Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kupus  

Web Part Page Title Bar image
kupus

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 21.9.2018 ‎(1)
Zaštita kupusa 21.9.2018 15:21Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Mali kupusar (pieris rapae)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi kupusa za jesenju proizvodnju nalaze se u fazi glavice dostigle 20 do 30% očekivane veličine ( BBCH 42-43).

lokalitet D. Stopanje

velika slika

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi osme generacije kupusovog moljca (Plutella xylostella) u indeksu napada 3,5.

P. xylostella - larve

velika slika

Takođe je registrovano prisustvo larvi pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u indeksu napada 3, kao i larvi malog kupusara (Pieris rapae).

larva H. armigera
larve P. rapae

Proizvođačima se preporučuje pregled useva radi utvrđivanja prisustva larvi navedenih štetočina. U cilju sprečavanja oštećenja na listovima, kao i ubušivanja u glavice, preporučuje se primena insekticida:

Mavrik (tau-fluvalinat) 0,3 l/ha 

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 14.9.2018 ‎(1)
Tretman u kelju pupčaru14.9.2018 14:37Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi kelja pupčara se nalaze u fazi početka formiranja glavice (BBCH 41).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo pepeljaste kupusne vaši (Brevicoryne brassicae), na naličju listova. Procenat napadnutih biljaka iznosi 19%.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve, i ukoliko registruju prisustvo navedene štetočine, tretman obave insekticidom:

Lambada (a.m. lambda – cihalotrin) 0,3 l/ha.

vaši na kelju pupčaru

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 10.9.2018 ‎(1)
Zaštita kupusa10.9.2018 15:43Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja RC Čačak, usevi kupusa za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi početka razvoja glavica (BBCH 41).

 

 

lokalitet Baluga

 

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo jaja i larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella). U toku je početak razvoja VIII generacije ove štetočine.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva. Ukoliko se registruje prisustvo kupusovog moljca, u cilju sprečavanja oštećenja lisne mase I ubušivanja larvi u glavice, preporučuje se primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha.

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 7.9.2018 ‎(1)
Tretman u karfiolu7.9.2018 16:48Crna pegavost kupusnjača (alternaria spp)

Vizulnim pregledom useva karfiola (faza razvoja listova BBCH 19 i početak formiranja glavice BBCH 41) registrovano je prisustvo simptoma crne pegavosti (Alternaria sp.) na spoljnim listovima i lisnim drškama na 19 do 26% biljaka.

Česte padavine i navodnjavanje useva omogućavaju dalje širenje infekcije.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju simptome crne pegavosti, u cilju sprečavanja prelaska infekcije na stablo karfiola i kasnije na donji deo glavice, tretman obave preparatom:

Dakoflo (a.m. hlorotalonil) 3 l/ha (karenca 21 dan)

simptom crne pegavosti

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 31.8.2018 ‎(1)
Zaštita kupusa31.8.2018 20:38Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Mali kupusar (pieris rapae)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi kupusa za jesenju proizvodnju nalaze se u fenofazi početak formiranja glavice (BBCH 41).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo sedme generacije kupusovog moljca (Plutella xylostella): jaja u indeksu napada 9,5 i larvi u indeksu napada 4,5.

larva P. xylostella

larva P. xylostella

Takođe je registrovano prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u indeksu napada  4, kao i prisustvo jaja malog kupusara (Pieris rapae) na 10% biljaka.

H. armigera, jaja
jaja P. rapae

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva kupusa radi utvrđivanja prisustva jaja i larvi navedenih štetočina. U cilju sprečavanja oštećenja na listovima, kao i ubušivanja larvi u glavice, preporučuje se primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

Coragen 20 SC ( a.m hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 27.8.2018 ‎(3)
Zaštita kupusa27.8.2018 12:34Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na teritoriji koju pokriva RC Negotin, KO Vidrovac, usevi kupusa namenjenih za jesenju proizvodnju nalaze se u fazi početak formiranja glavice (BBCH 41).

Vizuelnim pregledom biljaka uočeno je prisustvo jaja i tek ispiljenih larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella). 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva. Ukoliko se registruje prisustvo kupusovog moljca, u cilju sprečavanja oštećenja lisne mase I ubušivanja larvi u glavice, preporučuje se primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha.

larva kupusnog moljca

velika slika

Region: Negotin
Tretman u kupusu27.8.2018 11:31Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi kupusa se nalaze u fazi od devet i više listova razvijeno do faze početka formiranja glavice (BBCH 19 – 41).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) u indeksu napada 6, 5. U toku je piljenje larvi osme generacije ove štetočine.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju prisustvo kupusovog moljca, u cilju sprečavanja oštećenja na listovima kao i ubušivanja larvi u glavice, tretman obave preparatom:

Grom (a.m. lambda – cihalotrin) 0,3 l/ha.

Takođe, prilikom pregleda kupusnjača registrovano je i prisustvo simptoma crne pegavosti lista (Alternaria spp), Ukoliko se prilikom pregleda biljaka registruje prisustvo ovog patogena preporučuje se primenna fungicida:

Dakoflo (a.m. hlorotalonil) 3 l/ha.

      

larva kupusnog moljca    crna pegavost lista

Region: Zrenjanin
Zaštita kupusa27.8.2018 8:49Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na teritoriji RC Pančevo, usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fenofazi početak formiranja glavice BBCH 41.

Vizuelnim pregledom kupusa registrovano je prisustvo gusenica kupusovog moljca (Plutella xylostella) u indeksu napada 8 i jaja u indeksu napada 8.

 U toku je početak piljenja gusenica VIII generacije ove štetočine.

Preporučuje se proizvođačima obilazak useva radi utvrđivajnja prisustva jaja i gusenica kupusovog moljca. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo preporučuju se insekticid ovicidno-larvicidnog delovanja:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,14 – 0,2 l/ha

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 24.8.2018 ‎(1)
Zaštita kupusa24.8.2018 17:45Kupusni moljac (Plutella maculipennis)
Na području delovanja RC Kikinda, usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju nalaze se u fenofazi početak formiranja glavice (BBCH 41).
 
 
 
 
 
Pregledom useva registrovano je prisustvo jaja kupusovog moljca (Plutella xyllostella) na 6 % biljaka dok su larve registrovane na 12 % biljaka. U toku je razvoj osme generacije ove štetočine.
 
 
 
U cilju sprečavanja oštećenja na listovima od strane larvi, kao i ubušivanja u glavice, proizvođačima se preporučuje primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha. 
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 23.8.2018 ‎(1)
Zaštita kupusa23.8.2018 13:55Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze  u fazi početak formiranja glavice (BBCH 41).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja kupusovog moljca (Plutella xylostella) na 35% pregledanih biljaka, kao i tek ispiljenih larvi na 70% pregledanih biljaka. U toku je polaganje jaja, kao i početak piljenja larvi osme generacije ove štetočine.

U cilju sprečavanja oštećenja na listovima od strane larvi, kao i ubušivanja u glavice proizvođačima se preporučuje primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja: Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha.

Region: Novi Sad
1 - 10 Next