Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma > Usevi ili zasadi
Šturost klasa pšenice (Fusarium graminearum)

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma fuzarioze (šturosti) klasova pšenice (prouzrokovač Fusarium graminearum).

 

 

 velika slika

 

Ostvarenju infekcije ovim patogenom i razvoju bolesti pogoduju česte padavine i visoka relativna vlažnost vazduha u periodu cvetanja, što je bio slučaj ove proizvodne godine. Česte i obilne padavine u ovom periodu su na velikom broju parcela onemogućili pravovremeno sprovođenje fungicidnog tretmana ili je tretman izostao, što je na takvim parcelama dovelo do intenzivnog prisustva ovog patogena.

 

Na pregledanim parcelama, na kojima je sproveden fungicidni tretman u fenofazi cvetanja, procenat napadnutih klasova se kreće od pojedinačno napadnutih klasova do 35% (zavisno od momenta tretmana, rasporeda i količine padavina), dok se na netretiranim parcelama beleži izuzetno visok procenat napadnutih klasova. Procenat zaražene površine klasa se kreće od 1 do 80%.

 

Fuzarioza klasa je ekonomski značajna bolest jer direktno utiče na smanjenje prinosa i kvalitet zrna. Zaražena zrna gube hektolitarsku masu i mogu da sadrže mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

 

Zdravstveno stanje useva pšenice

Na terenu RC Ruma usevi ozime pšenice se zavisno od rokova setve nalaze u različitim fazama bokorenja, pa do početka rasta stabljike i pojave prvog kolenca (23-31 BBCH).  

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 21 do 50% biljaka, pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 2 do 20% biljaka, dok su simptomi prouzrokovača rđe (Puccinia spp.)  prisutni na 5 do 11% biljaka. U odnosu na prethodni pregled registruje se značajno povećanje broja novozaraženih biljaka prouzrokovačem sive pegavosti lista pšenice, dok je prisustvo simptoma pepelnice i rđe na približno istom nivou.  Značajnije prisustvo simptoma se uočava u usevima iz ranijih rokova setve i usevima gušćeg sklopa. 

Lokalitet

Septoria tritici

Erysiphe graminis

Puccinia spp.

Kraljevci

21% biljaka

20% biljaka

7% biljaka

Putinci

44% biljaka

15% biljaka

11% biljaka

Buđanovci

50% biljaka

4% biljaka

7% biljaka

Nikinci

46% biljaka

2% biljaka

5% biljaka

 

Simptomi sive pegavosti lista pšenice, rđe i pepelnice žita

Vremenski uslovi (toplo i vlažno vreme) pogoduju daljem širenju lisnih patogena u usevima pšenice. Proizvođačima se preporučuje poseban oprez zbog visokog infektivnog potencijala patogena pred kritičnu fenofazu vlatanja pšenice i obilazak useva po stabilizaciji vremena, jer će s obzirom na  trenutno stanje u usevima ubrzo biti neophodna primena hemijskih mera zaštite.

RC Ruma nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja pšenice i redovnim izveštavanjem.

Zdravstveno stanje useva ječma

Na terenu RC Ruma usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od kraja bokorenja i  početka rasta stabljike  do faze prvo kolence najmanje 1cm iznad čvora bokorenja.

 

Povoljni uslovi za razvoj lisnih patogena u prethodnom periodu doveli su do značajnog širenja simptoma bolesti u odnosu na ranije preglede. Nivo prisutnih simptoma zavisi od niza faktora, kao što su: kvalitet semena, vreme i gustina setve, sortiment, sprovedene agrotehničke mere. 

 

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), pepelnice žita (Erysiphe graminis) i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis). Prisustvo simptoma rđe ječma (Puccinia hordei) nije uočeno.

 

Lokalitet

Pyrenophora teres

Erysiphe graminis

Rhynchosporium secalis

Ruma

44% biljaka

8% biljaka

6% biljaka

Žarkovac

36% biljaka

53% biljaka

3% biljaka

Stejanovci

100% biljaka

65% biljaka

15% biljaka

 

Trenutni vremenski uslovi pogoduju daljem širenju lisnih patogena na ječmu, pa se proizvođačima preporučuje obilazak useva i fungicidni tretman po stabilizaciji vremena (videti preporuku).

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na terenu RC Ruma usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama bokorenja (23-29 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva uočeno je širenje simptoma bolesti u odnosu na prethodni pregled.

U usevima ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 50% biljaka i pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 70% biljaka, dok je u usevima pšenice registrovano prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 45% biljaka, sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 20% biljaka i lisne rđe pšenice (Puccinia recondita) na do 16% biljaka.

    
mrežasta pegavost i pepelnica na ječmu (velika slika)pepelnica, siva pegavost i rđa na pšenici (velika slika)

 

U odnosu na prethodni pregled, na pojedinim parcelama, registrovano je povećanje broja aktivnih rupa od glodara. Primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida) preporučuje se ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru. Prilikom primene mamaka treba zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.


velika slika

RC Ruma nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja u usevima ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

 

Na terenu RC Ruma usevi ozime pšenice i ječma se zavisno od rokova setve i primenjene agrotehnike nalaze u različitim fazama razvoja listova ili bokorenja (14-25 BBCH).

 

U usevima iz ranijih rokova setve registrovano je širenje simptoma bolesti u odnosu na prethodni pregled (14.11).

 

U usevima ječma (24-25 BBCH) uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 45% biljaka i pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 20% biljaka.

 

usevima pšenice (22-23 BBCH), u kojima prilikom prethodnih pregleda nije uočeno prisustvo simptoma bolesti, sada se registruje prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 15% biljaka, rđe (Puccinia spp.) na do 12% biljaka i sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 5% biljaka.

 

 Mrežasta pegavost lista ječma

 

 

Pepelnica žita na ječmu i pšenici

 

 

Rđa na pšenici

 

 

Vremenski uslovi tokom jeseni pogodovali su i razvoju lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae) čije se prisustvo i dalje registruje u usevima.

 

 

Lisne vaši u usevu ječma

 

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja u usevima ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na terenu RC Ruma usevi ozime pšenice i ječma se zavisno od rokova setve i primenjene agrotehnike nalaze u različitim fazama razvoja lista i početnim fazama bokorenja (14-22 BBCH).

 

U usevima ječma registrovano je prisustvo  simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 15% biljaka i pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 3% biljaka, dok u usevima pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti. U ovim fazama razvoja i pri ovom nivou prisustva simptoma navedenih bolesti se ne preporučuje primena fungicida.

 

velika slika

 

Na parcelama se i dalje registruje prisustvo prisustvo lisni vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae), usled povoljnih vremenskih uslova za njihov razvoj u proteklom periodu. Prognozirane niske temperature za naredni period uticaće na smenjenje njihove brojnosti i aktivnosti.

 velika slika

 

Na pojedinim parcelama se registruje povećanje broja aktivnih rupa od glodara u odnosu na prethodni pregled. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida). Prilikom primene mamaka treba zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

 velika slika

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja u usevima ozimih strnih žita.

Piljenje larvi žitne pijavice (Lema melanopus)

 

Na terenu RC Ruma  vizuelnim pregledom useva ozimih  strnih žita registrovano je prisustvo imaga  žitne pijavice (Lema melanopus), jaja   u različitim fazama embrionalnog razvoja, kao i prve ispiljene larve. U narednom periodu, sa porastom dnevnih temperatura, očekuje se i intenzivnije piljenje larvi.

 

Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje.  Štete pričinjavaju i imago i larva hraneći se listovima, ali su štete od ishrane larvi mnogo značajnije.  Štete nastaju usled progrizanja lista sa gornje strane u obliku uzdužnih pruga, pri čemu list dobija beličastu boju. Najveće štete nastaju kada je napadnut list zastavičar od koga zavisi nalivanje zrna.

 

Razvojni stadijumi žitne pijavice i oštećenja usled ishrane

velika slika

 

Hemijske mere borbe su najčešće usmerene protiv larvi žitne pijavice, a ređe protiv odraslih insekata (u slučaju prenamnoženja, kada mogu napraviti velike direktne štete i da bi se sprečilo masovno polaganje jaja).

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo ove štetočine. Ukoliko se registruje 0,5 do 1 larva po biljci ili 15 odraslih jedinki žitne pojavice po metru kvadratnom (EPPO standard PP 2/11 (1)), preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom nekog od registrovanih insekticida.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

 

Na terenu RC Ruma usevi ozimih strnih žita se zavisno od rokova setve i primenjene agrotehnike nalaze u u različitim fazama bokorenja:  od 1 do 5 stabala vidljivo (21-25 BBCH).

 

Kao posledica povoljnih vremenskih uslova u proteklom periodu, registruje se povećanje broja biljaka sa simptomima bolesti, prvenstveno u usevima gustog sklopa.

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 5 do 30% biljaka.

 

 

                         velika slika

 

U usevima ječma registrovano je prisustvo  simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 10 do 34% biljaka, sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 3 do 6% biljaka i pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 0 do 5% biljaka.

 

velika slika

 

 Prilikom pregleda nije registrovano prisustvo insekata (lisnih vaši i cikada), dok se na pojedinim parcelama registruje prisustvo  aktivnih rupa od glodara, ali ispod praga štetnosti. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida). Prilikom primene mamaka neophodno je zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

 velika slika

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja u usevima ozimih strnih žita.

 

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

 

Na terenu RC Ruma usevi ozime pšenice se nalaze u fazi 3 do 4 lista razvijeno (13-14 BBCH), a usevi ozimog ječma u fazi 5 do 6 listova razvijeno (15-16 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti. U usevima ječma registrovano je prisustvo  simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 5% biljaka. Vremenske prilike  u proteklom periodu nisu pogodovale razvoju prourokovača ove bolesti.

 

 velika slika

 

Takođe, pregledom navedenih useva nije uočeno prisustvo cikada i lisnih vaši, kao ni aktivnih rupa od glodara.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima ozimih strnih žita o čemu će izveštavati na portalu PIS-a.

 

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

 

Na terenu RC Ruma usevi ozimih strnih žita se zavisno od rokova setve nalaze u različitim fazama razvoja listova (11-15 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo cikada (Cicadellidae) na do 5% biljaka, dok prisustvo lisnih vaši nije uočeno.

 

 

Cikada Psammotettix alienus

  velika slika

 

U usevima ječma registrovano je prisustvo  simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 8% biljaka i simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis na do 2% biljaka. U usevima pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

 

Mrežasta i sočivasta pegavost lista ječma

 velika slika

 

Za sada se na preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Ruma nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima ozimih strnih žita.

 

1 - 10 Next