Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Štetni organizmi > Malinina galica (Lasioptera rubi)  

Štetni organizmi: Malinina galica (Lasioptera rubi)

Naziv (latinski naziv)

Malinina galica (Lasioptera rubi) 

Opis

 
Attachments
Created at 27.3.2014 9:18  by Saša Pejović 
Last modified at 27.3.2014 9:18  by Saša Pejović