Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > malina  

Web Part Page Title Bar image
malina

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
SelectedProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 7.3.2023 ‎(1)
Zaštita maline 7.3.2023 8:10LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Malinina galica (Lasioptera rubi)

Na teritoriji  delovanja RC Prokuplje zasadi maline se u zavisnosti od nadmorske visine i lokaliteta nalaze u fazi od mirovanja glavni pupoljak počinje da raste (BBCH 00-03).

Na teritoriji Topličkog okruga, na višim nadmorskim visinama, zasadi maline se u fazi mirovanja, dok je  na nižim nadmorskim visinama, registrovano kretanje vegetacije. 

Na nižim nadmorskim visinama, rezidba i vezivanje izdanaka maline je u toku.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje  da se izdanci sa simptomima ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata), sa simptomima sušenja izdanaka (Leptosphaeria coniothirium), kao i izdanci sa zadebljanjima od malinine muve galice (Lasioptera rubi) orežu do osnove, iznesu iz zasada, unište i spale. Na taj način se smanjuje infektivni potencijal štetnih organizama i olakšava zaštita u narednom periodu tokom vegetacije.

Nakon agrotehničkih mera, orezivanja i vezivanja izdanaka maline, u cilju dezinfekcije rana od rezidbe i smanjenja infektivnog potencijala bolesti, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje hemijski tretman nekim od preparata na bazi bakra:

·       Nordox 75 WG (a.m bakar-oksid) u koncentraciji 0,2% ili

·       Everest (a.m bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,4% ili

·       Cuprozin 35 WP (a.m bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,35%.

Kao dodatak preparatima na bazi bakra,  u cilju suzbijanja prezimljujućih formi insekata i grinja, preporučuje se i  primena preparata na bazi mineralnog ulja (Galmin) u koncentraciji 2%.

Preporuka je da se hemijski tretman sprovede po  mirnom i suvom vremenu sa većom većom količinom vode na temperaturi iznad 5°C.

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 3.11.2022 ‎(1)
Zaštita maline 3.11.2022 7:49LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi); Malinina galica (Lasioptera rubi)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje zasadi maline se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju, stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93).

Vizuelnim pregledom zasada maline na više lokaliteta registrovano je prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata), kao i prisustvo simptoma smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi).

U cilju smanjenja infektivnog potencijala navedenih patogena i drugih gljivičnih i bakterijskih oboljenja, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

·       Cuprozin 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u koncetraciji 0,4 % ili

·       Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncetraciji 0,2 % ili

·       Nordox 75 WP (a.m. bakar-oksid) u koncetraciji 0,2 %.

Hemijski tretman treba sprovesti pre najavljenih padavina koje se za Toplički okrug prognoziraju za dane vikenda, po mirnom i suvom vremenu, u najtoplijem delu dana, uz utrošak veće količine vode kako bi depozit registrovanih preparata dospeo na sve delove biljke i na sva mesta prezimljavanja patogena.

Takođe, vizuelnim pregledom zasada maline na više lokaliteta, registrovana su karakteristična zadebljanja (gale) na izdancima, nastale štetnim dejstvom izlučevina malinine muve galice (Lasioptera rubi).

Ukoliko se prilikom vizuelnog pregleda zasada maline, registruju izdanci sa galama, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje orezivanje ovakvih izdanaka. Preporuka je orezane izdanke sa simptomima izneti iz zasada i spaliti.

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 4.8.2022 ‎(1)
Zaštita maline nakon berbe 4.8.2022 13:48LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Obična grinja (tetranychus urticae); Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); Malinina galica (Lasioptera rubi)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje u zasadima jednorodnih sorti maline, na nižim nadmorskim visinama berba maline je završena, dok se na višim nadmorskim visinama berba maline privodi kraju. Zasadi maline se nalaze u fazi od druga berba, još više plodova obojeno do faze stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju, stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 89 – 93).

Vizuelnim pregledom zasada maline registrovano je prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata), kao i prisustvo simptoma smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi).

U cilju zaštite maline od navedenih patogena, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih preparata:

·       Quadris top ili Teatar plus (a.m. azoksistrobin+difenokonazol) u količini 0,75-1 l/ha   ili

·       Akord WG (a.m.tebukonazol) u količini 0,75 kg/ha ili neki drugi registrovan preparat.

U pojedinim zasadima registrovano je prisustvo simptoma napada eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracilis). Ukoliko se pregledom zasada maline registruju simptomi napada grinja, eriofidne grinje lista maline ili običnog paučinara (Tetranychus urticae), preporuka je da u cilju zaštite maline od navedenih štetočina primene neki od akaricida:

·       Uranus (a.m. etoksazol) u količini 0,5 l/ha  ili

·       Acramite 480 SC (a.m. bifenazat), u količini 0,2-0,25 l/ha.

Ukoliko se vizuelnim pregledom u zasadu maline registruje  prisustvo prisustvo gala od malinine muve galice (Lasioptera rubi) , preporuka je da se takvi izdanci sa simptomima mehaničkim putem uklone i unište van zasada.

Ukoliko se u zasadu maline registruje prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i drugih štetočina izdanka, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

·       Kozak, Karate zeon (a.m lambda-cihalotrin), u količini 0,2-0,3 l/ha, ili

·       Tonus (a.m. acetamiprid) u količini 0,3 kg/ha.

Takođe nakon završene berbe važno je nastaviti i sa agrotehničkim merama, kako bi se obezbedio rodni kapacitet za narednu godinu i produžio životni vek zasada. Agrotehničke mere podrazumevaju:

·       rezidbu izdanaka, rodnih stabala koji su doneli rod ove godine,

·       uklanjanje i spaljivanje orezanih izdanaka,

·      rezidbu i proređivanje letorasta koji su ostavljeni za narednu godinu,

·       navodnjavanje zasada maline.

U zasadima u kojima je berba još uvek u toku, ne preporučuju se mere zaštite. Agrotehničke i hemijske mere zaštite preporučuju se tek nakon završene berbe. Zbog visokih dnevnih temperatura, u zasadima u kojima je berba završena, sprovođenje hemijskih mera zaštite se preporučuje u  kasnim večernjim časovima.

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 2.6.2022 ‎(1)
Zaštita maline2.6.2022 11:36Siva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje zasadi malina se u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i nadmorske visine nalaze u fazi od punog cvetanja, prve krunice opale do faze plodnica izbačena iz cvetne lože u obliku zavoja (BBCH 65-71).

Nestabilne vremenske prilike u prethodnom periodu sa smenjivanjem čestih padavina i visokih temperatura, kao i padavine koje se za Toplički okrug prognoziraju od ponedeljka, pogoduju razvoju i širenju infekcije gljivom prouzrokovačem sive truleži plodova (Botrytis cinerea) i  gljivom prouzrokovačem ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata).

Poljoprivrednim proizvođačima, se u cilju zaštite zasada maline od navedenih patogena, pre najavljenih padavina, preporučuje primena nekog od fungicida:

·       Luna sensation (a.m. fluopiram+trifloksistrobin), u količini 0,6 - 0,8 l/ha karenca 7 dana, (MBT 2)     ili

·       Signum, Attica, Markiz WG, Bosco Gold, Luminis (a.m. boskalid+piraklostrobin), u količini  1,5 – 1,8  kg/ha, karenca 7 dana (MBT 2).

Prilikom primene pesticida obavezno treba obratiti pažnju na karencu primenjenih preparata i pridržavati se uputstva za upotrebu.

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 20.5.2022 ‎(1)
Zaštita maline20.5.2022 14:25LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Siva trulež (botrytis cinerea)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje zasadi maline se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u fazi od većina cvetova sa formiranim krunicama na cvetnoj loži do faze 10 % cvetanja (BBCH 59-61).

Nestabilno vreme sa padavinama koje se za Toplički okrug prognozira od utorka i osetljiva fenofaza maline stvaraju visok rizik za ostvarenje infekcije prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea). Takođe, vremenske prilike pogoduju razvoju i širenju prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata).

Proizvođačima se preporučuje da u cilju zaštite svojih zasada od navedenih patogena,  pre najavljenih padavina, sprovedu hemijski tretman kombinacijom fungicida:

·       Pyrus 400 SC, Pirinej (a.m. pirimetanil) u količini 2,5 l/ha ili

·       Pehar (a.m.pirimetanil) u koncentraciji 0,2 %

              +

·       Quadris, Župastrobin, Promesa, Teatar,  Azaka 250 SC (a.m. azoksistrobin) u koncentraciji 0,075%.

Upotreba insekticida u fazi cvetanja je strogo zabranjena.

 

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 27.4.2022 ‎(1)
Zaštita maline27.4.2022 14:27Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje, zasadi maline se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fazama razvoja listova,  od dva do pet listova razvijeno (BBCH 12-15).

Prilikom vizuelnog pregleda zasada maline na lokalitetima Žuč i Selova, na  naličju listova  je utvrđeno prisustvo eriofidne grinje lista maline (Phylocoptes gracillis). Sa porastom temperatura se očekuje i povećana aktivnost ove štetočine i početak polaganja jaja. Sada nailazi ključni period za suzbijanje ove štetočine, pre nego što dnevne temperature dostignu 25°C (kada započinje proces polaganja jaja), a pre cvetanja maline zbog zaštite oprašivača.

 

U svim zasadima gde su prošle godine uočeni simptomi napada ove grinje u vidu prošaranosti listova, u cilju suzbijanja odraslih jedinki  eriofidne grinje lista maline, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da sprovedu hemijski tretman, nekim od akaricida:

·       Vertimec 018 EC, Abastate, Kraft 1,8 EW (a.m. abamektin) u koncentraciji 0,075 - 0,1% uz dodatak okvašivača.

Svi koji su zainteresovani da im se proveri prisustvo grinje na listovima mogu doneti uzorke maline u PSSS Prokuplje u regionalni centar PIS-a.

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 19.4.2022 ‎(1)
Zaštita maline 19.4.2022 7:25LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje zasadi maline se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od prvi list se pojavljuje, do faze četiri lista razvijeno (10-14 BBCH).

Za  Toplički okrug je od sutra prognoziran višednevni kišni period, sa padom temeprature, koji može stvoriti povoljne uslove za razvoj i širenje bakterije Pseudomonas syringae, prouzrokovača paleži listova i rodnih grančica.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da,  pre najavljenih padavina, sprovedu tretman nekim od preparata na bazi bakra i to:

·       Cuprozin 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,35% ili

·       Funguran OH ili Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,4%.  

Ovim hemijskim tretmanom, sredstvima na bazi bakra, smanjuje se i infektivni potencijal patogena prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Dydimella applanata ).

Maksimalan broj tretmana sa sredstvima na bazi bakra u toku jedne vegetacije u zasadima maline iznosi dva puta.

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 18.3.2022 ‎(1)
Zaštita maline18.3.2022 13:50LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Malinina galica (Lasioptera rubi)

Na teritoriji  delovanja RC Prokuplje zasadi maline se u zavisnosti od nadmorske visine i lokaliteta nalaze u fazi od mirovanja glavni pupoljak počinje da raste (BBCH 00-03).

Na teritoriji Topličkog okruga, na višim nadmorskim visinama, zasadi maline se zbog vremenskih uslova u proteklom periodu još uvek nalaze u fazi mirovanja, dok je  na nižim nadmorskim visinama, registrovano kretanje vegetacije.  

Na nižim nadmorskim visinama, rezidba i vezivanje izdanaka maline je u toku.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje  da se izdanci sa simptomima ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata), sa simptomima sušenja izdanaka (Leptosphaeria coniothirium), kao i izdanci sa zadebljanjima od malinine muve galice (Lasioptera rubi) orežu do osnove, iznesu iz zasada i unište. Na taj način se smanjuje infektivni materijal štetnih organizama i olakšava zaštita tokom vegetacije.

Nakon agrotehničkih mera (orezivanja i vezivanja izdanaka), u cilju dezinfekcije rana od rezidbe i smanjenja infektivnog potencijala bolesti, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje hemijski tretman nekim od preparata na bazi bakra:

·       Nordox 75 WG (a.m bakar-oksid) u koncentraciji 0,2% ili

·       Everest (a.m bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,4% ili

·       Cuprozin 35 WP (a.m bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,35%.

Kao dodatak preparatima na bazi bakra,  u cilju suzbijanja prezimljujućih formi insekata i grinja, preporučuje se i  primena preparata na bazi mineralnog ulja (Galmin) u koncentraciji 2%.

Preporuka je da se hemijski tretman sprovede po  mirnom i suvom vremenu sa većom količinom vode na temperaturi iznad 5°C.

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 3.11.2021 ‎(1)
Zaštita maline3.11.2021 8:08Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Malinina galica (Lasioptera rubi)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje zasadi maline se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju: stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93).

Vizuelnim pregledom zasada maline, na izdancima koji su ostavljeni za rod naredne godine, registrovano je prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella apllanata), kao i prisustvo simptoma smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi).

U cilju smanjenja infektivnog potencijala navedenih patogena i drugih gljivičnih i bakterijskih oboljenja, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

·       Cuprozin 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u koncetraciji 0,4 % ili

·       Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncetraciji 0,2 % ili

·       Nordox 75 WP (a.m. bakar-oksid) u koncetraciji 0,2 %.

Sprovođenje hemijskog tretmana treba obaviti po mirnom i suvom vremenu, u najtoplijem delu dana, uz utrošak veće količine vode kako bi depozit registrovanih preparata dospeo na sve delove biljke i na sva mesta prezimljavanja patogena. Za Toplički okrug se u naredna dva dana (četvrtak i petak) očekuje period bez padavina, sa optimalnim temperaturama za sprovođenje hemijskog tretmana.

Takođe, vizuelnim pregledom zasada maline, registrovana su karakteristična zadebljanja (gale) na izdancima, nastale štetnim dejstvom izlučevina malinine muve galice (Lasioptera rubi).

Ukoliko se prilikom vizuelnog pregleda zasada maline, registruju izdanci sa pomenutim simptomima, treba ih orezati, izneti iz zasada i spaliti.

Više o ovoj štetočini možete pogledati OVDE.

 

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 13.8.2021 ‎(1)
Prisustvo azijske voćne mušice u zasadima maline i kupine13.8.2021 13:29Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje, praćenje azijske voćne mušice (Drosophila suzukii)  vrši se pomoću lovnih klopki sa mirisnim atraktantom, u zasadima maline, jagode i vinove loze.

Prvi ulov ove štetočine registrovan je u mešovitom zasadu maline i kupine u trećoj dekadi jula (21.07), na lokalitetu u Selovi i od tada se registruju pojedinačni ulovi. Na ovom lokalitetu, berba maline je pri kraju, dok je berba kupine uveliko u toku. Ulovi azijske voćne mušice, na klopkama postavljenim u jagodi i vinovoj lozi još uvek nisu registrovani.

S obzirom na visok reproduktivni potencijal azijske voćne mušice, u narednom periodu može se očekivati povećanje brojnosti ove štetočine i rizik od nastanka šteta. Azijska voćna mušica polaže jaja isključivo u zdrave plodove voća koji su u fazi sazrevanja, pomoću testeraste legalice. U plodovima u kojima su položena jaja, nakon određenog vremena dolazi do piljenja larvi. Larve se kreću ka središnjem delu ploda i tako razaraju njegovu unutrašnjost. Ovako oštećeni plodovi  propadaju, gube tržišnu vrednost. Oštećeni plodovi su podložni  infekcijama patogena prouzrokovača različitih vrsta truleži.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima kupine je da preduzmu sve rapoložive mere kontrole azijske voćne mušice, kako bi se smanjila brojnost i sprečile veće štete u zasadima:

-     Izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem lovnih klopki (mogu se koristiti plastične flaše sa izbušenim rupicama u kojima se sipa mešavina crnog vina i jabukovog sirćeta u odnosu 1:1 i nekoliko kapi deterdženta). Lovne klopke se postavlju ivične delove i unutar parcele.

-     Treba skratiti interval branja plodova u cilju njihovog bržeg sklanjanja sa parcele, uz uklanjanje prezrelih i trulih plodova.

-     Sanitarna kontrola ambalaže za berbu kako se plodovi sa larvama ne bi transportom dalje prenosili.

-     Održavanje ivica parcela u vidu uklanjanja divljih vrsta biljaka (džanarika, divlja kupina, zova i druge) koje mogu biti domaćini ovoj štetočini.

Od najvećeg značaja je primena navedenih nepesticidnih mera. Insekticidni tretmani usmereni su na suzbijanje odraslih jedinki. Jaja i larve se nalaze unutar ploda i na njih ne mogu delovati primenjeni insekticidi. S obzirom da ženke polažu jaja u zrele plodove upotreba insekticida je otežana zbog karence.

U usevima kupine za suzbijanje štetočina registrovan je insekticid Karate zeon (a.m.lambda cihalotrin) u količini od 0,2 l/ha (karenca7 dana).

U zasadima kupina u kojima se zbog vremena berbe ne može ispoštovati karenca, ne preporučuje se primena insekticida.

Region: Prokuplje
1 - 10 Next