25 l/ha
Region: Senta
Expand/Collapse Created : 28.7.2017 ‎(1)
Tretman u paprikama i paradajzu28.7.2017 15:35Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Vizuelnim pregledom useva paprike i paradajza (proizvodnja na otvorenom) na lokacijama monitoringa u Lukinom Selu, Mihajlovu, Mužlji i Lazarevu registrovano je da se pregledani usevi nalaze u fazi intenzivnog plodonošenja ( BBCH skala 74-77).

Tokom pregleda registrovano je povećanje broja novopoloženih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera), kao i položena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

Tabelarni prikaz pregleda:

lokalitet

usev

% biljaka sa položenim jajima pamukove sovice

% biljaka sa položenim jajnim leglima kukuruznog plamenca

Mihajlovo

paprika

15

2

Mužlja

paradajz

6

-

Lukino Selo

paprika

8

6

Lazarevo

paprika

12

4

 

S  obzirom da je od predhodnog tretmana prošlo više od sedam dana , a i dalje registrujemo visoku brojnost položenih jaja, preporuka proizvođačima je da kontinuirano vrše zaštitu svojih useva kako ne bi došlo do ubušivanja larvi u formirane plodove. Tretman obaviti insekticidom

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) – 0,1-0,15 l/ha

  

                        jaje pamukove sovice

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 27.7.2017 ‎(1)
Zaštita paprike27.7.2017 10:12Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kupusna sovica (mamestra brassicae); Ozima sovica (agrotis segetum)

Na teritoriji delovanja RC Kikinda, vizuelnim pregledom useva paprike (sorta: Moravska kapija), registrovana su:

 • sveže položena jajna legla II generacije kukuruznog plamenca Ostrinia nubilalis - indeks napada 3
 • jaja kupusne sovice Mamestra brassicae - indeks napada 1
 • jaja ozime sovice Agrotis segetum - indeks napada 1
 • jaja pamukove sovice Helicoverpa armigera - indeks napada 4,5

 

Picture

Velika slika - jajno leglo kukuruznog plamenca 

Pregledani usev se nalazi u BBCH fazi 71 (prva grupa plodova: prvi plod dostigao tipičnu veličinu). Proizvođačima paprike se preporučuje pregled useva i hemijski tretman sa nekim od sledećih insekticida:

 • Coragen 20 SC (hlorantaniliprol) 0,1-0,15 l/ha
 • Ampligo 150 SC (hlorantraniliprol + lambda cihalotrin) 0,25 l/ha

 

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 26.7.2017 ‎(1)
Zaštita paprike i kukuruza26.7.2017 15:18Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na teritoriji RC Novi Sad vizuelnim pregledom useva paprike, merkantilnog kukuruza i kukuruza šećerca registruje se prisustvo jajnih leglala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

Dinamika polagnja jajnih legala prikazana je u tabeli:

 

 

 

% biljaka sa položenim jajnim leglima kukuruznog plamenca

Lokalitet

Usev

Sorta/Hibrid

17.7.

19.7.

21.7.

24.7.

26.7.

Despotovo

Paprika

Slonovo uvo

1

7

9

15

19

Gospođinci

Paprika

Slonovo uvo

0

0

3

5

6

Kać

Kukuruz

NS3022

2

4

4

7

13

Kukuruz

ZP555

1

1

3

4

7

Kukuruz

NS7020

3

3

3

11

21

Despotovo

Kukuruz šećerac

Enerprajz

2

2

4

5

5

 
 

I dalje je u toku polaganje jaja II generacije ove štetočine.

Preporuka za suzbijanje plamenca data je 19.7. Preporučuje se proizvođačima paprike, kukuruza šećerca, semenskog i merkantilnog kukuruza da izvrše pregled radi registrovanja novopoloženih jaja ove štetočine. Ukoliko se registruju novopoložena jaja, a od predhodnog tretmana je prošlo 10 dana preporučuju se hemijske mere zaštite insekticidima ovicidno-larvicidnog delovanja.

Usev paprike:

Insekticid (aktivna materija

Količina primene

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol)

0,1 – 0,15 l/ha

 

Usev kukuruza:

Insekticid (aktivna materija

Količina primene

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol)

0,1 – 0,15 l/ha

Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda cihalotrin)

0,2 – 0,25 l/ha

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 24.7.2017 ‎(1)
Zaštita paprike24.7.2017 12:27Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na lokalitetu u Ruskom Krsturu, u usevu paprike na otvorenom polju( BBCH skala 72- druga grupa plodova), vizuelnim pregledom registrovani su sledeći  štetni organizmi:

1.       Sveže položena jajna legla kukuruznog plamenca,Ostrinia nubilalis, u indeksu napada 2,25

2.       Sveže položena jaja pamukove sovice, Helicoverpa armigera, u indeksu napada 4,5

Visoke temperature dovele su do povećanja broja biljaka sa položenim jajnim leglima kukuruznog plamenca i pamukove sovice, tako da se  narednih dana,  očekuje  piljenje larvi i  intenzivnije polaganje jaja pamukove sovice, i kukuruznog plamenca. Preporučuje se zaštita useva paprike  insekticidom ovicidno larvicidnog delovanja, Coragen 20 SC(a.m.hlorantraniliprol), 0,02%

 

usev paprike

sveže položeno jaje pamukove sovice na plodu paprike

sveže jajno leglo kukuruznog plamenca na naličju lista paprike

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 21.7.2017 ‎(3)
Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)21.7.2017 15:31Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Vizuelnim pregledom useva paprike na terenu RC Ruma (sorta Bobita, faza razvoj ploda) registruje se prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i jaja pamukove i gama sovice (Helicoverpa armigera i Autographa gamma).

datum pregleda

jaja pamukove sovice

jaja gama   sovice

jajna legla k. plamenca

14.07.

0% biljaka

0% biljaka

0% biljaka

17.07.

0% biljaka

8% biljaka

1% biljaka

20.07.

4% biljaka

7% biljaka

2% biljaka

Ukupno:

4% biljaka

15% biljaka

3% biljaka

 

Visoke temperature ubrzaće embrionalni razvoj jaja pa se proizvođačima preporučuje pregled useva paprike na prisustvo ovih štetočina i pozicioniranje tretmana na početku piljenja larvi sa insekticidom ovicidno-larvicidnog delovanja:

 

 •  Coragen 20 SC (a.m.hlorantaniliprol) 0,1-0,15 l/ha
 • Ampligo 150 SC (a.m. hlorantraniliprol + lambda cihalotrin) 0,25 l/ha
 • Avaunt 15-EC (a.m.indoksikarb) 0,25 l/ha

 

 

Pregledom parcela pod kukuruzom beleži se broj biljaka sa položenim jajnim leglima  kukuruznog plamenca blizu nivoa praga štetnosti kod semenskog i kukuruza šećerca, dok u merkantilnom kukuruzu prag štetnosti još nije dostignut.

 

Usev/lokalitet

Merkantilni kukuruz

(Ruma/Fišer)

Semenski kukuruz (Ruma/Zlatica)

Kukuruz šećerac

(Voganj)

Hibrid

ZP 341

NS 7020

ZP 735

Enterprise F1

Datum

% biljaka sa novopoloženim jajnim leglima

14.07.

0%

1%

0%

0%

17.07.

1%

1%

3%

1%

20.07.

1%

2%

1%

2%

Ukupno:

2%

4%

4%

3%

 

Preporuka za proizvođače kukuruza je da pregledaju useve i registruju procenat biljaka sa jajnim leglima kukuruznog plamenca.  U skladu sa pragom štetnosti (5% napadnutih biljaka u kukuruzu šećercu i semenskom kukuruzu, odnosno 10% napadnutih biljaka u merkantilnom kukuruzu) uraditi tretman nekim od navedenih insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja koje treba pozicionirati na sam početak piljenja larvi:

 

 • Coragen 20 SC (a.m.hlorantaniliprol) 0,1-0,15 l/ha
 • Ampligo 150 SC (a.m. hlorantraniliprol + lambda cihalotrin) 0,25 l/ha
 • Avaunt 15-EC (a.m.indoksikarb) 0,25 l/ha
Region: Ruma
(More Items...)