Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > malina  

Web Part Page Title Bar image
malina

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 18.6.2020 ‎(2)
Zaštita maline18.6.2020 10:45LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Vranje, zasadi maline se u zavisnosti od sortimenta i nadmorske visine, nalaze u fazi od većina plodova bele boje  do  prvi plodovi imaju specifičnu boju za kultivar (BBCH 81-85), dok se remontantne sorte Polka i Polana, nalaze u fazi pojavljuju se prvi cvetni pupoljci do faze većina cvetova sa formiranim krunicama na cvetnoj loži, (BBCH  57-59).

           sl.1

Nestabilni vremenski uslovi sa čestim  padavinama  i registrovane temperature u predhodnom periodu stvorile su izuzetno povoljne uslove za ostvarenje infekcije od prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea). Takođe, uslovi su stvorili i visok rizik od infekcija prouzrokovačem  ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) i prouzrokovačem sušenja izdanaka maline (Leptosphaeria coniothirium).

U cilju zaštite maline proizvođačima se preporučuje primena nekog od fungicida:

- Switch 62,5-WG(a.m. ciprodinil + fludioksonil)u dozi od 0,8 kg/ha, karenca 7 dana

ili

 

-Luna sensation (a.m. fluopiram+trifloksistrobin) u dozi 0,8 l/ha, karenca 7 dana
ili

 -Teldor 500 SC  (a.m. fenheksamid)  u dozi 1,5l /ha, karenca 3 dana.

 

Obzirom da se remontantne sorte nalaze u fenofazi cvetanja, u cilju zaštite maline u ovoj fazi razvoja, proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Signum, Bosco gold, Luminis (a.m. boskalid + piraklostrobin) u količini 1,5-1,8 kg/ha.

Prilikom primene  fungicida obavezno se treba pridržavati  uputstva za upotrebu i voditi računa o  karenci primenjenih preparata.

U zasadima gde je zabočela berba na preporučuje se primena hemijskih mera zaštite.

Region: Vranje
Zaštita maline18.6.2020 10:10Siva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Šabac, zasadi maline se u zavisnosti od sortimenta i nadmorske visine, nalaze u fazi od većina plodova bele boje  do  prvi plodovi imaju specifičnu boju za kultivar (BBCH 81 do 85).

 

Velika slika                          Velika slika

Česte padavine praćene visokim temperaturama stvorile su izuzetno povoljne uslove za ostvarenje infekcije od prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea). Visok je rizik i od infekcija prouzrokovačima  ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) i sušenja izdanaka maline (Leptosphaeria coniothirium).

Obzirom da su najavljene padavine i za naredne dane, proizvođačima se preporučuje da,  čim vremenski uslovi dozvole,  sprovedu hemijske mere zaštite zasada maline nekim od  fungicida:

-Luna sensation (a.m. fluopiram+trifloksistrobin) u dozi 0,8 l/ha, karenca 7 dana
ili

- Switch 62,5-WG(a.m. ciprodinil + fludioksonil)u dozi od 0,8 kg/ha, karenca 7 dana

ili

 -Teldor 500 SC  (a.m. fenheksamid)  u dozi 1,5l /ha, karenca 3 dana.

 

Prilikom primene  fungicida obavezno se treba pridržavati  uputstva za upotrebu i voditi računa o  karenci primenjenih preparata.

U zasadima gde je započela berba na preporučuje se primena hemijskih mera zaštite.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 15.6.2020 ‎(1)
Zaštita maline15.6.2020 12:47Siva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi maline se nalaze u fazi plodnica izbačena iz cvetne lože u obliku zavoja do faze početak sazrevanja: većina plodova bele boje, (BBCH 71-81).

 

Velika slika

 

Nestabilni vremenski uslovi sa čestim padavinama i povoljnim temperaturama u proteklom periodu stvorili su povoljne uslove za ostvarenje infekcija prouzrokovačem sive truleži (Botritis cinerea), prouzrokovačem ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata), kao i prouzrokovačem sušenja lastara maline (Leptosphaeria coniothirium).

Malina se nalazi u osetljivoj fazi razvoja, a vremenski uslovi najavljeni za naredni period pogodovaće daljem širenju i razvoju navedenih patogena.

 

U cilju zaštite maline proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida:

 

·         Luna sensation (a.m. fluopiram + trifloksistrobin)...0,8 l/ha (karenca 7 dana) ili

·         Teldor 500 SC (a.m. fenheksamid)...1,5 l/ha (karenca 3dana).

 

Prilikom primene hemijskih mera zaštite treba strogo voditi računa o karenci preparata kao i o uputstvu za upotrebu.

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 14.6.2020 ‎(3)
Zaštita maline14.6.2020 23:13Siva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Valjevo, zasadi maline se u zavisnosti od sortimenta i nadmorske visine, nalaze u fazi od većina plodova bele boje  do  prvi plodovi imaju specifičnu boju za kultivar (BBCH 81 do 85).

velika slika

U predhodnom periodu učestale padavine praćene visokim temperaturama stvorile su izuzetno povoljne uslove za ostvarenje infekcije od prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea). Visok rizik je od infekcije prouzrokovačem  ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata), kao i sušenja izdanaka maline (Leptosphaeria coniothirium).

S obzirom da su vremenski uslovi nestabilni i u narednim danima,  proizvođačima se preporučuje zaštita zasada maline nekim od  fungicida:

-Luna sensation (a.m. fluopiram+trifloksistrobin) u dozi 0,8 l/ha, karenca 7 dana
ili

- Switch 62,5-WG(a.m. ciprodinil + fludioksonil)u dozi od 0,8 kg/ha, karenca 7 dana

ili

 -Teldor 500 SC  (a.m. fenheksamid)  u dozi 1,5l /ha, karenca 3 dana.

 

Prilikom primene  fungicida obavezno se treba pridržavati  uputstva za upotrebu i voditi računa o  karenci primenjenih preparata.

U zasadima gde je zabočela berba na preporučuje se primena hemijskih mera zaštite.

Region: Valjevo
Zaštita maline14.6.2020 15:07Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Kruševac vizuelnim pregledom zasada maline  ustanovljeno  je da se zasadi maline sorte Vilamet nalaze u fazama od seme jasno vidljivo na plodnici do početka sazrevanja (73-81 BBCH).

Obilne padavine u proteklom periodu stvorile su veoma povoljne uslove za razvoj prouzrokovača sive truleži (Botritis cinerea). Nestabilno vreme sa padavinama, koje se najavljuje u narednom periodu, može dovesti do daljeg razvoja i širenja ovih patogena.

                                                  

U cilju zaštite maline preporučuje se primena nekog od fungicida:

 

Switch 62,5 WG, (a.m. ciprodinil + fludioksonil) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana) ili

Teldor 500 SC  (a.m. fenheksamid)  1,5l /ha (karenca 3 dana). 

Prilikom hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenog preparata!

Region: Kruševac
Zaštita maline14.6.2020 8:14Siva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području RC Čačak zasadi maline se, u zavisnosti od lokaliteta, ekspozicije terena, nadmorske visine i sortimenta,  nalaze u fazi od cvetanja do prvi plodovi imaju karakterističnu boju za kultivar (BBCH 67 - 85 ).

Faza razvojaFaza razvoja 

velika slika                                 velika slika

U predhodnom periodu nestabilni vremenski uslovi sa čestim padavinama uz povoljne temperature pogodovali su razvoju i širenju prouzrokovača sive truleži  (Botrytis cinerea),  ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) i sušenja lastara maline (Leptosphaeria coniothirium). 

U narednom periodu prognoziraju se padavine i temperature koje mogu dovesti do daljeg razvoja i širenja ovih patogena. 

U cilju zaštite zasada maline od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

 Luna sensation (a.m. fluopiram+trifloksistrobin) 0,8 l/ ha (karenca 7 dana)  ili

Teldor 500 SC  (a.m. fenheksamid)  1,5 l/ha (karenca 3 dana).

 

Prilikom pimene pesticida obavezno se pridržavati uputstva za upotrebu, posebnu pažnju obratiti na karencu! U zasadaima gde je počela berba nikako se ne preporučuju hemijske mere zaštite!

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 11.6.2020 ‎(2)
Zaštita maline11.6.2020 15:13Siva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području Srbije zasadi maline se, u zavisnosti od lokaliteta, ekspozicije terena, nadmorske visine i sortimenta,  nalaze u fazi od cvetanja do prvi plodovi imaju karakterističnu boju za kultivar. Na pojedinim lokalitetima započela je berba maline.

Povoljne temperature i česte padavine u predhodnom periodu izuzetno su pogodovale razvoju i širenju prouzrokovača sive truleži  (Botrytis cinerea),  ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) i sušenja lastara maline (Leptosphaeria coniothirium). I u narednom periodu prognoziraju se padavine i temperature koje mogu dovesti do daljeg razvoja i širenja ovih patogena. 

S obzirom da se malina nalazi u osetljivim fazama razvoja, a da su uslovi u proizvodnji ekstremno povoljni za razvoj prouzrokovača bolesti, u cilju zaštite proizvodnje maline, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

Luna sensation (a.m. fluopiram+trifloksistrobin) 0,8 l/ ha (karenca 7 dana)  ili

Teldor 500 SC  (a.m. fenheksamid)  1,5 l/ha (karenca 3 dana).

 

Prilikom hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata i pridržavati se uputstva za upotrebu!

Region: Svi regioni
Zaštita maline11.6.2020 14:20Siva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području rada RC Užice zasadi maline se, u zavisnosti od nadmorske visine  i sorte, nalaze u fazi od puno cvetanje do  prvi plodovi imaju specifičnu boju za kultivar (BBCH 67 do 85).

U prethodnom periodu  je registrovana velika količina padavina (od 30-60 mm) što je uz zabeležene  temperature  stvorilo veoma povoljne uslove za razvoj prouzrokovača sive truleži  plodova  (Botrytis cinerea).  Uslovi su povoljni i za razvoj prouzrokovača pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata), kao i gljive  prouzrokovača sušenja izdanaka maline (Leptosphaeria coniothirium).
Na višim nadmosrkim visinama zasadi maline su u fazi cvetanja, dok u nižim područjima već počinje berba. U ovom momentu veoma je važno izvršiti zaštitu maline od pomenutih bolesti, uz odabir fungicida i poštovanje  karence preparata.
U  cilju suzbijanja navedenih patogena  u zasadima maline proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

 Luna sensation (a.m. fluopiram+trifloksistrobin) 0,8 l/ ha, karenca 7 dana
 
ili

 Teldor 500 SC  (a.m. fenheksamid)  1,5l /ha , karenca 3 dana.

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i propisanih karenci!

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 6.6.2020 ‎(1)
Zaštita maline6.6.2020 13:10Siva repina pipa (bothynoderes punctiventris); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području RC Pirot maline se nalaze u fazi seme je jasno vidljivo na plodnici (BBCH 73)

Osetljiva faza razvoja u kojoj se malina nalazi i nestabilno vreme sa najavljenim padavinama u narednom periodu stvaraju visok rizik za ostvarenje infekcija  prouzrokovačima sive truleži (Botrytis cinerea), ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)  i sušenja lastara maline (Leptosphaeria coniothirium).

Preporuka je primena kombinacije fungicida:

Switch ili Atlas ili Sven (a.m.ciprodinil + fludioksonil)  0,8 kg/ha      +

Quadris (a.m. azoksistrobin)  0,075%.

ili fungicida:

Signum ili Bosco gold (a.m.boskalid + piraklostrobin)  1,8 kg/ha (primena moguća maksimalno 2 puta na istoj površini u toku jedne godine).

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 1.6.2020 ‎(1)
Zaštita maline1.6.2020 9:40Siva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području rada RC Šabac, zasadi malina  se, u zavisnosti od lokaliteta, nalaze u različitim fazama  razvoja ploda, od plodnica izbočena iz cvetne lože u obliku zavoja do seme jasno vidljivo na plodnici (BBCH 71-73). 

 

velika slika

 Nestabilne vremenske prilike sa čestim padavinama pogodovale su razvoju prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) i ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata). Za ovu nedelju je takođe najavljeno nestabilno vreme sa padavinama.

Zbog povoljnosti uslova za razvoj patogena i osetljive faze razvoja maline, preporuka je primena fungicida:

Signum ili Bosco gold (boskalid + piraklostrobin) 1,8 kg/ha (karenca 7 dana)

ili

Quadris, Promesa, Teatar (a.m. azoksistrobin) 0,075 %

                                                         +

Switch 62,5 WG, Atlas, Sven (a.m. ciprodinil + fludioksonil) 0,08 %.  (karenca 10 dana).

Region: Šabac
1 - 10 Next