Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kupus  

Web Part Page Title Bar image
kupus

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 17.9.2021 ‎(1)
Zaštita kupusa17.9.2021 9:30Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Zelena povrtna stenica (Nezara viridula); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Knjaževac usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze, zavisno od vremena rasađivanja, u fazi od devet listova razvijeno do faze početak formiranja glavice (BBCH 19-41).

 

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

 

·         larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 5% biljaka

·         larvi i odraslih jedinki zelene povrtne stenice (Nezara viridula) na do 4% biljaka

·         jaja, larvi i odraslih jedinki bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na do 30% biljaka

·         lisnih vaši (Aphididae) na do 5% biljaka.

 

 

Poljoprivrednim proizvođačima se u cilju suzbijanja navedenih štetočina preporučuje primena nekog od sledećih insekticida:

  • Mavrik (tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha (karenca 7 dana) ili
  • Scatto (deltametrin) u količini 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana).
Region: Knjaževac
Expand/Collapse Created : 13.9.2021 ‎(1)
Zaštita kupusa13.9.2021 13:39Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Kupusov moljac (Plutella maculipennis)
Na području delovanja RC Kikinda usevi kupusa za jesenju proizvodnju se nalaze u fenofazi razvoja 9 i više listova do faze početak formiranja glavice (BBCH 19-41).
 
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo sledećih štetočina:
  • larvi kupusovog moljca (Plutella xyllostella) na do 8% biljaka,
  • jaja, larve i odrasle jedinke bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na do 20% biljaka.

larva kupusovog moljca

bela kupusna mušica

Poljoprivrednim proizvođačima se u cilju suzbijanja navedenih štetočina preporučuje primena insekticida Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,2-0,14 l/ha.

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 10.9.2021 ‎(2)
Zaštita kupusa10.9.2021 12:00Kupusov moljac (Plutella maculipennis)

 Na teritoriji RC Vrbas, usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju nalaze se u fazi od devet i više listova razvijeno do faze početka formiranja glavice (BBCH 19 – 41).

Vizuelnim pregledom useva  registrovano je prisustvo  lutki i larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 15% biljaka.

Larva kupusovog moljca

U cilju sprečavanja oštećenja listova i ubušivanje larvi kupusovog moljca u glavice kupusa proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

·         Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,14-0,2 l/ha.

Region: Vrbas
Zaštita kupusa10.9.2021 7:33Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Kupusov moljac (Plutella maculipennis)

Na području rada RC Užice, usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se, zavisno od vremena rasađivanja, nalaze u fenofazi razvoja od 9 i više listova razvijeno, do početka formiranja glavice (BBCH 19-41).

Vizuelnim pregledom useva kupusa, na punktu Pilatovići,  registrovano je prisustvo jaja, larvi i lutki kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 10% biljaka. Pored moljca, uočeno je prisustvo jaja, larvi i odrslih jedinki kupusne mušice (Aleurodes proletella) na do 12% biljaka.

U cilju zaštite kupusa od navedenih štetočina poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

-Coragen SC (a.m. hlorantraniliprol), u količini 0,14-0,2 l/ha.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 9.9.2021 ‎(1)
Zaštita kupusa9.9.2021 23:42Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Pepeljasta vaš kupusa (brevicoryne brassicae)
Na području delovanja RC Jagodina usevi kupusa za jesenju proizvodnju nalaze se u fazi razvijeno 9 listova do faze početak formiranja glavica (BBCH 19-41).
 
 
Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo sledećih štetočina:
 
 - larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 10% biljaka,
 - bele kupusne mušice (Alyrodes proletella) na do 12 % biljaka,
 - lisnih vaši kupusa (Aphididae) na do 15% biljaka.
 
Registrovano je i prisustvo pepeljaste vaši kupusa (Brevicoryne brassicae) na pojedinačnim biljkama.
 
 
    Larva i lutka kupusnog moljca
 
 
 
  Pepeljasta vaš kupusa
 
Vremenske prilike u kojima se odvija proizvodnja pogoduju razvoju štetočina, pa se proizvođačima preporučuje redovan pregled useva na prisustvo štetočina. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:
 
 - Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) … 0,14-0,2 l/ha (karenca 7 dana) ili
 
 - Mavrik (a.m.tau-fluvalinat) … 0,3 l/ha (karenca 7 dana) ili
 
 - Vantex 60 CS (a.m.gama-cihalotrin) … 60-70 ml/ha (karenca 14 dana).
Region: Jagodina
Expand/Collapse Created : 8.9.2021 ‎(1)
Zaštita kupusa8.9.2021 13:14Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Buvači (phyllotreta spp); Kupusov moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja RC Subotica, usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fenofazi razvoja 9 i više listova razvijeno do početak formiranja glavice: dva najmlađa lista nisu razvijena ( BBCH 19 – 41 ).

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

·      larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella ) na do 15 % biljaka

        

·        svih stadijuma razvoja bele kupusne mušice ( Aleyrodes proletella )  na do 10 % biljaka.

Sa ciljem zaštite kupusa od navedenih štetočina proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

-          Coragen 20 SC ( a.m. hlorantraniliprol ) 0,14 – 0,2 l/ha.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 7.9.2021 ‎(2)
Zaštita kupusa7.9.2021 14:53Kupusna bela mušica (Aleyrodes proletella) ; Kupusov moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja RC Sombor, usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fenofazi razvoja 9 i više listova razvijeno do glavica dostigla 30% od očekivane veličine (BBCH 19 - 43).

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

- larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 18 % biljaka,  

- odraslih jedinki bele leptiraste vaši (Aleyrodes proletella) na do 5 % biljaka.

larva kupusnog moljca

Sa ciljem zaštite kupusa od navedenih štetočina proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,14 – 0,2 l/ha (7 dana karenca).

Region: Sombor
Zaštita kupusa7.9.2021 8:16Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kupusov moljac (Plutella maculipennis)

Na terenu RC Senta usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi od devet listova razvijeno do faze početak formiranja glavice (19-41 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo lutki, jaja i larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 12% biljaka. U toku je razvoj sedme generacije ove štetočine. Takođe su uočena i jaja pamukove sovice na do 10% biljaka. 

 

lutka kupusnog moljca   larva kupusovog moljca

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo štetočina i ukoliko se uoči njihovo prisustvo, u cilju zaštite kupusa, primena insekticida:

-        Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,14-0,2 l/ha (karenca 7 dana).

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 6.9.2021 ‎(2)
Zaštita kupusa6.9.2021 11:51Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kupusna bela mušica (Aleyrodes proletella)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi  kupusa namenjeni za letnju proizvodnju  se nalaze u fazi od glavice dostigle 30% od očekivane veličine do glavice dostigle 50% od očekivane veličine (BBCH 43- 45), dok se usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju nalaze u fazi razvijeno 9 i više listova  (BBCH 19).

kupus jesenja sadnja

velika slika

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo:

-         larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 12% biljaka. U toku je intenzivno piljenje larvi sedme generacije i početak polaganja jaja osme generacije ove štetočine.

plutela sl.7

velika slika 

-          larvi pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 5% biljaka,

larva (Helicoverpa armigera)

velika slika

-          svih razvojnih stadijuma bele leptiraste vaši (Aleyrodes proletella) na do 25 % biljaka.

bela leptirasta vaš

velika slika

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi navedenih štetočina u glavice kod letnjih kupusa, kao i oštećenja na listovima u usevima kupusa namenjenih za jesenju proizvodnju, proizvođačima se preporučuje primena insekticida: Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,14-0,2 l/ha (karenca 7 dana).

Region: Leskovac
Zaštita kupusa6.9.2021 11:12Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Kupusov moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja RC Knjaževac usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi od devet listova razvijeno do faze početak formiranja glavice (BBCH 19-41).

 

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo jaja i larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 8% biljaka. Takođe, registrovano je i prisustvo svih razvojnih stadijuma bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na do 20% biljaka.

 

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo štetočina i ukoliko se uoči njihovo prisustvo, u cilju zaštite kupusa, preporučuje se primena insekticida:

 

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) u količini 0,14-0,2 l/ha (karenca 7 dana).

Region: Knjaževac
1 - 10 Next