Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma > Prilozi > Pojava male repičine pipe u usevima uljane repice
Pojava male repičine pipe u usevima uljane repice

  

Na terenu RC Ruma usevi uljane repice se nalaze u fazi 9 i više listova razvijeno (19 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva i u žutim lovnim klopkama (Merikovim sudovima) registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus), dok prisustvo velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi) za sada nije registrovano.

 

 

Mala repičina pipa (velika slika)

 

Porast temperature u prethodnim danima uslovio je izlazak ove štetočine sa mesta prezimljavanja. U narednom periodu se, takođe, očekuju povoljni vremenski uslovi, a samim tim i masovnija pojava i pojačana aktivnost ovih štetočina. U toku je period dopunske ishrane i kopulacije imaga. 

 

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju. RC Ruma nastavlja sa praćenjem ovih štetočina u usevima uljane repice i signaliziraće pravo vreme za tretman.

 

Comments

There are no comments yet for this post.