Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > paprika  

Web Part Page Title Bar image
paprika

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 1.9.2016 ‎(1)
 Tretman u paprici – plastenička proizvodnja1.9.2016 16:56Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Vizuelnim pregledom paprike u plasteničkoj proizvodnji (lokalitet Mužlja, sorte Promontor i Bobita, datum rasađivanja: 29.7, fenološka faza po BBCH skali 61-otvoren prvi cvet) registrovano je prisustvo lisnih vašiju (Aphididae) u indeksu napada 6,5.

Vaši su vektori nekoliko veoma značajnih virusa u proizvodnji paprike (Virus mozaika krastvca-CMV, Virus mozaika lucerke-AMV). U proteklih nekoliko godina registrovane su veoma velike štete na usevima paprike usled infekcija ovim virusima.

Vaši za veoma kratko vreme mogu da inficiraju biljke (ishranom od svega nekoliko minuta) te se preporučuje proizvođačima obavezan pregled biljaka na njihovo prisustvo i odmah po uočavanju primena nekog od registrovanih insekticida:

Calypso 480-SC (a.m.mtiakloprid) 0,15-0,2 l/ha

Proteus 110-OD (a.m.tiakloprid+deltametrin) 0,5-0,75 l/ha

Lannate 90 (a.m.metomil) 0,08-0,2 kg/ha

Tonus (a.m.acetamiprid) 0,25-0,4 kg/ha

Actara (a.m.tiametoksam) 160-180 g/ha

Pored hemijskog suzbijanja vektora-vaši, preporučuje se i suzbijanje korova kao rezervoara virusa u i oko plastenika.

Slika 1: faza paprike

velika slika

Slika 2: vaši na naličju lista paprike 

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 30.8.2016 ‎(1)
Zaštita paprike30.8.2016 13:30Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)
Na lokalitetu Bačka Topola, konzumna paprika je u fazi razvoja ploda (BBCH 76). Vizuelnim pregledom registrovana su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u indeksu napada od 22,5.
 
 
Preporuka za proizvođače: usled napada ove štetočine značajno se umanjuje tržišna vrednost plodova. Neophodan je redovan obilazak i pregled useva paprike na prisustvo jaja i larvi pamukove sovice.
Na početku piljenja larvi primeniti sledeći insekticid:
 • Affirm 095SC (a.m. emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha (karenca:3 dana)
 
Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 27.8.2016 ‎(1)
Zaštita paprike27.8.2016 22:34Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Sovica gama (Autographa gamma); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Pregledom useva paprike 26.08. na lokalitetu Buđanovci (sorta Salana) nakon insekticidnog tretmana urađenog 19.08. registruju se:

-sveža jaja i  jaja pred piljenje pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 17% biljaka

-sveža jaja i  jaja pred piljenje gama sovice (Autographa gamma) na 14% biljaka

-sveža jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 3% biljaka

 

velika slika

 

 Proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje useve i ukoliko nalaze jaja ovih štetočina (prvenstveno kukuruznog plamenca i pamukove sovice kao štetočina  ploda), sprovesti mere zaštite na početku piljenja larvi.

 

Prilikom pregleda registruje se parazitiranje jaja od strane parazitne osice Trichogramma sp. Prednost dati preparatu Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha, koji ne deluje štetno na korisne organizme.

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 26.8.2016 ‎(1)
Zaštita paprike - Pamukova sovica26.8.2016 14:56Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)
Na području delovanja RC Kikinda, pregledom useva paprike (sorta: Moravska kapija) registrovana su sveže položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera). Položena jaja su uočena na 25% pregledanih biljaka. Intenzivno piljenje uslediće za 3 do 4 dana. Pregledani usev se nalazi u fazi sazrevanja ploda BBCH 85 (50% plodova pokazuje tipičnu boju zrelog ploda).
 
Picture Picture
 
Picture Picture
 
Na teritoriji RC Kikinda i dalje se beleži visoka brojnost imaga pamukove sovice na svetlosnim i feromonskim klopkama.
Proizvođačima se preporučuje pregled useva paprika na prisustvo jaja pamukove sovice.Ukoliko se registruje njihovo prisustvo, primeniti hemijske mere zaštite na početku piljenja larvi. Zbog faze razvoja paprike, preporučuje se tretman sa insekticidom kratke karence:
 • Affirm 095 SC (emamektin-benzoat) 1,5-2 kg/ha
Karenca preporučenog preparata iznosi 3 dana.
 
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 25.8.2016 ‎(1)
Zaštita paprike25.8.2016 12:18Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na lokalitetu Ruski Krstur, paprika sorte Slonovo uvo nalazi se u fenofazi  po BBCH skali 89 (puna zrelost). Vizuelnim pregledom  zasada paprika  registrovana su: 

 • novopoložena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u indeksu napada 0,25,
 • sveže položena jaja sovice gama (Autographa gamma) u indeksu napada 4,25 i
 • sveže položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u indeksu napada 5,25.

Piljenje larvi ovih štetočina očekuje se u narednih 3 do 4 dana.

Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima da izvrše pregled useva na prisustvo jaja ovih štetočina. Na početku piljenja larvi preporučuje se primena insekticida: 

Avaunt 15 EC (a.m.indoksakarb), 0,17-0,25l/ha (karenca 1 dan) ili

Affirm 095 SC (a.m. emamektin benzoat) 1,5-2 kh/ha (karenca 3 dana) 

Voditi računa o karenci i broju primene insekticida u toku jedne sezone.

 

jajno leglo kukuruznog plamenca

jaje pamukove sovice, Helicoverpa armigera

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 22.8.2016 ‎(1)
Zaštita paprika22.8.2016 15:36Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na punktu Crepaja, RC Pančevo, usevi paprike nalaze se u fenofazi razvoja i sazrevanja plodova (BBCH 71-81).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) i jaja i larvi kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), dok jaja i larve sovice gama (Autographa gamma) nisu registrovane. Rezultati očitavanja dati su u tabeli:

Indeks napada za jaja pamukove sovice

Indeks napada za larve pamukove sovice

Indeks napada za jaja kukuruznog plamenca

Indeks napada za larve kukuruznog plamenca

6

0

2

0,5

                                                                      

Slika 1: Jaja pamukove sovice, Helicoverpa armigera

Slika 2: Jajna legla kukuruznog plamenca, Ostrinia nubilalis

Preporučuje se proizvođačima obilazak useva radi registrovanja prisustva ovih štetočina. Ukoliko se uočava  prisustvo jaja pamukove sovice i jajnih legala kukuruznog plamenca sprovesti mere zaštite. Na samom početku piljenja larvi primeniti insekticide kao što su:

·         Avaunt 15-EC (a.m. indoksakarb) 0,17-0,25 l/ha, karenca 1 dan ili

·         Affirm 095-SG  (a.m. emamektin-benzoat) 1,5-2 kg/ha + okvašivač, karenca 3 dana

Vizuelnim pregledom useva paprike registrovana je pojava novih simptoma bakteriozne pegavosti lista i krastavosti plodova paprike (Xanthomonas axonopodis pv.vesicatoria), u vidu sitnih, tamnozelenih, pega koje su okružene hlorotičnim oreolom.

 

Slika 3: Bakteriozne pege na listu, Xanthomonas axonopodis pv.vesicatoria

 

S obzirom na povoljne uslove za razvoj pomenutog patogena preporuka proizvođačima je da obave zaštitu svojih useva nekim od preparata na bazi bakra u cilju sprečavanja daljeg širenja infekcije:

 

·         Champ DP (a.m. bakar-hidroksid) 2 kg/ha, karenca 7 dana ili

·         Fungohem SC  (a.m. bakar-hidroksid) 0,4-0,6 %, karenca 14 dana.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 19.8.2016 ‎(3)
Zastita paprike19.8.2016 18:22Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Usevi paprike se nalaze u različitim fazama razvoja plodova.

Na feromonskim klopkama i svetlosnim lampama se registruje konstantan let pamukove sovice (Helicoverpa armigera). Vizuelnim pregledom useva su registrovana jaja ove štetočine, kako na plodovima, tako i na listovima paprike u indeksu napada do 31.

jaja na listu

jaje na plodu

Najveći broj jaja su sveže položena, te se 3-4 dana očekuje masovno piljenje.

Preporučuje se pregled useva na prisustvo ove štetočine i insekticidni tretman sa preparatom Coragen (a.m.hlorantraniprol) 0,15-0,2 l/ha .

Region: Senta
Pamukova sovica (Helicoverpa armigera)19.8.2016 13:57Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Novi Sad na svetlosnim lovnim lampama i feromonskim klopkama beleže se povećani ulovi imaga pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

Vizuelnim pregledom useva paprike koje se nalaze u fazi razvoja ploda, na lokalitetu Gospođinci,  registrovana su sveže položena jaja ove štetočine u indeksu napada 7,5.

Pamukova sovica  je izrazito polifagna vrsta, pored paprike napada i kukuruz, paradajz,  boraniju i druge biljke. Naročito su ugroženi postrni usevi koji imaju sočno, mlado tkivo.

Preporučuje se pregled useva na prisustvo ove štetočine. Insekticidni tretman obaviti na početku piljenja larvi nekim od sledećih preparata vodeći računa o karenci:

Avaunt 15 SC (indoksikarb) 0,17-0,25 l/ha

Affirm 095 SC (emamektin-benzoat) 1,5-2 kg/ha

Region: Novi Sad
 Zaštita paprike19.8.2016 12:40Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria)

Vizuelnim pregledom useva paprike konstatovano je da se paprika nalazi u fenofazi intenzivnog formiranja plodova (peti –šesti plod na glavnom stablu dostigao tipičnu veličinu i oblik). U pregledanim usevima registrovana  se sveže položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u indeksu napada 5.

jaje pamukove sovice (velika slika)

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje useve i ukoliko utvrde prisustvo jaja pamukove sovice, izvrše tretman na početku piljenja larvi koje se očekuje za 3 do 4 dana.

Hemijske mere izvesti sa nekim od insekticida: 

 

-          Avaunt 15-EC (a.m. indoksakarb) 0,17-0,25 l/ha (karenca 1 dan) ili

-          Affirm 095-SG (a.m. emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha uz dodatak okvašivača (karenca 3 dana).  

 

Na listovima  biljaka paprike i dalje se registruje širenje simptoma bakteriozne pegavosti lista paprike (Xanthomonas axonopodis pv.vesicatoria).

Simptomi bakteriozne pegavosti lista paprike (velika slika)

U cilju sprečavanja širenja zaraze usev tretirati sa preparatima na bazi bakra:

-          Fungohem SC (a.m.  bakar-hidroksid)  4- 6 l/ha (karenca 14 dana)

-          Champ DP (a.m. bakar-hidroksid)  2 kg/ha (karenca 7 dana).

Voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 18.8.2016 ‎(2)
Pregled u usevu paprike18.8.2016 16:52Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Stenica (Nezara viridula)

Vizuelnim pregledom useva paprike koje se nalaze u fazi intenzivnog formiranja plodova (peti –šesti plod na glavnom stablu dostigao tipičnu veličinu i oblik) registrovana novopoložena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u indeksu napada 4,5.Tokom pregleda uočavamo veliki procenat parazitiranja jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i nizak procenat svežih jajnih legala.

S obzirom da berba plodova neće odpočetih u narednih 10 do 15 dana preporuka proizvođačima je obavezna zaštita plodova od ubušavanja larvi u plodove.Prilikom odabira insekticida voditi računa o karenci preparata u odnosu na rok berbe.

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha

Avaunt 15-EC (a.m. indoksakarb) 0,17-0,25 l/ha

Affirm 095-SG (a.m. emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha uz dodatak okvašivača

 

Prednost dati insekticidu Coragen koji je selektivan na parazitsku osicu (Trichogramma spp.) čija aktivnost je u ovom periodu veoma velika.

Tokom pregleda registrovali smo jajna legla i mađe larvene uzraste stenice (Nezara viridula) u niskom intenzitetu tako da se za sada insekticidni tretman ne preporučuje.

Slika 1 faza useva

velika slika

Slika 2,3 jaja pamukove sovice

velika slika

velika slika

Slika 4 jajno leglo nezara viridula

velika slika

Slika 5 larve nezara viridula

velika slika

Region: Zrenjanin
Zaštita paprike18.8.2016 16:13Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria)

RC Subotica-paprika

Vizuelnim pregledom paprike –sorta Nada je konstatovano da se paprika nalazi u fenofazi sazrevanja -po BBCH skali 85 .

U pregledanim usevima i dalje se registruje značajno prisustvo jaja pamukove sovice ( Helicoverpa armigera ) u indeksu napada od 4 do 6,5 . Dominiraju sveže položena jaja.

Na svetlosnim klopkama se beleži stalan ulov ove štetočine.

Preporuka:

 Proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje useve i ukoliko nalaze jaja ovih štetočina, uraditi tretman na početku piljenja larvi. Intenzivno piljenje larvi uslediće za 3 do 4 dana.

Hemijske mere izvesti sa nekim od insekticida na bazi: 

·         indoksakarb Avaunt 15-EC  0,17-0,25 l/ha ;

·         emamektin-benzoat  Affirm 095-SG  1,5-2 kg/ha + okvašivač ;

·         hlorantraniliprol Coragen 20 SC 0,1-0,15 l/ha.

Na listovima  biljaka i dalje se registruje širenje simptoma bakteriozne pegavosti ( Xanthomonas axonopodis pv.vesicatoria) .

Preporuka:

U cilju sprečavanja širenja zaraze usev tretirati sa preparatima na bazi bakra:

 •  bakar-hidroksid Fungohem SC 4- 6 l/ha;
 • bakar-hidroksid Champ DP 2 kg/ha .

Napomena:

Voditi računa o karenci upotrebljenog preparata. Tretman sa preparatima na bazi bakra najbolje je uraditi pre padavina, ili navodnjavanja.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 16.8.2016 ‎(2)
Zaštita paprike16.8.2016 20:14Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Sovica gama (Autographa gamma)

Pregledom useva paprike (lokalitet Buđanovci, sorta Salana) i dalje se registruje značajno prisustvo jaja gama i pamukove sovice (Autographa gamma i Helicoverpa armigera), kao i jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

 

Nakon insekticidnog tretmana urađenog 05.08. na ovoj parceli, beleži se sledeća dinamika polaganja jaja:

 

Datum pregleda

jaja pamukove sovice

jaja gama   sovice

jajna legla k. plamenca

10.08.

3% biljaka

5% biljaka

4% biljaka

12.08.

4% biljaka

11% biljaka

12% biljaka

16.08.

8% biljaka

13% biljaka

7% biljaka

Ukupno:

15% biljaka

29% biljaka

23% biljaka

 

velika slika

 

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje useve i ukoliko nalaze jaja ovih štetočina, a od poslednjeg tretmana je prošlo 10 dana, uraditi tretman na početku piljenja larvi.

 

Insekticidi:

·         Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha

 • Avaunt 15-EC (a.m. indoksakarb) 0,17-0,25 l/ha
 • Affirm 095-SG (a.m. emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha uz dodatak okvašivača

Prilikom pregleda registruje se prisustvo parazitiranih jajnih legala kukuruznog plamenca na 8% biljaka. Zbog prisustva parazitne osice Trichogramma sp. prednost dati preparatu Coragen 20 SC, koji ne deluju štetno na korisne organizme.

 

Region: Ruma
Stanje u usevima paprike 16.8.2016 10:21Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Sombor paprika se nalazi u fenofazi sazrevanja ploda i semena.

Vizuelnim pregledom useva industrijske i konzumne paprike  na punktovima Lalić, Lugovo, Bezdan i Toplana registrovali smo prisustvo:

-sveže položenih jaja pamukove sovice ( Helicoverpa armigera ) kako na listu tako i na plodovima

 

velika slika

-sveže položenih jaja kukuruznog plamenca ( Ostrinia nubilalis) na listu  

velika slika

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva položenih jaja. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo potrebno je uraditi tretman nekim od navedenih insekticida :

 

Avaunt 15 EC(a.m.indoksakarb), 0,17-0,25l/ha (karenca 1 dan)

 Affirm 095SG(a.m.emamektin benzoat), 1,5-2kg/ha (karenca 3 dana)

 

Takođe,  u usevima se registruje i prisustvo simptoma bakteriozne pegavosti lista i krastavosti plodova paprike (prouz. Xanthomonas axonopodis pv.vesicatoria ).

velika slika

Proizvođačima se preporučuje  da pregledaju svoje useve i ukoliko utvrde prisustvo simptoma, izvrše zaštitu preparatom na bazi bakra u cilju sprečavanja daljeg širenja infekcije:

Champ DP (a.m. bakar-hidroksid) 2 kg/ha (karenca 7 dana)

 

 

Prilikom izbora i insekticida i baktericida voditi računa o broju tretmana kao i karenci primenjenih preparata.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 12.8.2016 ‎(2)
Zdravstveno stanje paprike12.8.2016 19:34SVI

Vizuelnim pregledom useva paprika, na lokalitetu u Ruskom Krsturu (tretman odrađen posle davanja preporuke 2.8.), registrovana su sveže položena jaja sovice gama -  Autographa gama, index napada 5, sveže položena jaja pamukove sovice - Helicoverpa armigera u indexu napada 7,25, jajna legla kukuruznog plamenca - Ostrinia nubilalis u indexu napada 0,5. Jaja pamukove sovice osim na licu lista, uočavaju se i na plodovima, kao i peteljkama ploda. S obzirom da je od poslednjeg tretmana prošlo 10 dana, potrebno je ponoviti tretman insekticidima koji su registrovani, vodeći računa o broju tretiranja tokom godine. U svetlosnim lovnim lampama ulovi pamukove sovice i kukuruznog plamenca i dalje su visoki.

Preporučeni insekticidi:

1.       Coragen 20 SC(a.m.hlorantraniliprol)

2.       Avaunt 15 EC(a.m.indoksakarb), 0,17-0,25l/ha

3.       Affirm 095SG(a.m.emamektin benzoat), 1,5-2kg/ha

sveže jaje pamukove sovice

jaje pamukove sovice položeno oko peteljke

jajno leglo kukuruznog plamenca

 

Region: Vrbas
Zaštita paprike12.8.2016 15:52Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)
Na lokalitetu Bačka Topola, konzumna paprika je u fazi razvoja ploda (BBCH 74/75) . Vizuelnim pregledom useva konzumne paprike utvrđeno je kontinuirano intenzivno polaganje jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera), u indeksu napada od 32,5.
 
 
Preporuka za proizvođače:  neophodan je redovan obilazak parcela i pregled useva na prisustvo jaja i larvi pamukove sovice (napadnuti i oštećeni plodovi značajno gube tržišnu vrednost). Na početku piljenja larvi preporučuje se primena nekog od navedenih insekticida:

·  Avaunt 15-EC (a.m.indoksakarb) 0,25 l/ha

·  Affirm 095-SC (a.m.emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 10.8.2016 ‎(1)
Zaštita paprike10.8.2016 15:40Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)
Na području delovanja RC Kikinda usev paprike, sorta Moravska kapija nalazi se u fenofazi sazrevanja plodova ( BBCH 75/76 peti i šesti plod na glavnom stablu dostigao tipičnu veličinu i oblik ).
Na naličju listova paprika registruju se i dalje novopoložena jajna legla kukuruznog plamenca ( Ostrinia nubilalis ), procenat napadnutih biljaka je 13 %.
Na svetlosnim lampama u Kikindi i Banatskoj Topoli beleže se visoke brojnosti leptira kukuruznog plamenca.
Pregledom useva registruje se i manji procenat položenih jaja pamukove sovice ( Helicoverpa armigera 4% ) i sovice gama ( Autographa gamma 2 % ).
Procenat parazitiranih jajnih legala kukuruznog plamenca od strane parazitne osice Trichogramma sp. iznosi 8 %.
U cilju dalje zaštite plodova paprike i zbog prisutnosti parazitne osice Trichogramma sp. preporučuje se primena preparata Coragen ( aktivna materija hlorantraniliprol ) u dozi od 0,1 -0,15 l/ha.
 
  
  velika slika                                 velika slika
 
  
    sveže jajno leglo                    parazitirano leglo
 
                         
                                velika slika
 
                      
                   sveže jajno leglo, ispiljeno i parazitirano 
 
                                 velika slika
 
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 5.8.2016 ‎(1)
Kukuruzni plamenac5.8.2016 14:47Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na teritoriji RC Novi Sad vizuelnim pregledom useva paprike  registruju se novopoložena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

 

 

% biljaka sa položenim jajnim leglima kukuruznog plamenca

Lokalitet

Sorta

22.7.

25.7.

27.7.

29.7.

2.8.

4.8.

Gospođinci

Slonovo uvo

1

11

20

30

-

39

Despotovo

Slonovo uvo

1

2

6

10

19

-

Gložan

HS 6

1

2

3

6

-

8

 

I dalje je u toku polaganje jaja II generacije ove štetočine.

Preporuka za suzbijanje kukuruznog plamenca data je 27.7. Preporučuje se proizvođačima paprike, kukuruza šećerca, semenskog i merkantilnog kukuruza da izvrše pregled useva radi registrovanja novopoloženih jajnih legala ove štetočine. Ukoliko se registruju jajna legla, a od predhodnog tretmana je prošlo 10 dana preporučuju se hemijske mere zaštite.

Prilikom odabira insekticida obratiti pažnju na maksimalan broj tretiranja u toku jedne godine.

Usev paprike:

Insekticid (aktivna materija)

Količina primene

Maksimalan broj tretiranja u toku jedne godine

Coragen 20 SC (hloantraniliprol)

0,1-0,15 l/ha

2

Avaunt 15 EC (indoksikarb)

0,17-0,25 l/ha

2

Affirm 095 SC (emamektin benzoat)

1,5-2 kg/ha

3

 

Usev kukuruza:

Insekticid (aktivna materija)

Količina primene

Maksimalan broj tretiranja u toku jedne godine

Coragen 20 SC (hloantraniliprol)

0,1-0,15 l/ha

2

Ampligo 150 ZC (hloantraniliprol+lambda-cihalotrin)

0,2-0,25 l/ha

2

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 4.8.2016 ‎(1)
Zastita paprike4.8.2016 13:43Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Pregledom useva paprike sorte Amfora i Mytos iz rasada na lokalitetu Ostojićevo, registrovano je intenzivno polaganje jaja  pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u indeksu napada od 38% ( od 20 biljaka na 14 su nađena jaja ; ukupno 32 uglavnom sveže položenih ). Jajna legla kukuruznog plamenca nisu registrovana.

 

Prilikom  prethodnog očitavanja pre nedelju dana, indeks napada je bio 9% (na 30 biljaka nađeno 10 jaja). S obzirom na toplo vreme očekuje se embrionalni razvoj od 3-4 dana, posle čega sledi masovno piljenje larvi.

 

Preporuka proizvođačima je redovan obilazak parcela i pregled useva  na prisustvo jaja i larvi pamukove sovice. Na početku piljenja larvi preporučuje se primena sledećih  insekticida:

 

 • Avaunt 15-EC (a.m. indoksakarb) 0,17-0,25 l/ha
 • Affirm 095-SG (a.m. emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha uz dodatak okvašivača

 

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 3.8.2016 ‎(1)
Zaštita paprike3.8.2016 15:26Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Sovica gama (Autographa gamma)

Redovnim vizuelnim pregledom useva paprike (lokalitet Buđanovci, sorta Salana) beležimo intenzivno polaganja jaja gama i pamukove sovice (Autographa gamma i Helicoverpa armigera) i jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

Datum pregleda

jaja pamukove sovice

jaja gama   sovice

jajna legla k. plamenca

25.07.

Urađen tretman

29.07.

3% biljaka

8% biljaka

13% biljaka

03.08.

3% biljaka

10% biljaka

24% biljaka

Ukupno:

6% biljaka

18% biljaka

37% biljaka

sveže jajno legloispiljene larve 

sveže jajno leglo                    ispiljene larve

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje useve i ukoliko nalaze jaja ovih štetočina prvenstveno kukuruznog plamenca (na naličju ili licu lista) i pamukove sovice (na licu lista i plodu), a od poslednjeg tretmana je prošlo od 7 do 10 dana urade insekticidni tretman na početku piljenja larvi.

Insekticidi:

 

 • Avaunt 15-EC (a.m. indoksakarb) 0,17-0,25 l/ha
 • Affirm 095-SG (a.m. emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha uz dodatak okvašivača
Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 2.8.2016 ‎(2)
Bakterioze u usevu paprike2.8.2016 18:17Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria)

Na području delovanja RC Pirot vizuelnim pregledom useva paprike koji se nalaze u različitim fenofazama (cvetanje i razvoja plodova), registrovani su simptomi bakteriozne pegavosti lista paprike (Xanthomonas axonopodis pv.vesicatoria). Simptomi se manifestuju  prvo na donjim listovima u vidu sitnih tamno zelenih, vlažnih pega, nepravilnog oblika, sa hlorotičnim oreolom. Pege se spajaju što može dovesti do potpunog opadanja lišća.

Velika slika

Preporuka proizvođačima je obilazak i pregled parcela, jer česte padvine pogoduju razvoju ovog  patogena i ukoliko utvrde prisustvo simptoma, primene hemijski tretman nekim od preparata na bazi bakra:

Fungohem SC (bakar-hidroksid) 0,4-0,6%

Champ DP (bakar-hidroksid) 2 kg/ha

Region: Pirot
Paprika-obavezan tretman2.8.2016 16:09Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Sovica gama (Autographa gamma)

Vizuelnim pregledom useva paprike registrovano povećanje novopoloženih jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) i sovice gama (Autographa gamma). Na svetlosnim lovnim lampama beležimo značajno povećenje ulovljenih imaga kukuruznog plamenca uz dominaciju ženki koje će u narednom periodu nastaviti sa intenzivnim polaganjem jaja.S obzirom da se usevi nalaze u fazi intenzivnog formiranja plodova treba sprečiti piljenje i ubušavanje larvi.

 Tabelarni prikaz kontinuiranih pregleda sa indeksima napada

Lokalitet

Datum pregleda

Fenološka faza po BBCH skali

Jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) index

Jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

index

Jaja sovice gama (Autographa gamma)

index

Mihajlovo

20.7.

71 (prvi plod dostigao tipičnu veličinu i oblik)

0,75

0

0,5

29.07.

73 (treći plod dostigao tipičnu večinu i oblik

1,5

2,75

1,25

01.08.

73 (treći plod dostigao tipičnu večinu i oblik

1,25

4

1,5

 

U sledeém periodu možemo očekivati intenzivno piljenje larvi pa je preporuka proizvođačima da obave insekticidni tretman larvicidnim insekticidima uz dodatak okvašivača :

Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,25 l/ha

Afirm 095 SG(emamektin benzoat) 1,5 -2 kg/ha

ili ovicidno –larvicidnim insekticidima

Coragen 20 SC (a.m.hlorantaniliprol) 0,1-0,15 l/ha

Ampligo 150 SC (a.m.hlorantaniliprol + lambda cihalotrin) 0,25l/ha

Slika 1. Sveže položeno jajno leglo kukuruznog plamenca

velika slika

Slika 2. Jajna legla kukuruznog plamenca  „crne glave“

velika slika

Slika 3. Jaje pamukove sovice na licu lista

velika slika

Slika 4. Jaje sovice gama na naličju lista

velika slika

 

 

 

 

 

 

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 1.8.2016 ‎(2)
Zaštita paprike1.8.2016 19:52SVI

Vizuelnim pregledom useva paprika na lokalitetu u Ruskom Krsturu( insekticidni tretman urađen posle pregleda od 19.7. ), registrovana su sveže položena jaja sovice gama, Autographa gama u indexu napada 3,75, pamukove sovice, Helicoverpa armigera u indexu napada 5,25 i kukuruznog plamenca, Ostrinia nubilalis u indexu napada 0,25. U svetlosnim lovnim lampama(klopkama), beleži se povećanje broja ulovljenih imaga kukuruznog plamenca i pamukove sovice, tako da se u narednim danima očekuje intenzivnije polaganje jaja ove dve najvažnije štetočine paprike. Preporuka je proizvođačima da u narednim danima urade tretman(da bi se sprečilo ubušivanje larvi u plodove paprike), ovicidno larvicidnim insekticidom na bazi a.m. hlorantraniliprol, tj. Coragen 20 SC u dozi 0,1-0,15l/ha, zbog selektivnosti prema prirodnim neprijateljima, koji su registrovani u ovom usevu paprike.

SLL/R.Krstur

24.7.

25.7.

26.7.

27.7.

28.7.

29.7.

30.7.

31.7.

1.8.

 

Ostrinia nubilalis

48

150

151

200

780

360

450

781

968

 

Helicoverpa armigera

9

17

6

13

7

12

5

4

3

 

 

jajno leglo Ostrinia nubilalis

 

sveže jaje Helicoverpa armigera

 

 

Region: Vrbas
Zaštita paprike1.8.2016 16:46Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria)

Na području delovanja RC Kruševac lokalitet Počekovina ,Konjuh ,vizuelnim pregledom utvrđeno je da se usevi paprike nalaze od faze cvetanje do  faze razvoj plodova.

Pregledom useva parike registrovano je prisustvo jaja  pamukove sovice (Helicoverpa armigera ) na listovima u indeksu napada 8.

usev paprike

jaje pamukove sovice

U narednom periodu najavljene su  visoke dnevne  temperature, pa se očekuje  intenzivnije polaganje jaja kao i piljenje larvi . Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva jaja i larvi.  Preporučuje se primena nekog od sledećeg insekticida:

 Avaunt 15-EC (a.m. indoksakarb) 0,17-0,25 l/ha

 Coragen 20-SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha.

U usevima paprike takođe se registruje i prisustvo simptoma bakteriozne pegavosti lista i krastavosti plodova paprike ( Xanthomonas axonopodis pv.vesicatoria ). Simptomi se manifestuju  na listovima u vidu sitnih tamno zelenih, vlažnih pega, nepravilnog oblika, sa hlorotičnim oreolom.Pege se spajaju što može dovesti do potpunog opadanja lišća.

Česte padvine pogoduju razvoju ovog  patogena pa se proizvođačima preporučuje  da pregledaju svoje useve i ukoliko utvrde prisustvo simptoma, primene hemiski tretman nekim od preparata na bazi bakra:

 

Champ DP (a.m. bakar-hidroksid) 2 kg/ha

Fungohem SC  (a.m. bakar-hidroksid) 0,4-0,6 %.

 

 

 

 

 

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 29.7.2016 ‎(2)
Bakterioze u usevu paprike29.7.2016 15:27Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria)

Na području delovanja RC Niš vizuelnim pregledom useva paprike koji su u različitim fenofazama (cvetanje i razvoja plodova), registrovani su simptomi bakteriozne pegavosti lista paprike (Xanthomonas axonopodis pv.vesicatoria).

Simptomi ove ekonomski značajne bolesti paprike manifestuju se na listovima u vidu sitnih tamnozelenih, vlažnih pega, nepravilnog oblika, sa hlorotičnim oreolom. Zbog posledica smene padavina i visokih temperatura bakteriozna pegavost lista paprike (Xanthomonas axonopodis pv.vesicatoria) mora se držati pod kontrolom da ne bi došlo do širenja I spajanja pega. Daljim razvojem bolesti može doći do potpunog opadanja lišća.

Preporuka proizvođačima je obilazak i pregled parcela. U slučaju registrovanja simptoma uraditi tretman nekim od sledećih preparata na bazi bakra:

Fungohem SC (bakar-hidroksid) 0,4-0,6%

Champ DP (bakar-hidroksid) 2 kg/ha

Bakteriozna pegavost lista paprike (velika slika)

 

Region: Niš
Zaštita paprike 29.7.2016 0:01Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Sovice gama (autographa gamma)

Vizuelnim pregledom useva paprike na punktovima Bezdan, Lugovo i Toplana registrovali smo prisustvo:

-položenih jajnih legala kukuruznog plamenca Ostrinia nubilalis na 4-7 % biljaka

velika slika

-položenih jaja pamukove sovice Helicoverpa armigera  na 5-12% biljaka

velika slika

-položenih jaja gama sovice Autographa gamma na 4-10 % biljaka

velika slika

S obzirom da se period povoljnih uslova s visokim temperaturama nastavlja, očekuje se intenzivnije polaganje jaja kao i piljenje larvi navedenih štetočina, pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva jaja i larvi. Ukoliko se u usevima registruje prisustvo jaja pred piljenje kao i larvi, preporučuje se primena nekog od sledećeg insekticida:

 Avaunt 15-EC (a.m. indoksakarb) 0,17-0,25 l/ha ili Coragen 20-SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha.

 

Pored navedenih štetočina u usevima se registruje i prisustvo simptoma bakteriozne pegavosti lista i krastavosti plodova paprike (prouz. Xanthomonas axonopodis pv.vesicatoria ).

velika slika

Česte padvine pogoduju razvoju ovog  patogena pa se proizvođačima preporučuje  da pregledaju svoje useve i ukoliko utvrde prisustvo simptoma, izvrše zaštitu nekim od preparata na bazi bakra u cilju sprečavanja daljeg širenja infekcije:

Champ DP (a.m. bakar-hidroksid) 2 kg/ha ili Fungohem SC  (a.m. bakar-hidroksid) 0,4-0,6 %.

 

fenofaza razvoja paprike-punkt Bezdan

Region: Sombor
(More Items...)