Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kupus  

Web Part Page Title Bar image
kupus

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 6.7.2020 ‎(1)
Zaštita kupusa6.7.2020 18:06Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Buvači (phyllotreta spp)

Na teritoriji RC Pančevo, usevi ranog kupusa se nalaze u fazi od glavica dostigla 80% krajnje veličine do glavice spremne za berbu (BBCH 48-49), usevi kupusa za letnju proizvodnju se nalaze u fazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 19) i u toku je rasađivanje kupusa namenjenih za jesenju proizvodnju.

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 20% biljaka i imaga buvača (Phyllotreta sp.) na do 30% biljaka.

U cilju zaštite kupusa, u usevima koji se neće brati u narednih nedelju dana preporučuje se primena insekticida:

Alverde (metaflumizon) 1 l/ha (7 dana karenca).

U ostalim usevima kupusa koji se neće brati u narednih mesec dana preporučuje se primena insekticida:

Cipkord 20 EC, Notikor, Crna Mamba (cipermetrin) – 0,15-0,3 l/ha (karenca 28 dana).

Zbog visokih dnevnih temperatura, preporuka je da se tretman sprovede u večernjim časovima, kada temperature padnu ispod 25°C.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 3.7.2020 ‎(1)
Zaštita kupusa3.7.2020 14:02Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Mali kupusar (pieris rapae); Buvači (phyllotreta spp)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ranog kupusa se nalaze u fazi glavice dostigle 70% od očekivane veličine (BBCH 47), dok se usevi kupusa namenjenog za letnju proizvodnju nalaze u fazi od 6 do 8 razvijenih listova (BBCH 16-18).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

·        Larve kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 20% biljaka. U toku je piljenje larvi četvrte generacije ove štetočine

·        Larve malog kupusara (Pieris rapae) na do 10% biljaka

·        Imaga buvača (Phyllotreta sp.) na letnjem kupusu, na do 45% biljaka

U usevima ranog kupusa, u cilju sprečavanja ubušivanja larvi kupusovog moljca i malog kupusara u glavice, proizvođačima se preporučuje primena insekticida Mavrik (tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha (karenca 7 dana). S obzirom da se u narednom period očekuje berba ranih kupusa, neophodno je voditi računa o karenci primenjenog preparata.

U usevima letnjeg kupusa, u cilju sprečavanja oštećenja listova od strane pomenutih štetočina, proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije cipermetrin: Cipkord 20 EC, Notikor, Crna Mamba u količini 0,3 l/ha.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 1.7.2020 ‎(1)
Zaštita kupusa1.7.2020 18:20Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na terenu RC Senta usevi ranog kupusa se nalaze u fazi glavica dostigla 40 do 50% od krajnje veličine (44-45 BBCH), dok se usevi kupusa koji su namenjeni za letnju proizvodnju nalaze u fazi od 5 do 6 razvijenih listova (15-16 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 18% biljaka.  U toku je piljenje larvi treće generacije ove štetočine.

Na naličju listova su prisutna imaga i jaja bele kupusne mušice (Aleurodes proletella ).

 

larva kupusovog moljca i bele kupusne mušice

       

Ukoliko se registruje prisustvo larvi kupusovog moljca na biljkama, preporučuje se primena insekticida:

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u dozi 0,14-0,2 l/ha.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 30.6.2020 ‎(1)
Zaštita kupusa30.6.2020 13:21Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Buvači (phyllotreta spp); Povrtna sovica (mamestra oleracea)
Na području delovanja RC Jagodina, na punktu Striža, kupus za jesenju berbu se nalazi u fazi razvoja lista glavnog stabla, razvijeno 4-6 listova (BBCH 14-16).
 
 
Vzuelnim pregledom biljaka, registrovano je prisustvo sledećih insekata:
 
-Imaga i jaja bele kupusne  mušice (Aleyrodes proletella) na 8% biljaka,
 
 
 - Larve kupusovog moljca (Plutella xylostella) na 10% biljaka,
 -Biljne vaši (Aphididae) na 5% biljaka,
 -Imago buvača (Phyllotreta sp.) na do 10% biljaka,
 -Larve povrtne sovice ( Mamestra oleracea) na 1% biljaka.
 
 
U cilju suzbijanja pomenutih štetočina, ukoliko se pregledom ustanovi njihovo prisustvo, preporučuje se primena sledećih insekticida:
 -Cipkord 20 EC, Notikor, Crna mamba (a.m.cipermetrin) u količini 0,15-0,3 l/ha.
Region: Jagodina
Expand/Collapse Created : 29.6.2020 ‎(1)
Zaštita kupusa29.6.2020 15:14Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Mali kupusar (pieris rapae)

Na teritoriji RC Zrenjanin, rani usevi kupusa se nalaze u fazi razvoja glavice, glavice dostigle 30-50% od krajnje veličine (BBCH 43-45), dok se letnji kupusi nalaze u fazi 3-5 razvijenih listova (BBCH 13-15).

Na kupusima sa formiranom glavicom, vizuelnim pregledom biljaka je registrovano  prisustvo sledećih štetočina:

larve treće generacije kupusovog moljca (Plutella xylostella) na 5% biljaka,

jaja malog kupusara (Pieris rapae) na 11% biljaka,

imaga i jaja kupusne bele mušice (Aleyrodes proletella) na 14% biljaka.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju prisustvo navedenih štetočina  sprovedu  insekticidni tretman preparatom:

 Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha.

Na letnjim kupusima vizuelnim pregledom je uočeno prisustvo sledećih štetočina:

imaga i jaja kupusne bele mušice (Aleurodes proletella) na 22% biljaka i 

imaga buvača (Phyllotreta sp.) na 15% biljaka.

Preporuka proizvođačima letnjeg kupusa je da pregledaju svoje useve i ukoliko utvrde prisustvo štetočina izvrše insekticidni tretman preparatom:

Cipkord 20 EC, Notikor, Crna mamba (a.m. cipermetrin) 0,15-0,3 l/ha.

        

    jaja malog kupusara

 

  larva kupusovog moljca

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 26.6.2020 ‎(2)
Zaštita kupusa26.6.2020 20:04Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Čačak usevi ranog kupusa se nalaze u fazi glavica dostigla 30  do 50% od očekivane veličine (BBCH 43-45), dok se usevi srednjeg kupusa nalaze u fazi devet i više listova razvijeno (BBCH 19).

Faza razvoja 

velika slika

Vizuelnim pregledom useva kupusa na lokalitetu Baluga Zablaćska registovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na 12% biljaka, i lisnih  vaši (Aphididae) na 24% biljaka. U toku je piljenje larvi kupusovog moljca treće generacije.

larva kupusnog moljca 

velika slika - Larva kupusovog moljca

 

Imago kupusnog moljca 

velika slika - imago kupusovog moljca

Proizvođačima se preporučuje pregled useva radi utvrđivanja prisustva navedenih štetočina. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se primena insekticida:

Mavrik (tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha (karenca 7 dana).

Zbog visokih dnevnih temperatura, preporuka je da se tretman sprovede u večernjim časovima, kada temperature padnu ispod 25°C.

Region: Čačak
Zaštita kupusa26.6.2020 7:37Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Kupusna sovica (mamestra brassicae); Povrtna sovica (mamestra oleracea)

Na području rada RC Užice usevi ranog kupusa se, zavisno od roka rasađivanja,  nalaze u fazi od glavica dostigla 30-70% od očekivane veličine (BBCH 43-47), a u toku je rasađivanje kupusa za letnju proizvodnju.

Vizuelnim pregledom useva na lokalitetu Pilatovići uočeno je prisustvo:
-
larvi kupusnog moljca (Plutella xylostella) i larvi kupusne i povrtne sovice (Mamestra brassicae i M.oleracea) na preko 15% biljaka;

 


- lisnih vaši (Aphididae)  
na 20% biljaka.


Proizvođačima se preporučuje obilazak i vizuelni  pregled useva na prisustvo navedenih štetočina. Ukoliko se registruje njihovo  prisustvo, zbog blizine berbe, preporučuje se primena preparata sa kraćom karencom
:

Mavrik (tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha (karenca 7 dana).

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 23.6.2020 ‎(2)
Zaštita kupusa 23.6.2020 23:24Kupusna bela mušica (Aleyrodes proletella) ; Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Mali kupusar (pieris rapae)

Na području delovanja RC Sombor, usevi ranog kupusa se nalaze u fenofazi od početka  formiranja glavica do glavice dostigle 30 % od očekivane veličine (BBCH 41-43).

Vizuelnim pregledom useva kupusa (punkt Kupusina) registrovano je  prisustvo svih razvojnih stadijuma kupusovog moljca (Plutella xylostella):

-imaga na 4 % billjaka,

- jaja na 10% biljaka,

-larvi na 9% biljaka.

U toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi treće generacije ove štetočine.

imago kupusovog moljca

Takođe, na 15% biljaka registrovano je i prisustvo sveže položenih jaja malog kupusara (Pieris rapae) i imaga i jaja bele leptiraste vaši (Aleyrodes proletella) na 18 % biljaka.

jaje kupusara

imago i jaja bele leptiraste vaši

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva u cilju utvrđivanja prisustva navedenih  štetočina.

S obzirom da je u toku polaganje jaja i početak piljenja larvi kupusovog moljca i da nas u narednom periodu očekuje i polaganje jaja drugih štetočina, preporučuje se  primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja Coragen (a.m.hlorantraniliprol ) u količini 0,2 l/ha.

Region: Sombor
Zaštita kupusa23.6.2020 14:42Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Mali kupusar (pieris rapae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ranog kupusa se nalaze u fazi glavica dostigla 30% do 50% od očekivane veličine (BBCH 43-45), dok se usevi kupusa namenjenog za letnju proizvodnju nalaze u fazi od 4 do 6 razvijenih listova (BBCH 14-16).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

·        Larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 15% biljaka, kao i jaja pred piljenje ove štetočine na od 35% pregledanih biljaka.  U toku je intenzivno piljenja larvi treće generacije ove štetočine.

·        Larvi malog kupusara (Pieris rapae) na do 15% pregledanih biljaka, kao i jaja pred piljenje ove štetočine na do 10% pregledanih biljaka. U toku je piljenje larvi prve generacije ove štetočine.

·        Vaši (Aphididae) na 10% biljaka

Proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva kupusa. Ukoliko se registruje prisustvo jaja i larvi kupusovog moljca i kupusara, preporučuje se primena insekticida koji ima delovanje i na jaja i na larve:

·        Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 22.6.2020 ‎(1)
Zaštita kupusa22.6.2020 16:21Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji RC Pančevo,usevi ranog kupusa se nalaze u fazi glavica dostigla 30% od očekivane veličine (BBCH 43).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 13% biljaka. U toku je piljenje larvi treće generacije ove štetočine.

Takođe, prilikom vizuelnih pregleda, registrovane  su i  lisne vaši (Aphididae) na do 20% biljaka.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva kupusa na prisustvo navedenih štetočina. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se primena insekticida:

Mavrik (tau-fluvalinat)  0,3 l/ha.

Region: Pančevo
1 - 10 Next