Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > malina  

Web Part Page Title Bar image
malina

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 9.9.2021 ‎(1)
Prisustvo azijske voćne mušice u zasadima maline i vinove loze9.9.2021 10:39Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii); Zelena povrtna stenica (Nezara viridula); Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys)

Na području rada RC Knjaževac, monitoring azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) se vrši pomoću lovnih kolpki sa mirisnim atraktantom u zasadu maline (sorta Polka) na lokaciji Vitkovac i u zasadu vinove loze na lokaciji Boševo. Prvi ulov u zasadu maline je registrovan 26.08.2021. godine. Od tada se beleže pojedinačni ulovi.

S obzorom da berba remontantnih sorti maline još traje i da se grožđe nalazi, u zavisnosti od sortimenta, u različitim fazama sazrevanja bobica, u navedenim zasadima postoji rizik od nastanka šteta od azijske voćne mušice.  Ova štetočina polaže jaja unutar zrelih zdravih plodova pomoću testeraste legalice. Unutar plodova dolazi do piljenja larvi koje se hrane njegovim sadržajem i uništavaju ga.

 

Poljoprivrednim proizvođačima remontantnih sorti malina i vinove loze se preporučuje da preduzmu sve raspoložive nepesticidne mere kontrole  koje se mogu primeniti, kako bi se smanjila brojnost azijske voćne mušice i rizik od nastanka šteta:

- Izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem lovnih klopki (plastične flaše sa izbušenim rupicama u kojima se sipa mešavina crnog vina i jabukovog sirćeta u odnosu 1:1 i nekoliko kapi deterdženta). Lovne klopke se postavlju na ivične delove na razmak od 2 do 3 metra i unutar parcele na rastojanju od 5 metara (broj klopki nije ograničen);

-Treba skratiti interval branja plodova u cilju njihovog bržeg sklanjanja sa parcele, uz uklanjanje prezrelih i trulih plodova;

-Sanitarna kontrola ambalaže za berbu kako se plodovi sa larvama ne bi transportom dalje prenosili;

Pesticidne mere  za kontrolu  azijske voćne mušice su veoma otežane, s obzirom da se jaja i larve nalaze u plodovima gde su nedostupni delovanju insekticida, kao i zbog nemogućnosti poštovanja karence.

U pojedinim zasadima vinove loze vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo odraslih jedinki i larvi braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) i zelene ili povrtne stenice (Nezara viridula). Sa ciljem zaštite vinove loze od navedenih štetočina, u zasadu vinove loze, može se primeniti insekticid Plures (deltametrin) u količini od 500 - 700 ml/ha, čija je karenca 14 dana i koji će delovati i na suzbijanje odraslih jedinki azijske voćne mušice.

U vinogradima gde ne može da se ispoštuje karenca ne preporučuje se primena hemijskih mere zaštite.

Region: Knjaževac
Expand/Collapse Created : 6.9.2021 ‎(1)
Prisustvo azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) i mere kontrole6.9.2021 13:52Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica monitoring azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) se vrši pomoću lovnih klopki sa mirisnim atraktantom u zasadu maline (sorta Polka) na lokaciji Srbovac i u zasadu vinove loze na lokaciji Kosovska Mitrovica.

Prvi ulov navedene štetočine registrovan je u zasadu vinove loze u drugoj dekadi jula (19.07.), dok je prvi ulov u zasadu maline, na lokaciji Srbovac, registrovan 02.08.2021. godine i od tada se beleže pojedinačni ulovi. Berba maline u Srbovcu je i dalje u toku. Imajući u vidu da je azijska voćna mušica štetočina koja napada plodove u fazi zrenja i da ima visok reproduktivni potencijal postoji visok rizik od nastanka šteta. Ova štetočina polaže jaja unutar zdravih plodova pomoću testeraste legalice. Unutar plodova dolazi do piljenja larvi koje se hrane njegovim sadržajem i uništavaju ga.

Poljoprivrednim proizvođačima remontantnih sorti malina i vinove loze se preporučuje da preduzmu sve raspoložive mere kontrole kako bi se smanjila brojnost azijske voćne mušice i rizik od nastanka šteta: 

-     Izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem lovnih klopki (mogu da se koristite plastične flaše sa izbušenim rupicama u kojima se sipa mešavina crnog vina i jabukovog sirćeta u odnosu 1:1 i nekoliko kapi deterdženta). Lovne klopke se postavlju na ivične delove na razmak od 2 do 3 metra i unutar parcele na rastojanju od 5 metara (broj klopki nije ograničen);

-     Treba skratiti interval branja plodova u cilju njihovog bržeg sklanjanja sa parcele, uz uklanjanje prezrelih i trulih plodova;

-     Sanitarna kontrola ambalaže za berbu kako se plodovi sa larvama ne bi transportom dalje prenosili;

-     Održavanje ivica parcela u vidu uklanjanja divljih vrsta biljaka (divlja kupina, džanarika, zova i druge) koje su često domaćini ovoj štetočini;

Navedene nepesticidne mere su od izuzetnog značaja za kontrolu azijske voćne mušice. S obzirom da se jaja i larve nalaze u plodovima gde su nedostupni delovanju insekticida njihova primena usmerena je na suzbijanje imaga ove štetočine,. Zbog činjenice da navedena štetočina polaže jaja u zrele plodove primena insekticida je dodatno otežana zbog nemogućnosti poštovanja karence.

Region: Kosovska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 13.8.2021 ‎(1)
Prisustvo azijske voćne mušice u zasadima maline i kupine13.8.2021 13:29Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje, praćenje azijske voćne mušice (Drosophila suzukii)  vrši se pomoću lovnih klopki sa mirisnim atraktantom, u zasadima maline, jagode i vinove loze.

Prvi ulov ove štetočine registrovan je u mešovitom zasadu maline i kupine u trećoj dekadi jula (21.07), na lokalitetu u Selovi i od tada se registruju pojedinačni ulovi. Na ovom lokalitetu, berba maline je pri kraju, dok je berba kupine uveliko u toku. Ulovi azijske voćne mušice, na klopkama postavljenim u jagodi i vinovoj lozi još uvek nisu registrovani.

S obzirom na visok reproduktivni potencijal azijske voćne mušice, u narednom periodu može se očekivati povećanje brojnosti ove štetočine i rizik od nastanka šteta. Azijska voćna mušica polaže jaja isključivo u zdrave plodove voća koji su u fazi sazrevanja, pomoću testeraste legalice. U plodovima u kojima su položena jaja, nakon određenog vremena dolazi do piljenja larvi. Larve se kreću ka središnjem delu ploda i tako razaraju njegovu unutrašnjost. Ovako oštećeni plodovi  propadaju, gube tržišnu vrednost. Oštećeni plodovi su podložni  infekcijama patogena prouzrokovača različitih vrsta truleži.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima kupine je da preduzmu sve rapoložive mere kontrole azijske voćne mušice, kako bi se smanjila brojnost i sprečile veće štete u zasadima:

-     Izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem lovnih klopki (mogu se koristiti plastične flaše sa izbušenim rupicama u kojima se sipa mešavina crnog vina i jabukovog sirćeta u odnosu 1:1 i nekoliko kapi deterdženta). Lovne klopke se postavlju ivične delove i unutar parcele.

-     Treba skratiti interval branja plodova u cilju njihovog bržeg sklanjanja sa parcele, uz uklanjanje prezrelih i trulih plodova.

-     Sanitarna kontrola ambalaže za berbu kako se plodovi sa larvama ne bi transportom dalje prenosili.

-     Održavanje ivica parcela u vidu uklanjanja divljih vrsta biljaka (džanarika, divlja kupina, zova i druge) koje mogu biti domaćini ovoj štetočini.

Od najvećeg značaja je primena navedenih nepesticidnih mera. Insekticidni tretmani usmereni su na suzbijanje odraslih jedinki. Jaja i larve se nalaze unutar ploda i na njih ne mogu delovati primenjeni insekticidi. S obzirom da ženke polažu jaja u zrele plodove upotreba insekticida je otežana zbog karence.

U usevima kupine za suzbijanje štetočina registrovan je insekticid Karate zeon (a.m.lambda cihalotrin) u količini od 0,2 l/ha (karenca7 dana).

U zasadima kupina u kojima se zbog vremena berbe ne može ispoštovati karenca, ne preporučuje se primena insekticida.

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 12.8.2021 ‎(4)
Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)12.8.2021 13:23Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području RC Čačak monitoring azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) vrši se u zasadima maline, kupine i jagode pomoću lovnih klopki sa mirisnim atraktantom, kao i uzorkovanjem zrelih plodova radi praćenja izletanja imaga iz njih u laboratoriji.

klopka - D.suzukiii klopka - D.suzukii
velika slika velika slika

Prvi ulov ove štetočine registrovan je u zasadu kupine na lokalitetu Guče (Veles). Za sada se registruju pojedinačni ulovi, ali zbog brzog ciklusa razvića i visokog reproduktivnog potencijala može se očekivati povećanje brojnosti ove štetočine.

Štete na plodovima nastaju kao posledica ovipozicije u fiziološki zrele, zdrave plodove i ishrane larvi. Za razliku od drugih voćnih mušica, azijska voćna mušica polaže jaja isključivo u zdrave plodove voća koji su u fazi zrenja i to pomoću testeraste legalice. Za svega nekoliko dana plodovi se mogu u potpunosti dezintegrisati. Infestirani plodovi su podložni i infekcijama patogena prouzrokovača različitih vrsta truleži.

Preporuka proizvođačima je da preduzmu sve rapoložive mere kontrole azijske voćne mušice, kako bi se smanjila brojnost i sprečile eventualne štete:

-     Izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem lovnih klopki (mogu se koristiti plastične flaše sa izbušenim rupicama u koje se sipa mešavina crnog vina i jabukovog sirćeta u odnosu 1:1 i nekoliko kapi deterdženta) na ivične delove i unutar parcele.

-     Treba skratiti interval branja plodova u cilju njihovog bržeg sklanjanja sa parcele, uz uklanjanje prezrelih i trulih plodova.

-     Sanitarna kontrola gajbica i druge opreme za berbu kako se plodovi sa larvama ne bi transportom dalje prenosili.

-     Održavanje ivica parcela u vidu uklanjanja divljih vrsta biljaka (džanarika, divlja kupina, zova i druge) koje mogu biti domaćini ovoj štetočini.

 

Hemijske mere kontrole su veoma ograničene zbog biologije ove štetočine. Od najvećeg značaja je primena navedenih nepesticidnih mera. Insekticidni tretmani usmereni su na suzbijanje odraslih jedinki. Jaja i larve se nalaze unutar ploda i na njih ne mogu delovati primenjeni insekticidi. S obzirom da ženke polažu jaja u zrele plodove upotreba insekticida je otežana zbog karence.

U usevima kupine za suzbijanje štetočina registrovan je insekticid Karate zeon (a.m.lambda cihalotrin) u količini od 0,2 l/ha. Karenca navedenog insekticida iznosi 7 dana.

U zasadima kupina u kojima se zbog vremena berbe ne može ispoštovati karenca, ne preporučuje se primena insekticida.

Region: Čačak
Zaštita maline12.8.2021 13:20LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi); Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis)

Na području delovanja RC Vranje završena je berba jednorodnih sorti maline (Vilamet i Miker) dok je u toku berba remotantnih sorti (Polka i Polana). Zasadi jednorodnih sorti se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju stari listovi imaju specifičnu boju (BBCH 93).

Pravilna nega ovogodišnjih izdanaka kod malinjaka sa jednorodnim sortama je od presudnog značaja za zdravstveno stanje i rod u sledećoj godini. Proizvođačima se preporučuje sečenje do osnove starih izdanaka koji su doneli rod, bolesnih, oštećenih i višak jednogodišnjih. Zbog visokih dnevnih temperatura orezane izdanke ne treba odmah iznositi iz zasada već ih ostaviti kako bi štitili mlade izdanke od jake insolacije i naknadno ih ukloniti. Treba voditi računa o ravnomernom broju ostavljenih izdanaka i izabrati po 10 srednje razvijenih po 1 m. U uslovima suše i visokih temperatura vazna agrotehnička mera je navodnjavanje kako bi se obezbedio pravilan razvoj i porast izdanaka koje će sledeće godine doneti rod.

Vizuelnim pregledom malinjaka registrovano je prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izadanaka maline (Didymella applanata) i simptoma smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi) i proizvođačima se preporučuje hemijski tretman nekim od fungicida:

·         Quadris top (azoksistrobin+difenikonazol) u količini 0,75 l/ha ili

·         Akord (tebukonazol) u količini 0,75 l/ha.

Na listovima su evidentirani simptomi eriofidne grinje maline (Phyllocoptes gracillis) i preporuka je primena jednog od akaricida:

·         Uranus (etoksazol) u količini 0,5 l/ha ili

·         Envidor (spirodiklofen) u količini 0,4 l/ha.

Takođe je uočeno i prisustvo larvi cikade Metcalfa pruniosa na manjem broju ovogodišnjih izadanaka i preporuka je mehaničko ukanjanje infestiranih biljnih delova.

Region: Vranje
Zaštita useva i zasada od braon mramoraste stenice12.8.2021 12:25Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys)

Tokom ove proizvodne sezone, u nekoliko navrata smo vas obavestili o prisustvu braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) u različitim usevima i zasadima i potrebi sprovođenja mera zaštite (link 1, link 2, link 3, link 4).

U ovom momentu, najveći rizik od nastanka šteta od ove invazivne stenice postoji u zasadima kasnostasnih sorti bresaka, nektarina i šljiva, u zasadima vinove loze i leske, remotantnih sorti maline, kao i u usevima soje, postrne boranije, paprike i paradajza.

U zavisnosti od do sada primenjenih insekticidnih tretmana usmerenih na suzbijanje različitih štetočina, u usevima i zasadima se nivo prisustva braon mramoraste stenice veoma razlikuje. U pojedinim usevima soje trenutno se registruje njeno veoma intenzivno prisustvo.

Proizvođačima se preporučuje obavezan pregled useva i zasada na prisustvo braon mramoraste stenice. U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za njeno suzbijanje. U svim usevima i zasadima, gde se potvrdi prisustvo pomenute štetočine i gde je moguće, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida iz grupe piretroida koji su pokazali dobru efikasnost u njenom suzbijanju a odlikuju se kraćom karencom:

Preparat

Aktivna materija

Doza/koncentracija

Karenca

Usev/zasad

Scatto

deltametrin

0,18-0,42 l/ha

3 dana

paprika

paradajz

Karate zeon

lambda-cihalotrin

0,2 l/ha

7 dana

malina

leska

Plures

deltametrin

0,3-0,5 l/ha

14 dana

vinova loza

Kozak

lambda-cihalotrin

0,15 l/ha

14 dana

boranija

 

S obzirom da je kod velikog broja poljoprivrednih useva i zasada berba u toku ili se očekuje, strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Svi regioni
Zaštita maline nakon berbe12.8.2021 12:03LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi); Obična grinja (tetranychus urticae); Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje u zasadima jednorodnih sorti maline, na nižim nadmorskim visinama završena je berba krajem jula, dok se na višim nadmorskim visinama berba maline privodi kraju. Zasadi maline se nalaze u fazi od druga berba, još više plodova obojeno do faze stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju, stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 89 – 93).

Vizuelnim pregledom zasada maline registrovano je prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata), kao i prisustvo simptoma smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi).

U cilju zaštite maline od navedenih patogena, proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih preparata:

·        Quadris top ili Teatar plus (a.m. azoksistrobin+difenokonazol) u količini 0,75-1 l/ha   ili

·        Akord WG (a.m.tebukonazol) u količini 0,75 kg/ha ili neki drugi registrovan preparat.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak svojih zasada i u koliko se u zasadu maline registruju simptomi prisustva grinja, eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracilis) ili običnog paučinara (Tetranychus urticae), preporuka je da u cilju zaštite maline od navedenih štetočina primene neki od akaricida:

·       Uranus (a.m. etoksazol) u količini 0,5 l/ha  ili

·       Envidor (a.m. spirodiklofen) u količini 0,4 l/ha.

Takođe nakon završene berbe važno je nastaviti i sa agrotehničkim merama, kako bi se obezbedio rodni kapacitet za narednu godinu i produžio životni vek zasada. Agrotehničke mere podrazumevaju:

·       rezidbu izdanaka, rodnih stabala koji su doneli rod ove godine,

·       uklanjanje i spaljivanje orezanih izdanaka,

·       rezidbu i proređivanje letorasta koji su ostavljeni za narednu godinu,

·       navodnjavanje zasada maline.

U zasadima u kojima je berba još uvek u toku, ne preporučuju se mere zaštite. Agrotehničke i hemijske mere zaštite preporučuju se tek nakon završene berbe. Zbog visokih dnevnih temperatura, u zasadima u kojima je berba završena, sprovođenje hemisjkih mera zaštite se preporučuje u  kasnim večernjim  ili ranim jutarnjim časovima.

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 11.8.2021 ‎(1)
Zaštita maline11.8.2021 13:14LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi); Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); Malinina galica (Lasioptera rubi)

Na području delovanja RC Šabac berba jednorodnih sorti maline (Vilamet i Miker) je završena početkom jula, dok se berba remotantnih sorti  (Polana i Polka) završava .  Zasadi jednorodnih sorti maline se nalaze u fazi stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifičnu boju, (BBCH 93).

Kod malinjaka sa jednorodnim sortama, pravilna nega ovogodišnjih izdanaka je od presudnog značaja za zdravstveno stanje i rod u narednoj godini. Proizvođačima se preporučuje sečenje do osnove starih izdanaka. S obzirom da se u narednom periodu najavljuju visoke temperature orezane izdanke ne treba odmah iznositi iz špalira kako bi se mladi izdanci zaštitili od jake insolacije. Po dužnom metru špalira, preporuka je da se ostavi oko 10 zdravih i dobro formiranih izdanaka. Ostale mlade izdanke, a naročito obolele, oštećene ili one sa bočnim granama treba orezati  do osnove, vodeći računa o ravnomernom sklopu izdanaka. Takođe, preporučuje se i tarupiranje između redova u cilju uništavanja korovskih biljaka. Uz agrotehničke mere treba sprovesti i hemijski tretman u cilju zaštite maline od patogena i štetočina.

 

Vizuelnim pregledom zasada maline registrovani su simptomi ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata), smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi), kao i simptomi napada eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracillis).

 

 

U cilju zaštite maline od navedenih patogena, proizvođačima se preporučuje primena nekog od fungicida: 

-        Teatar plus, Quadris top (a.m. azoksistrobin + difenokonazol)...0,75 l/ha ili

-         Akord WG (a.m. tebukonazol)...0,75 kg/ha.

 

Ukoliko se u zasadu uoče simptomi napada eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracillis) i običnog paučinara (Tetranychus urticae), preporučuje se primena nekog od akaricida: 

-         Envidor (a.m. spirodiklofen)...0,4 l/ha ili

-         Ortus 5 SC (a.m. flupiroksimat)...0,1 %.

 

Takođe je registrovano prisustvo gala od malinine muve galice (Lasioptera rubi) na manjem  broju izdanaka. Preporuka je da se napadnuti biljni delovi mehaničkim putem uklone iz zasada i unište.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 6.8.2021 ‎(2)
Zaštita zasada maline nekon berbre6.8.2021 12:21LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Obična grinja (tetranychus urticae); Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis)

Na  području delovanja RC Valjevo, berba jednorodnih sorti maline (Vilamet, Miker, Glen, Fertodi, Tulamin) je završena ili je u fazi završetka berbe i nalazi se u fazi je odumiranje lišća na starim izdancima (BBCH 93).

 

 

Vizuelnim pregledima zasada  registruje se prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata). U zasadima gde tokom vegetacije nisu adekvatno sprovedene mere zaštite za zaštitu od ovog patogena, simptomi su prisutni u jačem intenzitetu napada.

Proizvođačima se preporučuje sprovođenje tretmana nakon berbe, u cilju zaštite od navedovog patogena, nekim od preparata:

·         Quadris top (a.m. azoksistrobin +difenokonazol) u količini primene 0,75 l/ha ili

·         Tetar, Exacta, Azbany 250 SC (a.m. azoksistrobin) u koncentraciji 0,075%.

Ukoliko se tokom pregleda zasada uoče simptomi napada eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracillis) ili običnog paučinara (Tetranychus urticae), proizvođačima se preporučuje sprovođenje tretmana nekim od preparata:

·         Uranus (a.m. etoksazol) u količini 0,5 l/ha ili

·         Envidor (a.m. spirodiklofen) u količini 0,4 l/ha.

Pored hemijskih mera zaštite, nakon berbe treba nastaviti i sa negom i redovnim izvođenjem agrotehničkih mera, u cilju  očuvanja rodnog potencijala i zdravstvenog stanja zasada maline za narednu godinu.

Agrotohničke mere podrazujevaju:

·        Rezidbu lastara (dvogodišnjih), koji su doneli rod ove godine, što niže i za sada njihovo ostvaljenje u zasadu za postizanje efekta “šareni hlad” - zasena jednogodišnjih lastara zbog visokih temperatura.

      ·         Privremeno podizanje novih izdanaka

·         Suzbijanje korova.

Region: Valjevo
Zaštita maline6.8.2021 9:32LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi); Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); Obična grinja (tetranychus urticae)

Na području delovanja RC Pirot, maline ulaze u fazu starenja i početka mirovanja: stari listovi se suše, mladi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93).

Nakon berbe veoma je važna zaštita maline, kako zbog njenog zdravstenog stanja tako i za rodni kapacitet u narednoj godini. Potrebno je sprovesti agrotehničke mere u cilju zaštite maline od štetočina i patogena. Preporučuje se rezudba starih izdanaka, do osnove, što niže do zemlje. Nakon rezidbe izdanke treba izneti iz malinjaka i uništiti. Zbog izuzetno visokih temperatura proizvođačima se preporučuje i navodnjavanje malinjaka.

Pored agrotehničkih, preporučuju se i hemijske mere zaštite. Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata) i smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi)

 

Proizvođačima se preporučuje da izvrše fungicidni tretman u cilju zaštite maline od navedenih patogena nekim od fungicida:

·         Quadris top ili Teatar plus (a.m. azoksistrobin + difenokonazol) u količini 0,75-1 l/ha ili

·         Akord WG (a.m. tebukonazol) u količini 0,75 kg/ha

Takođe je registrovano prisustvo gala od malinine muve galice (Lasioptera rubi), na manjem  broju izdanaka. Preporuka je da se napadnuti biljni delovi mehaničkim putem uklone iz zasada i unište.

(velika slika)

Ukoliko proizvođači uoče simptome prisustva eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracillis) ili običnog paučinara (Tetranychus urticae), preporučuje se primena akaricida:

·         Uranus (a.m. etoksazol) u količini 0,5 l/ha ili

·         Envidor (a.m. spirodiklofen) u količini 0,4 l/ha.

Region: Pirot
1 - 10 Next