Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Štetni organizmi > Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis)  

Štetni organizmi: Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis)

Naziv (latinski naziv)

Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis) 

Opis

 
Attachments
Created at 5.5.2014 8:05  by Saša Pejović 
Last modified at 5.5.2014 8:05  by Saša Pejović