Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kupus  

Web Part Page Title Bar image
kupus

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 20.6.2022 ‎(1)
Zaštita kupusnjača (karfiol i brokoli)20.6.2022 13:43Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Kupusov moljac (Plutella maculipennis)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi kupusnjača (karfiol i brokoli) se nalaze u fazi formiranja glavica, glavice dostigle od 30% do 50% od očekivane veličine (BBCH 43-45).

Vizuelnim pregledom biljaka uočena su položena jaja kupusovog moljca (Plutella maculipennis) na do 16% biljaka kao i ispiljene larve na do 5% biljaka.

 

 larva kupusovog moljca

Takođe tokom pregleda uočeno je i prisustvo jaja i imaga bele kupusne mušice (Aleurodes proletella) na do 25% biljaka.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju položena jaja i ispiljene larve pomenutih štetočina sprovedu insekticidni tretman preparatom:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha

Pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma crne truleži kupusnjača (Xanthomonas campestris pv. campestris).

   

   Simptom crne truleži na karfiolu

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju simptome ovog oboljenja, sprovedu hemijske mere zaštite nekim od preparata na bazi bakra.

Primena hemijskih mera zaštite se preporučuje u večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura!

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 17.6.2022 ‎(1)
Zaštita kupusa17.6.2022 14:17Kupusov moljac (Plutella maculipennis)
Na području delovanja RC Kikinda usevi kupusa koji su namenjeni za ranu proizvodnju se nalaze u fenofazi formiranja glavice; glavica dostigla 50% do 70% očekivane veličine (BBCH 45-47).
 
 
Na feromonskim klopkama koje su postavljene u usev kupusa, u poslednjih nekoliko dana se beleže  visoki ulovi leptira kupusovog moljca (Plutella xylostella).
 
 
Vizuelnim pregledom useva kupusa, na naličju listova je utvrđeno prisustvo jaja pomenute štetočine na 20% biljaka kao i ispiljene gusenice na 3% biljaka.
 
 
 
velika slika                                  velika slika
 
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se ustanovi prisistvo jaja i gusenica kupusovog moljca, primena registrovanog insekticida: Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha.
Sprovođenje hemijskih mera zaštite se preporučuje u jutarnjim ili večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura!
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 16.6.2022 ‎(1)
Zaštita kupusa16.6.2022 14:33Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Kupusna bela mušica (Aleyrodes proletella) ; Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Crna pegavost kupusnjača (alternaria spp)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi ranog kupusa se nalaze u fazi glavica dostigla 30% od očekivane veličine (BBCH 43), a usevi kupusa namenjeni za letnju proizvodnju se nalaze u fazi od 6 do 8 listova razvijeno (BBCH 16-18).

faza kupusa

Vizuelnim pregledom useva ranog kupusa registrovano je prisustvo:

-         larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na 50% biljaka. 

-         vaši (Aphididae) na do 10 % biljaka

-         imaga bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na 25 % biljaka

larva kupusovog moljca

Vizuelnim pregledom useva  kupusa namenjenog za jesenju berbu, registrovano je prisustvo imaga buvača (Phyllotreta sp.) na do 60% biljaka i imaga bele kupusne mušice na do 30% biljaka.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva kupusa na prisustvo navedenih štetočina i ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo, preporučuje se primena insekticida:

- Exalt (a.m.spinoteram) u količini 2 l/ha  (karenca 3 dana).

Prilikom primene pesticida obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Tretman treba sprovesti u jutarnjim ili večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura!

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 15.6.2022 ‎(1)
Zaštita kupusa15.6.2022 11:35Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Buvači (phyllotreta spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Crna pegavost fam. Brassicacae (alternaria brassicae)

Na području delovanja RC Čačak usevi ranog kupusa se nalaze u fazi glavica dostigla 30 % od očekivane veličine (BBCH 43), dok se usevi kupusa namenjeni za letnju proizvodnju nalaze u fazi od 3 do 4 listova razvijeno (BBCH 13-14).

Faza razvoja ranog kupusa

Faya razvoja ranog kupusa

Vizuelnim pregledom ranog kupusa registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na 20% biljaka. U toku je piljenje larvi ove štetočine.

Takođe, registrovano je prisustvo vaši (Aphididae) na 8% biljaka, imaga bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na 16% biljaka.

Larva kupusnog moljca  Bela kupusna mušica

velika slika              velika slika

Vizuelnim pregledom useva letnjeg kupusa registrovano je prisustvo imaga buvača (Phyllotreta sp.) na do 70% biljaka, vaši  i imaga bele kupusne mušice na  20% biljaka. Visoke temperature pogoduju razvoju i prenamnoženju ovih štetočina.

Imago buvača

Imago buvača

Proizvođačima kupusa se preporučuje da pregledaju useve i u cilju suzbijanja navedenih štetočina sprovedu mere zaštite primenom nekog od insekticida.

U usevima ranog kupusa preporučuje se primena nekog od insekticida sa kraćom karencom:

-      Tonus, Volley 20 SP, Zlatospilan (acetamiprid) 0,2-0,4 kg/ha (karenca 7 dana) ili

-   Alverde (metaflumizon) 1 l/ha (karenca 7 dana) ili

-   Coragen (hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha (karenca 7 dana).

U usevima letnjeg kupusa pored navedenih insekticida može se i upotrebiti neki od registrovanih insekticida sa dužom karencom.

U cilju zaštite kupusa od prouzrokovača crne pegavosti kupusa (Alternaria brassicae), pred najavljene padavine za petak, preporučuje se primena fungicida:

-       Mankogal 80 (a.m. mankozeb) 2 kg/ha (karenca 21 dan).

Prilikom primene pesticida obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!
Tretman treba sprovesti u jutarnjim ili večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura!
Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 13.6.2022 ‎(1)
Zaštita kupusa13.6.2022 13:16Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Buvači (phyllotreta spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ranog kupusa se nalaze u fazi glavica dostigla 30% od očekivane veličine (BBCH 43), dok se usevi kupusa namenjeni za letnju proizvodnju nalaze u fazi od 4 do 6 listova razvijeno (BBCH 14-16).

Vizuelnim pregledom useva ranog kupusa registruju se izuzetno visoke brojnosti jaja kupusovog moljca (Plutella xylostella).

 

Na pojedinim biljkama se registruje i preko 30 položenih jaja ove štetočine. U toku je let i polaganje jaja kupusovog moljca, a s obzirom na prognozirane temperature početak piljenja larvi se očekuje sredinom nedelje.

Proizvođačima ranih kupusa se preporučuje obilazak useva i ukoliko registruju prisustvo navedene štetočine primena insekticida Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,2 l/ha.

Vizuelnim pregledom useva letnjih kupusa registrovano je prisustvo imaga buvača (Phyllotreta sp.) na do 80% biljaka, kao i krilatih formi i kolonija vaši (Aphididae) na do 100% biljaka. Visoke temperature izuzetno pogoduju ubrzanom razvoju i prenamnoženju ovih štetočina.

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva i ukoliko registruju prisustvo navedenih štetočina primena insekticida na bazi aktivne materije cipermetrin: Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna Mamba u količini 0,3 l/ha.

S obzirom na visoke dnevne temperature preporuka je da se hemijske mere zaštite sprovode u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim časovima.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 9.6.2022 ‎(2)
Zaštita kupusa9.6.2022 8:57Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na terenu  RC Senta usevi ranog kupusa se nalaze u fenofazi od početka formiranja glavice do glavice dostigle 30% od očekivane veličine (41-43 BBCH).

 

 

Vizuelnim pregledom useva kupusa uočeno je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 10% biljaka, lisnih vaši (Aphididae) na do 20% biljaka, kao i jaja i imaga bele kupusne mušice  (Aleyrodes proletella) na do 10% biljaka.

 

imago kupusovog moljca

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva kupusa na prisustvo navedenih štetočina i ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo, preporučuje se primena insekticida:

-Mavrik (tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha  (karenca je 7 dana).

Region: Senta
Zaštita kupusa9.6.2022 8:49Kupusna bela mušica (Aleyrodes proletella) ; Buvači (phyllotreta spp); Kupusov moljac (Plutella maculipennis)

Na teritoriji RC Pančevo, usevi kupusa namenjeni za letnju proizvodnju se nalaze u fazi razvoja od početak formiranja glavice do glavica dostigla 30% očekivane veličine (BBCH 41-43).

Vizuelnim pregledom useva uočeno je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na 10 % biljaka, imaga bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na do 10-20 % biljaka kao i Imaga buvača (Phyllotreta sp.)  na 20% biljaka.

Proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva kupusa, i ukoliko se  registruje prisustvo ovih štetočina, primena nekog od registrovanih insekticida:  

-        Lambada, Herbos king, Kozak (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,3 l/ha, Grom u količini 0,3-0,4 l/ha (karenca 14 dana) ili

-        Mavrik (a.m. tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha (karenca 7 dana).

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 7.6.2022 ‎(1)
Zaštita kupusa7.6.2022 10:35Crna pegavost kupusnjača (alternaria spp); Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Na području delovanja RC Kikinda usevi kupusa koji su namenjeni za ranu proizvodnju nalaze se fenofazi formiranja glavice; glavica dostigla 30% očekivane veličine (BBCH 41-43).
 
 
Vizuelnim pregledom useva kupusa na parceli registrovano je prisustvo sledećih štetnih organizama:
  1. Položena jaja i larve kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 9% biljaka,
  2. Jaja i imago bele kupusne mušice  (Aleyrodes proletella) na do 10% biljaka,
  3. Krilatih formi lisnih vaši (Aphididae) na do 15% biljaka.

velika slika

velika slika

velika slika

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva kupusa na prisustvo pomenutih štetočina i ukoliko se uoči njihovo prisustvo, u cilju zaštite useva kupusa primena insekticida:

Mavrik (tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha. Karenca navedenog preparata je 7 dana.

Za region Kikinde se od četvrtka najavljuju padavine pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje da u cilju zaštite kupusa od prouzrokovača crne pegavosti kupusa (Alternaria brassicae) pred najavljene padavine sprovedu tretman fungicidom:

Mankogal 80 (mankozeb) u količini 2kg/ha. Karenca preparata je 21 dan.

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 6.6.2022 ‎(1)
Zaštita kupusa6.6.2022 12:18Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Crna pegavost kupusnjača (alternaria spp)

Na području rada RC Užice, usevi kupusa namenjenog za letnju proizvodnju se nalaze u fazi razvoja od: početak formiranja glavice do glavica dostigla 30% očekivane veličine (BBCH 41-43).


Vizuelnim pregledom useva, na punktu Pilatovići, registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na 6% biljaka. U toku je intenzivno piljenje larvi pomenute štetočine.
Pored toga, registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na 10% biljaka,
imaga buvača (Phyllotreta spp.) na 8% biljaka i bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na 4% biljaka.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje useve. Ukoliko vizuelnim pregledom uoče prisustvo navedenih štetočina, u cilju zaštite kupusa, preporuka je  tretman insekticidom:

 - Mavrik (a.m. tau-fluvalinat) u količini  0,3 l/ha (karenca 7 dana).

Za naš region se za naredne dane prognoziraju lokalne padavine, a za četvrtak se najavljuje kiša. Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da, cilju zaštite kupusa od prouzrokovača  crne pegavosti kupusa (Alternaria brassicae), pred najavljene padavine primene  fungicid:

-Mankogal 80 ( a.m. mankozeb), u količini 2 kg/ha (karenca 21 dan).

Prilikom hemijskog tretmana treba voditi  računa o karenci primenjenih preparata. Tretman bi trebalo sprovesti u jutarnjim ili večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 5.6.2022 ‎(1)
Zaštita kupusa5.6.2022 8:03Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Buvači (phyllotreta spp); Crna pegavost kupusnjača (alternaria spp)

Na području delovanja  RC Leskovac, usevi kupusa namenjeni za ranu proizvodnju,  nalaze se u fazi početka formiranja glavice (BBCH 41).

usev kupusa

velika slika

Vizuelnim pregledom kupusa, registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 5% biljaka. U toku je intenzivno piljenje larvi navedene štrtočine.

Takođe, registrovano je prisustvo vaši (Aphididae), imaga bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) i imaga buvača (Phyllotreta sp.) na do 20% biljaka.

kupusov moljac (Plutella xylostella)
vaši (Aphididae)
bela kupusna mušica
buvači (Phyllotreta sp.)

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju useve i u cilju suzbijanja navedenih štetočina sprovedu mere zaštite primenom insekticida:

Grom (lambda-cihalotrin) 0,3-0,4 l/ha ili

Lamdex, Lambada, Herbos king, Kozak (lambda-cihalotrin) 0,2-0,3 l/ha.

Nestabilno vreme sa padavinama u narednim danima može stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane gljive prouzrokovača crne pegavosti kupusa (Alternaria brassicae).

Preporuka proizvođačima je da pred najavljene padavine primene fungicid Mankogal 80 (a.m.mankozeb) u količini 2 kg/ha u cilju sprečavanja infekcije navedenim patogenom.

Region: Leskovac
1 - 10 Next