Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma > Usevi ili zasadi
Ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis- kraj primarnih infekcija!

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi prečnik ploda oko 40 mm (74 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš; sorta Ajdared) registrovana je ispražnjenost pseudotecija od 100 %, što ukazuje  da je završen period primarnih infekcija.

 

U  zasadima  u kojima su prisutni simptomi treba nastaviti sa zaštitom protiv ovog patogena u kišnim periodima, kako bi se sprečilo širenje sekundarnih zaraza konidijama ove gljive.

 

Polaganje jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca

 

Na terenu RC Ruma usevi kukuruza se zavisno od rokova setve  nalaze u različitim fazama razvoja: semenski i merkantilni kukuruz- 7 do 9 i više listova razvijeno (17-19 BBCH), kukuruz šećerac- 9 i više listova razvijeno do početka cvetanja (19-61 BBCH). 

 

U usevima kukuruza u toku je početak polaganja jaja prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Pregledom useva merkantilnog kukuruza i kukuruza šećerca registruje se prisustvo sveže položenih jajnih legala na do 2% pregledanih biljaka.  U usevima semenskog kukuruza za sada nije uočeno njihovo prisustvo.

 

 

 velika slika

 

 

Poljoprivrednim proizvođačima se u narednom periodu preporučuje redovan pregled useva  kukuruza na prisustvo jajnih legala ove štetočine. Najugroženija je proizvodnja kukuruza šećerca i semenskog kukuruza. Po postizanju praga štetnosti  (5% napadnutih biljaka kod semenskog kukuruza i kukuruza šećerca i 10% napadnutih biljaka kod merkantilnog kukuruza) i na početku piljenja larvi preporučuje se sprovođenje  insekticidnog tretmana. 

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jaja kukuruznog plamenca i blagovremeno će obavestiti proizvođače o momentu tretmana.

 

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi od drugog opadanja plodova do faze prečnik ploda do 40 mm (73-74 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared) još uvek se registruje prisustvo zrelih askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 100%, dok je procenat ispražnjenosti 88%.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

 

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi drugo opadanje plodova (73 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared) registruje se prisustvo zrelih askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

  

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 100%, dok je procenat ispražnjenost 66%.

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

 

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi od plodovi dostigli dimenzije oko 20 mm do faze drugo opadanje plodova (72-73 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared) registruje se prisustvo zrelih askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

  

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 96,81%, dok je procenat ispražnjenost 54,54%.

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis (X nedelja)

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared, fenofaza:  plodovi dostigli dimenzije do 20 mm (72 BBCH)) registrovano je prisustvo zrelih askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Od 55 pregledanih pseudotecija u 5 pseudotecija je registrovano do 50% zrelih askospora, u 15 do 75%  i u 35 do 100% zrelih askospora.

 

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 88,63%, dok je procenat ispražnjenost 30,90%.

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (IX nedelja)

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared, fenofaza: puno cvetanje, najmanje 50% cvetova otvoreno) registrovano je prisustvo zrelih askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Od 58 pregledanih pseudotecija u 10 nema formiranih askospora, u 9 pseudotecija je registrovano do 25% zrelih askospora, u 21  od 26 do 50%, u 12 od 51 do 75% zrelih askospora i u 6 od 76 do 100%.

 

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 47,84%.

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (VIII nedelja)

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u  fenofazama od crvenih pupoljaka do 20% cvetova otvoreno  (57-62 BBCH). 

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared) registrovano je prisustvo zrelih askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Od 55 pregledane pseudotecije u 15 nema formiranih askospora, u 13 pseudotecija je registrovano do 25% zrelih askospora, u 17  od 26 do 50%, u 7 od 51 do 75% zrelih askospora i u 3 od 76 do 100%.

 

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 36,36%.

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (VII nedelja)

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u  fenofazama od zelenih i crvenih pupoljaka do prvih otvorenih cvetova (56-60 BBCH). 

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared) registrovano je prisustvo zrelih askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Od 54 pregledane pseudotecije u 20 nema formiranih askospora, u 20 pseudotecija je registrovano do 25% zrelih askospora, u 10  od 26 do 50%, u 3 od 51 do 75% zrelih askospora i u 1 od 76 do 100%. Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 24,53%.

 

 

                                velika slika

 

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija  Venturia inaequalis (VI nedelja)

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u različitim fenofazama pred cvetanje: vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni, preko faze zelenih pupoljaka do faze crvenih pupoljaka (54-57 BBCH). 

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared) registrovano je prisustvo zrelih askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

                       velika slika

 

 

Od 51 pregledane pseudotecije u 30 nema formiranih askospora, u 11 pseudotecija je registrovano do 25% zrelih askospora, u 6  od 26 do 50%, a u 3 od 51 do 75% zrelih askospora i u 1 od 76 do 100%. Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 17,64%.

 

1 - 10 Next