Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > krastavac  

Web Part Page Title Bar image
krastavac

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 26.6.2020 ‎(1)
Oprez zbog grinja26.6.2020 14:07Obična grinja (tetranychus urticae); Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi)

U pojedinim zasadima voća i usevima povrća i soje, registrovano je prisustvo grinja. U usevima povrća i soje je utvrđeno prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) dok je u zasadima voća, pored ove vrste, uočeno i prisustvo crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) i razne vrste rđastih grinja iz roda Aculus.

U narednih deset dana je najavljeno izrazito toplo i suvo vreme. U najavi su dnevne temperature koje će u najtoplijem delu dana prelaziti 30°C kao i tople noći, što će izuzetno povoljno uticati na razvoj ove grupe štetočina. S obzirom da je već u zasadima jabuka, višanja, šljiva, bresaka i u usevima lubenica, krastavaca, pasulja i soje utvrđeno prisustvo grinja, postoji u narednom periodu rizik od nastanka šteta usled ishrane grinja.  

Preporuka je da se zasadi i usevi redovno obilaze i pregledaju na prisustvo grinja kako bi se na vreme sprovele mere zaštite registrovanim akaricidima i sprečilo prenamnožavanje ovih štetočina.

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i propisane karence.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 19.6.2020 ‎(1)
Zaštita krastavca19.6.2020 16:05Plamenjača krastavca i bostana (pseudoperonospora cubensis)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi krastavaca u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi od cvetanja do sazrevanja ploda i semena (BBCH 67-81).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo simptoma plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis) na 8% biljaka. Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju prisustvo simptoma, sprovedu tretman preparatom:

 Quadris, Promesa, Teatar 0,75 l/ha (a.m. azoksistrobin) (karenca 4 dana).

 

 plamenjača na listu

U plastenicima gde je berba u toku, preporuka je da se najpre izvrši berba  a potom sprovedu mere zaštite. Prilikom upotrebe pesticida treba se strogo pridržavati uputstva za upotrebu i pridržavati karence primenjenih preparata.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 26.5.2020 ‎(1)
Zaštita krastavca26.5.2020 15:18Plamenjača krastavca i bostana (pseudoperonospora cubensis); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi krastavca u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi od cvetanja do razvoja ploda (BBCH 63-71).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis). Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju prisustvo simptoma, sprovedu tretman preparatom:

Infinito SC (a.m. propamokarb- hidrohlorid + fluopikolid) 1,4-1,6 l/ha (karenca 3 dana).

Prilikom vizuelnih pregleda,  na najmlađem lišću, registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) koje pored direktinih šteta koje nastaju sisanjem sokova biljaka, one su značajne i kao prenosioci fitopatogenih virusa. U cilju očuvanja proizvodnje i spečavanja pojave virusnih infekcija, preporuka proizvođačima je da po pojavi pomenutih štetočina sprovedu insekticidni tretman preparatom:

Teppeki (a.m. flonikamid) 0,06-0,1 kg/ha

    vaši na listu

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 24.5.2020 ‎(1)
Zaštita krastavaca24.5.2020 11:35Tripsi (thrips spp)

Na teritoriji RC Šabac ( lokalitet Ševarice ) usevi krastavca u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi od cvetanja do razvoja ploda (BBCH 61-72).

 

Faza razvoja 

Vizuelnim  pregledom registrovano je prisustvo tripsa (Thysanoptera) u cvetu. 

 

Trips u cvetu krastavca

Pored direktnih šteta koje nanose usled sisanja biljnih sokova, tripsi imaju značajnu ulogu i kao vektori virusa.

Preporuka proizvođačima je da obave vizuelni pregled i pregled metodom otresanja cvetova i listova na belu podlogu. Ukoliko se registruje prisustvo tripsa preporučuje se insekticidni tretman preparatom:

Laser (a.m.spinosad) u količini 300-400 ml/ha.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 7.5.2020 ‎(1)
Zaštita krastavca7.5.2020 14:07Grinje (acarine); Obična grinja (tetranychus urticae)

Na teritoriji RC Vrbas, krastavac u plasteničkoj proizvodnji se nalazi u fazi od cvetanja do razvoja plodova  (BBCH 61-70).

 

faza razvoja krastavca

Tokom vizuelnog pregleda biljaka, registrovano je prisustvo pokretnih formi običnog paučinara (Tetranychus urticae) na 7% biljaka.

U povoljnim uslovima, kao što su trenutni uslovi koji vladaju u plastenicima, za kratko vreme može doći do prenamnoženja ovih štetočina koje mogu izazvati sušenje i propadanje kako listova tako i čitavih biljaka.

 

 

Grinje na naličju lista

Samo ukoliko se vizuelnim pregledom ustanovi prisustvo grinja na naličju lista preporučuje se primena akaricida Apollo  (a.m. klofentezin) u koncentraciji 0,04%. 

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 9.4.2020 ‎(1)
Preventivne mere u kontroli viroznih oboljenja povrća9.4.2020 13:08Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Tripsi (thrips spp); Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus)

Na području delovanja RC Kikinda u toku je proizvodnja rasada povrtarskih kultura (paprika, paradajz, krastavac, kupusnjače) u zaštićenom prostoru.

 

Picture

Velika slika

 

Monitoringom proizvodnje povrća (i zatvoren i otvoren prostor) tokom prethodnih godina, registrovano je prisustvo simptoma virusa bronzavosti paradajza i virusa mozaika krastavca, što je laboratorijski i potvrđeno. U cilju kontrole navedenih viroza, preporuka je da se sprovedu sledeće mere:  

 • suzbijanje korovske flore u i izvan plastenika jer su korovi rezervoari virusa
 • utvrđivanje prisustva vektora virusa (vaši, tripsi) u proizvodnom prostoru postavljanjem lepljivih klopki
 • kontrola ulaska vektora virusa u zaštićeni prostor postavljanjem insekatskih mreža na ulazne otvore
 • monitoring rasada i rasađenih biljaka na prisustvo tripsa i pravovremena hemijska reakcija radi njihovog suzbijanja.
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 6.3.2020 ‎(1)
Preventivne mere u plasteničkoj proizvodnji rasada6.3.2020 13:37Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); SVI

Na teritoriji RC Zrenjanin u toku je proizvodnja rasada povrtarskih kultura (paprika, paradajz, krastavac i kupusnjače) u zatvorenom prostoru.

 

          

   krastavac              paprika                paradajz

 

 

Sada je period kada treba sprovesti sve raspoložive preventivne mere u kontroli štetnih organizama.

 

U kontroli viroznih oboljenja (Virus mozaika krastavca, Virus bronzavosti paradajza) koja su svake godine prisutna u proizvodnji povrća na teritoriji regionalnog centra Zrenjanin, veoma važno je sprovesti sledeće mere:  

 • Suzbijanje korova kao rezervoara virusa u i oko plastenika u kome se proizvodi rasad
 • Postavljanje insekatskih mreža na ulazne otvore plastenika u cilju sprečavanja ulaska vaši i tripsa u plastenik
 • Postavljanje žutih lepljivih traka za pravovremenu utvrđivanje prisustva vaši i tripsa kao vektora virusa
 • Pregled rasada na prisustvo vaši i tripsa i ukoliko se registruje njihovo prisustvo sprovođenje hemijskih mera zaštite registrovanim insekticidima 

Jedno od najčešćih gljivičnih oboljenja u proizvodnji rasada  je poleganje rasada (Phytium spp.) 

Preventivne mere kontrole ovog oboljenja su:

 

 • Za setvu koristiti sterilni supstrat i kontejnere
 • Sterilizacija kontejnera i alata u rastvoru varikine (Natrijum- hipohlorit) sa vodom u odnosu 1:4
 • Ukoliko dođe do poleganja rasada neophodno je odstraniti obolele biljke i uništiti ih van mesta proizvodnje
 • Hemijska zaštita rasada zalivanjem rastvorom fungicida u kontejnerima ili lejama odmah posle setve ili pikiranja rasada i 10-14 dana kasnije
 • Za zalivanje rasada se preporučuju fungicidi na bazi aktivne materije propamokarb-hidrohlorid u koncentraciji 0,15%.
Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 23.8.2019 ‎(1)
Zaštita krastavca u plasteničkoj proizvodnji23.8.2019 12:09Plamenjača krastavca i bostana (pseudoperonospora cubensis)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi krastavca iz druge sadnje se nalaze u fazi od cvetanja do razvoja ploda (BBCH 67 – 75).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis) na 16% pregledanih biljaka.

S obzirom da u plastenicima konstantno vladaju povoljni uslovi za dalji razvoj i širenje ovog patogena, preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju simptome navedenog patogena sprovedu hemijski tretman preparatom:

Orvego (a.m. ametoktradin + dimetomorf) 0,8 l/ha (karenca 1 dan).

   

Faza useva          Simptom plamenjače

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 13.8.2019 ‎(1)
Zaštita krastavca u plasteničkoj proizvodnji13.8.2019 14:27Plamenjača krastavca i bostana (pseudoperonospora cubensis)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi krastavca iz druge sadnje se nalaze u fazi od cvetanja do razvoja ploda (BBCH 66 - 74).

 

   fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis).

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve, i ukoliko registruju prisustvo simptoma sprovedu hemijske mere zaštite preparatom:

Ortiva opti 480 SC (a.m. hlorotalonil + azoksistrobin) 2-2,5 l/ha (karenca 3 dana)

 simptom plamenjače

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 17.7.2019 ‎(1)
Zaštita krastavca17.7.2019 7:40Plamenjača krastavca i bostana (pseudoperonospora cubensis)

Na teritoriji RC Zrenjanin, krastavac za letnju proizvodnju u plasteničkoj proizvodnji se nalazi u fazi razvoja listova i početka cvetanja (BBCH 19-63).

 

 fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis). Proizvođačima se preporučuje pregled biljaka na prisustvo ovog patogena. Ukoliko se uoče simptomi, s obzirom da u plastenicima vladaju konstantno povoljni uslovi za razvoj i dalje širenje ovog patogena, proizvođačima se preporučuje hemijski tretman fungicidom:

Acrobat MZ WG (a.m. mankozeb+ dimetomorf) 0,2-0,25%.

Region: Zrenjanin
1 - 10 Next