Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > krastavac  

Web Part Page Title Bar image
krastavac

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 20.5.2019 ‎(2)
Zaštita krastavca20.5.2019 13:04Tripsi (thrips spp); Obična grinja (tetranychus urticae)

Na teritoriji RC Pančevo, usevi krastavca u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi od drugi plod na glavnom stablu dostigao tipičnu veličinu i oblik do peti plod na glavnom stablu dostigao tipičnu veličinu  (BBCH 71-75).

 

Vizuelnim pregledom cvetova i listova registrovano je prisustvo tripsa. Preporuka proizvođačima da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju njihovo prisustvo sprovedu  tretman nekim od preparata:

 

Laser (a.m. spinosad) 0,4 l/ha 

ili

Exirel (a.m. cijanotraniprol-ciazapir) 0,75 l/ha

 

 

Takodje, vizuelnim pregledom registrovano prisustvo običnog paučinara (Tetranichus urticae). Grinje u kratkom periodu ostavljaju list bez hlorofila remeteći proces fotosinteze i dovode do brzog  propadanja biljaka.

 

Proizvođačima preporučujemo da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju grinje, radi sprečavanja daljeg širenja ove štetočine, sprovedu tretman nekim od preparata:

 

Kraft 1,8 EW (a.m.abamektin) 0,1%

 

ili

 

Apollo 50 SC (a.m.klofentezin) 0.04%

Region: Pančevo
Zaštita krastavca u zatvorenom prostoru20.5.2019 12:00Plamenjača krastavca i bostana (pseudoperonospora cubensis); Tripsi (thrips spp)

Na teritoriji RC Šabac, usevi krastavca u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi od cvetanja do razvoja ploda (BBCH 61-72).

 

faza razvoja krastavca

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis). Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju prisustvo simptoma, sprovedu tretman preparatom:

Ortiva opti 480 SC (a.m. hlorotalonil + azoksistrobin) 2-2,5 l/ha (karenca 3 dana).

Takođe, prilikom pregleda registrovano je i prisustvo tripsa u cvetu. Pored direktnih šteta koje nanose, tripsi imaju značajnu ulogu i kao vektori virusa. Preporuka proizvođačima je da obave pregled metodom otresanja cvetova i listova na belu podlogu i ukoliko se registruje prisustvo tripsa preporučuje se insekticidni tretman preparatom:

Laser (a.m.spinosad) u količini 300-400 ml/ha

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 8.5.2019 ‎(1)
Zaštita krastavca8.5.2019 14:06Tripsi (thrips spp); Plamenjača krastavca i bostana (pseudoperonospora cubensis)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi krastavca u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi od cvetanja do razvoja ploda (BBCH 61-73).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis). Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju prisustvo simptoma, sprovedu tretman preparatom:

Ortiva opti 480 SC (a.m. hlorotalonil + azoksistrobin) 2-2,5 l/ha (karenca 3 dana).

Takođe, prilikom pregleda registrovano je i prisustvo tripsa u cvetu. Pored direktnih šteta koje nanose, tripsi imaju značajnu ulogu i kao vektori virusa. Preporuka proizvođačima je da obave pregled metodom otresanja cvetova i listova na belu podlogu i ukoliko se registruje prisustvo tripsa preporučuje se insekticidni tretman preparatom:

Exirel (a.m. cijantraniliprol) 0,75 l/ha (karenca 1 dan).

 

     

simptom plamenjače      trips u cvetu

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 18.4.2019 ‎(1)
Zaštita krastavca18.4.2019 20:25Tripsi (thrips spp)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi krastavca u plasteničkoj proizvodnji nalaze se u fazi od cvetanja do početka razvoja prvih plodova (BBCH 64 – 70).

faza razvoja

velika slika

Vizuelnim pregledom i metodom otresanja, registrovano je prisustvo tripsa.

trips na cvetu

velika slika

Pored direktnih šteta koje nastaju usled sisanja biljnih sokova, tripsi imaju značajnu ulogu kao vektori veoma štetnih biljnih virusa.

Preporuka proizvođačima je da obave pregled metodom otresanja cvetova i listova na belu podlogu.

Ukoliko se registruje prisustvo tripsa preporučuje se insekticidni tretman preparatom:

Laser  (a.m. spinosad) 0,3 -0,4 l/ha  ( karenca 3 dana)

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 16.4.2019 ‎(1)
Zaštita krastavca16.4.2019 14:14Plamenjača krastavca i bostana (pseudoperonospora cubensis); Tripsi (thrips spp)

Na teritoriji RC Zrenjanin pregledom krastavca u plasteničkoj proizvodnji registrovano je da se usev nalazi u fazi od intenzivnog cvetanja do početka razvoja prvih plodova (BBCH 63-70).

 fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi tripsa na 22% pregledanih biljaka.

Osim što nanose direktne štete usled sisanja biljnih sokova, tripsi su veoma važni i kao prenosioci virusa u povrtarskim usevima.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko uoče prisustvo tripsa u cvetovima ili na listovima biljaka sprovedu insekticidni tretman preparatom:

Laser (a.m. spinosad) u količini 300-400 ml/ha (karenca 3 dana)

Takođe, tokom pregleda registrovani su i simptomi prouzrokovača plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis) u početnim fazama razvoja na niskom procentu biljaka. Mmikroklimatski uslovi u plastenicima, visoke temperature i visoka relativna vlažnost vazduha, pogoduju razvoju ovog patogena. Preporučuje se pregled na prisustvo plamenjače i ukoliko se registruje prisustvo simptoma sprovođenje fungicidnog tretman preparatom:

Folio gold (a.m. hlorotalonil + metalaksil-M) u količini 2,5-3 l/ha (karenca 7 dana)

  

  simptom plamenjače       larva tripsa u cvetu

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 6.3.2019 ‎(1)
Mere kontrole u proizvodnji rasada6.3.2019 10:34Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus); Tripsi (thrips spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji RC Zrenjanin, u toku je proizvodnja rasada paradajza, krastavca i paprike.

U prethodnim godinama registrovani su problemi sa prisustvom virusa, kako na otvorenom polju, tako i u zatvorenom prostoru, a analizom uzoraka u laboratoriji Sistema PIS-a detektovano je prisustvo:

-         Virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus – TSWV)

-         Virusa mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus – CMV).

U predhodnim vegetacionim sezonama na zaraženim biljkama registrovane su patološke promene. Biljke su imale žbunast izgled, a na listovima su se mogli uočiti simptomi hlorotičnog mozaika, cigovanje glavnog nerva i sl. Usled delovanja virusa može doći do sterilnosti cvetova, a obrazovani plodovi su zakržljali i deformisani.

Navedeni virusi održavaju se u velikom broju jednogodišnjih i višegodišnjih gajenih i korovskih biljaka, koje predstavljaju rezervoare ovih štetnih organizama. Sa ovih biljaka, lisne vaši prenose virus mozaika krastavca na biljke paradajza i paprike, dok se virus bronzavosti paradajza prenosi tripsima.

U ovom trenutku, proizvođačima se preporučuje sprovođenje preventivnih mera kontrole koje podrazumevaju:

-          suzbijanje korova u i oko plastenika u kome se proizvodi rasad;

-          uništavanje biljaka sa simptomima viroza;

-         postavljanje insekatske mreže na ulazne otvore plastenika, radi sprečavanja ulaska   vaši i tripsa u plastenik;

-         redovan pregled rasada na prisustvo vaši i tripsa i ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite registrovanim insekticidima

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 14.9.2018 ‎(1)
Tripsi u plasteničkoj proizvodnji14.9.2018 13:35Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom povrtarskih useva u plasteniku, registrovano je prisustvo larvi tripsa. Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Usev

Faza razvoja po BBCH skali

Procenat biljaka sa larvama tripsa (%)

Paprika

Sazrevanje ploda do puna zrelost (BBCH 81 – 89)

22

Krastavac

Cvetanje do razvoja ploda (BBCH 64 – 73)

18

 

U fazama plodonošenja, može doći do deformacija na plodovima usled ishrane ovih štetočina. Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko utvrde prisustvo navedene štetočine, tretman sprovedu nekim od preparata vodeći računa o karenci:

Laser 240 SC (a.m. spinosad) 0,4 l/ha

Exirel (a.m. cijantraniliprol) 0,75 l/ha
 
    
Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 6.9.2018 ‎(1)
Tretman u krastavcima6.9.2018 15:33Plamenjača krastavca i bostana (pseudoperonospora cubensis)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi krastavca se nalaze u fazi od cvetanja do formiranja ploda (BBCH 61 - 71).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis). Simptomi se uočavaju u vidu pega, oivičeni lisnom nervaturom, žute boje.

Nestabilne vremenske prilike praćene čestim padavinama doprinose daljem razvoju i širenju ovog patogena, te se proizvođačima preporučuje da tretman obave nekim od preparata:

Ortiva Opti 480 SC (a.m. hlorotalonil + azoksistrobin) 2 -2,5 l/ha (karenca 3 dana);

Folio Gold (a.m. hlorotalonil + metalaksil – M) 2,5 – 3 l/ha (karenca 7 dana).

Prilikom izbora preparata voditi računa o karenci!

   

fenofaza razvoja     simptomi plamenjače na listu

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 27.7.2018 ‎(1)
Tretman u krastavcima27.7.2018 11:48Tripsi (thrips spp)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi krastavca u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi od cvetanja do  razvoja ploda (BBCH 61 – 71).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo tripsa na cvetovima i listovima na 18% pregledanih biljaka.

 S obzirom na direktne i indirektne (prenosioci virusa) štete koje pričinjavaju pomenute štetočine, preporučuje se proizvođačima da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju njihovo prisustvo tretman obave preparatom:

Laser (a.m. spinosad) 0,3 – 0,4 l/ha  ili

            Exirel (a.m.cijanotraniprol-ciazapir) 0,75l/ha.
 
S obzirom da je berba u toku, obavezno voditi računa o karenci primenjenih preparata!
 
      
fenofaza razvoja           trips u cvetu
 
 
Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 7.6.2018 ‎(1)
Zaštita krastavca od stenice Nezara viridula7.6.2018 14:18Stenica (Nezara viridula)

Na području RC Šabac na lokalitetu Ševarice u plasteničkoj proizvodnji krastavca (faza razvoja BBCH 71-73) uočeni su mlađi larveni uzrasti povrtne stenice (Nezara viridula).

Štete pričinjavaju larve i odrasli insekti tako što sisajući sokove dolazi do diskoloracije plodova i oni dobijaju gorak ukus čime se gubi njihova tržišna vrednost.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine, ali su u okviru Sistema PIS-a sprovedeni ogledi u cilju suzbijanja ove stenice i dobru efikasnost pokazao je preparat Talstar 10 EC (bifentrin) u koncentraciju 0,05%, čija je karenca u usevu krastavca 7 dana.

 

larve povrtne stenice na plodu krastavca

Region: Šabac
1 - 10 Next