Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kupus  

Web Part Page Title Bar image
kupus

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 21.9.2019 ‎(1)
Zaštita kupusa21.9.2019 12:31Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja RC Niš usevi kupusa za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi razvoja glavice (BBCH 42-47). 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella). U toku je piljenje larvi VIII generacije ove štetočine. 

velika slika

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i sprovođenje hemijskih mera zaštite useva, ukoliko se registruje prisustvo larvi kupusovog moljca primenom insekticida na bazi aktivne materije lambda-cihalotrin:

Grom 0,3-0,4 l/ha, King 0,3 l/ha ili Lamdex 0,2 – 0,3 l/ha.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 20.9.2019 ‎(1)
Zaštita kupusa20.9.2019 20:10Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja RC Leskovac usevi kupusa za jesenju proizvodnju nalaze se u fazi razvoja glavice (BBCH 42-46). 

Vizuelnim pregledom useva na lokalitetima Donje Stopanje i Živkovo, registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) u indeksu napada 7,5 i 10,83. U toku je piljenje larvi VIII generacije ove štetočine. 

larve VIII generacije kupusovog moljca

velika slika

Proizvođačima kupusa se preporučuje pregled useva i sprovođenje hemijskog tretmana ukoliko registruju prisustvo larvi kupusovog moljca. Za suzbijanje pomenute štetočine preporučuje se primena insekticida:

Lamdex, Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,3 l/ha

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 11.9.2019 ‎(1)
Zaštita kupusa11.9.2019 13:14Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na terenu RC Senta, usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fenofazi od početka formiranja glavice do glavice dostigle 30% od očekivane veličine (BBCH 41-43).

Vizuelnim pregledom kupusa na terenu registrovano je prisustvo gusenica kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 65% pregledanih biljaka i larvi pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 3% biljaka.

larva kupusovog moljca       imago kupusovog moljca

larva pamukove sovice

Preporučuje se proizvođačima obilazak useva radi utvrđivajnja prisustva gusenica. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo preporučuje se primena insekticida:

Lamdex (lambda-cihalotrin) u količini 0,3 l/ha.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 9.9.2019 ‎(4)
Zaštita kupusa9.9.2019 12:44Buvači (phyllotreta spp); Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi glavice dostigle 70% od očekivane veličine, dok se usevi kupusa za zimsku proizvodnju nalaze u fazama razvoja listova, od 4 do 6 razvijenih listova (BBCH 16-47).

 

   Velika slika

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 8% biljaka. U toku je piljenje larvi VIII generacije ove štetočine.

Takođe, u usevima kupusa za zimsku proizvodnju registrovano je i prisustvo buvača (Phyllotreta sp.) na 15% biljaka i vaši (Aphididae) na 12% biljaka.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo štetočina. U cilju suzbijanja navedenih štetočina preporučuje se primena nekog od insekticida:

Grom (a.m lambda-cihalotrin) 0,3-0,4 l/ha ili

Lamdex (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2-0,3 l/ha

       

     buvači                    larva kupusovog moljca

Region: Zrenjanin
Zaštita kupusa9.9.2019 12:00Kupusni moljac (Plutella maculipennis)
Na području delovanja RC Kikinda usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju nalaze se u fazi razvoja glavice (BBCH 41-47).
 
Picture
 
Vizuelnim pregledom useva kupusa, na lokalitetu Kikinda, registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na 50% pregledanih biljaka. U toku je piljenje larvi VIII generacije pomenute štetočine.
 
Picture
 
Proizvođačima kupusa se preporučuje pregled useva i sprovođenje hemijskog tretmana ukoliko registruju prisustvo larvi kupusovog moljca. Za suzbijanje pomenute štetočine preporučuje se primena insekticida na bazi aktivne materije lambda-cihalotrin:
  • Lamdex 0,2-0,3 l/ha
Region: Kikinda
Zaštita kupusa9.9.2019 10:00Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Povrtna sovica (mamestra oleracea); Kupusna sovica (mamestra brassicae); Mali kupusar (pieris rapae)

Usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju nalaze se u fazama od početka formiranja glavice do faze glavica dostigla 70% od očekivane veličine.

Vizuelnim pregledom useva regsitrovano je prisustvo jaja i gusenica kupusovog moljca (Plutella xylostella) na naličju listova. U toku je početak piljenja larvi osme generacije ove štetočine.

Na pojedinim lokalitetima registrovano je i prisustvo gusenica povrtne sovice  (Mamestra oleracea) i kupusne sovice (Mamestra brassicae), kao i gusenica malog kupusara (Pieris rapae).

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo navednih štetočina primena hemijskih mera zaštite nekim od insekticida na bazi aktivne materije lambda-cihalotrin:  Grom 0,3-0,4 l/ha, King 0,3 l/ha ili Lamdex 0,2 – 0,3 l/ha.

Region: Svi regioni
Zaštita kupusa9.9.2019 9:16Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na teritoriji RC Pančevo, usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fenofazi glavice dostigle 70% od očekivane veličine (BBCH 47).

Vizuelnim pregledom kupusa registrovano je prisustvo gusenica kupusovog moljca (Plutella xylostella) na 30% pregledanih biljaka.

 

U toku je početak piljenja gusenica VIII generacije ove štetočine.

Preporučuje se proizvođačima obilazak useva radi utvrđivajnja prisustva gusenica kupusovog moljca. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo preporučuje se primena insekticida:

Lamdex (lambda-cihalotrin) u količini 0,3 l/ha.

 

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 6.9.2019 ‎(1)
Zaštita kupusa6.9.2019 14:29Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Povrtna sovica (mamestra oleracea); Kupusna sovica (mamestra brassicae); Crna pegavost kupusnjača (alternaria spp); Mali kupusar (pieris rapae)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi početak formiranja glavice do faze glavica dostigla 30% od očekivane veličine (BBCH 41-43).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella maculipennis) na 20% pregledanih biljaka. U toku je početak piljenja larvi osme generacije ove štetočine.

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi kupusne i povrtne sovice (Mamestra brassicae, M. oleracea) na 30% pregledanih biljaka kao i larvi malog kupusara (Pieris rapae) na 10% pregledanih biljaka.

U cilju suzbijanja navedenih štetočina proizvođačima se preporučuje primena insekticida: Lamdex (lambda-cihalotrin) u količini 0,3 l/ha.

Pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma crne pegavosti kupusnjača (Alternaria spp.).

U narednim danima najavljuje se nestabilno vreme sa padavinama koje će stvoriti povoljne uslove za dalje širenje simptoma. U cilju zaštite kupusa od navedenog patogena proizvođačima se preporučuje primena fungicida: Mankogal 80 (mankozeb) u količini 2 kg/ha.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 28.8.2019 ‎(1)
Zaštita kupusa28.8.2019 15:23Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na području RC Kragujevac usevi kupusa za jesenju proizvodnju nalaze se u fazi glavica dostigla 30% od očekivane veličine (BBCH 43).

 

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo jaja i tek ispiljenih larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) u indeksu napada 1,5.

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva i ukoliko se registruje prisustvo ove štetočine hemijske mere zaštite insekticidom:

 

Coragen 20 SC ( a.m hlorantraniliprol) ... 0,14-0,2 l/ha.

Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 26.8.2019 ‎(2)
Zaštita kupusa26.8.2019 20:19Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Mali kupusar (pieris rapae)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi kupusa za jesenju proizvodnju nalaze se u fenofazi devet i više listova razvijeno do faze početak formiranja glavice (BBCH 19-41).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo kupusovog moljca (Plutella xylostella): jaja u indeksu napada 10 i larvi u indeksu napada 5.

VII generacija, P. xylostella

velika slika

U toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi VII generacije ove štetočine.

Takođe, registrovano je i prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u indeksu napada 4,16, kao i prisustvo jaja malog kupusara (Pieris rapae) na 7 % pregledanih biljaka.

jaje H. armigera
jaje P. rapae

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva kupusa radi utvrđivanja prisustva jaja i larvi navedenih štetočina. U cilju sprečavanja oštećenja na listovima i ubušivanja larvi u glavice, preporučuje se primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

Coragen 20 SC ( a.m hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha

Region: Leskovac
1 - 10 Next