Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > IzaberiBD  

Web Part Page Title Bar image
IzaberiBD

 Biljke domaćini

Select
NormalBoranija
NormalBreskva
NormalDuvan
NormalJabuka
NormalJečam
NormalKajsija
NormalKrastavac
NormalKrompir
NormalKruška
NormalKukuruz
NormalKupus
NormalLubenica i dinja
NormalLucerka
NormalLuk
NormalMrkva
NormalNepoljoprivredno zemljište
NormalPaprika
NormalParadajz
NormalPasulj
NormalPolifagni štetni organizmi na ratarskim i povrtarskim usevima
NormalPolifagni štetni organizmi na voćarskim i vinogradarskim zasadima
NormalPšenica
NormalSalata
NormalSoja
NormalSuncokret
NormalŠećerna repa
NormalŠljiva
NormalTrešnja
NormalUljana repica
NormalVinova loza
NormalVišnja
NormalSVI
NormalVoćni zasadi
NormalGrašak
NormalDunja
NormalBorovnica
NormalCeler
NormalJagoda
NormalMalina
NormalKupina
NormalRibizla
NormalPeršun
NormalLeska

 Preporuke

Štetni organizmi
Zaštita jabuke15.7.2020 1:01LeskovacJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi jabuke se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u fazi razvoja plodova, plodovi dostigli od 60 do 70% krajnje veličine (BBCH 76 - 77).

jabuka BBCH 76-77

velika slika

Vizuelnim pregledom plodova jabuke uočeno je prisustvo položenih jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je polaganje jaja, a u narednim danima se očekuje početak piljenja larvi druge generacije ove štetočine. U cilju sprečavanja  ubušivanja larvi u plodove, proizvođačima se  preporučuje primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

Coragen 20 SC (a.m. hloratraniliprol) 0,016-0,02%.

U zasadima sa osetljivim sortimenom na pepelnicu jabuke (Podosphaera leucotricha) naročito gde su prisutni simptomi, proizvođačima se preporučuje, u cilju zaštite od navedenog patogena, primena preparata:

Sercadis (a.m. fluksapiroksad) 0,25-0,3 l/ha.

Usev/zasad: Jabuka
Zaštita kruške14.7.2020 16:42Novi SadObična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Novi Sad u toku je berba srednjestasnih sorti krušaka, dok se kasnostasne sorte nalaze u fazi plodovi oko 70% od krajnje veličine (BBCH 77).

Vizuelnim pregledom zasada registruje se dominantno prisustvo jaja pred piljenje, kao i mlađih larvenih uzrasta obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). U toku je početak piljenja larvi četvrte letnje generacije ove štetočine.

U cilju suzbijanja obične kruškine buve, proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije klotianidin, preparat Kulisa u dozi 350 g/ha uz dodatak okvašivača.

Kod srednjestasnih sorti čija je berba u toku nikako ne treba primenjivati hemijske mere zaštite.

Primena aktivne materije klotianidin je moguća samo do kraja ove godine na otvorenom polju kod nas.

Maksimalno dozvoljena količina ovog insekticida u kruškama je, prema trenutno važećim propisima EU, 0,4 mg/kg, te je veoma važno pridržavati se uputstva za upotrebu. Maksimalan broj tretmana tokom jedne vegetacije iznosi 2 puta, a karenca je 14 dana. 

Usev/zasad: Kruška
Zaštita šljive14.7.2020 16:10KragujevacŠljivin smotavac (grapholita funebrana); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na teritoriji RC Kragujevac traje berba ranih sorti šljiva (Čačanska rana) ili je pri kraju,  a ostale sorte se nalaze u fazi od plod 70% krajnje veličine do početak obojavanja ploda (77-81 BBCH)

Vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo ploženih jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).

velika slika

Trenutno je u toku polaganje jaja i intenzivno piljenje larvi druge generacije ovog insekta. Proizvođačima se preporučuje hemijski tretman:

Grom (a.m lambda-cihalotrin) … 0,03% (karenca 14 dana)

Vizuelnim pregledom, u pojedinim zasadima, registrovano je prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) na plodovima šljive u indeksu napada do 6,5. Proizvođačima se može preporučiti pregled zasada na prisustvo grinja. U slučaju da se one registruju, preporuka je akaricidni tretman:

Borneo (a.m. etoksazol)...0,25 - 0,5% (karenca 14 dana).

Najavljuje se nestabilno vreme sa padavinama od petka, pa se proizvođačima skreće pažnja i na mogućnost infekcije ploda gljivama prouzrokovačima truleži (Monilinia spp.), od kojih pojedine imaju karantinski status u zemljama uvoznicama našeg voća (Ruska Federacija). Stoga se može preporučiti fungicidni tretman:

Ciprodex (a.m.ciprodinil) … 0,05% (karenca 14 dana)

U zasadima gde je berba u toku hemijske mere se ne preporučuju.

Usev/zasad: Šljiva
Zaštita jabuke14.7.2020 14:30ZrenjaninJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na teritoriji RC Zrenjanin, zasadi jabuka se nalaze u fazi razvoja ploda, plodovi oko 70 % krajnje veličine (BBCH 77).

Vizuelnim pregledom plodova su registrovana položena jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je piljenje larvi druge generacije ove štetočine.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena insekticida kako bi se sprečilo ubušivanje larvi u plodove:

 

Imidan 5 WP (a.m. fosmet) u koncentraciji 0,15-0,2 %

 

U zasadima  sa osetljivim sortimentom na pepelnicu jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se primena fungicida

 

Impact 25 SC (a.m. flutriafol) u koncentraciji 0,015-0,02 %.

 

 

  jaje jabukinog smotavca

Usev/zasad: Jabuka
Zaštita šljive14.7.2020 14:27NišŠljivin smotavac (grapholita funebrana); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Niš zasadi šljive se nalaze u fazi plodovi od 70% krajnje veličine do početka obojavanja plodova (77-81 BBCH). Berba ranih sorti je u toku.

Vizuelnim pregledom plodova registrovano je prisustvo jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je intenzivno piljenje larvi druge generacije ove štetočine.

velika slika

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi preporučuje se primena insekticida:

Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,03% (karenca 14 dana).

Nestabilne vremenske prilike i osetljiva faza razvoja mogu dovesti do ostvarenja infekcije prouzrokovača truleži (Monilinia spp.). U cilju zaštite plodova  od navedenih patogena preporučuje se u fazi sazrevanja plodova primena fungicida:

Ciprodex (a.m. ciprodinil) 0,05% (karenca 14 dana).

Kod ranih sorti čija je berba u toku ne preporučuju se hemijske mere zaštite!

Usev/zasad: Šljiva
Zaštita jabuke14.7.2020 14:19NišJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na području delovanja RC Niš zasadi jabuke se nalaze u fazi plodovi oko 70% krajnje veličine (BBCH 77).

velika slika

Vizuelnim pregledom plodova jabuke registrovano je prisustvo jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) u različitim fazama razvoja. U toku je piljenje larvi druge generacije ove štetočine.

U cilju suzbijanja ove štetočine i sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Imidan 5 WP (a.m. fosmet) 0,15 – 0,2%.

U zasadima sa osetljivim sortama od prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Akord ili Mystic 250 EC (a.m. tebukonazol) 0,7 l/ha ili

Riza 250 EC (a.m. tebukonazol) 0,03%.

Usev/zasad: Jabuka
Zaštita paradajza14.7.2020 13:20KikindaMoljac paradajza (Tuta absoluta)
Na području delovanja RC Kikinda, usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fenofazi razvoja ploda (BBCH 71).
 
 
 
Vizuelnim pregledom paradajza u plasteniku, registrovana su oštećenja u vidu mina na listovima kao posledica ishrane larvi moljca paradajza (Tuta absoluta).
 
 
 
 
Moljac paradajza tokom godine razvija i do 12 generacija godišnje, a najveće štete prave larve hraneći se svim nadzemnim delovima biljke.
 
U suzbijanju ove štetočine, ključne su sledeće mere  kontrole:
  1. Postavljenje vodenih klopki radi masovnog izlovljavanja imaga u plastenicima
  2. Postavljanje insekatskih mreža na ulaze u plastenik 
  3. Uklanjanje napadnutih listova i plodova iz plastenika
  4. Uklanjanje korovskih biljaka iz plastenika

Hemijske mere se preporučuju u plastenicima gde se registruju velike brojnosti ulovljenih imaga i gde je uočeno prisustvo jaja i larvi na listovima.

Preporučuje se primena sledećih insekticida :

  • Avaunt 15 SC (indoksakarb) u koncentraciji  0,17-0,25 %  - karenca 3 dana ili
  • Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u dozi 0,175 - 0,2 l/ha  - karenca 3 dana.
Usev/zasad: Paradajz
Zaštita krompira14.7.2020 13:15Svi regioniMoljac krompira (Phthorimaea operculella); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)

Na području Srbije, usevi krompira se nalaze u različitim fazama razvoja u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta, vremena sadnje i intenziteta napada prouzrokovača bolesti. Registruju se faze  od sazrevanja ploda do početka žućenja cime.

Na feromonskim klopkama registruju se povećani ulovi odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). Krajem ove nedelje očekuje se značajno povećanje brojnosti zbog preklapanja leta leptira druge i treće generacije. Ulazimo u rizičan period za zaštitu krompira od ove štetočine. U periodu kada cima počinje da menja boju, a registruju se visoke brojnosti moljca na klopkama, preporuka je da se pored agro-tehničkih sprovedu i hemijske mere kontrole.

Proizvođačima se preporučuju sledeće mere zaštite krompira od krompirovog moljca:

  • Održavanje kompaktnosti zemljišta navodnjavanjem kako bi se sprečilo stvaranje pukotina i prodor ženki moljca do krtola.
  • Čim dođe do propadanja cime obavezno treba vaditi krompir. Nikako ne treba ostavljati krompir na parceli izložen napadu moljca.  Nakon vađenja, krompir treba  čuvati u  skladištima  u kojima je kontrolisana temperatura (ispod 10°C). Skladišta krompira trebalo bi da na  svim otvorima budu obezbeđena gustim mrežama kako bi se sprečio ulazak odraslih jedinki i dalji razvoj moljca. Krtole krompira nakon vađenja ne treba ostavljati na parcelama i u dvorištima već unositi u skladišta koja su dobro obezbeđena.
  • Na parcelama gde se krompir neće uskoro vaditi, preporučuje se primena  hemijskih mera zaštite. Proizvođačima se preporučuje primena nekog od insekticida: Nurelle D, Callifos Super, Despot (hlorpirifos+cipermetrin) 0,9 l/ha (karenca 21 dan). Međutim, zbog zabrane korišćenja aktivne materije hlorpirifos u zemljama EU (MDK (MRL) = 0,01 mg/kg , Izvor - Baza pesticida EU, koju možete pogledati ovde), proizvođačima koji su orjentisani ka izvozu se preporučuje primena nekog od insekticida: Cipkord, Notikor, Crna mamba (cipermetrin) 0,3 l/ha (karenca 14 dana).

Vizuelnim pregledima useva registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophtora infestans) i prouzrokovača crne pegavosti krompira (Alternaria solani). U narednom periodu najavljene su padavine koje mogu stvoriti povoljne uslove za razvoj i dalje širenje ovih patogena.

U usevima krompira sa kasnim sortimentom koji se neće vaditi narednih mesec dana i gde još treba sačuvati lisnu masu, preporučuje se primena fungicida:

Kardinal plus (fluazinam + propamokarb-hidrohlorid) 2 l/ha (karenca 7 dana).

Usev/zasad: Krompir
Zaštita paradajza 14.7.2020 11:28ZrenjaninMoljac paradajza (Tuta absoluta); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi paradajza u plastenicima se nalaze u fazi od cvetanja, sedma cvast razvijena do faze sazrevanja ploda i semena (BBCH 67-83).

Na pregledanim biljkama registrovane su štete u vidu mina na listovima sa prisutnim larvama od moljca paradajza (Tuta absoluta).

S obzirom da su u suzbijanju ove štetočine ključne nepesticidne mere, preporuka je mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih listova i plodova, korišćenje vodenih klopki za masovno izlovljavanje štetočine, postavljanje insekatskih mreža na ulazne otvore.

Kao korektivna mera, ukoliko se registruje prisustvo jaja i larvi moljca paradajza, preporuka je primena  insekticida:

Avaunt (a.m. indoksakarb) 0,17-0,25 l/ha (karenca 3 dana).

       

  mine od moljca na listu

Takođe tokom pregleda uočeni su simptomi plamenjače paradajza (prouzrokovač Phytophthora infestans) i crne pegavosti (prouzrokovač Alternaria solani). Povoljni mikroklimatski uslovi, povišene temperature i visoka relativna vlažnost vazduha koji vladaju u plastenicima  pogoduju širenju pomenutih patogena.

Ukoliko se pregledom ustanovi prisustvo simptoma navedenih patogena, preporuka je primena nekog od navedenih fungicida:

Ortiva opti 480 SC (a.m. hlorotalonil+azoksistrobin) 2-2,5 l/ha (karenca 3 dana) ili

Consento (a.m. propamokarb–hidrohlorid+fenamidon) 2 l/ha (karenca 7 dana).

Usev/zasad: Paradajz
Zaštita paprike14.7.2020 10:58LeskovacKukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja, RC Leskovac, usevi paprika  se nalaze u fenofazi otvoren drugi cvet na glavnom stablu do prvi plod na glavnom stablu dostigao tipičnu veličinu i oblik (BBCH 62-71).

Vizuelnim pregledom useva paprika, registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 15% biljaka.

jaje-Helicoverpa armigera

velika slika

 Larve pamukove sovice pored lisne mase oštećuju generativne organe biljaka, što mže dovesti do velikih šteta pogotovu u fazama zametanja plodova.Piljenje larvi se očekuje za 3-4 dana.

Preporuka je da se pregledaju  usevi na prisustvo jaja pamukove sovice. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo, na početku piljenja larvi se preporučuje primena insekticida Avaunt 15 EC ( a.m. indoksakarb) u količini 0,17-0,25 l/ha.

Usev/zasad: Paprika
Zaštita kupusa14.7.2020 9:10ČačakKupusni moljac (Plutella maculipennis); Kupusna sovica (mamestra brassicae); Povrtna sovica (mamestra oleracea)

Na području delovanja RC Čačak usevi ranog kupusa se nalaze u fazi glavica dostigla od 70 % do  80% od očekivane veličine (BBCH 47-48), usevi kupusa za latnju proizvodnju se nalaze u fazi devet i više listova razvijeno ( BBCH 19 ) i u toku je rasađivanje kupusa za jesenju proizvodnju.

Faza razvoja 

Faza razvoja ranog kupusa

Vizuelnim pregledom useva kupusa na lokalitetu Baluga registrovano je prisustvo larvi kupusovog  moljca (Plutella xylostella ) na do 16 % biljaka. U toku je piljenje larvi četvrte generacije ove štetočine. Takođe, vizuelnim pregledima registrovano je i prisustvo larvi kupusne i povrtne sovice (Mamestra brassicae Mamestra oleracea) na do 20% biljaka.

 

larva kupusnog moljca 

Larva kupusovog moljca

Proizvođačima se preporučuje pregled useva radi utvrđivanja prisustva navedenih štetočina. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se primena hemijskih mera zaštite.

U usevima ranog kupusa preporučuje se primena insekticida:

Alverde (metaflumizon) 1 l/ha (karenca 7 dana).

U usevima kupusa za laetnju proizvodnju preporučuje se primena insekticida:

Notikor, Cipkord 20 EC, Crna Mamba (cipermetrin) – 0,15-0,3 l/ha (karenca 28 dana).

Prilikom primene insekticida treba voditi računa o karenci primenjenih preparata. Sprovođenje hemijskog tretmana se preporučuje u večernjim satima.

Usev/zasad: Kupus
Zaštita paradajza14.7.2020 8:02LeskovacMoljac paradajza (Tuta absoluta); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)

Na području delovanja RC Leskovac, na lokalitetu Togočevce usevi paradajza na otvorenom polju nalazi se u fazi  razvoja ploda (BBCH 71).

U usevu paradajza na otvorenom polju gde se prati moljac paradajza (Tuta absoluta), na feromonskim klopkama beleži se povećana brojnost imaga.

Vizuelnim pregledom na listovima paradajza, registrovane su larve moljca paradajza (Tuta absoluta), a usled ishrane ove štetočine vidljiva su oštećenja na listovima u vidu mina.

Tuta absoluta-larva

velika slika

U cilju suzbijanja navedene štetočine preporučuje se primena insekticida:

Avaunt (a.m. indoksakarb) 0,17-0,25 l/ha (karenca 3 dana)

Preporučuje se i uklanjanje napadnutih listova i plodova.

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je i prisustvo simptoma plamenjače paradajza (Phytophthora infestans) i crne pegavosti (Alternaria solani). Najavljeno nestabilno vreme sa padavinama može pogodovati razvoju i daljem širenju ovih patogena.

Alternaria solani

velika slika

U cilju zaštite paradajza od nevedenih patogena, proizvođačima se preporučuje primena preparata:

Ortiva opti 480 SC (a.m. hlorotalonil+azoksistrobin) 2-2,5 l/ha (karenca 3 dana) ili

Consento (a.m. propamokarb–hidrohlorid+fenamidon) 2 l/ha (karenca 7 dana)

 

Usev/zasad: Paradajz
Zaštita šljive13.7.2020 23:44PožarevacŠljivin smotavac (grapholita funebrana); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Požarevac zasadi šljive nalaze se u fazi početka obojavanja ploda (BBCH 81).

Vizuelnim pregledom plodova registrovano je prisustvo šljivinog smotavaca (Grapholita funebrana). U toku je intenzivno piljenje larvi II generacije ove štetočine.

U cilju suzbijanja ove štetočine i sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena insekticida Grom (a.m. lambda-cihalotrin) u koncentraciji 0,03% (karenca 14 dana).

Prema vremenskoj prognozi za ovu nedelju, najavljuje se nestabilno vreme sa padavinama koje može stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane različitih vrsta prouzrokovača truleži (Monilinia spp.). Faza sazrevanja koštičavog voća, osetljiva je prema prouzrokovačima truleži, zbog čega se prizvođačima, u cilju zaštite plodova preporučuje primena fungicida Ciprodex (a.m. ciprodinil) u koncentraciji 0,05% (karenca 14 dana).

Posebnu pažnju na mere zaštite od prouzrokovača truleži iz roda Monilinia treba da obrate proizvođači koji su orijentisani ka izvozu, jer jedna od gljiva iz navedenog roda može predstavljati ograničavajući faktor prilikom izvoza.

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Usev/zasad: Šljiva
Zaštita vinove loze13.7.2020 15:23ZrenjaninCikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)

Na teritoriji RC Zrenjanin,  vinova loza se nalazi u fazi od početak dodirivanja bobica do zatvaranje grozda (BBCH 77-79).

Pregledom zasada vinove loze na lokalitetu Aradac, registrovano je dominantno prisustvo larvi trećeg uzrasnog stupnja cikade Scaphoideus titanus  koja je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) - prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

Region Zrenjanina nije područje od značaja za proizvodnju grožđa. Međutim, na mnogim okućnicama i na malim površinama prisutna je proizvodnja grožđa. Zbog toga što se na takvim čokotima ne sprovode redovne mere zaštite, oni mogu predstavljati izvor zaraze za gore pomenutu fitoplazmu.

Sada je vreme da se sprovede drugi insekticidni tretman u cilju suzbijanja cikade Scaphoideus titanus. Preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida: 

Elisa (buprofezin) u koncentraciji 0,06% ili

Fury 10 (zeta-cipermetrin) u koncentraciji 0,01 -0,015% ili

Todome 24 SC (buprofezin+fenpiroksimat) u koncentraciji 0,05-0,1%.

Pored primene hemijskih mera zaštite preporučuju se i druge mere kontrole zlatastog žutila vinove loze kao što su stalani pregledi vinograda kako bi se na vreme uočili čokoti sa simptomima, uklanjanje zaraženih čokota iz zasada i uništavanje korovskih biljaka.

 

   larva na listu

Usev/zasad: Vinova loza
Zaštita krastavca (letnja proizvodnja)13.7.2020 14:52ZrenjaninPlamenjača krastavca i bostana (pseudoperonospora cubensis); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji RC Zrenjanin, krastavci namenjeni za letnju proizvodnju se nalaze u fazi razvoja listova i cvetanja (BBCH 19-63).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo simptoma plamenjače (prouzrokovač Pseudoperonospora cubensis) na 6% biljaka. Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju prisustvo simptoma, sprovedu tretman nekim od preparata:

Acrobat MZ WG ili Sphinx MZ (a.m. mankozeb+ dimetomorf) 2-2,5 kg/ha

                         ili

Valis M (a.m. mankozeb+ valifenal) 2,5 kg/ha.

Prilikom pregleda,  na najmlađem lišću, registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) koje su značajne kao prenosioci fitopatogenih virusa. U cilju očuvanja proizvodnje i spečavanja pojave virusnih infekcija, preporuka proizvođačima je da po potvrdi prisustva pomenutih štetočina izvrše insekticidni tretman preparatom:

Teppeki (a.m. flonikamid) 0,06-0,1 kg/ha.

  

   vaši na listu

Usev/zasad: Krastavac
Zaštita šljive13.7.2020 14:09ZrenjaninŠljivin smotavac (grapholita funebrana)

Na teritoriji RC Zrenjanin, zasadi šljive se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi od plod oko 80% krajnje veličine do plodovi sazreli za berbu.

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) na 11% plodova. Tokom pregleda uočena su  sveže položena (bela jaja), zrela jaja pred piljenje kao i ispiljena jaja. U toku je polaganje jaja i intenzivno piljenje larvi II generacije pomenute štetočine.

 

Preporuka proizvođačima je da u svojim zasadima sprovedu insekticidni tretman kako bi se sprečilo ubušivanje larvi šljivinog smotavca u plodove šljive preparatom:

Grom (a.m. lambda-cihalotrin) u koncentraciji 0,03%  (karenca 14 dana).

Hemijski tretman se ne preporučuje kod ranih sorti šljive kod kojih je berba počela.

 

  zrelo jaje smotavca

Usev/zasad: Šljiva
Zaštita kruške13.7.2020 14:04ČačakObična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području RC Čačak zasadi kruške se nalaze u fazi veličina plodova 70% od krajnje veličine (BBCH - 77 ).

Faza razvoja 

velika slika

Vizuelnim pregledom  biljaka registrovano je   prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

Jaja: 5

Imago: 10

Mlađe larve (L1-L3): 22,5

Starije larve (L4-L5): 3,5

U toku je piljenje larvi treće letnje generacije.

U cilju suzbijanja ove štetočine proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

 Apache 50 WG ili Kulisa (a.m. klotianidin) u količini 350 g/ha  (karenca 14 dana) uz dodatak okvašivača.

Preporuka je da se tretman sprovede u večernjim satima.

Usev/zasad: Kruška
Zaštita trešnje i višnje13.7.2020 13:01SuboticaPegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području delovanja RCSubotica, berba trešanja i višanja je završena ili se privodi kraju.

 

U zasadima trešnje i višnje se registruju simptomi pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii).

 

simptomi na listu trešnje

 

U cilju sprečavanja prerane defolijacije, očuvanja lisne mase i kondicije zasada,  treba nastaviti sa zaštitom i nakon završene berbe.

 

Proizvođačima se preporučuje fungicidni tretman, nakon berbe, a pre padavina koje se najavljuju u petak, nekim od sledećih preparata:

 

Agrodin 65WP, Dodin S 65  (a.m. dodinu ) u koncentraciji 0,1% ili

Mankogal 80, Dithane M 45  (a.m. mankozeb) u koncentraciji 0,25%.

Usev/zasad: Trešnja; Višnja
Zaštita višnje i trešnje13.7.2020 12:36VranjePegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području delovanja RC Vranje u zasadima višnje i trešnje je završena berba.

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo simptoma pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii).

Proleće ove godine je bilo nestabilno sa čestim padavinama i pogodovalo je razvoju ovog patogena. Simptomi infekcije se manifestuju u vidu purpurne pegavosti lišća, prevremenog opadanja lišća što dovodi do nespremnosti biljke  za prezimljavanje,  opšte oslabljenosti i smanjene rodnosti za sledeću godinu.

U cilju očuvanja lisne mase i sprečavanja sekundarnih infekcija, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje hemijski tretman posle berbe a pre najavljenih padavina (prema trenutnoj prognozi u najavi su padavine za subotu) nekim od fungicida:

Agrodin 65 WP (dodin) 0,1% ili

Mankogal 80, Dithane M-45 , Bevesan M 45 (mankozeb) 0,25%.

Usev/zasad: Višnja; Trešnja
Mere kontrole azijske voćne mušice13.7.2020 12:15KraljevoAzijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Kraljevo, na lokalitetu Novo Selo, u zasadu maline, uz pomoć klopki sa mirisnim atraktantima registrovan je prvi ulov imaga azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).

 

ženka D.suzukii

 

U našoj zemlji ova štetočina se nalazi na karantinskoj listi štetnih organizama, zbog čega je vrlo važna njena  rana detekcija u cilju kontrole zbog značajne ekonomske štete na biljkama domaćinima.

Direktne štete pričinjavaju larve ishranom u plodovima, dok se indirektne štete ogledaju u tome što takvi plodovi postaju podložni napadu patogena prouzrokovača truleži.

S obzirom da je ova štetočina prisutna kod nas i da su uslovi za njen razvoj u proteklom periodu bili izuzetno povoljni, u narednom periodu se može očekivati povećanje njene brojnosti.

Povećanje brojnosti ove štetočine direktno dovodi u opasnost voćne vrste (njene domaćine) kod kojih je berba u toku ili se očekuje u narednom periodu (srednje i kasne sorte bresaka, malina, šljiva, kupina, a kasnije i vinova loza).

 

U cilju sprečavanja drastičnog povećanja populacije ove štetočine i smanjenja rizika od nastanka šteta u zasadima biljaka domaćina neophodno je sprovesti sve raspoložive mere kontrole:

 

·         Postavljanje što većeg broja klopki za izlovljavanje (detaljnije u prilogu Azijska voćna mušica, objavljenom 24.6.2020.)

·         Skratiti interval berbe plodova

·         Sprovođenje sanitarnih mera (uklanjanje prezrelih i zaraženih plodova, njihovo odlaganje u burad koja se ne otvaraju 7 dana, kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržati plodovi sa larvama i tako prenositi dalje

·         Obavezna higijena ivica parcela u vidu uklanjanja divlje kupine, džanarike, zove i drugih biljnih vrsta koje mogu biti domaćini ove štetočine

 

Hemijske mere kontrole su usmerene na suzbijanje odraslih jedinki.

U svetu se preparat Exirel (a.m. cijanotraniprol) koristi za suzbijanje azijske voćne mušice. U našim uslovima ovaj preparat se može primeniti u koncentraciji 0,075 % kod kasnih sorti bresaka (ujedno će delovati i na tripsa kao i na breskvinog smotavca).  

Prilikom primene sredstava za zaštitu bilja obavezno treba voditi računa o karenci preparata!

 

Usev/zasad: Breskva; Kupina; Malina; Šljiva; Vinova loza
Zaštita paprike13.7.2020 11:47VrbasKukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja, RC Vrbas, na lokalitetu u Ruskom Krsturu, usevi paprika  se nalaze u fenofazi  formiranja prve grupe plodova; prvi plodovi dostigli konačnu veličinu (BBCH  70 – 71).

faza paprike

Vizuelnim pregledom useva paprika, registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 11-15% biljaka.

jaja pamukove sovice na licu lista paprike

Piljenje larvi se očekuje za 3-4 dana.

Preporuka je da se usevi pregledaju na prisustvo jaja pamukove sovice. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo, na početku piljenja larvi se preporučuje primena insekticida na bazi a.m. indoksakarb, Avaunt 15 EC, u količini 0,17-0,25 l/ha.

Usev/zasad: Paprika
Zaštita jabuke13.7.2020 11:32KikindaJabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Na području delovanja RC Kikinda, zasadi jabuka nalaze se u fenofazi plodovi oko 70 % krajnje veličine (BBCH 77).
 
 
Vizuelnim pregledom na plodovima su registrovana položena jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je piljenj larvi druge generacije ove štetočine.
 
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena insekticida Imidan 5 WP (fosmet) u koncentraciji 0,15-0,2 % kako bi sprečili ubušivanje larvi u plodove jabuke.
 
U zasadima  sa osetljivim sortimentom na pepelnicu jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučuje se primena fungicida Impact 25 SC (flutriafol) u koncentraciji 0,015-0,02 %.
Usev/zasad: Jabuka
Mere kontrole azijske voćne mušice13.7.2020 10:04Svi regioniAzijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

U okviru sistema PIS-a, monitoring azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) vrši se pomoću lovnih klopki sa mirisnim atraktantom i vizuelnim pregledom zrelih plodova voća. Na lovnim klopkama uhvaćeni su pojedinačni primerci odraslih jedinki u regionima Kraljeva, Smedereva, Mladenovca, Jagodine, Leskovca, Sremske Mitrovice i Subotice.

S obzirom na visok reproduktivni potencijal (jedna ženka položi u proseku 400 jaja) i kratak ciklus razvića (minimalan period razvića jedne generacije je 8 dana) veoma brzo može doći do drastičnog podizanja populacije. Preporuka je da se preduzmu sve raspoložive mere kako bi se smanjio rizik od nastanka šteta u zasadima jagodičastog i koštičavog voća i vinove loze:

 

1.     Postavljanje velikog broja klopki za masovno izlovljavanje u cilju smanjenja broja odraslih jedinki. Kao klopke se mogu koristiti plastične flaše na kojima je potrebno napraviti nekoliko otvora za ulazak mušica prečnika 4 milimetra. Takođe, potrebno je napraviti i otvore za širenje mirisa koji se prekrivaju gazom. Kao mirisni atraktant koristi se mešavina jabukovog sirćeta i crnog vina u odnosu 1:1 (1,5 dl jabukovog sirćeta i 1,5 dl crnog vina) i par kapi deterženta za sudove. U cilju masovnog izlovljavanja neophodno je postaviti veliki broj klopki, na ivičnim delovima parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara.

 

2.     Uništavanje prezrelih plodova koji predstavljaju idealnu podlogu za razvoj ove štetočine. Zbog vlažnih uslova koji su obeležili značajan deo vegetacije došlo je do pojave truleži u zasadima koštičavog voća. Sve plodove koji su otpali kao i sve plodove sa simptomima truleži koji su još uvek na granama potrebno je uništiti. Predlaže se njihovo skupljanje i odlaganje u burad koja se ne otvaraju sedam dana. Na taj način sprečava se razvoj štetočine i pojava odraslih jedinki nove generacije.

 

3.     Skraćivanje intervala berbe radi što bržeg sklanjanja zrelih plodova sa parcele

4.     Uklanjanje  divlje kupine, zove, džanarike i drugih biljnih vrsta koje mogu biti domaćini ovoj štetočini sa ivica parcela

5.     Krčenje napuštenih zasada koji predstavljaju idealno mesto za neometano umnožavanje ove veoma opasne štetočine.

 

 

Ženke azijske voćne mušice polažu jaja u zdrave plodove u fazi zrenja. Usled ishrane larvi, plodovi potpuno propadaju.

Na mestima gde ženka pravi zareze prilikom polaganja jaja otvara se put za infekcije različitim prouzrokovačima truleži.

Usev/zasad: Borovnica; Breskva; Kajsija; Kupina; Malina; Ribizla; Šljiva; Vinova loza
Zaštita jabuke13.7.2020 9:18UžicePepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na području rada RC Užice zasadi jabuke se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta  nalaze u fazi razvoja plodovi prečnika od 60-70% krajnje veličine (BBCH 76-77).

Vizuelnim pregledom plodova uočeno je prisustvo položenih jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je polaganje jaja , a u narednim danima se očekuje početak piljenja larvi druge generacije ove štetočine. Proizvođačima se, u cilju sprečavanja  ubušivanja larvi u plodove, preporučuje primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:
Coragen 20 SC (a.m. hloratraniliprol ) 0,016-0,02%.

U voćnjacima sa osetljivim sortimenom, naročito  gde su prisutni simptomi pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) , proizvođačima se preporučuje da nastave sa zaštitom od navedenog patogena primenom preparata :

Sercadis (a.m. fluksapiroksad) 0,25-0,3 l/ha.

Usev/zasad: Jabuka
Siva pegavost lista celera 13.7.2020 8:00PančevoPegavost lista celera (Septoria apii)

Na terenu RC Pančevo, usevi celera se nalaze u fazi razvoja korena (BBCH 40).

Vizuelnim pregledom useva registuje se prisustvo simptoma  sive pegavosti  lista celera (Septoria apii).

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva. Ukoliko se registruje prisustvo simptoma    navedenog patogena preporučuje se primena fungicida:

 

Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) 1kg /ha.

 

Prilikom hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci koja za navedeni fungicid iznosi 14 dana.

Usev/zasad: Celer
(More Items...)