Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > malina  

Web Part Page Title Bar image
malina

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 6.11.2020 ‎(1)
Zaštita maline6.11.2020 14:51Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Valjevo, zasadi maline se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93).

Velika slika

Vizuelnim pregledom zasada maline, na izdancima koji se ostavljaju za rod za sledeću godinu, registrovano je prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata).

Velika slika 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena u narednoj vegetacionoj sezoni, kao što su: prouzrokovač ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata), sušenja izdanaka maline (Leptosphaeria coniothirium), smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi) i drugih prouzorkovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja, proizvođačima se preporučuje primena nekog od preparata na bazi bakra:

·        Nordox 75 WP (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,2%,

·        Cuprozin 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,35%,

·        Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,4%.

Tretiranje treba obaviti po mirnom i suvom vremenu, sa većom količinom tečnosti, da se “okupa” cela biljka, kako bi preparat dospeo do svih mesta prezimljavanja patogena.

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 30.10.2020 ‎(1)
Zaštita maline30.10.2020 13:10LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Vranje jednorodni zasadi malina (sorte Vilamet, Miker i dr.) se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93).

Velika slika

U ovoj fazi razvoja maline preporučuje se primena hemijskih mera zaštite  bakarnim preparatima u cilju dezinfekcije i smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača bolesti, kao što su ljubičasta pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata), sušenje izdanaka maline (Leptosphaeria coniothirium) i drugih prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja.

Proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:

Cuprozin 35WP (a.m.bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,35% ili

Everest (a.m.bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,4% ili

Nordox 75WP (a.m.bakar-oksid) u koncentraciji 0,2%

Sprovođenje tretmana se preporučuje po mirnom i suvom vremenu sa većom količinom tečnosti.

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 26.10.2020 ‎(1)
Zaštita maline26.10.2020 12:06LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi maline se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju, stari listovi kultivara imaju specifičnu boju, (BBCH 93).

velika slika

Vizuelnim pregledom zasada maline, na listovima i izdancima ostavljenim za narednu godinu uočeni su simptomi smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi) i ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata).

 

S.rubi                                                     D.applanata

U cilju smanjenja infektivnog potencijala navedenih patogena za narednu godinu, proizvođačima se preporučuje primena nekog od preparata na bazi bakra:

·         Nordox 75 WP (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,2%

·         Cuprozin 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,35%

·         Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,4%

Kod maline je period opadanja lišća produžen, pa nije potrebno čekati da opadne lišće pre tretiranja.

Tretman treba obaviti po mirnom i suvom vremenu, uz utrošak veće količine vode, kako bi depozit dospeo do svih mesta prezimljavanja patogena.

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 24.10.2020 ‎(1)
Zaštita maline24.10.2020 13:36LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području RC Čačak zasadi maline se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93). 

 Faza razvoja malineDidymella applanata

velika slika               velika slika

Vizuelnim pregledom zasada maline, na izdancima koji se ostavljaju za rod za narednu godinu, registruje se prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella apllanata).

U cilju smanjenja infektivnog potencijala navedenog patogena i ostalih oboljenja preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih preparata:

- Cuprozin 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u koncetraciji 0,4 % ili

- Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncetraciji 0,2 % ili

- Nordox 75 WP (a.m. bakar-oksid) u koncetraciji 0,2 %.

Tretiranje treba obaviti po mirnom i suvom vremenu, sa većom količinom tečnosti, da se okupa cela biljka, kako bi depozit dospeo do svih mesta prezimljavanja patogena.

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 23.10.2020 ‎(4)
Zaštita maline23.10.2020 13:28LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Kruševac,zasadi maline se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93).

 

 

Vizuelnim pregledom zasada maline, na izdancima koji se ostavljaju za rod za narednu godinu, registruje se prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella apllanata).

U cilju smanjenja infektivnog potencijala ovog  patogena, proizvođačima se preporučuje primena hemijskih mera zaštite preparatima na bazi bakra:

 

          Nordox 75 WP (a.m.bakar-oksid) 0,2% ili

   Cuprozin 35 WP (a.m.bakar-oksihlorid) 0,35% ili

          Everest (a.m.bakar-hidroksid) 0,4%.

 

Tretman treba sprovesti po mirnom vremenu bez vetra i padavina u najtoplijem delu dana.

Region: Kruševac
Zaštita maline23.10.2020 13:27LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Malinina galica (Lasioptera rubi)

Na području Srbije, jednorodni zasadi malina (sorte Vilamet, Miker i dr.), se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93).

Ovo je faza razvoja maline kada se preporučuje primena bakarnih preparata u cilju dezinfekcije biljaka i smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača bolesti poput prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata), sušenja izdanaka maline (Leptosphaeria coniothirium) i drugih prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja.

Proizvođačima maline se preporučuje primena nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:

          Cuprozin 35 WP (a.m. bakar – oksihlorid) u koncentraciji 0,35% ili

          Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,4 % ili

          Nordox 75 WP (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,2%.

Sprovođenje tretmana se preporučuje po mirnom i suvom vremenu sa većom količinom tečnosti.

Vizuelnim pregledima, u pojedinim zasadima malina, registrovano je prisustvo gala od malinine muve galice (Lesioptera rubi).

Ukoliko se registruje prisustvo gala od ove štetočine, proizvođačima se preporučuje mahaničko uklanjanje izdanaka sa galama do osnove, iznošenje iz zasada i uništavanje.

Region: Svi regioni
Zaštita maline23.10.2020 12:32LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Malinina galica (Lasioptera rubi)

Na području delovanja RC Šabac, zasadi maline se nalaze u fazi -  vidljivi novi listovi sa manjim uvojcima i kraćim nodijama do stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi za kultivar imaju specifičnu boju (BBCH 92-93).  

 

faza razvoja

Vizuelnim pregledom zasada maline, na izdancima koji se ostavljaju za rod za sledeću godinu, registruje se prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata). 

 

 

velika slika 

 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala ovog patogena u narednoj vegetacionoj sezoni, proizvođačima maline se preporučuje primena hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih preparata:

 

·       Cuprozin 35 WP (a.m. bakar – oksihlorid) u koncentraciji 0,35% ili

·       Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,4 % ili

·       Nordox 75 WP (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,2%.

 

Tretiranje treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu, sa većom količinom tečnosti, da se okupa cela biljka, kako bi depozit dospeo do svih mesta prezimljavanja patogena.

 

Takođe, vizuelnim pregledima, u pojedinim zasadima registrovano je prisustvo gala od  malinine muve galice (Lasioptera rubi).

 

velika slika

Ukoliko se registruje prisustvo ove štetočine proizvođačima se preporučuje mahaničko uklanjanje izdanaka sa galama do osnove, iznošenje iz zasada i uništavanje.

Region: Šabac
Zaštita maline23.10.2020 9:24LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Pirot, maline se nalaze u fazi: stari listovi se suše, mladi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93).

 

(velika slika)

Kako bi odnegovali zdrave izdanke za narednu godinu malinu je potrebno štititi do kraja vegetacije. Vizuelnim pregledom zasada malina, na izdancima koji se ostavljaju za rod za sledeću godinu, registrovano je prisustvo simptoma sušenja izdanaka maline (Leptosphaeria coniothirium) i ljubičaste pegavosti izdanaka (Didymella applanata). U cilju smanjenja infektivnog potencijala ovih patogena u narednoj vegetacionoj sezoni, proizvođačima maline se u ovom momentu preporučuje primena preparata na bazi bakra, nekim od registrovanih fungicida:

·         Cuprozin 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) 0,35%

·         Nordox 75 WP (a.m. bakar-oksid) 0,2%

·         Everest (a.m. bakar-hidroksid) 0,4%

Tretiranje treba sprovesti po suvom i mirnom vremenu, sa većom količinom tečnosti.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 21.10.2020 ‎(1)
Zaštita maline21.10.2020 10:45LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području rada RC Užice , zasadi malina se nalaze u fazi: stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93).

Zaštita maline do završetka vegetacije  je važna da bi se odnegovali kvalitetni i zdravi izdanci za sledeću godinu, što direktno utiče na visinu prinosa.
Vizuelnim pregledom malinjaka, na lišću i izdancima koji su ostaveljni za sledeću godinu, registrovani su simptomi ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata) i simptomi gljive prouzrokovača sušenja izdanaka maline (Leptosphaeria coniothirium).

U ovom periodu potrebno je nastaviti sa preventivnim merama zaštite, u cilju smanjenja infektivnog potencijala pomenutih patogena i ostalih oboljenja. Kod maline je period opadanja lišća produžen, pa nije potrebno čekati da opadne lišće pre tretiranja.
Obzirom da se u narednom periodu najavljuju povoljne temperature, proizvođačima se preporučuje primena preparata na bazi bakra koji deluju na prezimljavajuće oblike navedenih patogena.

Preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih preparata:

·       Cuprozin 35 WP (a.m. bakar – oksihlorid) u koncentraciji 0,35% ili

·       Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,4 % ili

·       Nordox 75 WP (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,2%.


Tretiranje treba obaviti po mirnom i suvom vremenu, sa većom količinom tečnosti, da se okupa cela biljka, kako bi depozit dospeo do svih mesta prezimljavanja patogena.

 

Produžen period toplog vremena u Zlatiborskom kraju doveo je do ponovnog cvetanja i rađanja maline. Na većini lokaliteta, naročito na osunčanijim parcelama, uočena je retrovegetacija u niskom intenzitetu, na malini sorte Vilamet na vršnim delovima izdanaka.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 17.8.2020 ‎(1)
Zaštita maline nakon berbe17.8.2020 13:03Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Obična grinja (tetranychus urticae); Malinina galica (Lasioptera rubi)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi malina se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93).

 

Zaštita maline nakon berbe je veoma značajna kako za zdravstveno stanje malinjaka, tako i za rodni kapacitet u narednoj godini.

Proizvođačima se posle berbe preporučuje sečenje starih izdanka do osnove, što niže do zemlje, i njihovo iznošenje iz malinjaka i uništavanje. Takođe, preporučuju se i hemijske mere zaštite od bolesti i štetočina.

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata).

 

 U cilju zaštite od navedenog patogena preporučuje se primena nekog od fungicida:

·        Teatar plus, Quadris top (a.m. azoksistrobin + difenokonazol) 0,75 l/ha  ili

·        Akord WG (a.m. tubukonazol) 0,75 kg/ha.

Takođe, vizuelnim pregledima, u pojedinim zasadima registrovano je prisustvo malinine muve galice (Lasioptera rubi).

Ukoliko se registruje prisustvo ove štetočine proizvođačima se preporučuje primena nekog insekticida:

·        Karate zeon, Grom, Kozak (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2-0,3 l/ha. 

Ukoliko se vizuelnim pregledima uoči prisustvo eriofidne grinja lista maline (Phyllocoptes gracillis) ili običnog paučinara (Tetranychus urticae) proizvođačima se preporučuje primena nekog od akaricida:

·        Envidor (a.m. spirodiklofen) 0,4l/ha ili

·        Uranus (a.m. etoksazol) 0,05%.

Region: Pirot
1 - 10 Next