Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > krastavac  

Web Part Page Title Bar image
krastavac

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 12.8.2021 ‎(1)
Zaštita krastavca u zatvorenom prostoru12.8.2021 13:09Pepelnica krastavca i bostana (erysiphe cichoracearum)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi krastavca iz druge sadnje se nalaze u fazi cvetanja i razvoja ploda (BBCH 63-72).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma pepelnice (Erisiphe cichoracearum) na do 10% biljaka. Simptomi su uočeni na licu lista u vidu sivkasto beličastih prevlaka. U slučaju jače zaraze napadnuto lišće žuti, suši se i propada.

Simptom pepelnice

Povoljni mikroklimatski uslovi koji vladaju u plastenicima (visoka relativna vlažnost i temperatura) pogoduju daljem razvoju i širenju pomenutog patogena.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko uoče simptome pepelnice primena nekog od fungicida:

Sercadis plus (a.m. fluksapiroksad + difenokonazol) 0,6 l/ha, karenca 3 dana ili

Ortiva top (a.m. azoksistrobin  + difenokonazol) 1 l/ha, karenca 3 dana.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 22.7.2021 ‎(1)
Zaštita krastavca22.7.2021 14:24Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Plamenjača krastavca i bostana (pseudoperonospora cubensis)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi krastavca u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi od cvetanja do formiranja i sazrevanja plodova (BBCH 68-75-83).

 

      Fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo simptoma plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis) na do 10% biljaka.  Mikroklimatski uslovi koji vladaju u  plasteničkoj proizvodnji pogoduju razvoju i širenju tog patogena. U cilju zaštite krastavca od plamenjače,  proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Orvego (a.m. ametoktradin + dimetomorf) 0,8 l/ha (karenca 1dan)

 

 Simptom plamenjače na listu

Tokom vizuelnog pregleda biljaka registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae), koje u ovom trenutku mogu naneti direktne štete biljkama, hraneći se i sišući sokove mogu izazvati sušenje i propadanje biljaka.

Ukoliko se pregledom utvrdi prisustvo lisnih vaši, predlaže se primena insekticida: 

Teppeki (a.m. flonikamid) 0,06-0,1 kg/ha (karenca 1 dana)

S obzirom da je u toku intenzivno sazrevanje i berba plodova obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih pesticida.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 30.6.2021 ‎(1)
Zaštita krastavca u zatvorenom prostoru30.6.2021 10:21Obična grinja (tetranychus urticae)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi krastavca u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi od cvetanja do razvoja ploda (BBCH 65-73).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pokretnih formi običnog paučinara (Tetranychus urticae).

Obični paučinar živi na naličju listova i hrani se sisajući sokove. Kako se brojnost grinja povećava, dolazi do pojave pega koje se kasnije međusobno spajaju i čitava površina lista žuti i suši se.  Kod napadnutih biljaka povećava se transpiracija, smanjuje se intenzitet fotosinteze što za posledicu ima skraćenje vegetacije, zaostajanje u porastu i formiranje sitnijih plodova.

 

   Obični paučinar               Simptom na listu

S obzirom da u povoljnim uslovima, kakvi trenutno vladaju u plasteniku, prenamnoženje pomenutih štetočina može prouzrokovati sušenje listova, pa čak i čitavih biljaka, proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo pomenute štetočine, i ukoliko se registruje njihovo prisustvo primena hemijskih mera zaštite nekim od preparata:

Apollo (a.m. klofentezin) 0,04% , karenca 7 dana,

Rufast E FLO (a.m. akrinatrin) 0,3 l/ha, karenca 3 dana,

Kanemite 15 SC (a.m. acekvinocil) 0,6-1,2 l/ha, karenca 3 dana.

S obzirom da je berba krastavaca u toku, prilikom primene hemijskih mera zaštite obavezno voditi računa o karenci primenjenih pesticida.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 24.6.2021 ‎(1)
Zaštita krastavaca24.6.2021 7:57Tripsi (thrips spp)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi krastavca u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi od cvetanja do faze sazrevanja ploda  (BBCH 69-81).

faza krastavaca

Vizuelnim pregledom biljaka, registrovano je prisustvo tripsa (Thysanoptera) u cvetu na do 30% cvetova krastavaca. Tripsi su važni kao prenosioci fitopatogenih virusa i nanose štete sisanjem sokova iz biljaka.

faza krastavca

tripsi izlovljeni iz cveta krastavca

Preporučuje se  proizvođačima krastavaca da pregledaju useve metodom otresanja cvetova i listova na belu podlogu, i ukoliko  registruju prisustvo tripsa, primene hemijske mere zaštite nekim od insekticida:

·         Laser 240 SC (a.m. spinosad) u količini 0,04% (karenca 3 dana, maksimalan broj tretmana - 2) ili

·         Exirel (a.m.cijantraniliprol) u količini primene 0,75 l/ha (karenca 1 dan, maksimalan broj tretmana – 4 ).

U plastenicima gde je berba u toku, preporuka je da se najpre izvrši berba a potom sprovedu mere zaštite.

S obzirom da se krastavci u ovim fazama (početak plodonošenja) najčešće beru na svakih 7 dana, veoma je važno pridržavati se karence primenjenjih insekticida.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 9.6.2021 ‎(1)
Zaštita krastavca u zatvorenom prostoru9.6.2021 14:43Plamenjača krastavca i bostana (pseudoperonospora cubensis); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi krastavca u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi od cvetanja do razvoja ploda (BBCH 64-71).

 

  Fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo simptoma plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis) na pojedinačnim biljkama.  Uslovi koji vladaju u plasteničkoj proizvodnji pogoduju razvoju i širenju tog patogena. U cilju zaštite krastavca od plamenjače,  proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Valis M (a.m. valifenal+mankozeb) 2,5 kg/ha, karenca 3 dana.

Tokom vizuelnog pregleda biljaka registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) koje su, pored direktnih šteta koje prouzrokuju ishranom, veoma značajne kao prenosioci fitopatogenih virusa.

    Lisne vaši

U plastenicima gde se registruje prisustvo vaši, preporučuje se primena insekticida:

Scatto (a.m. deltametrin) 0,3-0,7 l/ha, karenca 3 dana.

S obzirom da je u berba krastavca u toku, prilikom primene hemijskih mera zaštite obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih pesticida.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 21.5.2021 ‎(1)
Zaštita krastavca u zatvorenom prostoru21.5.2021 14:26Tripsi (thrips spp)

Na teritoriji RC Vrbas, usevi krastavca u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi od cvetanja do faze razvoja ploda  (BBCH 67-75).

usev krastavca

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo tripsa (Thysanoptera) u cvetu na do 15% biljaka. Osim što nanose direktne štete usled sisanja biljnih sokova, tripsi su veoma važni kao prenosioci fitopatogenih virusa.

 

Trips u cvetu krastavca

 

Preporuka proizvođačima je da pregledaju usev metodom otresanja cvetova i listova na belu podlogu i ukoliko se registruje prisustvo tripsa primena hemijskih mera zaštite nekim od insekticida:

 

·         Laser 240 SC (a.m. spinosad) u količini 0,04% (karenca 3 dana) ili

·         Exirel (a.m.cijantraniliprol) u količini primene 0,75 l/ha (karenca 1 dan).

U plastenicima gde je berba u toku, preporuka je da se najpre izvrši berba a potom sprovedu mere zaštite.

Prilikom upotrebe pesticida treba se strogo pridržavati uputstva za upotrebu i pridržavati karence primenjenih preparata.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 18.5.2021 ‎(1)
Prisustvo biljnih vaši i tripsa u proizvodnji povrća18.5.2021 9:11Tripsi (thrips spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
U proizvodnji povrća, paprike, paradajza i krastavca kako na otvorenom tako i u zatvorenom prostoru, vizuelnim pregledima biljaka registrovano je prisustvo biljnih vaši (Aphididae) i tripsa (Thysanoptera).
 
 

Pored direktnih šteta koje prouzrokuju sisanjem biljnih sokova, vaši i tripsi su veoma značajni i kao prenosioci veoma destruktivnih fitopatogenih virusa. Dva najdominantinija virusa u proizvodnji povrća u nišim uslovima  su virus mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus – CMV) koji prenose vaši i virus bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus – TSWV) koji prenose tripsi. Ukoliko dođe do zaraze biljaka virusima u početnim fazama razvoja može doći do velikih šteta i gubitka prinosa.

 

U cilju zaštite paprike, paradajza i krastavca proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo vaši i tripsa i ukoliko se uoči njihovo prisustvo primena hemijskih mera zaštite:

  • za suzbijanje vaši preporučuje se primena nekog od insekticida: Teppeki (flonikamid) u količini od 0,06 do 1kg/ha u usevima paradajza i krastavca i u količini od 0,12 do 0,14 kg/ha u usevima paprike ili Scatto (deltamterin) u količini od 0,3 do 0,7 l/ha.
  • za suzbijanje tripsa preporučuje se primena insekticida: Exirel (cijantrniliprol) u količini 0,75 l/ha ili Laser 240 SC (spinosad) u koncentraciji 0,04%.

U cilju uspešne kontrole viroza pored suzbijanja prenosioca virusa važno je i sprovođenje drugih nepesticidnih mera kao što su: uništavanje korova u i oko plastenika i parcela na otvorenom gde se gaji povrće, uništavanje zaraženih biljaka, postavljanje insekatskih mreža na ulazne otvore i otvore za provetravanje plastenika u cilju spečavanja ulaska vaši i tripsa u zatvoren prostor.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 14.5.2021 ‎(2)
Zaštita krastavca u zatvorenom prostoru14.5.2021 13:12Plamenjača krastavca i bostana (pseudoperonospora cubensis)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi krastavca u zaštićenom prostoru se nalaze u fazi cvetanja, otvoren treći cvet na glavnom stablu (BBCH 63).

    Faza razvoja

U plastenicima vladaju izuzetno visoke vrednosti relativne vlažnosti vazduha koje su posledica oblačnog i vlažnog vremena u spoljnim uslovima. Provetravanje je dosta otežano, temperature su više, tako da su uslovi veoma povoljni za razvoj prouzrokovača plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis).

U cilju zaštite useva proizvođačima se preporučuje sprovođenje preventivnih mera zaštite preparatom:

Mankogal 80 (a.m. mankozeb) 2kg/ha.

Preporučujemo da se usevi redovno kontrolišu na prisustvo lisnih vaši koji su u proizvodnji krastavaca značajni kao prenosioci fitopatogenih virusa.

Region: Zrenjanin
Zaštita krastavca14.5.2021 12:32Pepelnica krastavca i bostana (erysiphe cichoracearum); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji RC Pančevo, usevi krastavca u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi od cvetanja do faze razvoja ploda  (BBCH 67-75).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovani su simptomi pepelnice krastavca (Erysiphe cichoracearum) na 30% biljaka. Mikroklimatski uslovi koji vladaju u plastenicima (visoka relativna vlažnost vazduha i  temperature), pogoduju razvoju i daljem širenju ovog patogena.

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju useve i ukoliko uoče simptome navedenog patogena, sproveđenje mera zaštite primenom nekog od registrovanih fungicida:

Sercadis plus (a.m. fluksapiroksad+difenokonazol)  0,6 l/ha  ili

Cidely top (a.m. difenokonazol+ciflufenamid) u količini 100 ml na 1000 m2 ili

Ortiva top (a.m. azoksistrobin+difenokonazol) u količini 1 l/ha.

Prilikom vizuelnog  pregleda,  na najmlađem lišću, registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae). Pored direktinih šteta koje nastaju sisanjem sokova biljaka, vaši su prenosioci i brojnih fitopatogenih virusa.

U cilju suzbijanja vaši, preporuka proizvođačima je da ukoliko registruju njihovo prisustvo sprovedu insekticidni tretman preparatom:

  • Teppeki (a.m. flonikamid) 0,06-0,1 kg/ha
Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 6.5.2021 ‎(1)
Zaštita krastavca 6.5.2021 11:27Tripsi (thrips spp)

Na teritoriji RC Pančevo, usevi krastavca u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi od cvetanja do razvoja ploda (BBCH 61-73).

 

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo tripsa (Thysanoptera) u cvetu na do 18% biljaka. Osim što nanose direktne štete usled sisanja biljnih sokova, tripsi su i prenosioci fitopatogenih virusa.

 

Preporuka proizvođačima je da pregledaju usev metodom otresanja cvetova i listova na belu podlogu i ukoliko se registruje prisustvo tripsa primena hemijskih mera zaštite insekticidom:

 

a.m. spinosad: Laser 240 SC u količini 300-400 ml/ha.

Region: Pančevo
1 - 10 Next