Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > malina  

Web Part Page Title Bar image
malina

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 18.7.2018 ‎(2)
Azijska voćna mušica Drosophila suzukii18.7.2018 11:54Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Sombor, u toku je berba malina.

U lovnim klopkama postavljenim u zasadima maline, vinove loze (punktovi Ratkovo, Bezdan, Riđica, Kolut, Karavukovo, Stanišić, Lalić, Apatin) registrovano je prisustvo imaga azijske voćne mušice (Drosophila suzukii), dok smo larve registrovali u uzorcima malina koje smo prikupili iz napuštenih zasada .

velika slika

larva u plodu maline

Azijska voćna mušica spada u grupu polifagnih štetočina, a samo suzbijanje je otežano zbog načina polaganja jaja. Naime, ženka testerastom legalicom zaseca pokožicu i u unutrašnjost ploda polaže jaja. Mesta polaganja jaja otvori su za razvoj velikog broja patogena koji dovode do truleži plodova. Razvojem larvi unutar ploda dolazi do njihovog potpunog propadanja.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje niz mehaničkih mera koje omogućuju njihovo stalno izlovljavanje i smanjenje broja imaga u zasadima:

- postavljanje što većeg broja lovnih klopki (u klopke se sipa 150 ml jabukovog sirćeta, 150 ml crnog vina i kap  deterdženta, a na flašama se naprave otvori koji omogučavaju ulazak imaga u klopke. Klopke se postavljaju na visinu od 1,5 m i prazne se svakih 7 dana)  

- iz zasada uklanjati prezrele i zaražene  plodove, stavljati ih u burad koja se ne otvaraju 7 dana

- održavanje higijene parcele kao i oko nje

- održavanje higijene gajbica koje se koriste u berbi

- skraćivanje intervala berbe

S obzirom da na našem području registrujemo povećanje površina koje se ne beru zbog niske otkupne cene,  potrebno je primeniti sve navedene mere koje imaju za cilj kontrolu populacije ove štetočine.

Ove mere se preporučuju na području celog zapadnobačkog regiona.

Region: Sombor
Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)18.7.2018 10:39Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na terenu RC Pančevo, na lokalitetu Banatsko Novo Selo, Seleuš, Pančevo zasadi maline se nalaze u fazi sazrevanja plodova i berbe.

Pri poslednjim pregledima lovnih klopki  registrovano je prisustvo odraslih jedinki dok je vizuelnim pregledom u unutrašnjosti zrelih plodova maline uočeno prisustvo larvi azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).

Azijska voćna mušica predstavlja ozbiljan problem u voćarskoj  proizvodnji zbog toga sto  ženke ove štetočine polažu jaja u zdrave plodove pomoću čvrste testeraste legalice kojom zasecaju pokožicu ploda gde se otvara put za infekciju različitim vrstama patogena. Razvojem larvi unutar ploda dolazi do njihovog potpunog propadanja.

U cilju borbe protiv ove izuzetno opasne štetočine preporučujemo da se sprovedu  sledeće mere:

-Postaviti što veći broj klopki za masovno izlovljavanje odraslih jedinki.

-Lovne klopke napraviti od plastičnih flaše koje sadrže mirisni atraktant ( jabukovo sirće 150ml  i crveno vino 150 ml, sa 1-2 kapi deterdzenta za sudove).

-Na flašama je neophodno da se  naprave nekoliko otvora veličine do 4 mm - za ulaz štetočine.

 -Klopke  postaviti na visinu od 1.5m , na senovita mesta, prazniti ih svakih 7 dana i menjati atraktant.

 - U cilju  što većeg izlovljavanja, klopke je neophodno postaviti po obodu na svaka 2m, a u sredini zasada na 5m.

 -Uklanjati zaražene plodove, odlagati ih u burad koja se ne otvaraju 7 dana i održavati higijenu oko i unutar parcele.

  -Skraćivanje intervala berbe

Azijska voćna mušica je izrazito polifagna,razvija se na kultivisanim i na divljim vrstama biljaka, ali ekonomski značajne štete su registrovane na malinama, kupinama, borovnicama, jagodama, trešnjama, breskvama, šljivama, vinovoj lozi, smokvama i dr. biljnim vrstama.

 UPOZORAVAMO proizvodjače da napušteni a neobrani voćnjaci predstavljaju idealno mesto za razvoj i umnožavanje ove štetočine i preporučujemo da se sprovedu sve raspoložive mere u cilju smanjenja širenja ovog organizma.

 

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 16.7.2018 ‎(1)
Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii) 16.7.2018 23:02Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)
 

 

velika slika

 

 

Na terenu RC Ruma, na teritoriji opštine Inđija (lokaliteti: Inđija, Ljukovo, Novi Slankamen i Slankamenački Vinogradi), registrovano je prisustvo  azijske voćne mušice (Drosophila suzukii). Pri poslednjim pregledima lovnih klopki postavljenih u zasade maline, kupine, breskve, višnje, i vinove loze registruje se prisustvo odraslih jedinki (od pojedinačnih primeraka do 15 na nedeljnom nivou). Vizuelnim pregledom zapuštenih zasada maline u unutrašnjosti plodova uočeno je prisustvo larvi.

 

Na lokalitetima Ruma, Irig i Rivica u lovnim klopkama se za sada ne beleže ulovi ove štetočine.

 

 Azijska voćna mušica predstavlja ozbiljan problem u proizvodnji bobičastog, koštičavog voća  i vinove loze. Plodovi su najosetljiviji u vreme zrenja. Ženke ove štetočine polažu jaja u zdrave plodove pomoću čvrste testeraste legalice kojom zasecaju pokožicu ploda čime se otvara put za infekciju različitim vrstama patogena. Razvojem larvi unutar ploda može doći do njihovog potpunog propadanja.

 

Bez obzira na trenutne niske brojnosti sada je ključni momenat da se sprovedu sve raspoložive mere, naročito u zapuštenim zasadima. U cilju kontrole populacije ove štetočine  i smanjenja rizika od nastanka šteta proizvođačima bobičastog, koštičavog voća i vinove loze preporučuju se sledeće mere:

 

- masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem što većeg broja klopki (plastične flaše sa izbušenim rupicama u koje se sipa mešavina crnog vina (1,5 dl), jabukovog sirćeta (1,5 dl) i nekoliko kapi deterdženta

 

- skraćivanje intervala berbe plodova u cilju što bržeg sklanjanja sa parcele

 

 - obavezno uklanjanje i uništavanje zaraženih, prezrelih i trulih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju 7 dana)

 

- higijena ivica parcela; uništavanje okolnog divljeg bilja (divlja kupina, zova, džanarika,…) koje može biti domaćin ovoj štetočini i predstavlja mesto njenog umnožavanja

 

- kontrola ambalaže i druge opreme za berbu zbog mogućnosti širenja na veće udaljenosti transportom 

 

-hemijske mere zaštite su izuzetno složene zbog ograničene upotrebe insekticida u periodu zrenja plodova i skrivenosti jaja i larvi unutar plodova, a samim tim i nemogućnosti suzbijanja ovih stadijuma razvoja

 

Raspoložive mere kontrole treba sprovesti na području celog regiona. U protivnom, ne mogu se očekivati zadovoljavajući rezultati.

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 11.7.2018 ‎(2)
Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii) u zasadima maline 11.7.2018 14:27Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na više lokaliteta na području rada regionalnog centra Vrbas, u napuštenim zasadima maline (sorte Polka I Polana), registrovano je prisustvo azijske voćne mušice, Drosophila suzukii. 

Registrovano je prisustvo odraslih jedinki u lovnim klopkama i larvi u plodovima maline. Apeluje se na proizvođače malina, da u cilju borbe protiv ove izuzetno opasne štetočine sprovedu sledeće mere:

  • Postavljanje što većeg broja klopki za masovno izlovljavanje odraslij jedinki (lovne klopke mogu biti obične plastične flaše koje sadrže mirisni atraktant. Kao atraktant može poslužiti jabukovo sirće (150-200ml) i crveno aromatično vino (150-200 ml, sa kap, dve deterdzenta za sudove). Na flašama je neophodno napraviti nekoliko otvora veličine do 4 mm za ulaz štetočine. Klopke se postavljaju na visinu od 1.5m , na senovita mesta i prazne se svakih 7 dana. U cilju što većeg izlovljavanja, klopke je neophodno postaviti po obodu na svaka 2m, a u sredini zasada na 5m. 
  • Uklanjanje zaraženih plodova (stavljanje u burad koja se ne otvaraju 7 dana) i održavanje higijene oko i unutar parcele
  • U zasadima gde se beru maline (gde vizuelnim pregledom nije utvrđeno prisustvo ove štetočine) preporučuje se još i skraćivanje intervala berbe

APELUJEMO NA PROIZVOĐAČE DA NAPUŠTENI ZASADI PREDSTAVLJAJU IDEALNO MESTO ZA RAZVOJ I UMNOŽAVANJE AZIJSKE VOĆNE MUŠICE TE SE PREPORUČUJE SPROVOĐENJE SVIH RASPOLOŽIVIH MERA U CILJU SMANJENJA ŠTETNOG DELOVANJA  OVOG ORGANIZMA.

 

 

zapušteni malinjak

plodovi maline napadnuti od prouzrokovača truleži

larva azijske voćne mušice u unutrašnjosti ploda maline

Region: Vrbas
Obavezne mere u borbi protiv azijske voćne mušice11.7.2018 11:55Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Azijska voćna mušica Drosophila suzukii je invanzivna štetočina voća poreklom iz jugoistočne Azije. U Evropi je prvi put registrovana 2008. godine, a u našoj zemlji 2014. godine. Veoma brzo se adaptira i širi u introdukovana područja, te je već tokom 2016. godine bila rasprostranjena na celoj teritoriji naše zemlje. Ima visok reproduktivni potencijal. Jedna ženka tokom svog života položi u proseku 400 jaja (može i do 600), a tokom godine može da razvije od 7 do 15 generacija. Izrazito je polifagna, može da se razvija kako na kultivisanim tako i na divljim vrstama biljaka, a ekonomski značajne štete registrovane su na malinama, kupinama, borovnicama, jagodama, trešnjama, breskvama, šljivama, vinovoj lozi, smokvama i dr. biljnim vrstama. Evropska organizacija za zaštitu bilja (EPPO) svrstala je D. suzukii na A2 listu karantinskih štetočina.

 

Štete na plodovima nastaju usled polaganja jaja i ishrane larvi. Za razliku od drugih mušica iz familije Drosophilidae, ženke D. suzukii imaju sposobnost polaganja jaja u zdrave plodove i to zahvaljujući čvrstoj testerastoj legalici. Najveće štete nastaju od ishrane larvi mesom ploda. Na mestima gde ženka pravi zareze prilikom polaganja jaja otvara se put za infekcije različitim vrstama patogena.

 

Na pojedinim lokalitetima, u zasadima malina, kupina, bresaka i vinove loze registruje se prisustvo odraslih jedinki azijske voćne mušice. Trenutne vrednosti ulova odraslih jedinki se kreću oko 10 na nedeljnom nivou, što je još uvek nizak rizik od nastanka velikih šteta. Veliki problem trenutno predstavljaju i zasadi maline i kupine gde se ne vrši berba zbog niske otkupne cene, zasadi koji su napušteni zbog vremenskih nepogoda koje su ih zadesile u proteklom periodu kao i zasadi gde je berba izostala zbog loših vremenskih prilika.  Takvi zasadi gde se registruje prisustvo prezrelih plodova i plodova sa simptomima truleži, predstavljaju visok rizik za umnožavanje i podizanje brojnosti azijske voćne mušice. Takođe, vremenski uslovi sa dnevnim temperaturama oko 25°C i visokim relativnim vlagama vazduha izuzetno su povoljni za razvoj ove štetočine.

 

SADA JE NEOPHODNO PREDUZETI SVE RASPOLOŽIVE MERE KONTROLE KAKO BI SE SPREČILO DRASTIČNO PODIZANJE NIVOA POPULACIJE AZIJSKE VOĆNE MUŠICE I SMANJIO RIZIK OD NASTANKA ŠTETA U ZASADIMA MALINA, KUPINA, BOROVNICA, BRESAKA, ŠLJIVA I VINOVE LOZE.

 

MERE KONTROLE

 

1. Postavljanje velikog broja klopki za masovno izlovljavanje u cilju smanjenja broja insekata kako za smanjenje trenutnih šteta, tako i za redukciju broja adulta za prezimljavanje.

2. Mogu se koristiti klopke napravljene od plastičnih flaša sa crnim vinom, jabukovim sirćetom i nekoliko kapi deterdženta (pogledati dole prilog o klopkama).

3. U cilju masovnog izlovljavanja neophodno je postaviti veliki broj klopki. Prvenstveno na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara (pogledati šemu postavljanja klopki).

4. Neophodno je skratiti interval branja plodova u cilju što bržeg njihovog sklanjanja sa parcele.

5. Sprovođenje sanitarnih mera je stalan i obavezan deo u borbi protiv ovog štetnog organizma. Preporučuje se uništavanje prezrelih i zaraženih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju sedam dana), kao i kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržati plodovi sa larvama i prenositi iz jednog regiona u drugi.

6. Obavezna higijena ivica parcela u kojima se nalaze divlje kupine, zova, džanarika i druge biljne vrste koje mogu biti domaćini ovoj štetočini.

7. Hemijske mere zaštite protiv azijske voćne mušice su izuzetno složene zbog ograničene upotrebe insekticida u periodu zrenja plodova i skrivenosti jaja i larvi unutar plodova a samim tim i nemogućnosti suzbijanja ovih stadijuma razvoja.

 

Sprovođenje raspoloživih mera kontrole treba da se sprovodi na području celog regiona jer parcijalna kontrola pojedinačnih parcela ostavlja i dalje mogućnost umnožavanja insekata i daje slabe rezultate.

 

PRILOG O KLOPKAMA

Kao klopke koriste se plastične flaše na kojima je potrebno napraviti nekoliko otvora za ulazak mušica prečnika 4 milimetra. Takođe, potrebno je napraviti i otvore za širenje mirisa koji se prekrivaju gazom. Kao mirisni atraktant koristi se mešavina jabukovog sirćeta i crnog vina u odnosu 1:1 (1,5 dl jabukovog sirćeta i 1,5 dl crnog vina) i par kapi deterženta za sudove. Klopke se postavljaju na visinu od 1,5 metar u krošnju drveta na senovito mesto. Potrebno ih je prazniti na svakih 7 dana i menjati atraktant.

 

PRILOG O IDENTIFIKACIJI Drosophila suzukii

Odrasle jedinke D. suzukii su veličine od 2 do 4 mm, sa rasponom krila od 6 do 8 mm. Mužjaci su uglavnom manji (2 - 3,5 mm) od ženki (2,5-4 mm). Glava je žute boje sa crvenim očima, a telo je žućkasto-smeđe boje. Mužjaci se prepoznaju po jednoj tamnoj okruglastoj  pegi smeštenoj uz prednju ivicu krila, u vršnom delu. Krila ženke su bez tamne mrlje, ali se lako prepoznaju po  čvrstoj testerastoj legalici sa jako sklerotizovanim tamnim zupcima. Jaja su mlečno bela i sjajna, veličine 0,62 x 0,18 mm, sa dva filamenta na kraju. Larve su bele do krem boje, bez glave i bez nogu. Larve prolaze kroz tri razvojna uzrasta, veličine tela 0,67 x 0,17 mm (prvi uzrast), 2,13 x 0,40 mm (drugi uzrast) i 3,94 x 0,88 mm (treći uzrast). Lutka je smeđe boje, veličine 3 x 1 mm sa dve respiratorne cevčice koje u vršnom delu završavaju sa 7 do 8 radijalno raspoređenih izraštaja.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 10.7.2018 ‎(1)
Pojava azijske voćne mušice u zasadima malina i kupina10.7.2018 15:26Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi maline (sorte Polka i Polana) i kupine se nalaze u fazi sazrevanja plodova i berbe.

U lovnim klopkama postavljenim u zasadima malina i kupina, kao i vizuelnim pregledom plodova, registrovano je prisusvo odraslih jedinki azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).

Štete na plodovima nastaju usled polaganja jaja i ishrane larvi. Za razliku od mnogih mušica iz roda Drosophila, ženke azijske voćne mušice imaju sposobnost polaganja jaja u zdrave plodove   zahvaljujući čvrstoj testerastoj legalici. Legalicom zasecaju pokožicu ploda i unutar njega ubacuju jaja. Takvi plodovi podložni su napadu različitih patogena a razvojem larvi unutar ploda može doći do njihovog potpunog propadanja.

U pojedinim zasadima na terenu RC Novi Sad izostala je berba u poslednjih nedelju ili dve dana zbog niske otkupne cene i loših vremenskih uslova. Takvi zasadi gde se registruje prisustvo prezrelih plodova i plodova sa simptomima truleži, predstavljaju visok rizik za umnožavanje i podizanje brojnosti azijske voćne mušice. Takođe, trenutni vremenski uslovi sa dnevnim temperaturama oko 25°C i visokim relativnim vlagama vazduha izuzetno su povoljni za razvoj ove štetočine.

U zasadima malina i kupina preporučuju se sve raspoložive mere koje dovode do redukovanja brojnosti i smanjenja rizika od nastanka šteta kod osetljivih voćnih vrsta:

·         Postavljanje velikog broja klopki za masovno izlovljavanje (najviše po obodima parcela, izgled i recepturu za klopke pogledati u prilogu)

·         Uništavanje prezrelih i zaraženih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju sedam dana)

·         Uništavanje divljih vrsta domaćina ove štetočine (divlja kupina, dženarika, zova i dr.)

·         Kontrola i dezinfekcija gajbica i druge opreme za transport plodova

·         Skraćivanje intervala berbe

 

Hemijske mere zaštite protiv azijske voćne mušice su izuzetno složene zbog ograničene upotrebe insekticida u periodu zrenja plodova i skrivenosti jaja i larvi unutar plodova a samim tim i nemogućnosti suzbijanja ovih stadijuma razvoja.

Trenutne vrednosti ulova odraslih jedinki se kreću oko 10 na nedeljnom nivou, što je još uvek nizak rizik od nastanka velikih šteta. Međutim, sada je i ključan momenat da se sprovedu sve raspoložive sanitetske mere kako bi se sprečilo drastično podizanje populacije i smanjio rizik od nastanka šteta.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 22.6.2018 ‎(1)
Zaštita maline22.6.2018 17:07LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Pregledom zasada maline ,sorte Polka, na lokalitetu Mataruge, konstatovano je da se zasadi  nalaze u fazama od cvetovi se smežuravaju: većina krunica opala do seme jasno vidljivo na plodnici (67-73 BBCH).

 

Nestabilne vremenske prilike sa  padavinama stvaraju povoljne uslove za ostvarenje infekcija prouzrokovača sive truleži plodova (Botrytis cinerea) I prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanka maline (Didymella applanata).

 

U cilju suzbijanja navedenih patogena preporučuje se primena fungicida na bazi:

a.m. boskalid + piraklostrobin (Signum) u dozi od 1,8 kg/ha.

 

U sortama maline u kojima je berba u toku ne preporučuju se hemijske mere zaštite.
 
 
Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 18.6.2018 ‎(2)
Oštećenja u zasadima maline i kupine od cikada (Cicadetta montana complex)18.6.2018 19:07Cikade (cicadellidae)

Na području delovanja RC Leskovac, kupina se nalazi u fazi razvoja ploda (BBCH 73), a malina u fazi sazrevanja ploda (BBCH 87).

U zasadima malina i kupina registuje se prisustvo imaga cikade (Cicadetta montana complex).

Takođe, pregledom su registrovana oštećenja u vidu zareza na kori izdanaka i rodnih grančica, nastala kao posledica prisustva i aktivnosti cikada. Ženka cikade u zarezima koje pravi, polaže jaja izduženog oblika. Na jednoj grani može biti više zareza. Na ovim mestima nastaju trajna oštećenja. Rodne grančice se na mestima oštećenja lome što dovodi do njihovog sušenja.

kupina - oštećenja i jaja

kupina - oštećanja i jaja

malina - oštećenja i jaja

malina - oštećenja i jaja

Proizvođačima malina i kupina preporučuje se pregled zasada na prisustvo cikada i oštećanja usled polaganja jaja.

Ukoliko se registruju oštećenja sa jajima na grančicama, preporučuje se njihovo mehaničko uklanjanje i uništavanje, i u zasadima maline i kupine.

Hemijski tretman u cilju suzbijanje odraslih jedinki i sprečavanja polaganja jaja, preporučuje se samo u zasadima kupine, primenom preparata:

(a.m. lambda-cihalotrin) Karate Zeon 0,2 l/ha – karenca 7 dana

Region: Leskovac
Zaštita maline18.6.2018 10:21Cikade (cicadellidae)

Na području delovanja RC Valjevo, malina se nalazi u fenofazi glavna berba, većina plodova je obojena (BBCH 87). U zasadima maline se registruje prisustvo imaga cikade (Cicadetta montana complex).

 Vizuelnim pregledom zasada registrovana su i oštećenja u vidu zareza na kori rodnih grančica maline. Na mestima oštećenja rodne grančice se lome usled čega dolazi do njihovog sušenja. Ova oštećenja su posledica prisustva i aktivnosti odraslih jedinki cikade. Ženke cikada prave oštećenja u vidu zareza na kori rodnih grančica gde polažu jaja u grupama. Na ovim mestima ostaju trajna oštećenja, pa su izdanci i rodne grančice na tim mestima podložni lomljenju. Na jednoj grani može biti više zareza, a u svakom od njih se nalaze jaja u grupama.

Preporuka proizvođačima je obilazak zasada i pregled na prisustvo cikada i oštećenja na rodnim grančicama usled polaganja jaja. Ukoliko se registruju zarezi sa jajima na grančicama, preporuka je samo mehaničko uklanjanje i uništavanje oštećenih izdanaka, bez upotrebe insekticida, s obzirom da je berba maline u toku.

 

cikada

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 16.6.2018 ‎(1)
Oštećenja od grada u zasadima maline 16.6.2018 17:20Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području RC Užice, u toku je sazrevanje plodova i berba maline. U prethodnoj nedelji na široj teritorije Užica, Požege i delom opštine Kosjerić, usled nevremena praćenog gradom i velikom količinom kiše u kratkom vremenu, došlo je do značajnog oštećenja u zasadima maline u kojima je berba u toku. Na pojedimim lokacijama došlo je i do potpune štete ne samo na izdancima na kojima je bio ovogodišnji rod, već i na mladim izdancima za sledeću godinu.

 

Oštećenja od grada na rodnim i mladim izdancima maline

 

U zasadima u kojima je došlo do manjeg oštećenja, pri čemu su plodovi ostali na rodnim grančicama i berba se nastavlja, preporučuju se mere zaštite. U ovim slučajevima, obzirom da je berba u toku, u cilju sprečavanja širenja truleži plodova (Botrytis cinerea), moguće je primeniti sredstva kao što su Timorex gold  0,75 do 1 % (karenca 3 dana) ili Polyversum 0,5 kg/ha (bez karence).

 

U zasadima sa sortama koje nisu remontantne (Vilamet, Miker, Tulamen, Fertodi)  u kojima je šteta na ovogodišnjem rodu potpuna i gde nema plodova za berbu uglavnom su potpuno oštećeni i izdanci za narednu godinu.

 

U ovakvim slučajevima se preporučuje uklanjanje svih izdanaka u zasadu kako rodnih tako i  mladih. Ova mera ima za cilj potenciranje porasta novih i zdravih izdanaka koji će obezbediti rod za narednu godinu. U cilju dezinfekcije preseka, u zoni redova, preporučuje se primena bakarnih fungicida kao što su Everest (a.m. bakar hidroksid) ili Cuprozin  35 WP (a.m. bakar oksihlorid) u koncentraciji 0,4%. U praksi se ova mera pokazala kao opravdana obzirom da se nalazimo na polovini vegetacije I da se u predstojećem periodu očekuju vremenske prilike koje mogu obezbediti rast novih izdanaka.
Region: Užice
1 - 10 Next