Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma > Prilozi > Repičine pipe
Repičine pipe
 

Na terenu RC Ruma usevi uljane repice se nalaze u fenofazi devet i više listova razvijeno (19 BBCH).

 

Pregledom useva registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceuthorhynchus pallidactylus)  i velike repičine pipe (Ceuthorynchus napi), pri čemu preovlađuje prisustvo male repičine pipe. Trenutne brojnosti su niske i ispod praga štetnosti (prag: 1 imago na 5 biljaka).

 

Lokalitet

Broj pipa na 5 biljaka

Ruma

0,05

Irig/Kudoš

0,25

Rivica

0,30

 

Disekcijom tela ženki utvrđeni su tragovi dopunske ishrane  i prisustvo jaja u pojedinim primercima, dok na biljkama nisu uočeni tragovi polaganja jaja kao ni jaja unutar stabla i lisnih drški.

 

 

 Mužjak male repičine pipe

 

 

 Jaja u telu ženke male repičine pipe

 

Sa porastom temperature u narednom periodu  očekuje se intenzivnija pojava pipa i početak polaganja jaja (za 5 do 7 dana) kada bi trebalo i sprovesti hemijske mere suzbijanja kako bi se sprečio ovaj proces.

RC Ruma nastavlja sa praćenjem štetočina u usevima uljane repice i signaliziraće vreme za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.