Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > malina  

Web Part Page Title Bar image
malina

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 17.8.2020 ‎(1)
Zaštita maline nakon berbe17.8.2020 13:03Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Obična grinja (tetranychus urticae); Malinina galica (Lasioptera rubi)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi malina se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93).

 

Zaštita maline nakon berbe je veoma značajna kako za zdravstveno stanje malinjaka, tako i za rodni kapacitet u narednoj godini.

Proizvođačima se posle berbe preporučuje sečenje starih izdanka do osnove, što niže do zemlje, i njihovo iznošenje iz malinjaka i uništavanje. Takođe, preporučuju se i hemijske mere zaštite od bolesti i štetočina.

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata).

 

 U cilju zaštite od navedenog patogena preporučuje se primena nekog od fungicida:

·        Teatar plus, Quadris top (a.m. azoksistrobin + difenokonazol) 0,75 l/ha  ili

·        Akord WG (a.m. tubukonazol) 0,75 kg/ha.

Takođe, vizuelnim pregledima, u pojedinim zasadima registrovano je prisustvo malinine muve galice (Lasioptera rubi).

Ukoliko se registruje prisustvo ove štetočine proizvođačima se preporučuje primena nekog insekticida:

·        Karate zeon, Grom, Kozak (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2-0,3 l/ha. 

Ukoliko se vizuelnim pregledima uoči prisustvo eriofidne grinja lista maline (Phyllocoptes gracillis) ili običnog paučinara (Tetranychus urticae) proizvođačima se preporučuje primena nekog od akaricida:

·        Envidor (a.m. spirodiklofen) 0,4l/ha ili

·        Uranus (a.m. etoksazol) 0,05%.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 14.8.2020 ‎(1)
Zaštita maline14.8.2020 14:21Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Obična grinja (tetranychus urticae); Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Vranje, završena je berba maline jednorodnih sorti (Vilamet i Miker), dok je u toku berba remotantnih sorti (Polka i Polana). Zasadi jednorodnih sorti maline se nalaze u fazi odumiranja lišća na starim izdancima i razvoj novih izdanaka (BBCH 93).

Velika slika

Zaštita maline nakon berbe je od velike važnosti za zdravstveno stanje i rodni kapacitet malinjaka za narednu sezonu. Proizvođačima se preporučuje sečenje do osnove starih izdanaka, njihovo iznošenje iz zasada i spaljivanje. Po dužnom metru špalira treba odabrati oko 10 zdravih dobro formiranih mladih izdanaka. Ostale mlade izdanke a naročito obolele, oštećene ili one sa bočnim granama treba orezati  do osnove i ukloniti i voditi računa o ravnomernom sklopu izdanaka. Pored ovih mera važna agrotehnička mera je i uklanjanje korova.

 

 

U cilju zaštite jednorodnih sorti maline od prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata), preporuka je primena nekog od fungicida:

Quadris top, Teatar plus (a.m.azoksistrobin+difenokonazol) u dozi 0,75l/ha ili

Akord WG (a.m.tebukonazol) u dozi 0,75kg/ha

Za suzbijanje eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracilis) i običnog paučinara (Tetrauychus urticae) preporučuje se neki od akaricida:

Uranus (a.m.etoksazol) u dozi 0,05% ili

Ortus 5 SC (a.m.fenpiroksimat) u dozi 0,1%.

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 11.8.2020 ‎(1)
Zaštita maline nakon berbe11.8.2020 21:29LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); Malinina galica (Lasioptera rubi); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Obična grinja (tetranychus urticae)

Na području delovanja RC Kruševac u zasadima maline sa jednorodnim sortama završena je berba plodova. U toku je odumiranje lišća na starim izdancima i razvoj novih izdanaka (BBCH 93).

S obzirom da se u ovoj godini razvijaju mladi izdanci maline koji će u narednoj godini dati rod, veoma je važno zaštititi mlade izdanke. Uz agrotehničke mere treba sprovesti i hemijski tretman u cilju zaštite maline od patogena i štetočina.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje rezidba starih izdanaka koji su doneli rod, bolesnih, oštećenih kao i višak jednogodišnjih izdanaka. Rezidbu je važno izvršiti što niže do zemlje. Uklonjene izdanke treba izneti iz zasada  i uništiti.

Vizuelnim pregledom malinjaka, na pojedinim lokalitetima, na listovima mladih lastara uočeno je prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata), i  u narednom periodu jednogodišnji izdanci će biti podložni napadu ovog patogena. U cilju zaštite maline od ovog gljivičnog patogena, proizvođačima se preporučuje primena nekog od fungicida:

 

    Teatar plus, Quadris top (a.m. azoksistrobin + difenokonazol)  0,75 l/ha  ili

    Akord (a.m. tebukonazol)  0,75 kg/ha.

 

Ukoliko se u zasadu uoče simptomi prisustva grinja, eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracillis) i običnog paučinara (Tetranychus urticae), preporučuje se primena nekog od akaricida:

 

   Uranus (a.m etoksazol) 0,05% ili

   Envidor (a.m. spirodiklofen)...0,4 l/ha ili

   Ortus 5 SC (a.m. flupiroksimat)...0,1 %.

 

Ukoliko se u zasadu uoči prisustvo lisnih vaši (Aphididae) ili malinine muve galice (Lasioptera rubi), treba primeniti neki od insekticida na bazi aktivne materije lambda-cihalotrin:

 

    Grom, Kozak, Karate zeon u količini 0,3-0,3 l/ha.

 

Simptomi napada štetnih organizama na malini, mogu se pogledati ovde.

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 9.8.2020 ‎(2)
Zaštita od azijske voćne mušice-Drosophila suzukii9.8.2020 14:04Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)
Na terenu RC Kragujevac na klopkama sa mirisnim atraktantima postavljenim u zasad kupine, uhvaćene su prve jedinke azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) za ovo područje.
 
U pitanju je veoma opasna štetočina, čija se destruktivnost ogleda u činjenici da je u stanju u potpunosti da uništi plod, da se javlja pred samu berbu, ima veliki broj generacija, jak reprodukcioni potencijal i široki krug domaćina. Osim toga, svojom aktivnošću utire put i različitim patogenima prouzrokovačima truleži ploda.
 
Naime, ženka polaže jaja moćnom testerastom legalicom (na slici) u zreo plod zasecajući epidermis. U plodu se razvijaju larve pretvarajući pulpu ploda u kašu.
 
 
U ovom trenutku na našem terenu je pri kraju berba ili je u toku kod kasnih sorti šljiva, srednjih sorti bresaka i nektarina, dok se kod kasnih sorti breskve i nektarine, kao i u vinovoj lozi berba tek očekuje. Osim njih napadu su izložene i druge voćne vrste mekog ploda poput maline, kupine i dr.
 
U svakom slučaju, sve pomenute voćne vrste ekonomski značajne za naš region su u opasnosti zbog mogućnosti da budu napadnute od pomenute štetočine. Proizvođačima se preporučuje masovno izlovljavanje u cilju smanjenja populacije ove štetočine i to postavljanjem lovnih klopki (plastične flaše na kojima se izbuše rupice pri sredini, za ulaz mušice, dok se bliže grliću načini otvor koji se prekrije gazom, odakle isparava atraktant koji privlači insekte. Sam atraktant se pravi od mešavine jabukovog sirćeta i crnog vina u odnosu 1:1, uz nekoliko kapi detergenta).
 
Klopke se postavljaju nešto gušće ivicom parcele, na 2-3 m jedna od druge, a u malo ređem rasporedu što se zalazi dublje u unutrašnjost voćnjaka, na svakih 5 m.
 
Takođe se preporučuje uništavanje ili uklanjanje prezrelih i natrulih plodova, kako opalih tako i onih na granama, kao i skraćivanje perioda berbe. Potrebno je uništiti sve potencijalne biljke domaćine (divlja kupina, dženarika, zova i dr.) u okolini parcele. Zapušteni i neodržavani voćnjaci osetljivih vrsta su mesta gde se nesmetano odvija razvoj svih pa tako i ove štetočine pa se preporučuje njihovo krčenje.
 
Zbog skrivenog načina života i vremena kad se pojavljuje (uoči berbe), upotreba hemijskih sredstava je teško izvodljiva pa se prednost daje pomenutim mehaničkim i higijenskim merama.
 
 
 
 
Region: Kragujevac
Zaštita maline nakon berbe9.8.2020 11:32LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); Obična grinja (tetranychus urticae); Malinina galica (Lasioptera rubi)

Na području delovanja RC Šabac berba jednorodnih sorti maline (Vilamet i Miker) je završena, dok je berba remotantnih sorti  (Polana i Polka ) u toku.  Zasadi jednorodnih sorti maline se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifičnu boju, (BBCH 93).

 

zasad maline

 

Kod malinjaka sa jednorodnim sortama, pravilna nega ovogodišnjih izdanaka je od presudnog značaja za zdravstveno stanje i rod u narednoj godini. Proizvođačima se preporučuje sečenje do osnove starih izdanaka, njihovo iznošenje iz zasada i spaljivanje. Po dužnom metru špalira, preporuka je da se ostavi oko 10 zdravih i dobro formiranih izdanaka. Ostale mlade izdanke, a naročito obolele, oštećene ili one sa bočnim granama treba orezati  do osnove i ukloniti, vodeći računa o ravnomernom sklopu izdanaka. Potrebno je izvršiti tarupanje između redova u cilju uništavanja korovskih biljaka. Uz agrotehničke mere treba sprovesti i hemijski tretman u cilju zaštite maline od patogena i štetočina.

 

Vizuelnim pregledom zasada maline registrovani su simptomi ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata), simtomi napada eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracillis) i običnog paučinara (Tetranychus urticae).

 

simptom Didimele na listusimptom na lastaru

 

 U cilju zaštite maline od navedenih patogena, proizvođačima se preporučuje primena nekog od fungicida:

 

  Teatar plus, Quadris top (a.m. azoksistrobin + difenokonazol)...0,75 l/ha ili

  Akord (a.m. tebukonazol)...0,75 kg/ha.

 

Ukoliko se u zasadu uoče simptomi prisustva grinja, eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracillis) i običnog paučinara (Tetranychus urticae), preporučuje se primena nekog od akaricida:

 

   Envidor (a.m. spirodiklofen)...0,4 l/ha

   Ortus 5 SC (a.m. flupiroksimat)...0,1 %.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 7.8.2020 ‎(3)
Zaštita malinjaka nakon berbe7.8.2020 22:46LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi); Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); Obična grinja (tetranychus urticae); Malinina galica (Lasioptera rubi)

Na području Srbije, berba jednorodnih sorti maline (Vilamet, Miker, Glen, Fertodi, Tulamin) je završena ili je na višim terenima pri kraju.

 

Zaštita zasada nakon berbe je od velike važnosti za zdravstveno stanje i rodni kapacitet malinjaka za narednu sezonu. Proizvođačima se preporučuje da posle berbe iseku stare izdanke do osnove, iznesu ih iz malinjaka i spale. Ukoliko u vreme sečenja starih izdanaka vladaju ili se očekuju visoke temperature vazduha, poželjno je ostaviti odsečene izdanke da štite mlade izdanke od jake insolacije, pa ih naknadno ukloniti.


Osim ovih mera, posle berbe je potrebno preduzeti hemijske mere zaštite protiv prouzrokovača bolesti i štetočina, ukoliko se utvrdi prisustvo simptoma bolesti i/ili grinja i/ili insekata:

Štetni organizam

Fotografija

Preporuka

Ljubičasta pegavost izdanaka maline

(Didymella applanata)

 

velika slika

Teatar plus, Quadris top (azoksistrobin +difenokonazol) 0,75 l/ha ili

Akord WG (tebukonazol)  0,75 kg/ha

 

velika slika

Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi)

velika slika

Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracillis)

velika slika

Uranus (etoksazol) 0,05% ili Envidor (spirodiklofen) 0,4 l/ha ili Ortus 5 SC (fenpiroksimat) 0,1%

velika slika

Obični paučinar

(Tetranychus urticae)

velika slika

Lisne vaši (Aphididae)

velika slika

Grom, Kozak, Karate zeon (lambda-cihalotrin) 0,2-0,3 l/ha

Malinina mušica galica (Lasioptera rubi)

velika slika

Region: Svi regioni
Zaštita maline7.8.2020 13:32LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis)

Na području delovanja RC Valjevo, berba jednorodnih sorti maline (Vilamet, Miker, Glen, Fertodi, Tulamin) je završena ili je u fazi završetka berbe, odumiranje lišća na starim izdancima (BBCH 93).

 

Vizuelnim pregledima zasada u “kontrolisanoj-organskoj“ proizvodnji, gde nisu sprovedene konvencionalne hemijske mere zaštite od štetnih organizama, registrovan je izuzetno jak intenzitet prisustva simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata). U ostalim, konvencionalnim zasadima, registrovano je prisustvo simptoma u mnogo manjem intenzitetu.

 

velika slika

Vizuelnim pregledom lišća uočeni su i simptomi napada eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracillis).

Nakon berbe je jako bitno da se nastavi sa negom i redovnim izvođenjem agrotehničkih mera, jer nakon berbe počinje priprema izdanaka maline za rod za narednu godinu.

Preporuka proizvođačima je da se nakon berbe obavi:

SEČENJE I UKLANJANJE IZDANAKA KOJI SU DONELI ROD:

Ukoliko su u vreme sečenja visoke temperature vazduha isečene idanke treba ostaviti nekoliko dana jer će praviti hlad mladim izdancima, a nakon toga ih pažljivo ukloniti da se ne oštete novi izdanci. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da po dužnom metru špalira ostave oko 10 zdravih i dobro formiranih izadanaka. Rezidbu je važno izvršiti što niže do zemlje. Uklonjene izdanke treba zapaliti da ne bi služili kao izvor zaraze.

PRIVREMENO PODIZANJE NOVIH IZDANAKA

SUZBIJANJE KOROVA

HEMIJSKA ZAŠTITA OD ŠTETNIH ORGANIZAMA:

Poljoprivrednim proizvodjačima se preporučuje da u cilju zaštite od prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanka maline primene neki od fungicida:

·        Teatar plus, Quadris top (a.m.azoksistrobin+difenokonazol) 0,75 l/ha ili

·        Akord WG (a.m. tebukonazol)  0,75 kg/ha.

Za suzbijanje eriofidne grinje lista maline, preporuka je primena nekog od akaricida:

·        Uranus (a.metoksazol) 0,05% ili

·        Envidor (a.m. spirodiklofen) 0,4 l/ha ili

·        Ortus 5 SC  (a.m. fenpiroksimat) 0,1%.

Region: Valjevo
Zaštita  maline7.8.2020 11:21LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi); Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); Obična grinja (tetranychus urticae); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Malinina galica (Lasioptera rubi)

Na području delovanja RC Kraljevo berba jednorodnih sorti maline je završena. Zasadi maline se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifičnu boju, (BBCH 93).

 

velika slika

 

Pravilna nega ovogodišnjih izdanaka maline je od presudnog značaja za zdravstveno stanje i rod u narednoj godini. Proizvođačima se preporučuje sečenje do osnove starih izdanaka, njihovo iznošenje iz zasada i spaljivanje. Iz zasada treba ukloniti i sve zaražene i oštećene izdanke. Uz agrotehničke mere treba sprovesti i hemijski tretman u cilju zaštite maline od patogena i štetočina.

 

Vizuelnim pregledom zasada maline registrovani su simptomi ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata), kao i simptomi smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi).

 

  

 

U cilju zaštite maline od navedenih patogena, proizvođačima se preporučuje primena nekog od fungicida:

 

·         Teatar plus, Quadris top (a.m. azoksistrobin + difenokonazol)...0,75 l/ha

·         Akord (a.m. tebukonazol)...0,75 kg/ha.

 

 

Ukoliko se u zasadu uoče simptomi prisustva grinja, eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracillis) i običnog paučinara (Tetranychus urticae), preporučuje se primena nekog od akaricida:

 

·         Envidor (a.m. spirodiklofen)...0,4 l/ha

·         Ortus 5 SC (a.m. flupiroksimat)...0,1 %

 

 

Ukoliko se u zasadu uoči prisustvo lisnih vaši (Aphididae) ili malinine muve galice (Lasioptera rubi), treba primeniti neki od insekticida na bazi aktivne materije lambda-cihalotrin:

 

·         Grom, Kozak, Karate zeon u količini 0,3-0,3 l/ha.

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 4.8.2020 ‎(1)
Zaštita maline4.8.2020 9:58LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Obična grinja (tetranychus urticae); Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Malinina mušica izdanka (Resseliella theobaldi); Malinina galica (Lasioptera rubi)

Na području RC Čačak zasadi maline sa sortom Vilamet se nalaze u fazi završetka berbe i odumiranja lišća na starim izdancima (BBCH 93).

Faza razvoja maline

Faza razvoja maline

U zasadima maline sa sortom Vilamet, na lokalitetu Lipnica, završena je berba. Vizuelnim pregledom na ovogodišnjim izdancima registrovani su simptomi ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata).

Didymella applanata

Didymella applanata

Takođe, registrovani su i simtomi napada eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracillis) i običnog paučinara (Tetranychus urticae). Pregledom lišća registrovano je prisustvo ovih štetočina.

Simtom grinja na listu

Simtom napada grinja na listu

Zdravstveno stanje i rod u narednoj godini zavisi od pravilnog razvoja i nege ovogodišnjih izdanaka maline. Zbog toga je potrebno da se nakon obavljene berbe izvrši sečenje i uklanjanje starih izdanaka. Rezidbu treba obaviti što niže do zemlje, ostaviti te izdanke nekoliko dana da se sasuše, a zatim ih lagano ukloniti, sa što manje oštećenja na mladim izdancima. Po dužnom metru špalira treba odabrati  oko 10 zdravih i dobro formiranih izdanaka. Ostale mlade izdanke, a naročito oboleleoštećene ili one sa bočnim granama treba orezati  do osnove i ukloniti, vodeći računa o ravnomernom sklopu izdanaka. Nakon preduzetih agrotehničkih mera, preporuka je da se sprovede hemijski tretman u cilju zaštite maline od patogena i štetočina.

U cilju zaštite od prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka maline, preporučuje se primena nekog od fungicida:
  Teatar plus, Quadris top(a.m.azoksistrobin+difenokonazol) 0,75 l/ha ili
  Akord WG (a.m. tebukonazol)  0,75 kg/ha.

Za suzbijanje eriofidne grinje lista maline i običnog paučinara preporučuje se primena nekog od akaricida:
   Uranus (a.m etoksazol) 0,05% ili
   Envidor (a.m. spirodiklofen) 0,4 l/ha ili
   Ortus 5 SC  (a.m. fenpiroksimat) 0,1%.


Proizvođačima se preporučuje i pregled  zasada radi utvrđivanja prisustva biljnih vaši (Aphididae), malinine mušice galice (Lasioptera rubi) i malinine mušice izdanka (Resseliella theobaldi).

Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se primena nekog od insekticida na bazi aktivne materije lambda-cihalotrin (Grom, Kozak, Karate zeon) u količini 0,2-0,3 l/ha.

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 31.7.2020 ‎(2)
Zaštita maline nakon berbe31.7.2020 12:01LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Malinina galica (Lasioptera rubi); Malinina mušica izdanka (Resseliella theobaldi); Obična grinja (tetranychus urticae); Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis)

Na području rada RC Užice, zavisno od lokaliteta i nadmorske visine, berba malina kod jednorodnih sorti je završena ili je pri kraju. Zasadi se nalaze u fazi: Stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93).


 

Zaštita maline nakon berbe je od velike važnosti za zdravstveno stanje i rodni kapacitet malinjaka za narednu sezonu. Proizvođačima se preporučuje da posle berbe iseku  stare izdanke do osnove, iznesu ih iz malinjaka i spale. Ukoliko u vreme sečenja starih izdanaka vladaju ili se očekuju visoke temperature vazduha, poželjno je ostaviti odsečene izdanke da bi štitili mlade izdanke od jake insolacije, a naknadno ih ukloniti.
Osim ovih mera, posle berbe potrebno je preduzeti preventivne mere zaštite protiv prouzrokovača bolesti i štetočina.

Vizuelnim pregledom malinjaka registrovani su simptomi ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata).


U cilju zaštite od ovog patogena, preporučuje se primena nekog od fungicida:
- Teatar plus, Quadris top (a.m. azoksistrobin +difenokonazol) 0,75 l/ha ili
- Akord WG (a.m. tebukonazol)  0,75 kg/ha.

Takođe , pregledom listova uočeni su simptomi napada eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracillis) i običnog paučinara (Tetranychus urticae).


Za suzbijanje navedenih štetočina, ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo,  preporučuje se tretman nekim od akaricida :
 - Uranus (a.m etoksazol) 0,05% ili
 - Envidor (a.m. spirodiklofen) 0,4 l/ha ili
 - Ortus 5 SC  (a.m. fenpiroksimat) 0,1 %.

Proizvođačima se preporučuje i vizuelni pregled  zasada na prisustvo biljnih vaši (Aphididae), malinine mušice galice (Lasioptera rubi) i malinine mušice izdanka (Resseliella theobaldi). Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se primena nekog od insekticida:

- Grom, Kozak, Karate zeon (a.m lambda-cihalotrin)0,2-0,3 l/ha.
Region: Užice
1 - 10 Next