Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma > Prilozi > Dinamika leta kukuruzne (pamukove) sovice i kukuruznog plamenca
Dinamika leta kukuruzne (pamukove) sovice i kukuruznog plamenca
 
Kukuruzna (pamukova) sovica (Helicoverpa armigera)
 
 
 

Ova štetočina je izraziti polifag. Najveće štete pravi na kukuruzu, paprici, paradajzu, boraniji, soji. Štete nanose gusenice koje se u početku hrane lišcem, skeletiraju ga. Od drugog, trećeg stadijuma prelaze na generativne organe.

 

Broj generacija varira (2-3). Leptiri lete od maja do oktobra. Kod nas su najbrojniji u period jul -  septembar.

 

Dinamika leta leptira se po godinama bitno razlikuje, što je posledica činjenice da je u pitanju migratorna vrsta i da njena brojnost zavisi od uslova spoljne sredine.

 

U poslednje 3 godine prati se brojnost i dinamika leta leptira preko ulova na svetlosnim lampama:

 

 

Ukupan broj imaga

 

2010.

2011.

2012.

Inđija

205

174

5128

Buđanovci

296

129

563

 

Početak leta kukuruzne (pamukove) sovice po godinama:

Lokalitet

Alat

2010. godina

2011. godina

 

2012. godina

 

Prvi ulov (biofix)

t° akumulacija od 1. januara

Prvi ulov (biofix)

t° akumulacija od 1. januara

Prvi ulov (biofix)

t° akumulacija od 1. januara

Inđija

Svetlosna lampa

8.6.2010

169,35 DD

15.5.2011

51,97 DD

30.5.2012

140,1 DD

Buđanovci

Svetlosna lampa

21.5.2010

92,74 DD

12.5.2011

41,91 DD

3.5.2012

60,71 DD

Lokalitet

Alat

2013. godina

Prvi ulov (biofix)

t° akumulacija od 1. januara

Inđija

Svetlosna lampa

22.5.2013

188,17 DD

Buđanovci

Svetlosna lampa

13.5.2013

108,46 DD

 

Dinamika leta kukuruzne (pamukove) sovice

 

BUĐANOVCI                                           INĐIJA

 

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)

velika slika

Druga važna polifagna štetočina koja napada pretežno kukuruz, ali i druge ratarske i povrtarske biljke (sirak, konopolja, hmelj, suncokret, paprika, paradajz). Oštećuje sve nadzemne delove biljke kukuruza. Osim lista i stabla, gusenice oštećuju metlicu, klip, dršku klipa, oklasak i zrno. Neke povrtarske kulture (paprika)  naročito su podložne napadu ove štetočine. Štete pričinjava gusenica koja prodire u stablo i plod paprike.

 

U našim uslovima razvija 2-3 generacije godišnje. Leptiri lete od kraja aprila – početka maja, pa do oktobra. Kod nas su najbrojniji u period jul -  septembar.

 

U poslednje 3 godine prati se brojnost i dinamika leta leptira preko ulova na svetlosnim lampama:

 

 

Ukupan broj imaga

 

2010.

2011.

2012.

Buđanovci

4609

14690

52710

Inđija

2727

24970

46347

 

Početak leta kukuruznog plamenca po godinama:

Lokalitet

Alat

2010. godina

2011. godina

 

2012. godina

 

Prvi ulov (biofix)

t° akumulacija od 1. januara

Prvi ulov (biofix)

t° akumulacija od 1. januara

Prvi ulov (biofix)

t° akumulacija od 1. januara

Buđanovci

Svetlosna lampa

12.5.2010

169,41 DD

27.4.2011

93,97 DD

6.5.2012

166,75 DD

Inđija

Svetlosna lampa

19.5.2010

182,02 DD

11.5.2011

136,85 DD

30.4.2012

101,15 DD

 

Lokalitet

Alat

2013. godina

Prvi ulov (biofix)

t° akumulacija od 1.aprila

Buđanovci

Svetlosna lampa

3.5.2013

144,84 DD

Inđija

Svetlosna lampa

30.4.2013

142,08 DD

 

Dinamika leta kukuruznog plamenca

 

 BUĐANOVCI                                            INĐIJA

 

 

I u narednom periodu RC Ruma će pratiti dinamiku leta i dalji razvoj ovih štetočina.

Comments

There are no comments yet for this post.