Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > paprika  

Web Part Page Title Bar image
paprika

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 1.9.2017 ‎(1)
Zaštita paprike1.9.2017 15:53Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Sovice gama (autographa gamma)
Paprike se nalaze u fazi sazrevanja plodova.
Vizuelnim pregledom plodova i celih biljaka na lokalitetu Jasenovo, registrovano je prisustvo sledećih štetočina: 
  • pamukova sovica (Helocoverpa armigera) - jaja na 5% biljaka,
  • kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) - jajna legla na 11%  biljaka 
  • sovica gama (Autographa gamma) - jaja na 13% biljaka
 
Jaje pamukove sovice na plodu paprike
 
Sveže položeno jajno leglo kukuruznog plamenca
 
U toku je polaganje jaja treće generacije kukuruznog plamenca.  S obzirom da su prva jajna legla ove generacije registrovana početkom nedelje, piljenje larvi se očekuje u narednih nekoliko dana.  
U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi navedenih štetočina,posle berbe zrelih plodova,  preporučuje se primena insekticida kratke karence:
  • Affirm 095 SG (a.m. emamektin benzoat) 1,5-2kg/ha - karenca 3 dana
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 30.8.2017 ‎(1)
Nezara viridula u paprikama30.8.2017 15:58Stenica (Nezara viridula)

Na lokalitetima  Mužlja i Lukino Selo, usevi paprike se nalaze u fazi intenzivnog sazrevanja plodova i semena (BBCH 80).

Vizuelnim pregledima useva paprike, registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma povrtne stenice (Nezara viridula).

Prisustvo štetočine uočeno na 18% pregledanih biljaka.

Preporučuje se proizvođačima paprike pregled useva na prisustvo zelene povrtne stenice. Ukoliko se registruje njeno prisustvo preporučuje se primena insekticida. Za suzbijanje ove štetočine nema registrovanih insekticida u našoj zemlji. Preporuka je primena insekticida koji su registrovani u usevu paprike i koji imaju kratku karencu, kao što je:

Glowis CS (hlorpirifos + bifentrin) 1 l/ha -  karenca 7 dana.

   

stariji larveni stupanj     larve na plodu     larve na listu

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 25.8.2017 ‎(1)
Pamukova sovica 25.8.2017 0:51Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

 

U usevima paprike na terenu RC Ruma u toku je intenzivno polaganje jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera), kao i  gama sovice (Autographa gamma).

 

 Na lokalitetu Buđanovci (sorta: Bobita,  faza: sazrevanja plodovaregistruju se:

 -sveža jaja i  jaja pred piljenje pamukove sovice na 28% biljaka

-sveža jaja i  jaja pred piljenje gama sovice na 18% biljaka

 

Jaja pamukove sovice

 

Na lovnim klopkama se beleže visoke brojnosti pamukove sovice (Helicoverpa armigera). U narednom periodu, s obzirom na najavljene visoke temperature, očekuje se još intenzivnije polaganje jaja kao i piljenje larvi.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva paprike. Ukoliko se uočava značajnije prisustvo jaja pamukove sovice, kao štetočine ploda, treba sprovesti mere zaštite (najbolje na početku piljenja larvi). Tretman obaviti nakon berbe zrelih plodova insekticidima  sa kratkom karencom, kao što je: Affirm 095-SG  (a.m. emamektin-benzoat) 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana).

 

Osim paprike i paradajza, u ovom periodu godine, ova štetočina se redovno javlja i čini štete na generativnim organima postrnih useva, u kojima se takođe preporučuje pregled biljaka na prisustvo ove štetočine i  primena registrovanih insekticida na početku piljenja larvi.

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 24.8.2017 ‎(2)
Zaštita paprike24.8.2017 14:57Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na punktu Banatski Brestovac, RC Pančevo, usevi paprike nalaze se u fenofazi sazrevanja plodova (BBCH 87 - 70).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 40% biljaka.

Jaja pamukove sovice:

Preporučuje se proizvođačima obilazak useva radi registrovanja prisustva ove štetočine. Ukoliko se registruje  prisustvo jaja pamukove sovice, nakon berbe zrelih plodova sprovesti mere zaštite primenom  insekticida:

 Affirm 095-SG  (a.m. emamektin-benzoat) 1,5-2 kg/ha + okvašivač, karenca 3 dana

Region: Pančevo
Tretman u paprikama24.8.2017 12:05Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Zrenjanin, lokaliteti Lukino selo i Mihajlovo, usevi paprike se nalaze u fazi sazrevanja ploda (BBCH 87 – 70 % plodova pokazuje tipičnu boju zrelog ploda).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 30% biljaka.

Na lovnim klopkama se i dalje beleži visoka brojnost navedene štetočine, a s obzirom na najavljene visoke temperature, u narednom periodu se očekuje intenzivnije polaganje jaja kao i piljenje larvi.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i nakon berbe zrelih plodova tretman obave preparatom:

Affirm (a.m. emamektin – benzoat) 1, 5 – 2 kg / ha  (karenca 3 dana).

jaja pamukove sovice

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 23.8.2017 ‎(2)
Zaštita paprike 23.8.2017 15:03Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)
Na području delovanja RC Kikinda, usevi paprike na otvorenom nalaze se u fazi sazrevanja plodova (BBCH 73  treći plod na glavnom stablu dostigao tipičnu veličinu i oblik).
 
 
 
Na feromonskim klopkama i svetlosnim lampama beleže se visoke brojnosti pamukove sovice (Helicoverpa armigera).
Vizuelnim pregledom useva paprike, registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice u indeksu napada 9,5.
 
 
 
Preporuka proizvođačima je da pregledaju useve paprike i ukoliko registruju jaja pamukove sovice da sprovedu hemijske mere zaštite na početku piljenja larvi sa insekticidom Affirm (a.m. emamektin-benzoat) u količini 1,5 do 2 kg/ha.
Karenca preparata je 3 dana.
 
Region: Kikinda
Zaštita paprike23.8.2017 14:54Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na lokalitetu u Ruskom Krsturu u usevu paprike, koja se nalazi u fenofazi po BBCH skali 87 (70% plodova zrelo), vizuelnim pregledom registrovana su sveže položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u indeksu napada 18.

Najveći broj položenih jaja uočen je na plodovima, i to po nekoliko na jednom plodu, kao i na listovima i lisnim drškama i stablu.

S obzirom da se konstantno registruju visoki ulovi imaga pamukove sovice na klopkama i da su za naredni period najavljene  visoke temperature, očekuje se još intenzivnije polaganje jaja kao i piljenje larvi. 

Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima da posle berbe zrelih plodova a u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove koji će tek dozreti, izvrše tretman insekticidom kratke karence npr. Affirm 095 SG (a.m.emamektin benzoat) 1,5-2kg/ha  (karenca 3 dana).

berba paprike u toku

jaje jaje pamukove sovice na licu lista paprrike

jaje pamukove sovice položeno kod peteljke paprike

dva jaja položena na jednom plodu od pamukove sovice

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 16.8.2017 ‎(1)
Zaštita paprike16.8.2017 17:54Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

RC Subotica-paprika

Usevi paprike se nalaze u fenofazi prvi do drugi plod na glavnom stablu dostigao tipičnu veličinu i oblik ( od 71 do 73 BBCH). 

Vizuelnim pregledom useva  registrovano je prisustvo položenih jaja pamukove sovice -Helicoverpa armigera na listovima  u indeksu napada 6.

Na svim lokalitetima se u klopkama lovi imago ove štetočine u velikom broju, te se u narednim danima očekuje intenzivnije polaganje jaja i piljenje larvi.

Preporuka:

Zaštita useva sa insekticidima na bazi:

·         hlorantraniliprol  Coragen 20 SC 0,2  l/ha ili

·         hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin  Ampligo 150 ZC 0,25 l/ha.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 14.8.2017 ‎(3)
Zaštita paprike14.8.2017 22:42Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi paprike na otvorenom nalaze se u fazi  (BBCH 72 - 73 ; drugi, treći plod na glavnom stablu dostigao tipičnu veličinu i oblik).

Vizuelnim pregledom useva paprike sorta Belo Uvo, lokalitet Leskovac, registrovano je prisustvo položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na listovima i plodovima u indeksu napada 7.

U narednom periodu očekuje se intenzivno piljenje larvi iz položenih jaja. Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo položenih jaja primena nekog od navedenih preparata na početku piljenja larvi:

Avaunt 15 EC ( a.m. indoksakarb ) 0,25 l/ha

Ampligo 150 ZC ( a.m. hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin ) 0,25 l/ha

jaja H. armigera na listovima i plodovima paprike

jaja H. armigera na listovima i plodovima paprike

Region: Leskovac
Tretman u paprikama i kukuruzu šećercu14.8.2017 16:13Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Zrenjanin, vizuelnim pregledom useva paprike i kukuruza šećerca, registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Usev

% biljaka sa položenim jajima pamukove sovice

Lukićevo

Kukuruz šećerac

16

Lukino selo

Paprika

12

Mihajlovo

Paprika

17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U prethodnom periodu na svetlosnim lovnim lampama i feromonskim klopkama beleži se visoka brojnost navedene štetočine, a u narednim danima očekuje se intenzivno piljenje larvi, te je preporuka proizvođačima da tretman obave preparatom:

Ampligo 150 ZC (a.m.hlorantraniliprol + lambda – cihalotrin) 0, 25 l /ha

Voditi računa o karenci preparata.

kukuruz

   

jaje na stablu                          jaje na svili

paprika

  

jaje na licu lista                    jaje na plodu

 

Region: Zrenjanin
Zaštita paprike14.8.2017 13:56Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Sovica gama (Autographa gamma)
Usevi  paprike se nalaze u fazi razvoja ploda - drugi, treći plod na glavnom stablu je dostigao tipičnu veličinu (BBCH 72-73).
Vizuelnim pregledom useva paprike na lokaliteu Jasenovo registruju se položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 14% biljaka i jaja sovice gama (Autographa gamma) na 6% biljaka.
 
Jaje sovice gama
 
Proizvođačima se preporučuje pregled useva  i ukoliko se registruje prisustvo položenih jaja  preporučuje se primena insekticida ovicidno larvicidnog delovanja na početku piljenja larvi:
  • Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol+lambda cihalotrin) 0,25l/ha
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 13.8.2017 ‎(1)
Zaštita paprike i paradajza13.8.2017 16:08Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na terenu RC Senta,  usevi paprike i paradajza se nalaze u fenofazi drugi do treći plod na glavnom stablu dostigao tipičnu veličinu i oblik (72-73 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva  registrovano je prisustvo položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na listovima i na plodovima u indeksu napada do 39.

jaje na listu paprika

jaje na plodu paradajza

 

U narednim danima se očekuje intenzivno piljenje larvi.

Proizvođačima paprike i paradajza se preporučuje zaštita useva primenom preparata ovicidno larvicidnog delovanja

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u koncentraciji 0,02 % ili

Ampligo 150 ZC (a.m.hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) u dozi od 0,25 l/ha.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 11.8.2017 ‎(6)
Zaštita paprike 11.8.2017 23:38Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria)

Vizuelnim pregledom useva paprike na punktovima Sombor (Toplana) , Stapar i Bezdan registrovali smo prisustvo položenih jaja pamukove sovice Helicoverpa armigera na listovima i plodovima, u indexu napada od 2-5 (jaja prisutna na 8-20 % biljaka ). Na pregledanim biljkama dominiraju sveže položena jaja.

velika slika

S obzirom da na svetlosnim lampama i feromonskim klopkama registrujemo povećanje brojnosti imaga pamukove sovice kao i visoke temperature, u narednom periodu očekujemo intenzivnije polaganje jaja kao i piljenje larava iz položenih jaja .

Stoga  poljoprivrednim proizvođačima u cilju zaštite useva , preporučujemo primenu  preparata ovicidno larvicidnog delovanja Coragen 20 SC ( a.m. hlorantraniliprol ) u koncentraciji 0,02 %.

 

Region: Sombor
Zaštita paprike11.8.2017 23:37Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Sovica gama (Autographa gamma)

Redovnim vizuelnim pregledom useva paprike, na terenu RC Ruma registruje se polaganje novih  jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) kao i jaja pamukove i gama sovice (Helicoverpa armigera i Autographa gamma).

U usevu se uočavaju i parazitirana jajna legla kukuruznog plamenca parazitnom osicom Trichogramma sp.

datum pregleda

jaja pamukove sovice

jaja gama   sovice

jajna legla k. plamenca

parazitirana jajna legla k. plamenca

04.08.

4% biljaka

12% biljaka

5% biljaka

1% biljaka

08.08.

5% biljaka

9% biljaka

2% biljaka

1% biljaka

11.08.

5% biljaka

9% biljaka

2% biljaka

2% biljaka

Ukupno:

14% biljaka

30% biljaka

9% biljaka

         4% biljaka

 

Proizvođačima se preporučuje pregled parcela pod paprikom I ukoliko se registruju jaja sovica, zaštititi   useve insekticidom ovicidno-larvicidnog, odnosno larvicidnog delovanja:

 

  • Ampligo 150 SC (a.m. hlorantraniliprol + lambda cihalotrin) 0,25 l/ha
  • Avaunt 15-EC (a.m.indoksikarb) 0,25 l/ha 

 

Region: Ruma
Zaštita paprike11.8.2017 21:06Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)
Usevi paprike, na području delovanja RC Bačka Topola (lokaliteti Lovćenac, Njegoševo, Stara Moravica) nalaze se u fazi razvoja ploda.Vizuelnim pregledima utvrđeno je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) , na 17-21% pregledanih biljaka.Na svetlosnim lovnim lampama i u feromonskim klopkama beleže se povećane brojnosti imaga ove štetne vrste.
  
 
Preporuka za proizvođače:u toku je intenzivno polaganje jaja i početak piljenja gusenica pamukove sovice. Pregledati useve paprike i na početku piljenja larvi primeniti insekticid ovicidno-larvicinog delovanja :
  • Ampligo 150 ZC (a.m.hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha
Region: Bačka Topola
Zaštita paprike i kukuruza11.8.2017 12:40Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Novi Sad na feromonskim klopkama i svetlosnim lovnim lampama beleže se povećani ulovi imaga pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

Pamukova sovica je polifagna štetočina. Pored paprike napada i kukuruz, boraniju, paradajz i druge kulture. Najviše su ugroženi postrni usevi koji imaju mlado i sveže tkivo.

Vizuelnim pregledima useva paprike, koja se nalazi u fazi razvoja ploda i kukuruza šećerca, koji se nalazi u fazi od 9 i više listova pa do faze klipovi zreli za berbu, registrovano je prisustvo jaja ove štetočine.

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Usev

Sorta/Hibrid

% biljaka sa položenim jajima pamukove sovice

Despotovo

Paprika

Slonovo uvo

16

 

Kukuruz šećerac

Enerprajz

8-25

Gospođinci

Paprika

Slonovo uvo

15

 

U toku je početak piljenja larvi pamukove sovice.

Preporučuju se hemijske mere zaštite insekticidom ovicidno-larvicidnog delovanja na bazi aktivnih materija hlorantraniliprol + lamdba-cihalotrin (Ampligo 150 ZC) 0,25 l/ha.

U kukuruzu šećercu koji će se brati za 7 dana ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

Region: Novi Sad
Zaštita paprike11.8.2017 10:33Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)
Na području delovanja RC Kikinda,  usevi paprike na otvorenom nalaze se u fazi ( BBCH 72-73 ; drugi, treći plod na glavnom stablu dostigao tipičnu veličinu i oblik ).
 
 
Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo položenih jaja pamukove sovice ( Helicoverpa armigera ), a indeks napada iznosi 12,14 %.
 
Pregledom useva utvrđeno je da su jaja položena na  listove kao i na  plodove paprike.
Pregledom nije registrovano prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca.
 
 
 
 
Prethodnih dana na feromonskim klopkama i svetlosnim lampama beleže se visoki ulovi pamukove sovice, a obzirom na temperature u narednim danima se očekuje piljenje larvi.
 
Proizvođačima paprike se preporučuje zaštita useva primenom preparata ovicidno larvicidnog delovanja Coragen 20 SC ( a.m. hlorantraniliprol ) u koncentraciji 0,02 %.
Region: Kikinda
Zaštita paprike11.8.2017 8:16Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Pančevo, lokalitet Sakule, vizuelnim pregledom utvrđeno je da se usevi paprike nalaze u fenofazi (BBCH 71- 72) prva do druga grupa plodova dostigla tipičnu veličinu.

Pregledom useva paprike registrovano je prisustvo jaja  pamukove sovice (Helicoverpa armigera ) na listovima u indeksu napada 4.

U narednom periodu, najavljene visoke dnevne  temperature, očekujemo i  intenzivnije polaganje jaja kao i piljenje larvi .

U cilju sprečavanja oštećenja plodova, preporuka proizvođačima je da nakon obavljene berbe zrelih plodova, tretman obave preparatom:

Coragen 20-SC (a.m. hlorantraniliprol)   0,1-0,15 l/ha

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 8.8.2017 ‎(3)
Zaštita paprike8.8.2017 21:49Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Smederevo, lokalitet Šalinac, vizuelnim pregledom utvrđeno je da se usevi paprike nalaze u fenofazi (BBCH 71- 72) prva do druga grupa plodova dostigli tipičnu veličinu.

Pregledom useva paprike registrovano je prisustvo jaja  pamukove sovice (Helicoverpa armigera ) na listovima u indeksu napada 1,5.

jaje na listu paprike

U narednih nekoliko dana očekuje se piljenje larvi.

Preporuka povrtarima je da obiđu parcele u cilju utvrđivanja prisustva pamukove sovice i da na početku piljenja larvi izvrše insekticidni tretman  preparatom:

 

Coragen 20-SC (a.m. hlorantraniliprol)  u dozi od  0,1-0,15 l/ha.

Region: Smederevo
Zaštita paprike8.8.2017 20:49Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na lokalitetu u Ruskom Krsturu, u usevu paprike na otvorenom polju (BBCH 73- treća grupa plodova), vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo:

1.       Sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca, Ostrinia nubilalis, u indeksu napada 2,25 i

2.       Sveže položena jaja pamukove sovice, Helicoverpa armigera, u indeksu napada 5.

U narednih nekoliko dana očekuje se piljenje larvi. Ukoliko je od prethodnog tretmana prošlo više od 10 dana, preporučuje se zaštita useva paprike  insekticidom ovicidno larvicidnog delovanja, Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) 0,02% koji ne utiče na mortalitet parazitoidne osice, Trichogramma spp.

 

 

sveže položeno jaje pamukove sovice na plodu paprike

jajno leglo kukuruznog plamenca

parazitirano jajno leglo kukuruznog plamenca

Region: Vrbas
Tretman u paprikama- Trips spp.8.8.2017 12:19Tripsi (thrips spp)

Na području RC Pančevo usevi paprike u  plasteničkoj proizvodnji na lokalitetima Pančevo i Sefkerin nalaze se u fazi cvetanja i razvoja plodova (BBCH 74 – 77).

 Vizuelnim pregledom biljaka paprike registrovao je prisustvo tripsa u cvetu (Thrips spp.) u indeksu napada 17.

Pored direktnih šteta usled ishrane (naročito kod belih sorti), veoma značajne su i indirektne štete koje prouzrokuju tripsi kao vektori virusa. Preporučuje se pregled biljaka na prisustvo tripsa i ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo mere zaštite sprovesti nakon berbe insekticidom

Laser 240 SC (a.m.spinosad) 0, 4 l/ha.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 4.8.2017 ‎(1)
Tretman u paprikama- Trips spp.4.8.2017 16:47Tripsi (thrips spp)

Na teritoriji RC Zrenjanin, lokalitet Mihajlovo i Lukino selo, usevi paprike se nalaze u fazi razvoja ploda (BBCH 74 – 77).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo tripsa (Thrips spp), u indexu napada 5, 25.

U cilju sprečavanja oštećenja plodova, preporuka proizvođačima je da nakon obavljene berbe zrelih plodova, tretman obave preparatom:

Laser 240 SC (a.m.spinosad) 0, 4 l / ha

Prilikom tretmana voditi računa o karenci preparata.

  

tripsi u cvetu                          trips spp.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 2.8.2017 ‎(1)
Zaštita paprike2.8.2017 18:53Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Kruševac lokalitet Konjuh ,vizuelnim pregledom utvrđeno je da se usevi paprike nalaze u fenofazi ( BBCH 71- 72 )- prva do druga grupa plodova dostigli tipičnu veličinu.

usev paprike

Pregledom useva parike registrovano je prisustvo jaja  pamukove sovice (Helicoverpa armigera ) na listovima u indeksu napada 3.

 
 
 

U narednom periodu najavljene su  visoke dnevne  temperature, pa se očekuje  intenzivnije polaganje jaja kao i piljenje larvi . Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva jaja i larvi.  Preporučuje se insekticidni tretman nekim od preparata:

 Ampligo 150 SC (a.m. hlorantraniliprol + lambda cihalotrin) 0,25 l/ha    ili

 Coragen 20-SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha.

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 1.8.2017 ‎(3)
Zaštita paprike1.8.2017 17:33Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Leskovac usevi paprike nalaze se u fenofazi; prva do druga grupa plodova dostigli tipičnu veličinu ( BBCH 71- 72 ).

Vizuelnim pregledom useva paprike sorta Belo Uvo, lokalitet Leskovac, registrovana su sveže položena  jaja pamukove sovice ( Helicoverpa armigera  ) na listovima i plodovima u indeksu napada  6,5.  Visoke dnevne temperature ubrzaće embrionalni razvoj jaja. Proizvođačima paprike se preporučuje pregled useva i hemijski tretman na početku piljenja larvi insekticidom ovicidno–larvicidnog delovanja:

Coragen 20SC ( hlorantraniliprol ) 0,1 – 0,15 l/ha

Zbog visokih dnevnih temperatura tretman obaviti u večernjim satima.

Helicoverpa armigera - jaja na plodu i listu paparike

Helicoverpa armigera - jaja na plodu i listu paprike

Region: Leskovac
Kukuruzna/pamukova sovica(Helicoverpa armigera) na paprici1.8.2017 12:20Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)
RC Bačka Topola vrši redovan pregled useva paprike (lokalitet Lovćenac) na prisustvo pamukove sovice;
Prošlo je desetak dana od poslednjeg tretmana i potrebno je ponovo pregledati useve paprike jer se  nalaze  novopoložena jaja helicoverpe na listu i plodu.Paprika se nalazi u fazi:prva do druge grupe plodova dostigli tipičnu veličinu(71-72 BBCH)
Vizuelnim pregledom paprike je utvrđeno prisustvo jaja pamukove sovice na  25-30% biljaka;
 
Jaje Helicoverpe armigere
na listu paprike
 
Jaje pamukove sovice
 
Preporuka za proizvođače:
Preporučuje se hemijski tretman sa nekim od sledećih insekticida kako ne bi došlo do ubušivanja ispilelih larvi u već formirane plodove i s obzirom na vreme primene treba voditi računa o karenci primenjenog preparata;
 
-Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) 0,1-0,2 l/ha
-Ampligo 150 SC (a.m.hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin)0,25 l/ha
 
 
 
 
 
 
 
Region: Bačka Topola
(More Items...)