Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > malina  

Web Part Page Title Bar image
malina

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
SelectedProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 3.11.2023 ‎(1)
Zaštita maline3.11.2023 12:06LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi); Malinina galica (Lasioptera rubi)

Na teritoriji delovanja Topličkog okruga zasadi maline se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju, stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93).

Vizuelnim pregledom zasada maline na više lokaliteta registrovano je prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata), kao i prisustvo simptoma smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi).

U cilju smanjenja infektivnog potencijala navedenih patogena i drugih gljivičnih i bakterijskih oboljenja, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

 

  • Cuprozin 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u koncetraciji 0,4 % ili

 

  • Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncetraciji 0,2 % ili

 

  • Nordox 75 WP (a.m. bakar-oksid) u koncetraciji 0,2 %.

Hemijski tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu, u najtoplijem delu dana, uz utrošak veće količine vode kako bi depozit registrovanih preparata dospeo na sve delove biljke i na sva mesta prezimljavanja patogena.

 

Takođe, ukoliko se prilikom vizuelnog pregleda zasada uoče lastari sa galama od malinine muve galice (Lasioptera rubi) ovakve lastare treba orezati, izneti iz zasada i spaliti. Opširnije o ovoj štetočini možete pogledati na

 

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 10.8.2023 ‎(1)
Zaštita maline nakon berbe 10.8.2023 7:42LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); Obična grinja (tetranychus urticae)

Na teritoriji Topličkog okruga berba jednorodnih sorti maline je završena. Zasadi jednorodnih sorti maline se nalaze u fazi odumiranja lišća na starim izdancima i razvoj novih izdanaka (BBCH 93).

Vizuelnim pregledom zasada maline registrovano je prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata), kao i prisustvo simptoma smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi).

U cilju zaštite maline od navedenih patogena, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih preparata:

·       Quadris top ili Teatar plus (a.m. azoksistrobin+difenokonazol) u količini 0,75-1 l/ha   ili

·       Akord WG (a.m.tebukonazol) u količini 0,75 kg/ha ili neki drugi registrovan fungicid.

Uoliko se pregledom zasada maline registruju simptomi napada grinja, eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracillis) ili običnog paučinara (Tetranychus urticae), preporuka je da u cilju zaštite maline od navedenih štetočina primene neki od akaricida:

·       Abastate ME, Meker ME, Amon 020 EW ili Kraft 1,8 EW (a.m.abamektin) u koncentraciji 0,075-0,1% ili

·       Acramite 480 SC (a.m.bifenazat) u količini  0,2-0,375 l/ha.

Ukoliko se vizuelnim pregledom u zasadu maline registruje  prisustvo prisustvo gala od malinine muve galice (Lasioptera rubi), poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da se takvi izdanci sa simptomima mehaničkim putem uklone i unište van zasada.

Ukoliko se u zasadu maline registruje prisustvo lisnih vaši (Aphididae) ili malinine mušice izdanka (Resseliella theobaldi), preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

·       Karate zeon, Kozak  (a.m lambda-cihalotrin)  u količini 0,2-0,3 l/ha ili

·       Decis expert (a.m.deltametrin) u količini 0,125 l/ha ili

·       Plures (a.m.deltametrin) u količini 500-750 ml/ha ili

Takođe nakon završene berbe važno je nastaviti i sa agrotehničkim merama, kako bi se obezbedio rodni kapacitet za narednu godinu i produžio životni vek zasada. Agrotehničke mere podrazumevaju:

·       rezidbu izdanaka, rodnih stabala koji su doneli rod ove godine,

·       uklanjanje i spaljivanje orezanih izdanaka,

·      rezidbu i proređivanje letorasta koji su ostavljeni za narednu godinu,

·       navodnjavanje zasada maline.

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 22.6.2023 ‎(1)
Zaštita maline 22.6.2023 17:09Siva trulež (botrytis cinerea)

Na teritoriji Topličkog okruga, zasadi maline se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fazama razvoja: od faze plodnica izbačena iz cvetne lože u obliku zavoja do faze početak sazrevanja ploda, većina plodova bele boje (BBCH 71-81).

Osetljiva faza razvoja u kojoj se maline nalaze, kao i najavljene padavine koje se za Toplički okrug prognoziraju za subotu,  mogu stvoriti povoljne uslove za razvoj infekcije prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea).

U cilju zaštite maline od navedenog patogena poljoprivrednim proizvođačima se  preporučuje, da pre najavljenih padavina sprovedu hemijski tretman primenom fungicida:

·       Libreto, Enter (a.m. fenheksamid) u količini 1,5 l/ha, MBT 2-4, karenca 3 dana.

Prilikom hemijskog tretmana treba voditi računa o karenci primenjenih preparata, kao i o maksimalnom broju tretiranja tokom jedne vegetacione sezone (MBT) i pridržavati se uputstva za upotrebu pesticida.

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 2.6.2023 ‎(1)
Zaštita maline 2.6.2023 12:39Siva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na teritoriji Topličkog okruga zasadi maline se u zavisnosti od sortimenta , lokaliteta i nadmorske visine nalaze u fazi punog cvetanja, prve krunice opale do faze seme jasno vidljivo na plodniku (BBCH 65-73).

Osetljiva faza razvoja u kojoj se maline nalaze, faza cvetanja i razvoja plodova, kao i nestabilno vreme u proteklom periodu praćeno padavinama, koje se za Toplički okrug prognozira i narednih dana,  pogoduju razvoju prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea), prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) i prouzrokovača sušenja izdanaka maline (Leptosphaeria coniothirium).   U cilju zaštite zasada maline, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje hemijski tretman nekim od fungicida:

·       Signum, Markiz WG, Attica, Bosco gold, Luminis (boskalid+piraklostrobin) u količini 1,5 kg/ha (karenca 7 dana) ili

·       Luna sensation (fluopiram+trifloksistrobin) u količini 0,6-0,8 l/ha (karenca 7 dana).

 

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 29.5.2023 ‎(1)
Zaštita useva i zasada nakon padavina praćenh gradom29.5.2023 15:43SVI

Na teritoriji Topličkog okruga, za dane vikenda, ne teritoriji  opštine Prokuplje u selima Gornje  i Donje Zdravinje, Gornja i Donja Bresnica, Velika Plana, Mršelj, Merovac, Resinac i Mala Plana zabeležene su gradonosne padavine koje su prouzrokovale mehaničke povrede na biljkama koje otvaraju put za ostvarenje infekcija fitopatogenim gljivama i bakterijama.

Poljoprivrednim proizvođačima se u zasadima koštičavog voća (gde su usled gradonosnih padavina registrovane najveće štete), u cilju zaceljivanja rana nastalih posle gradonosnih padavina preporučuje primena fungicida na bazi aktivne materije kaptan:

·       Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Venturion, Metod 480 SC, Capi, Merpan 48 u koncetraciji 0,3%, karenca 21 dan.

U cilju zaštite  jabučastog voća (jabuka, kruška, dunja), prvenstveno zbog zaštite od prouzrokovača bakteriozne  plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) preporučuje se primena preparata na bazi aktivne materije fosetil aluminijum :

·       Aliette flash, Fortuna, Legat SP, Fosco u koncentraciji 0,3-0,45 % ili

na bazi aktivne materije bakar-hidroksid:

·       Funguran OH u koncentraciji 0,05 %.

U zasadima jagoda, u cilju zaštite od  infekcije prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea), preporučuje primena preparata na bazi aktivne materije fenheksamid :

·       Libreto u količini 1-1,5 l, karenca 3 dana.

U zasadima maline, u cilju sprečavanja infekcije prouzrokovačima sive truleži (Botrytis cinerea) i ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata), preporučuje se primena nekog od preparata na bazi aktivne materije fluopiram+trifloksistrobin:

·       Luna sensation u količini 0,8 l/ ha  ili

Na bazi aktivne materije boskalid+piraklostrobin:

·       Signum, Attica, Markiz WG, Bosco gold u količini 1,5 kg/ha.

U zasadima vinove loze, preporučuje se primena registrovanih preparata na bazi aktivne materije bakar hidroksid:

·       Funguran OH, Patrol, Hidrocob 77 u koncentraciji 0,1-0,4% ili

·       Kocide u koncentraciji 0,2 % ili

·       Blauvit u koncentraciji 0,35-0,4% ili

·       Everest u koncentraciji 0,3-0,4%.

U zasadima povrća, ukoliko je došlo do oštećenja plodova, preporučuje se primena registrovanih preparata na bazi bakra ili mankozeba.

Ukoliko se vizuelnim pregledom registruju zasadi ili usevi sa velikim stepenom oštećenja, od padavina praćenih gradom, u cilju što boljeg odgovora biljaka na stresne uslove, preporučuje se i primena preparata na bazi aminokiselina ili folijarnih đubriva.

U zasadima u kojima je berba u toku, prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati karence primenjenih preparata.

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 19.5.2023 ‎(1)
Zaštita maline 19.5.2023 8:29Siva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na teritoriji Topličkog okruga zasadi maline se u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i nadmorske visine nalaze u fazi od većina cvetova sa formiranim krunicama na cvetnoj loži do početka cvetanja, oko 10% cvetanja (BBCH 59-61).

Nestabilno vreme sa padavinama koje se za Toplički okrug prognozira početkom naredne nedelje u osetljivoj fenofazi maline nosi visok rizik za ostvarenje infekcije prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea). Takođe, vremenske prilike pogoduju razvoju i širenju prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata).

Proizvođačima se preporučuje da u cilju zaštite svojih zasada od navedenih patogena,  pre najavljenih padavina, sprovedu hemijski tretman kombinacijom fungicida:

·       Pyrus 400 SC, Pirinej (a.m. pirimetanil) u količini 2,5 l/ha ili

·       Pehar (a.m.pirimetanil) u koncentraciji 0,2 %

              +

·       Quadris, Župastrobin, Promesa, Teatar,  Azaka 250 SC (a.m. azoksistrobin) u koncentraciji 0,075%.

Upotreba insekticida u fazi cvetanja je strogo zabranjena.

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 22.4.2023 ‎(1)
Zaštita maline22.4.2023 12:36Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje, zasadi maline se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fazama razvoja listova,  od četiri  do sedam  listova razvijeno (BBCH 14-17).

Prilikom vizuelnog pregleda zasada maline na  naličju listova  je utvrđeno prisustvo eriofidne grinje lista maline (Phylocoptes gracillis). Sa porastom temperatura se očekuje i povećana aktivnost ove štetočine, kao i početak polaganja jaja. Sada nailazi ključni period za suzbijanje ove štetočine, pre nego što dnevne temperature dostignu 25°C (kada započinje proces polaganja jaja), a pre cvetanja maline zbog zaštite oprašivača.

U cilju suzbijanja odraslih jedinki  eriofidne grinje lista maline, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da sprovedu hemijski tretman, nekim od akaricida:

·       Vertimec 018 EC, Abastate, Kraft 1,8 EW (a.m. abamektin) u koncentraciji 0,075 - 0,1% uz dodatak okvašivača.

Takođe, vizuelnim pregledom zasada maline registrovano je prisustvo lisnih vaši na naličju listova.

U cilju suzbijanja lisnih vaši, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje hemijski tretman insekticidima:

·       Karate zeon, Kozak (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,2- 0,3 l/ha.

Najavljene padavine koje se za Toplički okrug očekuju od ponedeljka, mogu stvoriti povoljne uslove za  infekcije prouzrokovačima  ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) i sušenja izdanaka maline (Leptosphaeria coniothirium).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pre padavina sprovedu fungicidni tretman nekim od registrovanih preparata:

·       Quadris, Promesa, Teatar, Azbany 250 SC, Quen, Exacta (azoksistrobin) u koncentraciji 0,075% ili

·       Azaka 250 SC (a.m.azoksistrobin) u koncentraciji 0,035 % ili

·       Teatar plus, Quadris top (azoksistrobin + difenokonazol) u količini 0,75-0,1 l/ha.

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 14.4.2023 ‎(1)
Zaštita maline14.4.2023 13:18LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje zasadi maline se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi dva do četiri lista razvijeno (12-14 BBCH).

Za  Toplički okrug se od nedelje prognozira višednevni kišni period, sa padom temeprature, koji može stvoriti povoljne uslove za razvoj i širenje bakterije Pseudomonas syringae, prouzrokovača paleži listova i rodnih grančica.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da,  pre najavljenih padavina, sprovedu hemijski tretman nekim od preparata na bazi bakra i to:

·       Funguran OH, Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,4%. 

Ovim hemijskim tretmanom, sredstvima na bazi bakra, smanjuje se i infektivni potencijal patogena prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Dydimella applanata ).

Maksimalan broj tretmana sa sredstvima na bazi bakra u toku jedne vegetacije u zasadima maline iznosi dva puta.

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 7.3.2023 ‎(1)
Zaštita maline 7.3.2023 8:10LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Malinina galica (Lasioptera rubi)

Na teritoriji  delovanja RC Prokuplje zasadi maline se u zavisnosti od nadmorske visine i lokaliteta nalaze u fazi od mirovanja glavni pupoljak počinje da raste (BBCH 00-03).

Na teritoriji Topličkog okruga, na višim nadmorskim visinama, zasadi maline se u fazi mirovanja, dok je  na nižim nadmorskim visinama, registrovano kretanje vegetacije. 

Na nižim nadmorskim visinama, rezidba i vezivanje izdanaka maline je u toku.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje  da se izdanci sa simptomima ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata), sa simptomima sušenja izdanaka (Leptosphaeria coniothirium), kao i izdanci sa zadebljanjima od malinine muve galice (Lasioptera rubi) orežu do osnove, iznesu iz zasada, unište i spale. Na taj način se smanjuje infektivni potencijal štetnih organizama i olakšava zaštita u narednom periodu tokom vegetacije.

Nakon agrotehničkih mera, orezivanja i vezivanja izdanaka maline, u cilju dezinfekcije rana od rezidbe i smanjenja infektivnog potencijala bolesti, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje hemijski tretman nekim od preparata na bazi bakra:

·       Nordox 75 WG (a.m bakar-oksid) u koncentraciji 0,2% ili

·       Everest (a.m bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,4% ili

·       Cuprozin 35 WP (a.m bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,35%.

Kao dodatak preparatima na bazi bakra,  u cilju suzbijanja prezimljujućih formi insekata i grinja, preporučuje se i  primena preparata na bazi mineralnog ulja (Galmin) u koncentraciji 2%.

Preporuka je da se hemijski tretman sprovede po  mirnom i suvom vremenu sa većom većom količinom vode na temperaturi iznad 5°C.

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 3.11.2022 ‎(1)
Zaštita maline 3.11.2022 7:49LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi); Malinina galica (Lasioptera rubi)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje zasadi maline se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju, stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93).

Vizuelnim pregledom zasada maline na više lokaliteta registrovano je prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata), kao i prisustvo simptoma smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi).

U cilju smanjenja infektivnog potencijala navedenih patogena i drugih gljivičnih i bakterijskih oboljenja, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

·       Cuprozin 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u koncetraciji 0,4 % ili

·       Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncetraciji 0,2 % ili

·       Nordox 75 WP (a.m. bakar-oksid) u koncetraciji 0,2 %.

Hemijski tretman treba sprovesti pre najavljenih padavina koje se za Toplički okrug prognoziraju za dane vikenda, po mirnom i suvom vremenu, u najtoplijem delu dana, uz utrošak veće količine vode kako bi depozit registrovanih preparata dospeo na sve delove biljke i na sva mesta prezimljavanja patogena.

Takođe, vizuelnim pregledom zasada maline na više lokaliteta, registrovana su karakteristična zadebljanja (gale) na izdancima, nastale štetnim dejstvom izlučevina malinine muve galice (Lasioptera rubi).

Ukoliko se prilikom vizuelnog pregleda zasada maline, registruju izdanci sa galama, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje orezivanje ovakvih izdanaka. Preporuka je orezane izdanke sa simptomima izneti iz zasada i spaliti.

Region: Prokuplje
1 - 10 Next