Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kupus  

Web Part Page Title Bar image
kupus

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 16.10.2023 ‎(1)
Zaštita kupusa16.10.2023 11:28Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Kupusna bela mušica (Aleyrodes proletella)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju nalaze se u različitim fazama formiranja glavice, glavica dostigla od 50-70% svoje veličine (BBCH 45-47).

kupus BBCH 47

velika slika

Vizuelnim pregledom useva kupusa uočeno je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 12% biljaka, kao i prisustvo bele kupusne mušice (Aleurodes proletella) na do 15% biljaka.

larva Plutella xylostella sl.5
Aleurodes proletella

Ukoliko proizvođači ustanove prisustvo navedenih štetočina preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida:

-          Mavrik (a.m. tau-fluvalinat) u količini 0,3l/ha   (7 dana karenca)   ili

-          Scatto (a.m. deltametrin) u količini 0,3-0,5 l/ha   (7 dana karenca)   ili

-          Alverde (a.m. metaflumizon) u količini 1 l/ha   (7 dana karenca).

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 13.10.2023 ‎(1)
Zaštita kupusa13.10.2023 13:12Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Kupusna sovica (mamestra brassicae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na terenu RC Kragujevac kupus namenjen za jesenju proizvodnju nalazi se u fazi glavica dostigla 50% očekivane veličine (BBCH 45) do glavica dostigla 70% od očekivane veličine (BBCH 47).

velika slika

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

  • gusenice kupusnog moljca (Plutella maculipennis) na do 4% biljaka,
  • biljne vaši (Aphididae) na do 2% biljaka i
  • gusenice kupusne sovice (Mamestra brassicae) na 2% biljaka.

Proizvođačima se može preporučiti vizuelni pregled kupusa na prisustvo pomenutih štetočina. Ukoliko se one registruju, preporuka je insekticidni tretman nekim od preparata:

Scatto (a.m deltametrin) … 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana) ili

Mavrik (a.m tau-fluvalinat) … 0,3 l/ha (karenca 7 dana, MBT 2).

Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 12.10.2023 ‎(1)
Zaštita kupusa12.10.2023 8:15Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Kupusna bela mušica (Aleyrodes proletella)

Na području delovanja RC Kraljevo usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se, u zavisnosti od vremena rasađivanja, nalaze u fazi od glavica dostigla oko 50% krajnje veličine do faze glavica dostigla oko 70% krajnje veličine (BBCH 45-47).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva kupusa namenjenog za jesenju proizvodnju registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na 8% biljaka, kao i imaga i jaja bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na 17% biljaka.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva kupusa na navedene štetočine. Ukoliko se ustanovi njihovo prisustvo preporučuje se sprovođenje hemijskog tretmana nekim od registrovanih insekticida:

 

·         Mavrik (a.m. tau-fluvalinat) u količini 0,3l/ha   (7 dana karenca)   ili

·         Scatto (a.m. deltametrin) u količini 0,3-0,5 l/ha   (7 dana karenca)   ili

·         Alverde (a.m. metaflumizon) u količini 1 l/ha   (7 dana karenca).

 

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 11.10.2023 ‎(1)
Zaštita kupusa11.10.2023 11:43Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Kupusna bela mušica (Aleyrodes proletella)

Na području delovanja RC  Novi Pazar, usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju  nalaze se u različitim fazama formiranja glavice, glavice dostigle od 50-70% svoje veličine (BBCH 45-47).

Vizuelnim pregledom useva kupusa na punktu Lukare uočeno je prisustvo gusenica kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 10% biljaka.

Na istom lokalitetu, Lukare, registrovano je prisustvo bele kupusne mušice (Aleurodes proletella) na do 7% biljaka.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo navedenih štetočina. Ukoliko se uoči njihovo prisustvo, u cilju zaštite useva kupusa, preporučuje primena nekog od insekticida:

- Mavrik (a.m. tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha, MBT 2  (karenca 7 dana) ili
- Scatto (a.m. deltametrin) u količini 0,3-0,5 l /ha, MBT 2 (karenca 7 dana) ili

-Exalt (a.m.spinetoram) 2l/ha, (karenca 3 dana), ili
-Alverde (a.m. metaflumizon) 1l/ha,
(karenca 7 dana) .

 

Region: Novi Pazar
Expand/Collapse Created : 10.10.2023 ‎(1)
Zaštita kupusa10.10.2023 10:46Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella)

Na području rada RC Užice, usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi različitim fazama formiranja glavice, glavica dostigla od 30-70% svoje veličine (BBCH 43-47).

Vizuelnim pregledom useva kupusa na punktu Pilatovići uočeno je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 10% biljaka.

Takođe, registrovano je prisustvo bele kupusne mušice (Aleurodes proletella) na do 12% biljaka.

U cilju zaštite useva kupusa od navedenih štetočina, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

- Mavrik (a.m. tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha, (karenca 7 dana) ili
- Scatto (a.m. deltametrin) u količini 0,3-0,5l /ha, (karenca 7 dana), ili
-
Exalt (a.m.spinetoram) 2l/ha, (karenca 3 dana), ili
-Alverde (a.m. metaflumizon) 1l/ha,
(karenca 7 dana) ili
-Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin) 0,3 l/ha,( karenca 14 dana)

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 3.10.2023 ‎(1)
Zaštita kupusa3.10.2023 23:07Kupusov moljac (Plutella maculipennis)
 
Na području RC Jagodina usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju nalaze se u različitim fazama razvoja glavice (BBCH 41-44).
 
 
 
  faza razvoja
 
 
Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 10% pregledanih biljaka, kao i prisustvo larvi različitih vrsta sovica na do 3% biljaka.
 
 
 
  larva i lutka kupusovog moljca
 
 
Preporuka proizvođačima je redovan pregled useva na prisustvo navedenih štetočina i da u cilju suzbijanja istih, sprovedu insekticidni tretman primenom nekog od registrovanih preparata:
 
 - Exalt (a.m.spinetoram) u količini 2 l/ha ili
 - Scatto (a.m.deltametrin) u količini 0,3-0,5 l/ha ili
 - Alverde (a.m.metaflumizon) u količini 1 l/ha ili
 - Coragen 20 SC/Inecor 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) u količini 0,14-0,2 l/ha.
 
 
 Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo simptoma crne pegavosti (Alternaria brassicae, A. brassicola), pa se proizvođačima preporučuje redovan pregled useva na prisustvo patogena, posebno kod osetljivih sorti, i po potrebi primena fungicida:
 
 - Sercadis plus (a.m.fluksapiroksad+difenokonazol) u količini 1 l/ha.
 
 
 
 simptomi crne pegavosti
 
 
Region: Jagodina
Expand/Collapse Created : 2.10.2023 ‎(1)
Zaštita kupusa2.10.2023 14:27Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Buvači (phyllotreta spp)

Na području delovanja RC Smederevo usevi kupusa u zavisnosti od vremena rasađivanja nalaze se u različitim fazama formiranja glavice (BBCH 43-47).

 

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo gusenica kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 5% biljaka i jaja i imaga bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na do 15% biljaka.

 

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju prisustvo navedenih štetočina primene hemijske mere zaštite nekim od insekticida:

Scatto (a.m.deltametrin) 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana) ili

Mavrik (a.m.tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha (karenca 7 dana).

 

Prilikom primene pesticida treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 29.9.2023 ‎(1)
Zaštita kupusa29.9.2023 13:12Kupusov moljac (Plutella maculipennis)

Na terenu RC Senta usevi kupusa se nalaze u različitim fazama formiranja glavice (41-44 BBCH ). 

 

Vizuelnim pregledom useva kupusa uočeno je prisustvo gusenica kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 5% biljaka kao i gusenice različitih vrsta sovica na 2-3% biljaka.

 

štete na listovima

Proizvođačima se preporučuje pregled useva radi utvrđivanja prisustva navedenih štetočina. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 ·     Mavrik ( tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha u ili

·       Grom (lambda-cihalotrin) u količini 0,3-0,4 l/ha ili

·       Lamdex (lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,3 l/ha ili

·       Exirel ( cijantraniliprol) u količini 0,5-0,75 l/ha ili

·       Scatto (deltametrin) u količini 0,3-0,5 l/ha

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 28.9.2023 ‎(1)
Zaštita kupusa28.9.2023 12:10Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Crna pegavost kupusnjača (alternaria spp)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi kupusa se nalaze u fazi razvoja glavice (BBCH 43-45).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja i larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 10% biljaka.

larva kupusovog moljca

Proizvođačima se preporučuje pregled useva, i ukoliko registruju prisustvo pomenute štetočine primena nekog od insekticida:

Exalt (a.m.spinetoram) 2l/ha,

Alverde (a.m. metaflumizon) 1l/ha,

Scatto (a.m.deltametrin) 0,3-0,5 l/ha,

Coragen 20 SC/Inecor 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha,

Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin) 0,3 l/ha.

Kod sorti i hibrida koji su osetljivi na prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria brassicae) preporučuje se primena fungicida:

Sercadis plus (a.m. fluksapiroksad + difenokonazol) 1 l/ha.

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 24.9.2023 ‎(1)
Zaštita kupusa24.9.2023 14:27Kupusov moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi kupusa namenjeni za jesenju poizvodnju se nalaze u fazi glavica dostigla 50% veličine ( BBCH 45 ).

 

Vizuelnim pregledom biljaka kupusa, registrovano je prisustvo jaja i larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella), na do 10% biljaka.

larva kupusovog moljca

Proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled biljaka kupusa na prisustvo štetočina. U cilju zaštite kupusa od larvi kupusovog moljca, preporučuju se insekticidi koji su registrovani u usevu kupusa, vodeći računa o maksimalnom broju tretiranja i karenci preparata:

-        Altacor 35 WG (a.m. hlorantraniliprol), u količini 80-100 g/ha (karenca 7 dana, MBT 2) ili

-        Zakon (a.m. hlorantraniliprol ), u količini 75-125 ml/ha (karenca 1 dan, MBT 2) ili

-        Coragen 20 SC, Inecor 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) … 0,14-0,2 l/ha (karenca 7 dana, MBT 2) ili

-        Alverde (a.m. metaflumizon ), u količini 1 l/ha (karenca 7 dana, MBT 2) ili

-        Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol, lambda-cihalotrin) ), u količini 0,1-0,3 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili

-        Exalt (a.m.spinetoram) ), u količini 2 l/ha (karenca 7 dana, MBT 1) ili

-        Scatto (a.m. deltametrin) ), u količini 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana, MBT 2).

 

Region: Vrbas
1 - 10 Next