Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma > Prilozi > Zdravstveno stanje uljane repice
Zdravstveno stanje uljane repice

 

Na terenu RC Ruma usevi uljane repice se nalaze u fazi 9 i više listova razvijeno (19 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam), na starijim listovima, na do 16% biljaka. Simptomi su u vidu sivo-pepeljastih, suvih pega u okviru kojih su vidljiva plodonosna tela gljive, piknidi sa piknosporama, koje se unutar useva raznose kišnim kapima i vetrom.

 

 velika slika

 

Prema EPPO standardu (PP 2/8(1)) prag štetnosti za ovog patogena iznosi 35-40% zaraženih biljaka, te se hemijske mere zaštite ne preporučuju. 

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice.

 

Comments

There are no comments yet for this post.