Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma > Usevi ili zasadi
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se  nalaze u fenofazi cvetovi venu: većina latica opada do kraj cvetanja: sve latice opale (67-69 BBCH).

 

 Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća (sorta Ajdared) registrovana je dozrelost pseudotecija  prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 40,51%.

 

velika slika

 

 Od 58 pregledanih pseudotecija u 5 pseudotecija nema formiranih askospora, u 25 je do 25%, u 18 je do 50%, u 7 je do 75%, a u 3 je do 100% zrelih askospora.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se  nalaze u fenofazi puno cvetanje: najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju (65 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća (sorta Ajdared) registrovana je dozrelost pseudotecija  prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 18,98%.

 

Od 54 pregledane pseudotecije u 27 pseudotecija nema formiranih askospora, u 16 je do 25%, u 8 je do 50%, a u 3 je do 75% zrelih askospora.


RC Ruma nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Aktivnost kruškine buve

Na terenu RC Ruma, zavisno od sortimenta, zasadi kruške se nalaze u u fenofazi od početka pucanja lisnih pupoljaka, vidljivi prvi zeleni listići do početka pucanja cvetnih pupoljaka (07-53 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom  zasada kruške, lokalitet  Irig, registrovano je  se prisustvo imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 14,  položena jaja u indeksu napada 43 i početak piljenja larvi.

 

 

Jaja i larva kruškine buve

 

Sa  porastom temperature očekuje se inteziviranje aktivnosti imaga i masovnije piljenje larvi.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove štetočine i blagovremeno će obavestiti  proizvođače  o primeni hemijskih mera.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fazi od kraja bubrenja pupoljaka, pa do faze zeleni listići do 5 mm iznad ljušture pupoljka (03- 09 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća (sorta Ajdared) registruju se  pseudotecije  sa zrelim askosporama prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

velika slika

 

Od 100 pregledanih pseudotecija u 94 nema formiranih askospora, a u  6 je od 1% do 25% formiranih askospora.

 

Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 1,50%.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 

Dozrelost pseudotecija  Venturia inaequalis
 

Na terenu RC Ruma jabuka se nalazi u fenofazi  mirovanja (00 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća (lokalitet Irig/Kudoš), registruje se početak formiranja askusa, bez zrelih askospora.

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 0%.

 

Formiranje askusa

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Praćenje ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fazi plod oko polovine krajnje veličine (75 BBCH).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća (sorta Ajdared) registrovana je potpuna ispražnjenost pseudotecija od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), što ukazuje  da je završen period primarnih infekcija.

U  zasadima  u kojima se registruje prisustvo simptoma, nastaviti sa zaštitom jabuke u kišnim periodima u cilju sprečavanja širenja sekundarnih zaraza konidijama ove gljive.

Praćenje ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fazi  prečnik ploda do 40 mm (74 BBCH).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća (sorta Ajdared) registrovana je ispražnjenost pseudotecija od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 96,22%

RC Ruma nastavlja sa redovnim praćenjem ispražnjenosti pseudotecija.

Praćenje ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fazi  prečnik ploda do 40 mm (74 BBCH).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća (sorta Ajdared) registrovana je ispražnjenost pseudotecija od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 91,83%

RC Ruma nastavlja sa redovnim praćenjem ispražnjenosti pseudotecija.

Praćenje ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fazi prečnik ploda do 40 mm (74 BBCH).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća (sorta Ajdared) registrovana je ispražnjenost pseudotecija od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 83,67%

RC Ruma nastavlja sa redovnim praćenjem ispražnjenosti pseudotecija.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u  fazi drugo opadanje plodova do prečnik ploda do 40 mm; plodovi uspravni (T-faza): donja strana plodova i peteljke formira T (73-74 BBCH).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća (sorta Ajdared) registrovana je dozrelost  pseudotecija  prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 100%  i ispražnjenost od 76,92%.

 

Sve pregledane pseudotecije se nalaze u kategoriji 4, od 76 do 100% zrelih askospora. Pregledom je registrovano 40 ispražnjenih pseudotecija.
 
RC Ruma nastavlja sa redovnim praćenjem ispražnjenosti pseudotecija.

1 - 10 Next