Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > malina  

Web Part Page Title Bar image
malina

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 27.2.2024 ‎(1)
Zaštita maline 27.2.2024 11:06LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi maline se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fenofazama razvoja; od faze mirovanja do faze glavni pupoljak počinje da raste (BBCH 00-03).

 

(fenofaza razvoja)

Trend sa visokim temperaturama za ovo doba godine se nastavlja. Ovakvi vremenski uslovi uticali su na brže kretanje vegetacije. U našem regionu trenutno je u toku rezidba i vezivanje izdanaka. Rezidbom se odstranjuju zaraženi i sasušeni izdanci.

Nakon urađenih agrotehničkih mera preporuka je da se obavi hemijski tretman koji ima za cilj da smanji infektivni potencijal prouzrokovača sušenja izdanaka maline (Leptosphaeria coniothirium), ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata), rđe maline (Phragmidium rubi). Za tretman bi trebalo koristiti neki od preparata na bazi bakra:

  • Nordox 75 WG (a.m. bakar oksid) u koncentraciji 0,17-0,2% ili
  • Cuprozin 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,35%
  • Everest, Blauvit ultra (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,4%

           +

  • Galmin (mineralno ulje) u koncentraciji 2%, u cilju suzbijanja prezimljujućih formi štetnih insekata i grinja.

Tretman bi trebalo obaviti po mirnom i suvom vremenu, uz utrošak veće količine vode.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 26.2.2024 ‎(2)
Zaštita maline26.2.2024 14:06LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Kruševac, zasadi maline se nalaze u fazi od mirovanja do glavni pupoljak počinje da raste BBCH (00-03).

U narednim danima  najavljuje se toplo vreme koje će uticati na ubrzano kretanje vegetacije. U zasadima maline na nižim nadmorskim visinama, u toku je rezidba i vezivanje izdanaka maline. Prilikom rezidbe potrebno je  ukloniti  do zemlje zaražene izdanke (sa belom ispucalom korom), izneti ih iz zasada i uništiti.

U cilju dezinfekcije izdanaka nakon rezidbe i smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata), rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis),  purpurne pegavosti lista kupine (Septocyta ruborum), preporučuje se preventivni tretman nekim od preparata na bazi bakra:

Nordox 75WG (a.m. bakar oksid) 0,17-0,2% ili

Cuprozin 35WP (a.m. bakar-oksihlorid ) 0,35% ili

Everest (a.m. bakar-hidroksid) 0,4%.

U cilju suzbijanja prezimljujućih formi štetočina, kao dodatak bakarnim preparatima, preporučuje se primena preparata na bazi mineralnog ulja (Galmin) u koncentraciji 2%.

Sprovođenje hemijskih mera zaštite se preporučuje pre padavina u najtoplijem delu dana (kada je temparatura vazduha iznad 5°C).

 

Region: Kruševac
Zimski tretman maline26.2.2024 9:48LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na teritoriji rada RC Užice, zasadi maline se, zavisno od lokaliteta i nadmorske visine, nalaze u fazi od: mirovanje, do glavni pupoljak počinje da raste (BBCH 00-03).Temperature u prethodnom periodu su bile više od uobičajenih za ovo doba godine, što je uticalo na brži  razvoj vegetacije, naročito u  zasadima maline koji su na osunčanim terenima i nižim nadmorskim visinama.
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da započnu sa agrotehničkim merama. Trebalo bi iseći  do osnove i ukloniti dvogodišnje izdanke, oštećene, i višak jednogodišnjih izdanaka.  Odabir treba vršiti prema zdravstvenom stanju i vitalnosti  izdanaka, pri čemu treba ostaviti 4-6 ujednačenih izdanaka po dužnom metru špalira, koje zatim treba prekratiti do gornje žice i povezati.

Nakon navedenih  mera, u cilju dezinfekcije izdanaka i smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata), sušenja izdanaka maline (Leptosphaeria coniothirium), smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi), rđe maline (Phragmidium rubi ideae), preporuka je da se sprovedu hemijske mere zaštite primenom nekog od preparata na bazi bakra:

- Nordox 75WG (a.m. bakar oksid), u koncentraciji 0,17-0,2% ili

- Everest, Blauvit ultra (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,4%  ili

- Cuprozin 35 WP, Cobox (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,35%.

U cilju suzbijanja prezimljujućih formi štetnih insekata i grinja kao dodatak bakarnim preparatima, preporuka je primena preparata na bazi mineralnog ulja Galmin, u koncentraciji  2%.

Prilikom planiranja tretmana treba imati u vidu da su za naš region za petak najavljene moguće padavine.

Preporuka je da se tretman sprovede po suvom i mirnom vremenu, pre padavina, sa većom količinom tečnosti.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 4.11.2023 ‎(1)
Zaštitta zasada maline4.11.2023 10:33LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi); Malinina galica (Lasioptera rubi)

Na području delovanja RC Valjevo zasadi maline se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93).

Tokom vizuelnog pregelda zasada maline na izdancima je registrovano prisustvo gala od malinine uve galice (Lasioptera rubi). Ovakve izdanke treba orezati, izneti van zasada i uništiti.

Takođe je tokom vizuelnog pregleda uočeno prisustvo simptoma patogena proizrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella apllanata),

kao i smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi).

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje tretmana, u cilju smanjenja infektivnog potencijala navedenih patogena, nekim od preparata:

·         Nordox 75 WP (a.m. bakar-oksid) u koncetraciji primene 0,2 % ili

·         Cuprozin 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u koncetraciji primene 0,4 % ili

·         Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncetraciji primene 0,2 %.

Tretman bi trebalo sprovesti po mirnom i suvom vremenu, uz veći utrošak vode ("kupanje" biljaka) kako bi  depozit primenjenih preparata dospeo do mesta prezimljavanja patogena.

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 3.11.2023 ‎(4)
Zaštita maline3.11.2023 13:32LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi); Malinina galica (Lasioptera rubi)

Na području RC Čačak zasadi maline se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93). 

Vizuelnim pregledom zasada maline, na izdancima koji se ostavljaju za rod za narednu godinu, uočeno je prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella apllanata), kao i smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi).

 

Didymella apllanata

Velika slika

 

U cilju smanjenja infektivnog potencijala navedenih patogena i drugih gljivičnih i bakterijskih oboljenja preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite sa nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

- Cuprozin 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u koncetraciji 0,4 % ili

- Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncetraciji 0,2 % ili

- Nordox 75 WP (a.m. bakar-oksid) u koncetraciji 0,2 %.

Tretiranje treba obaviti po mirnom i suvom vremenu, u najtoplijem delu dana sa većom količinom tečnosti, da se okupa cela biljka, kako bi depozit preparata dospeo do svih mesta prezimljavanja patogena.

Ukoliko se uoči prisustvo izdanaka sa galama od malinine muve galice (Lasioptera rubi) , takve izdanke treba orezati, izneti iz voćnjaka i uništiti.

Region: Čačak
Zaštita maline3.11.2023 12:06LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi); Malinina galica (Lasioptera rubi)

Na teritoriji delovanja Topličkog okruga zasadi maline se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju, stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93).

Vizuelnim pregledom zasada maline na više lokaliteta registrovano je prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata), kao i prisustvo simptoma smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi).

U cilju smanjenja infektivnog potencijala navedenih patogena i drugih gljivičnih i bakterijskih oboljenja, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

 

  • Cuprozin 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u koncetraciji 0,4 % ili

 

  • Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncetraciji 0,2 % ili

 

  • Nordox 75 WP (a.m. bakar-oksid) u koncetraciji 0,2 %.

Hemijski tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu, u najtoplijem delu dana, uz utrošak veće količine vode kako bi depozit registrovanih preparata dospeo na sve delove biljke i na sva mesta prezimljavanja patogena.

 

Takođe, ukoliko se prilikom vizuelnog pregleda zasada uoče lastari sa galama od malinine muve galice (Lasioptera rubi) ovakve lastare treba orezati, izneti iz zasada i spaliti. Opširnije o ovoj štetočini možete pogledati na

 

Region: Prokuplje
Zaštita maline3.11.2023 9:02LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi); Poljska voluharica (microtus arvalis); Poljski miš (apodemus sylvaticus)

Na području delovanja RC  Šabac,  zasadi maline se nalaze u fazi: stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93).

Vizuelnim pregledom zasada maline na lokalitetu Petlovača registrovano je prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella apllanata),  smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi) i sušenja izdanaka maline (Leptosphaeria coniothirium).

Velika slika Velika slika

 

U cilju dezinfekcije  izdanaka i smanjenja infektivnog potencijala patogena, proizvođačima se preporučuje hemijski tretman nekim od preparata na bazi bakra:

  • Nоrdox 75 WP (a.m.bakar-oksid) 0,2% ili
  • Cuprozin 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) 0,35% ili
  • Everest ili Blauvit ultra (a.m. bakar hidroksid) 0,4% .

Hemijski tretman treba sprovesti po mirnom i suvom vremenu, sa što većom količinom tečnosti kako bi se depozit preparata rasporedio na celu biljku.

Vizuelnim pregledom zasada maline, uočeno je prisustvo aktivnih rupa od poljskih miševa (Apodemus spp.) i poljske voluharice (Microtus arvalis) u kategoriji brojnosti III, te se proizvođačima preporučuje obilazak parcela radi utvrđivanja njihove brojnosti.

Rupe od glodara 

 

Prag štetnosti za poljskog miša iznosi 10-50 aktivnih rupa/ha, a za poljsku voluharicu 10-500 aktivnih rupa/ha (II kategorija brojnosti). Ukoliko se utvrdi brojnost na nivou praga štetnosti, preporučuje se primena rodenticida u obliku gotovih mamaka na bazi cink-fosfida u količini 5-10 grama po aktivnoj rupi.

Mamci se stavljaju u aktivne rupe uz obavezno zatvaranje istih u cilju sprečavanja trovanja divljih životinja i ptica.

Region: Šabac
Zaštita maline3.11.2023 8:50LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Malinina galica (Lasioptera rubi); Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica zasadi maline se nalaze u fazi stari listovi se suše mladi listovi se uvijaju: stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93).

Vizuelnim pregledom zasada maline, na izdancima koji se ostavljaju za rod za sledeću godinu registruje se prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata) i smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi), kao i prisustvo malinine muve galice (Lasioptera rubi).

 
 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da jednogodišnje izdanke isprave i privremeno vežu kako bi se nastavio njihov normalan razvoj, sprečio razvoj bočnih pupoljaka i obezbedilo bolje provetravanje i priprema za zimsko mirovanje. Nakon sprovođenja agrotehničkih mera, preporučuje se sprovođenje hemijskog tretmana zaštite, primenom nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:

-Nordox 75 WG (a. m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,2% ili

-Everest, Blauvit ultra (a. m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,4% ili

-Cuprozin 35 WP (a. m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,35%.

Lastare sa prisutnim galama od malinine muve galice treba orezati, izneti iz zasada i spaliti.

Hemijski tretman treba sprovesti po suvom i mirnom vremenu, uz veći utrošak vode kako bi svi delovi biljke bili pokriveni depozitom preparata.

Region: Kosovska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 2.11.2023 ‎(1)
NEGA MALINJAKA U JESENJEM PERIODU2.11.2023 8:52LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi); Malinina galica (Lasioptera rubi)

Nega malinjaka do završetka vegetacije je važna da bi se odnegovali kvalitetni i zdravi izdanci, što direktno utiče na rodni potencijal u narednoj sezoni. U ovom, jesenjem delu sezone potrebno je sprovesti agrotehničke i hemijske mere zaštite zasada maline.

 

Jednogodišnje izdanke potrebno je uspraviti i privremeno vezati kako bi se nastavio njihov normalan razvoj, sprečio razvoj bočnih pupoljaka i obezbedilo bolje provetravanje i priprema za zimsko mirovanje.

Zbog prisustva simptoma bolesti na izdancima koji se ostavljaju za rod za sledeću godinu  (ljubičaste pegavosti izdanaka maline, sušenja izdanaka maline i smeđe pegavosti lista maline) u ovom jesenjem periodu preporuka je da se sprovedu i hemijske mere zaštite sa ciljem smanjenja infektivnog potencijala navedenih patogena, primenom nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:

Preparat

Aktivna materija

Koncetracija

Cuprozin 35 WP

bakar-oksihlorid

0,35%

Everest, Blauvit ultra

bakar- hidroksid

0,4%

Nordox 75 WG

bakar-oksid

0,2%

 

Preporuka je da se hemijski tretman sprovede po mirnom vremenu, u najtoplijem delu dana, sa većom količinom tečnosti, kako bi biljke bile pokrivene depozitom preparata od osnove do vrha. Za sprovođenje tretmana nije potrebno čekati opadanje lišća jer je taj period kod maline produžen.

Ukoliko se prilikom pregleda zasada uoče lastari sa galama od malinine muve galice ovakve lastare treba orezati, izneti iz zasada i spaliti.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 1.11.2023 ‎(3)
Zaštita maline1.11.2023 13:50LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi); Malinina galica (Lasioptera rubi)

Na području delovanja RC Vranje zasadi maline se nalaze u fazi stari listovi se suše mladi listovi se uvijaju: stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93).

Vizuelnim pregledom zasada maline, na izdancima koji se ostavljaju za rod za sledeću godinu registruje se prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata), sušenja izdanaka maline (Leptosphaeria coniothirium) i smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi).

Proizvođačima se u cilju dezinfekcije i smanjenja infektivnog potencijala preporučuje hemijski tretman nekim od preparata na bazi bakra:

·         Cuprozin 35 WP (a.m.bakar oksihlorid) u koncentraciji 0,4% ili

·         Everest (a.m.bakar hidroksid) u koncentraciji 0,2% ili

·         Nordox 75 WP ( a.m.bakar oksid) u koncentraciji 0,2%

Sprovođenje tretmana treba obaviti po mirnom i suvom vremenu u najtoplijem delu dana uz utrošak veće količine vode kako bi depozit preparata dospeo na sve delove biljke i sva mesta prezimljavanja patogena.

 Takođe, se preporučuje pregled svih lastara u zasadu i ukoliko se primete lastari sa galama od malinine muve galice (Lasioptera rubi) treba ih orezati, izneti iz zasada i spaliti.

 

Region: Vranje
1 - 10 Next