Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma > Prilozi > Prisustvo repičinih pipa u usevima uljane repice
Prisustvo repičinih pipa u usevima uljane repice

Na terenu RC Ruma usevi uljane repice se nalaze u fazi 9 i više listova razvijeno (19 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva i u žutim lovnim klopkama (Merikovim sudovima) registrovani su pojedinačni primerci imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) i velike repičine pipe  (Ceutorhynchus napi).

 

 

Mala i velika repičina pipa

 

Sa porastom temperature u narednom periodu uslediće njihova masovnija pojava u usevima uljane repice i period dopunske ishrane imaga.

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Ruma nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.