Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kupus  

Web Part Page Title Bar image
kupus

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 10.4.2017 ‎(2)
Insekticidni tretman kupusa10.4.2017 16:39Kupusna muva (phorbia brassicae)

Vizuelnim pregledom kupusa na lokalitetu Mužlja (sorte Tiara, Delight ball) koji se nalazi u fazi šest razvijenih listova (BBCH 16) registovana su jaja kupusne muve (Delia radicum) u indeksu napada 3,5.

Proizvođačima kupusa se preporučuje insekticidni tretman u cilju sprečavanja daljeg polaganja jaja kupusne muve preparatom:

Cipkord 20-EC (cipermetrin) 0,3 l/ha.

Slika 1: jaja kupusne muve

velika slika

Region: Zrenjanin
Zaštita kupusa10.4.2017 14:50Kupusna muva (phorbia brassicae)

Na lokalitetu Futog usevi ranog kupusa nalaze se u fazi 4 lista (BBCH 14).

U feromonskim klopkama i dalje se registruju  ulovi imaga kupusne muve (Delia radicum). Polaganje jaja prve genercije je još uvek u toku. Radi daljeg sprečavanja polaganja jaja preporučuju se hemijske mere zaštite insekticidom Cipkord 20-EC (cipermetrin) 0,15-0,3 l/ha.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 3.4.2017 ‎(1)
Zaštita kupusa3.4.2017 16:15Kupusna muva (phorbia brassicae)

Na teritoriji RC Novi Sad u toku je rasađivanje ranog kupusa.

Na feromonskim klopkama registruje se pojava imaga kupusne muve (Delia radicum). U toku je let prve generacije ove štetočine.

U cilju suzbijanja imaga kupusne muve i sprečavanja polaganja jaja, odmah po rasađivanju kupusa neophodno je sprovesti hemijski tretman nekim od navedenih insekticida:

Bifenicus, Fobos EC, Talstar 10 EC (bifentrin) u količini 0,2-0,3 l/ha

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 28.3.2017 ‎(1)
Štetočina kupusa- kupusna muva (Delia radicum) 28.3.2017 15:50Kupusna muva (phorbia brassicae)

Na lokalitetu Pančevo, u usevu ranog kupusa, na feromonskim klopkama registruju se ulovi imaga kupusne muve (Delia radicum). U toku je let prve generacije ove štetočine.

 

 

Štete na kupusu prouzrokuju larve kupusne muve koje se razvijaju u korenu i korenovom vratu kupusa. Kod napadnutih biljaka otežan je protok materija, one se suše i propadaju.

U cilju suzbijanja odraslih jedinki kupusne muve i sprečavanja polaganja jaja, proizvođačima kupusa se preporučuje primena insekticida na bazi a.m.bifentrin:

Bifenicus, Fobos EC u količini 0,2-0,3 l/ha.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 4.10.2016 ‎(1)
Zaštita kupusa4.10.2016 13:28Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Kupusna sovica (mamestra brassicae)

Na loklaitetu Futog usevi kupusa se nalaze u fazi od glavice dostigle 50% krajnje veličine do glavice spremne za berbu (BBCH 45-49).

Vizuelnim pregledom biljaka kupusa registrovano je prisustvo larvi kupusnog moljca (Plutella maculipennisna 8% biljaka i larve kupusne sovice (Mamestra brassicae) na 4% biljaka.

Preporučuje se proizvođačima kupusa pregled biljaka na prisustvo larvi navedenih štetočina. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo, a radi sprečavanja ubušivanja larvi u glavice preoručuje se hemijski tretman insekticidom Mavrik (tau-fluvalinat) 0,3 l/ha. S obzirom da počinje berba kupusa obavezno obratiti pažnju na karencu insekticida koja za preporučeni preparat iznosi 7 dana.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 27.9.2016 ‎(1)
Zaštita kupusa - kupusni moljac27.9.2016 10:09Kupusni moljac (Plutella maculipennis)
Na lokalitetu Kikinda, pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo larvi VIII generacije kupusnog moljca (Plutella maculipennis). Larve pomenute štetočine su registrovane na 20% pregledanih biljaka.
Pregledani usev kupusa (hibrid Bravo) se trenutno nalazi u fazi razvoja BBCH 45 (glavica dostigla 50% od očekivane veličine).
 
Picture
 
Picture
 
Radi sprečavanja ubušivanja larvi kupusnog moljca u glavice kupusa, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:
  • Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,14 - 0,2 l/ha
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 22.9.2016 ‎(1)
Zaštita kupusa22.9.2016 14:31Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja RC Kruševac, lokalitet Bivolje,vizuelnim pregledom  useva kupusa namenjenog za jesenju proizvodnju registrovano je da se kupus nalazi u fenofazi (BBCH 43)-glavica dostigla 30% od očekivane veličine.

usev kupusa

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo larvi kupusnog moljca (Plutella maculipennis) u indeksu napada 5,5.

larva kupusnog moljca

larva kupusnog moljca sl.br.2

U toku je piljenje larvi VIII generacije kupusnog moljca. U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u glavice preporučuje se primena insekticida :

Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) 0,14 – 0,2 l/ha

 

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 21.9.2016 ‎(1)
Zaštita kupusa21.9.2016 18:08Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na teritoriji RC Novi Sad, punkt Futog, usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi glavica dostigla 30% od očekivane veličine (BBCH 43).

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo larvi kupusnog moljca (Plutella maculipennis) na 20% pregledanih biljaka.

U toku je piljenje larvi VIII generacije ove štetočine. U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u glavice preporučuje se primena insekticida Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,14 – 0,2 l/ha
Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 17.9.2016 ‎(1)
Crna pegavost na karfiolu i brokoliju17.9.2016 1:10Crna pegavost kupusnjača (alternaria spp)

Vizuelnim pregledom proizvodnje karfiola i brokolija na lokalitetu Lukićevo (sorte karfiola: Malaga, Cadilac, Kastor; sorte brokolija: Monopoli, Partenon, Monako); datum rasađivanja od 06.do 19.07, faza razvoja po BBCH skali 41 (početak formiranja glavice) registrovano je prisustvo simptoma crne pegavosti lista- prouzrokovač Alternaria spp. na 48% biljaka, na donjem i srednjem listu glavice kod karfiola i 26% biljaka brokolija ima simptome samo na donjem listu.

S obzirom na najavljene padavine neophodno je preduzeti fungicidni tretman.

U našoj zemlji za zaštitu kupusa postoje registrovani fungicidi samo za zaštitu od prouzrokovača plamenjače kupusa (preparati na bazi bakra). Prema EPPO standardu PP2/7(1), za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti kupusnjača mogu se koristiti fungicidi na bazi hlorotalonila, mankozeba, difenokonazola. Prilikom odabira preparata voditi računa o karenci u odnosu na rok berbe.

Slika 1:faza karfiola

velika slika

Slika 1:faza brokole

velika slika

Slika 3,4 :simptomi crne pegavosti na karfiolu (donjim i srednjim listovima)

velika slika

velika slika

Slika 5:simptomi crne pegavosti na brokoli (donji listovi)

velika slika

Slika 6:konidije crne pegavosti

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 10.9.2016 ‎(1)
Kupusni moljac u proizvodnji karfiola i brokole10.9.2016 1:30Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Vizuelnim pregledom proizvodnje karfiola i brokolija na lokalitetu Lukićevo (sorte karfiola: Malaga,Cadilac, Kastor; sorte brokolija Monopoli, Partenon, Monako; datum rasađivanja od 6 do 19.7,faza razvoja po BBCH skali 39-glavno stablo dostiglo tipičnu veličinu) registrovano je sledeće stanje:

-brokoli: na 29% biljaka registrovane  larve VII generacije kupusnog moljca (Plutella maculipennis)

-karfiol:n a 35% biljaka prisutne larve kupusnog moljca

Prilikom pregleda konstatovano na pojedinačnim biljkama početak ulutkavanja kupusnog moljca, što znači da nas u narednih nekoliko dana očekuje početak leta VIII generacije ove štetočine.

Preporuka: Pregledati useve karfiola i brokolija i ukoliko se registruje prisustvo larvi preduzeti insekticidni tretman jednim od navedenih insekticida

Cipkord (a.m.cipermetrin) 0,15-0,3 l/ha karenca 28 dana

Lamdex,Kozak (lambda-cihalotrin) 0,2-0,3 l/ha karenca 14 dana

Slika 1:faza karfiola

velika slika

Slika 1:faza brokole

velika slika

Slika 3:larve kupusnog moljca

velika slika

Slika 4: lutka kupusnog moljca

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 2.9.2016 ‎(1)
Zaštita kupusa2.9.2016 9:48Tripsi (thrips spp); Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja RC Kruševac, lokaliteti Mačkovac i Bivolje vizuelnim pregledom useva kupusa za jesenju proizvodnju  ustanovili smo da se kupus nalazi  u fenofazi razvoja BBCH 41 (početak formiranja glavice). Pregledom listova, na naličju registovano je prisustvo larvi  tripsa (Thrips sp.) u indeksu napada  6.

Preporuka proizvođačima je da urade insekticidni tretman preparatom:

Talstar 10 EC (a.m.bifentrin) 0,3 l/ha, karenca 21 dan.

Takođe, vizuelnim pregledom  kupusa registrovano je i prisustvo larvi kupusnog moljca (Plutella maculipennis). U toku je intenzivno piljenje larvi VII generacije. Suzbijanjem tripsa, suzbijaju se i larve kupusnog moljca.

 

velika slika

 

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 1.9.2016 ‎(1)
Zaštita kupusa1.9.2016 17:00Trips (thrips tabaci); Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Vizuelnim pregledom kupusa za jesenju proizvodnju na više lokaliteta (Mužlja i Mihajlovo, sorte: Gintama, Futoški, datum rasađivanja: 27.6./ 25.6, faza razvoja po BBCH skali 41-početak formiranja glavice) na naličju listova registovano je prisustvo larvi i imaga tripsa (Thrips sp). Indeks napada larvi tripsa je 9, a imaga 0,75. Štete prouzrokovane sisanjem biljnih sokova su u vidu kvržica na mestu uboda. 

Preporuka proizvođačima je da obiđu svoje parcele i konstatuju stanje useva. Za suzbijanje ove štetočine registrovan je insekticid  Talstar 10 EC (bifentrin) 0,3 l/ha, karenca 21 dan.

Takođe, vizuelnim pregledom biljaka kupusa registrovano je i prisustvo larvi kupusnog moljca (Plutella maculipennis). U toku je intenzivno piljenje larvi VII generacije ove štetočine. Suzbijanjem tripsa sa navedenim insekticidom, suzbijaju se i larve kupusnog moljca.

Slika 1: faza kupusa

velika slika

Slika 2: tripsi na naličju lista kupusa

velika slika

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 29.8.2016 ‎(1)
Zaštita kupusa29.8.2016 15:01Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja RC Leskovac, na lokalitetu Smrdić, vizuelnim pregledom useva kupusa koji se nalazi u fazi razvoja BBCH 41 ( početak formiranja glavice ), registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca ( Plutella maculipennis ) u indeksu napada 14,75.

imago na listu kupusa

imago na listu kupusa ( velika slika )

larve na listu kupusa

larve na listu kupusa ( velika slika )

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva u cilju utvrđivanja prisustva larvi kupusovog moljca. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo potrebno je obaviti tretman nekim od navedenih insekticida  larvicidnog delovanja:

Cipkord 20 EC ( a.m. cipermetrin ) 0,15 – 0,3 l/ha, broj tretmana  tokom jedne sezone 1

Lamdex ( a. m. lambda-cihalotrin ) 0,2 – 0,3 l/ha, broj tretmana tokom jedne sezone 2

 

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 26.8.2016 ‎(3)
Zaštita kupusa26.8.2016 18:57Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja RC Kruševac, lokalitet Bivolje,vizuelnim pregledom useva kupusa ustanovili smo da se kupus koji  je namenjen za jesenju proizvodnju  nalazi u fazi razvoja BBCH 41 (početak formiranja glavice).

Vizuelnim  pregledom listova  registrovane su larve kupusnog moljca (Plutella maculipennis).  Registrovano je prisustvo larvi u indeksu napada  11,za sada jaja nisu uočena.

 U cilju sprečavanja oštećenja na listovima i ubušivanja u glavice proizvođačima se preporučuje insekticidni tretman  preparatom larvicidnog delovanja:

 Cipkord 20 EC (a.m.cipermetrin) 0,15 - 0,3 l/ha, karenca 28 dana.

oštećenja od kupusnog moljca

larva kupusnog moljca

larva,binokular

Region: Kruševac
Kupusni moljac26.8.2016 17:07Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, na lokalitetu Jarak, u toku predhodnih dana beleži se povećanje broja imaga na feromonskim klopkama za kupusnog moljca (Plutella maculipennis).  Vizuelnim pregledom biljaka kupusa i brokolija, registrovano je prisustvo imaga, jaja i larvi kupusnog moljca. U toku je polaganje jaja i piljenje larvi VII generacije ove štetočine.

 

Slika1-faza kupusa

Slika2-larva na listu brokolija

 

Slika3-imago na listu kupusa

Preporučuje se proizvođačima kupusa, brokolija i karfiola da zaštite useve sa nekim od sledećih insekticida:

a.m. cipermetrin, preparat Cipkord 20 EC u količini 0,15-0,3 l/ha

a.m. lambda cihalotrin, preparat Grom u količini 0,3-0,4 l/ha

Region: Sremska Mitrovica
Zaštita kupusa26.8.2016 9:38Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na lokalitetu Futog usevi kupusa nalaze se u fazi početka formiranja glavice (BBCH 41).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo kupusnog moljca (Plutella maculipennis). Indeks napada za jaja iznosi 1,18, a za larve 13,75. Trenutno je u toku piljenje larvi VII generacije ove štetočine. U cilju sprečavanja oštećenja na listovima i ubušivanja u glavice preporučuje se tretman insekticidima larvicidnog delovanja. Obratiti pažnju na dozvoljen broj tretiranja  primenjenih insekticida u toku jedne sezone.

Cipkord 20 EC, Crna mamba (cipermetrin) 0,15 – 0,3 l/ha – broj tretiranja u toku jedne sezone 1

Lamdex (lambda-cihalotrin) 0,2-0,3 l/ha – broj tretiranja u toku jedne sezone 2

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 24.8.2016 ‎(1)
Zaštita kupusa 24.8.2016 9:10Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja RC Sombor , na punktovima Toplana, Lugovo i Kupusina usevi kupusa se u zavisnosti od datuma rasađivanja, nalaze u fenofazi početka razvoja glavice.

 Vizuelnim pregledom useva kupusa, registrovali smo prisustvo larvi kupusnog moljca Plutella maculipennis . Larve su prisutne na 60 % biljaka.

velika slika

Larva kupusnog moljca

Poljoprivrednim proizvođačima kupusa se preporučuje obilazak useva u cilju  utvrđivanja prisustva larvi. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo potrebno je uraditi tretman nekim od navedenih insekticida:

Sumialfa 5 EW (a.m. esfenvalerat) 0,15-0,2 l/ha  ili  

Cipkord (a.m.cipermetrin) 0,15-0,3 l/ha

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 23.8.2016 ‎(2)
Zaštita kupusa23.8.2016 14:16Kupusni moljac (Plutella maculipennis)
Na području delovanja RC Kikinda, pregledom useva kupusa registrovan je visok procenat larvi kupusnog moljca (Plutella maculipennis).
Na lokalitetu Kikinda pregledom useva kupusa (hibrid: Bravo),  registrovano je prisustvo larvi na 60%  biljaka. Pregledani usev je namenjen za jesenju proizvodnju i trenutno se nalazi u fazi razvoja BBCH 41 (početak formiranja glavice).
 
Picture
 
Picture
 
Picture
 
S obzirom da pregledom nisu uočena jaja kupusnog moljca, proizvođačima se preporučuje insekticidni tretman sa sredstvom larvicidnog delovanja:
 
  • Cipkord 20 EC (cipermetrin) 0,15 - 0,3 l/ha

Karenca preporučenog preparata iznosi 28 dana.

Region: Kikinda
Zaštita kupusa23.8.2016 12:16Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja  RC Niš, lokalitet Donja Trnava, usev kupusa se trenutno nalazi u fenofazi razvoja BBCH 19 ( razvijeno 9 i više listova po biljci ).

Vizuelnim pregledom useva kupusa, registrovano je povećano prisustvo larvi  kupusnog moljca (Plutella maculipennis ). Larve su prisutne na 80% pregledanih biljaka.

Proizvođačima kupusa se preporučuje obilazak useva radi utvrđivanja prisustva larvi. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo izvesti hemijske mere zaštite primenom preparata za suzbijanje kupusnog moljca :

-      Sumialfa 5 EW (a.m. esfenvalerat) u dozi od 0,15-0,2 l/ha  ili

-      Grom/King/Lambdex/Lambada  (a.m. lambda cihalotrin) u dozi od 0,2 - 0,3 l/ha.

imago kupusnog moljca (velika slika)

larva kupusnog moljca (velika slika)

 

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 17.8.2016 ‎(1)
Zaštita kupusa17.8.2016 14:23Crna trulež kupusa i drugih krstašica (xanthomonas campestris pv. campestris)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju nalaze se u fazi od šest pravih listova razvijenih do faze početak formiranja glavice (BBCH 16-41).

Vizuelnim pregledom kupusa, na pojedinim parcelama, registruje se prisustvo simptoma crne truleži kupusnjača (Xanthomonas campestris pv. campestris) na listovima kupusa.

Najkarakterističniji simptom bolesti je pojava žutih, svetlo smeđih, nekrotičnih pega koje se klinasto šire od ivice lista ka glavnom nervu u vidu slova „V“. U okviru ovih pega sekundarni nervi poprimaju crnu boju. Kako bolest odmiče crnilo zahvata i glavne nerve. Pri poprečnom preseku glavice uočava se tamna boja sprovodnog tkiva.  Jaka zaraza dovodi do sušenja lišća, biljke ne uspevaju da zaviju glavicu i dolazi do njihovog propadanja

Preporuka proizvođačima je da ukoliko registruju karakteristične simptome ovog oboljenja sprovedu tretman registrovanim preparatima:

Bordovska čorba S 20, Kuprablau WP, Plavi kamen  (bakar iz Bordovske čorbe ) 1-1,5% (karenca 42 dana).

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 12.8.2016 ‎(2)
Zaštita kupusa12.8.2016 17:23Kupusni moljac (Plutella maculipennis)
Na punktu Kikinda, vizuelnim pregledom useva kupusa, sorta Bravo registrovano je prisustvo jaja, larvi i lutke kupusnog moljca ( Plutella maculipennis ).
Kupus se trenutno nalazi u fenofazi razvoja BBCH 19 ( razvijeno 9 i više listova po biljci ).
Na feromonskim klopkama u usevu kupusa beleže se visoki ulovi pomenute štetočine.
 
  • indeks napada ( jaja ) kupusnog moljca - 7 %
  • indeks napada ( larvi ) kupusnog moljca - 13 %
  • indeks napada ( lutke  ) kupusnog moljca - 0,5 %

Proizvođačima kupusa se preporučuje primena preparata za suzbijanje kupusnog moljca :

  • Sumialfa 5EW ( a.m. esfenvalerat ) u dozi od 0,15-0,2 l/ha  ili
  • Grom ili Lambdex ( a.m. lambda cihalotrin ) u dozi od 0,2 - 0,3 l/ha

  

usev kupusa                            jaja kupusnog moljca

  

larva kupusnog moljca               jajno leglo kupusne sovice

Region: Kikinda
Zaštita kupusa12.8.2016 16:18Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

 Na teritoriji RC Pančevo, usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fenofazi 9 i više razvijenih listova do početak formiranja glavice (BBCH 19-41).

Vizuelnim pregledom kupusa registruju se  jaja i larve VI generacije kupusnog moljca (Plutella maculipennis). U toku je intenzivno piljenje larvi koje su prisutne na 50% pregledanih biljaka. Indeks napada za jaja iznosi 5,93, a za larve 21,25.

slika 1: Jaja kupusnog moljca, Plutella maculipennis

Slika 2: Larve kupusnog moljca, Plutella maculipennis

Preporučuje se proizvođačima obilazak useva radi utvrđivajnja prisustva larvi. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo izvesti hemijske mere zaštite nekim od insekticida larvicidnog dejstva:

·         Mavrik EW (a.m. tau-fluvalinat) 0,3 l/ha

·         Sumialfa 5 EW (a.m. esfenvalerat) 0,15-0,2 l/ha

 

 

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 11.8.2016 ‎(1)
štetočine i bolesti u kupusnjačama11.8.2016 17:24Crna pegavost kupusnjača (alternaria spp); Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Vizuelnim pregledom kupusa za jesenju proizvodnju sorta:Blue jays ,datum rasađivanja: 15.07.faza razvoja po BBCH skali 19 (9 i više listova razvijeno) registovali prisustvo larvi (indeks napada 16,25) i jaja (indeks napada 7,5)  kupusnog moljca (Plutella maculipennis). Na parceli prisutni svi larveni stadiumi i štete u vidu izgrizotina (prozorčića) po listovima kao posledica ishrane larvi.

Preporuka proizvođačima kupusa je obilazak parcela i ukoliko uoče prisustvo larvi i šteta obave insekticidni tretman preparatima

Lamdex (lambda-cihalotrin) 0,2-0,3 l/ha

Sumialfa 5 EW (esfenvalerat) 0,15-0,2 l/ha

Tokom pregleda karfiola sorta:Arizona,datum rasađivanja:07.06.,faza razvoja po BBCH skali 41 (Glavica karfiola počinje se formirati) registrovani simptomi crne pegavosti lista prouzrokovač (Alternaria spp.) na 18 % pregledanih biljaka.Simptomi registrovani na donjim listovima u vidu crnih somotastih pega.

Kao mere zaštite preporučuje se primena višegodišnjeg plodoreda ,uklanjanje biljnih ostataka i dezinfekcija semena, uništavanje korova iz fam Brassicacae, izbor zdravih izvodnica za seme.

Preporuka proizvođačima je zaštita useva. U našoj zemlji za zaštitu kupusa postoje registrovani fungicidi samo za zaštitu od prouzrokovača plamenjače kupusa (preparati na bazi bakra). Prema EPPO standardu  PP2/7(1), za suzbijanje prouzrokovača  crne pegavosti kupusnjača mogu se koristiti fungicidi na bazi hlorotalonila, maneba , mancozeba  ,difenokonazola,iprodiona i vinclozolina.Prilikom odabira preparata voditi računa o karenci u odnosu na rok berbe.

Slika1 faza razvoja kupusa

velika slika

Slika2 jaja kupusnog moljca

velika slika

Slika 3 larva kupusnog moljca

velika slika

Slika 4 crna pegavost na listu karfiola

velika slika

Slika 5 konidije Alternaria  

velika slika

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 10.8.2016 ‎(1)
Zaštita kupusa10.8.2016 15:59Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

RC Subotica-kupus

Vizuelnim pregledom je utvrđeno da se kupus-letnja sadnja, sorta Bravo, nalazi u fenofazi početak formiranja glavice (BBCH 41).

Pregledom biljaka je registrovan povećan broj larvi kupusnog moljca (Plutella maculipennis) u indeksu napada 45 , jaja su registrovana na naličju listova u indeksu napada 15 a lutke ove štetočine sa indeksom 1.

imago

jaja

larve

lutka

Preporuka:

Sa obzirom na veliku brojnost larvi kupusnog moljca preporučuje se hemijski tretman sa nekim od insekticida na bazi:

·         lambda-cihalotrin Grom/King/Lambdex/Lambada  0,2-0,3 l/ha;

·         esfenvalerat Sumialfa 5EW 0,15-0,2 l/ha;

·         cipermetrin Cikord 20EC 0,15-0,3 l/ha.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 8.8.2016 ‎(1)
Zaštita kupusa8.8.2016 15:45Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na lokalitetu Futog usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju nalaze se u fazi 9 i više razvijenih listova (BBCH 19).

Vizuelnim pregledom kupusa registruju se  jaja i larve VI generacije kupusnog moljca (Plutella maculipennis). U toku je intenzivno piljenje larvi koje su prisutne na 85% biljaka. Indeks napada za jaja iznosi 3,31, a za larve 8,88.

Preporučuje se proizvođačima obilazak useva radi utvrđivajnja prisustva larvi. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo izvesti hemijske mere zaštite nekim od insekticida:

Lamdex (lambda-cihalotrin) 0,2-0,3 l/ha

Sumialfa 5 EW (esfenvalerat) 0,15-0,2 l/ha

Region: Novi Sad
(More Items...)