Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > krastavac  

Web Part Page Title Bar image
krastavac

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 6.3.2020 ‎(1)
Preventivne mere u plasteničkoj proizvodnji rasada6.3.2020 13:37Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); SVI

Na teritoriji RC Zrenjanin u toku je proizvodnja rasada povrtarskih kultura (paprika, paradajz, krastavac i kupusnjače) u zatvorenom prostoru.

 

          

   krastavac              paprika                paradajz

 

 

Sada je period kada treba sprovesti sve raspoložive preventivne mere u kontroli štetnih organizama.

 

U kontroli viroznih oboljenja (Virus mozaika krastavca, Virus bronzavosti paradajza) koja su svake godine prisutna u proizvodnji povrća na teritoriji regionalnog centra Zrenjanin, veoma važno je sprovesti sledeće mere:  

  • Suzbijanje korova kao rezervoara virusa u i oko plastenika u kome se proizvodi rasad
  • Postavljanje insekatskih mreža na ulazne otvore plastenika u cilju sprečavanja ulaska vaši i tripsa u plastenik
  • Postavljanje žutih lepljivih traka za pravovremenu utvrđivanje prisustva vaši i tripsa kao vektora virusa
  • Pregled rasada na prisustvo vaši i tripsa i ukoliko se registruje njihovo prisustvo sprovođenje hemijskih mera zaštite registrovanim insekticidima 

Jedno od najčešćih gljivičnih oboljenja u proizvodnji rasada  je poleganje rasada (Phytium spp.) 

Preventivne mere kontrole ovog oboljenja su:

 

  • Za setvu koristiti sterilni supstrat i kontejnere
  • Sterilizacija kontejnera i alata u rastvoru varikine (Natrijum- hipohlorit) sa vodom u odnosu 1:4
  • Ukoliko dođe do poleganja rasada neophodno je odstraniti obolele biljke i uništiti ih van mesta proizvodnje
  • Hemijska zaštita rasada zalivanjem rastvorom fungicida u kontejnerima ili lejama odmah posle setve ili pikiranja rasada i 10-14 dana kasnije
  • Za zalivanje rasada se preporučuju fungicidi na bazi aktivne materije propamokarb-hidrohlorid u koncentraciji 0,15%.
Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 23.8.2019 ‎(1)
Zaštita krastavca u plasteničkoj proizvodnji23.8.2019 12:09Plamenjača krastavca i bostana (pseudoperonospora cubensis)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi krastavca iz druge sadnje se nalaze u fazi od cvetanja do razvoja ploda (BBCH 67 – 75).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis) na 16% pregledanih biljaka.

S obzirom da u plastenicima konstantno vladaju povoljni uslovi za dalji razvoj i širenje ovog patogena, preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju simptome navedenog patogena sprovedu hemijski tretman preparatom:

Orvego (a.m. ametoktradin + dimetomorf) 0,8 l/ha (karenca 1 dan).

   

Faza useva          Simptom plamenjače

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 13.8.2019 ‎(1)
Zaštita krastavca u plasteničkoj proizvodnji13.8.2019 14:27Plamenjača krastavca i bostana (pseudoperonospora cubensis)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi krastavca iz druge sadnje se nalaze u fazi od cvetanja do razvoja ploda (BBCH 66 - 74).

 

   fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis).

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve, i ukoliko registruju prisustvo simptoma sprovedu hemijske mere zaštite preparatom:

Ortiva opti 480 SC (a.m. hlorotalonil + azoksistrobin) 2-2,5 l/ha (karenca 3 dana)

 simptom plamenjače

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 17.7.2019 ‎(1)
Zaštita krastavca17.7.2019 7:40Plamenjača krastavca i bostana (pseudoperonospora cubensis)

Na teritoriji RC Zrenjanin, krastavac za letnju proizvodnju u plasteničkoj proizvodnji se nalazi u fazi razvoja listova i početka cvetanja (BBCH 19-63).

 

 fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis). Proizvođačima se preporučuje pregled biljaka na prisustvo ovog patogena. Ukoliko se uoče simptomi, s obzirom da u plastenicima vladaju konstantno povoljni uslovi za razvoj i dalje širenje ovog patogena, proizvođačima se preporučuje hemijski tretman fungicidom:

Acrobat MZ WG (a.m. mankozeb+ dimetomorf) 0,2-0,25%.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 27.6.2019 ‎(1)
Tripsi u plasteničkoj proizvodnji 27.6.2019 13:39Tripsi (thrips spp)

Na teritoriji RC Pančevo usevi paradajza i krastavca u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi sazevanja ploda, 10–50% plodova pokazuje tipičnu boju zrelog ploda - BBCH 81-89.

Usevi paprike se nalaze u fazi formiranja sporednih stabala - BBCH 22.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo tripsa u cvetu (Thysanoptera). Uslovi u poslednjih nekoliko nedelja su izuzetno povoljni za razvoj ove grupe organizama, kako u zatvorenom prostoru tako i na otvorenom polju.

S obzirom da tripsi imaju značajnu ulogu kao vektori fitopatogenih virusa u povrtarskoj proizvodnji, a mogu da izazovu i direktne štete usled ishrane, preporuka proizvođačima je da metodom otresanja cvetova na belu podlogu ustanove prisustvo tripsa u plastenicima. Nakon obavljenog pregleda i ukoliko se registruje prisustvo tripsa, preporučuje se primena insekticida: Laser 240 SC (spinosad) 0,4 l/ha.

 

Kalifornijski cvetni trips može da bude i ograničavajući faktor prilikom izvoza našeg povrća.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 24.6.2019 ‎(1)
Pojava grinja u usevima i zasadima24.6.2019 8:47Grinje (acarine); Obična grinja (tetranychus urticae); Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi)

Trenutno se u usevima lubenica, dinja, krastavaca, soje kao i u zasadima jabuka, leske, bresaka i nektarina registruje prisustvo grinja.

Protekle dve nedelje koje su obeležili tropski dani, bile  su izuzetno povoljne za razvoj ovih štetočina. Na našem proizvodnom području, najznačajnije su dve vrste grinja:  

 

·       Obični paučinar (Tetranychus urticae)

·       Crvena voćna grinja (Panonychus ulmi)  

 

 

Obični paučinar živi na naličju lista gde se hrani sisajući sokove biljaka. Prvi simptomi napada se uočavaju na licu lista u obliku sitnih pega srebrnastobele boje. Kako se brojnost grinja i napad uvećava,  pege se međusobno spajaju i čitava površina lista žuti i suši se. Kod napadnutih biljaka povećava se transpiracija, smanjuje intenzitet fotosinteze što za posledicu ima skaraćenje vegetacije, zaostajanje u porastu i formiranje manjih i sitnijih plodova.

 

 

Crvena voćna grinja je štetočina proizvodnih voćnjaka. Štetni su svi pokretni stadijumi koji se hrane na lišću. Obično se nalazi na naličju lista, a pri velikim brojnostima i na licu lista. Usled njihove ishrane dolazi do pojave bronzavosti listova jabuke i do prevremene defolijacije.

 

 

 

Preporučuju se redovni pregledi useva paprike, paradajza, krastavaca, lubenica, tikvica, boranije, soje kao i voćnih zasada na prisustvo grinja. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se primena registrovanih akaricida.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 20.6.2019 ‎(1)
Zaštita krastavca20.6.2019 9:48Obična grinja (tetranychus urticae); Siva trulež (botrytis cinerea)

Na teritoriji RC Zrenjanin, krastavac u plasteničkoj proizvodnji se nalazi u fazi cvetanja i sazrevanja plodova (BBCH 69-87).

Tokom vizuelnog pregleda biljaka, registrovano je prisustvo pokretnih formi običnog paučinara (Tetranychus urticae) na 9% biljaka. U povoljnim uslovima, kao što su trenutni uslovi koji vladaju u plastenicima, za kratko vreme može doći do prenamnoženja ovih štetočina koje mogu izazvati sušenje i propadanje kako listova tako i čitavih biljaka.

Samo ukoliko se pregledom ustanovi prisustvo grinja na naličju lista, preporučuje se primena akaricida:

Apollo  (a.m. klofentezin) 0,04%  (karenca 7 dana)

Uslovi u plastenicima (povišene temperature i visoka relativna vlažnost vazduha) su izuzetno povoljni i za razvoj patogena, prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea). U cilju zaštite plodova, preporučuje se primena fungicida:

Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil + fludioksonil) 0,8-1 kg/ha (karenca 3 dana).

grinje na naličju lista

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 31.5.2019 ‎(1)
Zaštita krastavca31.5.2019 14:35Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Tripsi (thrips spp); Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus)

Na području delovanja RC Niš, usevi krastavaca u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi od cvetanja do  razvoja plodova (BBCH 64 - 73).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo kolonija lisnih vaši (Aphididae) na naličju lista.

velika slika

Vaši pored direktnih šteta usled ishrane, prouzrokuju i indirektne štete kao prenosioci virusa mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus - CMV).

Proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Teppeki (a.m. flonikamid) 0,06 - 0,1 kg/ha.

Takođe, preporučuje se i uništavanje korova kao rezervoara virusa.

Prilikom primene insekticida obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 30.5.2019 ‎(1)
Zaštita krastavca30.5.2019 14:30Plamenjača krastavca i bostana (pseudoperonospora cubensis); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi krastavaca u plasetničkoj proizvodnji se nalaze u fazi od cvetanja do razvoja ploda (BBCH 68-75).

            

      fenofaza razvoja   

U plastenicima se registruju izuzetno visoke vrednosti relativne vlažnosti vazduha, koje su posledica oblačnog i vlažnog vremena u spoljnim uslovima. Provetravanje je dosta otežano, a registruju se i izuzetno povoljne temperature za razvoj  prouzrokovača plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis).      

Tokom redovnih pregleda registrovano je prisustvo simptoma na listovima biljaka. Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju prisustvo simptoma plamenjače, sprovedu tretman preparatom:

Infinito SC (a.m. propamokarb-hidrohlorid + fluopikolid) 1,4-1,6 l/ha (karenca 3 dana).

S obzirom da je intenzivna berba plodova u toku obavezno voditi računa o karenci preparata.

Takođe, u narednom periodu treba obratiti pažnju na prisustvo vaši (Aphididae) koje su značajne kao prenosioci fitopatogenih virusa. U cilju očuvanja proizvodnje i prevencije virusnih infekcija, preporučuje se i redovno uništavanje korova koji mogu biti rezervoari virusa.

simptom plamenjače

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 20.5.2019 ‎(2)
Zaštita krastavca20.5.2019 13:04Tripsi (thrips spp); Obična grinja (tetranychus urticae)

Na teritoriji RC Pančevo, usevi krastavca u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi od drugi plod na glavnom stablu dostigao tipičnu veličinu i oblik do peti plod na glavnom stablu dostigao tipičnu veličinu  (BBCH 71-75).

 

Vizuelnim pregledom cvetova i listova registrovano je prisustvo tripsa. Preporuka proizvođačima da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju njihovo prisustvo sprovedu  tretman nekim od preparata:

 

Laser (a.m. spinosad) 0,4 l/ha 

ili

Exirel (a.m. cijanotraniprol-ciazapir) 0,75 l/ha

 

 

Takodje, vizuelnim pregledom registrovano prisustvo običnog paučinara (Tetranichus urticae). Grinje u kratkom periodu ostavljaju list bez hlorofila remeteći proces fotosinteze i dovode do brzog  propadanja biljaka.

 

Proizvođačima preporučujemo da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju grinje, radi sprečavanja daljeg širenja ove štetočine, sprovedu tretman nekim od preparata:

 

Kraft 1,8 EW (a.m.abamektin) 0,1%

 

ili

 

Apollo 50 SC (a.m.klofentezin) 0.04%

Region: Pančevo
1 - 10 Next