Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > paprika  

Web Part Page Title Bar image
paprika

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 10.9.2023 ‎(1)
Zaštita paprike10.9.2023 8:13Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica usevi paprika na otvorenom polju nalaze se u različitim fazama sazrevanja plodova (BBCH 81-85).

Vizuelnim pregledom useva paprike registrovana su polozena jaja kukuruzne/pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 12% biljaka.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak i pregled useva na prisustvo navedene štetočine. Ukoliko se registruje prisustvo jaja te štetočine, a u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove paprike, proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih insekticida:

- Coragen 20 SC/Inecor 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) u količini 0,14 - 0,20 l/ha (karenca 3 dana, MBT 2) ili

- Affirm 095 SG, Ema, Porselen extra  (a.m.emamektin-benzoat) u količini 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana, MBT 3) ili

- Alverde (a.m.metaflumizon) u količini 1 l/ha (karenca 3 dana, MBT 2).

 

Prilikom izbora insekticida treba voditi računa o maksimalnim broju tretmana preparata u toku jedne vegetacije (MBT) i karenci.

U usevima gde je počela berba ne preporučuje se primena insekticida.

Region: Kosovska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 8.9.2023 ‎(2)
Zaštita paprike 8.9.2023 12:15Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na teritoriji Topličkog okruga, usevi paprike  na otvorenom, se u zavisnosti od lokaliteta i vremena sadnje nalaze u različitim fazama sazrevanja plodova (BBCH 81-85).

Vizuelnim pregledom useva paprike na više lokaliteta registrovano je prisustvo jaja kukuruzne/pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na plodovima i listovima, na do 28 % pregledanih biljaka.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled svojih useva na prisustvo jaja navedene štetočine i po potvrdi prisustva, a u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove paprike, preporučuje se primena hemijskih mera zaštite nekim od registovanih insekticida:

·       Coragen 20 SC/Inecor 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) u količini 0,14 - 0,20 (karenca 3 dana, MBT 2) ili

·       Affirm 095 SG ili Porselen extra (a.m.emamektin-benzoat) u količini 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana, MBT 3) ili

·       Alverde (a.m.metaflumizon), u količini 1 l/ha (karenca 3 dana, MBT 2) ili neki drugi registrovani insekticid.

Na teritoriji opštine Žitorađa, berba paprike na pojedinim parcelama je već započela, pa se prilikom izbora insekticida strogo treba pridržavati karence primenjenih preparata. U usevima gde je počela berba ne preporučuje se primena insekticida. Takođe, treba voditi  računa i o maksimalnom broju tretmana insekticidima u toku jedne sezone (MBT).

 

Region: Prokuplje
Zaštita paprike8.9.2023 11:17Zelena povrtna stenica (Nezara viridula)
 
 
 
 
 
Regionalni centar : Vršac
Fenofaza : Paprika se na otvorenom polju nalazi u različitim fazama sazrevanja ploda (BBCH 79-85).
 
Vizuelnim pregledom useva paprike registrovana je povećana brojnost zelene povrtne stenice (Nezara viridula) u odnosu na ranije preglede.
 
Najveće štete pričinjavaju  na zrelim plodovima,larve i odrasle jedinke buše biljno tkivo i sisaju sokove.Na mestu uboda tkivo ispod epidermisa bude uništeno a plodovi deformisani.
Nakon njihove ishrane plodovi postaju lošijeg kvaliteta i izmenjenog ukusa,samim tim dolazi do smanjenja njihove tržišne vrednosti.
 
 
Velika slika   Velika slika        Velika slika        Velika slika
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled  useva i ukoliko se uoči prisustvo ove štetočine treba sprovesti tretman registrovanim ineskticidom :
  • Scatto (a.m deltametrin) 0,3-0,7 l/ha,karenca 3 dana MBT 4 puta.
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 7.9.2023 ‎(1)
ZAŠTITA POVRĆA OD ŠTETOČINA 7.9.2023 8:30Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kupusov moljac (Plutella maculipennis)

U usevima paprike, paradajza, kukuruza šećerca, kupusa, boranije i drugog povrća se i dalje registruje aktivnost kukuruzne (pamukove) sovice. Na pojedinim parcelama se u poslednjih nekoliko dana registruju novopoložena jaja ove štetočina na do 40 % biljaka.

U najavi je talas visokih temperatura vazduha koje će pogodovati razvoju pomenute štetočine, te se piljenje larvi očekuje za svega nekoliko dana, kada usled izostanka mera zaštite mogu nastati velike štete na usevima.

 

Preporučuje se pregled useva na prisustvo jaja kukuruzne (pamukove) sovice i ukoliko se uoči njihovo prisustvo, sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom nekog od registrovanih insekticida:

Preparat

Aktivna materija

Doza

Usev

Coragen 20 SC/Inecor

Zakon

Altacor 35 WG

hlorantraniliprol

0,14-0,2 l/ha

200 ml/ha

80-120 g/ha

paprika, paradajz, kukuruz, kupus

paprika, paradajz

paradajz, boranija, kupus

Ampligo 150 ZC

hlorantraniliprol+

lambda-cihalotrin

0,2 l/ha

0,4 l/ha

kukuruz

paradajz

Exalt

Radiant

spinetoram

2-2,4 l/ha

0,4 l/ha

paprika, paradajz, kupus

kukuruz

Affirm 095 SG, Ema,

Triton, Porselen xtra

emamektin-benzoat

1,5-2 kg/ha

paprika, paradajz, kupus

 

Prilikom primene hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata s obzirom da je berba pojedinih biljnih vrsta ugroženih od ove štetočine u toku. 

Na pojedinim parcelama paprike i kukuruza šećerca pregledom se uočava i prisustvo novopoloženih jajnih legala kukuruznog plamenca. U usevima kupusa registruje se aktivnost i kupusovog moljca. Navedeni insekticidi za suzbijanje kukuruzne (pamukove) sovice delovaće i na suzbijanje ostalih prisutnih štetočina u povrću.  

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 6.9.2023 ‎(1)
Zaštita paprike i kukuruza 6.9.2023 14:07Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Sovica gama (Autographa gamma)

Na području delovanja RC Sombor usevi paprike se nalaze u fenofazi sazrevanja ploda (BBCH 79-85).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo:

- sveže položenih jaja kao i jaja pred piljenje kukuruzne (pamukove ) sovice Helicoverpa armigera kako na listu tako i na plodu-na do 40 % biljaka

velika slika

-sveže položenih jaja kao i jaja pred piljenje  gama sovice Autographa gamma –na 20 % biljaka

-sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca Ostrinia nubilalis –na 2 % biljaka

Usevi kukuruza šećerca iz kasnijih rokova setve nalaze se u fenofazi razvića ploda ( BBCH 71-75) .

Vizuelnim pregledom useva registruje se i do 10% biljaka sa sveže položenim jajima kukuruzne (pamukove ) sovice Helicoverpa armigera.

velika slika

Pored kukuruzne (pamukove ) sovice Helicoverpa armigera u usevu kukuruza šećerca i dalje se registruje visok procenat parazitiranih jajnih legala kukuruznog plamenca Ostrinia nubilalis od strane parazitne osice Trichogramma spp.

velika slika

Sa ciljem zaštite plodova paprika od navedenih štetnih vrsta kao i klipova kukuruza , proizvođačima se preporučuje primena nekog od insekticida:

U usevima paprike:

·        Coragen 20 SC/Inecor 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha (karenca 3 dana), MBT-2,  ili

·        Zakon (a.m. hlorantraniliprol) 0,2 l/ha (karenca 1 dan),MBT 2 ili

·       Affirm 095 SG, Proselen xtra , Triton (a.m. emamektin benzoat) 1,5 kg/ ha ( karenca 3     dana), MBT 3.

U usevima kukuruza:

·        Coragen 20 SC, Inecor 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha (karenca 14 dana) ,MBT 2,  ili

·        Radiant 120 SC (a.m. spinetoram) 0,4 l/ha (karenca 14 dana) , MBT 2, ili

·        Ampligo 150 ZC (a.m. lorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha (karenca 7 dana), MBT 2  ili

Prilikom pregleda useva obratiti pažnju i na prisustvo parazitiranih jajnih legala od starne parazitnih osica.Ukoliko se prilikom pregleda registruje prisustvo parazitiranih jajnih legala spovesti tretman insekticidima koji nemaju štetno dejstvo na parazitne osice :

·       Coragen 20 SC, Inecor 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha

Prilikom izbora insekticida treba voditi računa o maksimalnim broju tretmana preparata u toku jedne vegetacije (MBT) i karenci.

 

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 5.9.2023 ‎(1)
Zaštita paprike5.9.2023 14:37Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Sovice gama (autographa gamma)

 Na području delovanja RC Vrbas, usevi paprika na otvorenom polju nalaze se u različitim fazama sazrevanja plodova (BBCH 79-85).

Vizuelnim pregledom useva paprika registrovano je prisustvo:

-          sveže položenih  jaja i jaja pred piljenje kukuruzne/pamukove sovice (Helicoverpa armigerana do 40% biljaka,

-          sveže položenih  jaja i jaja pred piljenje sovice gama (Autographa gama), na do 35% biljaka,

-          sveže položena i jajna legla pred piljenje i larve kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalisna do 5%  biljaka

jaje kukuruzne sovice

jaje kukuruzne sovice 

Sa ciljem zaštite plodova paprika od navedenih štetnih vrsta, proizvođačima se preporučuje primena nekog od insekticida:

-        Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol), u količini 0,1 – 0,15 l/ha; MBT-2, karenca 3 dana ili

-       Zakon (a.m.hlorantraniliprol), u količini 0,2 l/ha; MBT-2, karenca 1 dan ili

 

-        Affirm  095 SG (a.m.emamektin benzoate), u količini 1,5-2kg/ha; MBT-3, karenca 3 dana, ili

-        Avaunt 15 EC ( a.m.indoksakarb), u količini 0,17-0,25l/ha; MBT-2, karenca 1 dan ili

-       Alverde (a.m.metaflumizon), u količini 1l/ha; MBT-2, (karenca 3 dana).

Prilikom izbora insekticida treba voditi računa o maksimalnim broju tretmana preparata u toku jedne vegetacije (MBT) i karenci.

Tretmane je najbolje sprovoditi u večernjim satima kada je temperatura vazduha ispod 25 °C.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 30.8.2023 ‎(1)
Zaštita paprike 30.8.2023 9:18Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Sovice gama (autographa gamma)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi paprika na otvorenom polju nalaze se u različitim fazama sazrevanja plodova (BBCH 79-85).

Vizuelnim pregledom useva paprike utvrđeno je  prisustvo  jaja kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) na do 11% biljaka, kao i jaja gama sovice (Autographa gamma) na do 7% biljaka.

jaje Helicoverpa armigera sl. 4

velika slika

U cilju zaštite od navedenih štetočina proizvođačima se preporučuje primena  insekticida:

·       Affirm 095 SG, Proselen xtra, Triton (a.m emamektin benzoat u količini od 1,5 do 2 kg/ha (karenca 3 dana, MBT 3) ili

·       Coragen 20 SC/ Inecor 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) u količini 0,14-0,2 l/ha (karenca 3 dana, MBT 2) ili

·       Zakon (a.m.hlorantraniliprol) u količini 200 ml/ha (karenca 1 dan, MBT 2).

 

Pri odabiru insekticida treba voditi računa o karenci i maksimalnom broju tretiranja (MBT) preparata tokom jedne vegetacije.

Zbog visokih dnevnih temperature sprovođenje hemijskih mera zaštite se preporučuju večernjim satima.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 28.8.2023 ‎(2)
Zaštita paprike 28.8.2023 13:16Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Sovice gama (autographa gamma); Zelena povrtna stenica (Nezara viridula)

Na teritoriji Topličkog okruga usevi paprike  na otvorenom, se u zavisnosti od lokaliteta i vremena sadnje nalaze u različitim fazama razvoja i sazrevanja plodova (BBCH 79-82).

Vizuelnim pregledom useva paprike, registrovano je :

Prisustvo jaja i larvi kukuruzne/pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na listovima i plodovima paprike:

-        Jaja na do 37 % pregledanih biljaka

-        Larvi na do 6 % pregledanih biljaka

Prisustvo jaja sovice gama (Autographa gamma) na do 12 % pregledanih biljaka, kao i prisustvo larvi kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 4 % pregledanih biljaka.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled svojih useva  radi utvrđivanja brojnosti navedenih štetnih organizama, i ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo, u cilju zaštite plodova paprike od navedenih štetočina, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

·       Coragen 20 SC/Inecor 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) u količini 0,14 - 0,20 (karenca 3 dana, MBT 2) ili

·       Affirm 095 SG ili Porselen extra (a.m.emamektin-benzoat) u količini 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana, MBT 3) ili

·       Alverde (a.m.metaflumizon), u količini 1 l/ha (karenca 3 dana, MBT 2) ili neki drugi registrovani insekticid.

Takođe, vizuelnim pregledom useva paprike na plodovima i listovima,  registrovano je prisustvo larvi zelene povrtne stenice (Nezara viridula), na do 18 % pregledanih biljaka.

Ukoliko se vizuelnim pregledom registruje i prisustvo stenica preporučuje se primena sledećeg insekticida :

·       Scatto (a.m.deltametrin) u količini 0,3-0,7 l/ha (karenca 3 dana, MBT 4).

Prilikom izbora insekticida treba voditi računa o maksimalnim broju tretmana preparata  u toku jedne sezone (MBT), kao  i o karenci primenjenih preparata.

Region: Prokuplje
Zaštita paprike28.8.2023 13:06Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Sovice gama (autographa gamma); Zelena povrtna stenica (Nezara viridula)
Regionalni centar : Vršac
Fenofaza : Različite faze sazrevanja plodova.
 
Vizuelnim pregledom useva paprike registrujemo položena jaja kukuruzne/pamukove sovice (Helicoverpa armigera) kao i položena jaja  sovice gama (Autographa gamma).
 
 
 
 
Proizvođačima se preporučuje pregled useva paprike na  prisustvo jaja ovih štetočina,ukoliko se registruje njihovo prisustvo sprovesti insekticidni tretman :
  • Affirm 095 SG,Proselen xtra,Triton (a.m emamektin benzoat)-1,5 kg/ha - karenca 3 dana
Takođe je vizuelnim pregledom uočeno prisustvo zelene povrtne stenice (Nezara viridula) u niskom intezitetu.
 
 
Proizvođačima se preporučuje da ukoliko primete prisustvo stenica u većoj brojnosti,primene insekticid iz grupe piretroida.
 
Pri odabiru insekticida voditi računa o karenci i MBT.Tretman sprovesti u večernim časovima zbog visokih temperatura.
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 26.8.2023 ‎(1)
Zaštita paprike26.8.2023 13:25Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Sovica gama (Autographa gamma); Zelena povrtna stenica (Nezara viridula); Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys)
 
Na području RC Jagodina usevi paprike se nalaze u različitim fazama razvoja i početak sazrevanja ploda; oko 10% plodova ima karakterističnu boju zrelog ploda (BBCH 79-81).
 
Vizuelnim pregledom useva paprike registrovano je prisustvo sledećih štetočina:
 
 - jaja pamukove/kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) na listu i plodu na do 8% biljaka,
 
 
 - jaja sovice gama (Autographa gamma) na do 5% biljaka,.
 
 
 - jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 3% biljaka,
 
 
 - larvi braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) na do 3% i
 - jajna legla, imaga i larve zelene povrtne stenice (Nezara viridula) na do 9% biljaka.
 
 
 
 
Proizvođačima se preporučuje pregled useva paprike, i da ukoliko registruju prisustvo navedenih štetočina da primene insekticidni tretman nekim od registrovanih preparata:
 
 - Coragen 20 SC/Inecor 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) u količini 0,14-0,20 (karenca 3 dana, MBT 2) ili
 - Affirm 095 SG ili Porselen extra (a.m.emamektin-benzoat) u količini 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana, MBT 3).
 
Ukoliko se prilikom detaljnog i redovnog pregleda useva registruje povećana brojnost braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) i zelene povrtne stenice (Nezara viridula), primeniti insekticid:
 - Scatto (a.m.deltametrin) u količini 0,3-0,7 l/ha (karenca 3 dana, MBT 4).
 
Zbog visokih dnevnih temperatura hemijski tretman sprovoditi u večernjim satima.
 
Prilikom izbora i primene preparata strogo voditi računa o karenci i maksimalnom broju tretiranja (MBT) za dati preparat u toku vegetacije.
Region: Jagodina
1 - 10 Next