Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Usevi ili zasadi
Dozrelost pseudotecija Venturia inequalis 12

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se dominantno nalaze u fenofazi: plodovi dostigli veličinu do 20 mm ( BBCH 72).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija patogena prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis), sa pezimelog lišća jabuke, registrovana je dozrelost pseudotecija od 80,5% i ispražnjenost od 12%.

Dozrelost pseudotecija Venturia inequalis 11
 

Na terenu RCSremska Mitrovica, zasadi jabuke se nalaze u fazi od plodovi dostigli dimenzije do 10mm, opadanje plodova posle cvetanja do faze veličina ploda do 20mm (BBCH 71-72).

Pregledom pseudotecija patogena prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis), ustanovljena je dozrelost od 78% i ispražnjenost od 6%.

Prisustvo simptoma oštećenja od kruškina ose srčikarice u zasadima krušaka

Na terenu RC Sremska Mitrovica, na lokalitetima  Erdevik, Divoš i Ležimir u zasadima kruške koji se nalaze u blizini šume, prisutna su oštećenja od kruškine ose srčkarice (Janus compressus).

 

velika slika                               imago ose

Ženke kruškine ose srčikarice prave spiralne ubode legalicom prilikom polaganja jaja u vrhove mladih izbojaka kruške. Ubrzo nakon polaganja jaja, vrhovi gube turgor i savijaju se nadole. Simptomi oštećenja od polaganja jaja ove štetočine veoma su slični simptomima bakteriozne plamenjače jabučastog voća. Razlika u ovim simptomima je ta, što se na mladarima na koje kruškina osa srčikarica položi jaja, ispod mesta savijanja uočavaju spiralno raspoređene tačke.

U cilju sprečavanja završetka razvojnog ciklusa i smanjenja populacije te štetočine u narednj vegetaciji izbojke sa simptomima oštećenja treba odstraniti sa biljke.

Dozrelost pseudotecija Venturia inequalis 10
Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se dominantno nalaze u fenofazi (BBCH 71) plodovi dostigli veličinu do 10 mm, opadanje plodova posle cvetanja.

Pregledom pseudotecija patogena prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke(Venturia inequalis), ustanovljena je dozrelost od 71.50 %  ispražnjenost od 4 %.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis 9

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se nalze u fenofazi precvetavanja.

Pregledom pseudotecija patogena prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inequalis) ustanovljena je dozrelost od 69.05%.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis 8

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se u zavisnosti od sorte nalaze u fenofazama:

Zlatni Delišes (BBCH62) početak cvetanja, oko 20% cvetova je otvoreno;

Ajdared (BBCH 65) najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju,

Greni Smit, Jonagold (BBCH63) oko 30% cvetova je otvoreno.

Mikroskopskim pregledom pošlogodišnjeg lišća na prisustvo pseudotecija patogena prouzrokovača čađave pegavost lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inequalis), ustanovljena je dozrelost od 23,9%.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis 7

Jabuka se nalazi u fenofazi (BBCH 57-60) od crvenih pupoljaka: cvetne krunice su izdužene, cvetna loza je lagano otvorena, čašićni listovi su jedva vidljivi (Zlatni Delišes) do prvi cvetovi su otvoreni (Ajdared).

Ajdared

Ajdared-fenofaza

Pregledom pseudotecija patogena prouzrokovača čađava pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis), ustanovljena je dozrelost od 18,30%.

pseudotecija

Stanje u zasadima kruške

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi kruške su u fenofazi  BBCH 56,57,65:

Viljamovka- faza crvenih pupoljaka, cvetne krunice su izdužene, cvetna loža lagano otvorena, čašićni listići jedva vidljivi;

Karmen i Junska lepotica u fenofazi puno cvetanje, najmanje 50% cvetova je otvoreno, prve latice opadaju.

Vizuelnim pregledom zasada na prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) ustanovljen je početak piljenja larvi u indeksu 0,7, prisustvo odraslih jedinki u indeksu prisustva 1.38 i veliki broj ranije položenih žutih jaja ali i prisustvo belih jaja sa indeksom 22.43.

larva i bela jaja

RC Sremska Mitrovica, nastavlja da vrši monitoring obične kruškine buve, a o vremenu tretmana i izboru preparata će obavestiti proizvođače na ovom Portalu. Trenutno se tretman ne preporučuje zbog cvetanja i prisustva polinatora u zasadima.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis 6

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se u zavisnosti od sorte nalaze u fenofazama od zelenih pupoljaka, pojedinačni cvetovi se izdvajaju još uvek zeleni do faza crvenih pupoljaka, cvetne krunice su izdužene, cvetna loža je lagano otvorena, čašićni listovi su jedva otvoreni (BBCH 56-57).

Vizuelnim pregledom pseudotecija patogena prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis), ustanovljena je dozrelost od 13,25%

Dozrelost pseudotecija Venturia inequalis 5

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se nalaze u različitim fenofazama u zavisnosti od sortimenta:

Sorte Ajdared, Jonagold, Greni Smit, Crveni Delišes nalaze se u fenofazi (BBCH 53-55) pucanje pupoljaka- vidljivi su zeleni listići koji okružuju pupoljke –vidljivi cvetni pupoljci još uvek zatvoreni.

Zlatni Delišes se nalazi u fenofazi (BBCH 52) kraj bubrenja: svetlo obojeni, vidljive su ljuspice pupoljaka sa delovima pokriveni gustim dlačicama.

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke, prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), ustanovljena je dozrelost pseudotecija od 8,75%.

1 - 10 Next