Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kupus  

Web Part Page Title Bar image
kupus

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 18.7.2019 ‎(1)
Zaštita kupusa18.7.2019 10:17Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Mali kupusar (pieris rapae)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi kupusa za letnju proizvodnju se nalaze u fazi razvoja listova, razvijeno osam do devet listova (BBCH 18 – 19).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovana su položena jaja na 10% biljaka i ispiljenje larve kupusovog moljca (Plutella xylostella) na 18% pregledanih biljaka. U toku je piljenje larvi V generacije ove štetočine.

Takođe, tokom vizuelnih pregleda, registrovana su i položena jaja malog kupusara (Pieris rapae) na 28% pregledanih biljaka.

U cilju zaštite kupusa, proizvođačima se preporučuju hemijske mere zaštite insekticidom  larvicidno-ovicidnog delovanja:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha.

larva kupusovog moljca

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 17.7.2019 ‎(1)
Zaštita kupusa17.7.2019 13:42Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na teritoriji RC Pančevo, na punktovima Pančevo, Dolovo i Crepaja, kupusi namenjeni za letnju proizvodnju nalaze se u fazi od 9 i više listova razvijeno do faze početak formiranja glavice (BBCH 15-41).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja kupusovog moljca (Plutella xylostella) na 60% biljaka kao i tek ispiljene larve na 40% biljaka.

 

U toku je piljenje larvi V generacije ove štetočine.

U cilju sprečavanja oštećenja na listovima proizvođačima se preporučuje primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha.

 

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 11.7.2019 ‎(1)
Zaštita kupusa11.7.2019 14:31Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Mali kupusar (pieris rapae); Veliki kupusar (pieris brassicae)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi kupusa namenjenog za letnju proizvodnju se nalaze u fazi 9 i više listova razvijeno do faze početak formiranja glavice (BBCH 19-41).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja kupusovog moljca na 80% biljaka, kao i tek ispiljenih larvi na 55% biljaka. 

U toku je početak piljenja larvi pete generacije ove štetočine.

Takođe, vizuelnim pregledom biljaka registruju se jaja malog kupusara (Pieris rapae) na 35% biljaka, i jaja velikog kupusara (Pieris brassicae)  na 5% biljaka.

U cilju sprečavanja oštećenja na listovima usled ishrane larvi pomenutih štetočina,  proizvođačima se preporučuje primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja: Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 5.7.2019 ‎(1)
Zaštita kupusa5.7.2019 19:21Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi kupusa se nalaze u fazi od razvoja listova, od pet do šest listova razvijeno (BBCH 15–16), do faze glavica dostigla od 50 do 70% od očekivane veličine (BBCH 45-47).

Vizuelnim pregledom useva na lokalitetima Donje Stopanje i Živkovo, registrovano je prisustvo:

-         imaga i jaja bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) u indeksu napada 15,82.

bela kupusna mušica-imago,jaja

velika slika

-         larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) indeksu napada 8,33. U toku je piljenje larvi IV generacije ove štetočine.

larve kupusovog moljca

velika slika

U cilju suzbijanja navedenih štetočina u usevima koji će se brati u skorijem periodu preporučuju se primena insekticida sa kraćom karencom:

Alverde (a.m. metaflumizon) 1 l/ha – karenca 7 dana ili

Mavrik (a.m.tau-fluvalinat) 0,3 l/ha – karenca 7 dana

U ostalim usevima kupusa koji se neće brati u narednih mesec dana preporučuje se primena insekticida:

Cipkord 20 EC, Notikor, Crna Mamba (a.m.cipermetrin)  0,15-0,3 l/ha - karenca 28 dana

Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se sprovođenje tretmana u večernjim satima.

 

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 4.7.2019 ‎(1)
Zaštita kupusa4.7.2019 14:25Kupusna bela mušica (Aleyrodes proletella) ; Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi kupusa se nalaze u fazi od razvoja listova, od pet do sedam razvijenih listova (BBCH 15 – 17), do faze glavica dostigla od 50 do 80% od očekivane veličine (BBCH 45-48).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo kupusovog moljca (Plutella xylostella) u sledećim indeksima napada:

·          jaja: 8,5

·          larve: 6,5

U toku je početak piljenja larvi četvrte generacije ove štetočine.

Takođe, tokom vizuelnog pregleda registrovano je i prisustvo imaga bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na 65% pregledanih biljaka, kao i prisustvo imaga buvača (Phyllotreta sp.) na 23% pregledanih biljaka.

U cilju suzbijanja navedenih štetočina preporučuje se primena nekog od insekticida:

Cipkord 20 EC, Notikor, Crna mamba (a.m. cipermetrin) 0,15 – 0,3 l/ha.

U usevima koji su u kasnijoj fazi i koji će se brati u narednom periodu, preporučuje se primena nekog od insekticida sa kraćom karencom:

Mavrik (a.m. tau – fluvalinat) 0, 3 l/ha (karenca 7 dana)

Alverde (a.m. metaflumizon) 1 l/ha (karenca 7 dana).

 

                   

Jaja kupusovog moljca      Kupusna mušica

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 2.7.2019 ‎(1)
Zaštita kupusa 2.7.2019 13:45Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Buvači (phyllotreta spp); Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja RC Sombor, usevi kupusa se nalaze u fazi od 5-6 listova razvijeno  (BBCH 15-16), do faze glavica dostigla od 30 do 50%  od očekivane veličine (BBCH 43-45).

fenofaza razvoja kupusa-punkt Toplana

Vizuelnim pregledom useva, na lokalitetima Kupusina i Toplana, registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

·         imaga i jaja bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na od 80 do 85 % biljaka

·         Imaga buvača (Phyllotreta sp.) –  na do 90 % biljaka

·         larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) – na do 10 % biljaka.  

U toku je piljenje larvi IV generacije kupusovog moljca.

Imaga i jaja bele kupusne mušice

Larva kupusovog moljca

Imago kupusovog moljca

U cilju suzbijanja navedenih štetočina preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite. U usevima koji će se brati u skorijem periodu preporučuju se insekticidi sa kraćom karencom:

·         Mavrik (a.m.tau-fluvalinat) 0,3 l/ha (7 dana karenca) ili

·         Alverde (a.m.metaflumizon) 1 l/ha (7 dana karenca)

U usevima kupusa koji se neće brati u skorijem periodu preporučuje se primena nekog od insekticida:

·         Cipkord 20 EC, Notikor, Crna Mamba(a.m.cipermetrin)  0,15-0,3 l/ha (karenca 28 dana).

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 28.6.2019 ‎(1)
Zaštita kupusa28.6.2019 12:36Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na teritoriji RC Pančevo, usevi kupusa namenjeni za letnju proizvodnju nalaze se u fazi od 9 i više listova razvijeno do kupusa koji je spreman za berbu (BBCH 19-49), dok je toku je rasađivanje kupusa za jesenju proizvodnju.

Velika slika

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na 40% biljaka. U toku je piljenje larvi IV generacije ove štetočine.

U cilju zaštite kupusa, u usevima koji se neće brati u narednih nedelju dana preporučuje se primena insekticida:

Alverde (metaflumizon) 1 l/ha (7 dana karenca)

U ostalim usevima kupusa koji se neće brati u narednih mesec dana preporučuje se primena insekticida:

Cipkord 20 EC, Notikor, Crna Mamba (cipermetrin) – 0,15-0,3 l/ha (karenca 28 dana)

Zbog visokih temperatura preporučuje se sprovođenje tretmana u večernjim satima.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 27.6.2019 ‎(1)
Zaštita kupusa27.6.2019 8:44Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Mali kupusar (pieris rapae); Buvači (phyllotreta spp)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ranog kupusa se nalaze u fazi glavica dostigla 50-80% od očekivane veličine (BBCH 45-48), dok se usevi kupusa namenjenog za letnju proizvodnju nalaze u fazi 5-6 listova razvijeno (BBCH 15-16).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

·         Larve kupusovog moljca (Plutella xylostella) na 70-85% biljaka

·         Larve malog kupusara (Pieris rapae) na 5-10% biljaka

·         Imaga buvača (Phyllotreta sp.) – na letnjem kupusu, na 60% biljaka

U toku je piljenje larvi IV generacije kupusovog moljca.

U cilju sprečavanja oštećenja listova od strane pomenutih štetočina, proizvođačima letnjeg kupusa se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije cipermetrin: Cipkord 20 EC, Notikor, Crna Mamba – u količini 0,15-0,3 l/ha.

Imajući u vidu blizinu berbe, proizvođačima ranog kupusa se preporučuje primena nekog od insekticida sa kraćom karencom:

·         Mavrik (tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha (7 dana karenca) ili

·         Alverde (metaflumizon) u količini 1 l/ha (7 dana karenca)

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 21.6.2019 ‎(1)
Zaštita kupusnjača21.6.2019 13:37Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi kupusnjača (kupus i karfiol) se nalaze u fazi glavica dostigla 30% od očekivane veličine (BBCH 43).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) u indeksu napada 5,25. U toku je početak piljenja larvi treće generacije ove štetočine.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u glavice, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,14 – 0,2 l/ha.

Larva kupusnog moljca

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 20.6.2019 ‎(1)
Zaštita kupusa20.6.2019 17:50Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja RC Leskovac usevi kupusa za letnju proizvodnju nalaze se u fenofazi od devet i više listova razvijeno do faze početak formiranja glavice (BBCH 19-41).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja kupusovog moljca (Plutella xylostella) u indeksu napada 9,16  i  larvi u indeksu napada 2,5.  

jaja i larva P. xylostella

velika slika

U toku je početak piljenja larvi III generacije kupusovog moljca.

U cilju zaštite kupusa proizvođačima se preporučuje primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

Coragen 20 SC ( a.m. hlorantraniliprol ) 0,14 – 0,2 l/ha

Region: Leskovac
1 - 10 Next