Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kupus  

Web Part Page Title Bar image
kupus

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 23.6.2017 ‎(1)
Tretman kupusnjača23.6.2017 0:47Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Buvači (phyllotreta spp); Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Vizuelnim pregledom kupusnjača, na lokalitetima Mužlja, Mihajlovo i Lukino selo, registrovano je da se kupus nalazi u fazi od 4-5 razvijenih listova do početka formiranja glavice, a karfiol u fazi 5-6 razvijenih listova. 

Na biljkama kupusa registruje se od 4 do 8% biljaka sa larvama III generacije kupusnog moljca (Plutella xylostella).

Prisustvo bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella)zabeleženo je na 5 do 42% biljaka, dok su buvači  (Phyllotreta spp) registrovani na 8 do 45% biljaka.

larve III generacije kupusnog moljca

bela leptirasata na karfiolu

buvač na karfiolu

Preporuka proizvođačima je da sprovedu mere zaštite primenom insekticida:

Fobos (a.m. bifentrin) 0,3 l / ha

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 21.6.2017 ‎(2)
Zaštita kupusa21.6.2017 14:29Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Tripsi (thrips spp)

Na lokalitetu Futog u toku je berba ranog kupusa, a kupus namenjen za letnju proizvodnju nalazi se u fazi od početka formiranja glavice do faze glavica dostigla 30% od očekivane veličine (BBCH 41-43). U toku je proizvodnja rasada kupusa namenjenog za jesenju proizvodnju.

Vizuelnim pregledom, registrovano je prisustvo larvi III generacije kupusnog moljca (Plutella maculipennis) na 10%  biljaka.

Takođe, registruje se i prisustvo imaga tripsa (Thrips spp) na svakoj biljci, u indeksu napada 6,66 i vaši u indeksu napada 11,8.

Usled prisustva ovih štetočina, preporučuje se hemijski tretman insekticidom Fobos-EC (bifentrin) 0,3 l/ha (karenca 21 dan). Kod useva kupusa koji se uskoro beru ne preporučuju se hemijske mere zaštite. Tretman obavezno izvesti u vecernjim satima zbog visokih temperatura.

Region: Novi Sad
Zaštita kupusa21.6.2017 13:03Kupusna bela mušica (Aleyrodes proletella) ; Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Buvači (phyllotreta spp)

Na teritoriji RC Pančevo, usevi letnjeg kupusa se nalaze u fenofazi 4-5 pravi list razvijen (BBCH 13-15). Redovnim vizuelnim pregledom useva utvrdili smo prisustvo:

- Kupusnog moljca (Plutella maculipennis) -Larve lll generacije na 10 do 20% biljaka.

 - Kupusna bela mušica (Aleyrodes proletella)-Pisustvo jaja i imaga na preko 26% biljaka.

 - Buvač (Phyllotreta spp.)-Odrasle jedinke, po jednoj biljci prisutno je od 3 do 5 odraslih jedinki.

 

Zbog velikih šteta koje mogu nastati za kratko vreme, povrtarima preporučujemo tretman insekticidom:

Fobos-EC (bifentrin) 0,3 l/ha.

Tretman sprovesti u večernjim satima zbog visokih temperatura.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 10.6.2017 ‎(1)
Zaštita kupusa10.6.2017 14:46Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja RC Leskovac usevi kupusa nalaze se u različitim fazama razvoja zavisno od sorte i vremena rasađivanja (od faze početak formiranja glavice do glavice dostigle 70% očekivane veličine,  BBH 41- 47).

Vizuelnim pregledom useva kupusa na puktu Donje Stopanje utvrđeno je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella maculipennis) u indeksu napada  6,07 i lutki u indeksu napada 4,28.

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela kako bi se utvrdilo  prisustva larvi ove štetočine. Ukoliko se uoči prisustvo larvi, u cilju sprečavanja šteta na listovima i ubušivanja larvi u glavice, sprovesti mere zaštite useva primenom nekog od navedenih insekticida.

Grom, King (a.m. lambda-cihalotrin) 0,3 l/ha (karenca 14 dana)

Mavrik (a.m. tau-fluvalinat) 0,3 l/ha (karenca 7 dana)

Coragen 20 SC (a. m. hlorantraniliprol) 0,14 – 0,20 l/ha (karenca 7 dana).

Kod izbora insekticida voditi računa o karenci preparata.

kupusov moljac - larva
kupusov moljac - lutka
faza razvoja

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 2.6.2017 ‎(1)
Zastita kupusa2.6.2017 14:57Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Vizuelnim pregledom kupusa na terenu RC Senta, lokaliteti Gornji Breg i Kanjiža, konstatovano je da se kupusi nalaze u fenofazi početak formiranja glavice (BBCH 42-43).

Na listovima registrovano je prisustvo larvi prve generacije kupusovog moljca (Plutella xylostella) na  1-5 % biljaka. Primećene su i lutke ove  štetočine, kao i imaga II. generacije. U toku je polaganje jaja druge generacije.

Akumulirane  temperature doprineće intenzivnom polaganju jaja i  piljenju larvi ove štetočine, pa se proizvođačima kupusa preporučuje da sprovedu mere zaštite useva primenom insekticida Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 1.6.2017 ‎(2)
Piljenje larvi II generacije kupusovog moljca1.6.2017 16:17Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja RC Zrenjanin (lokaliteti Mužlja i Lukino selo), usevi kupusa se nalaze u sledećim fazama razvoja:

usevi prolećnog kupusa – glavice dostigle 70% od očekivane veličine (BBCH 47),

usevi letnjeg kupusa - početak formiranja glavice (BBCH 41 ).

Vizuelnim pregledom biljaka kupusa registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella maculipennis) u indeksu napada:

za prolećni kupus 4%

za letnji kupus 2,5%

S obzirom da je u toku piljenje larvi II generacije ove štetočine, preporuka proizvođačima je da sprovedu mere zaštite primenom insekticida:

Coragen 20 SC (a. m. hlorantraniliprol) 0,14 – 0, 2 - za prolećni kupus (karenca 7 dana)

Lamdex (a. m. lamda – cihalotrin) 0,3 l / ha – za letnji kupus (karenca 21 dan)

    

faza razvoja kupusa             larva kupusovog moljca

Region: Zrenjanin
Zaštita kupusa1.6.2017 9:27Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na teritoriji RC Novi Sad usevi ranog kupusa nalaze se u fazi glavice dostigle od 50 do 70% od očekivane veličine (BBCH 45-47).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo larvi kupusnog moljca (Plutella maculipennis) na 10 do 20% biljaka. U toku je  piljenje larvi II generacije ove štetočine. Radi sprečavanja ubušivanja larvi u glavice preporučuje se hemijski tretman insekticidom na bazi aktivne materije hlorantraniliprol (Coragen 20 SC) 0,14 – 0,2 l/ha.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 31.5.2017 ‎(1)
Kupusov moljac (Plutella xylostella)31.5.2017 13:41Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na teritoriji RC Pančevo usevi ranog kupusa nalaze se u fazi glavice dostigle 70% od očekivane veličine, BBCH 45-47.

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella maculipennis). Indeks napada iznosi 11,5%. Trenutno je u toku piljenje larvi II generacije ove štetočine.

U cilju sprečavanja oštećenja na listovima i ubušivanja larvi u glavice, preporučuje se tretman sledećim insekticidom:

Coragen (a.m. hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha

Slika1-faza kupusa

Slika2-larva na listu

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 17.5.2017 ‎(1)
Tretman u kupusu17.5.2017 17:29Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Vizuelnim pregledom kupusa na lokalitetima Mužlja  i Lukino Selo, konstatovano je da se kupusi nalaze u fenofazi početak formiranja glavice (BBCH 42-43). Na naličju listova registrovano je prisustvo larvi prve generacije kupusovog moljca (Plutella xylostella) na  10-12 % biljaka.

Slika 1: faza kupusa

faza kupusa

Porast  temperatura doprineće intenzivnijem  piljenju larvi ove štetočine, pa se proizvođačima kupusa preporučuje da sprovedu mere zaštite useva primenom insekticida. Kod izbora preparata voditi računa o karenci.

Grom ,King (25 g/l lambda-cihalotrina ) 0,3 l/ha  karenca 14 dana

Mavrik (240 g/ l tau fluvalinat) 0,3 l/ha karenca 7 dana

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 16.5.2017 ‎(2)
Kupusov moljac (Plutella xylostella)16.5.2017 15:56Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na teritoriji RC Pančevo rani kupusi se nalaze u fenofazi početak  formiranja glavice (BBCH 42-43).

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo larvi prve generacije kupusovog moljca(Plutella xylostella) u indeksu napada od 3,5%.

Slika 1: Larva kupusovog moljca (Plutella xylostella)

 

U narednom periodu sa porastom temperature očekuje se intenzivnije piljenje larvi ove štetočine, pa se povrtarima preporučuje da sprovedu mere zaštite useva primenom insekticida

na bazi lambda-cihalotrina (King, Kozak, Lambada i Lamdex) u dozi 0,3 l/ha.

Region: Pančevo
Zaštita kupusa16.5.2017 15:01Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na terenu RC Novi Sad usevi ranog kupusa nalaze se u fazi formiranja glavice (BBCH 41-43).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo larvi kupusnog moljca (Plutella maculipennis) na 10 do 15% biljaka.

U toku je intenzivno piljenje larvi ove štetočine pa se preporučuju hemijske mere zaštite insekticidom Lamdex (lambda-cihalotrin) 0,3 l/ha.

 

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 5.5.2017 ‎(1)
Štetočine u usevima kupusa5.5.2017 11:39Buvači (phyllotreta spp); Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Kupusna bela mušica (Aleyrodes proletella)

Na teritoriji RC Pančevo rani kupusi se nalaze u fenofazi od devet i više listova formirano do početka formiranja glavica (BBCH 19-41).

 

Kupusov moljac (Plutella xylostella)

Vizuelnim pregledom useva kupusa registruje se polaganje jaja i početak piljenja larvi prve generacije kupusovog moljca.

Slika 1: Larva kupusovog moljca (Plutella xylostella)

Na početku smo piljenja larvi ove štetočine, te je neophodno pregledati useve kupusa i utvrditi prisustvo jaja i ispiljenih larvi.

Ukoliko se registruje prisustvo larvi, sprovesti mere zaštite useva primenom insekticida na bazi lambda-cihalotrina (King, Kozak, Lambada i Lamdex) u dozi 0,3l/ha.

 

 

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 10.4.2017 ‎(2)
Insekticidni tretman kupusa10.4.2017 16:39Kupusna muva (phorbia brassicae)

Vizuelnim pregledom kupusa na lokalitetu Mužlja (sorte Tiara, Delight ball) koji se nalazi u fazi šest razvijenih listova (BBCH 16) registovana su jaja kupusne muve (Delia radicum) u indeksu napada 3,5.

Proizvođačima kupusa se preporučuje insekticidni tretman u cilju sprečavanja daljeg polaganja jaja kupusne muve preparatom:

Cipkord 20-EC (cipermetrin) 0,3 l/ha.

Slika 1: jaja kupusne muve

velika slika

Region: Zrenjanin
Zaštita kupusa10.4.2017 14:50Kupusna muva (phorbia brassicae)

Na lokalitetu Futog usevi ranog kupusa nalaze se u fazi 4 lista (BBCH 14).

U feromonskim klopkama i dalje se registruju  ulovi imaga kupusne muve (Delia radicum). Polaganje jaja prve genercije je još uvek u toku. Radi daljeg sprečavanja polaganja jaja preporučuju se hemijske mere zaštite insekticidom Cipkord 20-EC (cipermetrin) 0,15-0,3 l/ha.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 3.4.2017 ‎(1)
Zaštita kupusa3.4.2017 16:15Kupusna muva (phorbia brassicae)

Na teritoriji RC Novi Sad u toku je rasađivanje ranog kupusa.

Na feromonskim klopkama registruje se pojava imaga kupusne muve (Delia radicum). U toku je let prve generacije ove štetočine.

U cilju suzbijanja imaga kupusne muve i sprečavanja polaganja jaja, odmah po rasađivanju kupusa neophodno je sprovesti hemijski tretman nekim od navedenih insekticida:

Bifenicus, Fobos EC, Talstar 10 EC (bifentrin) u količini 0,2-0,3 l/ha

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 28.3.2017 ‎(1)
Štetočina kupusa- kupusna muva (Delia radicum) 28.3.2017 15:50Kupusna muva (phorbia brassicae)

Na lokalitetu Pančevo, u usevu ranog kupusa, na feromonskim klopkama registruju se ulovi imaga kupusne muve (Delia radicum). U toku je let prve generacije ove štetočine.

 

 

Štete na kupusu prouzrokuju larve kupusne muve koje se razvijaju u korenu i korenovom vratu kupusa. Kod napadnutih biljaka otežan je protok materija, one se suše i propadaju.

U cilju suzbijanja odraslih jedinki kupusne muve i sprečavanja polaganja jaja, proizvođačima kupusa se preporučuje primena insekticida na bazi a.m.bifentrin:

Bifenicus, Fobos EC u količini 0,2-0,3 l/ha.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 4.10.2016 ‎(1)
Zaštita kupusa4.10.2016 13:28Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Kupusna sovica (mamestra brassicae)

Na loklaitetu Futog usevi kupusa se nalaze u fazi od glavice dostigle 50% krajnje veličine do glavice spremne za berbu (BBCH 45-49).

Vizuelnim pregledom biljaka kupusa registrovano je prisustvo larvi kupusnog moljca (Plutella maculipennisna 8% biljaka i larve kupusne sovice (Mamestra brassicae) na 4% biljaka.

Preporučuje se proizvođačima kupusa pregled biljaka na prisustvo larvi navedenih štetočina. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo, a radi sprečavanja ubušivanja larvi u glavice preoručuje se hemijski tretman insekticidom Mavrik (tau-fluvalinat) 0,3 l/ha. S obzirom da počinje berba kupusa obavezno obratiti pažnju na karencu insekticida koja za preporučeni preparat iznosi 7 dana.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 27.9.2016 ‎(1)
Zaštita kupusa - kupusni moljac27.9.2016 10:09Kupusni moljac (Plutella maculipennis)
Na lokalitetu Kikinda, pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo larvi VIII generacije kupusnog moljca (Plutella maculipennis). Larve pomenute štetočine su registrovane na 20% pregledanih biljaka.
Pregledani usev kupusa (hibrid Bravo) se trenutno nalazi u fazi razvoja BBCH 45 (glavica dostigla 50% od očekivane veličine).
 
Picture
 
Picture
 
Radi sprečavanja ubušivanja larvi kupusnog moljca u glavice kupusa, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:
  • Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,14 - 0,2 l/ha
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 22.9.2016 ‎(1)
Zaštita kupusa22.9.2016 14:31Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja RC Kruševac, lokalitet Bivolje,vizuelnim pregledom  useva kupusa namenjenog za jesenju proizvodnju registrovano je da se kupus nalazi u fenofazi (BBCH 43)-glavica dostigla 30% od očekivane veličine.

usev kupusa

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo larvi kupusnog moljca (Plutella maculipennis) u indeksu napada 5,5.

larva kupusnog moljca

larva kupusnog moljca sl.br.2

U toku je piljenje larvi VIII generacije kupusnog moljca. U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u glavice preporučuje se primena insekticida :

Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) 0,14 – 0,2 l/ha

 

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 21.9.2016 ‎(1)
Zaštita kupusa21.9.2016 18:08Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na teritoriji RC Novi Sad, punkt Futog, usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi glavica dostigla 30% od očekivane veličine (BBCH 43).

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo larvi kupusnog moljca (Plutella maculipennis) na 20% pregledanih biljaka.

U toku je piljenje larvi VIII generacije ove štetočine. U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u glavice preporučuje se primena insekticida Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,14 – 0,2 l/ha
Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 17.9.2016 ‎(1)
Crna pegavost na karfiolu i brokoliju17.9.2016 1:10Crna pegavost kupusnjača (alternaria spp)

Vizuelnim pregledom proizvodnje karfiola i brokolija na lokalitetu Lukićevo (sorte karfiola: Malaga, Cadilac, Kastor; sorte brokolija: Monopoli, Partenon, Monako); datum rasađivanja od 06.do 19.07, faza razvoja po BBCH skali 41 (početak formiranja glavice) registrovano je prisustvo simptoma crne pegavosti lista- prouzrokovač Alternaria spp. na 48% biljaka, na donjem i srednjem listu glavice kod karfiola i 26% biljaka brokolija ima simptome samo na donjem listu.

S obzirom na najavljene padavine neophodno je preduzeti fungicidni tretman.

U našoj zemlji za zaštitu kupusa postoje registrovani fungicidi samo za zaštitu od prouzrokovača plamenjače kupusa (preparati na bazi bakra). Prema EPPO standardu PP2/7(1), za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti kupusnjača mogu se koristiti fungicidi na bazi hlorotalonila, mankozeba, difenokonazola. Prilikom odabira preparata voditi računa o karenci u odnosu na rok berbe.

Slika 1:faza karfiola

velika slika

Slika 1:faza brokole

velika slika

Slika 3,4 :simptomi crne pegavosti na karfiolu (donjim i srednjim listovima)

velika slika

velika slika

Slika 5:simptomi crne pegavosti na brokoli (donji listovi)

velika slika

Slika 6:konidije crne pegavosti

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 10.9.2016 ‎(1)
Kupusni moljac u proizvodnji karfiola i brokole10.9.2016 1:30Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Vizuelnim pregledom proizvodnje karfiola i brokolija na lokalitetu Lukićevo (sorte karfiola: Malaga,Cadilac, Kastor; sorte brokolija Monopoli, Partenon, Monako; datum rasađivanja od 6 do 19.7,faza razvoja po BBCH skali 39-glavno stablo dostiglo tipičnu veličinu) registrovano je sledeće stanje:

-brokoli: na 29% biljaka registrovane  larve VII generacije kupusnog moljca (Plutella maculipennis)

-karfiol:n a 35% biljaka prisutne larve kupusnog moljca

Prilikom pregleda konstatovano na pojedinačnim biljkama početak ulutkavanja kupusnog moljca, što znači da nas u narednih nekoliko dana očekuje početak leta VIII generacije ove štetočine.

Preporuka: Pregledati useve karfiola i brokolija i ukoliko se registruje prisustvo larvi preduzeti insekticidni tretman jednim od navedenih insekticida

Cipkord (a.m.cipermetrin) 0,15-0,3 l/ha karenca 28 dana

Lamdex,Kozak (lambda-cihalotrin) 0,2-0,3 l/ha karenca 14 dana

Slika 1:faza karfiola

velika slika

Slika 1:faza brokole

velika slika

Slika 3:larve kupusnog moljca

velika slika

Slika 4: lutka kupusnog moljca

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 2.9.2016 ‎(1)
Zaštita kupusa2.9.2016 9:48Tripsi (thrips spp); Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja RC Kruševac, lokaliteti Mačkovac i Bivolje vizuelnim pregledom useva kupusa za jesenju proizvodnju  ustanovili smo da se kupus nalazi  u fenofazi razvoja BBCH 41 (početak formiranja glavice). Pregledom listova, na naličju registovano je prisustvo larvi  tripsa (Thrips sp.) u indeksu napada  6.

Preporuka proizvođačima je da urade insekticidni tretman preparatom:

Talstar 10 EC (a.m.bifentrin) 0,3 l/ha, karenca 21 dan.

Takođe, vizuelnim pregledom  kupusa registrovano je i prisustvo larvi kupusnog moljca (Plutella maculipennis). U toku je intenzivno piljenje larvi VII generacije. Suzbijanjem tripsa, suzbijaju se i larve kupusnog moljca.

 

velika slika

 

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 1.9.2016 ‎(1)
Zaštita kupusa1.9.2016 17:00Trips (thrips tabaci); Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Vizuelnim pregledom kupusa za jesenju proizvodnju na više lokaliteta (Mužlja i Mihajlovo, sorte: Gintama, Futoški, datum rasađivanja: 27.6./ 25.6, faza razvoja po BBCH skali 41-početak formiranja glavice) na naličju listova registovano je prisustvo larvi i imaga tripsa (Thrips sp). Indeks napada larvi tripsa je 9, a imaga 0,75. Štete prouzrokovane sisanjem biljnih sokova su u vidu kvržica na mestu uboda. 

Preporuka proizvođačima je da obiđu svoje parcele i konstatuju stanje useva. Za suzbijanje ove štetočine registrovan je insekticid  Talstar 10 EC (bifentrin) 0,3 l/ha, karenca 21 dan.

Takođe, vizuelnim pregledom biljaka kupusa registrovano je i prisustvo larvi kupusnog moljca (Plutella maculipennis). U toku je intenzivno piljenje larvi VII generacije ove štetočine. Suzbijanjem tripsa sa navedenim insekticidom, suzbijaju se i larve kupusnog moljca.

Slika 1: faza kupusa

velika slika

Slika 2: tripsi na naličju lista kupusa

velika slika

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 29.8.2016 ‎(1)
Zaštita kupusa29.8.2016 15:01Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja RC Leskovac, na lokalitetu Smrdić, vizuelnim pregledom useva kupusa koji se nalazi u fazi razvoja BBCH 41 ( početak formiranja glavice ), registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca ( Plutella maculipennis ) u indeksu napada 14,75.

imago na listu kupusa

imago na listu kupusa ( velika slika )

larve na listu kupusa

larve na listu kupusa ( velika slika )

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva u cilju utvrđivanja prisustva larvi kupusovog moljca. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo potrebno je obaviti tretman nekim od navedenih insekticida  larvicidnog delovanja:

Cipkord 20 EC ( a.m. cipermetrin ) 0,15 – 0,3 l/ha, broj tretmana  tokom jedne sezone 1

Lamdex ( a. m. lambda-cihalotrin ) 0,2 – 0,3 l/ha, broj tretmana tokom jedne sezone 2

 

Region: Leskovac
(More Items...)