Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > malina  

Web Part Page Title Bar image
malina

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 14.6.2022 ‎(1)
Zaštita maline 14.6.2022 11:23Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Čačak zasadi maline se, u zavisnosti od lokaliteta, ekspozicije terena, nadmorske visine i sortimenta, nalaze u fazi od seme jasno vidljivo na plodnici do faze početak sazrevanja, prvi plodovi imaju karakterističnu boju za kultivar (BBCH 73 - 85).

 

Faza razvoja maline  Faza razvoja maline

Faza razvoja                   Faza razvoja

 

Region Čačaka u proteklih nedelju dana zadesile su obilne padavine. Na automatskim meteorološkim stanicama koje su smeštene u usevima i zasadima  registrovano je do 76 mm padavina (lokalitet Arilje). Ovakvi uslovi stvorili su veoma povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem  sive truleži plodova (Botrytis cinerea) ali i drugih značajnih prouzrokovača bolesti. Od petka se najaljuju nove padavine koje mogu stvoriti nove povoljne uslove za razvoj  patogena. 

Na pojedinim lokacijama na nižim nadmorskim visinama i osunčanim ekspozicijama terena (lokalitet Lipnica)  počela je berba maline i u tim zasadima ne preporučuje se primena hemijskih mera zaštite. U zasadima na višim nadmorskim visinama gde berba još nije počela preporučuje se primena fungicida, pre najavljenih padavina, uz obazno poštovanje karence:

-    Libreto (a.m. fenheksamid) u količini 1-1,5 l/ha (karenca 3 dana).

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 13.6.2022 ‎(1)
Zaštita maline pred berbu13.6.2022 7:45LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području rada RC Užice, zasadi maline se, u zavisnosti od sorte i lokaliteta, nalaze u fazi razvoja od seme jasno vidljivo na plodnici do, početak sazrevanja, većina plodova bele boje (BBCH 73-81).

Zasadi malina koji su na lokalitetima sa višom nadmorskom visinom su u fazi precvetavanja, dok su na nižim nadmorskim visinama u fazi sazrevanja ploda.
U prethodnih 7 dana, registrovana je velika količina padavina (prema podacima sa AMS Sevojno 58,8 mm), što je uz zabeležene temperature stvorilo povoljne uslove za razvoj prouzrokovača sive truleži plodova
(Botrytis cinerea)
, kao i prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) i prouzrokovača sušenja izdanaka maline (Leptosphaeria coniothirium).
U ovoj fazi razvoja važno je zaštititi zasade maline od navedenih bolesti, uz pravilan odabir fungicida i poštovanje karence preparata.


Na višim nadmorskim visinama, gde se ne očekuje berba u narednih 7 dana, sa ciljem zaštite maline od pomenutih patogena, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena nekog od  fungicida:

-  Luna sensation (a.m. fluopiram+trifloksistrobin) u količini 0,6 - 0,8 l/ ha, karenca 7 dana ili
-
Signum  (a.m. boskalid+piraklostrobin) u količini  1,5 – 1,8  kg/ha, karenca 7 dana.

Na nižim nadmorskim visinama, gde se bliži berba, u cilju zaštite od sive truleži, preporuka je primena fungicida:

- Libreto
(a.m. fenheksamid) u količini 1-1,5 l/ha, karenca 3 dana.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 9.6.2022 ‎(1)
Zaštita maline9.6.2022 8:47Siva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Novi Pazar zasadi maline se u zavisnosti od sortimenta i nadmorske visine, nalaze u fazi razvoja:  puno cvetanje, sekundarni i tercijarni cvetovi otvoreni, prve krunice opale do razvoj ploda, seme jasno vidljivo na plodnici (BBCH 65-73). 

Nestabilni vremenski uslovi  u predhodnom periodu sa lokalnim padavinama  i visokim vrednostima relativne vlažnosti vazduha pogodovale su razvoju i širenju infekcije gljivom koja prouzrokuje sivu truleži plodova (Botrytis cinerea) i  gljivom prouzrokovačem ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata).

 

Takođe,nestabilni vremenski uslovi sa mogućim padavinama prognozirani su i za vikend. Poljoprivrednim proizvođačima se , u cilju zaštite maline od navedenih patogena, pre najavljenih padavina, preporučuje primena nekog od fungicida:

 

Luna sensation (a.m. fluopiram+trifloksistrobin), u količini 0,6- 0,8 l/ha (karenca 7 dana, MBT 2)
  ili

Signum , Attica, Markiz WG (a.m. boskalid+piraklostrobin), u količini  1,5 – 1,8  kg/ha (karenca 7 dana, MBT 2).

 

 

Region: Novi Pazar
Expand/Collapse Created : 7.6.2022 ‎(1)
Zaštita zasada i useva posle grada na teritoriji rada RC Užice7.6.2022 8:32Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Siva trulež (botrytis cinerea); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)

Na području rada RC Užice, juče u popodnevnim časovima, na više lokaliteta u opštinama Užice, Požega, Kosjerić, Čajetina (sela Mokra gora, Duboko, Milićevo selo, Varda, Pološnica, Kriva reka..), olujno nevreme praćeno  gradom, koji je, iako kratkotrajan, bio krupan i jakog intenziteta, pa je pričinio štete u zasadima voća i usevima krompira.


 

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da, u što kraćem roku, sprovedu hemijske mere zaštite u cilju saniranja rana na stablu i plodovima i njihove dezinfekcije.

 

Najveće štete su pričinjene u zasadima maline, šljive, jabuke, krompira.

 
Preporučuju se sledeće mere:

U zasadima maline, koji su u fazi razvoja ploda, u cilju sprečavanja infekcije prouzrokovačima sive truleži (Botrytis cinerea) i ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata), primena nekog od preparata:

-
 Switch 62,5 WG, Sven, Atlas, Enygma (ciprodinil + fludioksonil) 0,08 % , karenca 7 dana +  Akord (tebukonazol) 0,8 l/ha, karenca 14 dana ili
- Luna sensation (a.m. fluopiram+trifloksistrobin) 0,8 l/ ha, karenca 7 dana  ili
- Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin), u količini 1,5 – 1,8 kg/ha, karenca 7 dana.


U zasadima jabuke, u cilju sprečavanja infekcije prouzrokovačem bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) sa nekim od preparata:

-        Funguran OH, Patrol (a.m. bakar hidroksid) u koncentraciji 0,05% ili

-        Alliet Flash (a.m. fosetil aluminijum) u koncentraciji 0,4% ili

-        Erwix (Bacillus suptillis) u količini 10 l/ha.

U zasadima šljive, preporučuje se primena nekog od preparata:

-  Capi, Merpan 50 WP, Metod WG, Captan 50 WP, Venturin,Optimist (a.m.kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3% (karenca 21 dan).      

U usevima krompira , u cilju sprečavanja infekcija prouzrokovačima plamenjače (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani), primena nekog od preparata:


-Ridomil gold MZ 68 WG ili Alijansa (a.m. mankozeb+metalaksil-M), u količini 2,5 kg/ha.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 6.6.2022 ‎(2)
Zaštita useva i zasada nakon grada na teritoriji rada RC Kraljevo6.6.2022 18:41Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Siva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Kraljevo, pojedine lokalitete (Rudno-opština Kraljevo i Kušići-opština Ivanjica), juče u večernjim satima je zahvatilo olujno nevreme praćeno gradom.

 

 

velika slika           velika slika

 

Ovakvi vremenski uslovi pričinili su velike štete u usevima krompira i zasadima maline, šljive i jabuke.

U usevima i zasadima koji su pretrpeli oštećenja od grada treba sprovesti hemijske mere zaštite.

 

Sprovođenje hemijskih mera zaštite nakon grada ima za cilj sprečavanje prodora patogena kroz rane i povrede i ostvarenje infekcija.

Proizvođačima se preporučuje da, čim vremenski uslovi dozvole, sprovedu mere zaštite, i to:

 

U usevima krompira, radi sprečavanja infekcija prouzrokovačima plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani), primene neki od preparata:

 

·         Ridomil gold MZ 68 WG ili Alijansa  (a.m. mankozeb+matalaksil-M) u količini 2,5 kg/ha

 

U zasadima maline, radi sprečavanja infekcija prouzrokovačima sive truleži (Botrytis cinerea) i ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata), primene neki od preparata:

 

·         Luna sensation (a.m. fluopiram+trifloksistrobin) u količini 0,8 l/ha   ili

·         Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) u količini 1,5-1,8 k gh/ha

 

U zasadima šljive, radi sprečavanja infekcije prouzrokovačem monilioze koštičavog voća (Monilinia spp.), primene neki od preparata:

 

·         Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Metod WG ili Capi (a.m. kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3% (karenca 21 dan).

 

U zasadima jabuke, radi sprečavanja infekcije prouzrokovačem bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), primene neki od preparata:

 

·         Funguran OH (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,05%   ili

·         Aliette flash ili Legat SP  (a.m. fosetil-aluminijum) u koncentraciji 0,4%   ili

·         Erwix (Bacilus subtilis) u količini 10 l/ha.

Region: Svi regioni
Zaštita useva i zasada nakon grada6.6.2022 11:09Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Siva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Kraljevo, pojedine lokalitete (Rudno-opština Kraljevo i Kušići-opština Ivanjica), juče u večernjim satima je zahvatilo olujno nevreme praćeno gradom.

 

 

velika slika           velika slika

 

Ovakvi vremenski uslovi pričinili su velike štete u usevima krompira i zasadima maline, šljive i jabuke.

U usevima i zasadima koji su pretrpeli oštećenja od grada treba sprovesti hemijske mere zaštite.

 

Sprovođenje hemijskih mera zaštite nakon grada ima za cilj sprečavanje prodora patogena kroz rane i povrede i ostvarenje infekcija.

Proizvođačima se preporučuje da, čim vremenski uslovi dozvole, sprovedu mere zaštite, i to:

 

U usevima krompira, radi sprečavanja infekcija prouzrokovačima plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani), primene neki od preparata:

 

·         Ridomil gold MZ 68 WG ili Alijansa  (a.m. mankozeb+matalaksil-M) u količini 2,5 kg/ha

 

U zasadima maline, radi sprečavanja infekcija prouzrokovačima sive truleži (Botrytis cinerea) i ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata), primene neki od preparata:

 

·         Luna sensation (a.m. fluopiram+trifloksistrobin) u količini 0,8 l/ha   ili

·         Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) u količini 1,5-1,8 k gh/ha

 

U zasadima šljive, radi sprečavanja infekcije prouzrokovačem monilioze koštičavog voća (Monilinia spp.), primene neki od preparata:

 

·         Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Metod WG ili Capi (a.m. kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3%

 

U zasadima jabuke, radi sprečavanja infekcije prouzrokovačem bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), primene neki od preparata:

 

·         Funguran OH (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,05%   ili

·         Aliette flash ili Legat SP  (a.m. fosetil-aluminijum) u koncentraciji 0,4%   ili

·         Erwix (Bacilus subtilis) u količini 10 l/ha

 

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 3.6.2022 ‎(1)
Zaštita maline3.6.2022 7:45Siva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na teritoriji delovanja RC Pirot, zasadi malina se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja; od faze punog cvetanja, prve krunice opale do faze plodnica izbačena iz cvetne lože u obliku zavoja (BBCH 65-71).

 

(faza razvoja maline)

Od ponedeljka je za region Pirota najavljeno nestabilno vreme sa padavinama, koje uz visoke temperature mogu stvoriti povoljne uslove za razvoj i širenje patogena. Pre najavljenih padavina, proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana u cilju zaštite maline od prouzrokovača sive truleži plodova (Botrytis cinerea), prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) i prouzrokovača sušenja lastara maline (Leptosphaeria coniothirium). Za sprovođenje tretmana preporučuje se primena nekog od fungicida:

  • Signum, Attica, Markiz WG, Bosco Gold, Luminis (a.m. boskalid+piraklostrobin) u količini 1,5-1,8 kg/ha ili
  • Luna sensation (a.m. fluopiram+trifloksistrobin) mu količini 0,6-0,8 l/ha.
Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 2.6.2022 ‎(3)
Zaštita maline 2.6.2022 11:56Siva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Čačak, zasadi malina sorte Vilamet, u zavisnosti od lokaliteta nalaze se u fazi razvoja od puno cvetanje, sekundarni i tercijarni cvetovi otvoreni, prve krunice opale do razvoj ploda, seme jasno vidljivo na plodnici (BBCH 65-73).

Faza razvoja

Faza razvoja

Osetljiva fenofaza u kojoj se malina nalazi i promenljivo vreme sa padavinama, stvaraju povoljne uslove za ostvarenje infekcije cvetova gljivom prouzrokovačem sive truleži plodova (Botrytis cinerea).  Takođe ovakve vremenske prilike pogoduju razvoju i širenju prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata).

Za region Čačka najavljuju se padavine od ponedeljka. Proizvođačima se preporučuje da, pre najavljenih padavina, zaštite svoje zasade primenom hemijskih mera zaštite kombinacijom fungicida:

-        Switch 62,5 WG, Sven, Atlas, Enygma (ciprodinil + fludioksonil) 0,08 %  

+

-        Quadris, Promesa, Teatar, Azbany 250 EC (azoksistrobin) 0,075%.

Region: Čačak
Zaštita maline2.6.2022 11:36Siva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje zasadi malina se u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i nadmorske visine nalaze u fazi od punog cvetanja, prve krunice opale do faze plodnica izbačena iz cvetne lože u obliku zavoja (BBCH 65-71).

Nestabilne vremenske prilike u prethodnom periodu sa smenjivanjem čestih padavina i visokih temperatura, kao i padavine koje se za Toplički okrug prognoziraju od ponedeljka, pogoduju razvoju i širenju infekcije gljivom prouzrokovačem sive truleži plodova (Botrytis cinerea) i  gljivom prouzrokovačem ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata).

Poljoprivrednim proizvođačima, se u cilju zaštite zasada maline od navedenih patogena, pre najavljenih padavina, preporučuje primena nekog od fungicida:

·       Luna sensation (a.m. fluopiram+trifloksistrobin), u količini 0,6 - 0,8 l/ha karenca 7 dana, (MBT 2)     ili

·       Signum, Attica, Markiz WG, Bosco Gold, Luminis (a.m. boskalid+piraklostrobin), u količini  1,5 – 1,8  kg/ha, karenca 7 dana (MBT 2).

Prilikom primene pesticida obavezno treba obratiti pažnju na karencu primenjenih preparata i pridržavati se uputstva za upotrebu.

Region: Prokuplje
Zaštita maline2.6.2022 8:40Siva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi maline se nalaze u fazi od cvetovi se smežuravaju, većina krunica opala do faze seme jasno vidljivo na plodnici (BBCH 67-73).

 

velika slika

 

U proteklim danima vladalo je veoma nestabilno vreme sa čestim lokalnim padavinama. Slično vreme se očekuje i od subote.

Ovakve vremenske prilike pogoduju razvoju i širenju prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea),  kao i prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata).

 

U cilju zaštite maline od pomenutih patogena, pre najavljenih padavina, proizvođačima se preporučuje primena nekog od fungicida:

 

·         Luna sensation (a.m. fluopiram+trifloksistrobin) u količini 0,6-0,8 l/ha   ili

·         Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) u količini 1,8 kg/ha   ili

·         Bosco gold ili Luminus (a.m. boskalid+piraklostrobin) u količini 1,5 kg/ha.

Region: Kraljevo
1 - 10 Next