Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > krastavac  

Web Part Page Title Bar image
krastavac

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 2.3.2021 ‎(1)
Preventivne mere u kontroli štetnih organizama u proizvodnji rasada2.3.2021 12:05Bela leptirasta vaš (trialeurodes vaporariorum); Tripsi (thrips spp)

Na području  RC Vrbas, započela je proizvodnja rasada paprike, krastavaca, paradajza i drugih povrtarskih kultura  u zaštićenom prostoru.

 
 
 

U cilju kontrole najznačajnijih štetnih organizama u proizvodnji rasada i dobijanja zdravog sadnog materijala, preporuka je da se preduzmu sve raspoložive mere:

-         Korišćenje deklarisanog semena, koje je pre setve dezinfikovano

-         Provetravanje zaštićenog prostora

-         Dezinfekcija alata, sistema za navodnjavanje

-        Održavanje temperature na optimalnom nivou

-        Dopunsko osvetljavanje

-        Zaštita rasada od najznačajnijeg gljivičnog oboljenja, prouzrokovača poleganja rasada (Phytium spp.) primenom registrovanog fungicida: Proplant 722 SL, Rival 607 SL (a.m. propamokarb-hidrohlorid) u koncentraciji 0,15%, zalivanjem neposredno nakon setve ili sadnje i 10-14 dana nakon toga, ili Previcur energy (a.m. propamokarb-hidrohlorid+fosetil aluminijum), 3 ml/2 l vode, ili Legat (a.m. fosetil aluminijum), 0,6%, posle setve a pre rasađivanja.

-      Uništavanje biljaka sa simptomima poleganja

 

-     Uništavanje korovskih biljaka u plasteniku i oko plastenika jer su oni izvor zaraze fitopatogenim virusima

-     Kontrola brojnosti insekata (lisne vaši, tripsi), postavljanjem  mreža na ulaznim     otvorima zaštićenog prostora, kao i postavljanje žutih lepljivih traka za utvrđivanje prisustva vaši i tripsa kao vektora virusa

-    Suzbijanje vektora virusa primenom registrovanih insekticida.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 28.8.2020 ‎(1)
Zaštita krastavca28.8.2020 15:17Pepelnica krastavca i bostana (erysiphe cichoracearum)

Na teritoriji RC Zrenjanin, krastavci namenjeni za letnju proizvodnju u plastenicima se nalaze u fazi od cvetanja do faze razvoja ploda  (BBCH 67-75).

  

       simptom pepelnice

Vizuelnim pregledom biljaka registrovani su simptomi pepelnice krastavca  (prouzrokovač Erysiphe cichoracearum) na 14% biljaka. Povoljni mikroklimatski uslovi koji vladaju u plastenicima (visoka relativna vlažnost vazduha i  temperatura), pogoduju razvoju i daljem širenju pomenutog patogena.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje plastenike i ukoliko uoče simptome pepelnice sprovedu fungicidni tretman preparatom:

Sercadis plus (a.m. fluksapiroksad+ difenokonazol)  u količini 0,6 l/ha  (karenca 3 dana).

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 5.8.2020 ‎(1)
Zaštita krastavca (letnja proizvodnja)5.8.2020 15:21Obična grinja (tetranychus urticae); Pepelnica krastavca i bostana (erysiphe cichoracearum)

Na teritoriji RC Zrenjanin, krastavci namenjeni za letnju proizvodnju se nalaze u fazi od cvetanja do razvoja ploda  (BBCH 65-71).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovani su simptomi pepelnice krastavca  (prouzrokovač Erysiphe cichoracearum) na 10% biljaka. Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje plastenike i ukoliko uoče simptome pomenutog patogena sprovedu fungicidni tretman preparatom:

Ortiva top (a.m. azoksistrobin + difenokonazol)  u količini 1 l/ha (karenca 3 dana).

Takođe, tokom pregleda, na naličju listova su uočene  pokretne forme običnog paučinara (Tetranychus urticae) na 14% biljaka.

S obzirom da prenamnoženje pomenutih štetočina može prouzrokovati sušenje listova pa čak i čitavih biljaka, preporuka je da se pregledaju biljke i ukoliko se uoči prisustvo grinja na naličju listova, primena hemijskih mera zaštite:

Apollo  (a.m. klofentezin) u koncentraciji 0,04% (karenca 7 dana).

  

   grinje na listu         simptom pepelnice

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 15.7.2020 ‎(1)
Tripsi u plastenicima15.7.2020 8:09Tripsi (thrips spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na teritoriji RC Pančevo, vizuelnim pregledom paprike, krastavaca i paradajza u plasteničkoj     proizvodnji, registrovano je prisustvo tripsa u cvetu.

 

Usevi paprike se nalaze u fazi početka cvetanja (BBCH 51), vidljiv prvi cvetni početak sa izduženom laticom na glavnom stablu. Usevi  paradajza se nalaze u fazi od cvetanja, sedma cvast razvijena do faze sazrevanja ploda i semena (BBCH 67-83). Krastavci se nalaze u fazi razvoja listova i cvetanja (BBCH 19-63).

 

 

S obzirom da tripsi imaju značajnu ulogu kao vektori virusa i mogu da izazovu direktne štete usled ishrane, preporuka proizvođačima je da nakon obavljenog pregleda i utvrđivanja prisustva tripsa (otresanjem cvetova i listova na belu podlogu), sprovedu tretman insekticidom: Laser 240 SC (spinosad) 0,4 l/ha (karenca u krastavcima 3 dana).

Takođe, prilikom pregleda useva krastavca je registrovano  prisustvo lisnih vaši (Aphididae) koje su značajne kao prenosioci fitopatogenih virusa.

 

 

U cilju spečavanja pojave virusnih infekcija, preporuka proizvođačima je da nakon obavljenog pregleda i utvrđivanja prisustva ovih štetočina izvrše tretman preparatom:  Teppeki (a.m. flonikamid) 0,06-0,1 kg/ha (karenca 1 dan).

U usevima paradajza su uočene mine koje moljac paradajza (Tuta absoluta) pravi na lisovima.

 

 

U plastenicima gde se registruje prisustvo ove štetočine, preporučuje se:

 primena insekatskih mreža, pravljenje predulaza u plastenike i staklenike, postavljanje feromonskih i vodenih klopki za izlovljavanje, uklanjanje napadnutih listova, uništavanje korovskih biljaka domaćina. U usevima gde se utvrdi prisustvo jaja i larvi na listovima, od hemijskih mera preporučuje se primena insekticida:

Avaunt 15 SC (a.m. indoksikarb)  0,17 – 0,25 l/ha  (karenca 3 dana).

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 13.7.2020 ‎(1)
Zaštita krastavca (letnja proizvodnja)13.7.2020 14:52Plamenjača krastavca i bostana (pseudoperonospora cubensis); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji RC Zrenjanin, krastavci namenjeni za letnju proizvodnju se nalaze u fazi razvoja listova i cvetanja (BBCH 19-63).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo simptoma plamenjače (prouzrokovač Pseudoperonospora cubensis) na 6% biljaka. Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju prisustvo simptoma, sprovedu tretman nekim od preparata:

Acrobat MZ WG ili Sphinx MZ (a.m. mankozeb+ dimetomorf) 2-2,5 kg/ha

                         ili

Valis M (a.m. mankozeb+ valifenal) 2,5 kg/ha.

Prilikom pregleda,  na najmlađem lišću, registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) koje su značajne kao prenosioci fitopatogenih virusa. U cilju očuvanja proizvodnje i spečavanja pojave virusnih infekcija, preporuka proizvođačima je da po potvrdi prisustva pomenutih štetočina izvrše insekticidni tretman preparatom:

Teppeki (a.m. flonikamid) 0,06-0,1 kg/ha.

  

   vaši na listu

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 26.6.2020 ‎(1)
Oprez zbog grinja26.6.2020 14:07Obična grinja (tetranychus urticae); Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi)

U pojedinim zasadima voća i usevima povrća i soje, registrovano je prisustvo grinja. U usevima povrća i soje je utvrđeno prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) dok je u zasadima voća, pored ove vrste, uočeno i prisustvo crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) i razne vrste rđastih grinja iz roda Aculus.

U narednih deset dana je najavljeno izrazito toplo i suvo vreme. U najavi su dnevne temperature koje će u najtoplijem delu dana prelaziti 30°C kao i tople noći, što će izuzetno povoljno uticati na razvoj ove grupe štetočina. S obzirom da je već u zasadima jabuka, višanja, šljiva, bresaka i u usevima lubenica, krastavaca, pasulja i soje utvrđeno prisustvo grinja, postoji u narednom periodu rizik od nastanka šteta usled ishrane grinja.  

Preporuka je da se zasadi i usevi redovno obilaze i pregledaju na prisustvo grinja kako bi se na vreme sprovele mere zaštite registrovanim akaricidima i sprečilo prenamnožavanje ovih štetočina.

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i propisane karence.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 19.6.2020 ‎(1)
Zaštita krastavca19.6.2020 16:05Plamenjača krastavca i bostana (pseudoperonospora cubensis)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi krastavaca u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi od cvetanja do sazrevanja ploda i semena (BBCH 67-81).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo simptoma plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis) na 8% biljaka. Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju prisustvo simptoma, sprovedu tretman preparatom:

 Quadris, Promesa, Teatar 0,75 l/ha (a.m. azoksistrobin) (karenca 4 dana).

 

 plamenjača na listu

U plastenicima gde je berba u toku, preporuka je da se najpre izvrši berba  a potom sprovedu mere zaštite. Prilikom upotrebe pesticida treba se strogo pridržavati uputstva za upotrebu i pridržavati karence primenjenih preparata.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 26.5.2020 ‎(1)
Zaštita krastavca26.5.2020 15:18Plamenjača krastavca i bostana (pseudoperonospora cubensis); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi krastavca u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi od cvetanja do razvoja ploda (BBCH 63-71).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis). Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju prisustvo simptoma, sprovedu tretman preparatom:

Infinito SC (a.m. propamokarb- hidrohlorid + fluopikolid) 1,4-1,6 l/ha (karenca 3 dana).

Prilikom vizuelnih pregleda,  na najmlađem lišću, registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) koje pored direktinih šteta koje nastaju sisanjem sokova biljaka, one su značajne i kao prenosioci fitopatogenih virusa. U cilju očuvanja proizvodnje i spečavanja pojave virusnih infekcija, preporuka proizvođačima je da po pojavi pomenutih štetočina sprovedu insekticidni tretman preparatom:

Teppeki (a.m. flonikamid) 0,06-0,1 kg/ha

    vaši na listu

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 24.5.2020 ‎(1)
Zaštita krastavaca24.5.2020 11:35Tripsi (thrips spp)

Na teritoriji RC Šabac ( lokalitet Ševarice ) usevi krastavca u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi od cvetanja do razvoja ploda (BBCH 61-72).

 

Faza razvoja 

Vizuelnim  pregledom registrovano je prisustvo tripsa (Thysanoptera) u cvetu. 

 

Trips u cvetu krastavca

Pored direktnih šteta koje nanose usled sisanja biljnih sokova, tripsi imaju značajnu ulogu i kao vektori virusa.

Preporuka proizvođačima je da obave vizuelni pregled i pregled metodom otresanja cvetova i listova na belu podlogu. Ukoliko se registruje prisustvo tripsa preporučuje se insekticidni tretman preparatom:

Laser (a.m.spinosad) u količini 300-400 ml/ha.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 7.5.2020 ‎(1)
Zaštita krastavca7.5.2020 14:07Grinje (acarine); Obična grinja (tetranychus urticae)

Na teritoriji RC Vrbas, krastavac u plasteničkoj proizvodnji se nalazi u fazi od cvetanja do razvoja plodova  (BBCH 61-70).

 

faza razvoja krastavca

Tokom vizuelnog pregleda biljaka, registrovano je prisustvo pokretnih formi običnog paučinara (Tetranychus urticae) na 7% biljaka.

U povoljnim uslovima, kao što su trenutni uslovi koji vladaju u plastenicima, za kratko vreme može doći do prenamnoženja ovih štetočina koje mogu izazvati sušenje i propadanje kako listova tako i čitavih biljaka.

 

 

Grinje na naličju lista

Samo ukoliko se vizuelnim pregledom ustanovi prisustvo grinja na naličju lista preporučuje se primena akaricida Apollo  (a.m. klofentezin) u koncentraciji 0,04%. 

Region: Vrbas
1 - 10 Next