Skip to main content

Kosovska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kosovska Mitrovica > Prilozi > Prisustvo poljskih glodara u regionu Kosovske Mitrovice
Prisustvo poljskih glodara u regionu Kosovske Mitrovice

Na području rada RC Kosovska Mitrovica u usevima kukuruza, višegodišnjim zasadima i pašnjacima za sada se ne registruje aktivnost poljskih miševa (Apodemus spp.) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da redovno obilaze svoje parcele, pošto trenutni vremenski uslovi pogoduju aktivnosti poljskih glodara, koji mogu naneti velike štete posebno  mladim zasadima i tek posejanim strnim žitima.

Skala za određivanje brojnosti poljskih glodara

Kategorije

Brojnost

Broj rupa po hektaru    za poljskog miša

Broj rupa po hekteru za poljsku voluharicu

            I

Vrlo niska

Do 10

Do 10

           II

Niska

10 – 50

10 – 500

           III

Srednja

50 – 500

500 – 5000

           IV

Visoka

500 – 2000

5000 – 20000

            V

Vrlo visoka

2000 - 10000

20000 – 50000

 

Ukoliko se utvrdi brojnost glodara iznad praga štetnosti (II kategorija brojnosti), potrebno je pristupiti njihovom suzbijanju, pre svega agrotehničkim merama borbe i to: zaoravanje strništa, žetva sa što manje osipanje zrna, uništavanje korova, duboko oranje. Takođe, suzbijanje se vrši i postavljanjem registrovanih mamaka u rupe koje nakon toga treba obavezno zatrpati.

RC Kosovska Mitrovica nastavlja sa praćenjem prisustva i brojnosti ovih štetočina.

Comments

There are no comments yet for this post.