Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > malina  

Web Part Page Title Bar image
malina

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 14.3.2020 ‎(1)
Zaštita maline14.3.2020 17:55LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Malinina mušica izdanka (Resseliella theobaldi)

Na području delovanja RC Vranje zasadi  maline,  sorte Vilamet i Miker, se nalaze  u fenofazi glavni pupoljak počinje da raste (BBCH 03).

 

U većini zasada malina u toku je vezivanje izdanaka. Prilikom vezivanja potrebno je ukloniti sve izdanke koji su zaraženi prouzrokovačem ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didimela applanata), to jest izdanke sa belom ispucalom korom, kao i izdanke sa galama od malinine muve galice (Lasioptera rubi).  Zaražene izdanke treba orezati do zemlje izneti iz zasada i uništiti (spaliti).Takođe je jako bitno da se ostavlja (u koliko je to moguće) što manje lastara koji su iz istog korenovog sistema, odnosno ostavljati lastare sa sopstvenim korenovim sistemom.

Velika slika

Velika slika

Nakon vezivanja izdanaka, u cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Dydimella applanata) i bakterioznih oboljenja, proizvođačima se preporučuje tretman nekim od preparata na bazi bakra:

Nordox 75 WG (a.m. bakar – oksid) 0,2%     ili

Cuprozin 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid ) 0,35%.

Za suzbijanje prezimljujućih formi štetnih insekata i grinja, preporuka je primena preparata na bazi mineralnog ulja (Galmin) u koncentraciji 2%.

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 13.3.2020 ‎(4)
Zaštita   maline13.3.2020 15:51LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Malinina galica (Lasioptera rubi)
Na području rada RC Čačak, zasadi  maline se nalaze  u fenofazi glavni pupoljak počinje da raste (BBCH 03).
Pregledom malinjaka utvrdili smo da je kretanje pupoljaka dosta neujednačeno zavisno od lokaliteta i ekspozicije terena.
 
 

-     Nestabilni vremenski uslovi sa kišom i snegom u protekle dve nedelje, usporili su radove u malinjacima i u većini zasada u toku je vezivanje izdanaka. Prilikom vezivanja potrebno je ukloniti sve izdanke koji su zaraženi prouzrokovačem ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didimela applanata), kao i izdanke sa galama od malinine muve galice (Lasioptera rubi). Potrebno je rezidbom ukloniti do zemlje zaražene izdanke (sa belom ispucalom korom), izneti ih iz zasada i uništiti (spaliti).

 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala gljivičnih i bakterijskih prouzrokovača bolesti, kao i dezinfekcije izdanaka, preporučuje se posle rezidbe, tretman nekim od preparata na bazi bakra:

Cuprozin 35 WP  (a.m. bakar-oksihlorid )- 0,35%  ili 

Nordox 75 WG  (a.m. bakar – oksid ) - 0,2% 

Radi suzbijanja prezimljujućih formi štetočina dodati preparate na bazi mineralnog ulja (Galmin) 2%.

Region: Čačak
Zaštita maline 13.3.2020 10:14LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Malinina galica (Lasioptera rubi)

Na području delovanja RC Šabac, lokalitet Petlovača, vizuelnim pregledom zasada maline sorte Vilamet, utvrđeno je da se malina nalazi u fenofazi glavni pupoljak počinje da raste (BBCH 03).

U zasadima maline u toku je vezivanje izdanaka. Prilikom vezivanja potrebno je, rezidbom do osnove,  ukloniti izdanke sa belom ispucalom korom, odnosno izdanke koji su zaraženi prouzrokovačem ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didimela applanata), kao i izdanke sa galama od malinine muve galice (Lasioptera rubi). Orezane izdanke treba izneti iz zasada i uništiti (spaliti).

Slike zasada maline i izdanaka sa simptomima bolesti i prisutnim galama od malinine muve koje treba ukloniti iz zasada: 

zasad maline 

 

lastar sa simptomima didimele 

 

gale od malinine muve 

Nakon vezivanja izdanaka, a u cilju smanjenja infektivnog potencijala prezimelih formi prouzrokovača gljivičnih i bakterijskih infekcija na izdancima, preporučuje se tretman nekim od sledećih bakarnih fungicida: Everest (a.m. bakar – oksid) 0,4% ili Nordox 75 WG (a.m. bakar – oksid) 0,2% ili Cuprozin 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) 0,35%.

U cilju suzbijanja prezimljujućih formi štetnih insekata, preporuka je primena preparata na bazi mineralnog ulja (Galmin) u koncentraciji 2%.

Region: Šabac
Zaštita maline13.3.2020 9:46LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis)

Na teritoriju RC Kraljevo, lokalitet Novo Selo, vizuelnim pregledom je utvrdjeno da se zasadi maline sorte Vilamet nalaze u fazi glavni pupoljak počinje da raste (BBCH 03).

 

velika slika

 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala najznačajnijeg patogena maline, prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata), kao i bakterioznih oboljenja, proizvodjačima se preporučuje da nakon vezivanja maline obave tretman nekim od preparata na bazi bakra:

 

       Cuprozin 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) 0,35%

       Everest (a.m. bakar-hidroksid) 0,4%

       Nordox 75 WG (a.m. bakar-oksid) 0,2%

 

U cilju suzbijanja prezimljujućih formi štetočina uz bakarni preparat se preporučuje i primena mineralnog ulja ( Galmin ) u koncentraciji 2%.

 

 

Region: Kraljevo
Preventivne mere u zaštiti maline13.3.2020 7:17LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Malinina galica (Lasioptera rubi)

Na području delovanja RC Pirot, lokalitet Suračevo, vizuelnim pregledom zasada maline sorte Vilamet, utvrđeno je da se malina nalazi u fenofazi glavni pupoljak počinje da raste (BBCH 03).

Na većini parcela u zasadima maline u toku je vezivanje izdanaka. Prilikom vezivanja potrebno je rezidbom ukloniti  do zemlje zaražene izdanke (sa belom ispucalom korom, sa galama malinine muve galice), izneti ih iz zasada i  uništiti (spaliti).

U cilju smanjenja infekcionog potencijala gljivičnih i bakterijskih prouzrokovača bolesti, kao i dezinfekcije izdanaka, preporučuje se posle rezidbe,  tretman nekim od preparata na bazi bakra:

Nordox 75 WG ( a.m. bakar – oksid ) 0,2%     ili

Cuprozin 35 WP ( a.m. bakar-oksihlorid ) 0,35%  ili

Everest (a.m. bakar-hidroksid) 0,4 %.

Za suzbijanje prezimljujućih formi štetočina kao dodatak bakarnim preparatima preporučuje se primena preparata na bazi mineralnog ulja (Galmin 2%).

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 12.3.2020 ‎(4)
Zaštita maline12.3.2020 19:02LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Kruševac, lokalitet Brus, vizuelnim pregledom zasada maline sorte Vilamet, utvrđeno je da se malina nalazi u fenofazi glavni pupoljak počinje da raste (BBCH 03).

Neuobičajeno toplo vreme tokom februara i prve dekade marta uticalo je na ranije kretanje vegetacije maline u odnosu na prethodne godine. U zasadima maline u toku je vezivanje izdanaka. Prilikom vezivanja, potrebno je rezidbom ukloniti  do zemlje zaražene izdanke (sa belom ispucalom korom), izneti ih iz zasada i  uništiti (spaliti).

Jedan od najznačajnijih patogena u proizvodnji maline je prouzrokovač ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Dydimella applanata). U cilju smanjenja infekcionog potencijala navedenog patogena ali i drugih gljivičnih i bakterijskih prouzrokovača bolesti, kao i dezinfekcije izdanaka, preporučuje se posle rezidbe,  tretman nekim od preparata na bazi bakra:

Nordox 75 WG ( a.m. bakar – oksid ) 0,2%     ili

Cuprozin 35 WP ( a.m. bakar-oksihlorid ) 0,35%  ili

Everest (a.m. bakar-hidroksid) 0,4 %.

Za suzbijanje prezimljujućih formi štetočina kao dodatak bakarnim preparatima preporučuje se primena preparata na bazi mineralnog ulja (Galmin 2%).

Region: Kruševac
Preventivne mere u zaštiti maline12.3.2020 15:51LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Malinina galica (Lasioptera rubi)

Na području Srbije zasadi malina se nalaze u fazi pucanja pupoljaka.

Sada je vreme kada se vezuju izdanci maline, te se prilikom ovog procesa  proizvođačima preporučuje da vezuju samo zdrave izdanake sa vitalnim pupoljcima koji su ujednačeno razvijeni. Višak izdanaka treba orezati do osnove i izneti iz zasada. Veoma važno je ukloniti bele ispucale lastare (koji su zaraženi sa prouzrokovačem ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didimela applanata)) i sa galama od malinine muve galice (Lasioptera rubi).

Fotografije faze razvoja maline i  izdanka sa simptomima bolesti i  galama od malinine muve:

Faza razvoja
Simptom D. aplpanata
Simptom D.applanata i gala od L.rubi

 

Prilikom vezivanja treba voditi računa o tome da se na 1 dužni metar špalira veže 4 do 5 kvalitetnih izdanaka. Nakon vezivanja izdanaka, a u cilju smanjenja infektivnog potencijala prezimelih formi prouzrokovača gljivičnih i bakterijskih bolesti preporučuje se tretman nekim od sledećih bakarnih preparata: Everest (a.m. bakar – oksid) 0,4% ili Nordox 75 WG (a.m. bakar – oksid) 0,2% ili Cuprozin 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) 0,35%. U cilju suzbijanja prezimljujućih formi štetnih insekata i grinja, preporuka je primena preparata na bazi mineralnog ulja (Galmin) u koncentraciji 2%.

Region: Svi regioni
Zaštita maline 12.3.2020 13:54LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis)

Na području RC Užice, vizuelnim pregledom zasada maline sorte Vilamet, lokalitet Buar, opština Užice, ustanovljeno je da se maline nalaze u fazi glavni pupoljak počinje da raste (03 BBCH).

Temperature u februaru su bile više od uobičajenih za ovo doba godine, što je uzrokovalo pucanje pupoljaka u zasadima maline koji su na osunčanim terenima i na nižim nadmorskim visinama. Proizvođačima se preporučuje da započnu sa vezivanjem izdanaka. Potrebno je izabrati zdrave izdanke sa vitalnim pupoljcima koji su ujednačeno razvijeni, a višak izdanaka orezati do osnove i izneti iz zasada.

Slika izdanka sa simptomima bolesti i prisutnim galama od malinine muve koji treba ukloniti.

 

Treba voditi računa o tome da se na 1 dužni metar špalira veže 4 do 5 kvalitetnih izdanaka. Nakon vezivanja izdanaka, a u cilju smanjenja infektivnog potencijala prezimelih formi prouzrokovača gljivičnih i bakterijskih infekcija na izdancima, preporučuje se tretman nekim od sledećih bakarnih fungicida: Everest (a.m. bakar – oksid) 0,4% ili Nordox 75 WG (a.m. bakar – oksid) 0,2% ili Cuprozin 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) 0,35%. U cilju suzbijanja prezimljujućih formi štetnih insekata i grinja, preporuka je primena preparata na bazi mineralnog ulja Galmin u koncentraciji 2%.

Region: Užice
Zaštita maline12.3.2020 13:17LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na teritoriji RC Valjevo, punkt Gornja Bukovica, vizuelnim pregledom zasada maline sorte Vilamet, utvrđeno je da se malina nalazi u fenofazi glavni pupoljak počinje da raste (BBCH 03).

Sada je vreme povezivanja (vezivanja) izdanaka maline. Prilikom ovog procesa veoma važno je ostaviti samo zdrave izdanke i ukloniti izdanke sa simptomima bolesti. Jedan od najznačajnijih patogena u proizvodnji maline je prouzrokovač ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Dydimella applanata),a zaraženi izdanci se sada prepoznaju po tome što imaju srebrnkasto belu boju i ispucali su.

Nakon povezivanja izdanaka maline, u cilju smanjenja infekcionog potencijala prouzrokovača bolesti i dezinfekcije izdanaka, preporučuje se  preventivni  tretman nekim od preparata na bazi bakra:

a.m. bakar-oksihlorid (Cuprozin 35 WP) 0,35%

a.m. bakar-hidroksida (Blauvit tečni) 0,4%

 a.m. bakar-hidroksid (Everest) 0,4 %

Za suzbijanje prezimljujućih formi štetočina kao dodatak bakarnim preparatima preporučuje se primena preparata na bazi mineralnog ulja (Galmin 2%).

       

velika slika                                velika slika

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 1.11.2019 ‎(1)
Zaštita maline1.11.2019 11:00LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Malinina mušica izdanka (Resseliella theobaldi)

Na području delovanja RC Valjevo, zasadi maline se nalaze u fazi - stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju do početka promene boje mladih izdanaka (BBCH 93-97).

 

Vizuelnim pregldom zasada maline, na izdancima koji se ostavljaju za rod za sledeću godinu, registruje se prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata). U cilju suzbijanja i smanjenja infektivnog potencijala ovog patogena u narednoj vegetacionoj sezoni, proizvođačima maline i kupine se u ovom momentu preporučuje primena hemijskih mera zaštite preparatima na bazi bakra: Everest (bakar-hidroksid) u koncentaciji 0,4%.

 

Takođe, prilikom vizuelnih pregleda, u pojedinim zasadima, registrovano je i prisustvo malinine mušice (Resseliella theobaldi). Ukoliko se uoči prisustvo ove štetočine preporučuje se primena nekog od insekticida na bazi aktivne materije lambda-cihalotrin: Karate Zeon, Kozak u koncetraciji 0,03%.

 

         

velika slika                                  velika slika

Region: Valjevo
1 - 10 Next