Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > malina  

Web Part Page Title Bar image
malina

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 17.7.2019 ‎(2)
Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)17.7.2019 20:58Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Leskovac azijska voćna mušica (Drosophila suzukii) prati se pomoću lovnih klopki u zasadima breskve, šljive, višnje, maline, jagode i vinove loze.

Ova invazivna štetočima može da predstavlja ozbiljan problem u proizvodnji bobičastog, koštičavog voća i vinove loze. Ženke čvrstom testerastom legalicom zasecaju pokožicu ploda i polažu jaja u zdrave plodove u vreme zrenja. Ispiljene larve hrane se mesom ploda usled čega nastaju i najveće štete. Napadnuti plodovi podložni su napadu različitih vrsta patogena.

Prvi ulovi ove štetočine ove godine registrovani su u zasadima višnje (lokalitet Donja Jajina) i breskve (lokalitet Leskovac). Iako se trenutno registruju niske brojnosti ulovljenih imaga, s obzirom da se radi o štetočini koja ima visok reprodukcioni potencijal, kratko generacijsko vreme, veoma brzo može doći do povećanja brojnosti populacije. U narednom periodu očekuje se njena pojava i na drugim lokalitetima.

U cilju kontrole populacije ove štetočine, kao i smanjenja rizika od nastanka šteta proizvođačima malina, kupina, bresaka, šljiva, borovnica i vinove loze  preporučuju se sledeće mere:

-        Postavljanje velikog broja klopki u cilju masovnog izlovljavanja i  redukovanja brojnosti odraslih jedinki. Klopke se postavljaju na ivične delove paracela i to na rastojanju od 2 do 3m, dok se unutar parcele postavljaju na rastojanju od 5m. Lovne klopke se mogu napraviti od plastičnih flaša na kojima je potrebno napraviti nekoliko otvora prečnika 4 mm (čime se omogućava ulazak mušica), kao i otvore za širenje mirisa koji se prekrivaju gazom. Kao mirisni atraktant koristi se mešavina crnog vina (1,5 dl) i jabukovog sirćeta (1,5 dl), sa par kapi deterdženta. Klopke se prazne na svakih 7 dana i menja atraktant.

-        Potrebno je skratiti interval berbe plodova, time i njihovo brže sklanjanje sa parcele.

-        Sanitarne mere podrazumavaju uništavanje prezrelih i zaraženih plodova odlaganjem u burad koja ostaju zatvorena sedam dana. Važna je i kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržati plodovi sa larvama, čime se sprečava mogućnost prenosa iz jednog u drugi region.

-        Održavanje higijene ivica parcela; uništavanje okolnog divljeg bilja, divlje kupine, zove, džanarike i drugih biljnih vrsta koje mogu biti domaćini ove štetočine i mesta njenog umnožavanja.

Raspoložive mere kontrole moraju biti sprovedene na području celog regiona. Parcijalna kontrola pojedinih parcele daje slabije rezultate i ostavlja mogućnost umnožavanja štetočine.

Region: Leskovac
Azijska voćna mušica17.7.2019 9:24Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na teritoriji rada RC Sremska Mitrovica, lokaliteti Divoš, Molovin, Erdevik, Grgurevci, Šuljam, Ljuba i Mačvanska Mitrovica, na lovnim klopkama, koje su postavljene u zasade vinove loze, maline i trešnje, registruju se ulovi imaga azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).

Azijska voćna mušica je polifagna štetočina koja napada veliki broj biljaka. Ženke ove štetočine, svojom čvrstom testerastom legalicom, polažu jaja u zrele plodove. Takvi plodovi podložni su napadu različitih patogena, a razvojem larvi unutar ploda može doći do njihovog potpunog propadanja.

 

 

U ovom momentu, preporučuju se sve raspoložive mere kontrole radi sprečavanja podizanja populacije i mogućnosti nastanka šteta u zasadima malina, kupina, borovnica, bresaka, šljiva i vinove loze.

Mere kontrole:

·         postavljanje klopki sa atraktantom (mešavina jabukovog sirćeta i crnog vina u odnosu 1:1 i par kapi deterženta za sudove). Klopke se postavljaju u zasade na rastojanju 2-3 m na rubnim delovima parcele i oko 5m u unutrašnjem delu parcele

·         skratiti interval berbe plodova

·         uništavanje prezrelih i zaraženih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju sedam dana), kao i kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržavati plodovi sa larvama i prenositi iz jednog regiona u drugi

·         krčenje uvratina i kanala koji se nalaze pored parcele, a na kojima se nalaze samonikle biljke koje mogu biti domaćini ovoj štetočini (divlja kupina, zova, dženarika i dr.)

Sprovođenje raspoloživih mera kontrole treba da se sprovodi na području celog regiona jer parcijalna kontrola pojedinačnih parcela ostavlja i dalje mogućnost umnožavanja insekata i daje slabe rezultate.

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 16.7.2019 ‎(1)
Pojava azijske voćne mušice16.7.2019 7:59Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Tokom cele godine RC Novi Sad prati azijsku voćnu mušicu (Drosophila suzukii) pomoću lovnih klopki postavljenih u zasadima koštičavog, jagodičastog voća, kao i vinove loze.

Krajem protekle nedelje registrovani su prvi ulovi imaga ove štetočine na severnim obroncima Fruške gore u zasadima trešanja. U toku ove nedelje očekuje se njena pojava i na drugim lokalitetima.

Azijska voćna mušica je polifagna štetočina koja napada veliki broj kako gajenih, tako i biljaka iz spontane flore. Štete na plodovima nastaju usled polaganja jaja i ishrane larvi. Za razliku od mnogih mušica iz roda Drosophila, ženke azijske voćne mušice imaju sposobnost polaganja jaja u zdrave plodove zahvaljujući čvrstoj testerastoj legalici. Legalicom zasecaju pokožicu ploda i unutar njega ubacuju jaja. Takvi plodovi podložni su napadu različitih patogena, a razvojem larvi unutar ploda može doći do njihovog potpunog propadanja.

U ovom momentu neophodno je preduzeti sve raspoložive mere kontrole kako bi se sprečilo podizanje nivoa populacije azijske voćne mušice i smanjio rizik od nastanka šteta u zasadima malina, kupina, borovnica, bresaka, šljiva i vinove loze.

Mere kontrole:

·         Postavljanje velikog broja klopki za masovno izlovljavanje u cilju smanjenja broja odraslih jedinki. Mogu se koristiti klopke napravljene od plastičnih flaša sa crnim vinom, jabukovim sirćetom i nekoliko kapi deterdženta. Klopke postavljati prvenstveno na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara.

·         Neophodno je skratiti interval branja plodova u cilju što bržeg njihovog sklanjanja sa parcele.

·         Sprovođenje sanitarnih mera je stalan i obavezan deo u borbi protiv ovog štetnog organizma. Preporučuje se uništavanje prezrelih i zaraženih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju sedam dana), kao i kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržavati plodovi sa larvama i prenositi iz jednog regiona u drugi.

·         Obavezna higijena ivica parcela u kojima se nalaze divlje kupine, zova, dženarika i druge biljne vrste koje mogu biti domaćin ovoj štetočini.

Sprovođenje raspoloživih mera kontrole treba da se sprovodi na području celog regiona jer parcijalna kontrola pojedinačnih parcela ostavlja i dalje mogućnost umnožavanja insekata i daje slabe rezultate.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 15.7.2019 ‎(1)
Pojava azijske voćne mušice (Drosophila suzukii)15.7.2019 12:25Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

U regionima Kraljevo, Leskovac, Niš i Novi Sad  registovani su prvi ulovi imaga azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) u lovnim klopkama postavljenim u zasade koštičavog, bobičastog voća i vinove loze. U toku ove nedelje očekuju se pojava ove štetočine i u drugim regionima naše zemlje.

 

Sada je neophodno preduzeti sve raspoložive mere kontrole kako bi se sprečilo podizanje nivoa populacije azijske voćne mušice i smanjio rizik od nastanka šteta u zasadima malina, kupina, borovnica, bresaka, šljiva i vinove loze.

 

MERE KONTROLE

 

1.    Postavljanje velikog broja klopki za masovno izlovljavanje u cilju smanjenja broja odraslih jedinki. Mogu se koristiti klopke napravljene od plastičnih flaša sa crnim vinom, jabukovim sirćetom i nekoliko kapi deterdženta. Klopke treba postaviti prventsveno na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara.

2.     Neophodno je skratiti interval branja plodova u cilju što bržeg njihovog sklanjanja sa parcele.

3.     Sprovođenje sanitarnih mera je stalan i obavezan deo u borbi protiv ovog štetnog organizma. Preporučuje se uništavanje prezrelih i zaraženih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju sedam dana), kao i kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržati plodovi sa larvama i prenositi iz jednog regiona u drugi.

4.     Obavezna higijena ivica parcela u kojima se nalaze divlje kupine, zova, džanarika i druge biljne vrste koje mogu biti domaćini ovoj štetočini.

Sprovođenje raspoloživih mera kontrole treba da se sprovodi na području celog regiona jer parcijalna kontrola pojedinačnih parcela ostavlja i dalje mogućnost umnožavanja insekata i daje slabe rezultate.

 

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 14.6.2019 ‎(1)
Zaštita maline14.6.2019 10:59Siva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na teritoriji RC Vrbas zasadi maline, sorte Polka i Polana, se nalaze u fazi od kraja cvetanja do faze razvoja i sazrevanja plodova (BBCH 67 -81).

 

Faza razvoja

Vremenski uslovi tokom ovog proleća bili su izuzetno povoljni za razvoj prouzrokovača sive truleži  (Botrytis cinerea). Takođe, najavljene padavine za sledeću nedelju mogu stvoriti povoljne uslove za razvoj i dalje širenje ovog patogena. 

S obzirom da maline ulaze u početne faze sazrevanja plodova, u cilju njihove zaštite, preporučuje se tretman fungicidom:

Switch 62,5 WG, (a.m. ciprodinil + fludioksonil) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana) 

 

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata i pridržavati se uputstva za upotrebu!

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 12.6.2019 ‎(2)
Zaštita maline12.6.2019 10:58Siva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području Srbije zasadi maline se nalaze u fazi od kraja cvetanja do faze razvoja i sazrevanja plodova.

Vremenski uslovi tokom ovog proleća bili su izuzetno povoljni za razvoj prouzrokovača sive truleži  (Botrytis cinerea) i ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata). Takođe, za sledeću nedelju su najavljene padavine koje mogu dovesti do daljeg razvoja i širenja ovih patogena. 

S obzirom da maline ulaze u početne faze sazrevanja plodova, u cilju njihove zaštite, preporučuje se tretman nekim od fungicida:

Signum, Luminis, Bosco gold (a.m. boskalid + piraklostrobin) u dozi 1,5 - 1,8 kg/ha (karenca 7 dana).

Prilikom hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata i pridržavati se uputstva za upotrebu!

Region: Svi regioni
Zaštita maline12.6.2019 8:02Siva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Kruševac vizuelnim pregledom zasada maline  ustanovljeno  je da se zasadi maline sorte Vilamet nalaze u fazama od seme jasno vidljivo na plodnici do početka sazrevanja (73-81 BBCH).

Obilne padavine u proteklom periodu stvorile su veoma povoljne uslove za razvoj prouzrokovača sive truleži (Botritis cinerea) i prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata). Nestabilno vreme sa padavinama, koje se najavljuje za početak sledeće nedelje, može dovesti do daljeg razvoja i širenja ovih patogena.

 

U cilju zaštite maline preporučuje se primena nekog od fungicida:

 

Signum, Luminis, Bosco gold (a.m. boskalid + piraklostrobin) u dozi 1,5-1,8 kg/ha (karenca 7 dana).

Prilikom hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 4.6.2019 ‎(2)
Zaštita maline4.6.2019 14:45Siva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na teritoriji RC Pančevo, zasadi maline se nalaze u završnoj fazi cvetanja i početka razvoja plodova (BBCH 67 -71).

 

 

Nestabilne vremenske prilike sa čestim padavinama stvaraju visok rizik za ostvarenje infekcije prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea) i prouzrokovačem ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata).

 

U cilju zaštite maline od navedenih patogena preporučuje se primena kombinacije fungicida:

 

Switch 62,5 WG, (a.m. ciprodinil + fludioksonil) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana) 

+    

Quadris (a.m. azoksistrobin) 0,075%  (karenca 10 dana).

Region: Pančevo
Zaštita maline4.6.2019 10:35LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području Srbije maline se nalaze u fazi cvetanja i razvoja plodova.

 

 

Obilne padavine u proteklom periodu svtorile su veoma povoljne uslove za razvoj prouzrokovača različitih vrsta bolesti:

·        Botritis cinerea – prouzrokovač sive truleži

·        Didymella applanata – prouzrokovač ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline

·        Leptosphaeria coniothirium – prouzrokovač sušenja lastara maline

 

 

U cilju zaštite maline preporučuje se primena hemijskih mera zaštite kombinacijom fungicida:

 

Switch 62,5 WG ili  Atlas  (a.m. ciprodinil + fludioksonil) 0,08 %  

+

Quadris ili Promesa ili Teatar (a.m. azoksistrobin) 0,075%

 

Usled čestih padavina registruju se visoke vrednosti relativne vlažnosti vazduha i temperature koje su izuzetno povoljne za razvoj azijske voćne mušice (Drosophila suzukii). Iz navedenih razloga može se  prognozirati ranija pojava ovog veoma opasnog i destruktivnog štetnog organizma u odnosu na predhodne godine.

 

U ovom momentu proizvođačima se preporučuje postavljanje klopki radi pravovremenog monitoringa njenog prisustva u zasadima. Kao klopke koriste se plastične flaše na kojima je potrebno napraviti nekoliko otvora za ulazak mušica prečnika 4 milimetra. Takođe, potrebno je napraviti i otvore za širenje mirisa koji se prekrivaju gazom. Kao mirisni atraktant koristi se mešavina jabukovog sirćeta i crnog vina u odnosu 1:1 (1,5 dl jabukovog sirćeta i 1,5 dl crnog vina) i par kapi deterženta za sudove. Klopke se postavljaju na visinu od 1,5 metar u krošnju drveta na senovito mesto. Potrebno ih je prazniti na svakih 7 dana, a ulovljene jedinke staviti u 96% etanol i proslediti u najbliži regionalni centar prognozno-izveštajne službe zaštite bilja.

 

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 3.6.2019 ‎(2)
Zaštita maline tokom cvetanja 3.6.2019 20:42LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području RC Užice zasadi maline sa sortom Vilamet su u fazi od početka cvetanja (oko 10% cvetova otvoreno, na terenima na većoj nadmorskoj visini), do faze puno cvetanje, cvetovi se smežuravaju, većina krunica opala, (61 do 67 po BBCH skali).

 

Malina Vilamet, faza razvoja

 

Velika količina kiše je pala u proteklih 24 sata, na pojedinim lokalitetima i preko 46 L/m2. Posle ovako velike količine kiše potrebno je da se ponovi zaštita. Pošto je cvetanje u zasadima maline periodično i traje oko mesec dana, potrebno je obaviti zaštitu novih cvetova protiv uzročnika sive truleži plodova Botrytis cinerea. Ovakvi uslovi takođe pogoduju širenju infekcije gljivom Didymella applanata, uzročnikom ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline, kao i gljive Leptosphaeria coniothirium uzročnikom sušenja izdanaka maline.

U cilju suzbijanja navedenih parazita u zasadima maline proizvođačima se preporučuje primena kombinacija fungicida:

Switch 62,5 WG ili  Atlas  (a.m. ciprodinil + fludioksonil) 0,08 %  

+

Quadris ili Promesa ili Teatar (a.m. azoksistrobin) 0,075% 

Region: Užice
1 - 10 Next