Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > malina  

Web Part Page Title Bar image
malina

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 13.3.2018 ‎(1)
Zaštita maline13.3.2018 9:51LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)
Na teritoriji RC Valjevo, punkt Donje Leskovice vizuelnim pregledom zasada maline, sorte Vilamet, utvrđeno je da se malina nalazi u fenofazi glavni pupoljak počinje da raste do početak pucanja pupoljaka (BBCH 03-07). U cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Dydimella applanata) i bakterioznih oboljenja, proizvođačima se preporučuje tretman  preparatima na bazi bakra: a.m. bakar-oksihlorid (Cuprozin 35 WP 0,35%) ili a.m.bakar-hidroksida (Blauvit tečni 0,4% ili Everest 0,4%).
 

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 18.8.2017 ‎(1)
Zaštita maline18.8.2017 9:50Obična grinja (tetranychus urticae); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na teritoriji RC Vranje malina se po BBCH skali nalazi u fazi 89 –druga berba, još više plodova obojeno do  faze 93 završena berba, odumiranje starog lišća na rodnim izdancima, u zavisnosti od sorte i nadmorske visine na kojoj se gaje maline.

U pregledanim zasadima uočeno je prisustvo simptoma od napada grinja. Na naličju listova registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma običnog paučinara (Tetranychus urticae).

 Slika-obični paučinar na naličju lista maline

Preporuka za zasade u kojima je završena berba je da izvrše tretman odabirom jednog od preporučenih akaricida:

(abamektin)  Abastate  0,75 l/ha 

ili

(abamektin)  Vertimec 018 EC  0,5-0,75 l/ha 

ili

(fenpiroksimat) Ortus 5 SC    0,05-0,1%  

 U zasadima gde se registruju simptomi ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata), nakon berbe zaštitu zasada sprovesti sa nekim od preporučenih fungicida:

Quadris (azoksistrobin) 0,075%    

ili

Acord WG (tebukonazil)      0,075%   

ili                                    

Promesa (azoksistrobin) 0,075%    

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 17.8.2017 ‎(1)
Zaštita maline posle završene berbe17.8.2017 15:17LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); Paučinari (tetranychidae)

Na području Zlatiborskog okruga u zasadima maline sa sortom Vilamet, Miker i Tulamin, završena je berba plodova. U toku je odumiranje lišća na starim izdancima i razvoj novih izdanaka (faza 93 po BBCH skali).

 

Odumiranje lišća na starim izdancima, BBCH faza 93

 

Pregledom su ustanovljeni simptomi ljubičaste pegavosti  izdanaka maline (Didymella applanata) na listovima novih izdanaka. Smeđe pege na stablu mladih izdanaka nisu registrovane.

Zdravstveno stanje i rod u narednoj godini zavisi od pravilnog razvoja i nege ovogodišnjih izdanaka maline. Proizvođačima se preporučuje da se u zasadima maline izvrši sečenje starih izdanaka i njhovo uklanjanje. Rezidbu obaviti što niže do zemlje i izbegavati oštećenja mladih izdanaka. Po dužnom metru špalira odabrati  oko 10 zdravih i dobro formiranih izdanaka. Ostale mlade izdanke, a naročito obolele, oštećene ili one sa bočnim granama orezati do osnove i ukloniti, vodeći računa o ravnomernom sklopu izdanaka.

Za zaštitu od Didimele preporučuje se primena fungicida Akord (a.m. tebukonazol) 0,075%.

 

Pregledom listova, na naličju je ustanovljeno prisustvo grinja, običnog paučinara (Tetranychus urticae) kao i eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracillis).

 

Šarenilo i deformacije listova nastale ishranom Ph. gracillis 

 

Tetranychus urticae, pokretne forme i položena jaja

 

Za suzbijanje grinja preporučuje se primena akaricida Ortus (a.m. fenpiroksimat) 0,1% ili Envidor (a.m. spirodiklofen) 0,4 l/ha.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 7.6.2017 ‎(1)
Zaštita maline 7.6.2017 22:56LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Siva trulež (botrytis cinerea); Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi)

Na Zlatiborskom okrugu zasadi maline sa sortom Vilamet su u završnoj fazi cvetanja, razvoj i početak promene boje plodova, (67 do 81 po BBCH skali).

Razvoj i promena boje plodova maline

Zbog padavina u prethodnom periodu zasadi su uglavnom nezaštićeni. Ovakvi uslovi pogoduju širenju uzročnika sive truleži plodova Botrytis cinerea. Pregledom u zasadima maline su ustanovljeni simptomi Didymella applanata na listovima rodnih grančica. Ustanovljeni su takođe i simptomi smeđe pegavosti lista maline (uzročnik- Sphaerulina rubi).

Didymella applanata na listu maline 

Smeđa pegavost lista maline

Proizvođačima se preporučuje zaštita maline primenom fungicida Switch (ciprodinil, + fludioksonil) 0,8 kg/ha u kombinaciji sa fungicidom Quadris (a.m. azoksistrobin) 0,075%. Ovim je obuhvaćena zaštita od sive truleži plodova, Didimele i pegavosti lista. Zbog skorog zrenja i početka berbe obavezno obratiti pažnju na karencu korišćenih pesticida.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 25.5.2017 ‎(2)
Zaštita maline25.5.2017 20:43LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Siva trulež (botrytis cinerea)

Malina se po BBCH skali u zavisnosti od sorte na teritoriji RC Pirot nalazi u fenofazi  61 početak cvetanja  oko 10% cvetalo do 65 puno cvetanje; sekundarni (B) i tercijarni (C) cvetovi su otvoreni-prve krunice su opale.

 

                                                                                   sl.1

 

                                                                                   sl.2

Padavine u prethodnom periodu i padavine u narednom periodu stvaraju optimalne uslove za infekciju cvetnih delova gljivom Botrytis cinerea (prouzrokovač sive truleži plodova). Takođe, pomenuti uslovi su povoljni i za razvoj  Didymella applanata (prouzrokovač ljubičaste pegavosti izdanaka maline).

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da izvrše tretman nekim od sledećih preparata:

Signum (boskalid + piraklostrobin) 1,5 do 1,8 l/ha.

Switch 62,5 WG     (a.m.ciprodinil+fludioksonil) 0,8 kg/ha

Dional 500 SC        (a.m.iprodion)    2l/ha

Linus         (ciprodinil + tebukonazol) 1,2 do 2 l/ha
Region: Pirot
Zaštita maline25.5.2017 0:28Siva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Malina se po BBCH skali u zavisnosti od sorte na teritoriji RC Vranja nalazi u fenofazi  61 početak cvetanja  oko 10% cvetalo do 65 puno cvetanje; sekundarni (B) i tercijarni (C) cvetovi su otvoreni-prve krunice su opale.

                                                                                   sl.1

                                                                                   sl.2

Padavine u prethodnom periodu i padavine u narednom periodu stvaraju optimalne uslove za infekciju cvetnih delova gljivom Botrytis cinerea (prouzrokovač sive truleži plodova). Takođe, pomenuti uslovi su povoljni i za razvoj  Didymella applanata (prouzrokovač ljubičaste pegavosti izdanaka maline).

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da izvrše tretman nekim od sledećih preparata:

Signum (boskalid + piraklostrobin) 1,5 do 1,8 l/ha.

Switch 62,5 WG     (a.m.ciprodinil+fludioksonil) 0,8 kg/ha

Dional 500 SC        (a.m.iprodion)    2l/ha

Linus         (ciprodinil + tebukonazol) 1,2 do 2 l/ha

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 19.5.2017 ‎(1)
Zaštita maline tokom cvetanja19.5.2017 21:02LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području RC Užice zasadi maline sorte Vilamet su u fazi cvetanja, do 10% otvorenih cvetova, (60 do 61 po BBCH skali).

 

Cvetanje maline, sorta Vilamet

Očekivane padavine u narednom periodu će omogućiti optimalne uslove za infekciju cvetnih delova gljivom Botrytis cinerea uzročnikom sive truleži plodova. Pregledom listova, u zasadu nisu ustanovljene primarne infekcije gljivom Didymella applanata, a predstojeći vremenski uslovi pogoduju razvoju ovog parazaita. Proizvođačima se preporučuje primena fungicida kao što su: Linus (ciprodinil + tebukonazol) 1,2 do 2 l/ha ili Signum (boskalid + piraklostrobin) 1,5 do 1,8 l/ha. Pored zaštite od sive truleži, navedeni fungicidi deluju i na gljivu Didymella applanata.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 17.5.2017 ‎(1)
Zaštita zasada maline17.5.2017 8:49Siva trulež (botrytis cinerea)

Vizuelnim pregledom zasada maline na teritoriji RC Valjevo – punkt Donje Leskovice utvrđeno je da se zasad maline  nalazi  u fenofazi  BBCH 65- puno cvetanje; sekundarni (B) i tercijarni (C) cvetovi su otvoreni-prve krunice su opale. Vremenski uslovi: zabelezena količina padavina na području Kolubarskog okruga u poslednjih 15 dana je 45 l/m2, temperatura vazduha od 15-25 stepeni C i relativna vlažnost vazduha koja se kretala u intervalu od 70-95%, mogu uticati na ostvarivanje infekcije patogena Botrytis cinerea- siva  trulež plodova maline. Proizvođačima se preporučuje da urade tretman nekim od sledećih preparata:

a.m.iprodion (Dional 500 SC 2l/ha)

a.m.pirimetanil (Mythos ili Pyrus 400 SC 2,5 L/ha)

a.m.ciprodinil+fludioksonil (Switch 62,5 WG 0,8 kg/ha)

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 13.5.2017 ‎(1)
Zaštita maline 13.5.2017 0:55Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Leskovac zasadi maline nalaze se u fenofazi od prvi cvetovi otvoreni do puno cvetanje (BBCH 60 – 65). Nestabilne vremenske prilike,  učestale padavine i povećana vlažnost vazduha u fazi cvetanja maline stvaraju povoljne uslove za infekciju patogenom izazivačem sive truleži ( Botrytis cinerea ). Poljoprivrednim proizvođačima se za zaštitu maline u ovoj fazi preporučuje neki od sledećih fungicida:

Teldor 500 SC ( a.m. fenheksamid ) 1,5 l /ha

Linus ( a.m. ciprodinil + tebukonazol ) 1,2 – 2 l /ha

Swich (a.m. ciprodinil + fludioksonil ) 0,8 kg  / ha

fenofaza maline

fenofaza maline

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 12.5.2017 ‎(2)
Zaštita maline12.5.2017 11:33SVI

Na području delovanja RC Kraljevo konstatovani su simptomi  bolesti  maline čoji je prouzrokovač bakterija Pseudomonas syringae. 

Bakterija se razvila usled dugotrajnih povoljnih uslova, a najavljeno nestabilno i vlažno vreme u narednom periodu obezbediće povoljne uslove za dalje infekcije.

 

Infekcije su najvećim delom konstatovane u proizvodnim područjima na višim nadmorskim visinama, gde se malina nalazi u fenofazama 55-61 BBCH skale (Prva grupa cvetova na dnu rozete – Početak cvetanja: oko 10% cvetova otvoreno). Veće razlike u fenofazama su prisutne usled usporavanja vegetacije na pojedinim lokalitetima dejstvom niskih temperatura i mraza. Na lokalitetima na nižim nadmorskim visinama zasadi se pretežno nalaze u fenofazi 65 BBCH skale (Puno cvetanje).

 

Preporuka:

 

Primeniti preparate na bazi bakra u nižim koncentracijama:

  • a.m. bakar hidroksid (Funguran-OH) u koncentraciji 0,05%

Inficirane biljke ili delove biljaka ne uklanjati sve dok postoje povoljni uslovi za infekciju. Tek kada nastupi period stabilnog suvog vremena sa temperaturama preko 30OC, zaražene biljke ili delove ukloniti iz zasada i spaliti.

 

Kako traju povoljni uslovi za infekciju sivom truleži (Botrytis cinerea), u malinama koje su u fazi cvetanja obaviti tretman:

  • fenheksamid (Teldor 500-SC) u dozi od 1,5 l/ha.
 
 
Region: Kraljevo
1 - 10 Next