Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > krastavac  

Web Part Page Title Bar image
krastavac

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 14.9.2018 ‎(1)
Tripsi u plasteničkoj proizvodnji14.9.2018 13:35Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom povrtarskih useva u plasteniku, registrovano je prisustvo larvi tripsa. Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Usev

Faza razvoja po BBCH skali

Procenat biljaka sa larvama tripsa (%)

Paprika

Sazrevanje ploda do puna zrelost (BBCH 81 – 89)

22

Krastavac

Cvetanje do razvoja ploda (BBCH 64 – 73)

18

 

U fazama plodonošenja, može doći do deformacija na plodovima usled ishrane ovih štetočina. Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko utvrde prisustvo navedene štetočine, tretman sprovedu nekim od preparata vodeći računa o karenci:

Laser 240 SC (a.m. spinosad) 0,4 l/ha

Exirel (a.m. cijantraniliprol) 0,75 l/ha
 
    
Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 6.9.2018 ‎(1)
Tretman u krastavcima6.9.2018 15:33Plamenjača krastavca i bostana (pseudoperonospora cubensis)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi krastavca se nalaze u fazi od cvetanja do formiranja ploda (BBCH 61 - 71).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis). Simptomi se uočavaju u vidu pega, oivičeni lisnom nervaturom, žute boje.

Nestabilne vremenske prilike praćene čestim padavinama doprinose daljem razvoju i širenju ovog patogena, te se proizvođačima preporučuje da tretman obave nekim od preparata:

Ortiva Opti 480 SC (a.m. hlorotalonil + azoksistrobin) 2 -2,5 l/ha (karenca 3 dana);

Folio Gold (a.m. hlorotalonil + metalaksil – M) 2,5 – 3 l/ha (karenca 7 dana).

Prilikom izbora preparata voditi računa o karenci!

   

fenofaza razvoja     simptomi plamenjače na listu

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 27.7.2018 ‎(1)
Tretman u krastavcima27.7.2018 11:48Tripsi (thrips spp)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi krastavca u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi od cvetanja do  razvoja ploda (BBCH 61 – 71).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo tripsa na cvetovima i listovima na 18% pregledanih biljaka.

 S obzirom na direktne i indirektne (prenosioci virusa) štete koje pričinjavaju pomenute štetočine, preporučuje se proizvođačima da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju njihovo prisustvo tretman obave preparatom:

Laser (a.m. spinosad) 0,3 – 0,4 l/ha  ili

            Exirel (a.m.cijanotraniprol-ciazapir) 0,75l/ha.
 
S obzirom da je berba u toku, obavezno voditi računa o karenci primenjenih preparata!
 
      
fenofaza razvoja           trips u cvetu
 
 
Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 7.6.2018 ‎(1)
Zaštita krastavca od stenice Nezara viridula7.6.2018 14:18Stenica (Nezara viridula)

Na području RC Šabac na lokalitetu Ševarice u plasteničkoj proizvodnji krastavca (faza razvoja BBCH 71-73) uočeni su mlađi larveni uzrasti povrtne stenice (Nezara viridula).

Štete pričinjavaju larve i odrasli insekti tako što sisajući sokove dolazi do diskoloracije plodova i oni dobijaju gorak ukus čime se gubi njihova tržišna vrednost.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine, ali su u okviru Sistema PIS-a sprovedeni ogledi u cilju suzbijanja ove stenice i dobru efikasnost pokazao je preparat Talstar 10 EC (bifentrin) u koncentraciju 0,05%, čija je karenca u usevu krastavca 7 dana.

 

larve povrtne stenice na plodu krastavca

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 19.5.2018 ‎(1)
Zaštita krastavca19.5.2018 10:15Tripsi (thrips spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Niš, usevi krastavca u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi od cvetanja do  razvoja plodova (BBCH 64–71).

Vizuelnim pregledom cvetova i listova registrovano je prisustvo tripsa (Thrips spp).

velika slika

Preporuka proizvođačima da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju njihovo prisustvo obave tretman preparatom:

-          Laser (a.m. spinosad) 0,4 l/ha  ili

-          Exirel (a.m. cijanotraniprol-ciazapir) 0,75 l/ha.

Registrovano je prisustvo kolonija lisnih vaši na naličju lista. Proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

-          Teppeki (a.m. flonikamid) 0, 06 – 0, 1 kg/ha.

velika slika

Prilikom primene insekticida voditi računa o karenci preparata.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 16.5.2018 ‎(1)
Tripsi u plastenicima16.5.2018 8:41Trips (thrips tabaci)

Na teritoriji RC Pančevo, na lokalitetima Crepaja, Pančevo, Banatski Brestovac i Sakule, vizuelnim pregledom paprike, krastavaca i paradajza u plasteničkoj proizvodnji, registrovano je prisustvo tripsa u cvetu i na poleđini listova.

Usevi paprike se nalaze u fazi početka cvetanja (BBCH 51 – vidljiv prvi cvetni početak sa izduženom laticom na glavnom stablu). Trips je registrovan u indeksu napada 7,5.

Krastavci se nalaze u fazi od cvetanja do razvoja plodova (BBCH 64 – 72), otvoren četvrti cvet na glavnom stablu do drugi plod na glavnom stablu dostigao tipičnu veličinu i oblik. Trips je registrovan u indeksu napada 6,25.

Usevi  paradajza se nalaze u fazi otvorena peta cvast na glavnom stablu (BBCH 65). Prisustvo tripsa je registrovano u indeksu napada 3.

S obzirom da tripsi imaju značajnu ulogu kao vektori virusa i mogu da izazovu direktne štete usled ishrane, preporuka proizvođačima je da nakon obavljenog pregleda i utvrđivanja prisustva tripsa (otresanjem cvetova i listova na belu podlogu), obave tretman insekticidom:

Laser 240 SC (spinosad) 0,4 l/ha.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 14.5.2018 ‎(1)
Zaštita krastavca14.5.2018 21:02Tripsi (thrips spp)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi krastavca u plasteničkoj proizvodnji nalaze se u fazi od cvetanja do razvoja plodova ( BBCH 64 – 72 ), otvoren četvrti cvet na glavnom stablu do drugi plod na glavnom stablu dostigao tipičnu veličinu i oblik.

Vizuelnim pregledom cvetova i listova registrovano je prisustvo tripsa ( Thrips spp).

trips u cvetu krastavca

Trips u cvetu krastavca

Pored direktnih šteta koje nastaju usled sisanja biljnih sokova, tripsi imaju značajnu ulogu kao vektori veoma štetnih biljnih virusa.

Preporuka proizvođačima je da obave pregled metodom otresanja cvetova i ukoliko se registruje prisustvo tripsa obave tretman preparatom:

( a.m. spinosad ) Laser 0,3 -0,4 l/ha ili

( a.m. cijanotraniprol-ciazapir ) Exirel 0,75 l/ha

Pri primeni insekticida strogo voditi računa o karenci preparata.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 4.5.2018 ‎(1)
Zaštita krastavca4.5.2018 17:13Tripsi (thrips spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi krastavca u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi od cvetanja do  razvoja ploda (BBCH 64 – 71: Otvoren četvrti cvet na glavnom stablu do faze prvi plod dostigao tipičnu veličinu i oblik).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo tripsa (Thrips spp) na cvetovima i listovima biljaka.

Preporuka proizvođačima da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju njihovo prisustvo tretman obave preparatom:

Laser (a.m. spinosad) 0,3 – 0,4 l/ha  ili

            Exirel (a.m.cijanotraniprol-ciazapir) 0,75l/ha

Takođe, prilikom pregleda uočene su kolonije lisnih vaši, pa se proizvođačima preporučuje tretman insekticidom:

Teppeki (a.m. flonikamid) 0, 06 – 0, 1 kg/ha.

tripsi u cvetu

Vaši na listu

 

vaši na listu 

Tripsi i vaši pored direktnih šteta usled sisanja sokova biljaka, prouzrokuju značajne i indirektne štete kao prenosioci biljnih virusa.

Prilikom primene insekticida strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 3.5.2018 ‎(1)
Zaštita krastavca3.5.2018 21:10Tripsi (thrips spp)

Na području delovanja RC Kruševac krastavac u plasteničkoj proizvodnji se nalazi u fazi pojave prvih cvetova (BBCH 51).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo tripsa (Thrips sp.) na cvetovima i na listovima.

Pored direktnih šteta koje prouzrukuju sisanjem sokova biljaka, tripsi su i prenosioci veoma štetnih biljnih virusa pa se proizvođačima preporučuje  da izvrše pregled biljaka (metodom otresanja cvetova) i ukoliko registruju njihovo prisustvo izvrše tretman insekticidom:

Laser (a.m.spinosad 240 g/l)  0,3 - 0,4 l/ha.

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 27.4.2018 ‎(1)
Zaštita krastavca27.4.2018 19:59Tripsi (thrips spp)

Na području delovanja RC Niš krastavac u plasteničkoj proizvodnji se nalazi u fazi pojave prvih cvetova (BBCH 51).

Vizuelnim pregledom  registrovano je prisustvo tripsa (Thrips spp.) na cvetovima. Pored direktnih šteta usled ishrane, tripsi su značajni i kao vektori virusa.

velika slika

Preporučuje se  proizvođačima krastavca da obave pregled cvetova metodom otresanja i ukoliko se registruje prisustvo tripsa primene insekticid:

-          Laser 240 SC (a.m. spinosad) 0,4 l/ha.

Region: Niš
1 - 10 Next