Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kupus  

Web Part Page Title Bar image
kupus

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 5.9.2017 ‎(1)
Zaštita kupusa5.9.2017 21:15Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja RC Leskovac usevi kupusa zavisno od vremena rasađivanja nalaze se u različitim fazama razvoja, od faze početak formiranja glavice -  BBCH 41 ( usevi kupusa za jesenju proizvodnju ), do faze glavice dostigle 60% od očekivane veličine ( BBCH 46).

Vizuelnim pregledom useva kupusa utvrđeno je prisustvo larvi kupusnog moljca ( Plutella maculipennis ) u  indeksu napada 6. U toku je piljenje larvi VII generacije ove štetočine.

Proizvođačima kupusa se preporučuje da pregledaju svoje useve i ukoliko utvrde prisustvo larvi ove štetočine obave tretman  nekim od preparata, vodeći računa o maksimalnom broju tretmana tokom godine na istoj površini ( MBT ) i karenci:

Mavrik ( a.m. tau-fluvalinat ) 0,3 l/ha  ( karenca 7 dana,  MBT 2 )

Alverde ( a.m. metaflumizon ) 1 l/ha ( karenca 7 dana,  MBT 2 )

Lambada, Grom , King ( a.m. lambda-cihalotrin ) 0,2 – 0,3 l/ha ( karenca 14 dana, MBT 2 )

P. maculipennis - larva
P. maculipennis - imago na listu

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 1.9.2017 ‎(3)
Zaštita kupusa1.9.2017 15:19Kupusni moljac (Plutella maculipennis)
Na području delovanja RC Kikinda, usevi kupusa za jesenju proizvodnju nalaze se u fenofazi početka formiranja glavice ( BBCH 41 ).
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva kupusa, registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca ( Plutella maculipennis ) na 9 % biljaka.
Trenutno je u toku piljenje larvi VIII generacije kupusovog moljca.
 
 
Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se ustanovi prisustvo jaja i larvi na listovima kupusa, treba sprovesti hemijske mere zaštite insekticidom Coragen 20 SC ( a.m. hlorantraniliprol ) u dozi od 0,2 l/ha.
Region: Kikinda
Tretman u kupusu1.9.2017 15:08Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na teritoriji RC Zrenjanin, lokaliteti Mužlja i Lukino selo, usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi početka formiranja glavice (BBCH 41).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella maculipennis) na 23 % pregledanih biljaka. U toku je piljenje VIII generacije ove štetočine.

Preporuka proizvođačima je da obiđu svoje useve, i ukoliko registruju prisustvo navedene štetočine, tretman obave preparatom:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0, 2 l / ha

larva kupusovog moljca

Region: Zrenjanin
Zaštita kupusa1.9.2017 13:48Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Tripsi (thrips spp)

Na području delovanja RC Čačak, usevi kupusa za jesenju proizvodnju nalaze se u fazi  početak formiranja glavice (BBCH 41).

-        Vizuelnim pregledom useva   utvrđeno je prisustvo  larvi VII generacije kupusnog moljca (Plutella maculipennis).Otresanjem listova registruje se povećana brojnost larvi tripsa.

 

 

Sl.1 Različiti stadijumi razvoja larvi kupusnog moljca

Preporuka proizvođačima

Pregledati useve kupusa i ako se utvrdi prisustvo larvi kupusnog moljca, sprovesti mere hemijske zaštite  insekticidom:

-        a.m. bifentrin – Talstar 10 EC  (0,3 l/ha)

Ovim  tretmanom suzbićemo i  larve  Thrips spp.

 

 

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 31.8.2017 ‎(1)
Zaštita kupusa31.8.2017 13:58Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

 Na teritoriji RC Pančevo, usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fenofazi formiranja glavice (BBCH 41)

 

 

Vizuelnim pregledom kupusa registrovano je prisustvo jaja i larvi kupusovog moljca (Plutella maculipennis) na 25% pregledanih biljaka.  U toku je piljenje larvi VIII generacije ove štetočine.

 

 

Ukoliko se obilazakom useva utvrdi prisustvo larvi I jaja,  sprovesti hemijske mere zaštite insekticidom ovicidno - larvicidnog delovanja:

         Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,2 l/ha.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 30.8.2017 ‎(1)
Tretman u kupusnjačama30.8.2017 15:47Crna trulež kupusa i drugih krstašica (xanthomonas campestris pv. campestris)

Na teritoriji RC Zrenjanin, lokalitet Mužlja, usevi karfiola se nalaze u fazi razvoja lista (BBCH 19 – devet i više listova razvijeno).

Vizuelnim pregledom na listovima karfiola registrovano je prisustvo simptoma crne truleži kupusnjača (Xanthomonas campestris pv. campestris).

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve, i ukoliko registruju simptome ovog oboljenja, tretman obave nekim od preparata na bazi bakra, vodeći računa o karenci.

crna trulež karfiola

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 29.8.2017 ‎(1)
Zaštita kupusa29.8.2017 14:42Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja RC Novi Sad, lokalitet Futog, usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi početak formiranja glavice (BBCH 41).

Vizuelnim pregledom kupusa registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella maculipennis) na 30% pregledanih biljaka. Dominantno je prisustvo mlađih larvenih stupnjeva ove štetočine.

U toku je početak piljenja larvi VIII generacije kupusovog moljca. U cilju sprečavanja oštećenja na listovima i ubušivanja u glavice preporučuju se hemijske mere zaštite. U ovom periodu neophodna je primena insekticida ovicidno - larvicidnog delovanja:

·         Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,2 l/ha

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 22.8.2017 ‎(1)
Zaštita kupusa22.8.2017 12:40Kupusni moljac (Plutella maculipennis)
Na području delovanja RC Kikinda, usevi kupusa nalaze se u različitim fenofazama razvoja, od faze razvijeno devet i više listova do faze početka formiranja glavice (BBCH 19 - 41).
 
 
Pregledom useva, registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella maculipennis), a indeks napada iznosi 10,83. Trenutno je u toku piljenje larvi VII generacije kupusovog moljca.
 
  
 larva kupusovog moljca               
                  
Proizvođačima se preporučuje obilazak useva radi utvrđivanja prisustva larvi. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo sprovesti hemijske mere zaštite jednim od navedenih insekticida:
 
  • Sumialpha 5 EW ( a.m.esvenvalerat ) 0,15 - 0,2 l/ha ( karenca  28 dana )  ili
  • Lambada ( a.m. lambda cihalotrin ) 0,2 - 0,3 l/ha ( karenca 14 dana )
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 21.8.2017 ‎(2)
Tretman u kupusu21.8.2017 15:48Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na teritoriji RC Zrenjanin, lokaliteti Lukino selo i Mihajlovo, usevi kupusa se nalaze u fazi od pet razvijenih listova do faze početka formiranja glavice ( BBCH 15 – 41).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella maculipennis) u indeksu napada 4. U toku je piljenje larvi VII generacije ove štetočine.

Takođe prilikom pregleda registrovane su i larve pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 6% biljaka.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju larve navedenih štetočina, tretman obave nekim od preparata, vodeći računa o karenci:

Sumi – alpha 5 – EW (a.m.esvenvalerat) 0, 15 – 0, 2 – karenca 28 dana;

Mavrik (a.m. tau – fluvalinat) 0, 3 – karenca 7 dana.

   

larva kupusovog moljca         larva pamukove sovice

Region: Zrenjanin
Zaštita kupusa21.8.2017 12:36Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

 Na teritoriji RC Pančevo, usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fenofazi 9 i više razvijenih listova do početak formiranja glavice (BBCH 19-41).

 

 

Vizuelnim pregledom kupusa registruju se larve Vll  generacije kupusovog moljca (Plutella maculipennis).

 

 

U toku je intenzivno piljenje larvi koje su prisutne na 30% pregledanih biljaka.

Preporučuje se proizvođačima obilazak useva radi utvrđivajnja prisustva larvi. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo izvesti hemijske mere zaštite nekim od insekticida:

Lambada (lambda-cihalotrin) 0,2-0,3 l/ha – karenca 14 dana, MBT 2

Sumi-alpha 5-EW (esvenvalerat) 0,15-0,2 l/ha – karenca 28 dana, MBT 1

Region: Pančevo
1 - 10 Next