Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kupus  

Web Part Page Title Bar image
kupus

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 23.5.2018 ‎(1)
Zaštita kupusa 23.5.2018 8:25Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Usevi ranog kupusa nalaze se u fazi formiranja glavice (BBCH 41-43).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo jaja i tek ispiljenih  larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella).

U toku je polaganje jaja i sam početak piljenja larvi III generacije ove štetočine.  Preporučuje se primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,14 – 0,2 l/ha

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 19.5.2018 ‎(1)
Zaštita kupusa19.5.2018 11:28Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Zaštita kupusa

Na području delovanja RC Niš, usevi kupusa se nalaze u fazi od devet i više listova razvijeno do faze početka formiranja glavice (BBCH 19 – 41).

Vizuelnim pregledom useva na naličju listova registrovane su larve kupusovog moljca (Plutella maculipennis) na 10 % biljaka. U toku je piljenje larvi druge generacije ove štetočine. Takođe je registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na 15% pregledanih biljaka.

        

velika slika                        velika slika

U cilju suzbijanja navedenih štetočina proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

-          Lamdex, Kozak, Lambada, Grom, King  (lambda-cihalotrin) 0,3 l/ha.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 14.5.2018 ‎(1)
Zaštita kupusa14.5.2018 20:54Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja RC Leskovac usevi kupusa za letnju proizvodnju nalaze se u fazi devet i više listova razvijeno ( BBCH 19 ).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja kupusovog moljca (Plutella maculipennis) u indeksu napada 5,5. U narednim danima očekuje se početak piljenja larvi druge generacije ove štetočine.

jaja kupusnog moljca

Jaja kupusovog moljca

Kako bi se sprečila oštećanja na listovima od strane larvi preporučuje se primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

( a.m. hlorantraniliprol ) Coragen 20 SC 0,14 – 0,2 l/ha

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 11.5.2018 ‎(4)
Zaštita kupusa11.5.2018 23:22Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Kupusna bela mušica (Aleyrodes proletella) ; Tripsi (thrips spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
 

Na terenu RC Ruma usevi ranog kupusa se nalaze u fazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).

 

Vizuelnim pregledom useva na lokalitetu Ruma registruju se prisustvo sledećih štetočina:

 

-kupusni moljac (Plutella maculipennis): larve u indeksu napada 23,75 i jaja u indeksu napada 13,75

 U toku je piljenje larvi II generacije ove štetočine.

 

-bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella): imago i jaja u indeksu napada 35

 

-tripsi (Thrips sp.) u indeksu napada 18,75

 

-vaši (Aphididae) u indeksu napada 55

 

 

Jaja i larve kupusnog moljca

 

 

Kupusna bela mušica, trips i vaši

 

 

Proizvođačima se preporučuje primena sledeće kombinacije insekticida:

 

Lamdex, Kozak ili Lambada (lambda-cihalotrin) 0,3 l/ha

 +

Kohinor 200 SL (imidakloprid) 0,5 l/ha

 

Region: Ruma
Štetočine u kupusu11.5.2018 15:08Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Kupusna bela mušica (Aleyrodes proletella) ; Tripsi (thrips spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području Srbije usevi ranih kupusnjača se nalaze u fazi od razvijeno pet listova do početak formiranja glavice.

U usevima kupusnjača registruju se visoke brojnosti kupusovog moljca (Plutella xylostella), kako ulov odraslih jedinki na feromonskim klopkama, tako i prisustvo jaja i larvi na naličju listova.  

Temperature u aprilu mesecu koje su bile iznad višegodišnjih proseka, dovele su do ubrzanog razvoja ove štetočine. U odnosu na prošlu godinu kada smo u prvoj dekadi maja registrovali razvoj prve generacije, u ovoj godini u toku je razvoj druge generacije.  U tabeli se može videti značajna razlika u broju letnjih dana (broj dana sa maksimalnom temperaturom preko 25°C)  koji je registrovan na automatskim meteorološkim stanicama tokom aprila za prošlu i ovu godinu.

Lokalitet

Broj letnjih dana

2017

2018

Futog

2

11

Pančevo

4

13

Čačak

2

14

Leskovac

4

16

Dakle, trenutni uslovi u kojima se odvija proizvodnja su favorizujući za razvoj kako kupusovog moljca, tako i drugih insekata poput tripsa, vaši i buvača čije se prisustvo takođe registruje na biljkama kupusa.

Što se tiče najznačajnijih regija u proizvodnji ranih kupusnjača, u toku je razvoj druge generacije kupusovog moljca. U regiji Novog Sada i Pančeva u toku je piljenje larvi, a u regiji Leskovca je sam početak polaganja jaja.

Useve kupusnjača je potrebno pregledati na prisustvo navedenih štetočina i po potrebi primeniti registrovane insekticide.

Region: Svi regioni
Zaštita kupusa11.5.2018 9:51Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Tripsi (thrips spp); Kupusna bela mušica (Aleyrodes proletella) ; Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi kupusa se nalaze u fazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).

Vizuelnim pregledom kupusa registrovane su izuzetno visoke brojnosti larvi kao i jaja pred piljenje kupusnog moljca (Plutella maculipennis). U toku je intenzivno piljenje larvi II generacije ove štetočine.

Takođe, registrovano je i prisustvo odraslih jedinki tripsa (Thrips sp.) u indeksu napada 18,75 kao i vaši (Aphididae) u indeksu napada 85.

U cilju suzbijanja navedenih štetočina proizvođačima se preporučuje primena sledeće kombinacije insekticida:

Lamdex, Kozak, Lambada (lambda-cihalotrin) 0,3 l/ha

 +

Kohinor 200 SL (imidakloprid) 0,5 l/ha.

Region: Novi Sad
Tretman u kupusu 11.5.2018 9:14Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi kupusa se nalaze u fazi od devet i više listova razvijeno do faze početka formiranja glavice (BBCH 19 – 41).

Vizuelnim pregledom useva registrovane su larve kupusovog moljca (Plutella maculipennis) na 15 % biljaka. U toku je piljenje larvi druge generacije ove štetočine.

Takođe, prilikom pregleda registrovana su jaja i imaga kupusne bele mušice (Aleyrodes proletella) na 28 % biljaka.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve, i ukoliko registruju prisustvo navedenih štetočina, tretman obave insekticidom ovicidno – larvicidnog delovanja:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0, 14 – 0, 2 l / ha.

  

   bela kupusna mušica       larva kupusnog moljca

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 8.5.2018 ‎(1)
Zaštita kupusa8.5.2018 14:32Kupusna bela mušica (Aleyrodes proletella) ; Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji RC Pančevo, na punktovima Pančevo, Crepaja I Sakule, usevi letnjeg kupusa se nalaze u fenofazi 5 do 9 listova (BBCH 15-19).

Redovnim vizuelnim pregledom useva utvrdili smo prisustvo:

  • larvi II generacije kupusnog moljca (Plutella maculipennis)  na 10% biljaka.
  • jaja i imaga kupusne bele mušice (Aleyrodes proletella) na 80% biljaka
  • zelene lisne vaši (Aphididae) na 100% pregledanih biljaka.

U cilju suzbijanja navedenih štetočina proizvođačima se preporučuje primena sledeće kombinacije insekticida:

Lamdex, Kozak, Lambada (lambda-cihalotrin) 0,3 l/ha

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 4.5.2018 ‎(1)
Zaštita kupusa4.5.2018 14:28Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi kupusa se nalaze u fazi šest do osam pravih listova razvijeno (BBCH 16 – 18).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo jaja kupusnog moljca (Plutella maculipennis) na 25% biljaka. U narednim danima očekuje se početak piljenja larvi druge generacije ove štetočine.

U cilju sprečavanja oštećenja na listovima od strane larvi proizvođačima se preporučuje primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja: Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,14 – 0,2 l/ha.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 30.4.2018 ‎(1)
Tretman u kupusu30.4.2018 16:38Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi kupusa se nalaze u fazi šest do osam listova razvijeno (BBCH 16 – 18).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi kupusnog moljca (Plutella maculipennis) na 18 % biljaka. U toku je piljenje larvi prve generacije ove štetočine.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju prisustvo larvi obave insekticidni tretman nekim od preparata:

Cipkord 20 EC, Crna mamba (a.m.cipermetrin) u količini 0, 3 l / ha.

Larva kupusnog moljca

Region: Zrenjanin
1 - 10 Next