Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kupus  

Web Part Page Title Bar image
kupus

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 19.3.2020 ‎(1)
Zaštita ranog kupusa od kupusne muve19.3.2020 12:02Kupusna muva (phorbia brassicae)

Na terenu RC Senta u toku je rasađivanje kupusa namenjenog za ranu proizvodnju.

 

U toku je let prve generacije imaga kupusne muve (Delia radicum).

 

velika slika

 

Na tek rasađenim biljkama, ženke kupusne muve polažu jaja na korenov vrat ili u zemlju neposredno oko biljke. Larve pričinjavaju štete hraneći se na korenu, usled čega napadnute biljake dobijaju ljubičastu boju i  suše se.  

U cilju suzbijanja imaga kupusne muve i sprečavanja polaganja jaja, preporuka proizvođačima je da po rasađivanju kupusa primene neki od registrovanih insekticida ili prekriju usev agrilom i na taj način mehanički spreče polaganje jaja .

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 18.3.2020 ‎(1)
Zaštita kupusa18.3.2020 8:40Kupusna muva (phorbia brassicae)

Na teritoriji RC Pančevo u toku je rasađivanje kupusa namenjenog za ranu proizvodnju.

 Na feromonskim klopkama registruju se ulovi imaga kupusne muve (Delia radicum). U toku je let prve generacije ove štetočine.

U cilju suzbijanja imaga kupusne muve i sprečavanja polaganja jaja, preporuka proizvođačima je da po rasađivanju kupusa primene neki od registrovanih insekticida ili prekriju usev agrilom i na taj način mehanički spreče polaganje jaja pomenute štetočine.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 16.3.2020 ‎(2)
Zaštita kupusa16.3.2020 14:20Kupusna muva (phorbia brassicae)

Na području delovanja RC Leskovac u toku je proizvodnja rasada kupusa namenjenog za ranu proizvodnju. U narednih nedelju dana očekuje se početak rasađivanja.

Na feromonskim klopkama, na loklitetima Donje Stopanje i Živkovo, registruju se ulovi imaga kupusne muve (Delia radicum). U toku je let prve generacije ove štetočine.

imaga D. radicum

velika slika

Najveće štete pričinjavanju larve prve generacije ove štetočine na usevima ranih kupusnjača. Na tek rasađenim biljkama, ženke kupusne muve polažu jaja na korenov vrat ili u zemlju neposredno oko biljke. Ubušivanjem larvi u koren i njihovom ishranom remeti se normalno cirkuslisanje sokova, usled čega napadnute biljake dobijaju ljubičastu boju i  suše se.

U cilju suzbijanja odraslih jedinki i sprečavanja polaganja jaja na korenov vrat biljaka ili u zemlju neposredno oko biljke, odmah po rasađivanju kupusa, proizvođačima se  preporučuje primena nekog od registrovanih insekticida ili pokrivanje kupusa agrilom, čime bi se mehanički sprečilo polaganje jaja kupusne muve.      

Region: Leskovac
Zaštita kupusa16.3.2020 13:21Kupusna muva (phorbia brassicae)

Na teritoriji RC Zrenjanin,  u toku je rasađivanje kupusa namenjenog za ranu proizvodnju. 

  

   fenofaza razvoja

Na postavljenim feromonskim klopkama registruju se ulovi imaga kupusne muve (Delia radicum). U toku je let prve generacije ove štetočine.

U cilju suzbijanja imaga kupusne muve, sprečavanja polaganja jaja na korenov vrat biljaka i u zemlju oko zone korena preporuka proizvođačima je da po rasađivanju kupusa primene neki od registrovanih insekticida ili prekriju usev agrilom i na taj način mehanički spreče polaganje jaja pomenute štetočine.

 

imaga kupusne muve

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 13.3.2020 ‎(1)
Let prve generacije kupusne muve i zaštita ranih kupusnjača13.3.2020 14:04Kupusna muva (phorbia brassicae)

Na lokalitetu Futog gde se kupus proizvodi na najvećim površinama na teritoriji regionalnog centra Novi Sad, od sledeće nedelje se očekuje početak rasađivanja kupusa.

Na feromonskim klopkama se registruju ulovi imaga kupusne muve (Delia radicum). U toku je let prve generacije ove štetočine.

Kupusna muva najveće štete pričinjava u proizvodnji ranih kupusnjača. Nakon kopulacije, ženke polažu jaja na korenov vrat tek rasađenih biljaka kupusa ili u zemlju neposredno oko biljke. Kada se ispile, larve se ubušuju u koren i time ometaju protok materija. Infestirane biljke dobijaju ljubičastu boju i suše se. Kupusna muva kao štetočina prisutna je svake godine u proizvodnji ranih kupusnjača na teritoriji RC Novi Sad i pričinjava značajne štete.

Fotografije sa simptomom infestiranog kupusa i larvama kupusne muve

U cilju suzbijanja ove štetočine i sprečavanja polaganja jaja, odmah po rasađivanju kupusa preporuka je:

primena registrovanih insekticida ili

pokrivanje kupusa sa agrilom kako bi se mehanički sprečilo polaganje jaja na korenov vrat i oko biljaka kupusa.

Fotografije sa jajima kupusne muve na korenovom vratu i oko biljaka kupusa

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 6.3.2020 ‎(1)
Preventivne mere u plasteničkoj proizvodnji rasada6.3.2020 13:37Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); SVI

Na teritoriji RC Zrenjanin u toku je proizvodnja rasada povrtarskih kultura (paprika, paradajz, krastavac i kupusnjače) u zatvorenom prostoru.

 

          

   krastavac              paprika                paradajz

 

 

Sada je period kada treba sprovesti sve raspoložive preventivne mere u kontroli štetnih organizama.

 

U kontroli viroznih oboljenja (Virus mozaika krastavca, Virus bronzavosti paradajza) koja su svake godine prisutna u proizvodnji povrća na teritoriji regionalnog centra Zrenjanin, veoma važno je sprovesti sledeće mere:  

  • Suzbijanje korova kao rezervoara virusa u i oko plastenika u kome se proizvodi rasad
  • Postavljanje insekatskih mreža na ulazne otvore plastenika u cilju sprečavanja ulaska vaši i tripsa u plastenik
  • Postavljanje žutih lepljivih traka za pravovremenu utvrđivanje prisustva vaši i tripsa kao vektora virusa
  • Pregled rasada na prisustvo vaši i tripsa i ukoliko se registruje njihovo prisustvo sprovođenje hemijskih mera zaštite registrovanim insekticidima 

Jedno od najčešćih gljivičnih oboljenja u proizvodnji rasada  je poleganje rasada (Phytium spp.) 

Preventivne mere kontrole ovog oboljenja su:

 

  • Za setvu koristiti sterilni supstrat i kontejnere
  • Sterilizacija kontejnera i alata u rastvoru varikine (Natrijum- hipohlorit) sa vodom u odnosu 1:4
  • Ukoliko dođe do poleganja rasada neophodno je odstraniti obolele biljke i uništiti ih van mesta proizvodnje
  • Hemijska zaštita rasada zalivanjem rastvorom fungicida u kontejnerima ili lejama odmah posle setve ili pikiranja rasada i 10-14 dana kasnije
  • Za zalivanje rasada se preporučuju fungicidi na bazi aktivne materije propamokarb-hidrohlorid u koncentraciji 0,15%.
Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 21.9.2019 ‎(1)
Zaštita kupusa21.9.2019 12:31Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja RC Niš usevi kupusa za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi razvoja glavice (BBCH 42-47). 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella). U toku je piljenje larvi VIII generacije ove štetočine. 

velika slika

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i sprovođenje hemijskih mera zaštite useva, ukoliko se registruje prisustvo larvi kupusovog moljca primenom insekticida na bazi aktivne materije lambda-cihalotrin:

Grom 0,3-0,4 l/ha, King 0,3 l/ha ili Lamdex 0,2 – 0,3 l/ha.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 20.9.2019 ‎(1)
Zaštita kupusa20.9.2019 20:10Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja RC Leskovac usevi kupusa za jesenju proizvodnju nalaze se u fazi razvoja glavice (BBCH 42-46). 

Vizuelnim pregledom useva na lokalitetima Donje Stopanje i Živkovo, registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) u indeksu napada 7,5 i 10,83. U toku je piljenje larvi VIII generacije ove štetočine. 

larve VIII generacije kupusovog moljca

velika slika

Proizvođačima kupusa se preporučuje pregled useva i sprovođenje hemijskog tretmana ukoliko registruju prisustvo larvi kupusovog moljca. Za suzbijanje pomenute štetočine preporučuje se primena insekticida:

Lamdex, Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,3 l/ha

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 11.9.2019 ‎(1)
Zaštita kupusa11.9.2019 13:14Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na terenu RC Senta, usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fenofazi od početka formiranja glavice do glavice dostigle 30% od očekivane veličine (BBCH 41-43).

Vizuelnim pregledom kupusa na terenu registrovano je prisustvo gusenica kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 65% pregledanih biljaka i larvi pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 3% biljaka.

larva kupusovog moljca       imago kupusovog moljca

larva pamukove sovice

Preporučuje se proizvođačima obilazak useva radi utvrđivajnja prisustva gusenica. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo preporučuje se primena insekticida:

Lamdex (lambda-cihalotrin) u količini 0,3 l/ha.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 9.9.2019 ‎(4)
Zaštita kupusa9.9.2019 12:44Buvači (phyllotreta spp); Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi glavice dostigle 70% od očekivane veličine, dok se usevi kupusa za zimsku proizvodnju nalaze u fazama razvoja listova, od 4 do 6 razvijenih listova (BBCH 16-47).

 

   Velika slika

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 8% biljaka. U toku je piljenje larvi VIII generacije ove štetočine.

Takođe, u usevima kupusa za zimsku proizvodnju registrovano je i prisustvo buvača (Phyllotreta sp.) na 15% biljaka i vaši (Aphididae) na 12% biljaka.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo štetočina. U cilju suzbijanja navedenih štetočina preporučuje se primena nekog od insekticida:

Grom (a.m lambda-cihalotrin) 0,3-0,4 l/ha ili

Lamdex (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2-0,3 l/ha

       

     buvači                    larva kupusovog moljca

Region: Zrenjanin
1 - 10 Next