Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Štetni organizmi > Plamenjača salate (bremia lactucae)  

Štetni organizmi: Plamenjača salate (bremia lactucae)

Naziv (latinski naziv)

Plamenjača salate (bremia lactucae) 

Opis

 
Attachments
Created at 9.3.2012 14:14  by Anja Mihailovic 
Last modified at 9.3.2012 14:14  by Anja Mihailovic