Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > malina  

Web Part Page Title Bar image
malina

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 1.11.2019 ‎(1)
Zaštita maline1.11.2019 11:00LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Malinina mušica izdanka (Resseliella theobaldi)

Na području delovanja RC Valjevo, zasadi maline se nalaze u fazi - stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju do početka promene boje mladih izdanaka (BBCH 93-97).

 

Vizuelnim pregldom zasada maline, na izdancima koji se ostavljaju za rod za sledeću godinu, registruje se prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata). U cilju suzbijanja i smanjenja infektivnog potencijala ovog patogena u narednoj vegetacionoj sezoni, proizvođačima maline i kupine se u ovom momentu preporučuje primena hemijskih mera zaštite preparatima na bazi bakra: Everest (bakar-hidroksid) u koncentaciji 0,4%.

 

Takođe, prilikom vizuelnih pregleda, u pojedinim zasadima, registrovano je i prisustvo malinine mušice (Resseliella theobaldi). Ukoliko se uoči prisustvo ove štetočine preporučuje se primena nekog od insekticida na bazi aktivne materije lambda-cihalotrin: Karate Zeon, Kozak u koncetraciji 0,03%.

 

         

velika slika                                  velika slika

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 16.8.2019 ‎(1)
Zaštita maline16.8.2019 11:49Obična grinja (tetranychus urticae); Malinina galica (Lasioptera rubi); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Niš, zasadi maline su u fazi odumiranja lišća na dvogodišnjim izdancima koji su doneli rod i u fazi rasta i razvoja mladih izdanaka (BBCH 93).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličju listova.

velika slika

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada i ukoliko se uoči prisustvo grinja primena nekog od akaricida:

Ortus 5 SC (a.m. fenpiroksimat) 0,1% ili

Envidor (a.m. spirodiklofen) 0,4 l/ha ili

Uranus (a.m. etoksazol) 0,5 l/ha.

U pojedinim zasadima su registrovana zadebljanja u vidu bradavičastih ispupčenja na izdancima u kojima je  uočeno  prisustvo larvi malinine muve galice (Lasioptera rubi).

velika slika

Proizvođačima se preporučuje mahaničko uklanjanje ovakvih izdanaka do osnove, iznošenje iz zasada i uništavanje.

Takođe, u pojedinim zasadima maline vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata).

velika slika

Ukoliko se uoče simptomi ovog patogena preporučuje se primena nekog od fungicida: 

Akord WG (a.m. tebukonazol) 0,075% ili

Teatar plus (a.m. azoksistrobin + difenokonazol) 0,75l/ha.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 14.8.2019 ‎(2)
Zaštita maline14.8.2019 13:28LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Obična grinja (tetranychus urticae); Malinina mušica izdanka (Resseliella theobaldi); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na području rada RC Valjevo berba plodova u zasadima jednorodih sorti maline je završena i u toku je odumiranje lišća na starim izdancima i razvoj novih izdanaka (BBCH 93).

 

Vizuelnim pregledom izdanaka i listova maline, na lokaciji Donje Leskovice i Suvodanje, registruje se prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata). Takođe, registruju se i simptomi oštećenja od grinja na listovima.

 

U cilju smanjenja potencijala štetnih organizama, preporuka proizvođačima je uklanjanje starih izdanaka. Ukoliko se registruje prisustvo štetnih organizama na mladim izdancima, koji su nosioci roda u narednoj godini, preporučuju se i hemijske mere zaštite nakon završene berbe.

 

Ukoliko se registruje prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka maline preporučuje se primena nekog od fungicida:

 

• Akord WG (a.m. tebukonazol) u koncentraciji 0,075% ili

• Teatar plus (a.m. azoksistrobin + difenokonazol) u dozi 0,75l/ha

 

Ukoliko se uoči prisustvo grinja preporučuje se primena nekog od akaricida:

 

• Ortus 5 SC (a.m. fenpiroksimat) u koncentraciji 0,1% ili

• Envidor (a.m. spirodiklofen) u dozi 0,4 l/ha.

 

U slučaju prisustva malinine mušice izdanka (Resseliella theobaldi) i biljnih vaši (Aphididae) preporučuje se primena insekticida:

 

• Karate Zeon, Kozak (a.m lambda-cihalotrin) u koncetraciji 0,03%.

 

   

velika slika                                            velika slika

Region: Valjevo
Azijska voćna mušica14.8.2019 9:25Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Valjevo, pomoću lovnih klopki,  azijska voćna mušica (Drosophila suzukii) prati se na više lokacija, i to u zasadima kupine, maline, šljive i vinove loze. Za sada se njeno prisustvo registruje u jako niskim brojnostima samo u zasadima malina sorte Vilamet, čija je berba završena.

 

U narednom periodu, štete od azijske voćne mušice se mogu očekivati u zasadima kupine, remontantnih sorata maline (Polka, Polana), šljive i vinove loze kod kojih je u toku sazrevanje i berba plodova. Na području Kolubarskog okruga, zasadi malina sa stalno rađajućim sortama je sve manje, jer se zasadi ovih sorti sve ređe zasnivaju ili se krče. U zasadima šljiva autohtonih ranih sorti, poput Crvene ranke (piskavac ili ranovača), Čačanska rana, Čačanska lepotica i Čačanska najbolja berba je završena, dok je u zasadima sa sortama Stenlej i Čačanska rodna u toku sazrevanje plodova.

 

U cilju kontrole populacije ove štetočine i smanjenja rizika od nastanka šteta, u ovom momentu je neophodno preduzeti sve raspoložive mere kontrole. Proizvođačima maline, šljive i vinove loze sa sortama koje su u fazi sazrevanja i berbe plodova preporučuju se sledeće mere (klikni ovde).

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 12.8.2019 ‎(1)
Zaštita maline12.8.2019 14:47Obična grinja (tetranychus urticae); Malinina galica (Lasioptera rubi); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Leskovac berba maline u zasadima sa jednorodnim sortama je završena. U toku je odumiranje lišća na dvogodišnjim izdancima i razvoj novih izdanaka (BBCH 93).

Vizuelnim pregledom zasada maline, lokaliteti Donje Sinkovce i Žitorađa-Toplički okrug, registovano je prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličju listova.

T. urticae

velika slika

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada i ukoliko se uoči prisustvo grinja preporučuje se primena nekog od navedenih akaricida:

Ortus 5 SC (a.m. fenpiroksimat) 0,1% ili

Envidor (a.m. spirodiklofen) 0,4 l/ha ili

Uranus (a.m. etoksazol) 0,5 l/ha

 

Takođe, u pojedinim zasadima uočena su zadebljanja na izdancima u kojima je  konstatovano  prisustvo larvi malinine muve galice (Lasioptera rubi).

malinina muva galica, zadebljanja i larve

velika slika

Preporučuje se mahaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih izdanaka.

U pojedinim zasadima maline vizuelnim pregledom registruje se prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata).

Ukoliko se uoče simptomi navedenog patogena preporučuje se primena fungicida: 

Akord WG (a.m. tebukonazol) 0,075%

 

Zbog visokih dnevnih temperatura sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 11.8.2019 ‎(1)
Zaštita maline posle berbe11.8.2019 14:09Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Grinje (acarine)

Na području delovanja RC Kruševac u zasadima maline sa jednorodnim sortama završena je berba plodova. U toku je odumiranje lišća na starim izdancima i razvoj novih izdanaka (BBCH 93).

 

 

S obzirom da se u ovoj godini razvijaju mladi izdanci maline koji će u narednoj godini dati rod veoma je važno da se, ukoliko se registruju simptomi bolesti, u cilju njihove zaštite, sprovedu hemijske mere zaštite. Takođe, preporučuje se i rezidba starih izdanaka i njihovo uklanjanje.

 

Vizuelnim pregledom malinjaka, na pojedinim lokalitetima, na listovima mladih lastara uočeno je prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata).

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada i ukoliko se registruju simptomi navedenog patogena mere zaštite fungicidom:

·         Akord WG (a.m. tebukonazol)  u koncentraciji 0,075%.

Takođe, u pojedinim zasadima, registrovano je i prisustvo grinja: običnog paučinara (Tetranychus urticae) i eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracillis).

 

Ukoliko se uoči prisustvo grinja preporučuje se primena nekog od akaricida:

·         Ortus 5 SC (a.m. fenpiroksimat)  0,1%  ili

·         Envidor (a.m. spirodiklofen)  0,4 l/ha.

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 9.8.2019 ‎(2)
Azijska voćna mušica Drosophilla suzukii9.8.2019 12:36Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na postavljenim lovnim klopkama u zasadu kupine i remontantne maline ovonedeljnim laboratorijskim pregledom registrovani su prvi ulovi azijske voćne mušice, Drosophilla suzukii.

 Osim u zasadima kupine i maline monitoring se vrši i u zasadima vinove loze,  smokve i koštičavog voća. Azijska voćna mušica je invazivna štetočina koja za kratko vreme razvija veliki broj generacija. Ženka ove štetočine poseduje testerastu legalicu kojom probija površinu bobice i u njenu unutrašnjost polaže jaja.

Oštećene kupine i maline  su podložne napadu od strane gljive prouzrokovača sive truleži,  Botyrtis cinerea. U cilju smanjenja rizika od potencijalnih šteta proizvođačima se preporučuje  preduzimanje preventivnih mera:

- postavljanje klopki za izlovljavanje odraslih jedinki (kao atraktant se koristi mešavina crnog vina i jabukovog sirćeta)

- uklanjanje trulih i infestiranih plodova

- uklanjanje divljih voćnih vrsta u okolini zasada

- skraćivanje intervala berbe.

 Preventivne mere imaju visok efekat na smanjenje populacije ove štetočine i potrebno je pridržavati ih se na celom regionu.

Region: Šabac
Zaštita maline posle berbe9.8.2019 8:58LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi); Obična grinja (tetranychus urticae); Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); Malinina mušica izdanka (Resseliella theobaldi); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na području Srbije, u zasadima maline sa jednorodnim sortama, završena je berba plodova. U toku je odumiranje lišća na starim izdancima i razvoj novih izdanaka (BBCH 93).

Zdravstveno stanje i rod u narednoj godini zavise od pravilnog razvoja i nege ovogodišnjih izdanaka maline. Proizvođačima se preporučuje da se u zasadima maline izvrši sečenje starih izdanaka i obavezna blagovremena zaštita od bolesti i štetočina ukoliko je to neophodno.

Vizuelnim pregledom malinjaka, na različitim lokalitetima, registrovani su simptomi ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata) na listovima novih izdanaka i simptomi smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi).

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada i ukoliko se uoči prisustvo navedenih patogena primena nekog od fungicida:

·        Akord WG (a.m. tebukonazol) u koncetraciji  0,075% ili

·        Teatar plus (a.m. azoksistrobin + difenokonazol) u dozi 0,75l/ha

Takođe, prilikom pregleda, uočeni su simptomi napada grinja, kao i njihovo prisustvo na naličju listova: običnog paučinara (Tetranychus urticae) i eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracillis).

 

Ukoliko se registruje prisustvo grinja preporučuje se primena nekog od akaricida:

·        Ortus 5 SC (a.m. fenpiroksimat) u koncentraciji 0,1% ili

·        Envidor (a.m. spirodiklofen) u dozi 0,4 l/ha.

U pojedinim zasadima uočeno je i prisustvo malinine mušice izdanka (Resseliella theobaldi) i biljnih vaši (Aphididae). Ukoliko se ustanovi prisustvo ovih štetočina preporučuje se primena insekticida:

·        Karate Zeon, Kozak (a.m lambda-cihalotrin) u koncetraciji 0,03%.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 8.8.2019 ‎(1)
Zaštita maline nakon berbe8.8.2019 12:03LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi); Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); Obična grinja (tetranychus urticae); Malinina mušica izdanka (Resseliella theobaldi); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na području RC Užice u zasadima maline sa jednorodnim  sortama, završena je berba plodova. U toku je odumiranje lišća na starim izdancima i razvoj novih izdanaka (BBCH 93).

 

Vizuelnim pregledom su ustanovljeni simptomi ljubičaste pegavosti  izdanaka maline (Didymella applanata) na listovima novih izdanaka i simptomi smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi).

 

 

Zdravstveno stanje i rod u narednoj godini zavisi od pravilnog razvoja i nege ovogodišnjih izdanaka maline. Proizvođačima se preporučuje da se u zasadima maline izvrši sečenje starih izdanaka i obavezna blagovremena  zaštita od bolesti i štetočina.

Zbog najave visokih temperatura u narednom periodu na južnim ekspozicijama stari isečeni izdanci mogu ostati kao zaštita od stvaranja ožegotina na mladim izdancima.

 

Za zaštitu od prouzrokovača ljubičaste pegavosti  izdanaka maline preporučuje se primena nekog od fungicida:

 

·        Akord WG (a.m. tebukonazol) u koncetraciji  0,075% ili

·        Teatar plus (a.m. azoksistrobin + difenokonazol) u dozi 0,75l/ha

 

Pregledom listova, na naličju, ustanovljeno je prisustvo grinja, običnog paučinara (Tetranychus urticae) kao i eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracillis).

 

 

Za suzbijanje grinja preporučuje se primena nekog od akaricida:

 

·        Ortus 5 SC (a.m. fenpiroksimat) u koncentraciji 0,1% ili

·        Envidor (a.m. spirodiklofen) u dozi 0,4 l/ha.

 

Ukoliko se vizuelim pregledom biljaka registruje prisustvo malinine mušice izdanka (Resseliella theobaldi) i biljnih vaši (Aphididae) preporučuje se primena insekticida:

 

·        Karate zeon, Kozak (a.m lambda-cihalotrin) u koncetraciji 0,03%.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 5.8.2019 ‎(1)
Zaštita maline i kupine5.8.2019 12:47Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području RC Užice, na lovnim klopkama je registrovana pojava azijske voćne mušice (Drosophila suzukii). Brojnost ovog štetnog organizma je trenutno veoma niska, ali ako vremenski uslovi budu povoljni može se očekivati povećanje populacije. U zasadima sitnog i jagodastog voća berba je uglavnom završena. Štete od azijske voćne mušice se mogu očekivati u zasadima kupine i remontantnih sorata maline (Polka, Polana), kod kojih je u toku zrenje i berba plodova.

 

 

Lovna klopka

 

U cilju kontrole populacije ovog štetnog organizma preporučuje se redovna berba i uklanjanje trulih plodova iz zasada.

U zasadu rasporediti što veći broj klopki za masovno izlovljavanje štetočine. Klopke se mogu praviti od plastičnih flaša u koju se sipa crno vino, jabukovo sirće i nekoliko kapi deterdženta za sudove. U cilju masovnog izlovljavanja neophodno je postaviti veliki broj klopki. Prvenstveno na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara.

Preporučuje se obavezna higijena ivica parcela i uništavanje okolnog divljeg bilja (divlja kupina, zova, džanarika) koje može biti domaćin ovoj štetočini i predstavljati mesto njenog umnožavanja.

Region: Užice
1 - 10 Next