Skip to main content

Kosovska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kosovska Mitrovica > Usevi ili zasadi
Prisustvo cikade Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze

Na području rada RC Kosovska Mitrovica zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi cvast nabubrela, cvetovi zatvoreni zajedno spojeni do faze cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni (BBCH 55-57).

Vizuelnim pregledima zasada vinove loze u regionu severa Kosova i Metohije, registrovano je prisustvo cikade vinove loze Scaphoideus titanus. U toku je  piljenja larvi ove štetočine.

Cikada vinove loze Scaphoideus titanus je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje veoma destruktivno oboljenje zlatasto žutilo vinove loze. Ova cikada svoje razviće završava isključivo na vinovoj lozi,  ima jednu generaciju godišnje a prezimljava u stadijumu jaja ispod kore dvogodišnjih lastara. Početni simptomi zaraze ovom fitoplazmom ogledaju se u tome što pupoljci u proleće kreću kasnije ili uopšte ne kreću. Lastari imaju skraćene internodije, zaostaju u porastu, nedovoljno odrvenjavaju i izmrzavaju tokom zime. Na zaraženim čokotima dolazi do karakteristične promene boje lista i pojave nekroze između glavnih lisnih nerava. Početak piljenja larvi u agroekološkim uslovima Srbije odvija se tokom maja ili juna. Larve navedene cikade prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva, a odrasle jedinke se pojavljuju tokom juna ili jula i ostaju u vinogradu sve do septembra. S obzirom na početak piljenja larvi ove cikade, a tek treći larveni stupnjevi su sposobni za prenos fitoplazme, za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Kosovska Mitrovica nastaviće sa praćenjem cikade Scaphoideus titanus.

Prisustvo zelene (povrtne) stenice u zasadima trešanja

Na području rada RC Kosovska Mitrovica u zasadima trešanja na lokaciji Velji Breg registrovano je prisustvo zelene (povrtne) stenice (Nezara viridula).

Odrasle jedinke su najčešće zelene boje, ali na osnovu boje štita ova stenica ima tri varijeteta:

-       forma smaragdula (jednobojno zelen),

-       forma torquata (zelen sa širokom ivicom krem boje na prednjem delu glave i pronotuma) i

-       forma brunea (crveno smedja).

 

Zelena (povrtna) stenica  je polifagna štetočina koja se u našim krajevima javila usled klimatskih promena. Napada useve paprika, paradajza, krompira, soju, boraniju, vinovu lozu ali i zasade voća. Odrasli insekt je dug 14-16 mm. Ženka polaže jaja bele boje na naličje listova u gomilicama, koja kasnije postaju crvenkasta. Štete pričinjavaju larve i odrasli insekti. Hrani se sokovima biljaka a na mestu uboda dolazi do promene boje ploda pa oni gube tržišnu vrednost. Plodove napada uglavnom pred berbu i time ozbiljno ugrožava proizvodnju.

Hemijske mere suzbijanja u našoj zemlji su ograničene zbog nedostatka registrovanih insekticida. Insekticidi iz grupe piretroida su pokazali dobre rezultate u suzbijanju, ali zbog nemogućnosti poštovanja karence u periodu berbe plodova njihova primena je otežana. Na manjim parcelama je moguće ručno sakupljanje imaga i larvi, dok je hemijsko suzbijanje moguće po ivicama parcela gde su one grupisane.

RC Kosovska Mitrovica će nastaviti sa praćenjem ove štetočine u usevima I zasadima.

Tabla za pisanje i objavljivanje priloga!
Da bi napisali novi prilog , kliknite na Create a Post pod Upravljanje prilozima, sa desne strane.

Šta je prilog?

Prilog je tekst koji piše koordinator a odnosi se na monitoring štetnih organizama koji sprovodi po Programu za svoj region.

Prilozi se prikazuju u obrnutom hronološkom redu (najnoviji prilog prvi). Čitaocu priloga može se omogućiti da napiše komentar na pročitani prilog na koji zatim autor pročitanog priloga može da odgovori.

Za razliku od preporuka, koordinator u prilogu saopštava informacije o monitoringu štetnih organizama bez obzira što iz njih ne proizilazi akcija koju čitalac treba da preduzme. 

Poželjno je da prilog bude opremljen fotografijama i obrazloženjima koja proizilaze iz terenskih rezultata.