Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > salata  

Web Part Page Title Bar image
salata

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Expand/Collapse Created : 7.11.2022 ‎(1)
Zaštita salate7.11.2022 13:40

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi salate u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi razvoja listova, od 3 do 5 listova razvijeno (BBCH 13-15).

  Fenofaza ravoja

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo simptoma plamenjače (prouzrokovač  Bremia lactucae) na do 10% biljaka. Pad temperatre spoljne sredine će za posledicu imati ređe provetravanje plastenika što će doprineti povoljnim mikroklimatskim uslovima unutar plastenika (povišena relativna vlažnost vazduha i povoljne temperature) koji mogu uticati na dalje širenje simptoma plamenjače i povećanje broja novozaraženih biljka.

Simptom plamenjače

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje plastenike i ukoliko uoče prisustvo simptoma navedenog patogena na listovima biljaka sprovedu hemijske mere zaštite preparatom:

Armetil WP (a.m.metalaksil) 0,8 kg/ha (karenca 14 dana).

Prilikom upotreba pesticida obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Zrenjanin
Štetni organizmi: Plamenjača salate (bremia lactucae)
Expand/Collapse Created : 22.8.2019 ‎(1)
Zaštita salate22.8.2019 8:57

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi salate se nalaze u fazi šest do osam listova razvijeno (BBCH 16 – 18).

                 

                         Faza razvoja

S obzirom da se salata gaji u uslovima navodnjavanja, gde prisustvo vlage, kao  i povoljne temperature, stvaraju povoljne uslove za razvoj prouzrokovača plamenjače salate (Bremia lactucae) proizvođačima se preporučuje sprovođenje preventivnog tretmana preparatom:

Signum (a.m. boskalid + piraklostrobin) 1,5 kg/ha (karenca 14 dana).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Zrenjanin
Štetni organizmi: Plamenjača salate (bremia lactucae)
Expand/Collapse Created : 17.10.2014 ‎(1)
Proizvodnja povrća u plastenicima17.10.2014 14:35

Salata

Vizuelnim pregledom proizvodnje povrća u plastenicima 15.-16.10.(lokacija kontinuiranog monitorniga- Mihajlovo ) uočili smo simptome plamenjače na salati(Bremia lactucae).Nivo infekcije prisutan u različitom intenzitetu od pojedinačnih uglastih pega, oivičenih glavnim lisnim nervima,pa do potpune infekcije i propadanja najstarijih listova koji su na zemljištu.Na svakoj biljci –na donjim listovima prisutan simptom hloroze svetlo zelene do žute boje.(sorta Sunny,predusev paradajz,rasađena 25.09.,fenološka faza po BBCH skali 16-18-razvijeno šest do osam listova).

Preporuka proizvođačima je da obave treman fungicidima u ranijem stadijumu razvoja salate i na početku pojave simptoma :

Aliette 80 WP 0,25-0,37%(a.m.fosetil aluminijum) Karenca 14 dana

Infinito SC 1,6 L/ha (a.m.propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) Karenca 7 dana

Tikvice

Sorta: Beogradska,predusev paradajz,rasađena 7.10.,faza razvoja po skali BBCH 14 do 17 - od razvijenog četvrtog do sedmog pravog lista na glavnom stablu,uočeno prisustvo imaga bele leptiraste (Trialeurodes vaporariorum) pojedinačni primerci od 1 do 3,na 12% biljka od ukupno pregledanih,uglavnom na donjim listovima.Na pojedinačnim biljkama uočene “brašnaste mrlje” odnosno beli voštani prah U sledećem periodu pratićemo povećanje brojnosti bele leptiraste vaši,za sada se insekticidni tretman ne preporučuje.

Slika 1:fenološka faza salate

velika slika

Slika 2,3,:različit intenzitet simptoma plamenjače na salati

velika slika

velika slika

Slika 4:fenološka faza tikvice

velika slika

Slika 5,6:imago bele leptiraste vaši,beli voštani prah na listovima

velika slika

velika slika

 

 

 

Region: Zrenjanin
Štetni organizmi: Plamenjača salate (bremia lactucae); Bela leptirasta vaš (trialeurodes vaporariorum)