Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd > Prilozi > MONITORING MERKANTILNOG KUKURUZA U 2014 GODINI
MONITORING MERKANTILNOG KUKURUZA U 2014 GODINI

Nakon, 2013. godine i u 2014. godini RCBeograd nastavlja sa vizuelnim pregledom merkantilnog kukuruza, odnosno klipova kukuruza pred berbu. U usevu kukuruza na lokalitetu Padinska Skela-Besni Fok (sortni ogled sa različitim grupama zrenjana, FAO 300, 400,500) po utvrđenoj metodologiji obavljena je ocena intenziteta:

-oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis). Intenzitet napada je od 2 do 35%;

-kombinovanih oštećenja (O.nubilalis i Fusarium spp). Intenzitet napada je od 3 do 23%;

-prisustva Fusarium spp. Intenzitet napada je od 2 do 25%;

Takođe, evidentiran je i  procenat zdravih klipova, koji se nalazi u opsegu od 44 do 86%.

U poređenju sa 2013.godinom u 2014. godini  procenat oštećenja klipova kukuruza  od kukuruznog plamenca ( Ostrinia nubilalis ) je znatno manji. Osim toga, nije registrovano prisustvo gljivičnih obolenja (Aspergillus spp.; Cladosporium spp.). Takođe, na  malom broju klipova detektovano je prisustvo patogena Penicillium spp.

RCBeograd nastavlja monitoring merkantilnog kukuruza u narednom periodu.

Comments

There are no comments yet for this post.