Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > malina  

Web Part Page Title Bar image
malina

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 11.8.2023 ‎(2)
Zaštita zasada maline posle berbe 11.8.2023 15:41Malinina galica (Lasioptera rubi); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi); Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis)

Na području delovanja RC Valjevo u zasadima maline sa jednorodnim sortama završena je berba plodova, nalaze se u fazi odumiranje lišća na starim izdancima i razvoj novih izdanaka (BBCH 93).

Nega zasada maline se nastavlja i nakon bere, što podrazumena primenu hemijskih i agrotehničkih mera.  Primenom navedenih mera obezbeđuje se dobro zdravstveno stanje zasada i rodnost naredne godine.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena agrotehničkih mera, koje podrazumevaju:

Ø  rezidbu izdanaka koji su doneli rod u ovoj godini (ostaviti ih u zasadu, kako bi se obezbedila zasena mladim izdancima, pa ih izneti kasnije)

Ø  odabir mladih izdanaka za narednu godinu (na jednom dužnom  metru u špaliru treba ostaviti oko 10 zdravih i srednje razvijenih mladara)

Tokom vizuelnog pregleda zasada, uočeno je prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata), kao i simptoma smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi). U cilju zaštite zasada od navedenih patogena preporučuje se primena nekog od fungicida:

·         Quadris top ili Teatar plus (a.m. azoksistrobin+difenokonazol) u količini primene 0,75-1 l/ha   ili

·         Akord WG (a.m. tebukonazol) u količini primene 0,75 kg/ha

Takođe, uočeno je  prisustvo listova sa simptomima napada grinje, kao što su eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis) ili običnog paučinara (Tetranychus urticae),  pa se preporučuje primena nekog od akaricida:

·         Acramite 480 SC (a.m. bifenazat) u količini 0,2-0,375 l/ha   ili

·         Mekar ME, Abastate ME, Amon 020 EW ili Kraft 1,8 EW (a.m. abamektin) u koncentraciji 0,075-0,1% uz dodatak okvašivača

Ukoliko se vizuelnim pregledom u zasadu maline registruje  prisustvo prisustvo gala od malinine muve galice (Lasioptera rubi), poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da se takvi izdanci  mehaničkim putem uklone i unište van zasada. 

Sprovođenje hemijskog tretmana se preporučuje u večernjim časovima, kada budu niže temperature.

Region: Valjevo
Zaštita maline nakon berbe11.8.2023 8:12LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi); Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); Obična grinja (tetranychus urticae)

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi maline se, u zavisnosti od nadmorske visine, nalaze u završnim fazama berbe do faze starenja i početka mirovanja.

 

Kako bi se obezbedio rod i naredne godine, neophodno je nastaviti sa negom malinjaka i nakon berbe, što podrazumeva primenu agrotehničkih i hemijskih mere.

Proizvođačima se preporučuje da, nakon berbe, izvrše rezidbu izdanaka koji su doneli rod u ovoj godini. Prilikom rezidbe starih izdanaka potrebno je izvršiti i odabir mladih izdanaka za narednu godinu. Na jednom dužnom  metru u špaliru treba ostaviti oko 10 zdravih i srednje razvijenih mladara. Sve orezane izdanke treba ostaviti u špaliru kako bi pravili zasenu mladim izdancima, a kasnije ih treba izneti iz zasada i spaliti.

 

Vizuelnim pregledom zasada maline registrovano je prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata), kao i simptoma smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi).

 

 

D.applanata                 S.rubi

 

U cilju zaštite maline od navedenih patogena preporučuje se primena nekog od fungicida:

 

·         Quadris top ili Teatar plus (a.m. azoksistrobin+difenokonazol) u količini 0,75-1 l/ha   ili

·         Akord WG (a.m. tebukonazol) u količini 0,75 kg/ha

 

 

Ukoliko se u malinjaku uoči prisustvo grinja, kao što su eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis) ili običnog paučinara (Tetranychus urticae), proizvođačima se preporučuje primena nekog od akaricida:

 

·         Acramite 480 SC (a.m. bifenazat) u količini 0,2-0,375 l/ha   ili

·         Mekar ME, Abastate ME, Amon 020 EW ili Kraft 1,8 EW (a.m. abamektin) u koncentraciji 0,075-0,1% uz dodatak okvašivača

 

Sprovođenje hemijskog tretmana se preporučuje u večernjim časovima, kada budu niže temperature.

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 10.8.2023 ‎(2)
Zaštita maline 10.8.2023 11:46LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); Obična grinja (tetranychus urticae); Malinina galica (Lasioptera rubi); Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi maline sorte Vilamet se nalaze u fazi odumiranja lišća na starim izdancima i razvoj novih izdanaka (BBCH 93).

Preporuka proizvođačima je da pre svega obave agrotehničke mere, koje podrazumevaju; orezivanje starih izdanaka koji su doneli rod, bolesnih izdanaka, izdanke sa oštećenjima kao i višak jednogodišnjih izdanaka. Najbolji, zdravi izdanci se ostavljaju za narednu godinu. Orezane izdanke potrebno je izneti iz zasada i spaliti. Nakon obavljenih agrotehničkih mera potrebno je sprovesti i hemijske mere zaštite.

Vizuelnim pregledom zasada registrovani su simptomi ljubičaste pegavosti idanaka maline (Didymella applanata) i smeđe pegavosti maline (Sphaerulina rubi).

 

U cilju zaštite maline od pomenutih patogena, proizvođačima se preporučuje da obave fungicidni tretman:

  • Teatar plus, Quadris top (a.m. azoksistrobin+difenokonazol) u količini 0,75 l/ha ili
  • Akord WG (a.m. tebukonazol) u količini 0,75 kh/ha.

Pregledati zasade na prisustvo simptoma eriofidne grinje maline (Phyllocoptes gracillis) i običnog paučinara (Tetranychus urticae).  Ukoliko se registruje njihovo prisustvo, preporučuje se akaricidni tretman:

  • Acramite 480 SC (a.m. bifenazat) u količini 0,2-0,375 l/ha ili
  • Abstate ME, Amon 020 EW, Kraft 1,8 EW (a.m. abamektin)  u koncentraciji 0,075-00,1% uz dodatak okvašivača

Takođe, pregledati da li u zasadu ima prisutnih gala od malinine muve galice (Lasioptera rubi). Ukoliko se uoči njihovo prisustvo potrebno je mehaničkin putem ukolniti infestirane biljne delove.

(gala Lasioptera rubi)

Region: Pirot
Zaštita maline nakon berbe 10.8.2023 7:42LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); Obična grinja (tetranychus urticae)

Na teritoriji Topličkog okruga berba jednorodnih sorti maline je završena. Zasadi jednorodnih sorti maline se nalaze u fazi odumiranja lišća na starim izdancima i razvoj novih izdanaka (BBCH 93).

Vizuelnim pregledom zasada maline registrovano je prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata), kao i prisustvo simptoma smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi).

U cilju zaštite maline od navedenih patogena, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih preparata:

·       Quadris top ili Teatar plus (a.m. azoksistrobin+difenokonazol) u količini 0,75-1 l/ha   ili

·       Akord WG (a.m.tebukonazol) u količini 0,75 kg/ha ili neki drugi registrovan fungicid.

Uoliko se pregledom zasada maline registruju simptomi napada grinja, eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracillis) ili običnog paučinara (Tetranychus urticae), preporuka je da u cilju zaštite maline od navedenih štetočina primene neki od akaricida:

·       Abastate ME, Meker ME, Amon 020 EW ili Kraft 1,8 EW (a.m.abamektin) u koncentraciji 0,075-0,1% ili

·       Acramite 480 SC (a.m.bifenazat) u količini  0,2-0,375 l/ha.

Ukoliko se vizuelnim pregledom u zasadu maline registruje  prisustvo prisustvo gala od malinine muve galice (Lasioptera rubi), poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da se takvi izdanci sa simptomima mehaničkim putem uklone i unište van zasada.

Ukoliko se u zasadu maline registruje prisustvo lisnih vaši (Aphididae) ili malinine mušice izdanka (Resseliella theobaldi), preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

·       Karate zeon, Kozak  (a.m lambda-cihalotrin)  u količini 0,2-0,3 l/ha ili

·       Decis expert (a.m.deltametrin) u količini 0,125 l/ha ili

·       Plures (a.m.deltametrin) u količini 500-750 ml/ha ili

Takođe nakon završene berbe važno je nastaviti i sa agrotehničkim merama, kako bi se obezbedio rodni kapacitet za narednu godinu i produžio životni vek zasada. Agrotehničke mere podrazumevaju:

·       rezidbu izdanaka, rodnih stabala koji su doneli rod ove godine,

·       uklanjanje i spaljivanje orezanih izdanaka,

·      rezidbu i proređivanje letorasta koji su ostavljeni za narednu godinu,

·       navodnjavanje zasada maline.

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 9.8.2023 ‎(1)
Zaštita maline9.8.2023 9:00LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Obična grinja (tetranychus urticae); Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi)

Na području delovanja RC Vranje završena je berba maline jednorodnih sorti (Vilamet i Miker), dok je u toku berba remotantih sorti (Polka i Polana). Zasadi jednorodnih sorti maline se nalaze u fazi odumiranja lišća na starim izdancima i razvoj novih izdanaka (BBCH 93).

Zaštita maline nakon berbe je od velike važnosti za zdravstveno stanje i rodni kapacitet malinjaka za narednu sezonu. Proizvođačima se preporučuje sečenje do osnove starih izdanaka, ne treba ih odmah iznositi iz špalira već ih ostaviti da bi služili kao zasena mladim izdancima od jake insolacije. Po dužnom metru špalira treba odabrati oko 10 zdravih dobro formiranih mladih izdanaka. Ostale mlade izdanke a naročito obolele, oštećene ili one sa bočnim granama treba orezati  do osnove i privremeno ih vezati uz špalir, voditi računa o ravnomernom sklopu izdanaka. Pored ovih mera važna agrotehnička mera je i uklanjanje korova.

U cilju zaštite od prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella aplanata) i smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi) preporuka je primena nekog od fungicida:

-          Quadris top, Teatar plus (a.m.azoksistrobin+difenokonazol) u dozi 0,75 l/ha ili

-          Akord WG (a.m.tebukonazol) u dozi 0,75 kg/ha

 

 

Za suzbijanje eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracilis) i običnog paučinara (Tetrauychus urticae) preporučuje se neki od akaricida:

-          Abastate ME, Meker ME, Amon 020 EW ili Kraft 1,8 EW (a.m.abamektin) u koncentraciji 0,075-0,1% uz dodatak okvašivača ili

-          Acramite 480 SC (a.m.bifenazat) u dozi 0,2-0,375 l/ha

Prilikom hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata. Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura.
Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 8.8.2023 ‎(2)
Zaštita maline posle berbe8.8.2023 11:47Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Malinina mušica izdanka (Resseliella theobaldi); Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); Obična grinja (tetranychus urticae); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Kruševac u zasadima maline sa jednorodnim sortama završena je berba plodova. U toku je odumiranje lišća na starim izdancima i razvoj novih izdanaka (BBCH 93).

U ovom periodu veoma je važno zaštititi mlade izdanke koji se razvijaju u ovoj godini, a koji će u narednoj godini dati rod. Pored agrotehničkih mera treba sprovesti i hemijski tretman u cilju zaštite maline od patogena i štetočina.

Proizvođačima se preporučuje rezidba starih izdanaka, bolesnih, oštećenih kao i višak jednogodišnjih izdanaka. Uklonjene izdanke treba izneti iz zasada i uništiti. Takođe, važna mera je i navodnjavanje zasada s obzirom na visoke temperature, kako bi se omogućio porast i razvoj izdanaka, koji će naredne godine doneti rod.

Vizuelnim pregledom malinjaka, na pojedinim lokalitetima je uočeno prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata). Potrebno je nastaviti zaštitu maline i posle berbe od ovog gljivičnog patogena, proizvođačima se preporučuje primena nekog od fungicida:

 

      Quadris top (a.m. azoksistrobin + difenokonazol)  0,75 l/ha  ili

      Akord (a.m. tebukonazol)  0,75 kg/ha.

 

Ukoliko se u zasadu uoče simptomi prisustva grinja, eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracillis) i običnog paučinara (Tetranychus urticae), preporučuje se primena nekog od registrovanih akaricida:

 

    Acramite 480 SC (a.m. bifenazat) u količini 0,2-0,375 l/ha ili

   Abastate ME, Meker ME, Kraft 1,8 EW, Amon 020 EW (a.m. abamektin) 0,075-0,1 % uz dodatak okvašivača ili neki drugi registrovani akaricid na bazi aktivne materije abamektin.

 

U cilju suzbijanja biljnih vaši (Aphididae) i malinine mušice izdanka (Resseliella theobaldi), preporučuje se primena nekog od insekticida:

    Karate zeon, Kozak  (a.m lambda-cihalotrin)  0,2-0,3 l/ha ili

    Decis expert (a.m.deltametrin) 0,125 l/ha ili

    Plures (a.m.deltametrin) 500-750 ml/ha.

Preporuka je da se sve navedene hemijske mere zaštite izvrše u večernjim časovima kako bi se izbegle visoke dnevne temperature.

 

Region: Kruševac
Zaštita maline nakon berbe8.8.2023 9:22LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi); Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); Obična grinja (tetranychus urticae); Malinina galica (Lasioptera rubi)

Na području RC Šabac zasadi maline sorte Vilamet se nalaze u fazi  odumiranja lišća na starim izdancima (BBCH 93), dok se remotantne sorte još uvek beru.

    

neorezana malina    ostavljeni jednogodišnji lastari

Proizvođačima se preporučuje da najpre obave agrotehničke mere I to  što pre da orežu stare izdanke koji su doneli  rod, zatim bolesne, oštećene i višak jednogodišnjih izdanaka. Najbolji izdanci se ostavljaju za narednu godinu, privremeno vezuju u špalir, jer se njihovim uspravljanjem obezbeđuje bolja insolacija i aplikacija hemijskih sredstava. Uklonjene izdanke treba izneti iz zasada i uništiti. Nakon preduzetih agrotehničkih mera, preporuka je da se sprovede i hemijski tretman u cilju zaštite  od patogena i štetočina.

Vizuelnim pregledom zasada su uočeni simptomi ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata) i  smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi). 

   

simptom.D.applanata       simptom S.rubi

U cilju zaštite maline od ovih patogena, proizvođačima se preporučuje primena nekog od fungicida:

Teatar plus, Quadris top (a.m.azoksistrobin+difenokonazol) u količini 0,75 l/ha ili

 Akord WG (a.m. tebukonazol) u količini 0,75 kg/ha.

 

Ukoliko se u zasadu uoče simptomi prisustva grinja, eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracillis) i običnog paučinara (Tetranychus urticae), preporučuje se primena nekog od registrovanih akaricida:

 

 Acramite 480 SC (a.m. bifenazat) u količini 0,2-0,375 l/ha ili

 Abastate ME, Meker ME, Kraft 1,8 EW, Amon 020 EW(a.m. abamektin) u koncentraciji 0,075-0,1 % uz dodatak okvašivača.

U zasadima gde se registruje i prisustvo gala od malinine muve galice (Lasioptera rubi), preporuka je mehaničko uklanjanje infestiranih biljnih delova. 

Preporuka je da se sve navedene hemijske mere zaštite izvrše u večernjim časovima kako bi se izbegle visoke dnevne temperature.

 

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 7.8.2023 ‎(2)
Mere nege u malinjacima nakon berbe7.8.2023 13:04LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi); Malinina galica (Lasioptera rubi); Malinina mušica izdanka (Resseliella theobaldi); Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); Obična grinja (tetranychus urticae); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na području Srbije, berba jednorodnih sorti maline je pri kraju. Zasadi se nalaze u fazi odumiranja dvogodišnjih izdanaka i rasta i razvoja mladih izdanaka. Malinjaci ulaze u fazu početak mirovanja.

Nakon završene berbe važno je nastaviti sa agrotehničkim i hemijskim merama kako bi se obezbedio rodni kapacitet za narednu godinu i produžio životni vek zasada.

 

Nega zasada posle berbe podrazumeva:

·        rezidbu izdanaka, rodnih stabala koji su doneli rod ove godine

·        uklanjanje i uništavanje orezanih izdanaka

·        rezidbu i proređivanje letorasta koji su ostavljeni za narednu godinu

·        navodnjavanje

·        primena hemijskih mera zaštite sa ciljem suzbijanja štetnih organizama.

 

Dvogodišnji izdanci koji su doneli rod su u fazi sušenja, dok su mladi izdanci u porastu. Nakon završene berbe, potrebno je da se stari izdanci iseku do osnove, ali je preporuka da se ne iznose odmah iz malinjaka, kako bi u narednom periodu, ukoliko nastupi period sa visokim temperaturama, služili kao zasena mladim izdancima. Optimalno je da se po  dužnom metru špalira odabere oko 10 zdravih, dobro formiranih izdanaka. Obolele i oštećene izdanke sa galama od malinine mušice galice ili prekomerno razgranate izdanke treba orezati do osnove i ukloniti, vodeći računa o ravnomernom sklopu izdanaka. Oni se privremeno vezuju u špalir, zbog bolje insolacije i aplikacije hemijskih sredstava.  


Vizuelnim pregledom zasada sa sortama Vilamet, Miker i Tulamin su uočeni simptomi ljubičaste pegavosti izdanaka maline i smeđe pegavosti lista maline. Sa ciljem zaštite od ovih patogena, preporučuje se primena nekog od fungicida:

Preparat

Aktivna materija

Doza

Quadris top, Tetatar plus

azoksistrobin+difenokonazol

0,75 l/ha

Akord WG

tebukonazol

0,75 kg/ha

 

Takođe, pregledom listova uočeni su simptomi napada eriofidne grinje lista maline i običnog paučinara. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da, ukoliko se utvrdi prisustvo ovih štetočina,  izvrše tretman nekim od registrovanih akaricida:

Preparat

Aktivna materija

Doza

Abastate ME, Meker ME, Kraft 1,8 EW, Amon 020 EW

abamektin

0,075-0,1%

Acramite 480 SC

bifenazat

0,2-0,375 l/ha

 

Ukoliko se  pregledom malinjaka registruje prisustvo  biljnih vaši ili malinine mušice izdanka, preporučuje se primena nekog od insekticida:

Preparat

Aktivna materija

Doza

Karate zeon, Kozak

lambda-cihalotrin

0,2-0,3 l/ha

Decis expert

deltametrin

0,125 l/ha

Plures

500-750 ml/ha

 
Region: Svi regioni
Zaštita maline 7.8.2023 9:22LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); Obična grinja (tetranychus urticae)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica zasadi maline se nalaze u fazi završetka berbe  do faze stari listovi se suše, imaju specifičnu boju (BBCH 93).

Nakon završene berbe treba nastaviti sa agrotehničkim merama kako bi se obezbedio rodni kapacitet za narednu godinu. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da nakon završene berbe iseku stare izdanke do osnove, ali da ih ne iznose iz špalira, već ih ostaviti kako bi poslužili kao zasena za mlade izdanke od direktnog izvora sunčeve energije. Na jednom dužnom metru špalira treba odabrati 10 zdravih dobro formiranih mladih izdanaka. Takođe proizvođačima se preporučuje i uklanjanje korova iz zasada. Nakon preduzetih agrotehničkih mera, preporuka je da se sprovede i hemijski tretman u cilju zaštite  od patogena i štetočina.

Vizuelni pregledom zasada maline registrovani su simptomi ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymela applanata).

U cilju zaštite od prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka maline, preporučuje se primena nekog od fungicida:

- Teatar plus, Quadris top (a.m.azoksistrobin+difenokonazol) u količini 0,75 l/ha ili

- Akord WG (a.m. tebukonazol) u količini 0,75 kg/ha.

Ukoliko se vizuelnim pregledom malinjaka uoče simptomi napada eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracilis) ili običnog paučinara (Tetranychus urticae, proizvođačima se preporučuje primena nekog od akaricida:

- Acramite 480 SC (a.m. bifenazat) u količini 0,2-0,375 l/ha ili

- Abastate ME, Meker ME, Kraft 1,8 EW, Amon 020 EW(a.m. abamektin) u koncentraciji 0,075-0,1 % uz dodatak okvašivača.

Agrotehničke i hemijske mere zaštite treba sprovoditi nakon završene berbe.

Tretman hemijske zaštite sprovoditi u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura.

 

 

 

Region: Kosovska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 2.8.2023 ‎(1)
Zaštita maline2.8.2023 15:43LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); Obična grinja (tetranychus urticae)

Na području RC Čačak zasadi maline sa sortom Vilamet se nalaze u fazi završetka berbe i odumiranja lišća na starim izdancima (BBCH 93).

Faza razvoja maline

Faza razvoja

U zasadima maline sa sortom Vilamet, na lokalitetu Lipnica, završena je berba.

Zdravstveno stanje i rod u narednoj godini zavisi od pravilnog razvoja i nege ovogodišnjih izdanaka maline. Proizvođačima se preporučuje da nakon završene berbe iseku stare izdanke do osnove, a zbog visokih dnevnih temperature ne treba ih odmah iznositi iz zasada, već ih ostaviti da bi štitili mlade izdanke od jake insolacije i naknadno ih ukloniti. Mlade izdanke, oboleleoštećene ili one sa bočnim granama treba orezati  do osnove vodeći računa o ravnomernom sklopu izdanakaNakon preduzetih agrotehničkih mera, preporuka je da se sprovede hemijski tretman u cilju zaštite maline od patogena i štetočina.

Vizuelnim pregledom na ovogodišnjim izdancima registrovani su simptomi ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata).

 

Didymella applanata

Didymella applanata

Takođe, registrovani su i simtomi napada eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracillis) i običnog paučinara (Tetranychus urticae). Pregledom lišća registrovano je prisustvo ovih štetočina.

U cilju zaštite od prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka maline, preporučuje se primena nekog od fungicida:

·       Teatar plus, Quadris top (a.m.azoksistrobin+difenokonazol) u količini 0,75 l/ha ili

·       Akord WG (a.m. tebukonazol) u količini 0,75 kg/ha.

Za suzbijanje eriofidne grinje lista maline i običnog paučinara preporučuje se primena nekog od akaricida:

  • Acramite 480 SC (a.m. bifenazat) u količini 0,2-0,375 l/ha ili
  • Abastate ME, Meker ME, Kraft 1,8 EW, Amon 020 EW(a.m. abamektin), u koncentraciji 0,075-0,1 % uz dodatak okvašivača ili neki drugi registrovani akaricid na bazi aktivne materije abamektin.

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim satima, zbog visokih dnevnih temperatura!

Region: Čačak
1 - 10 Next