Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Usevi ili zasadi
Pregled pseudotecija
Na terenu RC Sremska Mitrovica, jabuka se u zavisnosti od sorte nalazi u različitim fenofazama:
 
Ajdared - BBCH 71 (plod dostigao veličinu do 10 mm);
Zlatni Delišes - BBCH 69 (kraj cvetanja -sve latice opale).
 
Pregledom pseudotecija za ovu nedelju ustanovljena je dozrelost od 55,46% i ispražnjenost od 4%.
 
Dozrelost pseudotecija RC Sremska Mitrovica
Na terenu RC Sremska Mitrovica jabuka se u zavisnosti od sorte nalazi u fenofazi:
 
65 BBCH (puno cvetanje:najmanje 50% otvorenih cvetova, prve latice opadaju) - sorte Zlatni Delišes, Jonagold;
67 BBCH (cvetovi venu, većina latica opada) - sorte Ajdared, GrenyiSmit.
 
Pregledom pseudotecija (Venturia inequalis) iz prezimelog lišća, ustanovljena je dozrelost od 42%. Prilikom pregleda nije ustanovljena nijedna ispražnjena pseudotecija.
 
Od ukupno pregledanih 100 pseudotecija
u kategoriji 1 (od 0-25% formiranih askospora) je 48,
u kategoriji  2 (od 25-50% formiranih askospora) je 40;
u kategoriji 3 (50-75% formiranih askospora) je 8;
u kategoriji 4 (od 75-100% formiranih askospora) je 4.
 
Dozrelost pseudotecija (Venturia inaequalis) - VII nedelja

Jabuka se na terenu RC Sremska Mitrovica, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalazi u različitim fenofazama:

sorta Ajdared: puno cvetanje, najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju (BBCH 65);

sorta Zlatni Delišes: početak cvetanja, oko 10% cvetova otvoreno (BBCH 61).

Mikroskopskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) ustanovljena je dozrelost pseudotecija od 22,75%.

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija (Venturia inaequalis) - VI nedelja

Na terenu RC Sremska Mitrovica, jabuka se u zavisnosti od sortimenta nalazi u različitim fenofazama razvoja:

sorta Ajdared-fenofaza oko 20% cvetova otvoreno (BBCH 62);

sorta Zlatni Delišes -fenofaza zelenih pupoljaka: pojedinačni cvetovi se odvajaju, još uvek zatvoreni(BBCH 56).

 

Pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iz opalog lišća, ustanovljena je dozrelost pseudotecija od 13,75%. Od 100 pregledanih pseudotecija, u 54 nije bilo formiranih askospora, u 37 je do 25% formiranih askospora, u 9 je od 25 -50% formiranih askospora.

 

 
RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
Prvi ulovi šljivinih osa

Na terenu RC Sremska Mitrovica šljive se nalaze u fenofazi puno cvetanje: najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju (BBCH 65).

Na klopkama koje se nalaze u zasadu šljive na lokalitetu Ležimir, registruju se  prvi ulovi žute i crne šljivine ose (Hoplocampa flava i minuta).

Šljivine ose se hrane polenom, ženka polaže jaja u osnovi čašićnih listića, embrionalni razvoj traje u zavisnosti od temperature 7-10 dana . Ispiljena larva se ubušuje u tek zametnut plod i tamo se hrane semenkama i perikarpom ploda, nakon čega plodići opadaju.

Mere zaštite se za sada ne preporučuju.

Prvi ulov breskvinog smotavca (Cydia molesta)

Na područiju delovanja RC Sremska Mitrovica, punkt Šuljam, na feromonskim klopkama beleži se prvi ulov imaga breskvinog smotavca (Cydia molesta). 

           Breskvin smotavac (Cydia molesta)

Za sada se ne preporučuje hemijski tretman, a RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis- V nedelja

Zasadi jabuke se na terenu koji obuhvata RC Sremska Mitrovica, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fenofazama:

BBCH 53: pucanje pupoljaka:vidljivi zeleni listići koji okružuju cvetove (sorta Zlatni Delišes)

BBCH 56: faza zelenih pupoljaka: pojedinačni cvetovi se odvajaju (još uvek zatvoreni) (sorta Ajdared)

                               Fenofaza razvoja

Laboratorijskim pregledom pseudotecija, prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), iz prezimelog lišća ustanovljena je dozrelost pseudotecija od 9,68%. Od 80 pregledanih pseudotecija u 49 nema formiraniih askospora, dok je u 31 pseudoteciji do 25% formiranih askospora.

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 

Pojava lisnih pipa (Phyllobius spp.)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, jabuka se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalazi u različitim fenofazama:

BBCH 53: pucanje pupoljaka:vidljivi zeleni listići koji okružuju cvetove (sorta Zlatni Delišes)

BBCH 56: faza zelenih pupoljaka: pojedinačni cvetovi se odvajaju (još uvek zatvoreni) (sorta Ajdared)

Vizuelnim pregledom zasada jabuke, lokalitet Čalma, uočeno je prisustvo imaga lisnih pipa (Phyllobius spp.).

lisne pipe na pupoljku jabuke

 Pojava ovih štetočina je uobičajna u našim proizvodnim zasadima ali uglavnom ne pričinjavaju ekonomski značajnije  štete.

Prezimljava imago u voćnjacima, sa porastom temperature i kretanjem vegetacije nastupa period dopunske ishrane pred koopulaciju imaga.

Prirastom lisne mase štetnost od lisnih pipa je sve manja te se hemijske mere zaštite ne preporučuju.

 

Pojava rutave bube

Na terenu RC Sremska Mitrovica, u zasadima bresaka i kajsija koji su fenofazi cvetanja  (BBCH 61-65)  registrovana je pojava rutave bube (Tropinota hirta).

 

                          Rutava buba

Sa porastom temperature i ulaskom ostalih voćnih vrsta u fenofazu cvetanja, doći će do intenziviranja pojave ove štetočine. Rutava buba se hrani delovima cveta te usled prenamnoženja može napraviti velike štete ( izostanak oplodnje) naročito na kruškama i jabukama.

 

Preporučuje se sprovođenje preventivnih mera kontrole, odnosno izlovljavanje postavljanjem lovnih klopki plave ili bele boje, u koje treba sipati vodu i dodati neki voćni sirup, anis, negro bombone ili sredtvo za pranje sudova.

 

U fenofazi cvetanja zakonom je zabranjena primena insekticida. Prilikom upotrebe pesticida obavezno je pridržavati se  uputstva za upotrebu i sprovoditi sve mere u cilju zaštite pčela i drugih polinatora.

Pojava tripsa na terenu RC Sremska Mitrovica
Zasadi bresaka se na terenu RC Sremska Mitrovica nalaze u fenofazi većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon (BBCH 59).
 
Vizuelnim pregledom korovske vegetacije u zasadu breskve, na lokalitetu Manđelos, uočena je pojava imaga tripsa (Thysanoptera).
U poslednjih nekoliko godina, tripsi su izuzetno značajne štetočine breskve i nektarine, naročito kod ranocvetajućih sorti.
Štete nastaju usled ishrane imaga i larvi na tek zametnutim plodićima kao i usled polaganja jaja unutar mladog biljnog tkiva. Napadnuti plodovi imaju nekrotične ožiljke po sebi, a sa porastom plodovi se deformišu, pucaju, iz njih curi smola. 
Suzbijanje tripsa je veoma otežano jer se najintenzivniji napad dešava u fazi cvetanja kada je zabranjena upotreba insekticida. Hemijske mere zaštite su moguće tek u fazi početka formiranja plodnika kada polinatori nisu vise prisutni u voćnjacima.
RC Sremska Mitrovica nastavlja monitoring tripsa u zasadima bresaka i nektarina.
 
                 Imago tripsa (Thrips sp)
 
Za sada se ne preporučuje hemijski tretman,a RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem ove štetočine.
1 - 10 Next