Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > krastavac  

Web Part Page Title Bar image
krastavac

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 27.7.2017 ‎(1)
Tripsi u povrtarskoj proizvodnji27.7.2017 16:22Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom povrtarskih useva, na teritoriji RC Zrenjanin, registrovano je prisustvo larvi tripsa (Thrips spp). Rezultati pregleda su prikazani u tabeli:

Usev

Lokalitet

Faza razvoja po BBCH skali

% biljaka sa larvama tripsa

Kupus

Mihajlovo

Početak formiranja glavice (BBCH 41)

18 %

Paradajz

Lukino selo

Razvoj ploda (treća grupa plodova – BBCH 73)

13 %

Krastavac

Mužlja

Razvijen peti pravi list na glavnom stablu (BBCH 15)

18 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S obzirom na direktne štete koje nanose sisajući sokove, tripsi su značajni i kao prenosioci virusa, te je preporuka proizvođačima da nakon obavljenog pregleda i utvrđivanja prisustva navedene štetočine, primene neki od navedenih insekticida, vodeći računa o karenci:

Laser 240 SC (a.m. spinosad) 0, 4 l /ha

Dicarzol 50 SP (a.m.formetanat – hidrohlorid) 1 kg / ha

  

                                   larva tripsa spp.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 28.6.2017 ‎(1)
Tripsi u plasteničkoj proizvodnji28.6.2017 19:44Tripsi (thrips spp)

Na području delovanja RC Zrenjanin, lokaliteti Mužlja i Mihajlovo, usevi paradajza i krastavca u plasteničkoj proizvodnji, se nalaze u fazi sazevanja ploda (10 – 50 % plodova pokazuje tipičnu boju zrelog ploda - BBCH 81-85). Usevi paprike se nalaze u fazi formiranja sporednih stabala pa do otvaranja drugog cveta (BBCH 22-62).

     

 faza krastavca                           faza paradajza           

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo tripsa u cvetu (Thrips spp).

  

Thrips spp                            

S obzirom da tripsi imaju značajnu ulogu kao vektori virusa, a mogu da izazovu i direktne štete usled ishrane, preporuka proizvođačima je da nakon obavljenog pregleda i utvrđivanja prisustva tripsa, tretman obave preparatom:

Laser 240 SC (spinosad) 0,4 l/ha

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 23.6.2017 ‎(1)
Zaštita krastavca23.6.2017 17:03Tripsi (thrips spp)

Na području delovanja RC Kruševac ,lokalitet Konjuh ,ustanovljeno je da se krastavac nalazi u fenofazi  (BBCH 51 pojava prvih cvetova ).

velika slika

Vizuelnim pregledom  utvrdjeno je prisustvo tripsa (Thrips sp.) na cvetovima i na listovima.

 

Preporuka proizvodjačima :

 Potrebno je po utvrđivanju njihovog prisustva metodom otresanja na belu podlogu  uraditi  insekticidni tretman preparatom

Laser (a.m.spinosad 240 g/l)  0,3 - 0,4 l/ha.

 

 

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 4.5.2017 ‎(1)
Tripsi u plasteničkoj proizvodnji krastavca4.5.2017 15:35Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom krastavca u plasteničkoj proizvodnji u Mužlji, sorta: Centauro datum rasađivanja:10.03. koji se nalazi u fazi cvetanja do razvoja ploda (BBCH skala 60-70) registrovano prisustvo tripsa (Thrips spp.) u cvetu u indeksu napada 12 .

Tokom pregleda na pojedinačnim plodovima su uočene štete . S obzirom da je berba plodova u toku , preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje plastenike (otresanjem cvetova)  i ukoliko uoče prisustvo tripsa obave insekticidni tretman.

Laser 240 SC (a.m. spinosad) – 300-400 ml/ha (3 dana karenca)

Prilikom izbora insekticida voditi računa o karenci preparata u odnosu na datum berbe.

           

faza razvoja        imago tripsa                   

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 24.6.2016 ‎(1)
Plastenička proizvodnja-povećanje brojnosti tripsa24.6.2016 2:07Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom paradajza i krastavca u plasteničkoj proizvodnji konstatovano je povećanje brojnosti tripsa (Thrips sp.) u cvetu. Faza razvoja po BBCH skali 81 do 85 (10 do 50% plodova krastavca i paradajza ima tipičnu boju zrelog ploda).

Lokalitet Mihajlovo:

-usev paradajza-registrovano prisustvo larvi na 6% biljaka  i imaga na 1% biljaka.

Lokalitet Mužlja:

-paradajz-na 14% biljka registrovane larve

- krastavac -na 22% biljka registrovane larve, na 6% biljaka imago

Pored direktnih šteta usled sisanja biljnih sokova, tripsi su značajni i kao vektori virusa.

Preporuka proizvođačima krastavca i paradajza je primena insekticida sa kratkom karencom nakon obavljene berbe zrelih plodova - Laser 240 SC (a.m.spinosad) 0,4 l/ha

Slika 1:faza paradajza lok.Mihajlovo

velika slika

Slika 2:faza paradajza lok.Mužlja

velika slika

Slika 3:odrasli tripsi u cvetu krastavca

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 6.5.2016 ‎(1)
Tripsi u plastenicima6.5.2016 22:10Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom paradajza i krastavca u plasteničkoj proizvodnji na poziciji monitoringa u Mužlji uočeno da se paradajz nalazi u fazi po BBCH skali 65 (otvorena peta cvast na glavnom stablu) . Pregledom cvasti registrovano prisustvo imaga tripsa.

Kod krastavca, faza BBCH skale 72 (drugi plod na glavnom stablu dostigao tipičnu veličinu i oblik), Pregledom cvetova uočeno je prisustvo imaga tripsa, index prisustva 0,75.

Preporuka proizvođačima je da nastave intenzivne preglede cvetova paradajza i krastavca. Ukoliko se registruje prisustvo tripsa, uraditi tretman insekticidom na bazi aktivne materije spinosad (Laser; 0,3 - 0,4 l/ha).

 

Lokalitet Mužlja, datum pregleda 6.5.2016.

 

 

Vrsta

Faza razvoja

 Br.prisutnih imaga tripsa

Index napada

Paradajz

BBCH 65

2

0,5

Krastavac

BBCH 72

3

0,75

 

Slika 1:faza paradajza

velika slika

 

Slika 2:faza krastavca

velika slika

 

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 16.4.2016 ‎(1)
Tripsi u plastenicima16.4.2016 0:46Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom paradajza i krastavca u plasteničkoj proizvodnji na poziciji monitoringa u Mužlji uočeno je da se paradajz nalazi u fazi po BBCH skali 61 (otvorena prva cvast na glavnom stablu) gde je registrovano prisustvo tripsa na cvetu (na 2% cvetova prisutan imago i na 2% cvetova prisutne larve).

Krastavac je u fazi BBCH skale 64 otvoren četvrti cvet na glavnom stablu, a  indeks prisustva imaga tripsa je  0,5 (4% cvetova ) a za larve tripsa  je 1 (6% cvetova).

U plasteniku su postavljene žute lepljive ploče na kojima se registruju pojedinačni primerci tripsa.

Pored direktnih šteta koje prouzrukuju sisanjem sokova biljaka, tripsi su i prenosioci biljnih virusa veoma štetnih u poljoprivrednoj proizvodnji.

Preporuka proizvođačima je da izvrše pregled biljaka na prisustvo tripsa i ukoliko registruju njihovo prisustvo izvrše tretman insekticidima:

Laser (spinosad 240 g/l) 0,6 l/ha

 

RC Zrenjanin nasatavlja da prati dinamiku pojave i brojnost tripsa u proizvodnji povrća.

Slika 1:plastenička proizvodnja paradajza

velika slika

Slika 2:faza paradajza

velika slika

Slika 3:faza krastavca

 

 

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 9.4.2016 ‎(1)
Tripsi u plastenicima9.4.2016 2:54Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom paradajza i krastavca (pojava prvih cvetova BBCH 51) na lokalitetu Mužlja, plastenička proizvodnja, registrovano je prisustvo tripsa.U plasteniku sa proizvodnjom paradajza prisustvo tripsa nije registrovano

Preporuka proizvođačima je da urade tretman insekticidima:

Dicarzol (formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha

Laser  (spinosad 240 g/l)  0,3 - 0,4 l/ha
 

RC Zrenjanin nasatavlja da prati dinamiku pojave i brojnost tripsa u proizvodnji povrća

Slika 1:faza paradajza

velika slika

velika slika

Slika 2:faza krastavca

velika slika

Slika 3:trips na cvetu krastavca

velika slika

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 21.4.2015 ‎(1)
Siva plesan (Botrytis cinereae) na krastavcu21.4.2015 17:52Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Leskovac, na lokalitetu Navalin,  vizuelnim pregledom  krastavca gajenom u plastenicima, registrovan je patogen Botrytis cinerea, prvenstveno na plodovima (obolelo je oko 10 % plodova)), na kojima se registruje pojava beličaste micelijske prevlake (sl.1.).

Biljke krastavca se nalaze u različitim fenološkim fazama u zavisnosti od vremena  sadnje prema BBCH skali 19-77 (faza intenzivnog porasta – faza plodonošenja).

Siva plesan u ovom momentu predstavlja veliki problem u gajenju povrća  u zašticenom prostoru. Štete najčešce nastaju u plastenicima  u kojima nije pravilno regulisana temperatura i vlažnost vazduha.

Preporuka proizvodjačima:

-   Smanjiti infekcioni potencijal (uklanjati obolele plodove),

-  Smanjiti zalivanje biljaka, vršiti intenzivno provetravanje tokom prohladnih i oblačnih dana kako bi se snizila vlažnost vazduha i zemljišta, 

-   Hemijsko tretiranje  krastavca:  SWITCH  62,5-WG  u količini od 0,8-1 kg/ha, uz utrošak vode 300-600 l/ha, odnosno 8-10 g/ 100 m2 uz utošak vode 3-6 l/100 m2, tretiranjem u uslovima povoljnim za pojavu oboljenja, u vreme cvetanja, precvetavanje i formiranja plodova ili prema preporuci prognozno-izveštajne službe. Karenca preparata je 3 dana, a maksimalan broj trretiranja je 3 puta u vegetaciji zbog brzog razvoja rezistentnosti patogene gljive.   

Sl.1. Siva plesan (Botrytis cinereae) na krastavcu.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 6.8.2014 ‎(1)
Plamenjača krastavca6.8.2014 15:33Plamenjača krastavca i bostana (pseudoperonospora cubensis)

Vizuelnim pregledom krastavca ( proizvodnja krastavca iz semena na otvorenom, hibrid Regal, fenofaza razvoja po BBCH skali 87- 70 % plodova pokazuje tipičnu boju zrelog ploda) uočeni su simptomi plamenjače krastavca (prouz. Pseudoperonospora cubensis).

simptomi na licu lista

simptomi na naličju lista

 

Simptomi plamenjače uočavaju se u vidu krupnih uglastih pega, oivičenih lisnom nervaturom,  žute boje. Ceo list postaje krt, lomljiv brzo se suši i izumire. Plamenjača ostvaruje zarazu na temperaturama na 10-27    ̊ C, a optimum je od 16-22  ̊C. Za zarazu je potrebno kap vode ili rose u trajanju od 2 sata na 20  ̊ C.

Za gajenje krastvaca koristiti ocedna zemljišta, veća rastojanja u redu radi boljeg provetravanja i gajiti manje osetljive sorte.

 

Od fungicida se mogu primeniti:

Quadris (a.m.azoksistrobin) 0,75 l/ha

Aliette flash (a.m.fosetil-aluminijum) 0,25-0,37

Acrobat MZ-WG(a.m.mankozeb+dimetomorf) 2 -2,5 kg po ha

Bravo 720-SC  (a.m.hlorotalonil) 1,5-2 l/ha

 

Prilikom primene fungicida voditi računa o karenci.

 

 

 

 

Region: Sombor
1 - 10 Next