Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > paprika  

Web Part Page Title Bar image
paprika

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 28.6.2022 ‎(1)
Zaštita paprike28.6.2022 14:09Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Tripsi (thrips spp); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi paprike se nalaze u fazi od 9 i više listova razvijeno (BBCH 19), do faze otvoren prvi cvet (BBCH 61).

Vizuelnim pregledom useva paprike registrovano je prisustvo vaši (Aphididae) na do 6% biljaka, i imaga tripsa (Thysanoptera) na do 10% biljaka. Suvo i toplo vreme pogoduje razvoju i povećanju brojnosti navedenih štetočina.

Pored direktnih šteta koje prouzrokuju sisanjem biljnih sokova, vaši i tripsi su vektori veoma destruktivnih biljnih virusa čije je prisustvo detektovano u proteklim sezonama (virus mozaika krastavca koji prenose vaši i virus bronzavosti paradajza koji prenose tripsi).

Vizuelnim pregledom useva, na licu lista, registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 14% biljaka. Narednih dana se usled visokih temperatura očekuje intenzivno piljenje larvi ove štetočine.

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva radi utvrđivanja prisustva navedenih štetočina. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo preporučuju se hemijske mere zaštite primenom sledeće kombinacije insekticida:

·        Tonus (acetamiprid) u količini 0,25-0,4 kg/ha ili

·        Mavrik (tau-fluvalinat) u koncentraciji 0,03% (za suzbijanje vaši i pamukove sovice)

+

·        Dicarzol 50 SP (formetanat-hidrohlorid) u količini 1 kg/ha (za suzbijanje tripsa).

Zbog visokih dnevnih temperatura sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima.

Prilikom izbora navedenih insekticida za suzbijanje vaši obavezno treba voditi računa o maksimalnom broju tretmana na istoj površini (MBT), kao i promeni mehanizma delovanja primenjenih insekticida.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 27.6.2022 ‎(2)
Zaštita paprike27.6.2022 19:21Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Sovica gama (Autographa gamma); Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria)
Na području delovanja RC Jagodina usevi paprike na otvorenom zavisno od rokova rasađivanja nalaze se u fazi razvijeno devet i više listova do faze početak formiranja sekundarnih stabala uz pojavu prvih cvetova (BBCH 19-22).
 
Na feromonskim klopkama kao i na svetlosnim lampama na lokacijama monitoringa u proteklih deset dana beleže se brojčano povećani ulovi imaga kukuruzne/pamukove sovice (Helicoverpa armigera) kao i sovice gama (Autographa gamma). Vizuelnim pregledom useva paprike registrovano je prisustvo položenih jaja ovih štetočina.
 
Takođe, u toku vizuelnih pregleda useva, registruje se  i pojava lisnih vaši (Aphididae), koje pored direktnih šteta koje nanose sisanjem biljnih sokova, mnogo su značajnije kao vektori biljnih virusa, od kojih je najznačajniji i najčešće prisutan virus mozaika krastavca (Cucumber mosaik virus-CMV). Trenutni vremenski uslovi pogoduju razvoju ovih štetočina, pa se proizvođačima preporučuje redovan pregled na njihovo prisustvo i sprovođenje hemijske zaštite nekim od registrovanih insekticida:
 
 - Teppeki ili Afinto (a.m.flonikamid) u količini 0,12-0,14 kg/ha
+
 - Top Gun (a.m.indoksakarb) u količini 0,25 l/ha ili
 - Avaunt 15 EC (a.m.indoksakarb) u količini 0,17-0,25 l/ha 
 
Nestabilno vreme proteklih dana kao i način proizvodnje (navodnjavanje, kišenje) uz trenutne temperature stvara povoljne uslove za nastanak i širenje infekcije fitopatogenom bakterijom prouzrokovačem bakteriozne pegavosti  lista paprike (Xanthomonas axonopodis pv.vesicatoria).
 
 
 
Proizvođačima se preporučuje da pred svako navodnjavanje ili pred najavljene padavine, sprovedu hemijsku zaštitu primenom preparata na bazi bakra:
 
 - Fungohem SC (a.m.bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,4-0,6% ili
 - Champ DP (a.m.bakar-hidroksid) u količini 2 kg/ha.
 
Zbog visokih dnevnih temperatura, hemijske tretmane treba sprovoditi u večernjim satima.
Region: Jagodina
Zaštita paprike27.6.2022 11:01Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Sovice gama (autographa gamma)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi rasađene paprike se nalaze u fenofazi cvetanja (BBCH 01).

fenofaza paprike

Vizuelnim pregledom useva paprike, registrovano je prisustvo odraslih jedinki i larvi lisnih vaši (Aphididae) na do 13% biljaka.

Suzbijanje ovih štetočina od izuzetnog je značaja za kontrolu viroznih oboljenja. Pored direktnih šteta koje nanose isisavanjem biljnih sokova, vaši su vektori veoma destruktivnih biljnih virusa.

Pregledom biljaka paprika u polju uočena su i položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na licu lista na do 15% biljaka, kao i sovice gama (Autographa gama) na do 50% biljaka.

jaje pamukove sovice

U toku je polaganje jaja, a u narednim danima usled prognoziranih visokih temperatura,  očekuje se i  piljenje larvi ovih štetočina

Sa ciljem zaštite paprike preporučuje se primena insekticida:

Tonus (a.m. acetamiprid) 0,25-0,4 kg/ha.

Prilikom izbora insekticida obavezno treba voditi računa o maksimalnom broju tretmana na istoj površini (MBT), kao i promeni mehanizma delovanja primenjenih insekticida. Tretman treba sprovesti u kasnim popodnevnim ili večernjim satima zbog visokuh dnevnih temperatura.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 25.6.2022 ‎(1)
Zaštita paprike25.6.2022 14:04Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus)

Na području delovanja RC Niš, usevi paprike na otvorenom se u zavisnosti od datuma rasađivanja nalaze u fazi od 6 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 16-19).

velika slika

Vizuelnim pregledima useva paprike registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae), koje prouzrokuju direktne štete sisanjem biljnih sokova, kao i indirektne štete kao prenosioci virusa, među kojima je, u proizvodnji paprike, najznačajniji i najdominantniji virus mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus - CMV).

Ukoliko se utvrdi prisustvo ovih štetočina preporučuje se primena insekticida:

Tonus (a.m. acetamiprid) 0,25-0,4 kg/ha.

Nestabilne vremenske prilike sa padavinama mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje, a i dalje širenje infekcije prouzrokovačem bakteriozne pegavosti lista paprike (Xanthomonas axonopodis pv.vesicatoria).

velika slika

U cilju zaštite od navedenog patogena proizvođačima se, pred najavljene padavine ili navodnjavanje kišenjem, preporučuje primena nekog od preparata na bazi bakra:

Fungohem SC, Everest (a.m. bakar-hidroksid) 0,4-0,6% ili

Nordox 75 WG (a.m. bakar-oksid) 0,14-0,2% ili

Champ DP (a.m. bakar-hidroksid) 2 kg/ha.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 24.6.2022 ‎(1)
Zaštita paprike24.6.2022 11:49Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria)

Na teritoriji RC Pančevo usevi paprike se nalaze u fazi od 6 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 16-19).

Vizuelnim pregledom useva paprike registrovano je prisustvo  vaši (Aphididae) na do 15% biljaka. Pored direktnih šteta, vaši su veoma štetne i kao vektori biljnih virusa, od kojih je najznačajniji virus mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus - CMV).

Takođe prilikom vizuelnih pregleda registrovana su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 12% biljaka. U narednim danima se očekuje i piljenje larvi ove štetočine.

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju usev paprike i da ukoliko registruju  prisustvo ovih štetočina sprovedu hemijske mere borbe primenom insekticida:

 

-       Tonus (a.m.acetamiprid) u količini 0,25-0,4 kg/ha.

 

Padavine koje su, za regin Pančeva, najavljene za subotu mogu stvoriti  povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem bakteriozne pegavosti lista paprike (Xanthomonas axonopodis pv.vesicatoria), pa se proizvođačima preporučuje, pre padavina, da primene neki od preparata na  bazi bakra:

-        Fungohem SC, Everest u količini 0,4-0,6%.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 23.6.2022 ‎(2)
Zaštita paprike23.6.2022 14:25Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi paprika na otvorenom u zavisnosti od vremena rasađivanja nalaze se u fazi razvoja listova do faze formiranja sporednih stabala (BBCH 19-22).

Vizuelnim pregledom useva paprike registrovano je prisustvo sledećih štetnih organizama:

  • lisne vaši (Aphididae) na 22% biljaka
  • jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 13% biljaka. S obzirom na visoke temperature piljenje larvi očekuje se u narednih nekoliko dana.

vaši sl.2
 
 

U cilju zaštite od navedenih štetočina proizvođačima se preporučuje primena nekog od insekticida:

  • Tonus (a.m.acetamiprid) 0,25-0,4 kg/ha.

Zbog visokih temperatura sprovođenje hemijskih mera zaštite se preporučuje u večernjim časovima.

Najavljeno nestabilno vreme sa mogućim padavinama za region Leskovca, za nedelju, mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije patogenom prouzrokovačem bakteriozne pegavosti lista paprike (Xathomonas axanopodis pv.vesicatoria).

Xathomonas axanopodis

velika slika

U cilju zaštite lisne mase useva paprika od navedenog patogena, proizvođačima se preporučuje da, pred najavljene padavine, sprovedu fungicidni tretman nekim od preparata na bazi bakra:

-          Everest; Fungohem SC (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,4-0,6% ili

-          Champ DP (bakar-hidroksid) u količini 2kg/ha ili

-          Nordox 75 WG (bakar-oksid) u koncentraciji 0,14-0,2% .

Region: Leskovac
Zaštita paprike23.6.2022 12:11Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Sovica gama (Autographa gamma)
Regionalni centar:Vršac
Fenofaza paprike:u našem regionu dominira proizvodnja paprike iz rasada-u zavisnosti od vremena rasadjivanja i sorte od vidljiva prva cvast (BBCH 51) do otvoren prvi cvet (BBCH 61).
Pri vizuelnom pregledu paprike registrovano je prisustvo sledećih vrsta štetočina:
  • lisnih vaši (Aphididae) na do 8% biljka
  • jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 16% biljka
  • jaja sovice gama (Autographa gamma) na do 12% biljaka.
Jaje sovice gama
 
 
 
U toku je intenzivno polaganje jaja pamukove i sovice gama.U cilju suzbijanja navedenih štetočina preporučuje se primena kombinacije insekticida:
  • Teppeki ili Afinto (flonikamid) 0,12-0,14kg/ha +
  • Avaut 15 EC ili Top gun (indoksikarb) 0,25l/ha

Preporuka je da se tretman izvede u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura.

Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 22.6.2022 ‎(2)
Zaštita paprike 22.6.2022 12:39Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Sovice gama (autographa gamma); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi paprike na otvorenom se nalaze u fazi od razvoja lista do formiranje sekundarnih stabala (BBVH 19-21).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 15% biljaka. Takođe, pregledom su registrovana i položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 8% biljaka, kao i položena jaja sovice gama (Autographa gamma), na do 4% biljaka. U toku je polaganje jaja, a u narednom periodu se očekuje i početak piljenja larvi ovih štetočina.

 

   jaja pamukove sovice

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se utvrdi prisustvo navedenih štetočina primena insekticida:

Tonus (a.m.acetamiprid) 0,25-0,4 kg/ha.

Najavljene padavine mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem bakteriozne pegavosti lista paprike (Xanthomonas axonopodis pv.vesicatoria), pa se proizvođačima preporučuje primena nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:

Fungohem SC, Everest (a.m. bakar iz bakar-hidroksida) 0,4-0,6%,

Champ DP (a.m. bakar - hidroksid) 2 kg/ha

Nordox 75 WG (a.m. bakar –oksid) 0,14-0,2%.

Region: Zrenjanin
Zaštita paprike 22.6.2022 11:26Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Sovica gama (Autographa gamma); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Sombor, usevi paprike na otvorenom se nalaze u različitim fenofazama razvoja - od razvijen 7 list na glavnom stablu -BBCH 17 (proizvodnja iz direktne setve ) do formiranja sporednih stabala –BBCH 22 (proizvodnja iz rasada).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo

-lisnih vaši Aphididae-na 15% biljaka

-položenih jaja pamukove sovice Helicoverpa armigera-na 7 % biljaka

-položenih jaja sovice gama Autograpgha gamma –na 5 % biljaka

   

velika slika                                                     velika slika

velika slika

S obzirom na visoke temperature u narednom periodu očekuje se intenzivnije prisustvo jaja štetnih sovica kao i piljenje larvi, te se u cilju zaštite useva  preporučuje tretman insekticidom

Tonus (a.m. acetamiprid) 0,25-0,4 kg/ha.

Primena insekticida se preporučuje  u večernjim časovima zbog veoma visokih dnevnih temperatura!

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 21.6.2022 ‎(3)
Zaštita paprike21.6.2022 13:33Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Sovica gama (Autographa gamma)

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi paprike na otvorenom polju ( iz rasada) nalaze se  u fazi razvoja sporednih stabala.

Vizuelnim pregledom useva paprike registrovano je prisustvo krilatih jedinki , kao i kolonija vaši (Aphididae) na do 15% biljaka. Osim direktnih šteta koje prouzrokuju sisanjem biljnih sokova, vaši su vrlo značajni vektori biljnih virusa.

 

 

Krilata forma vaši              Beskrilne forme vaši

 

 

Takođe, tokom vizuelnih pregleda useva paprike utvrđeno je i prisustvo jaja pamukove (kukuruzne) sovice (Helicoverpa armigera), na do 11% biljaka , kao i jaja sovice gama (Autographa gamma) na do 3% biljaka.

 

 

Pamukova sovica_jaje        Sovica gama_jaje

 

 

U toku je polaganje jaja , a u narednim danima se očekuje i početak piljenja larvi ovih štetočina, inicirano izuzetno visokim temperaturama.

 

Sa ciljem zaštite paprike od navedenih štetočina proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

·         Tonus ( a.m. acetamiprid) u količini 0,25-0,4 kg/ha.

 

Sprovođenje hemijskih tretmana preporučuje se u večernjim časovima zbog veoma visokih dnevnih temperatura!

Region: Bačka Topola
1 - 10 Next