Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > malina  

Web Part Page Title Bar image
malina

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 13.3.2023 ‎(1)
Zaštita maline13.3.2023 10:24LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Malinina galica (Lasioptera rubi); Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica zasadi maline se nalaze u fazi od mirovanja do faze glavni pupoljak počinje da raste (BBCH 00-03).

U zasadima maline u toku je rezidba i vezivanje izdanaka. U špaliru treba odabrati 4-6 zdravih izdanaka maline po dužnom metru, a ostale izdanke i izdanke sa simptomima prisustva prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didimela aplanata), sušenje izdanaka (Leptosphaeria coniothirium), kao i izdanke sa simptomima u vidu zadebljanja koji nastaju usled napada malinine muve galice (Lesioptera rubi) treba orezati do osnove, izneti iz zasada i odmah spaliti.

Nakon završetka ovih radova preporučuje se sprovođenje tretmana nekim od bakarnih preparata:

-Nordox 75 WG (bakar-oksid) u koncentraciji 0,2% ili

-Cuprozin 35 WP (bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,35% ili

-Everest (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,4%.

U vidu suzbijanja prezimljujućih formi štetnih insekata i grinja, proizvođačima se preporučuje primena preparata Galmin (mineralno ulje) u koncentraciji 2%. Sprovođenjem pomenutog tretmana značajno se smanjuje infektivni potencijal navedenih patogena.

 

Tretman treba sprovesti u najtoplijem delu dana, uz što veći utrošak vode.

Region: Kosovska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 11.3.2023 ‎(1)
Zaštita maline11.3.2023 11:11LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Malinina galica (Lasioptera rubi)

Na području delovanja RC Šabac vizuelnim pregledom zasada maline, utvrđeno je da se malina nalazi u fazi od mirovanja do glavni pupoljak počinje da raste (BBCH 00-03).

  

radovi u malinjaku             faza razvoja

U zasadima maline u toku je vezivanje izdanaka. Prilikom vezivanja potrebno je, rezidbom do osnove,  ukloniti izdanke sa belom ispucalom korom, odnosno izdanke koji su zaraženi prouzrokovačem ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didimela applanata), sušenja izdanaka maline (Leptosphaeria coniothirium) ali i izdanke sa galama od malinine muve galice (Lasioptera rubi). Orezane izdanke treba izneti iz zasada i uništiti (spaliti).

Nakon primenjenih agrotehničkih mera, a u cilju smanjenja infektivnog potencijala prezimelih formi prouzrokovača gljivičnih i bakterijskih infekcija na izdancima, preporučuje se primena sledećih preparata:

·        Nordox 75WG (a.m. bakar oksid), u koncentraciji 0,2% ili

·        Cuprozin 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,35% ili

·        Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,4% .

 U cilju suzbijanja prezimljujućih formi štetnih insekata i grinja, preporuka je primena preparata na bazi mineralnog ulja Galmin u koncentraciji 2%.

Preporuka je da se tretman sprovede nakon stabilizacije vremena i to u najtoplijem delu dana, kada je temperatura vazduha iznad 5°C .

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 10.3.2023 ‎(1)
Zaštita maline10.3.2023 9:35LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Malinina galica (Lasioptera rubi)

Na području delovanja RC Vranje zasadi maline se u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta, ekspozicije terena i nadmorske visine nalaze u fazi od mirovanja do glavni pupoljak počinje da raste (BBCH 00-03).

U zasadima malina u toku je orezivanje i vezivanje izdanaka. U špalirnom sistemu prilikom vezivanja treba odabrati 4-6 kvalitetnih, zdravih izdanaka po dužnom metru, a ostale koji su višak kao i sasušene izdanke treba orezati do osnove, izneti iz zasada i spaliti. Važno je na isti način ukloniti i izdanke sa simptomima ljubičaste pegavosti lista maline (Dydimella applanata) i izdanke sa zadebljanjima od malinine muve galice (Lasioptera rubi).

Posle orezivanja i vezivanja izdanaka, sa ciljem definfekcije rana od rezidbe i smanjenja infektivnog potencijala patogena, proizvođačima se preporučuje preventivni tretman nekim od bakarnih preparata:

·         Cuprozin 35 WP (bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,35% ili

·         Nordox 75 WG (bakar-oksid) u koncentraciji 0,2% ili

·         Everest (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,4%

U cilju suzbijanja prezimljujućih formi štetnih insekata i grinja preporuka je dodatak preparata na bazi mineralnog ulja Galmin u koncentraciji 2%.

Preporuka je da se tretman sprovede po mirnom i suvom vremenu u najtoplijem delu dana.

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 8.3.2023 ‎(1)
Zaštita maline8.3.2023 9:35LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Malinina galica (Lasioptera rubi)

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi maline se, u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta, nadmorske visine i ekspozicije terena, nalaze u fazi  mirovanja do faze glavni pupoljak počinje da raste  (BBCH 00-03).

 

velika slika

 

U zasadima na nižim nadmorskim visinama, rezidba i vezivanje izdanaka maline je u toku. Prilikom rezidbe, sve izdanke sa simptomima ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata), sušenja izdanaka maline (Leptosphaeria coniothirium), kao i izdanke sa simptomima u vidu zadebljanja koja nastaju usled napada malinine muve galice (Lesioptera rubi), treba orezati do zemlje, izneti iz zasada i spaliti.

Posebnu pažnju treba obratiti na odabir izdanaka maline. U špaliru, na jednom dužnom metru, treba ostaviti od 4 do 6 zdravih i kvalitetnih izdanaka.

 

U cilju dezinfekcije rana od rezidbe, kao i smanjenja infektivnog potencijala navedenih patogena, nakon orezivanja i vezivanja izdanaka maline, proizvođačima se preporučuje sprovođenje tretmana nekim od preparata na bazi bakra:

 

·         Cuprozin 35 WP (bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,35%   ili

·         Nordox 75 WG (bakar-oksid) u koncentraciji 0,2%   ili

·         Everest (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,4%

 

U cilju suzbijanja prezimljujućih formi grinja i insekata, proizvođačima se preporučuje primena preparata Galmin (mineralno ulje) u koncentraciji 2%.

 

Sprovođenje tretmana se preporučuje u najtoplijem delu dana, sa većim utroškom vode.

 

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 7.3.2023 ‎(8)
Zaštita zasada maline7.3.2023 18:14LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi); Malinin prstenar (Agrilus aurichalceus)

Na području delovanja RC Valjevo zasadi maline se na višim nadmorskim visinama (oko 800m) nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00), dok se na nižim nadmorskim visinama (ispod 600m) nalaze u fazi glavni pupoljak počinje da raste (BBCH 03).

 

 

U zasadima, na nižim nadmorskim visinama je u toku izvođenje agrotehničkih mera, orezivanje i vezivanje izdanaka.

 

 

Veoma je važno orezati izdanke sa simptomima prisustva patogena prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didimela applanata), sušenja izdanaka (Leptosphaeria coniothirium) i izneti iz zasada i uništiti. Takođe, treba orezati i izneti iz zasada izdanke sa zadebljanjima, koja prave malinin prstenar (Agrilus aurichalceus) i malinina muva galica (Lasioptera rubi), treba orezati do osnove, izneti iz zasada i zapaliti.

 

Po završetku orezivanja i vezivanja izdanaka, u cilju dezinfekcije rana i smanjenja infektivnog potencijala patogena preporučuje se primena nekog od preparata na bazi bakra:

·         Cuprozin 35 WP (bakar-oksihlorid) u koncentraciji primene 0,35% ili

·         Nordox 75 WG (bakar-oksid) u koncentraciji primene 0,2% ili

·         Everest (bakar-hidroksid) u koncentraciji primene 0,4%.

 

U cilju suzbijanja prezimljujućih formi štetočina, navedenom tretmanu bi trebalo dodati mineralno ulje (Galmin) u koncentraciji primene 1-2%.


Preporuka je da se tretman sprovede  po mirnom i suvom vremenu u najtoplijem delu dana.

Region: Valjevo
Zaštita maline7.3.2023 15:04LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi); Malinina galica (Lasioptera rubi)

Na području rada RC Čačak zasadi malina se nalaze u fazi od mirovanje do glavni pupoljak počinje da raste BBCH (00-03).

Faza razvoja maline

Faza razvoja

U zasadima maline na nižim nadmorskim visinama u toku su radovi orezivanja i vezivanja izdanaka. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da prilikom vezivanja odaberu zdrave izdanke, pri čemu treba u 1m špalira ostaviti 4 do 6 izdanaka, a izdanke sa simtomima bolesti, ljubičaste pegavosti lista maline (Dydimella applanata), izdanke sa zadebljanjima od malinine muve galice (Lasioptera rubi), kao i sašune izdanke treba odstraniti do zemlje, izneti iz zasada i spaliti. 

U cilju dezinfekcije izdanaka i smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača bolesti, po završenim agrotehničkim radovima, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje hemijski tretman nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

-              Everest (a.m. bakar – oksid) 0,4% ili

-              Nordox 75 WG (a.m. bakar – oksid) 0,2% ili

-              Cuprozin 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) 0,35%.

 U cilju suzbijanja prezimljujućih formi štetnih insekata i grinja, preporuka je primena preparata na bazi mineralnog ulja:

-              Galmin 2%.

Sprovođenje tretmana se preporučuje po mirnom vremenu u najtoplijem delu dana.

Region: Čačak
Zaštita maline7.3.2023 12:24LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi); Malinina galica (Lasioptera rubi)

Na području delovanja RC Loznica zasadi maline se u zavisnosti od nadmorske visine, sortimenta i ekspozicije terena nalaze u fazi od mirovanje do glavni pupoljak počinje da raste (BBCH 00-03).

Faza razvoja maline

U zasadima malina u toku je orezivanje i vezivanje izdanaka. Tokom rezidbe, lastare sa prisutnim simptomima ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didimela applanata), sušenja izdanaka (Leptosphaeria coniothirium) i drugih patogena treba orezati do osnove, izneti iz zasada i uništiti. Nakon orezivanja i vezivanja izdanaka, u cilju dezinfekcije rana i smanjenja infektivnog potencijala patogena preporučuje se primena nekog od preparata na bazi bakra:

-Cuprozin 35 WP (bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,35% ili

-Nordox 75 WG (bakar-oksid) u koncentraciji 0,2% ili

-Everest (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,4%.

Preporuka je da se preparatu na bazi bakra doda i preparat na bazi mineralnog ulja (Galmin) u koncentraciji 1-2%, u cilju suzbijanja prezimljujućih formi štetočina.

Takođe, izdanke sa simptomima u vidu zadebljanja koja prouzrokuju malinin prstenar (Agrilus aurichalceus) i malinina muva galica (Lasioptera rubi), treba orezati do osnove, izneti iz zasada i zapaliti.

Preporuka je da se hemijske mere zaštite sprovedu po suvom i toplom vremenu, na temperaturi vazduha iznad 5°C, uz veću količinu tečnosti.

Region: Loznica
Zaštita maline7.3.2023 12:15LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi); Malinina galica (Lasioptera rubi)

Na području delovanja RC Novi Pazar zasadi maline se, u zavisnosti od lokaliteta i nadmorske visine, nalaze u fazi od mirovanja do glavni pupoljak počinje da raste (BBCH 00-03).

 

 

Na parcelama  na nižim nadmorskim visinama registrovano je pucanje pupoljaka maline. Sa povećanjem temperature vazduha u narednom periodu, koje je prognozirano za  region Novog Pazara,  stvariće se povoljni uslovi za sprovođenje agrotehničkih mera u zasadima malina: orezivanje i vezivanje izdanaka. Preporuka je da se na jedan dužni metar ostavi 4-6 kvalitetnih izdanaka.

 

 

Izdanke sa simptomima ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata), sušenja izdanaka maline (Leptosphaeria coniothirium), kao i izdanke sa simptomima u vidu zadebljanja koja nastaju usled napada malinine muve galice (Lesioptera rubi) i malininog prstenara (Agrilus aurichalceus) bi trebalo orezati do zemlje, izneti iz zasada i uništiti. 

 

 

Nakon orezivanja i vezivanja izdanaka maline, u cilju dezinfekcije rana od rezidbe i smanjenja infektivnog potencijala pomenutih patogena, preporučuje se sprovođenje tretmana nekim od preparata na bazi bakra:

 

·         Nordox 75 WG (bakar-oksid) u koncentraciji 0,2%   ili

·         Cuprozin 35 WP (bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,35%   ili

·         Everest (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,4%.

 

Uz preparate na bazi bakra preporučuje se i primena preparata Galmin na bazi mineralnog ulja u koncentraciji 2% u cilju suzbijanja prezimljujućih formi insekata i grinja.

 

Preporuka je da se tretman sprovede  po mirnom i suvom vremenu u najtoplijem delu dana, pre padavina.

Region: Novi Pazar
Zaštita maline7.3.2023 10:28LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Rđa maline (Phragmidium rubi-ideae); Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi); Malinina galica (Lasioptera rubi)

Na području delovanja RC Kruševac, zasadi maline se nalaze u fazi od mirovanja do glavni pupoljak počinje da raste BBCH (00-03).

Sa porastom dnevnih temperatura doći će do ubrzanog kretanja vegetacije. U zasadima na nižim nadmorskim visinama, u toku je rezidba i vezivanje izdanaka maline. Prilikom rezidbe potrebno je  ukloniti  do zemlje zaražene izdanke (sa belom ispucalom korom), izneti ih iz zasada i uništiti.

U cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata), rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis),  purpurne pegavosti lista kupine (Septocyta ruborum), kao  i dezinfekcije izdanaka nakon rezidbe, preporučuje se preventivni tretman nekim od preparata na bazi bakra:

Cuprozin 35WP (a.m. bakar-oksihlorid ) 0,35% ili

Everest (a.m. bakar-hidroksid) 0,4%  ili

Nordox 75WG (a.m. bakar oksid) 0,17-0,2%.

Za suzbijanje prezimljujućih formi štetočina, kao dodatak bakarnim preparatima, preporučuje se primena preparata na bazi mineralnog ulja (Galmin) u koncentraciji 2%.

Za područje Rasinskog okruga od četvrtka su najavljene padavine. Sprovođenje hemijskih mera zaštite se preporučuje pre padavina i to u najtoplijem delu dana (kada je temparatura vazduha iznad 5°C).

Region: Kruševac
Zaštita maline7.3.2023 8:58Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi); Rđa maline (Phragmidium rubi-ideae); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Malinina galica (Lasioptera rubi)

Na teritoriji rada RC Užice, zasadi maline se, zavisno od lokaliteta i nadmorske visine, nalaze u fazi od mirovanja do glavni pupoljak počinje da raste (BBCH 00-03).

Preporuka proizvođačima je da izvrše prve agrotehničke mere u ovoj sezoni. U zasadima gde se malina gaji po sistemu špalira treba ostaviti 4-6 zdravih i ravnomerno raspoređenih izdanaka po dužnom metru,  zbog njihove bolje osunčanosti i provetravanja. Stare, osušene i  izdanke sa simptomima bolesti i galama od malinine muve galice (Lasioptera rubi), oštećene izdanke, treba orezati do osnove, izneti iz zasada i spalliti.

Nakon agrotehničkih mera, u cilju dezinfekcije izdanaka i smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata), sušenja izdanaka maline (Leptosphaeria coniothirium), smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi), rđe maline (Phragmidium rubi ideae), preporuka je da se sprovedu hemijske mere zaštite primenom nekog od preparata na bazi bakra:

- Nordox 75WG (a.m. bakar oksid), u koncentraciji 0,2% ili

- Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,4%  ili

- Cuprozin 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,35%.

U cilju suzbijanja prezimljujućih formi štetnih insekata i grinja kao dodatak bakarnim preparatima, preporuka je primena preparata na bazi mineralnog ulja Galmin, u koncentraciji 2%.

Prilikom planiranja tretmana treba imati u vidu da su od četvrtka za područje Zlatiborskog okruga moguće padavine.

Preporuka je da se tretman sprovede u najtoplijem delu dana (kada je temparatura vazduha iznad 5°C),  po suvom i mirnom vremenu, sa većom količinom tečnosti.

Region: Užice
1 - 10 Next