Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kupus  

Web Part Page Title Bar image
kupus

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 7.3.2023 ‎(2)
Preventivne mere u plasteničkoj proizvodnji rasada povrtarskih kultura7.3.2023 15:52Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Tripsi (thrips spp)
Na području RC Jagodina u toku je proizvodnja rasada povrtarskih biljaka u zatvorenom prostoru.
 
Rasad paprike, paradajza i kupusa
 
 
U toku proizvodnje rasada poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje niza preventivnih mera:
 
- u cilju sprečavanja pojave patogena u plastenicima treba obezbediti optimalne uslove za proizvodnju rasada, kao što je temperatura, osvetljenje, vlažnost, adekvatno provetravanje.
 
 - u cilju preventivne zaštite od prouzrokovača poleganja rasada (Phytium spp.) preporučuje se:
 
 - zalivanje rasada neposredno posle nicanja i pre pikiranja, fungicidima na bazi a.m.propamokarb-hidrohlorid+fosetil-aluminijum u količini 3-6 ml + 2l vode/m2.
 - proizvođačima se preporučuje i redovan pregled rasada i da ukoliko uoče simptome poleganja (prvi simptomi se uočavaju na prizemnom delu stabla, takve biljke poležu), takve biljke mehanički odstrane i unište van plastenika.
 - pre rasađivanja na stalno mesto, biljke treba postepeno privikavati na novu sredinu kaljenjem, a to se postiže tako što se pojačava provetravanje, spušta temperatura, uz tretiranje rasada 0,5% rastvorom kalijum sulfata, dve nedelje pre rasađivanja na stalno mesto.
 
Na osnovu monitoringa iz prethodnih godina na našem regionu u plasteničkoj proizvodnji i proizvodnji na otvorenom prostoru, prisutan je kalifornijski cvetni trips (u usevu paprike). Ova štetočina je vektor virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus-TSWV) veoma destruktivnog oboljenja povrtarskih biljaka. Pored tripsa, lisne vaši (Aphididae) su vektori virusa mozaika krastavca (Cucumber mozaik virus-CMV).
 
U cilju kontrole virusnih oboljenja, proizvođačima se preporučuje uništavanje korovskih i samoniklih biljaka oko plastenika i u samim plastenicima , postavljanje zaštitnih insekatskih mreža na ulazne otvore, vizuelni pregled biljaka na prisustvo tripsa i lisnih vaši, postavljanje lepljivih ploča i traka iznad samih biljaka. Ukoliko se uoči prisustvo tripsa i lisnih vaši preporučuje se primena rehgistrovanih insekticida.
Region: Jagodina
Preventivne mere u proizvodnji rasada povrća7.3.2023 9:45Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Tripsi (thrips spp); Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus)

Na teritoriji delovanja RC Šabac u toku je proizvodnja rasada paprike, paradajza, kupusa, salate i  drugih povrtarskih kultura u toplim lejama.

     

rasad paprike               rasad paradajza 

     

rasad kupusa                  rasad salate

Monitoringom proizvodnje povrća (na otvorenom i u zatvorenom  prostoru) prošle  godine, registrovano je prisustvo kalifornijskog cvetnog tripsa u usevima paradajza, što je potvrđeno laboratorijskim analizama. Njegov značaj ogleda se u vektorskoj ulozi u prenošenju veoma destruktivnog virusa za povrtarsku proizvodnju-virusa bronzavosti paradajza  (Tomato spotted wilt virus - TSWV). Pored pomenutog virusa, za proizvodnju povrća u našem regionu veoma je značajan i virus mozaika krastavca (Cucumber mozaic virus - CMV) koga prenose lisne vaši.

U cilju kontrole pomenutih virusnih oboljenja, preporučuju se sledeće preventivne mere:

 -        Suzbijanje korova oko plastenika i u samim plastenicima, zbog zadržavanja virusa na korovskim biljkama odakle se vektorima (biljne vaši, tripsi) prenose na gajene biljke,

-      Postavljanje insekatskih mreža na ulazne otvore plastenika radi sprečavanja uletanja tripsa i vaši

-      Redovan pregled biljaka na prisustvo lisnih vaši i tripsa, vizuelnim pregledom i postavljanjem žutih lepljivih ploča,

-     Suzbijanje vektora virusa (biljne vaši, tripsi) primenom registrovanih insekticida

-     Biljke sa simptomima viroza treba eliminisati i ne dozvoliti rasađivanje na otvoreno polje.

U cilju preventivne zaštite od prouzrokovača poleganja rasada (Phytium spp.)  preporučuju se sledeće mere:

-     Neophodno je obezbeđivanje optimalne temperature, osvetljenja, kao i relativne vlažnosti vazduha u plastenicima kako bi se održala vitalnost biljaka,

-    Ukoliko se registruju simptomi poleganja rasada (prvi simptomi se uočavaju na prizemnom delu stabla, koje omekša i počinje da truli, pa biljke venu i poležu), neophodno je takve biljke odstraniti i uništiti ih van mesta proizvodnje,

-     Zalivanje rasada neposredno posle nicanja i pre pikiranja, fungicidima na bazi: a.m. propamokarb-hidrohlorid + fosetil-aluminijum u količini 3-6 ml  + 2 l vode/m2.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 11.10.2022 ‎(2)
Zaštita kupusa11.10.2022 9:08Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Kupusna bela mušica (Aleyrodes proletella)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi kupusa u zavisnosti od vremena rasađivanja nalaze se u različitim fazama formiranja glavice (BBCH 43 – 47).

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo gusenica kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 9% biljaka i jaja i imaga bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na do 11% biljaka.

kupusov moljac
kupusna mušica

Preporuka proizvođačima je da pregledju svoje useve i ukoliko registruju prisustvo navedenih štetočina primene hemijske mere zaštite nekim od insekticida:

-        Scatto (deltametrin) 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana) ili

-        Mavrik (a.m.tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha (karenca 7 dana).

Prilikom primene pesticida treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Leskovac
Zaštita kupusa11.10.2022 8:05Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Kupusna bela mušica (Aleyrodes proletella)

Na području delovanja RC Kraljevo usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u različitim fazama razvoja glavice, od faze glavica dostigla 50% očekivane veličine do faze glavica dostigla  70% očekivane veličine  (BBCH 45-47).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo gusenica kupusovog moljca  (Plutella xylostella) na do 8% biljaka, kao i jaja i imaga bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na do 14% biljaka.

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva kupusa u cilju utvrđivanja prisustva štetočina. Ukoliko se uoči njihovo prisustvo, u cilju zaštite useva kupusa, proizvođaima se preporučuje primena nekog od registrovanih insekticida:

  • Scatto (a.m. deltametrin) u količini 0,3-0,5 l/ha   (karenca 7 dana) ili
  • Mavrik (a.m. tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha (karenca 7 dana).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 9.10.2022 ‎(1)
Zaštita kupusa9.10.2022 23:37Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Na području rada RC Jagodina usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u različitim fazama razvoja glavice (BBCH 44-47).
 
 
  faza razvoja
 
Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo gusenica kupusovog moljca (Plutella xylostella) na 13% biljaka, imaga bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na 9% biljaka, biljne vaši (Aphididae) na do 6% biljaka.
 
 
  larva kupusovog moljca
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva kupusa i ukoliko se uoči prisustvo štetnih insekata, sprovođenje insekticidnog tretmana nekim od registrovanih preparata:
 
 - Mavrik (a.m.tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha (karenca 7 dana, MBT 2) ili
 - Scatto (a.m.deltametrin) u količini 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana, MBT 2).
 
Prilikom izbora preparata treba voditi računa o karenci i maksimalnom broju tretiranja (MBT) za dati preparat.
Region: Jagodina
Expand/Collapse Created : 7.10.2022 ‎(3)
Zaštita kupusa7.10.2022 9:49Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Kupusna sovica (mamestra brassicae)

Na terenu RC Kragujevac usevi kupusa namenjenog za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi glavica dostigla 50% očekivane veličine (BBCH 45) do glavica dostigla 70% od očekivane veličine (BBCH 47).

velika slika

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

  • gusenice kupusnog moljca (Plutella maculipennis) na do 7% biljaka,
  • biljne vaši (Aphididae) na do 2% biljaka i
  • gusenica kupusne sovice (Mamestra brassicae) na 2% biljaka.

Proizvođačima se može preporučiti vizuelni pregled kupusa na prisustvo štetočina. U slučaju da se primete, preporuka je insekticidni tretman nekim od preparata:

Scatto (a.m deltametrin) … 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana) ili

Mavrik (a.m tau-fluvalinat) … 0,3 l/ha (karenca 7 dana, MBT 2) ili

Coragen 20 SC (a.m hlorantraniliprol) … 0,14-0,2 l/ha (karenca 7 dana, MBT 2).

Region: Kragujevac
Zaštita kupusa7.10.2022 9:39Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella)

Na području RC Čačak usevi kupusa nalaze se u različitim fazama formiranja glavice (BBCH 43 – 47).

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo gusenica kupusovog moljca (Plutella xylostella) na 8% biljaka i jaja i imaga bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na 15% biljaka.

Larva kupusovog moljca

velika slika

Proizvođačima se preporučuje pregled useva radi utvrđivanja prisustva navedenih štetočina. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se primena nekog od insekticida:

-        Mavrik (a.m.tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha (karenca 7 dana) ili

-        Scatto (deltametrin) 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana).

Region: Čačak
Zaštita kupusa7.10.2022 7:57Kupusna bela mušica (Aleyrodes proletella) ; Kupusov moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja RC  Novi Pazar, usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju  nalaze se u različitim fazama formiranja glavice, glavice dostigle od 50-70% svoje veličine (BBCH 45-47).

Vizuelnim pregledom useva kupusa na punktu Lukare uočeno je prisustvo gusenica kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 11% biljaka.

Na istom lokalitetu, Lukare, registrovano je prisustvo bele kupusne mušice (Aleurodes proletella) na do 9% biljaka.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo navedenih štetočina. Ukoliko se uoči njihovo prisustvo, u cilju zaštite useva kupusa, preporučuje primena nekog od insekticida:

- Mavrik (a.m. tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha, MBT 2  (karenca 7 dana) ili
- Scatto (a.m. deltametrin) u količini 0,3-0,5 l /ha, MBT 2 (karenca 7 dana).

Region: Novi Pazar
Expand/Collapse Created : 6.10.2022 ‎(1)
Zaštita kupusa6.10.2022 10:33Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Kupusov moljac (Plutella maculipennis)

Na području rada RC Užice, usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi različitim fazama formiranja glavice, glavica dostigla od 50-70% svoje veličine (BBCH 45-47).

Vizuelnim pregledom useva kupusa na punktu Pilatovići uočeno je prisustvo gusenica kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 12% biljaka.

Takođe, registrovano je prisustvo bele kupusne mušice (Aleurodes proletella) na do 14% biljaka.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo navedenih štetočina. Ukoliko se uoči njihovo prisustvo, u cilju zaštite useva kupusa, preporučuje primena nekog od insekticida:

- Mavrik (a.m. tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha, MBT 2  (karenca 7 dana) ili
- Scatto (a.m. deltametrin) u količini 0,3-0,5 l /ha, MBT 2 (karenca 7 dana).

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 5.10.2022 ‎(1)
Zaštita kupusa  5.10.2022 11:31Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi kupusa se nalaze u fazi glavice dostigle 50% do 70% očekivane veličine (BBCH 45-47).

 

     Fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja i gusenica kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 8% biljaka, kao i prisustvo jaja i gusenica pamukove sovice  (Helicoverpa armigera) na do 6% biljaka.

 

   larva kupusovog moljca

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko registruju prisustvo navedenih štetočina, sa ciljem sprečavanja ubušivanja gusenica u glavice, sprovođenje hemijskih mera zaštite preparatom:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha, karenca 7 dana.

Region: Zrenjanin
1 - 10 Next