Skip to main content

Kosovska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kosovska Mitrovica > Prilozi > Prisustvo simptoma fuzarioze klasa pšenice i ječma
Prisustvo simptoma fuzarioze klasa pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kosovska Mitrovica usevi ozime pšenice se nalaze u fazi kasna mlečna zrelost do faze rana voštana zrelost (BBCH 77-83), a usevi ozimog ječma se nalaze u fazi rana voštana zrelost do faze mekana voštana zrelost (BBCH 83-85).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma, na lokalitetu Grabovac,  registrovano je prisustvo simptoma fuzarioze klasa (Fusarium graminearum) na do 3% zaraženih biljaka.

 

 

Fuzariozu klasa prouzrokuju gljive iz roda Fusarium, i ovo oboljenje se javlja svake godine u slabijem ili jačem intezitetu. Ukoliko cvetanje pomenutih useva prati vlažno i kišovito vreme može doći do infekcije prouzrokovačem fuzarioze klasa, a cvetovi predstavlju ulazno mesto za prolazak gljive. Simtomi su lako uočljivi, nakon cvetanja klasići gube normalnu zelenu boju, postaju bledi i žućkasti. Zaraženi klasići ostaju uspravni, dok zdravi zbog težine zrna bivaju povijeni. U uslovima povećane vlažnosti dolazi do pojave narandžaste prevlake na plevicama.

Fuzarioza klasa je ekonomski značajna bolest jer dovodi do smanjenja prinosa, zaražena zrna su lošeg kvaliteta, šturog izgleda i nenalivena. U  povoljnim uslovima dolazi do sintetisanja mikotoksina koji su štetni za ishranu ljudi i životinja.

Hemijske mere zaštite se preporučuju na početku cvetanja, kada 5% klasova izbaci prašnike, kao što je i preporučeno 24.05.2021. godine (vidi preporuku).

Comments

There are no comments yet for this post.