Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kupus  

Web Part Page Title Bar image
kupus

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 11.10.2022 ‎(2)
Zaštita kupusa11.10.2022 9:08Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Kupusna bela mušica (Aleyrodes proletella)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi kupusa u zavisnosti od vremena rasađivanja nalaze se u različitim fazama formiranja glavice (BBCH 43 – 47).

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo gusenica kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 9% biljaka i jaja i imaga bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na do 11% biljaka.

kupusov moljac
kupusna mušica

Preporuka proizvođačima je da pregledju svoje useve i ukoliko registruju prisustvo navedenih štetočina primene hemijske mere zaštite nekim od insekticida:

-        Scatto (deltametrin) 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana) ili

-        Mavrik (a.m.tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha (karenca 7 dana).

Prilikom primene pesticida treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Leskovac
Zaštita kupusa11.10.2022 8:05Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Kupusna bela mušica (Aleyrodes proletella)

Na području delovanja RC Kraljevo usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u različitim fazama razvoja glavice, od faze glavica dostigla 50% očekivane veličine do faze glavica dostigla  70% očekivane veličine  (BBCH 45-47).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo gusenica kupusovog moljca  (Plutella xylostella) na do 8% biljaka, kao i jaja i imaga bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na do 14% biljaka.

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva kupusa u cilju utvrđivanja prisustva štetočina. Ukoliko se uoči njihovo prisustvo, u cilju zaštite useva kupusa, proizvođaima se preporučuje primena nekog od registrovanih insekticida:

  • Scatto (a.m. deltametrin) u količini 0,3-0,5 l/ha   (karenca 7 dana) ili
  • Mavrik (a.m. tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha (karenca 7 dana).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 9.10.2022 ‎(1)
Zaštita kupusa9.10.2022 23:37Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Na području rada RC Jagodina usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u različitim fazama razvoja glavice (BBCH 44-47).
 
 
  faza razvoja
 
Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo gusenica kupusovog moljca (Plutella xylostella) na 13% biljaka, imaga bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na 9% biljaka, biljne vaši (Aphididae) na do 6% biljaka.
 
 
  larva kupusovog moljca
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva kupusa i ukoliko se uoči prisustvo štetnih insekata, sprovođenje insekticidnog tretmana nekim od registrovanih preparata:
 
 - Mavrik (a.m.tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha (karenca 7 dana, MBT 2) ili
 - Scatto (a.m.deltametrin) u količini 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana, MBT 2).
 
Prilikom izbora preparata treba voditi računa o karenci i maksimalnom broju tretiranja (MBT) za dati preparat.
Region: Jagodina
Expand/Collapse Created : 7.10.2022 ‎(3)
Zaštita kupusa7.10.2022 9:49Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Kupusna sovica (mamestra brassicae)

Na terenu RC Kragujevac usevi kupusa namenjenog za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi glavica dostigla 50% očekivane veličine (BBCH 45) do glavica dostigla 70% od očekivane veličine (BBCH 47).

velika slika

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

  • gusenice kupusnog moljca (Plutella maculipennis) na do 7% biljaka,
  • biljne vaši (Aphididae) na do 2% biljaka i
  • gusenica kupusne sovice (Mamestra brassicae) na 2% biljaka.

Proizvođačima se može preporučiti vizuelni pregled kupusa na prisustvo štetočina. U slučaju da se primete, preporuka je insekticidni tretman nekim od preparata:

Scatto (a.m deltametrin) … 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana) ili

Mavrik (a.m tau-fluvalinat) … 0,3 l/ha (karenca 7 dana, MBT 2) ili

Coragen 20 SC (a.m hlorantraniliprol) … 0,14-0,2 l/ha (karenca 7 dana, MBT 2).

Region: Kragujevac
Zaštita kupusa7.10.2022 9:39Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella)

Na području RC Čačak usevi kupusa nalaze se u različitim fazama formiranja glavice (BBCH 43 – 47).

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo gusenica kupusovog moljca (Plutella xylostella) na 8% biljaka i jaja i imaga bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na 15% biljaka.

Larva kupusovog moljca

velika slika

Proizvođačima se preporučuje pregled useva radi utvrđivanja prisustva navedenih štetočina. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se primena nekog od insekticida:

-        Mavrik (a.m.tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha (karenca 7 dana) ili

-        Scatto (deltametrin) 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana).

Region: Čačak
Zaštita kupusa7.10.2022 7:57Kupusna bela mušica (Aleyrodes proletella) ; Kupusov moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja RC  Novi Pazar, usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju  nalaze se u različitim fazama formiranja glavice, glavice dostigle od 50-70% svoje veličine (BBCH 45-47).

Vizuelnim pregledom useva kupusa na punktu Lukare uočeno je prisustvo gusenica kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 11% biljaka.

Na istom lokalitetu, Lukare, registrovano je prisustvo bele kupusne mušice (Aleurodes proletella) na do 9% biljaka.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo navedenih štetočina. Ukoliko se uoči njihovo prisustvo, u cilju zaštite useva kupusa, preporučuje primena nekog od insekticida:

- Mavrik (a.m. tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha, MBT 2  (karenca 7 dana) ili
- Scatto (a.m. deltametrin) u količini 0,3-0,5 l /ha, MBT 2 (karenca 7 dana).

Region: Novi Pazar
Expand/Collapse Created : 6.10.2022 ‎(1)
Zaštita kupusa6.10.2022 10:33Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Kupusov moljac (Plutella maculipennis)

Na području rada RC Užice, usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi različitim fazama formiranja glavice, glavica dostigla od 50-70% svoje veličine (BBCH 45-47).

Vizuelnim pregledom useva kupusa na punktu Pilatovići uočeno je prisustvo gusenica kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 12% biljaka.

Takođe, registrovano je prisustvo bele kupusne mušice (Aleurodes proletella) na do 14% biljaka.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo navedenih štetočina. Ukoliko se uoči njihovo prisustvo, u cilju zaštite useva kupusa, preporučuje primena nekog od insekticida:

- Mavrik (a.m. tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha, MBT 2  (karenca 7 dana) ili
- Scatto (a.m. deltametrin) u količini 0,3-0,5 l /ha, MBT 2 (karenca 7 dana).

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 5.10.2022 ‎(1)
Zaštita kupusa  5.10.2022 11:31Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi kupusa se nalaze u fazi glavice dostigle 50% do 70% očekivane veličine (BBCH 45-47).

 

     Fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja i gusenica kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 8% biljaka, kao i prisustvo jaja i gusenica pamukove sovice  (Helicoverpa armigera) na do 6% biljaka.

 

   larva kupusovog moljca

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko registruju prisustvo navedenih štetočina, sa ciljem sprečavanja ubušivanja gusenica u glavice, sprovođenje hemijskih mera zaštite preparatom:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha, karenca 7 dana.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 3.10.2022 ‎(1)
Zaštita kupusa3.10.2022 11:28Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Buvači (phyllotreta spp)

Na području delovanja RC Smederevo usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju nalaze se u fazi od početka formiranja glavice do faze glavice dostigle do 50% krajnje veličine (BBCH 41-45).

 

 

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo gusenica kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 15% biljaka, imaga bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na do 20% biljaka i gusenica lisnih sovica na do 3% biljaka.

 

 
 
 
 

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva radi utvrđivanja prisustva navedenih štetočina. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo, kada vremenske prilike dozvole, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 

Grom (a.m.lambda-cihalotrin) 0,3-0,4 l/ha (karenca 14 dana) ili

Mavrik (a.m.tau-fluvalinat) 0,3 l/ha (karenca 7 dana).

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 23.9.2022 ‎(1)
Zaštita kupusa23.9.2022 9:04Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys); Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Tripsi (thrips spp)

Na terenu RC Senta usevi kupusa se nalaze u različitim fazama formiranja glavice (41-44 BBCH ).

 

Vizuelnim pregledom useva kupusa uočeno je prisustvo gusenica kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 10% biljaka kao i gusenice različitih vrsta sovica na 2-3% biljaka.

Takođe, tokom pregleda je uočeno prisustvo larvi braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys), lisne vaši (Aphididae ), tripsevi (Thysanoptera).

 

lisne vaši                          tek ispiljene larve H.halys

  

gusenica kupusovog moljca     

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva radi utvrđivanja prisustva navedenih štetočina. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

-        Mavrik (tau-fluvalinat) u količini od 0,3 l/ha ili

-        Fastac ME (alfa-cipermetrin) u količini od 0,3 l/ha

-        Grom ( lambda-cihalotrin ) u dozi 0,3-0,4 l/ha ili neki drugi registrovani insekticid.

Region: Senta
1 - 10 Next