Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > malina  

Web Part Page Title Bar image
malina

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 4.4.2017 ‎(1)
Zaštita maline4.4.2017 10:57Ne odnosi se na specifičan štetni organizam
Zasad maline sorte Vilamet na lokalitetu Buar (opština Užice) je u fazi listanja, razvijeno od 3 do 4 lista (faza 13 do 15 po BBCH skali).
 
Malina Vilamet, fenofaza listanja
 

Kretanje pupoljaka je veoma neujednačeno, čak i na istim izdancima. U narednom periodu se očekuje pad temperature praćen padavinama. Malina se nalazi u osetljivoj fazi kada može doći do infekcije bakterijom Pseudomonas syringae, uzročnika paleži listova i rodnih grančica maline. Vremenski uslovi koji se očekuju pogoduju njenom razvoju. Proizvođačima se preporučuje da preventivno zaštite zasade maline primenom preparata na bazi bakar hidroksida kao što je Everest u koncentraciji 0,4%.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 29.3.2017 ‎(1)
Eriofidna grinja maline29.3.2017 11:14Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis)

Na području delpvanja RC Kruševac ,lokalitet Brus ,vizuelnim pregledom zasada maline sorte Vilamet ustanovljeno je da se malina nalazi  u feno fazi BBCH 10-13 rast pupoljka do razvoja prvih listova .

 

fenofaza maline

 

 Pregledom mladih listića utvdjeno je prisustvo malinine grinje (Phylocoptes gracillis).

 U prethodnom periodu temperature su pogodovale aktiviranju prezimelih imaga,. Registrovana je aktivnost zimskog imaga sa indeksom napada od 3. Položena jaja ove štetočine nisu registrovana.U narednom periodu očekuje se polaganje jaja.

 

velika slika ,binokular

Proizvodjačima se preporučuje primena akaricida:

Vertimec 018EC (a.m.abamektin)0,10%  ili

Abastate (a.m.abamektin)0,10%

u kombinaciji sa preparatom na bazi mineralnog ulja kao što je Galmin u koncentraci 1%.

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 27.3.2017 ‎(1)
Zaštita maline27.3.2017 15:55Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis)

Na teritoriji RC Valjevo – punkt   Donje Leskovice  utvrđeno je da je zasad maline sorte Wilamette u fenofazi BBCH -12 ( drugi list razvijen). Na osnovu  pregleda registrovana je aktivnost zimskog imaga eriofidne grinje lista maline (Phylocoptes gracillis) u indeksu napada 0,25.Za naredni period najavljene su temperature koje mogu pogodovati razvoju ovog štetnog organizma.Proizvođačima se preporučuje da urade tretman primenom preparata na bazi  a.m. abamektin  ( Abastate ili  Kraft 0,1%).

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 24.3.2017 ‎(1)
Eriofidna grinja maline24.3.2017 8:52Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis)
Na lokalitetu Buar (opština Užice) zasad maline sorte Vilamet je u fazi rast pupoljka do razvoja prvih listova (faza 10 do 13 po BBCH skali). Kretanje pupoljaka je veoma neujednačeno, čak i na istim izdancima.
 
Malina Vilamet, pucanja pupoljaka i razvoj listova
U zasadu je obavljen pregled na prisustvo malinine grinje (Phylocoptes gracillis). U prethodnom periodu temperature su pogodovale aktiviranju prezimelih imaga, što je i potvrđeno ovim pregledom. Registrovana je aktivnost zimskog imaga sa indeksom napada od 4,16.
 
Phylocoptes gracillis imago na mladim listovima pupoljka u razvoju

Položena jaja ove štetočine nisu registrovana. Prema podacima sa meteorološke stanice u prethodnih 5 dana srednje dnevne temperature su bile od 9,1 do 17,2 oC, dok je maksimalna temperatura bila 23,8oC. Pri dostizanju srednje dnevne temperature od 25oC, očekuje se početak polaganja jaja.

Za suzbijanje ove vrste grinje u zasadima maline se preporučuje primena akaricida koji deluju na odrasle pokretne forme, a to su: Vertimec 018EC (abamektin) ili Abastate (abamektin) u koncentraciji 0,10% u kombinaciji sa preparatom na bazi mineralnog ulja kao što je Galmin, Nitropol S ili Letol u koncentraciji 1%.
Region: Užice
Expand/Collapse Created : 21.3.2017 ‎(1)
Zaštita maline21.3.2017 15:05Malinina galica (Lasioptera rubi)

Na teritoriji RC Vranje malina se nalazi po BBCH skali u fazi  10-12,prvi list se pojavljuje do prvi list razvijen.Rezidba maline se bliži kraju u predelima sa višom nadmorskom visinom.

                                                     sl.1 faza razvoja maline

U pregledanim zasadima utvrđeno je prisustvo oštećenih lastara sa zadebljanjima, galama, gukama, različitih oblika i veličina.Ove izrasline su posledica štetnih izlučevina (Lasioptera rubi)  malinine muve galice. Gale su mesto prezimljavanja larvi i mesto gde kasnije tokom vegetacije dolazi do lomljenja lastara.

                                             sl.2 gale od Lasioptera rubi

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da lastare sa ovakvim izraslinama uklone  iz zasada i spale pre eklozije imaga.Za sada se ne preporučuje tretiranje insekticidima.

Proizvođačima se takođe preporučuje  preventivni tretman za suzbijanje  prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Dydimella applanata) nekim od sledećih preparata:

Everest ( a.m. bakar hidroksid ) 0,4%

Cuprozin 35 WP ( a.m. bakar oksihlorid ) 0,35%

RC Vranje nastavlja sa praćenjem maline i blagovremenim obaveštavanjem za naredne tretmane.

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 17.3.2017 ‎(1)
Zaštita maline17.3.2017 14:48LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na teritoriji RC Valjevo – punkt Donje Leskovice vizuelnim pregledom  zasada maline sorte Willamette utvrđeno je da je malina u BBCH 03 – glavni pupoljak počinje da raste. U cilju suzbijanja infektivnog potencijala značajnog patogena maline – prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Dydimella applanata) proizvođačima se preporučuje  tretman  primenom preparata na bazi bakra: a.m. bakar-oksihlorid ( Cuprozin 35 WP 0,35%) ili a.m.bakar-hidroksida   (Blauvit tečni ili Everest 0,4%).

 

 

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 16.3.2017 ‎(1)
Zaštita maline16.3.2017 21:01LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Leskovac zasadi maline sorte Wilamette i Miker nalaze se u fenofazi glavni pupoljak počinje da raste do početak pucanja pupoljaka (BBCH 03-07).

Proizvođačima se preporučuje  preventivni tretman za suzbijanje patogena prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Dydimella applanata) nekim od sledećih preparata:

Everest ( a.m. bakar hidroksid ) 0,4%

Cuprozin 35 WP ( a.m. bakar oksihlorid ) 0,35%

fenofaza maline

fenofaza maline

 

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 15.3.2017 ‎(1)
Zaštita maline15.3.2017 9:06LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Obilaskom zasada maline na teritoriji RC Pirot u selu Suračevo  utrvđeno je da se zasadi maline sorte Wilamette i Miker prema BBCH skali nalaze u fenofazi 03-07 (glavni pupoljak počinje da raste BBCH 03 pa do ,, početak pucanja pupoljaka: prvi zeleni i cvetne lisne ljuspice jedva vidljive BBCH 07).Proizvođačima se preporučuje preventivni tretman za suzbijanje patogena – Dydimella applanata – ljubičasta pegavost izdanaka maline.Izbor preparata:CUPRAZIN 35 WP 0,35% , EVEREST ( 0,4%),BLAUVIT TEČNI (0,4%).

 

Velika slika fenofaze razvoja

Velika slika lovne klopke 

Vreme je za postavljanje klopki za utvrđivanje prisustva  azijske voćne mušice.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 20.10.2016 ‎(1)
Azijska voćna mušica-Drosophila suzukii 20.10.2016 13:30Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Vranje, na punktovima Vranjska Banja,Vrtogoš i grad Vranje, u zasadima maline sorte Polana i na pojedinačnim stablima smokve koju skoro svaka druga kuća ima, registrovano je prisustvo imaga azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).

Ova invazivna štetočina predstavlja ozbiljan problem u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji.

Azijska voćna mušica ima širok krug domaćina, Štete pričinjava na malinama, jagodama, kupinama, borovnicama, trešnjama, višnjama, šljivama, breskvama, smokvama, vinovoj lozi.

Ženka polaže jaja u zdrave plodove u fazi zrenja. Testerastom legalicom zaseca pokožicu ploda u koji ubacuje jaja. Kao posledica ishrane i razvoja larvi,  plodovi veoma brzo propadaju.

U cilju kotrole populacije ove štetočine proizvođačima se preporučuju  sledeće mere:

- postavljanje velikog broja klopki u zasadima u cilju što masovnijeg izlovljavanja odraslih jedinki (plastične flaše sa izbušenim otvorima prečnika oko 4 mm i prorezom za širenje mirisa, u koje se sipa 1,5 dl crnog vina, 1,5 dl jabukovog sirćeta i par kapi deterdženta).

 

- higijena gajbica i druge opreme za berbu , kao i ivice parcele

- obavezno uklanjanje svih zaostalih plodova, iznošenje iz zasada i spaljivanje

Pomenute mere je potrebno sprovesti na teritoriji celog regiona kako bi se dobili željeni rezultati. RC Vranje će u narednom periodu blagovremeno izveštavati o stanju na terenu. Klopke se i dalje nalaze u zasadima malina gde  berba još traje.

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 6.10.2016 ‎(1)
Azijska voćna mušica6.10.2016 11:54Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na teritoriji delovanja RCNiš u zasadu vinove loze i kupine registrovano je povećano prisustvo azijske voćne mušice  (Drosophila suzukii).  

Prvi ulov imaga azijske voćne mušice registrovan je 13.09.2016. u zasadu kupine i vinove loze.

Azijska voćna mušica Drosophila suzukii je štetočina koja napada širok spektar voćnih vrsta i napada plodove  u fazi zrenja. Ova invazivna štetočina može da pričini jako velike štete na svim voćnim vrstama koje imaju tanku pokožicu ploda i to na jagodi, malini, kupini, trešnji, višnji, breskvi, kajsiji, šljivi, smokvi i plodovima vinove loze. Na teritoriji delovanja RC Niš tokom cele vegetacije vršen je monitoring i postavljane su lovne klopke u zasadima jagode, višnje, kupine, maline i vinove loze i  13.09.2016. godine u lovnim klopkama registrovano je prisustvo imaga kao i larve u  plodovima kupine i maline, a u bobicama grožđa nije registrovano  prisustvo larvi.

larva azijske voćne mušice u plodu kupine (velika slika)

larva azijske voćne mušice u plodu maline (velika slika)

Pošto u Srbiji ne postoje registrovani insekticidi za ovu štetočinu, proizvođačima voća se preporučuju sledeće mere borbe:

-          Masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem velikog broja klopki (atraktant: 150ml crvenog vina + 150ml jabukovog sirćeta + nekoliko kapi deterdženta za sudove)

-          Skraćivanje intervala branja zrelih plodova u cilju što bržeg sklanjanja sa parcele.

-          Obavezno uklanjanje i spaljivanje zaraženih i trulih plodova, kao i higijena ivica parcela (okolno divlje bilje može biti domaćin ovoj štetočini i predstavlja mesto njenog umnožavanja).

-          Kontrola ambalaže i opreme za berbu

Raspoložive mere kontrole treba sprovesti na području celog regiona. U protivnom, ne mogu se očekivati zadovoljavajući rezultati.

 

 

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 29.9.2016 ‎(1)
Azijska voćna mušica ( Drosophila suzukii ) - sastanak sa proizvođačima voća i vinove loze29.9.2016 10:27Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)
RC Kikinda u ponedeljak 03.10.2016. godine organizuje sastanak sa proizvođačima voća i vinove loze povodom registrovanja azijske voćne mušice ( Drosophila suzukii ) na području severnobanatskog okruga.
Mesto održavanja je sala u PSS Kikindi ( Poljoprivredna stručna služba Kikinda doo) u ulici Kralja Petra I 49, u 17 h.
 
Tema je azijska voćna mušica ( Drosophila suzukii ) nov štetni organizam u našem regionu kao ozbiljan problem u daljoj proizvodnji voća i grožđa.
 
Pozivamo sve zainteresovane proizvođače da prisustvuju sastanku.
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 28.9.2016 ‎(1)
Azijska voćna mušica - Drosophila suzukii - sastanak sa voćarima28.9.2016 8:16Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

RC Požarevac će 30.09.2016 g.održati predavanje namenjeno proizvođačima voća i vinove loze, povodom registrovanja Drosophila suzukii - azijska voćna mušica na teritoriji Braničevskog okruga.

 

Tema: Aktuelna problematika u voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji

(Drosophila suzukii - azijska voćna mušica)

 

Mesto i vreme: PSSS Požarevac, Dunavska br.91 u 14 h

 

Pozivamo sve zainteresovane (kolege i proizvođače) da prisustvuju skupu.

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 23.9.2016 ‎(1)
Voćna mušica - Drosophila suzukii23.9.2016 9:57Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na teritoriji delovanja RC Požarevac na punktu Lučica - zasad kupine, Petka - zasad maline, Požarevac – pojedninacno stablo smokve, Dobra - zasad kupine, Neresnica - zasad maline, Viteževo i Krvije – zasadi vinove loze u lovnim klopkama registrovano je prisustvo imaga azijske voćne mušice Drosophila suzukii.

 

slika 1.

 

Azijska voćna mušica Drosophila suzukii je štetočina koja napada širok spektar voćnih vrsta i napada plodove  u fazi zrenja. Ova invazivna štetočina može da pričini jako velike štete na svim voćnim vrstama koje imaju tanku pokožicu ploda i to na jagodi, malini, kupini, trešnji, višnji, breskvi, kajsiji, šljivi, smokvi i plodovima vinove loze. Na teritoriji delovanja RC Požarevac tokom cele vegetacije vršen je monitoring i postavljane su lovne klopke u zasadima navedenih voćnih vrsta i pri poslednjem pregledu zasada maline, kupine i vinove loze 16.09.2016 godine u lovnim klopkama registrovano je prisustvo imaga kao i štete na plodovima kupine. Za sada u bobicama grožđa i plodovima maline nismo registrovali prisustvo larvi.

 

slika 2. 

 

Poljoprivrednim proizvođačima svih voćarskih kultura savetuju se sledeće mere:

 

- Postavljanje velikog broja lovnih klopki u zasadima radi izlovljavanja imaga tj. odraslih jedinki, u plastičnim flašama napraviti po nekoliko rupa sa strane, i otvore na kojima zalepiti gazu i u iste sipati  1,5 dl crnog vina, 1,5 dl jabukovog sirćeta i nekoliko kapi deterdženta za sudove i postaviti ih po obodu i unutar zasada.

- izvršiti što brže uklanjanje zrelih plodova iz zasada

- izvršiti obavezno uklanjanje i spaljivanje trulih i zaraženih plodova

- izvršiti održavanje ivica parcela i ukloniti zaražene divlje vrste kupine, zove itd.

- obavezno izvršiti kontrolu ambalaže i opreme za berbu radi sprečavanja širenja transportom.

 

Raspoožive mere kontrole treba sprovesti na svim područjima regiona kako bi se postigao što veći efekat i smanjilo njeno umnožavanje.

 

RC Požarevac nastavlja sa monitoringom azijske voćne mušice - Drosophila suzikii i postavljanjem lovnih klopki u zasadima.

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 22.9.2016 ‎(1)
Registrovana azijska voćna mušica, lokalitet u Vrbasu22.9.2016 10:15Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na lokalitetu u Vrbasu, u zasadu maline (0,71ha), sorte Polka i Polana, registrovani su prvi primerci odraslih jedinki azijske voćne mušice, Drosophila suzukii.

Ova voćna mušica najveće štete pravi na malinama, kupinama, borovnicama, grožđu, smokvama, breskvama, tj. kod svih voćnih vrsta sa tanjom pokožicom. Napada plodove u fazi sazrevanja. Ženke čvrstom testerastom legalicom zasecaju pokožicu ploda u koji ubacuju jaja. Iz jaja se pile larve koje se hrane sadržajem ploda i takvi plodovi brzo propadaju.  Na oštećenim plodovima, često se razvijaju sekundarni paraziti, koji prouzrokuju trulež plodova.

Mužjak  ima karakteristične pege na vrhu krila, dva češlja na prednjim nogama, crvene oči i nešto je sitniji od ženke – 2,6-2,8mm, dok je ženka bez pega na krilima, sa testerastom legalicom i veličine je do 3,4mm. Jedna ženka za period ovipozicije prosečno položi do 400 jaja.  U jedan plod nekoliko ženki može položiti jaja. Prezimljava kao odrasla jedinka, na zaštićenim mestima. Aktivira se na temperaturi 10◦C, širi se transportom  i vetrom. Za sada su jedine mere borbe nepesticidne mere, postavljanje klopki sa hranidbenim atraktantom od 150ml crvenog vina, 150ml jabukovog sirćeta i nekoliko kapi deterdženta za sudove, koji se postavljaju na svakih dva metra u redu. Takođe, brati zrele plodove svaka dva dana, opale i trule plodove, uklanjati sa biljke i zemlje, ne dozvoliti insektu da završi ciklus. U Srbiji nema registrovanih insekticida za suzbijanje Drosophila suzukiii. RC Vrbas nastavlja sa praćenjem ove destruktivne štetne vrste i na drugim lokalitetima RC Vrbas.

imago voćne mušice

jaje voćne mušice, Drosophila suzukii na legalici

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 19.9.2016 ‎(3)
Voćna mušica 19.9.2016 14:49Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Sombor,u zasadima malina  na punktovima Karavukovo i Kolut  registrovano je prisustvo imaga voćne mušice Drosophila suzukii.

Ovoj voćnoj mušici domaćini mogu biti veliki broj voćnih vrsta (jagoda, malina ,kupina, trešnja, višnja, breskva, vinova loza ) .

Ženka polaže jaja na zrele plodove tako što testerastom legalicom zaseče pokožicu ploda i u plod ubaci jaje. U zavisnosti od temperature, u proseku za 7-10 dana  pilie se jaja i u jednom plodu može biti i veći broj larava. Napadnuti plodovi ubrzano propadaju i podložni su truljenju

 

U cilju kontrole populacije ove štetočine proizvođačima navedenih voćnih vrsta i vinove loze preporučuju se sl mere:

 

- postavljanje velikog broja lovnih  klopki  radi izlovljavanja odraslih jedinki (plastične flaše  zapremine 1,5 l sa napravljena 3  otvora sa jedne strane i prorez za širenje mirisa sa druge strane )

U napravljene klopke se sipa 1,5 dl crnog vina, 1, 5 dl jabukovog sirćeta i par kapi deterdženta za sudove Napravljene klopke postaviti po obodima i unutar parcela , na visinu plodova

- skraćivanje intervala branja plodova radi što bržeg uklanjanja plodova sa parcele  

- obavezno uklanjanje i spaljivanje zaraženih i trulih plodova,

-održavanje ivica parcela  i ukljanjanje zaraženih divljih vrsta (divlja kupina, zova, džanarika)

- kontrola ambalaže i druge opreme za berbu zbog mogućnosti širenja na veće udaljenosti transportom 

 

Sprovođenje raspoloživih mera kontrole treba da se sprovodi na području celog regiona jer parcijalna kontrola pojedinačnih parcela ostavlja i dalje mogućnost umnožavanja insekata i daje slabe rezultate.

 

RC Sombor nastavlja sa praćenjem pojave ove voćne vrste na području svog delovanja
Region: Sombor
Stanje u zasadima remotantnih sorti maline na području RC Valjevo19.9.2016 14:46Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Postavljanjem i pregledom lovnih klopki u prvoj polovini septembra u zasadima remotantnih sorti maline na području RC Valjevo registrovano je prisustvo jedinki i oštećenja na plodovima od azijske voćne mušice- Drosophila suzukii.

U cilju smanjenja brojnosti jedinki koje će otići na prezimljavanje, voćarima se preporučuje, da što pre preduzmu odgovarujuće mere u svojim zasadima:

- postavljanje što većeg broja klopki za izlovljavanje (klopke su plasične flaše napunjene mešavinom crvenog vina, jabukovog sirćeta i nekoliko kapi deterdženta. Na vrhu flaše napraviti otvore, kroz koje će mušice uletati privučene mirisom)

- skratiti vreme između dva branja

- obavezno kontrolisati ambalažu i opremu za berbu da se spreči širenje u druge regione

- iz zasada uklanjati zaražene plodove i obavezno ih spaljivati.

Region: Valjevo
Savetovanje sa voćarima - malinarima 19.9.2016 11:17Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)
RC PIS, Vrbas, organizuje savetovanje sa voćarima, u sali restorana Durmitor, u Bačkom Dobrom Polju, u sredu, 21.9.2016. sa početkom u 19h na temu:
 
 - Azijska voćna mušica, Drosophila suzukii, nov štetni organizam na našem regionu
 - Podizanje novih zasada maline, agrotehničke mere, đubrenje u malinjacima
Pozivaju se zainteresovani da prisustvuju sastanku.
Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 17.9.2016 ‎(1)
Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii) - savetovanje17.9.2016 11:00Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Povodom registrovanog napada Drosophila suzukii, RC Kraljevo organizuje savetovanje u ponedeljak, 19.09.2016 sa početkom u 9 časova u hladnjači Mondi Lamex, Kraljevo, Vrdila 211a.

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 13.9.2016 ‎(1)
Azijska voćna mušica13.9.2016 10:53Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)
U zasadu kupine na području RC Užice, na lokaciji Rasna (Požega) registrovano je prisustvo azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).  Od 7 septembra prekinut je otkup kupine, pa time i berba. Plodovi koji se ne beru  stvorili su optimalan ambijent za uvećanje brojnosti ove mušice te se trenutno registruju štete u zasadima kupina.
 
     
 
         

Štete se manifestuju na taj način što ženke polažu jaja, pri čemu testerastom legalicom oštećuju plodove. Iz položenih jaja larve se pile za veoma kratko vreme, zavisno od temperature u proseku od 7 do 10 dana, a u jednom plodu može biti veći broj larvi. Napadnuti plodovi ubrzano propadaju i podložni su truljenju. Na području Zlatiborskog okruga u zasadima sitnog i jagodastog voća je većinom berba završena. Zrenje i berba plodova je u toku u zasadima kupine i maline sorte Polka, pa se u takvim zasadima i mogu očekivati štete. U cilju kontrole populacije ovog štetnog organizma preporučuje se redovna berba i uklanjanje trulih plodova iz zasada. U zasadima kupine gde je berba prekinuta preporučuje se uklanjanje starih rodnih izdanaka koji na sebi imaju zrele i poluzrele plodove i njihovo spaljivanje.  U zasadu rasporediti što veći broj posuda za masovno izlovljavanje štetočine. Posude se mogu praviti od plastičnih flaša- pet ambalaže u koju se sipa crno vino, jabukovo sirće i nekoliko kapi deterdženta za sudove. U cilju uklanjanja domaćina na kojima se mušica održava  korisna mera je suzbijanje divlje kupine i zove koji se nalaze u blizini zasada.

RC Užice će u narednom periodu pratiti stanje u zasadima maline i kupine na području okruga i blagovremeno obavesti proizvođače o daljim merama borbe protiv ovog štetnog organizma.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 12.9.2016 ‎(1)
Stanje u voćnim zasadima12.9.2016 14:58SVI

Konstantnim pregledom lovnih klopki sa 15 lokaliteta u opstinama Lučani i Čačak , redistrovane su jedinke voćne mušice Drosophila suzukii. 

Monitoringom su obuhvaćene  sve osetljive voćne vrste, a posebna kontrola  sprovođena je  na lokalitetima  intenzivnog  gajenja  maline i kupine. Nakon registrovanja prvih jedinki organizovani su sastanci sa proizvođačima maline I kupine na kojima su dogovorene mere masovnog izlovljavanja I sanitarne mere.Prve jedinke registrovane su  u zasadima maline, da bi naredne nedelje konstatovali prisustvo voćne mušice i u zasadima kupine i breskve. Prestanak otkupa kupine uslovio je da je veliki deo roda ostao neobran, a kupinjaci postali  mesta umnožavanja ove štetočine.

kupinjaci koji se ne beru

U cilju smanjenja brojnosti jedinki koje će otići na prezimljavanje, savetujemo proizvođače maline i kupine, da što pre preduzmu  raspoložive  mere kontrole u svojim zasadima:

* postavljanje sto većeg broja klopki  za izlovljavanje ( klopke su plasične flaše napunjene mešavinom crvenog vina, jabukovog sirćeta i nekoliko kapi deterdženta. Na vrhu flaše napraviti otvore, kroz koje će mušice uletati privučene mirisom)

* skratiti vreme između dva branja

* obavezno kontrolisati ambalazu i opremu za berbu da se spreči širenje u druge regione

* iz zasada uklanjati zaražene plodove i obavezno ih spaljivati

 

 

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 17.8.2016 ‎(1)
Kupina i malina17.8.2016 17:37Cikade (cicadellidae)

Pregledom grancica kupine sa simptomima oštećenja od Cicadeta montana complex, sa lokaliteta Prijevor i Trbušani,  uočili smo da je došlo do početka piljenja larvi. Uočava se i visok potencijal  jaja u različitim fazama razvoja od potpuno belih do onih pred samo piljenje. Oštećenja na lastarima maline i kupine prisutna su kako na starim tako i na lastarima koji se ostavljaju za rod u narednoj godini.

jaja i larve

larve i jaja pred piljenje

Savet proizvođačima:

-        U zasadima maline i kupine sve lastare sa vidljivim oštećenjima odseći, izneti iz zasada i spaliti. Na ovaj način smanjiće se potencijal jaja, a time i larvi koje će se spustiti u zemlju.  

 

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 16.8.2016 ‎(2)
Grinje na malini16.8.2016 11:33Obična grinja (tetranychus urticae)
Na teritoriji RC Vranje u pregledanim malinjacima registruje se prisustvo grinja-običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličju listova maline. Usled ishrane grinja dolazi do žućenja listova i propadanja lisne mase.
 
U zavisnosti od sorti i nadmorske visine, zavisi i odmaklost berbe pa je potrebno voditi računa o primeni akaricida. U malinjacima u kojima berba još traje potrebno je sačekati njen kraj, pa tek onda odraditi tretman akaricidima kako bi smanjili populaciju ove štetočine za narednu vegetaciju i zaštitili lisnu masu kako bi biljka u potpunosti fiziološki sazrela i spremna ušla u period zimskog mirovanja.
 
                                                                                                           
Slika-simptomi napada grinja                                                                                                       

 

Preporuka: Nakon berbe primeniti akaricide na bazi abamektina

Abastate  0,75 l/ha (karenca 14 dana)

Vertimec 018 EC  0,5-0,75 l/ha (karenca 7 dana)

Region: Vranje
Zaštita kupine i maline16.8.2016 11:30Cikade (cicadellidae); Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis)

Na području delovanja RC Kruševac na lokalitetima Brus i Trstenik, vizuelnim pregledom zasada maline I kupine uočen je početak piljenja larvi cikade(Cicadetta montana complex).

jaja pred piljenje

larve cikade

U cilju smanjenja populacije cikade  za narednu godinu, proizvodjačima se preporučuje odsecanje lastara sa vidljivim oštećenjima sa jajima od  cikade i njihovo iznošenje i spaljivanje, kako ne bi došlo do spuštanja larvi na koren.

Takođe, vizuelnim pregledima  zasada maline na lokalitetu Brus uočeni su simptomi od eriofidne grinje na listu maline kao i njihovo prisustvo.

Preporuka proizvođačima je da posle berbe urade akaricidni tretman na bazi abamektina:

Vertimec  018 EC (a.m.abamektin) 0,5-0,75 l/ha  uz dodatak okvašivača.

 

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 8.8.2016 ‎(1)
Zaštita maline  8.8.2016 15:06Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); Malinina galica (Lasioptera rubi); Malinina mušica izdanka (Resseliella theobaldi)
Na području RC Užice, zasadi maline su u fazi rasta i razvoja mladih i odumiranja dvogodišnjih izdanaka koji su doneli rod. Povremene  padavine pružaju povoljne uslove za diferenciranje rodnih pupoljaka koji se nalaze u pazuhu listova. Pregledom zasada sa sortama Vilamet, Miker i Tulamin, ustanovljeni su simptomi napada eriofidne grinje Phylocoptes gracilis. Obzirom da period cvetanja i berbe traju više od 60 dana, to je i period u kome nije moguće obaviti zaštitu akaricidima. Simptomi se manifestuju hlorotičnim šarenilom, praćenim deformacijom listova, što nastaje usled ishrane grinja na naličju lista. Na lokaciji Buar pregledom listova ustanovljene su pokretne forme, imaga sa indeksom napada 16,25 larve 12,5  i jaja 8,5.
 
 

U zasadima maline koji imaju ovekve simptome potrebno je primeniti neki od akaricida kao što su Abastate (a.m abamektin) u dozi od 0,75-1,0 l/ha uz dodatak ađuvanta, Vertimec 018 EC (a.m.abamektin) u dozi od 0,75 l/ha ili Ortus (a.m. fenpiroksimat) u koncentraciji od 0,05-0,1%.

 

 
U zasadu su registrovani simptomi od malinine muve galice (Lasioptera rubi) u vidu bradavičastih ispupčenja na izdancima koji su ranije ostavljeni. U zasadima u kojima je zelena rezidba, tj. uklanjanje prve serije mladih izdanaka obavljena do kraja maja nije bilo simptoma. Proizvođačima se preporučuje uklanjanje ovakvih izdanaka do osnove i iznošenje iz zasada.

Za suzbijanje imaga malinine muve (Resseliella theobaldi) primeniti insekticide kao što su Karate zeon ili Kozak ( a.m. lambda cihalotrin) 0,03%.

 
Region: Užice
Expand/Collapse Created : 27.7.2016 ‎(1)
Zaštita maline posle završene berbe 27.7.2016 14:02Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)
Na većini područja Zlatiborskog okruga zasadi maline sa sortom Vilamet se nalaze u fazi završetka berbe i odumiranja lišća na starim izdancima (faza 93 po BBCH skali). Pregledom su ustanovljeni simptomi Didymella applanata i smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi). Smeđe pege od Didimella applanata na stablu mladih izdanaka nisu registrovane. 
 

Zdravstveno stanje i rod u narednoj godini zavisi od pravilnog razvoja i nege ovogodišnjih izdanaka maline. Zbog toga je potrebno da se nakon obavljene berbe u zasadima maline izvrši sečenje i uklanjanje starih izdanaka. Rezidbu obaviti što niže do zemlje, ostaviti te izdanke nekoliko dana da se sasuše, a zatim ih rezidbom iznad prve, pa iznad druge žice lagano ukloniti, sa što manje oštećenja na mladim izdancima. Po dužnom metru špalira odabrati  oko 10 zdravih i dobro formiranih izdanaka. Ostale mlade izdanke, a naročito obolele, oštećene ili one sa bočnim granama orezati  do osnove i ukloniti, vodeći računa o ravnomernom sklopu izdanaka.

Za zaštitu od bolesti treba koristiti fungicide kao što su: Acord (tebukonazol) 0,075% ili Linus (ciprodinil+tebukonazol) 0,20% ili Signum (boskalid+piraklostrobin) 0,15% ili Quadris, Promesa, Quin ili Azaka (azoksistrobin) 0,075%.
Region: Užice
(More Items...)