Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma > Prilozi > Zdravstveno stanje ozimih strnih žita
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na terenu RC Ruma usevi ozime pšenice i ječma se zavisno od rokova setve i primenjene agrotehnike nalaze u različitim fazama razvoja lista i početnim fazama bokorenja (14-22 BBCH).

 

U usevima ječma registrovano je prisustvo  simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 15% biljaka i pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 3% biljaka, dok u usevima pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti. U ovim fazama razvoja i pri ovom nivou prisustva simptoma navedenih bolesti se ne preporučuje primena fungicida.

 

velika slika

 

Na parcelama se i dalje registruje prisustvo prisustvo lisni vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae), usled povoljnih vremenskih uslova za njihov razvoj u proteklom periodu. Prognozirane niske temperature za naredni period uticaće na smenjenje njihove brojnosti i aktivnosti.

 velika slika

 

Na pojedinim parcelama se registruje povećanje broja aktivnih rupa od glodara u odnosu na prethodni pregled. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida). Prilikom primene mamaka treba zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

 velika slika

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja u usevima ozimih strnih žita.

Comments

There are no comments yet for this post.