Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > krastavac  

Web Part Page Title Bar image
krastavac

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 27.7.2017 ‎(1)
Tripsi u povrtarskoj proizvodnji27.7.2017 16:22Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom povrtarskih useva, na teritoriji RC Zrenjanin, registrovano je prisustvo larvi tripsa (Thrips spp). Rezultati pregleda su prikazani u tabeli:

Usev

Lokalitet

Faza razvoja po BBCH skali

% biljaka sa larvama tripsa

Kupus

Mihajlovo

Početak formiranja glavice (BBCH 41)

18 %

Paradajz

Lukino selo

Razvoj ploda (treća grupa plodova – BBCH 73)

13 %

Krastavac

Mužlja

Razvijen peti pravi list na glavnom stablu (BBCH 15)

18 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S obzirom na direktne štete koje nanose sisajući sokove, tripsi su značajni i kao prenosioci virusa, te je preporuka proizvođačima da nakon obavljenog pregleda i utvrđivanja prisustva navedene štetočine, primene neki od navedenih insekticida, vodeći računa o karenci:

Laser 240 SC (a.m. spinosad) 0, 4 l /ha

Dicarzol 50 SP (a.m.formetanat – hidrohlorid) 1 kg / ha

  

                                   larva tripsa spp.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 28.6.2017 ‎(1)
Tripsi u plasteničkoj proizvodnji28.6.2017 19:44Tripsi (thrips spp)

Na području delovanja RC Zrenjanin, lokaliteti Mužlja i Mihajlovo, usevi paradajza i krastavca u plasteničkoj proizvodnji, se nalaze u fazi sazevanja ploda (10 – 50 % plodova pokazuje tipičnu boju zrelog ploda - BBCH 81-85). Usevi paprike se nalaze u fazi formiranja sporednih stabala pa do otvaranja drugog cveta (BBCH 22-62).

     

 faza krastavca                           faza paradajza           

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo tripsa u cvetu (Thrips spp).

  

Thrips spp                            

S obzirom da tripsi imaju značajnu ulogu kao vektori virusa, a mogu da izazovu i direktne štete usled ishrane, preporuka proizvođačima je da nakon obavljenog pregleda i utvrđivanja prisustva tripsa, tretman obave preparatom:

Laser 240 SC (spinosad) 0,4 l/ha

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 23.6.2017 ‎(1)
Zaštita krastavca23.6.2017 17:03Tripsi (thrips spp)

Na području delovanja RC Kruševac ,lokalitet Konjuh ,ustanovljeno je da se krastavac nalazi u fenofazi  (BBCH 51 pojava prvih cvetova ).

velika slika

Vizuelnim pregledom  utvrdjeno je prisustvo tripsa (Thrips sp.) na cvetovima i na listovima.

 

Preporuka proizvodjačima :

 Potrebno je po utvrđivanju njihovog prisustva metodom otresanja na belu podlogu  uraditi  insekticidni tretman preparatom

Laser (a.m.spinosad 240 g/l)  0,3 - 0,4 l/ha.

 

 

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 4.5.2017 ‎(1)
Tripsi u plasteničkoj proizvodnji krastavca4.5.2017 15:35Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom krastavca u plasteničkoj proizvodnji u Mužlji, sorta: Centauro datum rasađivanja:10.03. koji se nalazi u fazi cvetanja do razvoja ploda (BBCH skala 60-70) registrovano prisustvo tripsa (Thrips spp.) u cvetu u indeksu napada 12 .

Tokom pregleda na pojedinačnim plodovima su uočene štete . S obzirom da je berba plodova u toku , preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje plastenike (otresanjem cvetova)  i ukoliko uoče prisustvo tripsa obave insekticidni tretman.

Laser 240 SC (a.m. spinosad) – 300-400 ml/ha (3 dana karenca)

Prilikom izbora insekticida voditi računa o karenci preparata u odnosu na datum berbe.

           

faza razvoja        imago tripsa                   

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 24.6.2016 ‎(1)
Plastenička proizvodnja-povećanje brojnosti tripsa24.6.2016 2:07Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom paradajza i krastavca u plasteničkoj proizvodnji konstatovano je povećanje brojnosti tripsa (Thrips sp.) u cvetu. Faza razvoja po BBCH skali 81 do 85 (10 do 50% plodova krastavca i paradajza ima tipičnu boju zrelog ploda).

Lokalitet Mihajlovo:

-usev paradajza-registrovano prisustvo larvi na 6% biljaka  i imaga na 1% biljaka.

Lokalitet Mužlja:

-paradajz-na 14% biljka registrovane larve

- krastavac -na 22% biljka registrovane larve, na 6% biljaka imago

Pored direktnih šteta usled sisanja biljnih sokova, tripsi su značajni i kao vektori virusa.

Preporuka proizvođačima krastavca i paradajza je primena insekticida sa kratkom karencom nakon obavljene berbe zrelih plodova - Laser 240 SC (a.m.spinosad) 0,4 l/ha

Slika 1:faza paradajza lok.Mihajlovo

velika slika

Slika 2:faza paradajza lok.Mužlja

velika slika

Slika 3:odrasli tripsi u cvetu krastavca

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 6.5.2016 ‎(1)
Tripsi u plastenicima6.5.2016 22:10Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom paradajza i krastavca u plasteničkoj proizvodnji na poziciji monitoringa u Mužlji uočeno da se paradajz nalazi u fazi po BBCH skali 65 (otvorena peta cvast na glavnom stablu) . Pregledom cvasti registrovano prisustvo imaga tripsa.

Kod krastavca, faza BBCH skale 72 (drugi plod na glavnom stablu dostigao tipičnu veličinu i oblik), Pregledom cvetova uočeno je prisustvo imaga tripsa, index prisustva 0,75.

Preporuka proizvođačima je da nastave intenzivne preglede cvetova paradajza i krastavca. Ukoliko se registruje prisustvo tripsa, uraditi tretman insekticidom na bazi aktivne materije spinosad (Laser; 0,3 - 0,4 l/ha).

 

Lokalitet Mužlja, datum pregleda 6.5.2016.

 

 

Vrsta

Faza razvoja

 Br.prisutnih imaga tripsa

Index napada

Paradajz

BBCH 65

2

0,5

Krastavac

BBCH 72

3

0,75

 

Slika 1:faza paradajza

velika slika

 

Slika 2:faza krastavca

velika slika

 

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 16.4.2016 ‎(1)
Tripsi u plastenicima16.4.2016 0:46Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom paradajza i krastavca u plasteničkoj proizvodnji na poziciji monitoringa u Mužlji uočeno je da se paradajz nalazi u fazi po BBCH skali 61 (otvorena prva cvast na glavnom stablu) gde je registrovano prisustvo tripsa na cvetu (na 2% cvetova prisutan imago i na 2% cvetova prisutne larve).

Krastavac je u fazi BBCH skale 64 otvoren četvrti cvet na glavnom stablu, a  indeks prisustva imaga tripsa je  0,5 (4% cvetova ) a za larve tripsa  je 1 (6% cvetova).

U plasteniku su postavljene žute lepljive ploče na kojima se registruju pojedinačni primerci tripsa.

Pored direktnih šteta koje prouzrukuju sisanjem sokova biljaka, tripsi su i prenosioci biljnih virusa veoma štetnih u poljoprivrednoj proizvodnji.

Preporuka proizvođačima je da izvrše pregled biljaka na prisustvo tripsa i ukoliko registruju njihovo prisustvo izvrše tretman insekticidima:

Laser (spinosad 240 g/l) 0,6 l/ha

 

RC Zrenjanin nasatavlja da prati dinamiku pojave i brojnost tripsa u proizvodnji povrća.

Slika 1:plastenička proizvodnja paradajza

velika slika

Slika 2:faza paradajza

velika slika

Slika 3:faza krastavca

 

 

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 9.4.2016 ‎(1)
Tripsi u plastenicima9.4.2016 2:54Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom paradajza i krastavca (pojava prvih cvetova BBCH 51) na lokalitetu Mužlja, plastenička proizvodnja, registrovano je prisustvo tripsa.U plasteniku sa proizvodnjom paradajza prisustvo tripsa nije registrovano

Preporuka proizvođačima je da urade tretman insekticidima:

Dicarzol (formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha

Laser  (spinosad 240 g/l)  0,3 - 0,4 l/ha
 

RC Zrenjanin nasatavlja da prati dinamiku pojave i brojnost tripsa u proizvodnji povrća

Slika 1:faza paradajza

velika slika

velika slika

Slika 2:faza krastavca

velika slika

Slika 3:trips na cvetu krastavca

velika slika

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 21.4.2015 ‎(1)
Siva plesan (Botrytis cinereae) na krastavcu21.4.2015 17:52Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Leskovac, na lokalitetu Navalin,  vizuelnim pregledom  krastavca gajenom u plastenicima, registrovan je patogen Botrytis cinerea, prvenstveno na plodovima (obolelo je oko 10 % plodova)), na kojima se registruje pojava beličaste micelijske prevlake (sl.1.).

Biljke krastavca se nalaze u različitim fenološkim fazama u zavisnosti od vremena  sadnje prema BBCH skali 19-77 (faza intenzivnog porasta – faza plodonošenja).

Siva plesan u ovom momentu predstavlja veliki problem u gajenju povrća  u zašticenom prostoru. Štete najčešce nastaju u plastenicima  u kojima nije pravilno regulisana temperatura i vlažnost vazduha.

Preporuka proizvodjačima:

-   Smanjiti infekcioni potencijal (uklanjati obolele plodove),

-  Smanjiti zalivanje biljaka, vršiti intenzivno provetravanje tokom prohladnih i oblačnih dana kako bi se snizila vlažnost vazduha i zemljišta, 

-   Hemijsko tretiranje  krastavca:  SWITCH  62,5-WG  u količini od 0,8-1 kg/ha, uz utrošak vode 300-600 l/ha, odnosno 8-10 g/ 100 m2 uz utošak vode 3-6 l/100 m2, tretiranjem u uslovima povoljnim za pojavu oboljenja, u vreme cvetanja, precvetavanje i formiranja plodova ili prema preporuci prognozno-izveštajne službe. Karenca preparata je 3 dana, a maksimalan broj trretiranja je 3 puta u vegetaciji zbog brzog razvoja rezistentnosti patogene gljive.   

Sl.1. Siva plesan (Botrytis cinereae) na krastavcu.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 6.8.2014 ‎(1)
Plamenjača krastavca6.8.2014 15:33Plamenjača krastavca i bostana (pseudoperonospora cubensis)

Vizuelnim pregledom krastavca ( proizvodnja krastavca iz semena na otvorenom, hibrid Regal, fenofaza razvoja po BBCH skali 87- 70 % plodova pokazuje tipičnu boju zrelog ploda) uočeni su simptomi plamenjače krastavca (prouz. Pseudoperonospora cubensis).

simptomi na licu lista

simptomi na naličju lista

 

Simptomi plamenjače uočavaju se u vidu krupnih uglastih pega, oivičenih lisnom nervaturom,  žute boje. Ceo list postaje krt, lomljiv brzo se suši i izumire. Plamenjača ostvaruje zarazu na temperaturama na 10-27    ̊ C, a optimum je od 16-22  ̊C. Za zarazu je potrebno kap vode ili rose u trajanju od 2 sata na 20  ̊ C.

Za gajenje krastvaca koristiti ocedna zemljišta, veća rastojanja u redu radi boljeg provetravanja i gajiti manje osetljive sorte.

 

Od fungicida se mogu primeniti:

Quadris (a.m.azoksistrobin) 0,75 l/ha

Aliette flash (a.m.fosetil-aluminijum) 0,25-0,37

Acrobat MZ-WG(a.m.mankozeb+dimetomorf) 2 -2,5 kg po ha

Bravo 720-SC  (a.m.hlorotalonil) 1,5-2 l/ha

 

Prilikom primene fungicida voditi računa o karenci.

 

 

 

 

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 21.7.2014 ‎(1)
Plamenjača krastavca21.7.2014 16:06Plamenjača krastavca i bostana (pseudoperonospora cubensis)

Na području delovanja RC Niš na lokalitetu  Šarlinac, vizuelnim pregledom u usevu krastavca uočeni su simptomi plamenjače (Pseudoperonospora cubensis). Krastavac se nalazi u fazi  po BBCH skali  73 – 75 (razvoj ploda).

Početni znaci bolesti ispoljavaju se u vidu šarenila lišća, pri čemu se svetlozelene zone smenjuju tamnozelenim. Kasnije dolazi do razvoja karakterističnih simptoma tipa pega, oivičenih lisnom nervaturom, žute boje. Ceo list postaje krt i lomljiv, brzo se suši i izumire. Lisna masa izgleda kao vatrom spaljena, pa otuda i naziv plamenjača. Plodovi na takvim biljkama obično nisu parazitirani, ali su kržljavi.

Suzbijanje treba obaviti  preventivno ili nakon pojave prvih simptoma,  pri čemu posebnu pažnju treba obratiti na karencu fungicida:

-          ORTIVA OPTI 480 SC (a.m. hlorotalonil + azoksistrobin) 2-2,5 l/ha   karenca 3 dana

-          ORVEGO (ametoktradin + dimetomorf) 0,8 l/ha  karenca 1 dan.

Plamenjača krastavca (velika slika)

Plamenjača na listu krastavca (velika slika)

 

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 15.7.2014 ‎(1)
Štetočine na krastavcu15.7.2014 16:58Tripsi (thrips spp)

Izveštaj sa terena

Vizuelnim pregledom krastavaca (hibrid Profi,proizvodnja krastavca iz semena na otvorenom,lokalitet Lazarevo,setva 01-03.07.faza 7-8 listova)uočeni simptomi na listu,posledica ishrane tripsa.

Analiza i preporuka:

Pregledom pod binokularom utvrđeno prisustvo larvi tripsa(Thrips tabaci) na : 44% listova prisutno 2-3 tripsa,na 32% po jedan,a na 24% pregledanih listova nismo učili prisustvo.Na 4% listova uočeno prisustvo malobrojnih kolonija vaši

Preporuka proizvođačima krastavca je da ukoliko uoče simptome na krastavcu i prisustvo tripsa na naličju lista (uz pomoć stučnjaka za zaštitu bilja oko detekcije) obave insekticidni tretman

Napomena :u slučaju prisutnih plodova na krastavcu tretman obaviti nakon berbe i obavezno poštovati karencu insekticida

 Etiol tečni 1,5-2,5 l/ha (a.m.malation) 7 dana karenca(ispoljava efikasnost i ima registraciju za suzbijanje vaši na krastavcu)

Laser 240 SC 300-400 ml/ha (a.m. spinosad) 3 dana karenca

 

Slika 1:prisutni trips na listu(pod binokularom)

velika slika

 

 

 

 

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 18.6.2014 ‎(1)
Krastavac 18.6.2014 18:11Siva trulež (botrytis cinerea)

Izveštaj sa terena

Vizuelnim pregledom proizvodnje krastavca u plasteničkoj proizvodnji (lokalitet Mihajlovo,sorta Profi ,faza cvetanje/razvoj ploda,rasđen 04.04)uočene pojedinačne biljke sa simptomima sive plesani (Botrytis cinerea),na plodovima.(od ukupno pregledanih biljaka siva plesan prisutna na 18% biljka,sa različitim intenzitetom)

Sive plesan parazitira veliki broj povrtarskih biljaka i prisutna je u plastenicima kao posledica kratke rotacije krastavca u plodoredu kod ovakve vrste proizvodnje.

Preporuka:

Zaražene plodove ukloniti iz plastenika. Obaviti tretman kurativno preventivnim fungicidom Switch 62,5 WG(fludioksonil+ciprodinil)0,8- 1 kg/ha Tretman obaviti nakon berbe,karenca preparata 3 dana

Slika.1.Simptomi sive truleži (Botrytis cinereae) na plodovima krastavca.

velika slika

 

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 15.5.2014 ‎(1)
Jača pojava Botrytis cinerea na plodovima krastavca15.5.2014 20:05Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Leskovac vizuelnim pregledom krastavaca salatara gajenom u zatvorenom prostoru (fenofaza prema skali BBCH  87), (lokaliteti Bogojevce, Navalin, Vinarce, Donje Stopanje, Donje Krajince), nakon obilnih padavina, visoke vlažnosti vazduha i nižih temperatura, došlo je do masovne pojave propadanja plodova krastavaca, zbog pojave sive truleži (Botrytis cinerea). Time  je smanjen prinos i kvalitet roda. 

S obzirom da se u ovom periodu obavlja intenzivna, svakodnevna berba  krastavca ne preporučujemo hemijsku zaštitu zbog ostataka pesticida, karence. Jedine mere koje se preporučuju jesu mehaničke mere – uklanjanje obolelih plodova, iznošenje iz plastenika i njihovo uništavanje.

Sl. 1. Simptomi sive truleži (Botrytis cinereae) na plodovima krastavca.

 

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 7.5.2014 ‎(2)
Štetočine krastavca7.5.2014 0:12Korenova muva (Delia platura)

Na lokaciji Orlovat (krastavac rasađen 26.04.fenološka faza BBCH od 12 do 13 razvijeno 2- 3 lista uočena u stablu-vreži mladih biljaka pojava larvi muve klijanaca ili korenove muve – Delia platura. Štetama na krastavcu doprinele su niže temperature koje su usporavale klijanje i nicanje,te su se i presađene biljke sporo razvijale.

U proizvodnji povrća može biti vrlo značajna jer ima veliki broj biljaka domaćina i 3 (i više)generacije godišnje.Kod povećane brojnosti larvi usev može biti veoma proređen.

Pošto nema registrovanih insekticida za suzbijanje korenove muve a u cilju sprečavanja većih šteta kontrola brojnosti može obaviti po standardima EPPO PP 2/7(1) insekticidima na bazi aktivnih materija dimetoata,hlorpirifosa.

 

Slika 1,2 larve Delia platura u stabaocetu krastavca

velika slika

 

 

velika slika

 

Region: Zrenjanin
Bolesti krastavca7.5.2014 0:03Crna pegavost lubenice (Alternaria cucumerina)

Vizuelnim pregledom krastavaca u plasteničkoj proizvodnji na lokalitetu Mihajlovo (sorta Prophy ,rasađen 04.04.fenološka faza od početka cvetanja BBCH 61 do prvih zametnutih plodova BBCH 71) ; uočena na obodu listova Alternaria cucumerina(mikroskopskim pregledom potvrdili prisustvo konidija). Pošto nama registrovanih fungicida za ovog prouzrokovača oboljenja, kontrola pojave može se obaviti fungicidima na bazi aktivne materije hlorotalonil koja je registrovana za upotrebu u krastavcima, jer je bolest na krastavcima vrlo dominantno prisutna.RC Zrenjanin nastavlja da prati bolesti na krastavcu

 

Slika 1,2,3 simptomi Alternaria cucumerina na listu krastavca

velika slika

 

velika slika

 

 

velika slika

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 24.4.2014 ‎(1)
Bela trulež (Sclerotinia sclerotiorum)na krastavcu24.4.2014 8:31Bela trulež (sclerotinia sclerotiorum)

Na području delovanja RC Kruševac,vizuelnim pregledom plasteničke proiuzvodnje lokalitet Grabovac primetili smo pojavu bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum)na krastavcu.

Sklerotinia sclerotiorum, bela trulež je primećena u plastenicima , gde je bilo slabije provetravanje i veće prisustvo vlage,što su doprineli i vremenski uslovi u proteklom periodu. Na plodovima krastavaca pojavljuje se bela micelija u kojoj se vide crna plodonosna tela – sklerocije. One služe za održavanje patogena u prirodi i mogu preživeti duži niz godina , obično od 3-8 godina, pa treba voditi računa o plodoredu .

 Za suzbijanje bele truleži treba kombinovati agrotehničke mere(sakupljanje i uklanjanje plodova sa  sklerocijama, plodored, provetravanje, održavanje optimalne temperature u plasteniku...) i hemijske , gde nemamo registrovanih preparata  za ovu bolest ,a dobru efikasnost postižemo   botriticidima:

- Switch 62,5-WG(a.m.ciprodinil+fludioksonil) 0,8 kg/ha( karenca 3 dana)

Pošto je krastavac u fazi plodonošenja voditi računa o karenci.
 
Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 23.4.2014 ‎(1)
Siva plesan (Botrytis cinereae) na krastavcu23.4.2014 21:06Siva trulež (botrytis cinerea)

Nestabilno vreme koje vlada  u poslednje vreme, na području delovanja  RC Leskovac  u plasteničkoj proizvodnji povrtarskih kultura izaziva velike probleme. Vizuelnim pregledom  na krastavcu gajenom u  plastenicima, na lokalitetima Bogojevce, Navalin, Stajkovce i Donje Krajince,  registrovana je jača pojava Botrytis cinereae na  biljnim delovima (plodovima, listu, cvetu, stablu), uz pojavu obilne, beličaste micelijske prevlake  (sl.1.). Krastavac se nalazi u različitim fenološkim fazama u zavisnosti od vremena  sadnje – faza intenzivnog porasta – faza plodonošenja  (prema BBCH skali 19-77).

Siva plesan u ovom momentu predstavlja veliki problem u gajenju povrća  u zaštićenom prostoru. Štete najčešće nastaju u plastenicima  u kojima nije pravilno regulisana temperatura i vlažnost vazduha, a to je upravo u ovom periodu,  kada je  zbog svakodnevnih padavina  došlo do povećane vlažnosti  vazduha  i zemljišta.

Preporuka proizvodjačima:

-  Regulisati temperaturu, kao i vlažnost vazduha i zemljišta u plastenicima u cilju sprečavanja  pojave sive plesni,

-  Smanjiti zalivanje biljaka, vršiti intenzivno provetravanje tokom prohladnih i oblačnih dana kako bi se snizila vlažnost vazduha i zemljišta,

-   Jače obolele biljke uklanjati, 

-   Hemijsko tretiranje  krastavca:  SWITCH  62,5-WG  u količini od 0,8-1 kg/ha, uz utrošak vode 300-600 l/ha, odnosno 8-10 g/ 100 m2 uz utošak vode 3-6 l/100 m2, tretiranjem u uslovima povoljnim za pojavu oboljenja, u vreme cvetanja, precvetavanje i formiranja plodova ili prema preporuci prognozno-izveštajne službe. Karenca preparata je 3 dana, a maksimalan broj trretiranja je 3 puta u vegetaciji zbog brzog razvoja rezistentnosti patogene gljive.   

Sl.1. Simptomi sive truleži (Botrytis cinereae) na krastavcu.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 4.4.2014 ‎(1)
Sušenje mladih tek formiranih plodova krastavca4.4.2014 22:31SVI

Obilazeći plastenike na području delovanja RC Leskovac gde se obavlja proizvodnja krastavca  na većem broju lokaliteta (Bogojevce, Navalin, Donje Krajince, Stajkovce, Donje Stopanje, Cekavica, Pertate) registrovana je masovna pojava sušenja i propadanja tek formiranih plodića krastavca. Prvenstveno stradaju donji plodići (zaostaju u porastu, žute i suše se), a promene  se nastavljaju i prema vrhu biljke. Detaljnim vizuelnim pregledom i laboratorijskim ispitivanjem (stavljanjem u vlažnu komoru) nije došlo do fruktifikacije, tako da  nije registrovano prisustvo patogena  (Botritys cinereae izaziva, vrlo često, ovakve promene pri povećanoj vlažnosti).   

Razlog ovoj pojavi  jesu promenljivi  temperaturni uslovi, visoke i niske temperature, koje su vladale poslednjih desetak dana. Kada su se vremenske prilike stabilizovale do ovakvih promena nije dolazilo. Preporuka proizvodjačima je da ne primenjuju preparate za suzbijanje sive truleži,  kako bi rešili problem,  a posebno ne  smeju primenjivati pesticide sada kada je počela berba krastavca na ovom području  zbog ostataka pesticida.

Sl.1. i 2. Sušenje i propadanje plodova krastavca

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 22.8.2013 ‎(1)
Tripsi na krastavcima22.8.2013 10:06Thrips tabaci (Thrips tabaci)

 

Vizuelnim pregledom useva krastavca kornišona 21.08.,sorta Oktopod setva 20.07. lokalitet Mihajlovo,uočeno  prisustvo larvi tripsa (Thrips tabaci) u indeksu napada 6,5 % (brojnost po listu se kretala od 1 do 5 i više jedinki).Preporuka proizvođačima je da pregledom naličja listova krastavca registruju  prisustvo štetočina.U cilju kontrole brojnosti insekticdni tretman preduzeti registrovanim insekticidima u krastavcima pri tom vodeći računa o karenci preparata.

 Tabela 1 Kontinuirani pregledi krastavca

Datum

Indeks napada

% napadnutih biljaka

14.08.

3%

12%

21.08.

6,5%

26%

 
 
Slika 1 Faza razvoja krastavca
 
 
Slika2 Larve Tripsa na krastavcu
 
 

 Preporuka : Uraditi tretman nekim od sledećih insekticida

-za suzbijanje tripsa : Etiol tečni 1,5-2,5 l/ha (a.m.malation) 7 dana karenca

-za suzbijanje tripsa:Laser 240 SC 300-400 ml/ha (a.m. spinosad) 3 dana karenca
Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 16.8.2013 ‎(1)
Trialeurodes vaporariorum  bela leptirasta vaš16.8.2013 7:07Bela leptirasta vaš (trialeurodes vaporariorum)

Čest problem u plasteničkoj proizvodnji i jedna od štetočina koja prati plasteničku i stakleničku proizvodnju je leptirasta vaš.

Trialeurodes vaporariorum je jedan od najčešćih insekata na gajenim biljkama u zatvorenom prostiru.Predstavnik je ekonomski značajnih štetočina jer pravi izuzetno velike štete na Paradajzu,Paprici,Krastavcu,Salati,Ukrasnom bilju.

    sl1.   

sl 2,

Kao primarna štetočina pravi štete sišući sokove što ima za psledicu slabije biljke sa sitnim plodovima.

Sekundarne štete prouzrokuju gljive čađavice koje se javljau na mednoj rosi koju luče ove vaši, oštećuju list ,smanjujući asimilacionu površinu što je za biljke ozbiljan problrm.

U staklenicima i plastenicima  ima i 11 generacija god.

Suzbijanje je izuzetno složeno i ono se izbodi tokom cele godine.

Preventivne mere :uništavanje korova u i oko plastenika,saditi biljke koje nemaju insekte na sebi,koristiti žute leplive ploče za utvrđivanje prisustva i brojnosti insekta.

Sa hemijskim merama počinjemo kada na 100 biljaka nađemo  4 leptira.Vrlo često se desi da ni hemijske mere ne daju zadovoljavajuće rezultate  zbog voštanog štita koji obavija telo lutke i larve a i vrlo brzo razvijaju  rezistentnos na insekticide.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da primenjuju insekticide sa različitim mehanizmom delovanja kako bi smanjili mogućnos pojave rezistentnosti i učinili efikasnijom primenu insekticida.

Od insekticida

Chess 50WG  0,06 % karenca 3 dana paradajz,krastavac,14 paprika

Talstar 10 EC 0,05 %  karenca 7 dana paradajz i krastavac

Decis  2,5 EC 0,05 %  karenca 7 dana paradajz i krastavac

Calypso 480 SC 0,05 % karenca 7 dana paradajz i krastavac

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 4.7.2013 ‎(1)
Stanje useva krastavca4.7.2013 19:40Thrips tabaci (Thrips tabaci); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na lokalitetu Gospođinci krastavci tipa kornišon (otvoreno polje), nalaze se u fenofazi razvoja plodova (70-74 BBCH).

Pregledom listova uočeno je prisustvo:

·         Larvi tripsa i to 2-4 larve po listu. Suzbijanje tripsa izvodi se ukoliko je prisutno više od 2 tripsa po listu (izvor EPPO PP 2/32 (1)).

·         Kolonija lisnih vaši  - indeks napada 18%

Preporučuje se pregled naličja listova na prisustvo ovih štetočina.

Prilikom primene insekticida u usevima krastavaca koji će se uskoro brati NEOPHODNO JE voditi računa o KARENCI primenjenog preparata.

Registrovani insekticidi i karence:

Trips i lisne vaši

ETIOL TEČNI (malation) 1,5-2,5 l/ha – karenca 7 dana

Trips

LASER 240-SC (spinosad) 300-400 ml/ha – karenca 3 dana

Lisne vaši

LANNATE-90 (metomil) 0,045-0,055% - karenca 14 dana

KOHINOR 200-SL (imidakloprid) 0,5-0,6 l/ha – karenca 3 dana

 

Fenofaza krastavaca

 

velika slika 

 

Larve tripsa

 

velika slika 

 

Lisne vaši

 

velika slika

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 24.6.2013 ‎(1)
Siva trulež na krastavcu24.6.2013 2:12Siva trulež (botrytis cinerea)

Vizuelnim pregledom proizvodnje krastavca u plasteničkoj proizvodnji (lokaliteti Mužlja i Mihajlovo,sorta Profi ,faza cvetanje/razvoj ploda)uočene pojedinačne biljke sa simptomima sive plesani (Botrytis cinerea),na plodovima.

Sive plesan parazitira veliki broj povrtarskih biljaka i prisutna je u plastenicima kao posledica kratke rotacije povrća u plodoredu kod ovakve  vrste  proizvodnje.

Takođe uslovi visoke relativne vlažnosti (u korelaciji sa visokim temperaturom)koji  su prisutni kod plasteničke proizvodnje veoma pogoduju patogenu.U predhodnom periodu smo imali visoku spoljnu temperaturu koja je onemogućavala adekvatno provetravanje plastenika.

Preporuka:zaražene plodove ukloniti iz plastenika. Obaviti tretman kurativno preventivnim fungicidom Switch 62,5 WG(fludioksonil+ciprodinil)0,8- 1 kg/ha

Slika 1 i 2:simptomi na plodu krastavca

velika slika

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 7.6.2013 ‎(1)
Mineri u povrću7.6.2013 0:48SVI

Vizuelnim pregledima proizvodnje krastavaca u plastenicima (lokalitet Mihajlovo,Lazarevo,sorta Profi faza cvetanje/razvoj ploda )uočene mine na listovima prouzrokovane lisnim minerom u zaštićenom prostoru Liriomyza trifolii-detelinski miner.Mineri su polifagne vrste, oštećuju krastavac,paradajz  i druge vrste povća.Larve na licu lista prave hodnike različitog oblika i na listu se može naći veći broj mina.Mine vrste Liriomyza trifolli su na licu lista,u početku uske,kasnije se šire u nepravilan kružni oblik na kraju koga se nalazi larva.

Za sada se ne preporučije kontrola brojnosti insekticidima.

Slika 1:mine Liriomyza trifolii na licu lista krastavca

velika slika

 Slike 2,3 i 4:slike sa binokulara -larva unutar mine

velika slika

velika slika

velika slika

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 22.5.2013 ‎(1)
Tripsi u plasteničkoj proizvodnji22.5.2013 10:53Tripsi (thrips spp)
Na teritoriji RC Sremska Mitrovica u plasteničkoj proizvodnji krastavca ustanovljeno je prisustvo tripsa na cvetu i listovima biljaka.
 
Preporučuje se primena insekticida registrovanog u proizvodnji krastavca sa malom karencom (3 dana)
preparat je na bazi a.m.spinosad Laser 240 SC u koncen.
0,008-0,01%
Region: Sremska Mitrovica
(More Items...)