Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > celer  

Web Part Page Title Bar image
celer

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 19.8.2022 ‎(1)
Zaštita celera19.8.2022 13:14SVI

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi celera se nalaze u fazi razvoja korena, koren ili zadebljalo stablo dostiglo 50% od krajnjeg prečnika.

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista (prouzrokovač Septoria apii) na do 12% biljaka. Najavljene padavine za naredni period i pad temperature mogu doprineti ostverenju povoljih uslova za dalji razvoj tog patogena.

 

simptom sive pegavosti lista

Da bi se sačuvala formirana lisna masa i omogućio dalji neometani razvoj korena preporuka proizvođačima je da pregledaju usev na svojim parcelama i ukoliko uoče prisusutvo simptoma navedenog patogena sprovedu fungicidni tretman preparatom:

Signum (a.m. boskalid+ piraklostrobin) 1 kg/ha (karenca 14 dana).

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 20.5.2022 ‎(1)
Zaštita celera20.5.2022 13:21Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji RC  Zrenjanin usevi celera se nalaze u fazi razvoja listova, peti do šesti list razvijen (BBCH 15-16).

Faza razvoja

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo kolonija crne repine vaši (Aphis fabae) na do 13% biljaka i to na najmlađem lišću.

Crna repina vaš

Lisne vaši usled ishrane na biljkama celera izazivaju kovrdžanje lista i zaustavljanje biljke u porastu. U slučaju jačeg napada može doći do sušenja lista što može imati za posledicu smanjeni rast korena celera. Pored direktnih šteta koje nanose svojom ishranom, lisne vaši su i vektori virusa mozaika celera (Celery mosaic virus, CeMV). 

S obzirom da su uslovi u proizvodnji izuzetno povoljni za razvoj i razmnožavanje pomenutih štetočina, preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo, sprovedu hemijske mere zaštite insekticidom:

Polux (deltametrin) 0,03-0,05%.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 16.7.2021 ‎(1)
Zaštita celera16.7.2021 10:24Pegavost lista celera (Septoria apii); Obična grinja (tetranychus urticae)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi celera se nalaze u fazi razvoja korena, koren ili zadebljalo stablo dostiglo 30% od krajnjeg prečnika (BBCH 43).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo simptoma  sive pegavosti  lista celera (Septoria apii) na 12% biljaka.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko uoče simptome pomenutog patogena sprovedu fungicdni tretman preparatom:

Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) 1 kg/ha

Takođe,  tokom pregleda  na naličju listova uočene su pokretne forme i jaja običnog paučinara (Tetranychus urticae) na 15% biljaka. Svojom ishranom grinje mogu doprineti sušenju i propadanju celih biljaka.

   

    Obični paučinar pod binokularom

Preporuka proizvođačima celera je da obave pregled  na svojim parcelama i ukoliko se uoči prisustvo grinja na naličju listova, sprovedu hemijski tretman preparatom:

Apollo  (a.m. klofentezin) u koncentraciji 0,04% - 0,06%.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 8.6.2021 ‎(1)
Zaštita celera8.6.2021 11:01Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Pegavost lista celera (Septoria apii)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi celera se nalaze u fazi od razvoja lista do početka rasta korena (BBCH 16-41).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo crne repine vaši (Aphis fabae) na preko 16% biljaka.

Lisne vaši svojom ishranom izazivaju kovrdžanje listova i zaostajanja biljaka u porastu. U slučaju jačeg napada može doći do sušenja listova što za posledicu ima smanjeni rast korena celera. Pored direktnih šteta, vaši su i vektori virusa mozaika celera (Celery mosaic virus, CeMV).

 

 Vaši na celeru

S obzirom da su uslovi u proizvodnji izuzetno povoljni za razvoj i razmnožavanje lisnih vaši, proizvođačima se preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite. Jedini insekticid koji ima dozvolu za upotrebu u usevu peršuna je Polux (deltametrin) 0,3 l/ha, karenca 7 dana.

Pored hemijskih mera kontrole, u cilju smanjenja populacije vaši, značajno je i uništavanje korova gde su vaši dominatno prisutne (obična pepeljuga - Chenopodium album i srcolisna pepeljuga - Chenopodium hybridum).

Takođe, tokom pregleda registrovano je i prisustvo simptoma sive pegavosti lista celera (Septoria apii), na preko 10% biljaka .

U cilju zaštite od navedenog patogena, proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Score 250 EC (a.m. difenokonazol) 0,5 l/ha u kombinaciji sa fungicidom sa preventivnim načinom delovanja poput mankozeba.

 

 Simptom sive pegavosti lista

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 21.8.2020 ‎(1)
Zaštita celera21.8.2020 9:20Pegavost lista celera (Septoria apii)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi celera se nalaze u fazi razvoja korena, koren ili zadebljalo stablo dostiglo od 50% do 70% od krajnjeg prečnika.

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo simptoma  sive pegavosti  lista celera (Septoria apii) na 25% biljaka. Padavine i registrovane temperature u predhodnom periodu pogodovale su razvoju ovog patogena. Takođe, najavljene padavine početkom sledeće nedelje mogu stvoriti povoljne uslove za dalji razvoj i širenje sive pegavosti.

Simptom S.apii na listovima celera

U cilju očuvanja lisne mase i daljeg neometanog razvoja korena proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko registruju simptome navedenog patogena primena hemijskih mera zaštite primenom fungicida:

Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) 1 kg/ha (karenca 14 dana).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 7.8.2020 ‎(1)
Zaštita celera 7.8.2020 15:26Obična grinja (tetranychus urticae); Pegavost lista celera (Septoria apii)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi celera se nalaze u fazi razvoja korena, koren ili zadebljalo stablo dostiglo 50-70% od krajnjeg prečnika.

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo simptoma  sive pegavosti  lista celera (Septoria apii) na 14% biljaka.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko uoče simptome pomenutog patogena sprovedu fungicdni tretman preparatom:

Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) 1kg /ha (karenca 14 dana).

Takođe, tokom pregleda, na naličju listova uočene su pokretne forme običnog paučinara (Tetranychus urticae) na 8% biljaka.

S obzirom da prenamnoženje pomenutih štetočina može prouzrokovati sušenje listova i propadanje celih biljaka, preporuka je da se izvrši pregled  i ukoliko se uoči prisustvo grinja na naličju listova, sprovede hemijski tretman sa preparatom:

Apollo  (a.m. klofentezin) u koncentraciji 0,04% (karenca 7 dana).

                

 grinje na celeru     siva pegavost lista

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 13.7.2020 ‎(1)
Siva pegavost lista celera 13.7.2020 8:00Pegavost lista celera (Septoria apii)

Na terenu RC Pančevo, usevi celera se nalaze u fazi razvoja korena (BBCH 40).

Vizuelnim pregledom useva registuje se prisustvo simptoma  sive pegavosti  lista celera (Septoria apii).

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva. Ukoliko se registruje prisustvo simptoma    navedenog patogena preporučuje se primena fungicida:

 

Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) 1kg /ha.

 

Prilikom hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci koja za navedeni fungicid iznosi 14 dana.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 5.6.2020 ‎(1)
Zaštita celera5.6.2020 15:57Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Vizuelnim pregledom useva celera na lokalitetima Mihajlovo i Mužlja (proizvodnja iz rasada), utvrđeno je da se biljke nalaze u fazi početka rasta korena (BBCH 41).

Vizuelnim pregledom biljaka, uočeno je prisustvo kolonija crne repine vaši (Aphis fabae) na preko 15% biljaka i to na najmlađem lišću. Takođe su prisutne i pojedinačne jedinke zelene breskvine vaši (Myzus persicae) na preko 20% biljaka. 

Prisustvom na listu celera, lisne vaši usled ishrane  izazivaju kovrdžanje lista i zaustavljanje biljke u porastu. U slučaju jačeg napada može doći do sušenja lista što može imati za posledicu smanjeni rast korena celera. Pored ovih direktnih šteta, navedene lisne vaši su i vektori Virusa mozaika celera (Celery mosaic virus, CeMV). S obzirom da vaši prenose virus na perzistentan način, suzbijanje lisnih vaši nije mera koja pruža zadovoljavajuće rezultate u kontroli ovog virusa. Međutim, s obzirom da su uslovi u proizvodnji izuzetno povoljni za razvoj i razmnožavanje lisnih vaši, preporuka je da se u cilju izbegavanja direktnih šteta a i smanjenja posledica indirektnih šteta, izvrši pregled na prisustvo ovih štetočina i ukoliko se utvrdi njihovo značajno prisustvo, sprovedu mere zaštite insekticidima.

Za suzbijanje lisnih vaši u celeru prema standardu Evropske organizacije za zaštitu bilja (EPPO PP 2/21(1)) moguća je primena insekticida na bazi sledećih aktivnih materija: deltametrin, lambda-cihalotrin, pimetrozin, taufluvalinat. Pored hemijskih mera kontrole, u cilju smanjenja populacije lisnih vaši, značajno je i uništavanje korova gde su vaši dominatno prisutne (obična pepeljuga, Chenopodium album i srcolisna pepeljuga, Chenopodium hybridum).

Na listovima celera uočeno je prisustvo simptoma od ishrane larvi minirajuće muve celera  (Euleia heraclei) na malom broju biljaka. Unutar mina nalaze se  larve. Ova štetočina nije od velikog ekonomskog značaja i plodored je osnovna mera kontrole, te se primena insekticida ne preporučuje.

crna repina vaš

zelena vaš

minirajuća muva celera

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 19.5.2020 ‎(1)
Zaštita celera19.5.2020 10:41Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi celera iz rasada se nalaze u fazi razvoja lista, tri do pet listova razvijeno (BBCH 13-15).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae spp.) na naličju listova ne preko 15% biljaka.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju prisustvo vaši sprovedu insekticidni tretman, kako bi sprečili direktne štete od ishrane:

Grom (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,4-0,6 l/ha

   vaši na celeru

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 15.7.2019 ‎(2)
Zaštita celera   15.7.2019 21:44Pegavost lista celera (Septoria apii); Obična grinja (tetranychus urticae)

Na području delovanja RC Niš, usevi celera se nalaze u različitim fazama razvoja korena (BBCH 40-43).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma  sive pegavosti  lista celera (Septoria apii).

velika slika

U usevima gde se uoče simptomi navedenog patogena, pre najavljenih padavina ili pre navodnjavanja kišenjem,  preporučuje se primena fungicida:

Odeon (a.m. hlorotalonil) 2kg/ha.

Takođe, vizuelnim pregledom listova uočeno je prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličju listova.

velika slika

U našoj zemlji nema registrovanih akaricida u usevima celera. U pojedinim evropskim zemljama registrovani su akaricidi na bazi abamektina  koji imaju karencu 10 dana u usevima celera.

Region: Niš
1 - 10 Next