Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > višnja  

Web Part Page Title Bar image
višnja

 Izaberi region

Bačka Topola
Beograd
Čačak
Jagodina
Kikinda
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Niš
Novi Sad
Pančevo
Pirot
Požarevac
Ruma
Senta
Smederevo
Sombor
Sremska Mitrovica
Subotica
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Svi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 13.7.2020 ‎(2)
Zaštita trešnje i višnje13.7.2020 13:01Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području delovanja RCSubotica, berba trešanja i višanja je završena ili se privodi kraju.

 

U zasadima trešnje i višnje se registruju simptomi pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii).

 

simptomi na listu trešnje

 

U cilju sprečavanja prerane defolijacije, očuvanja lisne mase i kondicije zasada,  treba nastaviti sa zaštitom i nakon završene berbe.

 

Proizvođačima se preporučuje fungicidni tretman, nakon berbe, a pre padavina koje se najavljuju u petak, nekim od sledećih preparata:

 

Agrodin 65WP, Dodin S 65  (a.m. dodinu ) u koncentraciji 0,1% ili

Mankogal 80, Dithane M 45  (a.m. mankozeb) u koncentraciji 0,25%.

Region: Subotica
Zaštita višnje i trešnje13.7.2020 12:36Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području delovanja RC Vranje u zasadima višnje i trešnje je završena berba.

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo simptoma pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii).

Proleće ove godine je bilo nestabilno sa čestim padavinama i pogodovalo je razvoju ovog patogena. Simptomi infekcije se manifestuju u vidu purpurne pegavosti lišća, prevremenog opadanja lišća što dovodi do nespremnosti biljke  za prezimljavanje,  opšte oslabljenosti i smanjene rodnosti za sledeću godinu.

U cilju očuvanja lisne mase i sprečavanja sekundarnih infekcija, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje hemijski tretman posle berbe a pre najavljenih padavina (prema trenutnoj prognozi u najavi su padavine za subotu) nekim od fungicida:

Agrodin 65 WP (dodin) 0,1% ili

Mankogal 80, Dithane M-45 , Bevesan M 45 (mankozeb) 0,25%.

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 10.7.2020 ‎(1)
Zaštita višnje10.7.2020 9:44Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području delovanja RC Šabac, berba višanja je završena ili se privodi kraju.

U zasadima višanja registruju se simptomi pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) kao posledica povoljnih uslova za razvoj ovog patogena tokom proteklog perioda.

 

velika slika

U cilju sprečavanja daljeg širenja infekcije koja može dovesti do prerane defolijacije lišća i do pojave retrovegetacije, što se negativno odražava na prezimljavanje i rodnost u narednoj vegetaciji, preporuka proizvođačima je da nakon berbe nastave sa zaštitom od ovog patogena.

Nakon berbe, a pred najavljene padavine, u cilju očuvanja lisne mase, preporučuje se primena fungicida: 

Agrodin 65 WP (a.m.dodin) 0,1%.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 9.7.2020 ‎(2)
Zaštita višnje 9.7.2020 15:12Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Grinje (acarine)

Na terenu RC Ruma berba višnje je završena.

 

velika slika

 

Pregledom zasada uočavaju se simptomi prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), kao posledica izuzetno povoljnih uslova za razvoj ovog patogena u proteklom periodu. U toplim i kišnim godinama ovaj patogen može prouzrokovati preranu defolijaciju, što može dovesti do značajnog umanjenja roda za narednu godinu.

 

U cilju sprečavanja prerane defolijacije, očuvanja lisne mase i kondicije zasada,  treba nastaviti sa zaštitom i nakon završene berbe. Proizvođačima se preporučuje fungicidni tretman, pre najavljenih padavina, nekim od sledećih preparata:

 

·         (a.m. dodin) Agrodin 65WP ili Dodin S 65 u koncentraciji 0,1% ili

·         (a.m. mankozeb) Mankogal 80 ili Dithane M 45- u koncentraciji 0,25%.

     

Vizuelnim pregledom u pojedinim zasadima registrovano je prisustvo grinja. Proizvođačima se preporučuje pregled i ukoliko se uoči prisustvo grinja  primena nekog od akaricida na bazi abamektina (Abastate, Armada ili Vertimec 018 EC) u koncentraciji 0,075 – 0,1%.

Region: Ruma
Zaštita višnje nakon berbe9.7.2020 13:34Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području delovanja  RC Bačka Topola završena je berba višanja.

Zasad višnje

Vizuelnim pregledom zasada višnje, registrovano je prisustvo simptoma pegavosti lista  (Blumeriella jaapii). Prisustvo simptoma pegavosti lista  u zasadima posledica je povoljnih uslova za infekciju ovim patogenom koji su registrovani u maju i junu mesecu.

Ovo je jedna od ekonomski najznačajnijih bolesti višnje. Prouzrokuje prevremeno masovno opadanje lišća, što dovodi do opšteg slabljenja voćaka. Kao posledica defolijacije i slabljenja voćaka, u sledećoj godini, dolazi do neravnomernog sazrevanja plodova i ređeg formiranja rodnih pupoljaka. Kao posledica višegodišnje pojave ovog patogena u zasadu može doći i do šušenje voćaka. S obzirom na prisustvo infektivnog materijala preporučuju se mere zaštite i nakon berbe u cilju suzbijanja sekundarnih infekcija ovog patogena.

Proizvođačima se preporučuje da nakon berbe, a pre najavljenih padavina, sprovedu hemijske mere zaštite primenom nekog od registrovanih fungicida:

·         Mankogal 80, Dithane M 45, Bevesan M 45 (a.m.mankozeb) 0,25% ili

·         Agrodin 65 WP (a.m. dodin) 0,1%.

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 6.7.2020 ‎(2)
Zaštita višnje6.7.2020 20:39Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Eriofide (eriophyoidae); Žilogriz (Capnodis tenebrionis)

Na području delovanja RC Leskovac, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, berba višanja  je u  toku ili je završena.

Vizuelnim pregledom u pojedinm zasadima na području Jablaničkog i Topličkog okruga, registruju se simptomi pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii).

Blumeriella jaapii

velika slika

Nestabilno vreme sa čestim padavinama tokom ovog proleća, bilo je izuzetno povoljno za razvoj ovog patogena. Inficirani listovi sa purpurnim pegama, žute i prevremeno opadaju, što se može negativno odraziti na prezimljavanje biljaka i rodnost za  narednu  godinu. U vlažnim uslovima na pegama se javlja beličasta prevlaka sporonosnih organa gljive, koji se putem kiša i vazdušnih struja  šire od lista do lista, ostvarujući sekundarne infekcije.

U cilju očuvanja lisne mase, treba i nakon završene berbe nastaviti sa zaštitom. Proizvođačima se preporučuje posle berbe, a pre narednih padavina, primena nekog od fungicida:

Agrodin 65 WP (a.m. dodin) 0,1% ili

Mankogal -80, Dithane M 45, Bevesan M 45 (a.m.mankozeb) 0,25% .

Vizuelnim pregledom na naličju listova u pojedinim zasadima, registruje se prisustvo eriofidne grinje (Aculus fockeui).

eriofidna grinja

velika slika

Proizvođačima se preporučuje pregled listova i ukoliko se registruje prisutvo grinja, preporučuje se primena akaricida.

Takođe, vizuelnim pregledom zasada registruje se prisutvo imaga i larvi žilogriza (Capnodis tenebrionis) i imaga šiljokrilca (Perotis lugubris).

žilogriz-imago

velika slika

Mere za suzbijanje žilogriza odnose se i na šiljokrilca, a možete ih pročitati u preporuci od 22.05.2020. (vidi preporuku).

Region: Leskovac
Zaštita višnje posle berbe6.7.2020 9:05Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi)

Na području delovanja RC Niš, berba višanja je završena ili se privodi kraju.

U zasadima višanja registruju se simptomi pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) kao posledica povoljnih uslova za razvoj ovog patogena tokom proteklog perioda.

velika slika

U cilju sprečavanja daljeg širenja infekcije koja može dovesti do prerane defolijacije lišća i u povoljnim uslovima do pojave retrovegetacije što se negativno odražava na prezimljavanje i rodnost u narednoj vegetaciji, preporuka proizvođačima je da nakon berbe nastave sa zaštitom od ovog patogena.

Nakon berbe, a pred najavljene padavine, u cilju očuvanja lisne mase, preporučuje se primena fungicida: 

Agrodin 65 WP (a.m.dodin) 0,1%.

U pojedinim zasadima registruje se prisustvo crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi).

velika slika

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje zasade i u slučaju potvrde prisustva grinja sprovedu hemijske mere zaštite primenom akaricida:

Abastate,Vertimec 018 EC ,Kraft 1,8 EW, Akaristop (a.m. abamektin ) 0,1%.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 4.7.2020 ‎(1)
Zaštita višnje i trešnje nakon berbe4.7.2020 13:30Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području delovanja RC Sombor u zasadima trešnje i višnje završena je berba.

Vizuelnim pregledom zasada trešnje i višnje, na punktovima Karavukovo i Odžaci, registrovano je prisustvo simptoma pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii). Učestale padavine tokom maja i juna meseca stvorile su povoljne uslove za infekciju ovim patogenom, pa se u zasadima registruju listovi sa simptomima.

simptomi pegavosti lista  

S obzirom da su u zasadima prisutni simptomi, u cilju sprečavanja sekundarnih infekcija ovim patogenom i prerane defolijacije koja može uticati na smanjenje rodnosti u sledećoj godini, proizvođačima se preporučuju hemijske mere zaštite i nakon berbe. Za tu svrhu, pred padavine,  preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

Mankogal -80, Dithane M 45, Bevesan M 45 (a.m.mankozeb) 0,25% ili

Agrodin 65 WP, Bevedodin (a.m. dodin) 0,1%.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 3.7.2020 ‎(3)
Zaštita višnje nakon berbe3.7.2020 12:15Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Grinje (acarine)

Regionalni centar: Vršac

Zasadi višanja: Berba je pri kraju.

U mnogim zasadima višanja se na listovima registruju simptomi pegavosti lista (Blumeriella jaapii). Ovaj  patogen se tokom učestalih padavina može proširiti na lisnu masu i izazvati preranu defolijaciju. U cilju sprečavanja širenja ovog patogena, u zasadima u kojima ima simptoma preporučuje se primena fungicida pre padavina:

  • Mankogal 80,Dithane M 45,Bevesan M 45 (a.m.mankozeb) 0,25% ili
  • Agrodin 65 WP (a.m. dodin) 0,1%.

Takođe je u pojedinim zasadima uočeno prisustvo rđastih grinja iz roda Aculus na naličju listova čija ishrana sisanjem se manifestuje bronzanom bojom i uvijenošću ka licu listova. Ako se pregledom registruje prisustvo ovih štetočina, preporuka je primena akaricida za njihovo suzbijanje:

  • Abastate,Vertimec 018 EC ,Kraft 1,8 EW,Akaristop (a.m. abamektin ) 0,1%-tretman treba izvršiti u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura.

Simptom infekcije rđaste grinje-mladar levo na slici, mladar desno bez grinja 

velika slika

Region: Vršac
Zaštita višnje3.7.2020 10:49Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)
Na terenu RC Kragujevac berba višnje je završena ili se privodi kraju.
 
 
Može se preporučiti još jedan tretman po završenoj berbi u cilju zaštite lisne mase od sekundarnih infekcija gljivom prouzrokovačem pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) nekim od sledećih fungicida:
 

Agrodin 65 WP (a.m. dodin) … 0,1%

Mankogal 80, Mankosav (a.m. mankozeb) ... 0,25%
 
U slučaju da se dozvoli da simptomi u zasadu uzmu maha, može se očekivati prevremena defolijcija, lošija kondicija biljaka kad ulaze u zimu i usled toga smanjena rodnost naredne sezone.
Region: Kragujevac
1 - 10 Next