Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kupus  

Web Part Page Title Bar image
kupus

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 26.10.2020 ‎(1)
Zaštita kupusa26.10.2020 10:40Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja RC Vranje usevi kupusa se nalaze u fazi glavica dostigla 70% do 90% od očekivane veličine (BBCH 47-49).

Larva kupusovog moljca

Lisne vaši

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plytella xylostella) na 4% biljaka, jaja i imaga bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na 5% biljaka i lisnih vaši (Aphididae) na 4% biljaka.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo navedenih štetočina, u cilju zaštite glavice i lisne mase, primena nekog od registrovanih insekticida:

  • Scatto (a.m. deltametrin) u količini 0,3 - 0,5 l/ha (karenca 7 dana, MBT 2)  ili
  • Mavrik ( a.m.tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha (karenca 7 dana, MBT 2).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci i maksimalnom dozvoljenom broju tretmana (MBT) primenjenog  preparata u toku jedne vegetacije.

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 16.10.2020 ‎(1)
Zaštita kupusa16.10.2020 8:41Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Čačak usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju nalaze se u fazi glavica dostigla 50% do 80 % od očekivane veličine (BBCH 45 – 48). 

Faza razvoja kupusa

velika slika

larva kupusnog moljca 

Larva - Plutella xylostella

Bela kupusna mušica

Aleyrodes proletella

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na 4% biljaka, jaja i imaga bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na 10% biljaka i lisne vaši (Aphididae) na 4% biljaka.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva radi utvrđivanja prisustva navedenih štetočina. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se primena insekticida:

Mavrik (a.m.tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha (karenca 7 dana).

Prilikom primene hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih pesticida.

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 15.10.2020 ‎(1)
Zaštita kupusa15.10.2020 15:16Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kupusna bela mušica (Aleyrodes proletella)

Na području delovanja RC Leskovac, kupus namenjen za jesenju proizvodnju nalazi se u fazi glavice dostigle od 50% do 70% krajnje veličine (BBCH 45-47).

kupus 45-47

velika slika

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

- larve kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 5% biljaka,

Plutella xylostella 45-47

velika slika

-  larve pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 4% biljaka,

larva Helicoverpa armigera

velika slika

-  jaja i imago bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na do 18% biljaka.

Aleyrodes proletella 45-47

velika slika

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i vizuelni pregled useva. Ukoliko se registruje prisustvo navedenih štetočina, u cilju zaštite glavica i lisne mase, preporučuje se primena insekticida:

Mavrik (a.m.tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha (karenca 7 dana).

Prilikom primene hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih peparata.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 14.10.2020 ‎(1)
Zaštita kupusa14.10.2020 11:37Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Kragujevac kupus namenjen za jesenju proizvodnju se nalazi u fazi glavice dostigle 80% od očekivane veličine (BBCH 48) do glavice tipične veličine (BBCH 49).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom kupusa utvrđeno je prisustvo sledećih štetočina:

·       larve kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 4% biljaka,

·       larve pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 4% biljaka,

·       lisne vaši (Aphididae) na do 4% biljaka.

 

Pamukova sovica na kupusu

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled površina pod kupusom na prisustvo štetočina. U slučaju da se primete pomenute štetočine, u cilju sprečavanja ubušivanja larvi kupusovog moljca i pamukove sovice u glavice, preporučuje se primena insekticida:

 

Mavrik (a.m tau-fluvalinat) … 0,3 l/ha  (karenca 7 dana, MBT 2) ili nekog drugog registrovanog insekticida.

 

Prilikom primene insekticida treba voditi računa o karenci primenjenih preparata i o maksimalnom broju dozvoljenih tretmana (MBT) u toku jedene vegetacije.

Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 11.10.2020 ‎(1)
Zaštita kupusa11.10.2020 21:08Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Buvači (phyllotreta spp); Kupusna sovica (mamestra brassicae); Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Na području delovanja RC Jagodina, usev kupusa namenjen za jesenju proizvodnju se nalazi u fazi glavice dostigle od 50% do 70% krajnje veličine (BBCH 45-47).
 
Vizuelnim pregledom useva kupusa na lokaciji Striža, registrovano je prisustvo sledećih štetočina:
 
 - larve kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 6% biljaka,
 - larve kupusne sovice (Mamestra brassicae) na do 3% biljaka,
 - jaja i imago kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na do 12% biljaka i
 - biljne vaši (Aphididae) na do 6% biljaka.
 
Jaja i imago kupusne mušice i larva kupusne sovice
 
 
Po stablizaciji vremenskih prilika poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pregledaju useve kupusa i da ukoliko uoče prisustvo ovih štetočina, u cilju sprečavanja ubušivanja larvi kupusovog moljca i kupusne sovice u glavice, primene neki od registrovanih insekticida:
 - Alverde (a.m.metaflumizon) u količini 1 l/ha (karenca 7 dana, MBT 2) ili
 - Mavrik (a.m. tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha (karenca 7 dana, MBT 2)
 ili neki drugi registrovani insekticid.
 
Prilikom izbora insekticida voditi računa o karenci izabranog preparata i o maksimalnom broju tretiranja u toku vegetacije (MBT).
Region: Jagodina
Expand/Collapse Created : 8.10.2020 ‎(1)
Zaštita kupusa8.10.2020 11:27Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella)

Na području delovanja RC Kraljevo usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi od glavica dostigla 50% do 70% od očekivane veličine (BBCH 45-47).

 

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

 

·         larve kupusnog moljca (Plutella xylostella) na 5% biljaka,

·         jaja i imago bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na 9% biljaka.

 

  

Imago bele kupusne mušice

 

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i pregled useva kupusa na prisustvo štetočina. Ukoliko se uoči prisustvo pomenutih štetočina, u cilju zaštite kupusa, preporučuje se primena insekticida:

 

·         Mavrik (a.m. tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha   (7 dana karenca).

 

Prilikom primene hemijskih sredstava za zaštitu bilja obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 7.10.2020 ‎(1)
Zaštita kupusa7.10.2020 8:59Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na području rada RC Užice usevi kupusa namenjeni  za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi glavica dostigla od 70% do 80% očekivane veličine (BBCH 47-48).

Vizuelnim pregledom useva na lokalitetu Pilatovići registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plytella xylostella) na 4% biljaka i jaja i imaga bele kupusne mušice (Aleurodes proletella) na 10% biljaka.

 
 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje vizuelni pregled useva i ukoliko se utvrdi prisustvo pomenutih štetočina, u cilju zaštite glavica i lisne mase, preporučuje se primena insekticida:

Mavrik (a.m.tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha (karenca 7 dana).

Prilikom primene hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih pesticida.
Region: Užice
Expand/Collapse Created : 24.9.2020 ‎(1)
Zaštita kupusa24.9.2020 13:44Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Buvači (phyllotreta spp); Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Mali kupusar (pieris rapae)

Na podučju delovanja RC Vranje usevi kupusa za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi razvoja glavice, od početka razvoja do glavice dostigle 40% od očekivane veličine (BBCH 41-44).

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

-          larve, lutke i imago kupusovog moljca (Plytella xylostella) na 6% biljaka,

-          jaja i larve malog kupusara (Pieris rapae) na 3% biljaka,

-          jaja i imago bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na 8% biljaka i

-          imago buvača (Phyllotreta sp.) na 5% biljaka.

Imago kupusovog moljca

Larva kupusovog moljca

Jaje malog kupusara

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi kupusovog moljca i malog kupusara u glavice i oštećenja lisne mase proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Mavrik (a.m.tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha (karenca 7 dana).

Prilikom primene preparata treba voditi računa o karenci i maksimalnom broju dozvoljenih tretmana pesticida u toku jedne vegetacije.

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 17.9.2020 ‎(1)
Zaštita kupusa17.9.2020 11:41Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Buvači (phyllotreta spp); Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Mali kupusar (pieris rapae)

Na području rada RC Užice usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fenofazi razvoja glavice, od početak razvoja glavice do glavice dostigle 30% svoje veličine (BBCH 41-43).

Vizuelnim pregledom useva kupusa na punktu Pilatovići, registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na 6% biljaka.

Takođe, tokom vizuelnih pregleda, uočena su i jaja i imaga bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na 14% biljaka, imaga buvača  (Phyllotreta spp.) na 18% biljaka, lisne vaši (Aphididae) na 6% biljaka i jaja malog kupusara (Pieris rapae) na 3% biljaka.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak i vizuelni pregled useva. Ukoliko se uoči prisustvo navedenih štetočina preporuka je sprovođenje insekticidnog tretmana:

Vantex 60 SC (a.m gama-cihalotrin) u količini 60-70 ml/ha.

Zbog visokih dnevnih temperatura preporuka je da se hemijski tretman sprovede u večernjim satima.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 16.9.2020 ‎(2)
Zaštita kupusa16.9.2020 11:04Kupusna sovica (mamestra brassicae); Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Mali kupusar (pieris rapae)

Na terenu RC Senta usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi od početak formiranja glavice do faze glavica dostigla 40% od očekivane veličine (41-44 BBCH ).

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 30% biljaka, kao i gusenica malog kupusara i kupusne sovice na do 10% biljaka.

 

U toku je piljenje  larvi osme generacije kupusovog moljca.

 

 

Larva kupusovog moljca

 

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi navedenih štetočina u glavice i oštećenja lisne mase, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

 

- Alverde (metaflumizon) u količini 1 l/ha (karenca 7 dana) ili

- Mavrik (tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha (karenca 7 dana)

 

ili nekog drugog registrovanog insekticida.

 

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu, maksimalno dozvoljenog broja tremana u toku jedne vegetacije i propisanih karenci. Zbog visokih dnevnih temperatura, sprovođenje hemijskih mera zaštite se preporučuje u večernjim časovima.

Region: Senta
1 - 10 Next