Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Usevi ili zasadi
Pojava Scaphoideus titanus

Vinova loza se na terenu RC Sremska Mitrovica, u zavisnosti od ekspozicije terena i sorte vinove loze, nalazi u fenofazi 80% cvetnih kapica otpalo do kraj cvetanja (BBCH 68-69).

Vizuelnim pregledom zasada na lokalitetu Ljuba, uočeno je prisustvo prvih larvenih stupnjeva cikade Scaphoideus titanus koja je vektor fitoplazme Flavescens doree koja prouzrokuje oboljenje zlatasto žutilo vinove loze.

Trenutni stupnjevi cikade koji su prisutni u vinogradima nisu infektivni, te se sada hemijski tretman ne preporučuje.

RC Sremska Mitrovica, nastavlja sa praćenjem dalje aktivnosti štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

 
 
Pregled pseudotecija
Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se nalaze u fenofazi od drugo opadanje plodova do plodovi dostigli veličinu do 40 mm (BBCH 73-74).
 
fenofaza Ajdared
 
Pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inequalis), ustanovljena je ispražnjenost od 100% što znači da je period primarnih infekcija završen.
 
prazna pseudotecija
Bakteriozna plamenjača jabučastog voća - Erwinia amylovora

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi kruške nalaze se u fenofazi: drugo opadanje plodova, plodovi dostigli veličinu do 40 mm (BBCH 73-74)

Pregledom zasada uočena je pojava ,,naknadnog  cvetanja,, koja je naročito izražena kod sorte Karmen, koja je pored sorte Viljamovka, jedna od najzastupljenijh sorti kruške na našem terenu.

 

.

Velika slika

Vremenski uslovi (temperature i vlažnost) i prisustvo ,,naknadnog  cvetanja,, stvaraju visok rizik od infekcija prouzrokovačem bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

Na ovu bolesti najosetljivije voćne vrste su dunja, kruška, jabuka i mušmula.

Preporuka proizvođačima je mehaničko uklanjanje ovih cvetova, kao i zaraženih biljnih delova ukoliko su oni prisutni u voćnjaku. Simptomi ove bolesti na granama pojavljuju se u vidu „pastirskog štapa“, a na plodovima dolazi do pojave mrke boje. U povoljnim uslovima za razvoj ovog patogena iz zaraženih biljnih delova curi bakterijski eskudat koji služi za dalje širenje ove bolesti.

Prilikom mehaničkog uklanjanja zaraženih biljnih delova treba zahvatiti 20 do 30 cm biljnog tkiva bez simptoma. Obavezna je i dezinfekcija alata nakon svakog reza. Uklonjene biljne delove treba staviti u vreću, izneti iz voćnjaka i spaliti.

Nakon mehaničkog uklanjanja zaraženih biljnih delova, u cilju dezinfekcije preseka i povreda nastalih rezidbom,  preporučuje se tretman preparatom na bazi bakar oksihlorida ili bakar hidrosida u koncentraciji 0,3%.

Sprovođenje mehaničkih mere zaštite preporučuje samo po toplom, mirnom i suvom vremenu.

Preled pseudotecija Venturia inaequalis
 

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke nalaze se u fenofazi drugo opadanje plodova (BBCH 73).

fenofaza Ajdared
 

Pregledom pseudotecija fitopatogene gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis)  ustanovljena je dozrelost 100% i ispražnjenost 97,36%.

Slika - prazna pseudotecija

Pregled pseudotecija Venturia inequalis

Jabuka se nalazi u fenofazi drugo opadanje plodova (BBCH 73).

Pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis), ustanovljena je dozrelost od 100% i ispražnjenost od 81%.

Pregled pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke nalaze se u fenofazi plodovi dostigli veličinu do 20 mm (BBCH 72).

Pregledom pseudotecija prouzrokovača  pegavosti lista i čađave krastavosti ploda jabuke (Venturia inequalis), ustanovljena je dozrelost od 100% i ispažnjenost od 66,11%.

 
Pregled pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Sremska Mitrovica, jabuka se nalazi u fenofazi: plodovi dostigli veličinu 10 mm, opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 71).

Ajdared

Pregledom pseudotecija patogena prouzrokovača pegavosti lista i čađave krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis), ustanovljena je dozrelost od 98 % i ispražnjenost od 48 %.

 

Pregled pseudotecija Venturia inaequalis

Jabuka se na terenu RC Sremska Mitrovica nalazi u fenofazi kraj cvetanja, sve latice otpale (BBCH 69).

Pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i  krastavosti ploda jabuke (Venturia inequalis) ustanovljena je dozrelost od 96,73% i ispražnjenost od 31,88%.

 
Praćenje dozrelosti pseudotecija

Na terenu RC Sremska Mitrovica, sorta jabuke Ajdared  nalazi  se u fenofazi -kraj cvetanja: sve latice su opale (BBCH 69).

Sorta Zlatni Delišes se nalazi u fenofazi –cvetovi venu : većina latica otpala ( BBCH67)

ajdared

Pregledom pseudotecija gljive (Venturia inequalis), ustanovljena je dozrelost od 76,19% i ispražnjenost od 23,80%

 

Masovna pojava Cetonia aurata u zasadima kruške
Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi kruške se nalaze u fenofazi-puno cvetanje, najmanje 50% cvetova je otvoreno, prve latice opadaju (BBCH 65).
 
Obilaskom zasada na pojedinim lokalitetima, naročito u blizini šuma, uočena je masovna pojava štetočine Cetonia aurata (zlatna mara ili ružin gundelj).
Insekt je prisutan u zasadima od cvetanja pa do posle berbe.
U toku cvetanja hrani se polenom, ali i delovima cveta i nanosi veliku štetu. Takođe, hrani se i plodovima u fazama sazrevanja. Prošle godine, štete od ovog insekta su registrovane u zasadima bresaka u fazi sazrevanja plodova.
Hemijsko suzbijanje ove šteteočine nije moguće u fazi cvetanja.
Trenutna preporuka je postavljanje posuda plave, bele ili žute boje u koje se sipa voda, šećer i neki od atraktanata (anis, cimet) u cilju masovnog izlovljavanja.
 
1 - 10 Next