Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac > Usevi ili zasadi
Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri)
Pregledom zasada kruške (sorta Santa Maria), na lokalitetu Vinča, utvrđeno je da se kruška nalazi u fenofazi mirovanja (00 BBCH).
 
Vizuelnim pregledom zasada registovano je prisustvo zimskog imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 14. Prisustvo položenih jaja nije registrovano.
 
RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem ove štetočine.
Obična kruškina buva (Cacopsylla piri)
Na lokalitetu Vinča, kruška sorte Santa Maria nalazi se u fazi početak zrenja, pojavljuje se boja karakteristična za kultivar (BBCH 81).
 
Vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla piri):
položena jaja u indeksu napada 18
imago u indeksu napada 41
mlađe larve u indeksu napada 6
starije larve u indeksu napada 7
 
 
 
 
 
U toku je let imaga četvrte letnje generacije i polaganje jaja obične kruškine buve.
 
RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem biologije ove štetočine i blagovremeno će signalizirati vreme za tretman.
Obična kruškina buva (Cacopsylla piri)
Na lokalitetu Vinča, kruška sorte Santa Maria nalazi se u fazi zelenih pupoljaka: pojedinačni cvetovi se odvajaju, još uvek zatvoreni (BBCH 56).
 

Vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla piri):
 
položena jaja u indeksu napada 4,5
imago u indeksu napada  1
mlađe larve u indeksu napada 3
starije larve u indeksu napada 0,5
 
 
U toku je intenzivno piljenje larvi prezimljujuće generacije obične kruškine buve.
 
Primetan je pad u populaciji ove štetočine što se može pripisati hladnijem i vlažnijem periodu koji je za nama ali se za naredne dane prognoziraju više dnevne temperature što će intenzivirati aktivnost ovog insekta i dalji napredak vegetacije odnosno ulazak kruške u faze cvetanja.
 
U fazama cvetanja zabranjena je primena insekticida! 
RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem biologije ove štetočine i blagovremeno će signalizirati vreme za tretman.
Obična kruškina buva

Na terenu RC Kragujevac zasadi kruške trenutno se nalaze u fazi mirovanja vegetacije (BBCH 00).

 

Vizuelnim pregledom krušaka registrovano je povećano prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u odnosu na prošli pregled i to imaga u indeksu napada 5 i položena jaja u indeksu napada 13.

 
 

Usled visokih dnevnih temperatura uočava se pojačana aktivnost ovog insekta.

 
Proizvođačima se preporučuje da, ukoliko to do sada nisu učinili, sprovedu hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja obične kruškine buve po preporuci od 14.2. (vidi preporuku).
 
RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem ove štetočine.
Obična kruškina buva-Cacopsylla pyri
Na osnovu pregleda kruške za ovu nedelju na prisustvo različitih razvojnih formi obične kruškine buve, ustanovljen je indeks napada od 0,83 kad su u pitanju položena jaja, dok je larva starijih larvalnih stupnjeva prisutna u indeksu napada od 1,66. Imago nije primećen.
U ovom momentu se ne savetuje hemijski tretman.
 
Praćenje obične kruškine buve
Na lokalitetu Vinča, opština Topola, u zasadu kruške sorte Santa Maria, praćenjem biologije obične kruškine buve-Psylla pyri, ustanovljen je indeks napada od 2,88 kad su položena jaja u pitanju, dok odrasli imago tokom ovog pregleda nije zapažen, kao ni ispiljene larve.
Zasad se nalazi u fazi BBCH 10 - Zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka: prvi listovi se odvajaju (faza mišjih ušiju).
U ovom momentu se ne preporučuje hemijski tretman, a RC Kragujevac će nastaviti sa praćenjem biologije ove štetočine.