Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma > Prilozi > Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)
Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)

Dinamika leta kukuruznog plamenca se prati pomoću svetlosnih lovnih lampi na lokalitetima Inđija i Buđanovci. Let leptira I generacije je počeo desetak dana ranije u odnosu na 2011. godinu. (30.04.2012. -  Inđija, 06.05.2012.- Buđanovci). Prva generacija je bila manje brojna u poređenju sa prethodnom godinom. Pik leta I generacije je bio 05.06.2012. (Inđija-192 leptira, Buđanovci-128 leptira), što je manje u odnosu na 2011. (Inđija-570 leptira, Buđanovci-370 leptira). Nakon ovog pika brojnost postepeno opada, da bi od 07.07.2012. (Inđija), odnosno od 10.07.2012. (Buđanovci) ponovo počeli da beležimo povećanje brojnosti, što označavamo kao početak leta II generacije. Nakon toga brojnost uhvaćenih leptira konstantno raste, da bi poslednjih dana dostigla izuzetno visoke vrednosti. 21.07., odnosno 22.7.2012., ulov je dostigao vrednosti od 3255 (Inđija) do 4965 jedinki za noć (Buđanovci). 2011. godine pikovi druge generacije su bili nešto kasnije, u periodu od 06.do 10.08., i znatno manji (Buđanovci – 1245, Inđija – 2613). Visoke temperature u junu i julu mesecu ove godine dovele su do brže akumulacije temperature, a samim tim i do ranije pojave kao i veće brojnosti leptira. I u narednom periodu očekujemo nastavak trenda visokih brojnosti.

 

Dinamika leta kukuruznog plamenca

Inđija

velika slika

 

Buđanovci

velika slika

U skladu sa povećanjem ulova imaga u svetlosnoj lampi, redovnim vizuelnim pregledima useva merkantilne paprike (Buđanovci)  i semenskog kukuruza  (Beška, Žarkovac), uočava se i  povećanje brojnosti položenih jajnih legala.

 

Paprika

Buđanovci

18.07. - indeks napada 0,75%.(3% napadnutih biljaka)

20.07. - indeks napada 1,5%.(6% napadnutih biljaka)

23.07. - indeks napada 2% (8% napadnutih biljaka)

 

 

velika slika                            velika slika

 

Semenski kukuruz   

Beška

19.07. - indeks napada 0,17%.(2% napadnutih biljaka)

23.07. - indeks napada 1,08% (13% napadnutih biljaka)

 

Žarkovac

19.07. - indeks napada 0,58%.(7% napadnutih biljaka)

23.07. - indeks napada 2,92% (32% napadnutih biljaka)

 

Prilikom pregleda 23.7. uočena su kako novopoložena jajna legla, tako i jajna legla stara nekoliko dana,  jajna legla pred piljenje (“crna glava”), kao i prve tek ispiljene larve (Slika 1).

 

velika slika

 

Zbog izuzetno visoke populacije i intenzivne dinamike polaganja jaja, poizvođačima koji još uvek nisu sproveli mere zaštite preporučuje se da pregledaju svoje useve i ukoliko uoče prisustvo jaja  urade tretman insekticidima ovicidno - larvicidnog delovanja:

 

-         Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha(semenski kukuruz)

-                                                                     0,14-0,2 l/ha (paprika)

-         Avaunt 15 SC (indoksikarb) 0,2-0,25l/ha (paprika)

(Preporuka od 23.7.)

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem dinamike leta i polaganja jaja kukuruznog plamenca,

 

Comments

There are no comments yet for this post.