Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma > Prilozi > Kukuruzni plamenac - dinamika polaganja/piljenja jajnih legala
Kukuruzni plamenac - dinamika polaganja/piljenja jajnih legala

Na terenu RC Ruma usevi  kukuruza  se nalaze u fenofazi  11 do 13 listova razvijeno, odnosno u fenofazi porasta stabla.

 

Kontinuiranim vizuelnim pregledima useva  merkantilnog i semenskog kukuruza registruje se sledeća dinamika polaganja/piljenja jajnih legala I generacije kukuruznog plamenca:

 

1.      Merkantilni kukuruz  (lokalitet: Ruma/Fišer; faza: 12-13 listova razvijeno; pojava I kolenca)

 Datum

 

 Biljke sa novopoloženim jajnim leglima

 Biljke sa ispiljenim jajnim leglima

 

ZP

341

ZP

560

ZP

666

NS

6030

AS 54

ZP

341

ZP

560

ZP

666

NS

6030

AS 54

24.5.

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

27.5.

0%

0%

1%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

31.5.

2%

0%

2%

0%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

3.6.

0%

1%

1%

0%

1%

1%

0%

1%

1%

1%

8.6.

3%

0%

2%

3%

1%

1%

1%

2%

0%

2%

13.6.

4%

3%

3%

2%

2%

2%

0%

3%

2%

1%

16.6.

6%

3%

4%

1%

1%

1%

0%

0%

1%

0%

Ukupno

15%

7%

13%

7%

7%

5%

1%

6%

4%

4%

 

2.      Semenski kukuruz  (lokalitet: Irig/Kipovi;  faza: 11-13 listova razvijeno; početak rasta stabljike, pa do pojave I kolenca)

 Datum

 

 Biljke sa novopoloženim jajnim leglima

 Biljke sa ispiljenim jajnim leglima

 

AS

200

AS

702

AS

200

AS

702

24.5.

0%

/

0%

/

27.5.

0%

/

0%

/

31.5.

0%

/

0%

/

3.6.

0%

1%

0%

0%

8.6.

0%

0%

0%

1%

10.6.

0%

0%

0%

0%

15.6.

1%

2%

0%

0%

17.6.

2%

3%

0%

0%

Ukupno

3%

5%

0%

1%

 

Tokom ove nedelje registruje se značajan porast broja biljaka sa novopoloženim jajnim leglima, tako da je prag štetnosti ostvaren, ili se približavamo dostizanju praga.

 

U skladu sa pragom štetnosti (10% napadnutih biljaka u merkantilnom kukuruzu, odnosno 5% biljaka u semenskom kukuruzu i kukuruzu šećercu) i mogućnošću ulaska u useve preporučuje se  tretman nekim od registrovanih insekticida:

· Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha

 · Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha

 ·  Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) 0,25 l/ha

 

Comments

There are no comments yet for this post.