Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kupus  

Web Part Page Title Bar image
kupus

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 15.5.2019 ‎(1)
Zaštita kupusa15.5.2019 23:23Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja RC Leskovac usevi kupusa nalaze se u fazi od devet i više listova razvijeno do faze glavice dostigle 20% od očekivane veličine (BBCH 19-42).

kupus, faza razvoja

velika slika

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo larvi kupusnog moljca (Plutella xylostella) u indeksu napada 6,66.  Larve se nalaze na naličju listova gde se hrane epidermisom i rupičasto ga izgrizaju. U toku je piljenje larvi I generacije ove štetočine.

larva kupusnog moljca

velika slika

Proizvođačima se preporučuje  obilazak  i pregled useva kupusa.  Ukoliko se  registruju prisustvo larvi kupusnog moljca preporučuje se tretman insekticidom:

Cipkord 20 EC, Crna Mamba (a.m. cipermetrin) u količini 0,3 l/ha

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 10.5.2019 ‎(1)
Zaštita kupusnjača10.5.2019 14:33Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi kupusnjača (kupus, karfiol i brokoli) namenjeni za letnju proizvodnju se nalaze u fazi od pet do sedam listova razvijeno (BBCH 15 – 17).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi kupusnog moljca (Plutella xylostella) na 8 % pregledanih biljaka. U toku je piljenje larvi prve generacije ove štetočine.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju prisustvo larvi sprovedu insekticidni tretman nekim od preparata:

Cipkord 20 EC, Crna mamba (a.m. cipermetrin) u količini 0,3 l/ha.

larva kupusnog moljca

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 30.4.2019 ‎(1)
Zaštita kupusa30.4.2019 10:49Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na teritoriji RC Pančevo, na  punktovima Jabuka i Dolovo, usevi kupusa se nalaze u fenofazi od 5 do 9 razvijenih listova (BBCH 15-19).

Vizuelnim  pregledom, registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella maculipennis) na 10% biljaka.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da po stabilizaciji vremenskih prilika sprovedu tretman  nekim od insekticida na bazi a.m. cipermetrin:

Cipkord 20 EC, Notikor, Crna mamba  0,3 l/ha.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 22.4.2019 ‎(1)
Zaštita kupusa22.4.2019 8:26Korenova muva (Delia platura)

Na području delovanja RC Požarevac, usevi kupusa za ranu proizvodnju se nalaze u fazi devet i više listova razvijeno (BBCH 19), dok se na nekim parcelama kupus još uvek rasađuje.

Na postavljenim feromonskim klopkama registruju se ulovi imaga prve generacije kupusne muve (Delia radicum).

slika 1.

 

Ova štetočina polaže jaja na korenov vrat ili u zemlju neposredno oko biljke. Štete pričinjavaju larve koje se ubušuju u koren i time ometaju protok materija što dovodi do propadanja biljaka.

U cilju suzbijanja kupusne muve i daljeg polaganja jaja ove štetočine, u usevima koji su u početnim fazama razvoja i u usevima koji su tek rasađeni, preporuka  proizvođačima je primena preparata:

Cipkord 20 EC (a.m. cipermetrin) 0,15-0,3l/ha.

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 10.4.2019 ‎(1)
Zaštita kupusa10.4.2019 19:42Kupusna muva (phorbia brassicae)

Na području delovanja RC Niš, usevi kupusa za ranu proizvodnju se nalaze u fazi devet i više listova razvijeno (BBCH 19), dok se na nekim parcelama kupus još uvek rasađuje.

Na postavljenim feromonskim klopkama registruju se ulovi imaga prve generacije kupusne muve (Delia radicum).

velika slika

Ova štetočina polaže jaja na korenov vrat ili u zemlju neposredno oko biljke. Štete pričinjavaju larve koje se ubušuju u koren i time ometaju protok materija što dovodi do propadanja biljaka.

U cilju suzbijanja kupusne muve i daljeg polaganja jaja ove štetočine, u usevima koji su u početnim fazama razvoja i u usevima koji su tek rasađeni, preporuka  proizvođačima je primena preparata:

Cipkord 20 EC (a.m. cipermetrin) 0,15-0,3l/ha.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 8.4.2019 ‎(2)
Zaštita kupusa8.4.2019 14:10Kupusna muva (phorbia brassicae)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, lokalitet Jarak, usevi kupusa za ranu proizvodnju se nalaze u fenofazi devet i više listova razvijeno (BBCH 19), dok je na nekim parcelama rasađivanje još uvek u toku.

 

      Fenofaza kupusa

Na postavljenim feromonskim klopkama registruje se visoka brojnost imaga kupusne muve (Delia radicum). Let prve generacije je još uvek u toku.

U cilju suzbijanja kupusne muve i daljeg polaganja jaja ove štetočine, u usevima koji su u početnim fazama razvoja i u usevima koji su tek rasađeni, preporuka poljoprivrednim proizvođačima je primena preparata:

Cipkord 20 EC (a.m.cipermetrin) 0,15-0,3l/ha.

Region: Sremska Mitrovica
Zaštita kupusa8.4.2019 11:49Kupusna muva (phorbia brassicae)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi kupusa namenjeni za ranu proizvodnju se nalaze u fazi razvoja lista (devet i više listova razvijeno, BBCH 19) dok je na nekim parcelama rasađivanje još uvek u toku.

Na postavljenim feromonskim klopkama i dalje se registruju visoke brojnosti imaga kupusne muve (Delia radicum). Let prve generacije ove štetočine je još uvek u toku.

U cilju suzbijanja kupusne muve i daljeg polaganja jaja ove štetočine, preporuka proizvođačima je da hemijske mere zaštite sprovedu u usevima koji su u početnim fazama razvoja i u usevima koji su tek rasađeni. Preporuka je primena preparata:

Cipkord 20 EC (a.m.cipermetrin) 0,15-0,3l/ha.

     

imaga kupusne muve  

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 7.4.2019 ‎(1)
Zaštita kupusa7.4.2019 9:59Kupusna muva (phorbia brassicae)

Na području delovanja RC Novi Sad, kupusi namenjeni za ranu proizvodnju se nalaze u fazi od tri do četiri razvijena lista (BBCH 13-14). Na velikom broju parcela rasađivanje kupusa je i dalje u toku.

U poslednjih nedelju dana na feromonskim klopkama registruju se visoke brojnosti imaga kupusne muve (Delia radicum). Let prve generacije ove štetočine i dalje traje.

Mere zaštite u cilju suzbijanja kupusne muve i sprečavanja polaganja jaja neophodno je sprovesti u usevima koji su u početnim fazama razvoja (rasađeni u prethodnih desetak dana) kao i u usevima kod kojih je u toku rasađivanje. Proizvođačima se preporučuje primena insekticida Cipkord 20 EC (cipermetrin) u količini 0,15-0,3 l/ha.

 

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 2.4.2019 ‎(1)
Zaštita kupusa2.4.2019 14:35Buvači (phyllotreta spp)

Na teritoriji RC Pančevo, u toku je rasađivanje kupusa namenjenog za ranu proizvodnju.

Vizuelnim pregledom useva na rasađenim biljkama kupusa utvrđeno je prisustvo buvača (Phyllotreta spp.)  u indeksu napada 11,66.

 

Takođe, na feromonskim klopkama, registruju se ulovi imaga kupusne muve (Delia radicum). U toku je let prve generacije ove štetočine.

Preporučuje se suzbijanje ovih štetočina nekim od navedenih insekticida:

Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (bifentrin) 0,2-0,3 l/ha

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 28.3.2019 ‎(1)
Zaštita kupusa28.3.2019 8:54Kupusna muva (phorbia brassicae)

Na području delovanja RC Novi Sad u toku je rasađivanje ranog kupusa.

Prve jedinke kupusne muve (Delia radicum) su registrovane na feromonskim klopkama 04.03. Od tada se beleže stalni ulovi ove štetočine. Na tek rasađenim biljkama kupusna muva polaže jaja na korenov vrat ili u zemlju neposredno oko biljke. Štete pričinjavaju larve koje se ubušuju u koren i time ometaju protok materija što dovodi do propadanja biljaka.

U cilju suzbijanja ove štetočine i sprečavanja polaganja jaja, odmah po rasađivanju kupusa je neophodno sprovesti hemijske mere zaštite primenom nekog od navedenih insekticida:

·         Fobos EC, Bifenicus (bifentrin) u količini 0,2-0,3 l/ha

Region: Novi Sad
1 - 10 Next