Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > paprika  

Web Part Page Title Bar image
paprika

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 25.3.2023 ‎(1)
Preventivne mere u proizvodnji rasada25.3.2023 11:39Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus); Tripsi (thrips spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Leskovac, u toku je proizvodnja rasada paprike, paradajza, kupusa i drugih povrtarskih kultura u toplim lejama .

paprika rasad
posejana paprika za otvoreno

rasad paradajza
rasad kupusa

Proizvođačima se preporučuje u cilju preventivne zaštite od prouzrokovača poleganja rasada (Phytium spp.), sprovođenje sledećih mera:

-   U cilju sprečavanja povoljnih uslova za pojavu bolesti obezbediti optimalne uslove (temperatura, osvetljenost, provetravanje).

-   Nakon završene setve a pre pikiranja rasada, treba ga zaliti fungicidima na bazi a.m.propamokarb-hidrohlorid + fosetil-aluminijum u količini 3-6 ml + 2 l vode/ m2.

-   Ukoliko dođe do pojave simptoma poleganja rasada, obolele biljke treba odmah odstraniti iz proizvodnog objekta i izvršiti njihovo uništavanje.

-   Biljke pre rasađivanja na stalno mesto, treba izožiti nižim temperaturama (kaljenje rasada), što se postiže jačim provetravanjem, kao i tretiranje rasada 0,5% rastvorom kalijum sulfata.

-   U cilju kontrole viroznih oboljenja u proizvodnji povrtarskih kultura kao što su: virus mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus - CMV) i virus bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus – TSWV), preporučuju se sledeće mere kontrole:

-   Suzbijanje korovskih biljaka oko plastenika i u samom plasteniku jer su korovi rezervoari virusa.

-   Plastenike treba obezbediti postavljanjem insekatskih mreža na ulazne otvore u cilju sprečavanja ulaska vaši i tripsa kao vektora virusa.

-   Biljke sa simptomima viroza treba ukloniti.

-   Redovno obilaženje rasada u toplim lejama i vizuelni pregledi na prisustvo tripsa i biljnih vaši, kao i postavljanje žutih lepljivih traka za njihovu pravovremenu detekciju.

-   Ako dođe do registrovanja prisustva insekata koji su vektori prenošenja virusa, treba sprovesti hemijske mere zaštite nekim od registrovanih insekticida.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 14.3.2023 ‎(2)
Zaštita rasada14.3.2023 11:05Tripsi (thrips spp); Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji RC Zrenjanin u toku je proizvodnja rasada povrtarskih kultura u zatvorenom prostoru.

Velika slika

Radi kontrole viroznih oboljenja, koja su tokom prethodnih godina registrovana na području Srednjeg Banata, proizvođačima rasada se preporučuje sprovođenje preventivnih mera kontrole:

-         Suzbijanje korova kao rezervoara virusa u i oko plastenika u kome se proizvodi rasad,

-         Postavljanje insekatskih mreža na ulazne otvore plastenika u cilju sprečavanja ulaska vaši i tripsa u plastenik,

-         Postavljanje žutih lepljivih traka za pravovremeno utvrđivanje prisustva vaši i tripsa kao vektora virusa,

-         Redovan pregled rasada na prisustvo vaši i tripsa, i ukoliko se registruje njihovo prisustvo sprovođenje hemijskih mera zaštite registrovanim insekticidima.

Jedno od najčešćih gljivičnih oboljenja u proizvodnji rasada je poleganje rasada (Phytium spp.), a preventivne mere u kontroli ovog oboljenja su:

-         Održavanje optimalne temperature, osvetljenja kao i relativne vlažnosti vazduha u plastenicima,

-         Prilikom setve koristiti sterilni supstrat i kontejnere,

-         Zalivanje rasada neposredno posle nicanja i pre pikiranja fungicidima na bazi aktivne materije  propamokarb-hidrohlorid + fosetil-aluminijum u količini 3-6 ml  u 2 l vode/m2,

-         Ukoliko dođe do poleganja rasada neophodno je odstraniti obolele biljke i uništiti ih van mesta proizvodnje.

Rasad se pre iznošenja na stalno mesto postepeno privikava na nove uslove, što se naziva kaljenje rasada. Kaljenje se sastoji u postepenom a zatim sve jačem provetravanju i snižavanju temperature, uz tretiranje rasada 0,5% rastvorom kalijum sulfata. Kaljenje počinje oko 14 dana pre rasađivanja.

Region: Zrenjanin
Zaštita rasada 14.3.2023 9:00Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Tripsi (thrips spp); Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus)

Na području delovanja RC Sombor u toku je proizvodnja rasada povrtarskih kultura u zaštićenom prostoru.

 

velika slika                     velika slika

velika slika

U cilju kontrole najvažnijih prouzrokovača bolesti koje prate ovu vrstu proizvodnje, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje preventivnih mera.

Preventivne mere koje se preporučuju za zaštitu rasada od  prouzrokovača poleganja rasada (Phytium spp.) su: 

-     obezbeđivanje optimalnog osvetljenja, temperature, relativne vlažnosti vazduha i adekvatno provetravanje,

-      neposredno posle setve ili sadnje zalivanje rasada fungicidima  na bazi a.m. propamokarb-hidrohlorida +fosetil-aluminijum u količini 3-6 ml u 2 l vode /m²  a drugo zalivanje pre rasađivanja zalivanjem u količini 3 ml u 2 l vode /m².

-      biljke sa simptomima poleganja treba odmah odstraniti i uništiti van zaštićenog prostora.

U prethodnim vegetacijama na području rada RC Sombor, u proizvodnji paprike i paradajza,  laboratorijski je potvrđeno prisustvo  virusa bronzavosti paradajza  (Tomato spotted wilt virus - TSWV)  i virusa mozaika krastavca (Cucumber mozaic virus - CMV). Prisustvo tih fitopatogenih virusa u proizvodnji povrća značajno utiče na  smanjenje kvaliteta plodova i prinosa.

Fitopatogeni virusi održavaju se na velikom broju korovskih biljaka, a prenose ih  vaši i tripsi. S obzirom da ne postoji direktna mera, sa ciljem zaštite rasadničke proizvodnje od virusnih infekcija, preporučuje se primena svih raspoloživih preventivnih mera koje podrazumevaju:

-     suzbijanje i uklanjanje   korova kako u zaštićenom prostoru   tako i  oko zaštićenog prostora (korovi su domaćini  virusima i predstavljaju izvor za nove zaraze rasada),

-     postavljanje    mreža na ulazne otvore zaštićenog prostora jer se tako sprečava ulazak  vektora virusa (lisne vaši, tripsi),

-     suzbijanje vektora virusa registrovanim insekticidima.

Pre rasađivanja na stalno mesto, rasad treba postepeno privikavati na nove uslove (kaljenje rasada). Ova mera se sastoji u sve jačem provetravanju i snižavanju temperature, uz tretiranje rasada 0,5% rastvorom kalijum sulfata. Sa kaljenjem treba početi 2 nedelje pre rasađivanja

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 10.3.2023 ‎(1)
Zaštita rasada10.3.2023 11:15Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Tripsi (thrips spp); Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus)

Na području delovanja RC Bačka Topola u toku je proizvodnja rasada paprike u zaštićenom prostoru.

 

 

Rasad paprike

 

U cilju zaštite rasada od prouzrokovača poleganja rasada (Phytium spp.) preporučuju se sledeće preventivne mere kontrole:

  • kontrola mikroklimatskih uslova u proizvodnji (optimalno osvetljenje, temperatura, relativna vlažnost vazduha i adekvatno provetravanje),
  •  primena registrovanih fungicida na bazi a.m. propamokarb-hidrohlorid + fosetil-aluminium u količini 3-6 ml u 2 l vode po m² zalivanjem neposredno posle setve; a drugo tretiranje pre rasađivanja zalivanjem u količini 3 ml u 2 l vode po m²,
  • odstranjivanje biljaka sa simptomima poleganja iz zaštićenog prostora i njihovo uništavanje.

U kontroli oboljenja izazvanih virusima, virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus – TSWV) i virusa mozaika krastavca (Cucumber mozaic virus - CMV) i dr. preporučuju se sledeće mere kontrole:

  • suzbijanje korova u  i oko zaštićenog prostora (da se spreči održavanje  virusa  u njima i eliminišu novi izvori zaraze),
  • postavljanje  mreža na ulaznim otvorima zaštićenog prostora u cilju sprečavanja ulaska vektora virusa (lisne vaši, tripsi),
  •  kontinuirani vizuelni pregledi biljaka na prisustvo vaši i tripsa, uz postavljanje žutih lepljivih traka radi pravovremenog utvrđivanja njihovog prisustva,  
  • suzbijanje vektora virusa primenom registrovanih insekticida.

Pre rasađivanja na otvoreno polje, preporučuje se postepeno privikavanje rasada na nove uslove,  sa čime treba početi oko 14 dana pre rasađivanja (kaljenje rasada). Kaljenje se sastoji u sve jačem provetravanju i snižavanju temperature, uz tretiranje rasada 0,5% rastvorom kalijum sulfata.

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 7.3.2023 ‎(3)
Preventivne mere u plasteničkoj proizvodnji rasada povrtarskih kultura7.3.2023 15:52Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Tripsi (thrips spp)
Na području RC Jagodina u toku je proizvodnja rasada povrtarskih biljaka u zatvorenom prostoru.
 
Rasad paprike, paradajza i kupusa
 
 
U toku proizvodnje rasada poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje niza preventivnih mera:
 
- u cilju sprečavanja pojave patogena u plastenicima treba obezbediti optimalne uslove za proizvodnju rasada, kao što je temperatura, osvetljenje, vlažnost, adekvatno provetravanje.
 
 - u cilju preventivne zaštite od prouzrokovača poleganja rasada (Phytium spp.) preporučuje se:
 
 - zalivanje rasada neposredno posle nicanja i pre pikiranja, fungicidima na bazi a.m.propamokarb-hidrohlorid+fosetil-aluminijum u količini 3-6 ml + 2l vode/m2.
 - proizvođačima se preporučuje i redovan pregled rasada i da ukoliko uoče simptome poleganja (prvi simptomi se uočavaju na prizemnom delu stabla, takve biljke poležu), takve biljke mehanički odstrane i unište van plastenika.
 - pre rasađivanja na stalno mesto, biljke treba postepeno privikavati na novu sredinu kaljenjem, a to se postiže tako što se pojačava provetravanje, spušta temperatura, uz tretiranje rasada 0,5% rastvorom kalijum sulfata, dve nedelje pre rasađivanja na stalno mesto.
 
Na osnovu monitoringa iz prethodnih godina na našem regionu u plasteničkoj proizvodnji i proizvodnji na otvorenom prostoru, prisutan je kalifornijski cvetni trips (u usevu paprike). Ova štetočina je vektor virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus-TSWV) veoma destruktivnog oboljenja povrtarskih biljaka. Pored tripsa, lisne vaši (Aphididae) su vektori virusa mozaika krastavca (Cucumber mozaik virus-CMV).
 
U cilju kontrole virusnih oboljenja, proizvođačima se preporučuje uništavanje korovskih i samoniklih biljaka oko plastenika i u samim plastenicima , postavljanje zaštitnih insekatskih mreža na ulazne otvore, vizuelni pregled biljaka na prisustvo tripsa i lisnih vaši, postavljanje lepljivih ploča i traka iznad samih biljaka. Ukoliko se uoči prisustvo tripsa i lisnih vaši preporučuje se primena rehgistrovanih insekticida.
Region: Jagodina
Zaštita rasada i proizvodnja zdravog sadnog materijala7.3.2023 14:30Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria); Tripsi (thrips spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Vrbas u toku je proizvodnja rasada povrća, paprika i paradajza. Rasad paradajza i paprika se nalaze u različitim fazama razvoja: od setve, nicanja, razvoja listova pa do razvoja listova( BBCH 01-16 ).

U cilju kontrole najznačajnijih štetnih organizama koji prouzrokuju poleganje rasada( Phythium spp.), u proizvodnji rasada i dobijanja zdravog sadnog materijala, preporuka je da se preduzmu sve moguće raspoložive mere:

-      Redovno provetravanje zaštićenog prostora, da bi se sprečila kondenzacija u plasteniku i stvaranje uslova za pojavu i širenje patogena.

-       Održavanje temperature na optimalnom nivou.

-       Dopunsko osvetljavanje.

-       Zaštita rasada od najznačajnijeg gljivičnog oboljenja, prouzrokovača poleganja rasada    (Phytium spp.) primenom registrovanih fungicida, Balb, Proplant 722 SL, Rival (a.m. propamokarb-hidrohlorid), u koncentraciji 0,15% (zalivanjem neposredno nakon setve ili sadnje i 10-14 dana nakon toga) ili Previcur energy (a.m. propamokarb-hidrohlorid+fosetil Al) u količini 3,6ml+2l vode/m2.

-       Uništavanje biljaka sa simptomima poleganja.

U kontroli viroznih oboljenja, koji su prethodnih sezona detektovani na našem terenu laboratorijskim analizama,  kao što su virus bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus – TSWV) i virus mozaika krastavca (Cucumber mozaic virus - CMV), preporučuju se sledeće preventivne mere zaštite:

-          Uništavanje korovskih biljaka u plasteniku i oko plastenika jer su oni izvor zaraze fitopatogenim virusima.

-     Postavljanje  mreža na ulaznim otvorima zaštićenog prostora u cilju sprečavanja ulaska vektora virusa.

-   Vizuelni pregledi biljaka na prisustvo vektora virusa; pregledom nailčija lista gde se nalaze lisne vaši ili metodom otresanja na belu podlogu radi utvrđivanja prisustva tripsa.

-     Postavljanje plavih i žutih lepljivih ploča za ranu detekciju vektora virusa.

-     U slučaju registrovanja vektora virusa, lisnih vaši i tripsa preporučuje se primena registrovanih insekticida.

-       Uništavanje biljaka sa simptomima virusa.

 

Pre iznošenja rasada na stalno mesto preporučuje se i kaljenje rasada, tj.privikavanje mladih biljaka na nove uslove, stalnim provetravanjem i    snižavanjem temperature, uz tretiranje biljaka rastvorom 0,5% kalijum sulfata.

 

kontejneri sa rasadom paprike

rasad paprike

Region: Vrbas
Preventivne mere u proizvodnji rasada povrća7.3.2023 9:45Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Tripsi (thrips spp); Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus)

Na teritoriji delovanja RC Šabac u toku je proizvodnja rasada paprike, paradajza, kupusa, salate i  drugih povrtarskih kultura u toplim lejama.

     

rasad paprike               rasad paradajza 

     

rasad kupusa                  rasad salate

Monitoringom proizvodnje povrća (na otvorenom i u zatvorenom  prostoru) prošle  godine, registrovano je prisustvo kalifornijskog cvetnog tripsa u usevima paradajza, što je potvrđeno laboratorijskim analizama. Njegov značaj ogleda se u vektorskoj ulozi u prenošenju veoma destruktivnog virusa za povrtarsku proizvodnju-virusa bronzavosti paradajza  (Tomato spotted wilt virus - TSWV). Pored pomenutog virusa, za proizvodnju povrća u našem regionu veoma je značajan i virus mozaika krastavca (Cucumber mozaic virus - CMV) koga prenose lisne vaši.

U cilju kontrole pomenutih virusnih oboljenja, preporučuju se sledeće preventivne mere:

 -        Suzbijanje korova oko plastenika i u samim plastenicima, zbog zadržavanja virusa na korovskim biljkama odakle se vektorima (biljne vaši, tripsi) prenose na gajene biljke,

-      Postavljanje insekatskih mreža na ulazne otvore plastenika radi sprečavanja uletanja tripsa i vaši

-      Redovan pregled biljaka na prisustvo lisnih vaši i tripsa, vizuelnim pregledom i postavljanjem žutih lepljivih ploča,

-     Suzbijanje vektora virusa (biljne vaši, tripsi) primenom registrovanih insekticida

-     Biljke sa simptomima viroza treba eliminisati i ne dozvoliti rasađivanje na otvoreno polje.

U cilju preventivne zaštite od prouzrokovača poleganja rasada (Phytium spp.)  preporučuju se sledeće mere:

-     Neophodno je obezbeđivanje optimalne temperature, osvetljenja, kao i relativne vlažnosti vazduha u plastenicima kako bi se održala vitalnost biljaka,

-    Ukoliko se registruju simptomi poleganja rasada (prvi simptomi se uočavaju na prizemnom delu stabla, koje omekša i počinje da truli, pa biljke venu i poležu), neophodno je takve biljke odstraniti i uništiti ih van mesta proizvodnje,

-     Zalivanje rasada neposredno posle nicanja i pre pikiranja, fungicidima na bazi: a.m. propamokarb-hidrohlorid + fosetil-aluminijum u količini 3-6 ml  + 2 l vode/m2.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 3.3.2023 ‎(2)
Preventivne mere u proizvodnji rasada3.3.2023 11:51Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Tripsi (thrips spp); Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus)

Na teritoriji Topličkog okruga u toku je proizvodnja rasada paprike, paradajza i drugih povrtarskih kultura.

Poljoprivrednim proizvođačima se tokom proizvodnje rasada, preporučuje sprovođenje svih raspoloživih preventivnih mera kontrole štetnih organizama.

Sa ciljem preventivne zaštite od prouzrokovača poleganja rasada (Phytium spp.) preporučuju se sledeće mere:

·       Zalivanje rasada neposredno posle setve i pre pikiranja, fungicidima na bazi :

-        a.m. propamokarb-hidrohlorid + fosetil-aluminijum u količini 3-6 ml  + 2 l vode/m2;

·       Ukoliko se registruju simptomi poleganja rasada (prvi simptomi se uočavaju na prizemnom delu stabla, koje omekša i počinje da truli, pa biljke venu i poležu), neophodno je takve biljke odstraniti i uništiti ih van mesta proizvodnje.

Narednih dana na teritoriji Topličkog okruga, prognoziraju se dnevne temperature i do 16 °C. Ukoliko je plastenik konstantno zatvoren, u  ovakvim uslovima  može doći do povećanja temperature i relativne vlažnosti vazduha u plastenicima, samim tim i stvaranja povoljnih uslova za razvoj i pojavu štetnih organizama. U cilju preventivne zaštite rasada i sprečavanja pojave štetnih organizama,  poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje konstantno provetravanje plastenika, kao  i zaštićenog prostora gde se proizvodi rasad.

U kontroli viroznih oboljenja, koji su prethodnih sezona detektovani na našem prostoru laboratorijskim analizama,  kao što su virus bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus – TSWV) i virus mozaika krastavca (Cucumber mozaic virus - CMV), preporučuju se sledeće preventivne mere zaštite:

·       Suzbijanje korova u i oko zaštićenog prostora (korovi su domaćini virusima i izvor za nove zaraze rasada);

·       Postavljanje insekatskih mreža na ulazne otvore plastenika u cilju sprečavanja ulaska vektora virusa (vaši i tripsa) u zaštićen prostor;

·       Redovan vizuelni pregled biljaka na prisustvo simptoma viroza i njihovo uklanjanje;

·       Redovni vizuelni pregledi biljaka na prisustvo lisnih vaši i tripsa, kao i postavljanje lepljivih traka za pravovremeno utvrđivanje prisustva vaši i tripsa kao vektora virusa;

·       Ukoliko se registruje prisustvo navedenih insekata, vektora virusa, preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite registrovanim insekticidima.

Region: Prokuplje
Zaštita rasada3.3.2023 8:35Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Tripsi (thrips spp); Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus)

Na području delovanja RC Niš u toku je proizvodnja rasada paprike i paradajza. Ove dve dominantne biljne vrste u plasteničkoj proizvodnji na našem području se nalaze u različitim fazama razvoja: od setve, nicanja, razvoja listova pa do pikiranja rasada.

Preporuka  proizvođačima rasada povrća u ovom momentu je da redovno obavljaju zdravstvene preglede mladih biljaka na prisustvo štetnih organizama,  jer topli i vlažni uslovi u zaštićenim prostorima kao i gusti sklop biljaka pogoduju njihovom razvoju.

U uslovima kada dnevne temperature vazduha dostižu >10°C, temperatura vazduha u plastenicima raste na  preko 20°C, što uz povećanu vlažnost vazduha pogoduje pojavi i razvoju neželjenih organizama.

U cilju preventivne zaštite mladih biljaka od prouzrokovača poleganja rasada (Phytium spp.)preporuka je upotreba sterilnih kontejnera i supstrata, deklarisanog i zaštićenog semena, redovno provetravanje objekta kako ne bi došlo do kondenzacije na krovnoj konstrukciji i uslova za pojavu bolesti,  neposredno posle setve i pre pikiranja, zalivanje rasada fungicidima  na bazi a.m. propamokarb-hidrohlorid + fosetil-aluminijum u količini 3-6 ml  + 2 l vode/m2.

Ukoliko se vizuelnim pregledom uoči prisustvo biljaka sa simptomima poleganja rasada preporučuje se njihovo uklanjanje i uništavanje van plastenika.

Prema iskustvima iz ranijih godina na našem regionu u proizvodnji paradajza i paprike u zaštićenom prostoru dominantno je prisustvo tripsa (Thisanoptera)  i lisnih vaši (Aphididae).

Lisne vaši su vektori virusa mozaika krastavca (Cucumber mozaic virus - CMV), dok su tripsi vektori virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus – TSWV). Vaši se razvijaju na naličju listova, dok se tripsi nalaze na svim nadzemnim delovima biljaka.

U cilju utvrđivanja prisustva navedenih štetočina u plastenicima, koji su prenosioci virusa, može se vršiti vizuelni pregled mladih biljaka (pregled lista), protresanje biljaka na belu podlogu ili postavljanje žutih i plavih lepljivih ploča direktno iznad biljaka.

U cilju sprečavanja ulaska štetočina u zaštićeni prostor, poželjno je na ulaznim otvorima koristiti insekatske mreže.

Ukoliko se utvrdi prisustvo neke od navedenih štetočina, preporučuje se upotreba registrovanih insekticida.

Takođe, ako se vizuelnim pregledom uoči prisustvo biljaka sa simptomima virusa preporučuje se njihovo uklanjanje i uništavanje van plastenika.

Pre rasađivanja na stalno mesto, rasad postepeno treba privikavati na nove uslove (kaljenje rasada). Ova mera se sastoji u sve jačem provetravanju i snižavanju temperature, uz tretiranje rasada 0,5% rastvorom kalijum sulfata. Sa kaljenjem treba početi dve nedelje pre rasađivanja.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 2.3.2023 ‎(1)
Zaštita rasada2.3.2023 15:28Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Tripsi (thrips spp); Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus)

Na području delovanja RC Niš u toku je proizvodnja rasada paprike i paradajza. Ove dve dominantne biljne vrste u plasteničkoj proizvodnji na našem području se nalaze u različitim fazama razvoja: od setve, nicanja, razvoja listova pa do pikiranja rasada.

Preporuka  proizvođačima rasada povrća u ovom momentu je da redovno obavljaju zdravstvene preglede mladih biljaka na prisustvo štetnih organizama,  jer topli i vlažni uslovi u zaštićenim prostorima kao i gusti sklop biljaka pogoduju njihovom razvoju.

U uslovima kada dnevne temperature vazduha dostižu >10°C, temperatura vazduha u plastenicima raste na  preko 20°C, što uz povećanu vlažnost vazduha pogoduje pojavi i razvoju neželjenih organizama.

U cilju preventivne zaštite mladih biljaka od prouzrokovača poleganja rasada (Phytium spp.)preporuka je upotreba sterilnih kontejnera i supstrata, deklarisanog i zaštićenog semena, redovno provetravanje objekta kako ne bi došlo do kondenzacije na krovnoj konstrukciji i uslova za pojavu bolesti,  neposredno posle setve i pre pikiranja, zalivanje rasada fungicidima  na bazi a.m. propamokarb-hidrohlorid + fosetil-aluminijum u količini 3-6 ml  + 2 l vode/m2.

Ukoliko se vizuelnim pregledom uoči prisustvo biljaka sa simptomima poleganja rasada preporučuje se njihovo uklanjanje i uništavanje van plastenika.

Prema iskustvima iz ranijih godina na našem regionu u proizvodnji paradajza i paprike u zaštićenom prostoru dominantno je prisustvo tripsa (Thisanoptera)  i lisnih vaši (Aphididae).

Lisne vaši su vektori virusa mozaika krastavca (Cucumber mozaic virus - CMV), dok su tripsi vektori virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus – TSWV). Vaši se razvijaju na naličju listova, dok se tripsi nalaze na svim nadzemnim delovima biljaka.

U cilju utvrđivanja prisustva navedenih štetočina u plastenicima, koji su prenosioci virusa, može se vršiti vizuelni pregled mladih biljaka (pregled lista), protresanje biljaka na belu podlogu ili postavljanje žutih i plavih lepljivih ploča direktno iznad biljaka.

U cilju sprečavanja ulaska štetočina u zaštićeni prostor, poželjno je na ulaznim otvorima koristiti insekatske mreže.

Ukoliko se utvrdi prisustvo neke od navedenih štetočina, preporučuje se upotreba registrovanih insekticida.

Takođe, ako se vizuelnim pregledom uoči prisustvo biljaka sa simptomima virusa preporučuje se njihovo uklanjanje i uništavanje van plastenika.

Pre rasađivanja na stalno mesto, rasad postepeno treba privikavati na nove uslove (kaljenje rasada). Ova mera se sastoji u sve jačem provetravanju i snižavanju temperature, uz tretiranje rasada 0,5% rastvorom kalijum sulfata. Sa kaljenjem treba početi dve nedelje pre rasađivanja.

Region: Niš
1 - 10 Next