Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > celer  

Web Part Page Title Bar image
celer

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 15.7.2019 ‎(2)
Zaštita celera   15.7.2019 21:44Pegavost lista celera (Septoria apii); Obična grinja (tetranychus urticae)

Na području delovanja RC Niš, usevi celera se nalaze u različitim fazama razvoja korena (BBCH 40-43).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma  sive pegavosti  lista celera (Septoria apii).

velika slika

U usevima gde se uoče simptomi navedenog patogena, pre najavljenih padavina ili pre navodnjavanja kišenjem,  preporučuje se primena fungicida:

Odeon (a.m. hlorotalonil) 2kg/ha.

Takođe, vizuelnim pregledom listova uočeno je prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličju listova.

velika slika

U našoj zemlji nema registrovanih akaricida u usevima celera. U pojedinim evropskim zemljama registrovani su akaricidi na bazi abamektina  koji imaju karencu 10 dana u usevima celera.

Region: Niš
Siva pegavost lista celera 15.7.2019 13:27Pegavost lista celera (Septoria apii)

Na terenu RC Pančevo, usevi celera se nalaze u fazi razvoja korena (BBCH 40).

 

Vizuelnim pregledom useva registuje se prisustvo simptoma  sive pegavosti  lista celera (Septoria apii).

 

 
Proizvođačima se preporučuje pregled useva. Ukoliko se registruje prisustvo simptoma navedenog patogena preporučuje se primena fungicida:
 

Odeon (a.m. hlorotalonil) 2 kg/ha.

 

Treba voditi računa o karenci, koja za navedeni preparat iznosi 21 dan.
Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 30.5.2019 ‎(1)
Zaštita celera30.5.2019 14:46Pegavost lista celera (Septoria apii)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi celera se nalaze u fazi razvoja lista (BBCH 16 – šesti list razvijen).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista celera (Septoria apii). Uslovi su povoljni za dalji razvoj bolesti.

U cilju zaštite lisne mase i useva celera, preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju simptome navedenog patogena, obave tretman preparatom:

Odeon (a.m. hlorotalonil) 2 kg/ha.

   

 fenofaza razvoja       siva pegavost lista

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 12.9.2018 ‎(1)
Tretman u celeru12.9.2018 16:02Pegavost lista celera (Septoria apii)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi celera se nalaze u fazi razvoja korena (BBCH 43 – koren ili zadebljalo stablo dostiglo 30% od krajnjeg prečnika).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača sive pegavosti lista celera (Septoria apii). Simptomi se javljaju na listu i lisnim drškama. U slučaju jake infekcije može doći do propadanja celih listova, a samim tim i korena.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju prisustvo simptoma ovog patogena tretman obave preparatom:

Odeon (a.m. hlorotalonil) 2 kg/ha.

Voditi računa o karenci, koja za navedeni preparat iznosi 21 dan.

Siva pegavost lista celera

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 20.7.2018 ‎(1)
Tretman u celeru20.7.2018 13:29Crna pegavost lista mrkve (alternaria radicina/ dauci)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi celera se nalaze u fazi razvoja korena (BBCH 40).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo simptoma crne pegavosti lista (Alternaria spp.).

Alternaria spp.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko uoče prisustvo ovog patogena tretman obave preparatom:

Odeon (a.m. hlorotalonil) 2 kg/ha.

Voditi računa o karenci koja za navedeni fungicid iznosi 21 dan.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 3.7.2018 ‎(1)
Zaštita celera3.7.2018 15:53Pegavost lista celera (Septoria apii)

Na području delovanja RC Niš, usevi celera se nalaze u fazi koren ili zadebljalo stablo dostiglo 30% od krajnjeg prečnika (BBCH 43).

Vizuelnim pregledom useva celera registrovano je prisustvo simptoma  sive pegavosti  lista celera (Septoria apii) na listu i  lisnim drškama. Kod jake infekcije lišće se potpuno suši, što dovodi do propadanja useva.

velika slika

U cilju zaštite useva od navedenog patogena preporučuje se primena fungicida:

-          Odeon (a.m. hlorotalonil  ) 2kg/ha (karenca 21 dan).

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 26.6.2018 ‎(1)
Siva pegavost lista celera (Septoria apii) 26.6.2018 12:43Pegavost lista celera (Septoria apii)

Na terenu RC Pančevo, usevi celera se nalaze u fazi koren ili zadebljalo stablo dostiglo 30% od krajnjeg precnika (BBCH 43).

Vizuelnim pregledom useva celera registuje se prisustvo simptoma  sive pegavosti  lista celera (Septoria apii).

Simptomi u vidu  pega  javljaju se na listu i  lisnim drškama. Pege se često spajaju i dolazi do sušenja i propadanja celih listova.  Kod jake infekcije lišće se potpuno suši, što dovodi do propadanja biljaka.

U slučaju regisitrovanja prisustva ovakvih simptoma na listovima biljkaka celera preporučuje se primena fungicida na bazi aktivne materije hlorotalonil  (Odeon) 2kg/ha.

Karenca za navedeni preparat iznosi 21 dan.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 10.8.2014 ‎(1)
SIVA PEGAVOST LISTA CELERA (Septoria apii)10.8.2014 11:18Pegavost lista celera (Septoria apii)

Na području  RC Leskovac  poslednjih nekoliko dana (kada smo imali obilnije paradavine, povećanu vlažnost vazduha i temperaturu)  registrovana je  jača pojava sive pegavosti lista celera  (Septoria apii)  u usevu celera. Na listu  se  javljaju sitne hlorotične pege sa mrkocrvenim ivicama  u okviru kojih tkivo nekrotira. Pege su ovalne ili nepravilnog oblika, često se spajaju i dolazi do sušenja i propadanja celih listova. Pege se  registruju i na lisnim drškama. Kod jake infekcije  biljaka ovom patogenom lišće se potpuno osuši, što može izazvati propadaje korena.

Preporuka proizvodjačima:

Osnovna je zaštita setva zdravog semena i zdravog rasada. Od preparata preporuka je primena  fungicida  na bazi bakra, preparati  Ciram, Fitociram, u koncentraciji  0.2% (20 g u 10 l vode), a dobre rezultate daju i fungicidi  Bravo, Score, Quadris.

Sl.1. Siva pegavost lista celera (Septoria apii).

Region: Leskovac