Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > malina  

Web Part Page Title Bar image
malina

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 24.5.2019 ‎(1)
Zaštita maline24.5.2019 7:52Siva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na teritoriji RC Pančevo, zasadi  maline, nalaze se u fazi od prvi cvetovi otvoreni  do početak cvetanja, oko 10% otvorenih cvetova (BBCH 60 – 61). 

 

 

Velika slika

 

Vlažni uslovi u periodu cvetanja stvaraju povoljne uslove za  infekcije  prouzrokovačima sive truleži  (Botrytis cinerea) i ljubičaste pegavosti izdanaka  i pupoljaka maline (Didymella applanata).

 

U cilju zaštite maline od navedenih patogena, proizvođačima se preporučuje fungicidni tretman nekim od preparata na bazi aktivnih materija boskalid + piraklostrobin:

 

Signum, Luminis, Bosco gold u količini 1,8 kg/ha.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 23.5.2019 ‎(2)
Zaštita maline23.5.2019 12:19LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja  RC Vrbas, zasadi malina sorti Polka i Polana, se nalaze u fazi prvi cvetovi otvoreni  do početak cvetanja, oko 10% otvorenih cvetova  (BBCH 60 – 61).

Nestabilne vremenske prilike sa čestim padavinama, stvaraju povoljne uslove za ostvarenje infekcije od prozrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) i ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata).

U cilju zaštite maline proizvođačima se preporučuje primena hemijske mere zaštite nekim od fungicida:

Signum, Luminis, Bosco gold (a.m. boskalid + piraklostrobin) u dozi 1,8 kg/ha.

 

Zasad maline

 

 

Početak cvetanja maline

Region: Vrbas
Zaštita maline23.5.2019 9:14LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Kruševac,zasadi maline se nalaze u fenofazi od prvi cvetovi otvoreni  do početak cvetanja, oko 10% otvorenih cvetova  (BBCH 60 – 61).

 

Nestabilne vremenske prilike sa padavinama i osetljiva faza razvoja maline, stvaraju povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea) i ljubičaste pegavosti izdanaka  i pupoljaka maline (Didymella applanata).

U cilju zaštite maline od navedenih patogena preporučuje se tretman kombinacijom fungicida:

Quadris, Promesa (a.m.azoksistrobin)  0,075%

+

Pehar, Pyrus 400-SC, Mythos (a.m.pirimetanil)  0,2%.

 

 

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 22.5.2019 ‎(2)
Zaštita maline22.5.2019 13:56Siva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području Srbije zasadi maline se nalaze u fazi početka cvetanja.

Česte padavine i visoke reletivne vlažnosti vazduha stvaraju izuzetno povoljne uslove za infekcije prouzrokovačima sive truleži  (Botrytis cinerea) i ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata). Ukoliko dođe do infekcija ovim patogenima u fazi cvetanja može doći do značajnih šteta, gubitka kvaliteta plodova i prinosa.

U cilju zaštite maline od navedenih patogena preporučuje se tretman kombinacijom fungicida:

Quadris, Promesa, Azaka 250 SC, Teatar (azoksistrobin) u koncentraciji 0,075%

+

Pehar, Pyrus 400-SC, Mythos (pirimetanil) u koncentraciji 0,2%.

Region: Svi regioni
Zaštita maline22.5.2019 0:05Siva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Niš zasadi maline se nalaze u fenofazi od prvi cvetovi otvoreni  do početak cvetanja, oko 10% otvorenih cvetova  (BBCH 60 – 61).

velika slika

Nestabilne vremenske prilike sa padavinama i osetljiva faza razvoja maline, stvaraju povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea) i ljubičaste pegavosti izdanaka  i pupoljaka maline (Didymella applanata).

Preporuka  proizvođačima je fungicidni tretman, pre najavljenih padavina,  nekim od preparata: Signum, Bosco gold, Luminis (a.m. boskalid + piraklostrobin) u količini 1,8 kg/ha.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 21.5.2019 ‎(3)
Zaštita maline21.5.2019 22:38Siva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi maline nalaze se u fenofazi od prvi cvetovi otvoreni do početak cvetanja, oko 10% otvorenih cvetova (BBCH 60-61).  

malina, cvetanje

velika slika

Nestabilne vremenske prilike sa padavinama, povećana relativna vlažnost vazduha i osetljiva faza razvoja maline, stvaraju povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea) i prouzrokovačem ljubičaste pegavosti izdanaka  i pupoljaka maline (Didymella applanata).

Za zaštitu maline od navedenih patogena preporučuje se fungicidni tretman nekim od sledećih preparata:

Signum, Bosco gold, Luminis (a.m. boskalid+piraklostrobin) 1,5-1,8 kg/ha

Region: Leskovac
Zaštita maline21.5.2019 21:02LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području RC Užice zasadi maline sa sortom Vilamet su u fazi početka cvetanja, (60 po BBCH skali).

 

Malina Vilamet, faza razvoja

 

Očekivane padavine u narednom periodu će omogućiti optimalne uslove za infekciju cvetnih delova gljivom Botrytis cinerea, uzročnikom sive truleži plodova. Ovakve vremenske prilike pogoduju razvoju i širenju infekcije gljivom Didymella applanata, uzročnikom ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline.

Proizvođačima se preporučuje primena fungicida na bazi kombinacije dve aktivne materije (boskalid + piraklostrobin), a to su Signum, Bosco gold ili Luminis u dozi od 1,8 kg/ha. 

Region: Užice
Zaštita   maline21.5.2019 11:32Siva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području rada RC Čačak, zasadi  maline,  sorte Vilamet nalaze se u fazi: većina cvetova sa formiranim krunicama na cvetnoj loži do otvoreni prvi cvetovi (59-60 BBCH).

 

 

Lokalitet Lipnica

 

-      Malina je u osetljivoj fazi na  infekciju prouzrokovačem ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata). U periodu cvetanja I u vlažnim uslovima može doći do  infekcije cvetova gljivom  prouzrokovačem sive truleži plodova (Botrytis cinerea). 

Proizvođačima se preporučuje da, pre najavljenih padavina, sprovedu fungicidni tretman nekim od preparata na bazi :

-       a.m. boskalid + piraklostrobin - (Signum ,Bosco gold) u količini 1,8 kg/ha

Tretman sprovesti u popodnevnim časovima.

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 17.5.2019 ‎(3)
Štete od snega u zasadima maline  17.5.2019 20:10LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; SVI

U višim predelima Zlatiborskog okruga, zbog vremenskih prilika zasadi maline su u fazi razvoja cvetnih pupoljaka (56-59 BBCH).

Na proizvodnom području na nadmorskoj visini preko 600 m je došlo do naglog pada temperature praćene snežnim padavinama.

 

Zasad maline pod snegom

 

Na pojedinim lokalitetima je zabeležena temepratura od – 0,3 do – 0,71 ˚C u trajanju od 5 do 8 sati. Pri ovakvim uslovima vlažan sneg se ledio na površini rodnih grančica, pa je usled toga od težine snega došlo do njihovog očenjivanja. Pored vidljivih oštećenja, pri ovakvim vremenskim prilikama su moguće i povrede na mladom lišću i vrhovima rodnih grančica, koje se trenutno ne primećuju. Zbog ovakvih oštećenja postoji rizik od širenja bakterijskih i gljivičnih infekcija, a prohladno i kišovito vreme naročito pogoduje razvoju i širenju infekcija bakterijom Pseudomonas syringae.

 

Oštećenja na rodnim grančicama od vlažnog snega

 

U zasadima koji su pretrpeli štetu od snega i niskih tempertura, u ovoj fazi razvoja preporučuje se primena preparata na bazi bakar hidroksida, kao što su Everest ili Funguran ili na bazi bakar oksihlorida, Cuprozin 35 WP u dozi od 0,3 do 0,35% . Primena bakarnih sredstava u fazi od početka cvetanja se ne preporučuje. Maksimalan broj tretiranja ovim sredstvima u zasadu maline tokom vegetacije je dva puta.

Region: Užice
Zaštita maline17.5.2019 14:07LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis)

Na području delovanja RC Vranje zasadi  maline se nalaze u zavisnosti od nadmorske visine i blizine vodenih površina u fazi od razvoja listova do pojave cvetnog pupoljka, prvi cvetni pupoljci još uvek zatvoreni (BBCH 56-57).

 

         sl.1                    sl.2

 

Nestabilne vremenske prilike sa čestim padavinama stvaraju rizik od infekcije prozrokovačem ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata).  

Vizuelnim pregledom, u pojedinim zasadima registrovani su simptomi od ishrane eriofidne grinja lista maline (Phylocoptes gracilis)

U cilju zaštite maline preporučuje se tretman kombinacijom sledećih preparata:

 

Signum (boskalid+piraklostrobin) 1,8kg/ha ili Quadris, Promesa (a.m. azoksistrobin) 0,075% +

Vertimec 018 EC , Abastate ME i  dr. (abamektin) 0,1-0,15%

Ukoliko se na cvetnim pupoljcima uoči prisustvo malinine bube (Byturus tomentosus) preporučuje se primena insekticida:

Karate zeon (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha.

Tokom cvetanja nije dozvoljena primena akaricida i insekticida. Potrebno je preduzeti sve mere zaštite pčela i drugih oprašivača.

Region: Vranje
1 - 10 Next