Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > paprika  

Web Part Page Title Bar image
paprika

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 4.9.2019 ‎(1)
Zaštita paprike4.9.2019 11:32Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Pančevo, usevi paprike na otvorenom polju nalaze se u fazi sazrevanja ploda i semena (BBCH 87-89).

 

Vizuelnim pregledom useva paprike registruju se položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera), kako na lišću, tako i na plodovima paprike, u indexu napada 6,6.

 

 

U narednih nekoliko dana očekuje se intenzivnije piljenje larvi ove štetočine, pa se proizvođačima preporučuje da, u cilju suzbijanja larvi, sprovedu insekticidni tretman preparatom:

 

Affirm 095 SG (a.m. emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana).

 

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima. Prilikom upotrebe pesticida treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 2.9.2019 ‎(1)
Zaštita paprike2.9.2019 12:03Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)
Na području delovanja RC Kikinda usevi paprike na otvorenom polju nalaze se u fazi sazrevanja ploda i semena (BBCH 81-87).
 
Picture
 
Vizuelnim pregledom useva paprika, na lokalitetu Kikinda,  registrovano je prisustvo položenih jajnih legala III generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u indeksu napada 3,5. Pored pomenute štetočine na listovima paprike registrovana su i položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u indeksu napada 10,5.
 
Picture
 
Picture
 
U narednih nekoliko dana očekuje se intenzivno piljenje larvi pomenutih štetočina, pa se proizvođačima paprike na početku piljenja larvi preporučuje hemijskih tretman sa insekticidom:
  • Afirm 095 SG (emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana)

Sprovođenje hemijskog tretmana se preporučuje u večernjim časovima uz obavezno poštovanje karence primenjenog preparata!

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 30.8.2019 ‎(4)
Zaštita paprike30.8.2019 21:07Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Subotica, usevi paprike na otvorenom polju se  nalaze u fenofazi plodovi dostigli konačnu veličinu, početak sazrevanja plodova (BBCH 71-81).

Vizuelnim pregledom useva paprike uočena su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u indeksu napada 3.

 

Ulov imaga pamukove sovice na svetlosnim lovnim lampama

Intenzivno piljenje larvi pamukove sovice se očekuje u narednih nekoliko dana, pa se proizvođačima paprike preporučuje pregled useva i sprovođenje hemijskog tretmana, na početku piljenja larvi,  nekim od  insekticida:

Affirm 095 SG (a.m. emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha  ili

Avaunt 15 EC  (a.m. indoksakarb) 0,17-0,25 l/ha.

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima.
Region: Subotica
Zaštita paprike i kukuruza šećerca30.8.2019 18:34Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Vizuelnim pregledima useva kukuruza šećerca  i paprike uočeno je prisustvo položenih jajnih legala treće generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 10% biljaka kao i jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 50% biljaka.

Na svetlosnim lovnim lampama i feromonskim klopkama registruju se visoke brojnosti ovih štetočina.

 

 

Na trenutnim temperaturama početak piljenja larvi ovih štetočina očekuje se početkom naredne nedelje.

 

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i pregled useva na prisustvo navedenih štetočina. U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u klipove kukuruza i plodove paprike, preporučuje se primena insekticida.

 

U usevu kukuruza:

 

Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,25 l/ha (karenca 14 dana).

 

U usevu paprike:

 

Affirm 095 SG (emamektin benzoat) 1,5 – 2 kg/ha (karenca 3 dana).

Prilikom upotrebe pesticida obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Svi regioni
Zaštita paprike i kukuruza šećerca30.8.2019 17:45Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Novi Sad, vizuelnim pregledom useva paprike i  kukuruza šećerca registruje se prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). U toku je polaganje jaja treće generacije ove štetočine, a za dva do tri dana se očekuje i početak piljenja larvi.

Takođe, vizuelnim pregledom navedenih useva registruje se i prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisutvo navedenih štetočina, i na početku piljenja larvi primena nekog od navedenih insekticida:

U usevu paprike:

·         Affirm 095 SG (emamektin benzoat) 1,5 – 2 kg/ha (karenca 3 dana) ili

·         Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,17 – 0,25 l/ha (karenca 1 dan)

U usevu kukuruza šećerca:

·         Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,25 l/ha (karenca 14 dana)

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata.
Region: Novi Sad
Zaštita paprike30.8.2019 12:51Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Sremska Mitrovica, vizuelnim pregledom useva paprike registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera), na 12 % pregledanih biljaka.

 S obzirom da je uočeno prisustvo sveže položenih jaja, na trenutnim temperaturama, intenzivno piljenje larvi očekuje se u narednih 3 do 4 dana.  

Proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva. Ukoliko se registruje prisustvo pomenute štetočine, u cilju suzbijanja larvi, preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida:

 

  •  Affirm 095 SG (a.m. emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha ili
  • Avaunt 15 EC (a.m.indoksakarb) 0,17-0,25 l/ha.
Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 29.8.2019 ‎(2)
Zaštita paprike i kukuruza šećerca29.8.2019 14:39Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Zrenjanin, vizuelnim pregledom useva paprike i kukuruza šećerca, registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u sledećim indeksima napada:

·          u usevima paprike: 3

·          u usevima kukuruza šećerca: 15,75

S obzirom na dominantno prisustvo sveže položenih jaja ove štetočine, i na trenutne temperature, u naredna 2-3 dana se očekuje intenzivno piljenje larvi ove štetočine.

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i pregled useva na prisustvo ove štetočine. U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u klipove kukuruza i plodove paprike, preporučuje se primena nekog od insekticida:

U usevima paprike:

·          Affirm 095 SG (a.m. emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha ili

·          Avaunt 15 EC (a.m.indoksakarb) 0,17-0,25 l/ha.

U usevima kukuruza šećerca:

·          Avaunt 15 EC (a.m.indoksakarb) 0,25 l/ha.

 

Region: Zrenjanin
Zaštita paprike29.8.2019 9:13Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi paprike na otvorenom polju nalaze se u fazi sazrevanja ploda i semena (BBCH 87-89).

Vizuelnim pregledom useva paprike registruju se položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera), kako na lišću, tako i na plodovima paprike, u indexu napada 8.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo navedene štetočine. Intenzivno piljenje larvi očekuje se u naredna 2-3 dana, kada se preporučuju hemijske mere zaštite insekticidom:

  • Affirm 095 SG (a.m.emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana).

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima.

Prilikom upotrebe pesticida treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

 Jaje pamukove sovice na plodu paprike

jaje pamukove sovice na listu

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 28.8.2019 ‎(1)
Zaštita paprike28.8.2019 22:22Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na terenu RC Ruma,  pregledom useva paprika na otvorenom (lokaliteti: Nikinci, Buđanovci), registruje se prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera)  na do 8% pregledanih biljaka.

 

Jaje pamukove sovice

 

Proizvođačima se preporučuje da izvrše pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo navedene štetočine, sprovedu insekticidni tretman nekim od insekticida:

 

Affirm 095 SG (a.m. emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha  ili

 

Avaunt 15 EC  (a.m. indoksakarb) 0,17-0,25 l/ha.

 

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima. Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite trba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 23.8.2019 ‎(2)
Zaštita paprike u plasteničkoj proizvodnji23.8.2019 11:05Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi paprike iz druge letnje proizvodnje se nalaze u fazi od cvetanja do razvoja ploda (BBCH 63 – 72).

Vizuelnim pregledom useva registrovana su novopoložena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera), u indeksu napada 3.

U narednom periodu očekuje se intenzivnije piljenje larvi navedene štetočine, pa je preporuka proizvođačima da obave insekticidni tretman preparatom:

Avaunt 15 EC (a.m.indoksakarb) 0,17 - 0, 25 l/ha.

Jaje pamukove sovice

Prilikom upotrebe pesticida treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Zrenjanin
1 - 10 Next