Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > paprika  

Web Part Page Title Bar image
paprika

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 1.9.2017 ‎(1)
Zaštita paprike1.9.2017 15:53Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Sovice gama (autographa gamma)
Paprike se nalaze u fazi sazrevanja plodova.
Vizuelnim pregledom plodova i celih biljaka na lokalitetu Jasenovo, registrovano je prisustvo sledećih štetočina: 
  • pamukova sovica (Helocoverpa armigera) - jaja na 5% biljaka,
  • kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) - jajna legla na 11%  biljaka 
  • sovica gama (Autographa gamma) - jaja na 13% biljaka
 
Jaje pamukove sovice na plodu paprike
 
Sveže položeno jajno leglo kukuruznog plamenca
 
U toku je polaganje jaja treće generacije kukuruznog plamenca.  S obzirom da su prva jajna legla ove generacije registrovana početkom nedelje, piljenje larvi se očekuje u narednih nekoliko dana.  
U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi navedenih štetočina,posle berbe zrelih plodova,  preporučuje se primena insekticida kratke karence:
  • Affirm 095 SG (a.m. emamektin benzoat) 1,5-2kg/ha - karenca 3 dana
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 30.8.2017 ‎(1)
Nezara viridula u paprikama30.8.2017 15:58Stenica (Nezara viridula)

Na lokalitetima  Mužlja i Lukino Selo, usevi paprike se nalaze u fazi intenzivnog sazrevanja plodova i semena (BBCH 80).

Vizuelnim pregledima useva paprike, registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma povrtne stenice (Nezara viridula).

Prisustvo štetočine uočeno na 18% pregledanih biljaka.

Preporučuje se proizvođačima paprike pregled useva na prisustvo zelene povrtne stenice. Ukoliko se registruje njeno prisustvo preporučuje se primena insekticida. Za suzbijanje ove štetočine nema registrovanih insekticida u našoj zemlji. Preporuka je primena insekticida koji su registrovani u usevu paprike i koji imaju kratku karencu, kao što je:

Glowis CS (hlorpirifos + bifentrin) 1 l/ha -  karenca 7 dana.

   

stariji larveni stupanj     larve na plodu     larve na listu

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 25.8.2017 ‎(1)
Pamukova sovica 25.8.2017 0:51Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

 

U usevima paprike na terenu RC Ruma u toku je intenzivno polaganje jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera), kao i  gama sovice (Autographa gamma).

 

 Na lokalitetu Buđanovci (sorta: Bobita,  faza: sazrevanja plodovaregistruju se:

 -sveža jaja i  jaja pred piljenje pamukove sovice na 28% biljaka

-sveža jaja i  jaja pred piljenje gama sovice na 18% biljaka

 

Jaja pamukove sovice

 

Na lovnim klopkama se beleže visoke brojnosti pamukove sovice (Helicoverpa armigera). U narednom periodu, s obzirom na najavljene visoke temperature, očekuje se još intenzivnije polaganje jaja kao i piljenje larvi.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva paprike. Ukoliko se uočava značajnije prisustvo jaja pamukove sovice, kao štetočine ploda, treba sprovesti mere zaštite (najbolje na početku piljenja larvi). Tretman obaviti nakon berbe zrelih plodova insekticidima  sa kratkom karencom, kao što je: Affirm 095-SG  (a.m. emamektin-benzoat) 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana).

 

Osim paprike i paradajza, u ovom periodu godine, ova štetočina se redovno javlja i čini štete na generativnim organima postrnih useva, u kojima se takođe preporučuje pregled biljaka na prisustvo ove štetočine i  primena registrovanih insekticida na početku piljenja larvi.

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 24.8.2017 ‎(2)
Zaštita paprike24.8.2017 14:57Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na punktu Banatski Brestovac, RC Pančevo, usevi paprike nalaze se u fenofazi sazrevanja plodova (BBCH 87 - 70).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 40% biljaka.

Jaja pamukove sovice:

Preporučuje se proizvođačima obilazak useva radi registrovanja prisustva ove štetočine. Ukoliko se registruje  prisustvo jaja pamukove sovice, nakon berbe zrelih plodova sprovesti mere zaštite primenom  insekticida:

 Affirm 095-SG  (a.m. emamektin-benzoat) 1,5-2 kg/ha + okvašivač, karenca 3 dana

Region: Pančevo
Tretman u paprikama24.8.2017 12:05Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Zrenjanin, lokaliteti Lukino selo i Mihajlovo, usevi paprike se nalaze u fazi sazrevanja ploda (BBCH 87 – 70 % plodova pokazuje tipičnu boju zrelog ploda).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 30% biljaka.

Na lovnim klopkama se i dalje beleži visoka brojnost navedene štetočine, a s obzirom na najavljene visoke temperature, u narednom periodu se očekuje intenzivnije polaganje jaja kao i piljenje larvi.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i nakon berbe zrelih plodova tretman obave preparatom:

Affirm (a.m. emamektin – benzoat) 1, 5 – 2 kg / ha  (karenca 3 dana).

jaja pamukove sovice

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 23.8.2017 ‎(2)
Zaštita paprike 23.8.2017 15:03Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)
Na području delovanja RC Kikinda, usevi paprike na otvorenom nalaze se u fazi sazrevanja plodova (BBCH 73  treći plod na glavnom stablu dostigao tipičnu veličinu i oblik).
 
 
 
Na feromonskim klopkama i svetlosnim lampama beleže se visoke brojnosti pamukove sovice (Helicoverpa armigera).
Vizuelnim pregledom useva paprike, registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice u indeksu napada 9,5.
 
 
 
Preporuka proizvođačima je da pregledaju useve paprike i ukoliko registruju jaja pamukove sovice da sprovedu hemijske mere zaštite na početku piljenja larvi sa insekticidom Affirm (a.m. emamektin-benzoat) u količini 1,5 do 2 kg/ha.
Karenca preparata je 3 dana.
 
Region: Kikinda
Zaštita paprike23.8.2017 14:54Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na lokalitetu u Ruskom Krsturu u usevu paprike, koja se nalazi u fenofazi po BBCH skali 87 (70% plodova zrelo), vizuelnim pregledom registrovana su sveže položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u indeksu napada 18.

Najveći broj položenih jaja uočen je na plodovima, i to po nekoliko na jednom plodu, kao i na listovima i lisnim drškama i stablu.

S obzirom da se konstantno registruju visoki ulovi imaga pamukove sovice na klopkama i da su za naredni period najavljene  visoke temperature, očekuje se još intenzivnije polaganje jaja kao i piljenje larvi. 

Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima da posle berbe zrelih plodova a u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove koji će tek dozreti, izvrše tretman insekticidom kratke karence npr. Affirm 095 SG (a.m.emamektin benzoat) 1,5-2kg/ha  (karenca 3 dana).

berba paprike u toku

jaje jaje pamukove sovice na licu lista paprrike

jaje pamukove sovice položeno kod peteljke paprike

dva jaja položena na jednom plodu od pamukove sovice

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 16.8.2017 ‎(1)
Zaštita paprike16.8.2017 17:54Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

RC Subotica-paprika

Usevi paprike se nalaze u fenofazi prvi do drugi plod na glavnom stablu dostigao tipičnu veličinu i oblik ( od 71 do 73 BBCH). 

Vizuelnim pregledom useva  registrovano je prisustvo položenih jaja pamukove sovice -Helicoverpa armigera na listovima  u indeksu napada 6.

Na svim lokalitetima se u klopkama lovi imago ove štetočine u velikom broju, te se u narednim danima očekuje intenzivnije polaganje jaja i piljenje larvi.

Preporuka:

Zaštita useva sa insekticidima na bazi:

·         hlorantraniliprol  Coragen 20 SC 0,2  l/ha ili

·         hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin  Ampligo 150 ZC 0,25 l/ha.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 14.8.2017 ‎(3)
Zaštita paprike14.8.2017 22:42Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi paprike na otvorenom nalaze se u fazi  (BBCH 72 - 73 ; drugi, treći plod na glavnom stablu dostigao tipičnu veličinu i oblik).

Vizuelnim pregledom useva paprike sorta Belo Uvo, lokalitet Leskovac, registrovano je prisustvo položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na listovima i plodovima u indeksu napada 7.

U narednom periodu očekuje se intenzivno piljenje larvi iz položenih jaja. Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo položenih jaja primena nekog od navedenih preparata na početku piljenja larvi:

Avaunt 15 EC ( a.m. indoksakarb ) 0,25 l/ha

Ampligo 150 ZC ( a.m. hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin ) 0,25 l/ha

jaja H. armigera na listovima i plodovima paprike

jaja H. armigera na listovima i plodovima paprike

Region: Leskovac
Tretman u paprikama i kukuruzu šećercu14.8.2017 16:13Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Zrenjanin, vizuelnim pregledom useva paprike i kukuruza šećerca, registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Usev

% biljaka sa položenim jajima pamukove sovice

Lukićevo

Kukuruz šećerac

16

Lukino selo

Paprika

12

Mihajlovo

Paprika

17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U prethodnom periodu na svetlosnim lovnim lampama i feromonskim klopkama beleži se visoka brojnost navedene štetočine, a u narednim danima očekuje se intenzivno piljenje larvi, te je preporuka proizvođačima da tretman obave preparatom:

Ampligo 150 ZC (a.m.hlorantraniliprol + lambda – cihalotrin) 0, 25 l /ha

Voditi računa o karenci preparata.

kukuruz

   

jaje na stablu                          jaje na svili

paprika

  

jaje na licu lista                    jaje na plodu

 

Region: Zrenjanin
1 - 10 Next