Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > mrkva  

Web Part Page Title Bar image
mrkva

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 26.5.2020 ‎(1)
Zaštita mrkve26.5.2020 15:27Crna pegavost mrkve (alternaria spp)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi mrkve (rok setve prva dekada marta) se nalaze u fazi sedam do devet pravih listova razvijeno  (BBCH 17 – 19).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.) na 8 % biljaka.

Takođe, uslovi su veoma povoljni i za razvoj prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria dauci, Alternaria radicina). Preporuka proizvođačima je da izvrše zaštitu mrkve od navedenih prouzrokovača bolesti primenom registrovanog fungicida :

Ortiva Opti 480 SC (hlorotalonil+azoksistrobin) 2-2,5 l/ha.

    rđa na listu

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 23.9.2019 ‎(1)
Zaštita mrkve23.9.2019 15:53Pepelnica na mrkvi (erysiphae heraclei)

Na teritoriji RC Pančevo, lokalitet Debeljača, usevi mrkve se nalaze u fazi razvoja korena, koren dostigao 30% od krajnjeg prečnika (BBCH - 43).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma pepelnice mrkve (Erysiphe heraclei). Simptomi u vidu beličaste prevlake prisutni su na listovima i lisnim drškama na do 18% biljaka.

U narednom periodu najavljuje se toplije vreme, što će pogodovati razvoju ovog patogena.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruju simptomi pepelnice, primena hemijskih mera zaštite fungicidom:

Signum (a.m.boskalid + piraklostrobin) 0,75 l/ha.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 16.9.2019 ‎(1)
Zaštita mrkve 16.9.2019 13:32Pepelnica na mrkvi (erysiphae heraclei); Crna pegavost lista mrkve (alternaria radicina/ dauci)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi mrkve se nalaze u fazi razvoja korena, koren dostigao 50% od krajnjeg prečnika (BBCH 45).

Faza mrkve

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma pepelnice mrkve (Erysiphe heraclei) i crne pegavosti lista mrkve (Alternaria dauci) na do 5% biljaka.

simptom pepelnice na listovima mrkve

S obzirom na povoljne uslove za razvoj ovih patogena u proteklom periodu kao i prognozirane temperature i činjenicu da se usevi navodnjavaju kišenjem, preporuka je da se u usevima gde su registrovani simptomi sprovede fungicidni tretman u cilju zaštite lisne mase i neometanog razvoja korena:

Signum (a.m.boskalid + piraklostrobin) 0,75 l/ha.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 29.8.2019 ‎(1)
Zaštita mrkve29.8.2019 13:38Crna pegavost mrkve (alternaria spp)

Na teritoriji RC Pančevo, lokaliteti  Debeljača, Opovo i Kovačica, usevi mrkve se nalaze u fazi od razvoja lista do početka razvoja korena (BBCH 19 – 41).

 

  

Sunčani periodi sa pljuskovitim kišama i duže zadržavanje jutarnje rose na listovima, stvaraju povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem crne pegavosti lista mrkve (Alternaria dauci).

 

U cilju očuvanja lisne mase, preporuka proizvođačima je da sprovedu preventivni tretman nekim od fungicida:

 

Ortiva opti 480 SC (a.m. hlorotalonil + azoksistrobin) 2-2,5 l/ha ili

Signum (boskalid + pirakostrobin) 0,75/ha.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 28.8.2019 ‎(1)
Zaštita mrkve28.8.2019 14:27Crna pegavost mrkve (alternaria spp)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi mrkve se nalaze u fazi od razvoja lista do početka razvoja korena (BBCH 19 – 41).

                        

                           Faza mrkve

Temperaturna kolebanja i duže zadržavanje jutarnje rose na listovima mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem crne pegavosti lista mrkve (Alternaria dauci).

Navedeni patogen na listovima prouzrokuje pojavu crnih pega, najpre na obodu lista, a zatim se pege šire i na lisne drške, usled čega dolazi do propadanja lisne mase, a kasnije i do retrovegetacije, što za posledicu ima gubitak slasti i smanjenje prinosa.

U cilju očuvanja novoizrasle lisne mase, preporuka proizvođačima je da sprovedu preventivni tretman preparatom:

Ortiva opti 480 SC (a.m. hlorotalonil + azoksistrobin) 2-2,5 l/ha.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 15.8.2019 ‎(1)
Zaštita mrkve15.8.2019 13:54Crna pegavost mrkve (alternaria spp)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi mrkve se nalaze u fazi razvoja lista, peti list razvijen (BBCH 15).

 

 fenofaza razvoja

Zbog temperaturnih kolebanja i dužeg zadržavanja jutarnje rose na listovima proizvođačima se preporučuje preventivni tretman u cilju sprečavanja pojave simptoma prouzrokovača crne pegavosti lista (Alternaria dauci) preparatom:

Mankogal 80 (a.m. mankozeb) 2 kg/ha.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 12.7.2019 ‎(1)
Zaštita mrkve12.7.2019 14:45Crna pegavost mrkve (alternaria spp)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi mrkve se nalaze u fazi razvoja vegetativnog dela biljke koji se koristi za berbu, koren dostigao od 70 do 80% od krajnjeg prečnika (BBCH 47-48).

Vizuelnim pregledom useva registrovani su simptomi crne pegavosti lista (Alternaria dauci) na do 30% biljaka. Nestabilne vremenske prilike koje su u najavi za naredni period mogu dovesti do daljeg širenja simptoma pomenutog patogena.

U cilju zaštite mrkve preporučuje se primena kombinacije registrovanih fungicida:

Quadris (a.m. azoksistrobin) 1 l/ha

+

Mankogal 80 (a.m. mankozeb) 2 kg/ha.

 

 Simptom crne pegavosti lista

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 4.6.2019 ‎(1)
Zaštita mrkve4.6.2019 15:02SVI; Crna pegavost lista mrkve (alternaria radicina/ dauci)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi mrkve se nalaze u fazi od razvoja lista do početka razvoja korena (BBCH 17 – 41).

                   

                          Faza mrkve

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma rđe na 14% biljaka.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju simptome navedenog patogena sprovedu hemijske mere zaštite fungicidima.

Takođe, uslovi su veoma povoljni i za razvoj prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria dauci, Alternaria radicina). Preporučuje se primena sledećeg fungicida:

Ortiva Opti 480 SC (a.m. hlorotalonil + azoksistrobin) 2-2,5 l/ha.

   

Rđa na listu                  uredospore

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 20.9.2018 ‎(1)
Tretman u mrkvi i peršunu20.9.2018 14:24Pepelnica na mrkvi (erysiphae heraclei)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi mrkve i peršuna iz postrne setve se nalaze u fazi razvoja korena (BBCH 43-45: koren dostigao 30 do 50% krajnjeg prečnika).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma pepelnice (prouzrokovač Erysiphe heraclei) na listovima i lisnim drškama.

Simptomi u vidu beličaste prevlake od sporonosnih organa gljive prisutni su na listovima I lisnim drškama na do 21% biljaka.

U cilju očuvanja lisne mase, preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko  registruju simptome ovog patogena, sprovedu fungicidni tretman nekim od registrovanih preparata:

Signum (a.m.boskalid+piraklostrobin) 0,75 kg/ ha, karenca 14 dana

Qvadris (a.m.azoksistrobin) 1 l/ha, karenca 7 dana

Ortiva Opti 480 SC(hlorotalonil + azoksistrobin) 2 l/ha, karenca 14 dana.

      

 Faza useva          Simptom pepelnice

Region: Zrenjanin