Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd > Prilozi > Početak leta kukuruznog plamenca
Početak leta kukuruznog plamenca

RCBeograd / lokalitet Padinska Skela/ putem svetlosne lampe prati početak i dinamiku leta insekata. Nakon pregleda izlovljenih insekata u svetlosnoj lampi konstatujemo:

 - prvi imago kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), a akumulisani stepen dani su  122.84  od 1.aprila;

Fenofaza u razvoju kukuruza je razvijena 2 lista (BBCH 12)

RC Beograd pratiće dinamiku leta i razvoja kukuruznog plamenca, faktore spoljne sredine, kao  i faze razvoja kukuruza.

Comments

There are no comments yet for this post.