Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > malina  

Web Part Page Title Bar image
malina

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 19.5.2018 ‎(1)
Zaštita maline19.5.2018 10:07Siva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Niš zasadi maline se nalaze u završnoj fazi cvetanja i razvoja plodova (BBCH 67 -81).

velika slika

Nestabilne vremenske prilike sa padavinama  mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea) i prouzrokovačem ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata).

U cilju zaštite maline proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina izvrše tretman kombinacijom fungicida:

-          Switch 62,5 WG, Atlas  (a.m. ciprodinil + fludioksonil) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana) +

-          Quadris, Promesa, Teatar (a.m. azoksistrobin) 0,075%  (karenca 10 dana).

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 17.5.2018 ‎(4)
Zaštita zasada maline 17.5.2018 23:49Siva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području Kolubarskog okruga, zasadi maline sorte Vilamet se nalaze u završnoj fazi cvetanja i razvojа plodova(67-81 BBCH).

S obzirom na najavljene padavine postoji visok rizik za infekciju prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea) i ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata). Proizvođačima se preporučuje da obave zaštitu u zasadima maline primenom fungicida Switch ili Atlas (ciprodinil + fludioksonil) u dozi 0,8 kg/ha u kombinaciji sa fungicidom Quadris (a.m. azoksistrobin) 0,075% (karenca 10 dana).

Moguća je primena i fungicida Signum ili Bosco gold (boskalid + piraklostrobin) sa dozom od 1,8 kg/ha sa maksimalnim brojem tretiranja dva puta i karencom za malinu od 7 dana.

           

Region: Valjevo
Zaštita maline17.5.2018 19:02Siva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Leskovac zasadi maline nalaze se u završnoj fazi cvetanja i razvoja plodova ( BBCH 67 -81 ).

fanofaza razvoja

velika slika

Nestabilno vreme sa padavinama  može pogodovati ostvarivanju infekcije prouzrokovačem sive truleži ( Botrytis cinerea ). Ovakvi vremenski uslovi pogoduju i prouzrokovaču ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline ( Dydimella applananta ).

U cilju zaštite maline od navedenih patogena  proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina obave tretman kombinacijom fungicida:

( a.m. azoksistrobin ) Quadris, Azaka 250 SC, Promesa, Teatar 0,075%  ( karenca 10 dana) +

( a.m. ciprodinil + fludioksonil ) Swich 62,5 WG, Atlas  ( karenca 7 dana) 0,8 kg/ha

Region: Leskovac
Zaštita maline17.5.2018 16:33LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Siva trulež (botrytis cinerea)

Pregledom zasada maline na lokalitetu Sijaće Polje konstatovano je da se zasadi pretežno nalaze u fazama 67-73  BBCH skale (Cvetovi se smežuravaju: većina krunica opala – seme jasno vidljivo na plodnici).

 

Nestabilne vremenske prilike sa povremenim padavinama stvaraju povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem sive truleži plodova (Botrytis cinerea) i ljubičaste pegavosti izdanka maline (Didymella applanata).

 

Potrebno je obaviti zaštitu maline:

a.m. boskalid + piraklostrobin (Signum) u dozi od 1,8 kg/ha.
 
 
Region: Kraljevo
Zaštita maline17.5.2018 0:18Siva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Kruševac, zasadi  maline se nalaze  u fenofazi (BBCH 67-81), završnoj fazi cvetanja i razvojа plodova.

Nestabilni vremenski uslovi sa padavinama mogu dovesti do stvaranja povoljnih uslova za ostvarenje infekcije prouzrokovača sive truleži plodova (Botrytis cinerea). Ovakvi uslovi takođe pogoduju razvoju i širenju infekcije prouzrokovača ljubičaste pegavost izdanaka i pupoljaka  maline (Didymella applanata).

Proizvođačima se preporučuje da pre narednih padavina izvrše  fungicidni tretman kombinacijom  preparata:

Switch (a.m. ciprodinil + fludioksonil)  0,8 kg/ha (karenca 7dana)        +

Quadris (a.m. azoksistrobin ) 0,075% (karenca 10 dana).

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 16.5.2018 ‎(1)
Zaštita   maline16.5.2018 13:53LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području rada RC Čačak, zasadi  maline, sorta Vilamet, nalaze se u završnoj fazi cvetanja i razvojа plodova, (67-81 BBCH).

 

lokalitet Lipnica

 

-       Nestabilno vreme i obilne padavine mogu dovesti do ostvarenja uslova za infekciju prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) kao i   prouzrokovača sive truleži plodova (Botrytis cinerea).

Preporuka proizvođačima:

Pre narednih padavina izvršiti  fungicidni tretman kombinacijom  preparata na bazi :

-        a.m. ciprodinil + fludioksonil - Switch ili Atlas (0,8 kg/ha) +

-        a.m. azoksistrobin – Quadris (0,075%)

Voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 15.5.2018 ‎(1)
Zaštita maline15.5.2018 22:12LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Siva trulež (botrytis cinerea)

Na Zlatiborskom okrugu zasadi maline sa sortom Vilamet su u završnoj fazi cvetanja i razvoju plodova, (67 do 81 po BBCH skali).

 Slika: Malina Vilamet, cvetanje i razvoj plodova 

Najavljene padavine i vremenske prilike u predstojećem periodu mogu doprineti širenju infekcije uzročnika sive truleži plodova (Botrytis cinerea). Ovakvi uslovi takođe pogoduju razvoju i širenju infekcije gljive Didymella applanata.

Proizvođačime se preporučuje da pre najave padavina obave zaštitu u zasadima maline primenom fungicida Switch ili Atlas (ciprodinil + fludioksonil) 0,8 kg/ha u kombinaciji sa fungicidom Quadris (a.m. azoksistrobin) 0,075% (karenca 10 dana). Moguća je primena i fungicida Signum ili Bosco gold (boskalid + piraklostrobin) sa dozom od 1,8 kg/ha sa maksimalnim brojem tretiranja dva puta i karencom za malinu od 7 dana.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 10.5.2018 ‎(1)
Zaštita maline10.5.2018 20:50Siva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Niš zasadi maline se nalaze u fenofazi od prvi cvetovi otvoreni  do početak cvetanja, oko 10% otvorenih cvetova  (BBCH 60 – 61).

velika slika

Nestabilne vremenske prilike sa padavinama i osetljiva faza razvoja maline, stvaraju povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea) i ljubičaste pegavosti izdanaka  i pupoljaka maline (Didymella applanata).

Preporuka  proizvođačima je da izvrše fungicidni tretman nekim od sledećih preparata:

-          Signum ,Bosco gold, Luminis (a.m. boskalid + piraklostrobin) u količini 1,8 kg/ha.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 9.5.2018 ‎(1)
Zaštita   maline9.5.2018 15:18LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području rada RC Čačak, zasadi  maline  sorte Vilamet nalaze se u fazi: većina cvetova sa formiranim krunicama na cvetnoj loži do otvoreni prvi cvetovi (59-60 BBCH).

 

-        Malina je u osetljivoj fazi na  infekciju prouzrokovačem ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata). U periodu cvetanja I u vlažnim uslovima može doći do  infekcije cvetova gljivom  prouzrokovačem sive truleži plodova (Botrytis cinerea).

Preporuka proizvođačima:

Pre najavljenih padavina izvršiti  fungicidni tretman nekim od preparata na bazi :

-        a.m. boskalid + piraklostrobin  - Signum, Bosco gold (1,8 kg/ha)

Tretman sprovesti u popodnevnim časovima.

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 5.5.2018 ‎(2)
Zaštita maline5.5.2018 23:16LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Siva trulež (botrytis cinerea)

Na teritoriji RC Pirot malina, punkt Suračevo, nalazi se u fazi većina cvetova sa formiranim krunicama na cvetnoj loži do otvoreni prvi cvetovi (59-60 BBCH).

Velika slika

Obzirom da su najavljene padavine, a da je ovo osetljiva fenofaza razvoja maline, mogu se stvoriti povoljni uslovi za infekciju cvetova gljivom prouzrokovačem sive truleži plodova (Botrytis cinerea) kao i za ostvarenje infekcije prouzrokovačem ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata).
Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da izvrše tretman nekim od sledećih preparata:
Signum, Bosco gold, Luminis (a.m. boskalid + piraklostrobin) 1,8 kg/ha.

Region: Pirot
1 - 10 Next