Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kupus  

Web Part Page Title Bar image
kupus

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 19.7.2018 ‎(2)
Zaštita kupusa19.7.2018 18:08Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi kupusa namenjeni za letnju proizvodnju nalaze se u fazi glavice dostigle 20 do 40% očekivane veličine (BBCH 42-44), dok se usevi kupusa za jesenju proizvodnju nalaze se u fenofazi četvrti pravi list razvijen (BBCH 14).

kupusni moljac

velika slika

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo kupusovog moljca (Plutella maculipennis): jaja u indeksu napada 9,5 i larvi u indeksu napada 7,5.

U toku je polaganje jaja i početak pilenja larvi pete generacije kupusovog moljca. Proizvođačima se preporučuje obilazak useva kupusa. Ukoliko se registruje prisustvo ove štetočine preporučuje se tretman insekticidom:

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha

Region: Leskovac
zaštita kupusa19.7.2018 16:18Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja RC Niš usevi kupusa namenjeni za letnju proizvodnju se nalaze u fazi formiranja glavice do faze glavica dostigla 40% od očekivane veličine (BBCH 41-44).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella maculipennis), u indeksu napada 5,75. U toku je početak piljenja larvi V generacije ove štetočine.

velika slika

U cilju sprečavanja oštećenja na listovima i ubušivanja u glavice proizvođačima se preporučuje primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

-          Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha.

 

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 10.7.2018 ‎(1)
Pamukova sovica10.7.2018 11:13Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Pamukova sovica (Helicoverpa armigera) je jedna od najznačajnijih štetočina u našoj poljoprivrednoj proizvodnji. Izrazito je polifagna štetočina, hrani se sa preko 250 gajenih i spontanih biljnih vrsta. Štete pričinjavaju larve koje se hrane generativnim i vegetativnim organima biljaka.

U poslednjih nedelju dana, na feromonskim klopkama beleže se izuzetno visoki ulovi odraslih jedinki pamukove sovice. U usevima boranije, paprike, paradajza i kukuruza registruje se i do nekoliko stotina imaga dnevno. Takođe, u ovim usevima vizuelnim pregledima registrovano je i prisustvo jaja pamukove sovice. Procenat biljaka sa položenim jajma prelazi na nekim lokalitetima čak i 50%.

 

Preporučuje se proizvođačima kukuruza, paprike, paradajza, boranije, kupusa, duvana, pasulja, suncokreta i drugih osetljivih biljaka, pregled na prisustvo jaja pamukove sovice. Ukoliko se registruje prisustvo jaja, potrebno je pratiti razvoj i na samom početku piljenja larvi primeniti neki od registrovanih insekticida.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 9.7.2018 ‎(1)
Zaštita kupusa9.7.2018 15:18Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na teritoriji RC Pančevo, usevi letnjeg kupusa se nalaze u fenofazi 6-7 list razvijen (BBCH 16-17).

Redovnim vizuelnim pregledom useva utvrdili smo prisustvo:

  • Kupusovog moljca (Plutella maculipennis) u indeksu napada 23,75. U toku je  intenzivno piljenje larvi V generacije ove štetočine.

  • Kupusne bele mušica (Aleyrodes proletella) u indeksu napada 45.

Proizvođačima se preporučuje obilzaka useva. Ukoliko se registruje prisustvo navedenih štetočina peporučuje se tretman insekticidom na bazi:

a.m.lambda-cihalotrin (Lamdex) 0,3 l/ha

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 7.7.2018 ‎(1)
Zaštita kupusa7.7.2018 11:58Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi kupusa namenjeni za letnju proizvodnju se nalaze u fazi početak formiranja glavice do faze glavica dostigla 30% od očekivane veličine (BBCH 41-43).

Vizuelnim pregledom kupusa registrovano je prisustvo larvi kupusnog moljca (Plutella maculipennis) u indeksu napada 62,5. U toku je intenzivno piljenje larvi pete generacije ove štetočine.

U cilju sprečavanja oštećenja na listovima od strane larvi, kao i ubušivanja u glavice proizvođačima se preporučuje primena insekticida: Lamdex (lambda-cihalotrin) u količini 0,3 l/ha.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 6.7.2018 ‎(2)
Zaštita kupusa6.7.2018 19:07Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Kupusna bela mušica (Aleyrodes proletella) ; Buvači (phyllotreta spp)

Na području delovanja RC Niš, usevi kupusa namenjeni za letnju proizvodnju nalaze se u fazi devet i više listova razvijeno do faze početak formiranja glavice (BBCH 19-41).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja i larvi  kupusnog moljca (Plutella maculipennis) u indeksima napada 5  za jaja i 11 za larve.

 

 larva kupusnog moljca

U toku je piljenje larvi IV generacije ove štetočine.

Takođe je registrovano prisustvo  imaga buvača (Phylloterta spp.) u indeksu napada 14 i jaja i imaga bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) u indeksu napada 25.

 

imago buvača                     bele kupusne mušice

Proizvođačima se preporučuje pregled kupusa na prisustvo navedenih štetočina. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo, neophodno je sprovesti mere zaštite primenom insekticida:

-          Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus   (a.m. bifentrin) 0,2-0,3 l/ha.

Region: Niš
Tretman u kupusu6.7.2018 15:11Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na terenu RC Zrenjanin, usevi kupusa se nalaze u fazi formiranja glavice, glavica dostigla 50% od očekivane veličine (BBCH 45).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo larvi kupusnog moljca (Plutella maculipennis) u indeksu napada 36,25 . U toku je intenzivno piljenje larvi V generacije ove štetočine.

Preporuka proizvođačima je pregled useva, i ukoliko se registruje prisustvo navedene štetočine tretman obaviti preparatom:

Mavrik (a.m. tau-fluvalinat) 0,3 l/ha (karenca 7 dana)

  

fenofaza razvoja               larva kupusnog moljca          

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 3.7.2018 ‎(2)
Zaštita kupusa3.7.2018 19:02Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Kupusna bela mušica (Aleyrodes proletella) ; Buvači (phyllotreta spp); Tripsi (thrips spp)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi kupusa namenjeni za letnju proizvodnju nalaze se u fazi devet i više listova razvijeno do faze početak formiranja glavice (BBCH 19-41).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo:

-          kupusnog moljca (Plutella maculipennis):  larve u indeksu napada 13  i jaja u indeksu napada 6,5.

U toku je piljenje larvi IV generacije ove štetočine.

 

P. maculipennis - imago,jaja, larve

velika slika

 

-          bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella): imago i jaja u indeksu napada 21,5

-          imaga buvača (Phyllotreta sp) u indeksu napada 12,5

-          larvi i imaga tripsa u indeksu napada 11

bela kupusna mušica i buvač

velika slika

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje useve i ukoliko se registruje prisustvo navedenih štetočina, sprovesti tretman insekticidom:

 (a.m. bifentrin) Fobos EC, Bifenicus 0,2-0,3 l/ha

Region: Leskovac
Zaštita kupusa 3.7.2018 11:23Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Buvači (phyllotreta spp)

Na području delovanja RC Sombor, u toku je sadnja kupusa za jesenju proizvodnju.

Na punktu Toplana, kupus za jesenju proizvodnju (sorta Futoški) nalazi se u fenofazi četvrti pravi list razvijen (BBCH 14).

velika slika

Vizuelnim pregledom kupusa registrovali smo prisustvo:

- jaja kupusne bele mušice (Aleyrodes proletella) u indexu napada 12 i imaga u indeksu napada 12,75

velika slika

- imaga buvača (Phyllotreta spp) u indexu napada 6,5

velika slika

Pojoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva kupusa. Ukoliko se registruje prisustvo ovih štetočina sprovesti hemijske mere zaštite insekticidom:

Cipkord 20 EC, Notikor, Crna Mamba (a.m.cipermetrin) 0,3 l/ha.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 2.7.2018 ‎(1)
Zaštita kupusa2.7.2018 18:56Kupusna bela mušica (Aleyrodes proletella) ; Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Tripsi (thrips spp)

Na teritoriji RC Pančevo (punktovi Pančevo ,Crepaja,Sakule) kupusi namenjeni za  letnju proizvodnju nalaze se u fazi 9 i više listova razvijeno do faze početak formiranja glavice (BBCH 15-41).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella maculipennis) u indeksu napada 22,5. U toku je piljenje larvi  V generacije ove štetočine.

Takođe, prilikom pregleda registrovana su jaja i imaga kupusne bele mušice (Aleyrodes proletella) u indeksu napada 32,5, kao i prisustvo larvi i imaga tripsa u indeksu napada 4,16.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju prisustvo navedenih štetočina, tretman obave insekticidom na bazi aktivne materije bifentrin (Fobos EC, Bifenicus)  0,2-0,3 l/ha

Region: Pančevo
1 - 10 Next