Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > paprika  

Web Part Page Title Bar image
paprika

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 17.7.2019 ‎(1)
Zaštita paprike na otvorenom17.7.2019 14:53Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Tripsi (thrips spp)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi paprike na otvorenom polju se nalaze u fazi od cvetanja do početka formiranja plodova (BBCH 62-70).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovana su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na preko 10% biljaka. Najavljen je porast temperatura za naredni period koji će uticati na pojačanu aktivnost ove štetočine. Očekuje se nastavak polaganja jaja, a intenzivno piljenje larvi se prognozira za 4 do 5 dana.

Proizvođačima se preporučuje redovan obilazak parcela i pregled na prisustvo ove štetočine. Na intenzivnom piljenju larvi preporučuje se primena insekticida:

Lannate 20SL (a.m. metomil) 1,25 l/ha.

 

 

 jaje pamukove sovice

Takođe, vizuelnim pregledom, na pojedinim parcelama,  registrovano je i prisustvo tripsa (Thysanoptera) u cvetu biljaka. Sa navedenim insekticidom moguće je i suzbijanje tripsa.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 15.7.2019 ‎(2)
Zaštita paprike15.7.2019 14:51Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi paprike se nalaze u fazi od vidljiv prvi cvetni pupoljak do faze početak formiranja plodova (BBCH 51-70).

Zbog nepovoljnih vremenskih prilika tokom aprila i maja, na području delovanja RC Novi Sad setva paprike je kasnila i do mesec dana, a rasađivanje paprike na otvoreno polje je započeto u trećoj dekadi maja. Kao posledica toga, faze paprike kasne i trenutno se samo na manjem broju parcela registruje formiranje prvih plodova.

U poslednjih deset dana na feromonskim klopkama postavljenim u useve paprike registruju se povećane brojnosti pamukove sovice (Helicoverpa armigera). Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja pomenute štetočine u različitim embrionalnim fazama razvoja  na do 26% pregledanih biljaka, kao i tek ispiljene larve na do 4% pregledanih biljaka.

U toku je početak piljenja larvi pamukove sovice. S obzirom na dominantno prisustvo sveže položenih jaja ove štetočine i na trenutne temperature, u narednih 4-5 dana se očekuje masovno piljenje larvi.

Proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva na prisustvo ove štetočine. Primena nekog od navedenih insekticida se preporučuje u periodu intenzivnog piljenja larvi:

·         Lannate 20 SL (metomil) u količini 1,25 l/ha

·        Glowis CS (hlorpirifos+bifentrin) u količini 1 l/ha.

U naredne dve nedelje nas očekuje povećana aktivnost druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), a RC Novi Sad će vršiti redovan monitoring na prisustvo jajnih legala ove štetočine i na vreme će signalizirati momenat za primenu insekticida. Na početku piljenja larvi kukuruznog plamenca preporuka je primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja. Zbog situacije sa kašnjenjem faza u razvoju paprike tokom ove vegetacione sezone kada se očekuje i duža izloženost plodova paprike napadu kukuruznog plamenca, trenutna prognoza je da će biti neophodno sprovođenje većeg broja tretmana usmerenih na suzbijanje druge ali i treće generacije ove štetočine. Apelujemo na proizvođače da prilikom izbora insekticida koriste aktivne materije različitog mehanizma delovanja.

Region: Novi Sad
Zaštita paprike15.7.2019 13:32Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području RC Vrbas, usevi paprika  se nalaze u različitim fenofazama od cvetanja do formiranja prve grupe plodova; prvi plodovi dostigli konačnu veličinu (BBCH  60-70).

faza paprike

Vizuelnim pregledom plodova paprika, registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 20% pregledanih biljaka.

S obzirom da su jaja u različitim fazama razvoja, piljenje larvi se očekuje u narednih par dana. U cilju suzbijanja i sprečavanja larvi da se ubuše u  plodove, preporučuje se   primena insekticida na bazi a.m. indoksakarb  (Avaunt 15 EC) 0,17-0,25 l/ha

jaje pamukove sovice na licu lista paprike

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 12.7.2019 ‎(4)
Zaštita paprike na otvorenom12.7.2019 14:34Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria)

Na teritoriji RC Zrenjanin, paprike se nalaze u fazi od formiranja sporednih stabala do faze cvetanja (BBCH 26-62).

Vizuelnim pregledom useva, registrovani su simptomi bakteriozne pegavosti lista paprike, (Xanthomonas axonopodis pv. Vesticatoria) na 11% pregledanih biljaka.

Povoljni vremenski uslovi koji su vladali u predhodnom periodu i najavljene padavine za naredni period mogu dovesti do daljeg razvoja ovog patogena i širenja simptoma.

U cilju zaštite paprike, pre najavljenih padavina, proizvođačima se preporučuje tretman nekim od preparata na bazi bakra: 

       Fungohem SC, Everest (a.m. bakar-hidroksid), u koncentraciji 0,4-0,6% ili

             Champ DP (a.m. bakar-hidroksid), u dozi 2 kg/ha.

 

 

 bakterioza na listu

Region: Zrenjanin
Zaštita paprike12.7.2019 13:09Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria); Tripsi (thrips spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na terenu  RC Ruma usevi paprike iz rasada se nalaze u fenofazi cvetanja i formiranja plodova (65-72 BBCH).

 

Pregledom useva  registrovano je prisustvo simptoma bakteriozne pegavosti lista paprike (Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria).

 

velika slika

 

 

Najavljene padavine u narednom periodu stvoriće povoljne uslove za infekciju i dalje širenje ovog patogena. Pre najavljenih padavina preporučuje se primena nekog od preparata na bazi bakra:

 

·          Fungohem SC ili Everest (a.m. bakar-hidroksid) 0,4-0,6% ili

 

·          Champ DP  (a.m. bakar-hidroksid) 2 kg/ha.

 

U pojedinim usevima paprike registruje se prisustvo tripsa (Thysanoptera) i lisnih vaši (Aphididae). Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se uoči prisustvo navedenih štetočina, primena insekticida Lannate 90 (a.m. metomil) u količini 0,08-0,2 kg/ha.

 

U usevima se registruje i prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera), ali u  niskim indeksima napada, pa  se hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja ove štetočine još uvek ne preporučuju.

Region: Ruma
Zaštita paprike 12.7.2019 11:24Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria)

Na terenu RC Pančevo, usevi paprike se nalaze u fazama cvetanja i formiranja plodova (BBCH 65 - 72).

 

 

Vizuelnim pregledom useva paprike registuje se prisustvo simptoma bakteriozne pegavosti paprike (Xanthomonas axonopodis pv.vesicatoria).

 

Česte padavine, kao i navodnjavanje, stvaraju povoljne uslove za širenje i razvoj ovog patogena. U cilju zaštite paprike, preporučuje se preventivni tretman fungicidima na bazi aktivne materije bakar-hidroksid:

Fungohem-SC 0,4-0,6%  ili Champ DP 2 kg/ha.

Region: Pančevo
Zaštita paprike12.7.2019 7:49Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na terenu RC Senta usevi paprike se nalaze u fazama cvetanja i formiranja plodova (65-72 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo simptoma bakteriozne pegavosti lista paprike (Xanthomonas axonopodis pv. vesticatoria) uglavnom na donjim listovima.

 

Simptomi bakteriozne pegavosti

Nestabilno vreme sa padavinama može stvoriti povoljne uslove za razvoj i dalje širenje navedenog patogena. U cilju zaštite paprike, proizvođačima se preporučuje primena preparata na bazi bakra: 

 

Fungohem SC, Everest (bakar-hidroksid) u dozi 0,4-0,6% ili

Champ DP (bakar-hidroksid) u dozi 2 kg/ha.

 

Takođe, vizuelnim pregledima, na lokalitetu Senta, registrovano je prisustvo položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u niskom indeksu napada, te se hemijske mere zaštite još uvek ne preporučuju. Proizođačima se preporučuju stalni obilasci i pregledi useva na prisustvo ove štetočine.

 

Jaje pamukove sovice

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 11.7.2019 ‎(2)
Zaštita paprike11.7.2019 12:20Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria)

Na području RC Vrbas, paprike se nalaze u fazi od cvetanja do početka formiranja plodova ( BBCH 65-72 ).

Vizuelnim pregledom zasada paprike, registrovane su pege na donjim listovima od prouzrokovača bakteriozne pegavosti lista paprike, Xanthomonas axonopodis pv. vesticatoria. Povoljni vremenski uslovi koji se registruju u proizvodnji paprike ovih dana a koji su najavljeni i za naredne dane mogu dovesti do daljeg razvoja patogena i širenja simptoma. U cilju zaštite paprike, proizvođačima se preporučuje preventivni tretman bakarnim preparatima: 

-       Fungohem SC, Everest (a.m. bakar-hidroksid), u koncentraciji 0,4-0,6% ili

       -       Champ DP (a.m. bakar-hidroksid), u dozi 2 kg/ha.

 
 
 

Preporuka je da se tretman sprovede pred najavljene padavine.

Region: Vrbas
 Zaštita paprike11.7.2019 10:39Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria); Tripsi (thrips spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Niš usevi paprike se nalaze u fazama cvetanja i početka formiranja plodova ( BBCH 65-72 ).

Vizuelnim pregledom na lokalitetu Batušinac (Nišavski okrug) i Jesenje (Zaječarski okrug) registrovano je prisustvo simptoma bakteriozne pegavosti lista paprike (Xanthomonas axonopodis pv. vesticatoria).

velika slika

Učestale padavine,  stvaraju povoljne uslove za razvoj i širenje ovog patogena. U cilju zaštite, proizvođačima se preporučuje primena preparata na bazi bakar-hidroksida (Fungohem SC, Everest) 0,4-0,6%.

Na lokalitetu Jesenje (Zaječarski okrug) vizuelnim pregledom useva paprike registrovano je prisustvo imaga tripsa (Thysanoptera) i lisnih vaši (Aphididae).

Tripsi i lisne vaši su vektori veoma destruktivnih virusa, te se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva pomenutih štetočina. Ukoliko se u usevima registruje njihovo prisustvo, u cilju suzbijanja preporučuje se tretman insekticidom Lannate 90 (a.m. metomil) 0,08-0,2 kg/ha.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 10.7.2019 ‎(2)
Zaštita paprike10.7.2019 14:36Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria)

Na području delovanja RC Subotica usevi paprike se, u zavisnosti od načina gajenja, nalaze u fazama cvetanja i formiranja plodova ( BBCH 65-72 ).

Vizuelnim pregledom ustanovljeno je prisustvo simptoma bakteriozne pegavosti lista paprike (Xanthomonas axonopodis pv. vesticatoria) uglavnom na donjim listovima.

Simptomi bakteriozne pegavosti na listu paprike

Česte padavine, kao i navodnjavanje, stvaraju povoljne uslove za razvoj i širenje  prouzrokovača bakteriozne pegavosti lista paprike. U cilju zaštite, proizvođačima se preporučuje primena preparata na bazi bakra: 

 

Fungohem SC, Everest (a.m. bakar-hidroksid) 0,4-0,6% ili

Champ DP (a.m. bakar-hidroksid) 2 kg/ha.

Region: Subotica
1 - 10 Next